nrk.no

Skal du ut og fly dronen din i sommer? Slik holder du deg innenfor lovens rammer

Kategorier: Droner & Sikkerhet

DJI Spark. Foto: Marius Arnesen / NRKbeta
DJI Spark. Foto: Marius Arnesen / NRKbeta

Sommerferien er her, og hva er vel bedre enn å poppe en kald brus, sette seg i fluktstolen og ta en runde med drona du ikke har fått flydd nok siden den gang du svei av for mange tusen på den?

Vi innser at vi høres noe nerdete ut, men følelsen av å se hytta eller varden du har besteget fra fugleperspektiv er noe for seg selv. (Og for å ikke snakke om følelsen når likes’ene fra sosiale medier strømmer inn etter snikskryting.)

Skal du fly drone lovlig i Norge, er det imidlertid en ganske god liste du bør igjennom for å sjekke at du er på den riktige siden av lovverket.

Vi har samlet de kildene du trenger for å gjennomføre en lovlig og trygg tur med dronen i sommer.

1. Generelle regler for droneflyging

I Norge er all lufttrafikk underlagt Luftfartstilsynet som kom med «Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.» i 2016. Den sier blant annet noe om hvor i Kongeriket man har lov å fly, og hvor man ikke har lov å fly.

Hvor du har lov å fly dronen din avhenger også av hvilket «førerkort» du har for drone. Flyr du som amatør og kun for rekreasjons skyld, gjelder et sett med regler, mens hvis du operere som profesjonell dronepilot, er førerkortene delt inn i ulike klasser avhengig av vekt på fartøyet.

Denne grafiske framstillingen fra Luftfartstilsynet som viser hvordan du skal forholde deg hvis du har et RO1-sertifikat, kan også være nyttig.

Her finnes også en rekke grunnleggende regler som dronepiloter må forholde seg til. På nettstedet www.dronelek.no, som er Luftfartstilsynets nettsted for deg som droneamatør, listes opp følgende fem hovedregler:

 • Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
 • Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.
 • Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
 • Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter. (Red. anm: 150 metersgrensen gjelder til alt av mennesker uavhengig av antall, bygninger og trafikk på veier, i luften og i vannet, så lenge du ikke har «førerkort» i form av en RO1-lisens eller høyere.)
 • Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Droner som ikke brukes profesjonelt går under modellfly i lovverket.

Er du proffesjonell, altså innehar et «førerkort for drone» i form av en R01-lisens eller høyere, finnes enda informasjon på Luftfartstilsynets sider for Ubemannet luftfarttøy, droner og RPAS eller via nettkurset du må avlegge eksamen i for kunne operere kommersielle droner i klassen RO2 og RO3.

2. Permanente forbuds- og restriksjonsområder

Flyforbudssonen EN R102 over Oslo-sentrum
Flyforbudssonen EN R102 over Oslo-sentrum

Det finnes en rekke områder i Norge hvor det av ulike årsaker ikke er lov til å fly drone.

Et av de store problemene med restriksjonsområder er at de ikke på noen måte er «merket av i luften». Ei heller på bakken.

Skal man unngå å bryte loven, noe man gjør ved å fly inn i for eksempel R-102 som ligger i Oslo sentrum eller noen av de andre restriksjonsområdene som finnes i Norge i dag, må man rett og slett søke om lov til å fly hos rette myndighet. Som regel er det Luftfartstilsynet.

Det finnes ikke noe gratis offisielt kart som viser alle disse områdene samlet i Norge, men den kommersielle appen Air Navigation Pro gir deg for noen hundrelapper i året denne oversikten.

Appen Air Navigation Pro gir deg oversikt over restriksjonsområdene
Appen Air Navigation Pro gir deg oversikt over restriksjonsområdene

Appen er imidlertid myntet på profesjonelle brukere av luftrommet, og mange ikke-profesjonelle droneoperatører vil nok oppleve den som relativt kompleks å både bruke og forstå, og den krever litt tid og bruk for å kunne brukes og forstås fullt ut.

AVINOR har også et kart, hvor man får oversikt over alle flyplasser i Norge, og forbudssonene rundt disse.

Luftfartstilsynet opplyser at de er i startgropen med å se på løsning her hjemme for å samle de ulike forbuds- og restriksjonsområdene i en mer lettfattelig løsning.

– Noen land har utarbeidet kart der man viser alle soner på hverandre i en app. Sverige er ett sånt land. Det er noe vi jobber mot å få på plass, sier Bente Heggedal i Luftfartstilsynet.

Appen Heggedal refererer til i Sverige er «Drönarguiden» som utgis av Drone Sweden og er en egen app for dronepiloter hvor alle de ulike restriksjons og forbudssonene er tegnet inn for dronepiloter som ønsker å lettere forstå om de kan fly i et område eller ikke.

