nrk.no

Kripos slår alarm om datagenerert overgrepsmateriale

Kategorier: Kunstig intelligens & Samfunn

DATAGENERERT: Kollasjen viser hvordan KI-verktøyet Midjourney utvikler bilder basert på denne tekstkommandoen: «Photo of a Boy in kitchen taken with a iphone in a Nordic country. Kitchen is sparsely decorated. Looking at camera. –ar 4:3 –style raw». Illustrasjon: MidJourney/Martin Gundersen

Norsk politi har mottatt et titalls tips om overgrepsmateriale laget av dataprogrammer. Nå advarer Kripos om at det blir stadig vanskeligere å fastslå hvordan materialet har blitt laget.

– Kripos har mottatt et titalls antall tips via NCMEC om KI-generert overgrepsmateriale det siste året, skriver Helge Haugland til NRK.

Haugland leder avsnittet for innledende etterforskning ved Kripos. Det er denne gruppen som på vegne av Norge som årlig tar imot tusenvis av tips om overgrepsbilder og -videoer fra verdens teknologiselskaper.

De siste årene har det blitt stadig enklere å bruke datamaskiner til å lage bilder, lyd, og videoer med bruk av kunstig intelligens (KI).

Ifølge Haugland er det i noen tilfeller enkelt å avgjøre om innholdet de undersøker er datagenerert, men at utviklingen går raskt på feltet.

– Der vi for noen måneder siden enklere kunne konstatere at et bilde var KI-generert, er den grensen i noen av sakene flyttet betydelig mot høyere «kvalitet» på materialet og således vanskeligere å avgjøre om innholdet er et fotografi/video eller generert av KI. Et slik skifte er alvorlig, skriver Haugland.

BEKYMRET: Avsnittsleder Helge Haugland forteller at de har mottatt titalls tips om datagenerert overgrepsmateriale. Foto: Martin Gundersen/NRK

Det er den ideelle organisasjonen NCMEC som tar imot tips om overgrepsmateriale, og som så deler det med politimyndigheter i ulike land. I fjor mottok organisasjonen 4.700 rapporter om datagenerert overgrepsmateriale som viste barn, ifølge Reuters.

Fremveksten av datagenerert overgrepsmateriale ble omtalt av en rapport i juni 2023. Der noterte forskere tilknyttet Thorn og Standford Observatory at datagenerert innhold stod for mindre enn én prosent av hva som ble delt i forum dedikert til overgrepsmateriale, men at det hadde økt betraktelig siden august 2022.

Kripos opplyser om at det er ulovlig etter norsk lov å lage, videreformidle og lagre KI-genererte fremstillinger som seksualiserer barn.

Tidligere i år gikk datagenererte bilder av superstjernen Taylor Swift viralt på det sosiale mediet X. Brukere på 4Chan og Telegram skal ha benyttet et KI-verktøy fra Microsoft til å lage flere av bilde, ifølge 404 Media.

De mest populære tjenestene for å lage bilder har regler mot å lage seksualiserte fremstillinger av barn og voksne. Midjourney oppgir at de vil blokkere enkelte tekstkommandoer i sine retninglinjer. Det samme gjør OpenAI som tilbyr tjenestene ChatGPT og Dalle.

Vanskeligere for politiet

Haugland advarer mot at det datagenererte overgrepsmaterialet kan binde opp etterforskningskapasitet, og slik gjøre det vanskeligere å stanse pågående overgrep.

– Fremover risikerer vi at vi forsøker å identifisere barn som ikke finnes, som er utsatt for «overgrep» som ikke er begått i den fysiske verdenen, skriver Haugland.

NATURTRO: Dette bildet ble laget av KI-verktøyet Midjourney med denne tekstkommandoen: «girl in living room in a iphone photo in a Nordic country. Living room is sparsely decorated. Looking at camera. –ar 4:3 –style raw». Illustrasjon: Midjourney/Marius Arnesen

Haugland mener at de fremover må forholde seg til at overgrepsmateriale kan være ekte, men at det har blitt manipulert av KI-verktøy for å gjøre det vanskeligere å identifisere ofrene og overgriperne.

Det er også en bekymring at «innhold med ekte overgrep begått mot ekte mennesker» kan bli redigert slik at de fremstår som KI-generert.

