nrk.no

– Langt flere droner i luften enn først antatt

Kategorier: Droner & Teknologi og forbruker

Foto: Peter Linehan (CC BY 2.0)

En undersøkelse gjort av Opinion gir et estimat på at omtrent 230 000 nordmenn eier en drone.

De beste tallene for hvor mange droner det er i Norge har bransjeorganisasjonen for droneoperatører, UAS Norway, stått for. De har gått ut med at det siden 2011 har blitt solgt over 50 000 droner over 700 gram. Droner over 700 gram er ofte brukt til «nærings- og nytteformål» og favner typisk over de litt dyrere modellene. Man har altså ikke hatt noen tall om hvor mange droner som finnes i private hender i Norge.

Ola Askheim fra analysebyrådet Opinion. Foto: Fredrik Naumann

Nå har analysebyrået Opinion gjort en spørreundersøkelse på venge av UAS Norway som gir det første estimatet på hvor mange nordmenn som eier en drone. Omtrent 230 000 nordmenn oppgir at de eier en drone, og 843 000 nordmenn oppgir at de vurderer å kjøpe en drone. Undersøkelsen tok for seg 500 respondenter.

– Salgsvolumet er langt høyere enn hva vi har trodd. Det viser at vi må ta på alvor at det er mange ikke registrerte dronepiloter, og at også denne delen av markedet må følges tettere, sier daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway.

– Undersøkelsen gir oss noe mer forståelse av omfanget av droner i Norge, men vi har lite tall og statistikk på denne bransjen som er i sterk vekst. Det gjør det vanskelig å lage et regelverk og en strategi. Vi håper at undersøkelsen kan bidra til at Avinor, Luftfartstilsynet, og Samferdselsdepartementet får et bedre datagrunnlag.

Bente Heggedal som er fungerende seksjonsleder for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet mener tallene ikke er overraskende, og at de samsvarer godt med lignende tall for Sverige og Danmark.

– Det er mange som ikke har kompetanse på sikker bruk av droner, og det viser at det er enda viktigere at alle får god informasjon når de kjøper en drone, sier Heggedal.

NRKbeta skrev tidligere i høst om en rekke tiltak Luftfartstilsynet lanserte for å bedre sikkerheten i luftrommet.

Vært en rekke hendelser

I 2017 har det vært flere hendelser hvor norske flyplasser har vært midlertidig stengt på grunn av droner i nærheten. I oktober ble én av rullebanene på Gardemoen stengt i én time, og i november ble Sola flyplass stengt i 25 minutter.

Vi jobber døgnkontinuerlig for å hindre at fugler skal kollidere med et fly eller et helikopter. Det sier seg selv at en drone på samme størrelse som en fugl, kan få fatale konsekvenser for et fly eller helikopter. Vi synes denne hendelsen er ubehagelig.Lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen ved Sola lufthavn til NRK etter hendelsen.

De har de siste årene vært en rekke hendelser som kunne fått alvorlige konsekvenser:

 • I 2014 passerte et småfly en drone med mindre enn 50 meter i 4800 fots høyde utenfor Skien.
 • I 2015 kolliderte en drone med understellet til et småfly i 2500 fots høyde i Tjøme kommune.
 • I 2017 fløy en drone kun ti meter over et helikopter ved Harstad.

Heggedal forteller at man jobber med en rekke teknologiske tiltak som skal gjøre det vanskeligere å fly innenfor flyrom avsatt til annen luftfart. I Europa pågår det blant annet et større arbeid med U-space en helhetlig løsning for å hvordan droner kan operere i lavt luftrom. Allerede i mars vil EU vedta regler for registrering av droner som kan gjøres på avstand, og man jobber med løsninger for å sette dynamiske restriksjoner på luftrommet for droner.

Det finnes allerede noen løsninger for overvåking av droner. Det tyske selskapet Dedrone kan i dag overvåke de fleste dronetyper og DJI har lansert en løsning som kan overvåke deres droner.

Venter på regjeringens dronestrategi

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.v.), dronen Black Hornet på 18 gram og Tom Lund fra droneselskapet FLIR. Foto: Martin Gundersen (CC BY 4.0)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet dronekonferansen UNC i forrige uke. Da fortalte han om regjeringens arbeid med å legge fram en ny strategi for ubemannet luftfart. Det forventes at den legges fram i desember.

