nrk.no

Kontakt


Vi tar i mot alle typer tilbakemeldinger: Ris, ros, feil og tips. De aller fleste artiklene her på NRKbeta har egne kommentarfelt under, så bruk dem hvis det handler om en konkret sak.

Hvis du vil dele sensitiv informasjon med NRKbeta, kan dette gjøres over vår SecureDrop-portal. Denne kan du lese mer om på https://nrkbeta.no/tips/.

Hvis du har generelle henvendelser om NRKs tilbud, anbefaler vi at du bruker skjemaet på nrk.no/kontakt.

NRKbeta kan dessverre ikke svare på feilmeldinger om nettsider, henvendelser om programmer, klager og ros til andre NRK-kollegaer.

NRKs Publikumsservice tar imot nesten 90.000 henvendelser fra publikum hvert år – og er rå på å finne finne riktig adressat for alle henvendelser. Dessuten logger de og kategoriserer det dere ringer eller sender inn, slik at vi får et helhetlig bilde av hva NRKs publikum er opptatt av.

Telefon til NRK Publikumsservice er 23 04 70 00 – det er åpent mellom 08:00 og 22:00 på hverdager, 13:00 og 20:00 på lørdager. Epost til Publikumsservice er [email protected].

Arkivsalg

Vi kan heller ikke svare på spørsmål om arkivsalg. Alle slike henvendelser må rettes til den avdelingen i NRK som har ansvaret for dette. All informasjon finner du på nrk.no/arkivsalg.

Kontakt redaksjonen

Vi setter stor pris på alle kommentarene vi får underveis, og vi tar gjerne også imot e-post til [email protected] om du har ting på hjertet som ikke passer i et kommentarfelt.

Om du trenger å snakke direkte med en av oss som jobber her i NRKbeta, kan du lese hvem vi er her. Telefonnummer til redaktør av NRKbeta – Marius Arnesen – er 982 30 516

Engelsk – english

For our international readers – see the English about-page.