nrk.no

Starter kampanje mot ulovlig droneflyving

Kategori: Droner

Foto: Marius Arnesen (CC BY 2.0)


20. september lanserer Luftfartstilsynet flere initiativ som skal bekjempe ulovlig flyving med droner. UAS Norway, interesseorganisasjonen for droneoperatører, mener for lite gjøres for å følge opp de ulovlige flyvingene og etterspør mer ressurser for å hindre en alvorlig ulykke.

Så langt i år er det rapportert inn ni nesten-ulykker med droner, mot ti i fjor. Samtidig har tilsynet mottatt 45 klager om ulovlig flyvinger så langt i år.

Det har vært en rekke hendelser som gjør at vi må gjennomføre tiltak for å sikre luftrommet mot ulykker.

Bente Heggedal, fungerende seksjonsleder for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet

Heggedal frykter ikke bare at droner kolliderer med fly eller helikoptre, men at droner kan skremme annen luftfart til å ta unna-manøvre som kan sette liv i fare.

Det har også vært tilfeller hvor droner har flydd over store folkemengder.

Det er siden 2011 blitt solgt 50 000 droner over 700 gram og markedet forventer å vokse kraftig de neste årene.

Derfor presenterer Heggedal under dronekonferansen «Sikker Integrering av Droner» noen av grepene Luftfartstilsynet mener er nødvendig for å unngå fatale ulykker i norsk luftrom.

Dette er hovedinitativene:

 • Synliggjøre hvordan publikum kan rapportere ulovlige flyvinger.
 • Kontrollere at alle registrerte drone-operatører har nødvendige forsikringer.
 • Samarbeide med Datatilsynet om å gjøre det enklere for politiet i hvert distrikt å kjenne til reglene for bruk av droner slik at de bedre kan håndheve loven og etterforske hendelser.

– Ikke en menneskerett å fly

Anders Martinsen i UAS Norway. Foto: Hans Torgersen
UAS Norway har omtrent 80 prosent av de profesjonelle operatørene i Norge som medlemmer. Anders Martinsen, som er daglig leder for organisasjonen, mener Luftfartstilsynet og regjeringen så langt har vært bakpå i å sette inn ressurser for å håndheve reglene for dronebruk.

Derfor ønsker de velkommen de nyeste initiativene til Luftfartstilsynet.

Vi håper på mer kontroll slik vi ikke får overskriften «drone stengte Gardermoen».

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway

Parallelt inngår interesseorganisasjonen for droneoperatører, UAS Norway, et samarbeid med importører og forhandlere om å legge ved informasjonsmateriell om sikker droneflyving.

Fra 1. november er det anslått at opptil 80 prosent av dronene som selges i Norge vil få materiellet vedlagt.

Publikumsrapportering

Luftfartstilsynets skal også relansere sin portal for publikumsrapportering den 1. november for å gjøre den lettere å bruke. Utover høsten skal tilsynet informere flere om portalen og gjøre den lettere å finne på deres nettsider.

Bente Heggedal. Foto: Martin Gundersen (CC BY 2.0)

Det høres ut som et angiversystem, og det er det ikke. Vi skal hovedsakelig bruke informasjonen fra denne portalen til å kartlegge brudd på loven. […] Samtidig er det ikke slik at vi kan «uvite» en alvorlig hendelse.

Bente Heggedal i Luftfartstilsynet

Ifølge Heggedal vil tilsynet etterforske hendelser og kontakte politiet ved mistanke om alvorlige lovbrudd.

Vil dere ha kapasitet til å motta flere bekymringsmeldinger enn dere har i dag?
– Vi må følge opp bekymringsmeldingene. Samtidig er det slik at alle kan anmelde et forhold, og vi anbefaler å gå rett til politiet om situasjonen er tidskritisk, sier Heggedal.

Samtidig tar Heggedal selvkritikk på at tilsynet ikke alltid har vært like dyktige i å besvare bekymringsmeldinger som har kommet inn.