– Det sier seg selv at våre ressurser til dette arbeidet vil bli strekt ytterligere.

Lovprosess satt på vent i EU

I fjor kollapset forhandlingene om et kontroversielt lovforslag om å beskytte barn i EU. Lovforslaget hadde som mål å innføre en rekke tiltak som mer overvåkning av internettjenester, å innføre en meldeplikt for europeiske selskaper, og å etablere et felleseuropeisk senter for å koordinere arbeidet på feltet.

– Dette vil invadere privatlivet til alle borgere i landet vårt, og vil være mer skadelig enn hva man prøvde å beskytte mot i utgangspunktet, skrev én av over 300 forskere som signerte oppropet mot lovforslaget.

Som et midlertidig tiltak har EU derfor forlenget de nåværende reglene til april 2026. Det vil tillate europeiske selskaper å frivillig varsle om overgrepsmateriale, men det vil ikke pålegge dem noen form for meldeplikt slik som man har i USA.

Les mer: Norsk selskap varsler ikke om de oppdager overgrepsbilder: – Et utrolig vanskelig og krevende dilemma

20 kommentarer

  • Erlend (svar til Jens)

   Her tror jeg du gikk glipp av selve hovedpoenget. «Haugland advarer mot at det datagenererte overgrepsmaterialet kan binde opp etterforskningskapasitet, og slik gjøre det vanskeligere å stanse pågående overgrep». Problemet er jo, som han påpeker, at det ikke lenger er opplagt hva som er «reelle overgrep».

  • Ottar Olsen (svar til Jens)

   Ja hvis det skal være forbudt å lage en digital illustrasjon av en straffbar handling, måtte det også være forbudt å lage filmer der det tilsynelatende begås mord, tortur, og andre bestialske scener. Dette var en merkelig lov. Lover er ment å beskytte mennesker, dyr og natur mot skade, overgrep og tap. Hvor går grensen her? Skal pedofile sperres inne hvis de lager en tegning/maleri av et nakent barn ut fra egen fantasi? Jeg synes selvsagt misbruk av barn skal straffes hardt, men når ingen er misbrukt er det heller ingen offer.

  • Pernille (svar til Jens)

   KI genererte fremstilling av bilder og videoer som seksualiserer barn er og bør være ulovlig, da dette kan være med på å normalisere overgrep ovenfor mennesker med tilbøyelighet til å begå overgrep, og fremprovosere overgrep i den virkelige verden. Det er også noe av samme grunnen til at sexdukker som skal ligne barn er ulovlig. Og hvis det at barn finner hardporno (av voksene) på nett er skadelig for seksuell utvikling, kan man jo bare forestille seg hvilken skade det vil gjøre om de finner (lovlig?!) KI generert barneporno.

   «Det finnes hjelp» er et tilbud til voksne som har seksuell interesse for barn, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på denne interessen. Du kan chatte anonymt og bestille time for behandling uten henvisning fra fastlegen.

  • Her er poenget at bilder og video er nettopp en kilde til å identifisere og stoppe det du kaller reelle overgrep. Spredning av slikt materiale avdekker reelle overgrep. Og jeg vil anta bruken av å gå etter slike spor er en av veldig få måter å avdekke det på, for barn forteller nok ikke om det, eller vet om det om de har blitt dopet ned.

   Spørs bare om en slags nøkkel ligger hos skaperne av teknologien. At delkomponenrer av teknologien ligger hos skaperne og at bruk forutsetter online bruk i form av at deler av prosseseringen skjer på servere hos skaperne, fremfor at modeller gjøres tilgjengelig for offline generering. På den måten vil de kunne føre kontroll med hva som skapes, og nettopp KI kan bidra til å fange opp bruk som skaper innhold som står for disse problemstinningene. Om noen, elsempelsvis et større filmproduksjonsselskap skal benytte modellen offline kan man kanskje bruke lisensiering med strenge kriterier.

   Evt at man gjennom å tvinge komponenter av genereringen til å foregå på skapernes servere kan sitte på kopier av alt som blir skapt, som igjen kan deles med myndigheter som bekjemper overgrep og overgrepsmaterile, slik at de kan sjekke funn opp mot innhold man helt sikkert vet er generert.

   Signsturer i output kan også hjelpe på, det seg være at én av 16.7 millioner fargekoder er totalt fraværende i output, eller andre signaturer på pixelnivå i forskjellige varianter.