Der trakk ministeren ved flere anledninger fram bekymringer rundt sikkerhet, og faren for at en alvorlig ulykke kunne føre til et folkeopprop om å stramme inn reglene for ubemannet luftfart.

Anders Martinsen etterspurte på sin side mer ressurser til holdningsarbeid og opplæring, noe Solvik-Olsen var mer tilbakeholden til under en påfølgende paneldebatt.

Les gjerne NRKbetas oppsummering av regelverket eller besøk Luftfartstilsynets informasjonsside kalt dronelek for mer detaljer.

21 kommentarer

 1. Christian Wattengård

  Det hadde vært interessant å vite mer om selve spørreundersøkelsen… Når du ekstrapolerer opp fra 500 til 5000000 så skal du være sikker på at de 500 er et representativt utvalg. Spesielt på noe så teknisk nisjete(!) som droner.

  Svar på denne kommentaren

  • Martin Gundersen (NRK) (svar til Christian Wattengård)

   Ifølge analysebyrået var det et representativt utvalg for befolkningen 15-70 år. Jeg vet ikke hvordan Opinion har fått dette til, men jeg antar at de har gode rutiner for å sikre at enkelte grupper ikke er overrepresentert.

 2. Håkon O Sveistrup

  Dette er så dypt alvorlig at det må gjøres noe nå. En ting er uvitenhet, men det som skremmer meg mest, er at jeg på Facebook har sett flere innlegg fra dronemiljøer, hvor de fornekter at det er en fare og et problem! Heldigvis finnes det også seriøse miljøer som samarbeider og tar det på alvor. Uansett, konsekvensene kan bli fatale.

  Svar på denne kommentaren

 3. Hallstein Gimle

  Nå skal jeg ikke si imot at sikkerheten må ivaretas, og synes selv jeg er ganske oppdatert på BSL/AIP/AIC, men:
  Dersom antallet som bruker drone er vesentlig større enn antatt, og antallet hendelser er det samme som når man ikke visste hvor mange som brukte droner, vil ikke det si at de aller fleste er flinke. Til og med vesentlig flinkere enn man hadde antatt? Prosentvis går jo da uhell pr dronepilot drastisk ned..
  (Om det har vært 5 alvorlige hendelser med antatt 100.000 droner, og det etterpå viser seg å være 300.000 droner går jo forholdet fra en hendelse pr 20.000 droner til en hendelse pr 60.000 droner. Sier man at snitt-eieren i flyr 2 timer pr år blir hendelser pr time 0,0000083, ganske gode tall)

  Om noe viser jo dette at det er et vesentlig mindre problem enn først antatt.

  Og ja, ta de idiotene som flyr innenfor kontrollsoner og/eller lavt over folkeansamlinger.
  Til politiet: Ta de, ikke send ut pressemelding om hvor alvorlig det er, istedenfor å faktisk etterforske og gjøre noe med saken (han på Skøyen drev jo på i flere dager uten at dere kan ha gjort noe særlig..)
  Til helidoc, som passer meg mange ganger daglig: Dere flyr innenfor min lovlige 300ft høyde, jeg respekterer dere og forsøker å nødlande dronen om jeg hører dere, men det er skogsområde så jeg trenger tid å finne lysning mellom trærne. Dere flyr vesentlig lavere enn 500ft i G-luftrom (ja dere har _lov_ til det, men husk at det området kan benyttes av modellfly, så dere må ta litt ansvar selv også når dere passerer i tretopphøyde i 150kts..)

  Svar på denne kommentaren

  • Martin Gundersen (NRK) (svar til Hallstein Gimle)

   Det kan godt være at hver enkelt dronepilot flyr sikrere i dag, men: norsk luftrom opererer etter en nullvisjon.

   Dermed må risikoen per pilot reduseres så mye at alvorlige hendelser svært sjelden forekommer. Om ikke skal bør man ikke se bortfra en innstramming.

  • stig arne ørsnes (svar til Martin Gundersen)

   Hei Martin
   Jeg lurer på hvor mange dødsfall/flystyrt som er blitt registrert p.g.a private droner internationalt? Jeg synes du burde legge fram statestikk på dette når du skriver en slik artikkel om hvor farligt privat bruk av droner er. Selvsagt mener jeg at man skal følge reglene som nå gjelder, men er det virkelig så mange ulykker p.g.a private droner i forrhold til andre fritids-sysler? Jeg har drevet noen år med dronefilming nå, men har ikke lest om ett eneste dødsfall/flystyrt p.g.a private droner internationalt. Med tanke på hvor mange millioner private droner som brukes hver dag så hadde det vel vært mere på sin plass å skrive en artikkel om hvor sensasjonellt sikker droneflyging er?

