nrk.no

Mener nye IB-karakterer er ulovlige

Kategori: Samfunn

Advokat Arve Føyen mener norske IB-elever fortsatt har fått karakterer i strid med personvernforordningen. Foto: Martin Gundersen / NRK


Advokat Arve Føyen ber om at IB-elevene skal få karakterer basert på faglærernes vurdering, ikke en ny modell.

Da eksamen ble avlyst valgte studieprogrammet International Baccalaureate (IB) å benytte en modell for å justere elevenes karakterer. Det er forskjellig fra ordinær videregående skole i Norge som valgte å kun benytte standpunktkarakterer i vitnemålet. Standpunktkarakterer fastsettes av faglærere.

Den første modellen til IB er omstridt og Datatilsynet mener at denne modellen har gitt elever uriktige karakterer.

Etterpå har IBO, sentralorganisasjonen for IB-skoler, lanserte en justert modell som vil gi noen elever et bedre vitnemål. Det gjelder spesielt i tilfeller hvor den avsluttende karakteren var lavere enn de skriftlige arbeidene elevene har fått vurdert.

Forsatt ulovlig

Arve Føyen, partner i advokatkontoret Føyen Torkildsen, mener også IBOs nye modell er i strid med personvernforordningen. Føyen representerer en foreldregruppe om mener deres barn har blitt behandlet urettferdig av IBO.

I et brev sendt 20. august skriver de at: «Den nye karaktermodellen til IBO adresserer ikke de vesentlige problemstillingene som reises» av Datatilsynet i deres forhåndsvarsel om at karakterene må rettes.

Føyen mener det eneste riktige IBO kan gjøre er å kun benytte elevenes «predicted grades», karakterer en faglærer har gitt elevene. Det er ulike meninger om hvor sammenliknbare IBs forventende karakterene er med standpunktkarakterene i det ordinære skolesystemet.

IBO har selv argumentert for at forventede karakterer ikke gjenspeiler elevenes kompetanse.

Påvirker elever ujevnt

For noen betyr endringen lite. Mathea Jarbekk hadde prioritert å lykkes på eksamener fremfor å få toppkarakterer på sine innleverte arbeider, noe som gjorde at justeringen påvirket henne i liten grad. Det gjør at hun fortsatt ikke har kommet inn på noen av studiene hun søkte på gjennom Samordna opptak.

BEKYMRET: Mathea Jarbekk er redd for at justeringen kan ødelegge for elever som henne. Hun har sendt en klage til Universitetet i Oslo der hun ber dem vurdere henne på et annet grunnlag en vitnemålet alene. Foto: Martin Gundersen

Fredag i forrige uke svarte IBO at Datatilsynet ikke er riktig organ for å vurdere hvorvidt karakterene er korrekte. I svaret, som NRKbeta har fått innsyn i, mener IBO at det ikke er naturlig å benytte personvernforordningen i denne saken. Videre mener IBO at det britiske datatilsynet (ICO) er rett tilsyn om man skulle mene at personvernreguleringene gjelder.

IBO skriver også at de har behandlet elevenes personopplysninger på «en rettferdig og åpen» måte og i tråd med prinsippene i personvernforordningen (GDPR).

Mener Datatilsynet er best egnet

Føyen mener at Datatilsynet er best egnet til å føre de norske IB-elevenes sak.

«Det globale hovedkvarteret til IBO ligger i Sveits, og det virker ikke troverdig at IBO UK opererer uavhengig av generaldirektøren og IBOs ledergruppe», skriver Føyen, i et brev sendt mandag til Forbrukerrådet og Datatilsynet.

I tillegg påpeker Føyen at England om fire måneder vil trekke seg ut fra samarbeidet i personvernforordningen. Det gjør at han mener det vil være bedre om Datatilsynet fører saken mot IBO.

Datatilsynet oppgir at de vil svare IBO før de uttaler seg i media, mens ICO har kommet med kort uttalelse om saken.

– Vi forstår hvor viktig eksamensresultater og andre kvalifikasjoner er for elever. Når så mye er på spill er det ekstra viktig at deres personlige informasjon blir brukt rettferdig og åpent. Vi er for øyeblikket i kontakt med både IBO og våre norske kollegaer om denne saken for å forsikre oss om at nødvendige skritt blir tatt, skriver en talsperson for ICO i en epost.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.