   Uansett er ingenting umulig å reverse engineere, så slipper man først sluppet katta ut av sekken vil nok noen klare å holde den i live utenfor sitt tiltenkte miljø. Derfor er det likevel viktig å tillate at kontrollerte slipp av teknologi langt overgår hjemmesnekra løsninger i kvalitet, for å gjøre det vanskeligere og mindre attraktivt for kriminelle aktører å etablere egne KI-modeller av lignende kvalitet.

   Uansett er det skremmende problemstillinger som følger i kjølvannet av det som kunne vært fantastisk teknologi.

   Nesten litt som at man tenker seg at om romvesener fantes ville det vært lett å forstå at de ikke ga seg til kjenne og i alle fall ikke ga superteknologi til menneskeheten, spesielt når man ser hvordan verdens ledere benytter teknologi til krig feks. Det er bare mennesker som vil gi mennesker slik teknolgi.

  • Anja Rebekka Schultze (svar til Jens)

   Jeg er enig i av noe må gjøres med loverket, slik ordlyden er i dag så kan du teknisk sett straffes med fengsel i flere år for å eie en manga bok hvor man har en pany shot eller hvis herr og fru Sevensen på 45 år liker å kle seg opp som streng rektor og slem skolepike og legge ut bilder av dette for å sprite opp sexlivet sitt så kan de teknisk sett straffes for barne porno fordi fru Svensen er kledd opp som skolepike selv om hun helt klart er 45. Dette er aburd og lovgivningen må endres.

   I dette tilfellet her dog så er situasjonen noe litt annet, her er problemet at Kripos sitt arbeid blir gjort mye vanskeligere siden ekte overgrips bilder druker i falske som gjør det vanskeligere å finne og straffe ekte overgripere og det er faktisk et problem.

  • keal (svar til Jens)

   Pernille skriver:

   dette kan være med på å normalisere overgrep ovenfor mennesker med tilbøyelighet til å begå overgrep, og fremprovosere overgrep i den virkelige verden. Det er også noe av samme grunnen til at sexdukker som skal ligne barn er ulovlig.

   Slike argumenter har blitt brukt i generasjoner. Ofte har vi en generasjon senere funnet ut at det stemmer ikke likevel. Man blir verken blind eller sinnsyk av onani.

   Selv super-liberale (for sin tid) Spock skrev i sin berømte bok at: «Onani kan også være
   tegn på nervøsitet og bekymring».

   Unger som onanerer «er som regel følsomme og nervøse barn. De er ikke nervøse fordi de onanerer, de onanerer fordi de er nervøse. Da må man finne ut hvorfor ungen er nervøs, istedetfor å skjenne over onaneringen».

   Og selv om man ikke blir syk av å onanere, «betyr det naturligvis ikke at foreldre bør prøve å overse onani eller annen seksuell lek. Vi er alle blitt oppdratt til å ikke like slikt, og det kan vi aldri venne oss av med. Dessuten kan vi ikke ha det harmonisk og hyggelig med barna våre hvis de gjør ting vi ikke liker. Selv om vi ved et mirakel skulle overvinne motviljen (noe jeg tror ikke vil være bra) så kan vi ikke se bort fra at barna lever i og må tilpasse seg et samfunn som ikke liker sånt. Dessuten har vi fullt av beviser for at onani skaper skyldfølelse uansett om foreldrene har oppdaget det og sagt noe om det eller ikke. Derfor tror jeg det er helt riktig av en mor som griper et barn i kjønnslig lek at hun lar ham forstå at han ikke må gjøre det mer, og sier det i en tone som innebærer at dette vil hjelpe ham til å holde opp.»

   Eller for å ta en annen bok fra 1959 (min utgave av Spock er også fra 1959, men den kom ut første gang noen år tidligere), Hoffmeyer: Veiledning for unge om kjønnslivet.
   Om homofili skriver han:
   «Det er ikke noe sykelig i dette, men slike forhold kan av og til bli til skade – særlig hvis den ene dominerer og den andre i virkeligheten helst ikke vil gå så langt.» (Er det virkelig spesielt for homofile forhold?)

   «Homoseksuelle forhold i de tidligste ungdomsårene avløses nesten alltid av en normal interesse for det annet kjønn når man blir eldre. Føler man seg presset inn i et homoseksuelt forhold må man hurtigst mulig frigjøre seg». Gjelder ikke det hetero-forhold i minst like sterk grad?