  • Hallstein Gimle (svar til stig arne ørsnes)

   Kan ikke svare på hvor mange faktiske ulykker som har skjedd, men i luftfart er nærpassering en alvorlig hendelse som etterforskes av en havarikommisjon. Dette fordi nærpassering er en ulykke som ikke skjedde, bare pga flaks. Så ja, det skjer nok en del alvorlige hendelser på verdensbasis.

   Ta de som flyr drone i innflyging til flyplass, det vil under normale forhold være helt trygt (hypotetisk), helt til akkurat det ene flyet rett før landing må gjøre «go around», gir full gass og svinger litt bort fra rullebaneretning og treffer. Eller om dronen plutselig stikker av inn i innflygingen pga glitch, motorfeil e.l.

   Om dronen faktisk da gjør skade vil igjen avhenge helt av hvor tung den er, hvor den treffer o.l, men vil igjen avhenge av flaks/uflaks. (Flymotorer etc testes mot fuglekanon, men de er ikke testet mot dronekanon og er dermed ikke godkjent for dette. Det er også nærliggende å tro at 2kg forholdsvis hard drone gjør mer skade på både fly og motor enn 2kg fugl)

   Nedfallende droner er også et problem, om enn ikke for luftfarten, og du skal ikke lete lenge på youtube etter det! Nok en gang, det skal vanligvis uflaks til å treffe personer, med mindre man flyr over ansamlinger, men det er alltid en risiko. Faller dronen først ned på person vil den gjøre skade.

   Dersom alle flyr dronen sin utenfor kontrollert luftrom og ikke over folkeansamlinger er jo risikoen minimert så mye det er mulig. Så lenge modellfly er tillatt, vil det aldri kunne bli særlig tryggere. Ja, det er nullvisjon i luftfarten, men uønskede hendelser skjer, også med «ekte» fly. Det jeg ville fram til var at de tydeligvis skjer sjeldnere pr drone enn det man tydeligvis tidligere har antatt, og at det derfor ikke burde medføre innstramminger… Å innføre krav om opplæring til 300.000 droneeiere vil ikke endre mye, de som nå ikke bryr seg om regelverk, vil fortsatt ikke bry seg og fly ulovlig (jeg vil påstå at det er ingen i Norge som ikke har fått med seg at det ikke er lurt å fly drone i nærhet av flyplass, altså er det ikke «opplæring» som mangler)

  • stig arne ørsnes (svar til Hallstein Gimle)

   Hei
   Jeg har nå sjekket litt grundigere og mener jeg kan slå fast at det ikke noensinne på verdensbasis er rapportert et eneste flystyrt eller en eneste nødlanding p.g.a kollisjon mellom fly og privat drone . Det eneste tilfellet av en bekreftet kollisjon mellom et kommersielt fly og drone skjedde i Canada og førte til noen små skraper i malingen på den ene vingen. Det er også rapportet om en mulig kollisjon mellom et kommersielt fly og drone på Heathrow flyplass, men heller ikke her ble det funnet noen alvorlig skade på flyet. Jeg må understreke at jeg er helt enig om flyforbud nærmere enn 5 kilometer fra flyplasser o.s.v. men overdriv ikke faren for en eventuell kollisjon. Muligheten for en kollisjon mellom fly og drone er mikroskopisk og videre er sjansen for alvorlig skade på et fly som eventuellt måtte kolliderer med en privat drone, slik at det må nødlande også mikroskopisk. Jeg synes reglene vi nå har er gode og jeg ser ingen grunn til å forandre på dem. Det vi må fokusere på er å gjøre reglene kjent for alle som flyr droner i Norge, slik at både flygere og privatpersoner kan føle seg trygge.

  • Martin Gundersen (svar til stig arne ørsnes)

   Takk Stig,
   det var en fin oppsummering. Jeg skal selv se litt nærmere på dette før jeg eventuelt sikker en ny sak om sikkerhet og droner.

  • Jeg synes å lese mellom linjene (evt. i ordmellomrommene) at du mener ikke alle droner er «ordentlige» droner. Stemmer? Hvilket subsett er det så du godkjenner som «ordentlige»?