Slik ser portalen til Luftfartstilsynet ut. Foto: Skjermdump

Samarbeid med forsikringsselskap

Alle som bruker droner til nytte eller næringsformål må i Norge registrere seg som drone-operatør eller få tillatelse fra Luftfartstilsynet. Klassifiseringene tillater blant annet operatørene å fly nærmere personer og bygninger enn dronehobbyister.

Les gjerne NRKbetas oppsummering av regelverket eller besøk Luftfartstilsynets informasjonsside kalt dronelek for mer detaljer.

Alle som flyr droner i Norge oppfordres å få en forsikring mot tredje-partsskader, men alle operatører er pålagt å ha denne forsikringen.

For å få bukt med at enkelte operatører ikke har den nødvendige forsikringen har UAS Norway, Luftfartstilsynet og noen forsikringsselskap gått sammen om å dele informasjon.

I første rekke vil RO1-operatørene (dem med lavest klassifisering) kontrolleres. Ved mistanke om manglende forsikring vil operatørene få pålegg om å fremskaffe dokumentasjon på forsikring eller å skaffe seg en.

Lanserer dronestrategi i høst

Utover høsten skal regjeringen legge fram sin nye dronestrategi. Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet vil ikke si når denne legges fram eller om den vil inneholde økte midler til dronefeltet.

Om det ikke kommer noen lekkasjer fra regjeringen må vi vente til 12. oktober for å se om statsbudsjettet gjenspeiler UAS Norways ønske om økte overføringer til bransjen.

Inntil vi legger fram dronestrategien i høst må vi og aktørene ha is i magen. Strategien vil adressere flere av utfordringene som har vært og vi opplevd god dialog mellom partene.

Tom Cato Karlsen, statssekretær i Samferdselsdepartementet


Det er ikke til å stikke under en stol at feltet er under store endringer. Hva synes du om Luftfartstilsynets tiltak og hva håper du kommer i regjeringens dronestrategi?

6 kommentarer

 1. Alt som kan minne om gøy skal forbys… er det ikke vannscootere så er det droner… og la oss samtidig passe på å lage mest mulig byråkrati. Hvorfor ikke lage et skjema i 12 eksemplarer som skal fylles ut og sendes inn til etatene som skal sitte der og kontrollere? Så får vi satt flere folk i arbeid også.

  Ja for tenk om man skulle finne på å krenke noen med dronen sin fordi den passerte over der du akkurat var…. nei huff!

  For et pysete folkeferd vi har blitt som skal beskyttes mot alt og alle.

  Svar på denne kommentaren

  • Nå handler ikke artikkelen om at noe som helst skal forbys, og i prinsippet handler den om flyvning som allerede krever lisens (kommersiell).

   litt merkelig at du klarer å kommentere så utenfor når du må svare på spørsmål om det før du kommenterer.

   Når det er sagt, er ikke UAS Norge en organisasjon uten en agenda, og de er en organisasjons som beskytter sine egne og ikke har store problemer med at dette går utover hobbyflygere.

   Men generellt sett er regulering bedre for RC hobbyen, inkludert droneflyging. Spesielt nå som droner har tatt av så mye som de har gjort og folk som ikke har peiling på hvordan de flyr eller sikkerhet ved hverken flyging eller batteri lading og oppbevaring flyr de på alle mulige idiotiske steder og måter.

 2. – Langt flere droner i luften enn først antatt

  […] UAS Norway, stått for. De har gått ut med at det siden 2011 har blitt solgt over 50 000 droner over 700 gram. Droner over 700 gram er ofte brukt til «nærings- og nytteformål» og favner typisk over de litt […]

  Svar på denne kommentaren

Vil du kommentere? Svar på en quiz fra saken!

Vi er opptatt av kvaliteten på kommentarfeltet vårt. Derfor ønsker vi å sikre oss at alle som kommenterer, faktisk har lest saken. Svar på spørsmålene nedenfor for å låse opp kommentarfeltet.

Hvor mange droner er solgt siden 2011 i Norge?

Hva vil Luftfartstilsynet?

Hva skal regjeringen gjøre i høst?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.