   «Ikke sjelden foretrekker voksne homoseksuelle av begge kjønn å søke omgang med unge mennesker av samme kjønn – dessverre av og til meget unge» … og det blandes videre sammen med prostitusjon: «Enda alvorligere er det hvis den voksne homoseksuelle ikke kan skaffe seg noen jevnbyrdig partner på normal måte og istedet prøver å betale for homoseksuell omgang med unge. Dette, som kalles homoseksuell prostitusjon, forekommer særlig blant mannlige homoseksuelle».

   Og, grekk og skru: «Det kan ikke unngås at homoseksuell prostitusjon fører med seg råhet og brutalitet». Så sky homser som pesten!

   «enkelte smittes også av selve homseksualiteten og kan ikke senere frigjøre seg fra den.» Dessverre, «Det finnes ingen legebehandling som kan gi en homoseksuell ‘normale’ følelser for det annet kjønn. […] Legen vil ofte kunne hjelpe den homoseksuelle til en bedre tilpasning og til å unngå å innlate seg på kriminelle forhold». Jeg håper at legen kan hjelpe heteroseksuell til en bdre tilpasning og til å unngå å innlate seg på kriminelle forhold!

   13 år etter at dette ble skrevet ble lovforbudet mot (mannlig) homofil praksis opphevet. I dag ville du vel blitt arrestert for hatefulle utsagn mot en gruppe om du hadde promotert Hoffmeyers holdninger.

   For 50 år siden var det stadig en alminnelig oppfatning at hvis unger unger 16-18 år fikk se en pupp, ville de ta mentalt skade av det. (I en del miljøer i USA er det stadig gjengs oppfantning.) Derimot tok ingen skade av å se splitternakne barn opp til skolealder på badestranda, eller ditto badekar-bilder i familiealbumet. Nå er det snudd på hodet: Det er bilder av umodne barn som har blitt grekk og skru, mens pupper og mere til har blitt fullstendig stuerent.

   Det er neppe gjort noen kontrollerte forsøk der man har utsatt et antall testpersoner for ulike former for pornografi, ulikt utformede sex-dukker osv, og fulgt dem over lang tid for å se hvem som utvikler seg til pedofile overgripere. Jeg har lett for å sette utsagnene om noe slikt i samme gruppe som Hoffmeyers «Det kan ikke unngås at homoseksuell prostitusjon fører med seg råhet og brutalitet».

   Vi kunne naturligvis søke etter kulturer der det er alminnelig godtatt at unger, også langt opp i skolealder, løper rundt nakne overalt. Kulturer der selv voksne menn kan gi unger fysiske kjærtegn og direkte hudkontakt, og ikke bare egne barn. Kulturer som aktivt anerkjenner barns seksualitet, helt fra småbarnsalderen. Så kan man der sjekke om vi finner påtagelig mer skadeeffekter av det slaget vi tegner oss skrekkvisjoner av.

   Vi leter ikke etter slike kulturer. De kunne komme til å gå imot skrekkvisjonene våre, og det ønsker vi selvsagt ikke. Spock ønsket selvsagt ikke at onani skulle bli framhevet som sunt og bra. Hoffmeyer var nok livredd for at noen skulle avsløre at homofili faktisk er helt i orden.

   I dag er vi livredde for å måtte vedgå at det slett ikke behøver å skape problemer verken med bilder av nakne unger eller nakne unger i virkeligheten, så lenge vi ikke gjør det til et problem. For det ønsker vi at det skal være, uansett hva andre (ikke-vestlige) kulturer kan fortelle oss.

 1. Svar til Ottar Olsen

  Du misforstår totalt. Det er snakk om digitaliserte bilder og videoer som blir spredd på nettforum for pedofile overgripere. Polititet arbeider nok med å identifisere levende barn som blir misbrukt på foto/film om ikke de skal bruke tiden til å lete etter barn som ikke finnes. Altså vil dette gagne overgriperne.

  Svar på denne kommentaren

  • keal (svar til Camilla)

   For å svare i samme gate: Hvorfor skal politiet bruke masse ressurser på å jakte overgripere som ikke finnes? Mennsker som ser bilder, ekte eller genererte, av nakne unger, men som aldri ville finne på å skade en unge?