  • Hallstein Gimle (svar til Sverre Nyquist)

   Det kan biler, trillebårer, jekketraller, fly, sykkler, ryggsekker, rumpetasker og lommer også. Det bør vurderes om privat bruk av trillebår fortsatt skal være tillatt!

 4. Mitt «problem» med amatør-droner er at jeg er møkkalei dem. Eller rettere sagt: Hva folk bruker dem til: Å ta bilder. Ovenfra. «Se her, sånn ser Festningen ut fra lufta! Sånn ser motorveien ut ovenfra! Sånn ser en elg i solnedgang ut ovenfra! …»

  Det var overraskende og spennende med de første tusen bildene jeg ble vist av hvordan ting ser ut, oppe fra lufta, men etter ti tusen, tjue tusen, tretti tusen slike bilder sukker jeg tungt: Å nei, ikke enda en bunke med fullstendig uinteressante bilder, som bilder betraktet. Det eneste de har ved seg er at de er fotografert fra høyt oppe i lufta. Men et bilde av en vei er like kjedelig om den er fotografert bortover eller nedover, om det ikke er noe annet ved bilde av den veien som gir bildet verdi.

  Kanskje hobby-dronistene bruker dronene sine til andre ting, men det eneste de viser meg er «Se, jeg har fått meg en ny dings til å ta bilder med!» Så må jeg være ihvertfall litt sosial og late som om jeg synes bildene er spennende og annerledes.

  Men det holder hardt. Jeg er i ferd med å lide droningsdøden i havet av dødsens kjedelige bilder

  Svar på denne kommentaren

 5. Min gjetting: Om få år har vi en «Spy vs. Spy»-situasjon – spesielt på militære droner, men jeg tror det vil spre seg til sivile:

  Kameraer og billedanalyse-teknikker er så gode i dag at å automatisk identifisere en drone mot himmelen og holde et kamera fokusert på den, midt i bildet, uansett droens bevegelser og orientering, er «piece of cake». Kan du følge dronen med et kamera, låse den midt i bildet (og det kan du!), da kan du også rett inn annet utstyr mot den.

  Militære droner er såpass robuste at det kreves solide energipulser for å sette dem ut av spill. Amatør-droner ligger er mange størrelsesordener under; de krever ingen gigajoule for å settet ut av spill.

  Slik det i Norge finnes titusenvis av laserpistoler med effekt langt over det tillatte (og annet utstyr, f.eks. radio-jammere som heller ikke er tillatt): Det vil dukke opp utstyr for å «svi av» uønskede amatør-droner i nabolaget.

  Det behøver ikke være laser: Også mikrobølger kan fokuseres i tynne stråler som ikke kan deteksteres utenfra. De er lettere å generere og kan være vel så effektive. Den som har latt dronen sin kretse over privat område i håp om å avsløre noe, er neppe så ivrig på å melde fra til politiet at hans ulovlige droneaktivitet ble «skutt ned» av ulovlige mikrobølge-kanoner…

  Jeg har enda ikke sett produkter for å spore droner over hagen din. Det tar neppe lang tid før de kommer. Selvsagt: Det offisielle produktet har kun servoer som holder kameraet låst på dronen. Kanoner for å enten jamme kommunikasjonen eller fysisk skade dronen må du kjøpe via mindre offisielle kanaler, men de kan utmerkes styres av samme servoer som de «offisielle» prodktene, de som holder kaneraet rettet eksakt mot dronen.

  Kanon-teknologien er enda ikke helt der. Jeg er rimelig sikker på at det ikke tar lang tid før den kommer. Og at folk som er plaget av privat-droner kommer til å ta den i bruk.

  Svar på denne kommentaren

  • Martin Gundersen (svar til Vidar Andreassen)

   … og aldri ta dem fram igjen? Skulle ikke overraske meg at de første dronene folk kjøper fort skrotes når de kjøper bedre eller går lei av droner.

 6. Spionerer dronen din på deg? – Media

  […] Analysebyrået Opinion har gjort en undersøkelse som gir det første estimatet på hvor mange nordmenn som eier en drone. Omtrent 230.000 nordmenn oppgir at de eier en drone, og 843.000 nordmenn oppgir at de vurderer å kjøpe en drone. For meg er dette ekstremt høye tall, og langt over det jeg forventet av «markedspenetrasjon». […]

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.