   Jeg vil tro at andelen av pornobrukere som faktisk blir overgripere er en knøttliten prosent. Antagelig er promille en bedre enhet enn prosent.

   I dag er det slik at det hjelper overhodet ikke å ha fullstendig kontroll over sine egne handlinger overfor både unger og voksne: Massevis av bilder i fotoalbumene til dine besteforeldre kunne kvalifisere til arrestastasjon og dom i dag.

   «Opplysningsbøker» som du for en generasjon siden kunne kjøpe i en ordinær bokhandel, kan i dag være straffbar pornografi. Det kan også gjelde bøker med fotokunst, eller for eksempel lærebøker i fotografi jeg har fra den gang jeg var tenåring.

   Straffbarheten er ikke knyttet til noen overgreps-handling. Et ikke-eksisterende overgep brukes som vikarierende element for å forby både fotografier og naturalistiske tegninger i opplysningsbøker, kunstbøker, fotolærebøker, fotoreportasjer fra kulturer med mindre kroppstabu enn oss, familiealbum-bilder av unger i badekaret eller på isbjørnskinnet foran peisen.

   Redd Barna laget i 2007 en rapport «Study on Child Abuse, India 2007». Her klassifiseres det å ha sett en annen person naken som «sexual abuse» – 55,4% av de rapporterte tilfellene var å se søsken, søskenbarn eller klassekamerater/venner sine kropper.

   I gymsalen på skolen hadde vi et stort dusjrom (for hvert kjønn), ikke individuelle avlukker. Dengang ante vi ikke at det betyr at vi ble seksuelt misbrukt av våre klassekamerater, og at vi misbrukte dem når vi så dem. Hjemme så mange av oss våre søsken av begge kjønn nakne til langt opp i skolealder; vi ante ikke at vi seksuelt misbrukte våre søsken, og de oss, på den måten.

   Å se andre nakne er ifølge Redd Barna «Sexual Abuse». Å bli sett naken er derimot «Severe Sexual Abuse», grovt seksuelt misbruk. 58,7% har blitt misbrukt på den måten av søsken, søskenbarn, klassekamerater og venner.

   Det betyr at i dusjen etter gymmen ble vi grovt seksuelt misbrukt, de aller fleste av oss. Hjemme, også, for de av oss med søsken. Verken på skolen eller hjemme var det frivillig, verken å dusje eller å gjøre det uten klær på kroppen. Det grove misbruket, beordet av gymlærer og foreldre, er udiskutabelt. Etter Redd Barnas definisjoner.

   Det å bli vist «dirty pictures» er også seksuelt misbruk – her er 78,5% av det rapporterte «misbruket» foretatt av søsken, søskenbarn, venner eller klassekamerater.

   Igjen: Da vi var unger, og en kamerat hadde fått tak i et pornoblad, ante vi ikke at når vi tigget oss til å få se det, da ble vi seksuelt misbrukt av kameraten. Nå har Redd Barna gjort det klart for oss at det ble vi!

   Jeg er gammel nok til å ha familiealbum i hylla av meg selv i baby-badekaret. Eller på badestranda i netto, opp til skolealder. Jeg har nå lært av Redd Barna at jeg på grunn av det hører til de som har blitt grovt seksuelt misbrukt, «severe sexual abuse» som liten gutt, på grunn av de bildene. Dessuten misbrukte jeg grovt min datter da hun var baby: Jeg har bilder av henne både på stellebordet og i baby-badekaret.

   Det er vel unødvendig å nevne at å berøre hverandre når man leker «du skal få se min hvis jeg får se din» er grovt seksuelt misbruk. Rapporten forteller at 37% av rapportene om dette var fra 5-12-åringer, 25% var 13-14 år. 56,3% var med søsken, søskenbarn, klassekamerater og venner. Redd Barna rubriserer alt under grove seksuelle overgrep.

   Jeg må nok medgi at jeg også her både har blitt utsatt for grove seksuelle overgrep fra klassekamerater og venner, og selv begått grove overgrep mot dem i barndommen.

   Strengt tatt burde vi mistroisk riste på hodet av Redd Barnas rubisering av både grove og ikke-grove seksuelle overgrep. Det vi gjør er å godta dette vissvasset som gjør det store flertall helt ordinære nordmenn til grove seksualovergripere. Vi har strammet til mer og mer; stadig flere av slike ting som var helt OK og greit i min barndom har vi nå klassifisert som grove forbrytelser.

   Vi «må» gjøre de, fordi Nvi i dag «vet» at slike opplevelser og impulser gjør oss disponert for å bli pedofile overgripere. Nå blir riktignok ikke så veldig mange tusen av Norges 5,5 millioner reelle overgripere, men når vi nå kriminaliserer alle som i fotoalbumet har bilde av seg selv naken på stranda som treåring, eller som så klassekameratene nakne i dusjen på barneskolen, da kan vi være ganske sikker på at vi ihvertfall får med oss de som blir reelle overgripere.

   De som følger med på lasset kan ikke sies å være «uskyldige»: De har brutt morallovene, for eksempel ved å ha bilde av seg selv naken på badestranda for 40-50 år siden. Det er barneporno, og når de besitter noe slikt, må de regne med å måtte ta sin straff.

 2. Her er en ide med krav om watermarks på AI / KI bilder og video. gi krav til Ai program om et watermark påbud.

  Watermarket er ofte litt gjennomsiktig, slik at det ikke ødelegger selve bildet eller videoen, men det er tydelig nok til at folk ser det. Når andre ser dette watermarket, vet de at dette er ditt arbeid, og de kan ikke bare ta det uten tillatelse. Det gir deg på en måte eierskap over det du har laget, selv når det deles online.

  Svar på denne kommentaren

  • Robert K H (svar til Oliver)

   Det er en fin ide, Oliver, og samfunnet hadde hatt godt av å praktisere det. Men i min mening, som IT-sikkerhetsspesialist, er det mer tidkrevende å konstruere vannmerker enn det tar for AI som Dolphin 3 og LLaMA å fjerne dem.

 3. Særlig med video bør det ikke være spesielt vanskelig å si om noe er KI generert eller ikke. Ilustrasjonstblidene har også tydelige tegn: Hvorfor er det to adskilte vasker på bildet? Hva er det som stikker ut gjennom glasset på kjøkkenskapet? Hva er de «dingsene» som henger på veggen? Hvorfor har beldene perfekt lys med fotografisk symetrisk komposisjon?

  Jeg tror de ser spøkelser. Hvis KI generert materiale kan erstatte videoer av ekte overgrep, er ikke det en god ting?

  Svar på denne kommentaren

  • Mads Holger (svar til Ane-Rikke Noe)

   Som artikkelen påpeker: Det blir vanskeligere å identifisere KI lagde bilder jo lengre utviklingen kommer. Det er fremdeles mulig å finne feil i KI nå, men om et år eller to?

   I henhold til KI som erstatning av overgrepsmatriale: Jeg vil si alt som seksualiserer barn burde vært ulovlig. Verken om det er ekte overgrepsmatriale eller ei. Ser ikke på ‘nødvendig ondskap’ som løsningen.

  • Ivan Haugholt (svar til Martin Gundersen)

   Teknologi giganter og utviklere må få på plass krypterte fotavtrykk i form av coding som spesifikt kan implementeres og sikkerhets systemene til da f.eks Kripos og andre myndigheter som ønsker kontroll.

 4. Hans Fjerdingstad

  1: Jeg tror alle former for «vannmerking» av KI-genererte bilder og videoer er dømt til å mislykkes.
  2: En strøm av KI genererte scener med vold og overgrep mot barn (og voksne) vil bidra til å «kamuflere» virkelige overgrep. Den virkelige faren er at vi blir blaserte og venner oss til det. For 20 år siden ville mange av dagens detaljerte reportasjer fra krigsscener vært stoppet på grunn av innholdet.

  Svar på denne kommentaren

 5. Noe av problemet er at Kripos over tid og aktivt har arbeidet for å bruke begrepet «overgrepsmateriale» framfor tidligere «barnepornografi. Dette har de fått gjennomslag for både i forhold til presse og domstoler. Når KI så produserer framstillinger som kan sies å seksualisere barn, uten at det er noen konkret fornærmet i saken; så henviser «overgrep» til noe som ikke har funnet sted. Hva begrepet framholder som fakta er en fiksjon.

  Svar på denne kommentaren

  • keal (svar til Vidar)

   I sin tid, for lenge siden, diskuterte man hva som skulle til for å kalle noe for «pornografi». En definisjon som sto lenge var avbilding av «aktive kjønnsdeler». Dengang var i all hovedsak prepubertale barn betraktet som aseksuelle; man ble ikke kåt av dem. Ingen reagerte negativt på nakne, hårløse unger – og heller ikke med å tenke på dem som seksualobekter.

   I vår tid har vi klart å etablere som vestlig samfunnsstandard at prepubertale i langt større grad enn voksne kropper skaper kåthet. Prosentandelen bilder av nakne unger der «aktive kjønnsdeler» er synlig er forsvinnende liten. Da nytter det ikke å begrense seg til det som definisjonsmessig er «pornografi». Vi ønsker å stoppe alle bilder av nakne unger, inkludert nyfødte babyer på stellebordet og toåringer på stranda.

   Til det trenger vi et nytt begrep, siden det ikke rammes av «barnepornografi». Da har vi fått begrepet «overgrepsmateriale» som uformelt kan defineres som ethvert bilde som vi i vår villeste fantasi kan forestille oss at kanskje det finnes en pedofil der ute som vil kunne stimuleres til onani ved å betrakte dette bildet.

   Da dekker vi det aller meste av bilder av unger under 12-13 år – med eller uten klær.

   Anniken Huitfeldt, «kulturminister» 2009-2012, sto for en «kultur» der hun tre år tidligere hadde gått ut mot katalogen til H&M som viste jenter i 8-12-års alder kledd opp i de klesplaggene H&M selger. Huitfeldt ville ha bildene klassifisert som barneporno så de kunne forbys.

   F.eks. på det ene bildet «peker hånda hennes ned mot kjønnet of hoftene. Det er nok tilfeldig fra barnets side, fotografen har nok fanget en naturlig bevelgelse, men bildet er valgt ut fra hva som gir inviterende asossiasjoner […] Dette kan tolkes som ‘Kom og ta meg’.»

   På et annet bilde har jenta «et inviterende blikk som modeller drilles veldig i».

   Noen ganger er jeg mer bekymret for den «kulturen» som går ut på å aktivt lete opp noe som kan vris til å være være barnepornografisk … Naturligvis er det andre, de stygge pedofilene, som vil bruke bildene pornografisk, slett ikke vi. Vi har bare lett fram pornografiske elementer!

   I dag er det ganske klart at pedojegerne klarer å se for seg en erotisk tiltrekkende kropp i så å si ethvert bilde av et barn, ihvertfall når barnet er sommerkledt. Så «overgrepsmateriale» er i dag for alle praktiske formål identiske med fotografier av prepubertale barn. Det behøver slett ikke være åpent tilgjengelige bilder: Hvis noen som helst utenom mamma og pappa har sett dem, eller kan bli gitt tilgang til dem (for eksempel i et privat fotoarkiv på nettet), så er det å regne som overgrepsbilder.

   Satt litt på spissen, naturligvis. Men bare litt. Ref badetøy-reklamene.

 6. Pål Arne Bjornerud

  Finnes det seriøs forskning som går på hvorvidt KI-generert materiale normaliserer pedofili?

  Sett opp mot at vi tillater filmatisering av f.eks. drap og voldtekt og mye annet ulovlig.

  Min første tanke er at det burde være motsatt. Menn blir vel rent fysiologisk mindre kåte like etter sædutløsning? Og mindre kåte menn vil vel gjøre færre overgrep?

  Best case kunne jo være at potensielle overgripere kan boltre seg i datagenerert porno uten at noen blir skadd. Og deretter ikke er kåte nok til å begå faktiske overgrep.

  Jeg har alltid lurt på om det er en sammenheng mellom kyskhetsidealet til katolske prester og overgrepene som har skjedd der, opp gjennom årene. Kan det være en sammenheng med at disse har «forbud» mot onani?

  Svar på denne kommentaren

Vil du kommentere? Svar på en quiz fra saken!

Vi er opptatt av kvaliteten på kommentarfeltet vårt. Derfor ønsker vi å sikre oss at alle som kommenterer, faktisk har lest saken. Svar på spørsmålene nedenfor for å låse opp kommentarfeltet.

Hva er Midjourney?

Hva er satt på vent?

Hvor mange varsler har Kripos mottatt om datagenerert materiale?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.