Appen Droönarguiden fra Drone Sweden
Appen Droönarguiden fra Drone Sweden

Drönarguiden gir en betydelig enklere og mer brukervennlig oversikt over de ulike restriksjons-sonene, myntet på de mange drone-amatørene der ute.

Appen er ikke en offisiell app fra svenske luftfartsmyndigheter, men baserer seg på informasjon fra ulike offentlige kilder som det svenske «Transportstyrelsen«.

– Syftet med appen är att snabbt och enkelt med hjälp av GPS kunna se om man befinner sig i ett område där man får flyga, och att kunna få en översikt av de regler som gäller, sier Mats hos Drone Sweden til NRKbeta.

Kjekk for nordmenn som skal over kjølen på ferie også, men vit at mens appen er under utvikling må man bruke en svensk appstore-konto for å få tilgang.

Appen har imidlertid også sine klare begrensinger da den foreløpig kun innehar de permanente restriksjonsområdene i Sverige, og altså ikke tar høyde for midlertidige områder.

3. Midlertidige restriksjons- og forbudsområder

I tillegg til de permanente sonene må man også ha kontroll på de midlertidige restriksjonsområder som kan opprettes med hjemmel i luftfartsloven eller politiloven.

Permanente restriksjonsområder blir tegnet inn på offisielle flykart, det finnes en rekke apper som viser kart der disse er inntegnede. Midlertidige restriksjonsområder kommer opp i form av NOTAM (Et system for å varsle profesjonelle flygere om endringer i luftrommet. Red.anm.). Disse kan man finne publisert på ippc.no og igjen er det noen apper som publiserer NOTAM.

Bente Heggedal, Luftfartstilsynet

Slik vises en NOTAM i appen NOTAM for iOS
Slik vises en NOTAM i appen NOTAM for iOS

De midlertidige restriksjonsområdene publiseres altså som Notice to Airmen (NOTAM), og kan være alt fra ulykkessteder til skogbranner eller miliærøvelser, for å nevne noen.

Det finnes flere apper hvor det er mulig å få ut de komplekse NOTAM-tekstene plottet på et kart, selv om det ikke hjelper stort hvis man ikke kan lingoen som brukes i disse meldingene.

4. Nasjonalparker og verneområder

Norges mange verneområder har alle egne lover og regler. Så også for droneflyging, noe som gjør at ting plutselig blir enda et hakk mer komplisert for den glade amatørdronepilot.

Visste du for eksempel at det er forbudt å fly drone ved Kjeragbolten, på Besseggen, i Jotunheimen og på Dovrefjell?

Vernesoner i Sørnorge
Vernesoner i Sørnorge

Nettstedet Naturbase.no er i utgangspunktet en god start, og gir deg et kart hvor det er mulig å ta en titt på de ulike verneområdene i Norge.

Til hvert område på dette kartet er det imidlertid knyttet en lovforskrift, som blant annet sier noe om hvorvidt bruk av drone er tillat eller ei.

Det vil si – forskriften kan både si noe om det er lov å fly drone i området, og om det er lov å ta av og lande i området, og alt er pakket inn i godt med tekst og uten å være standardisert på noe annet format enn bokmål eller nynorsk.

Noen eksempler på steder det er forbud å fly

Trolltunga og Prekestolen

Verken Trolltunga eller Prekestolen ligger innenfor vernesoner, og i utgangspunktet kan du fly dronen din her. Forutsatt at du ikke flyr den utenfor kanten av fjellet. Da vil du plutselig befinne deg over 120 meter over bakken, og du bryter per definisjon loven.

Det er viktig å huske at det er dronens høyde over bakken til en hver tid ikke skal overstige 120 meter, og ikke dronens høyde fra stedet den tok av.

I tillegg er ofte begge disse stedene tett befolket av turister på sommeren, noe som gjør at man må huske på minsteavstanden til mennesker som er 150 meter, eller ca 1,5 fotballbane.

Kjeragbolten i Lysefjorden

Kjeragbolten og Kjerag-massivet er et yndet turistmål innerst i Lysefjorden. Her er det imidlertid også forbudt å fly drone, da området ligger innenfor vernesonen for Frafjordheiene.

Kjeragbolten og Kjeragmassivet ligger i vernesone
Kjeragbolten og Kjeragmassivet ligger i vernesone

Vi leser følgende om bruk av modellfly/drone:

Ikkje naudsynt støy er forbode. Det er ikkje tillate å bruke motor på modellfly, modellbåt o.l.Forskrift om verneplan for Frafjordheiane, vedlegg 1, vern av Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand, Gjesdal og Sirdal kommunar, Rogaland og Vest-Agder.

Update: En tidligere versjon av denne artikkelen hadde Hardangervidda med som et verneområde hvor dronebruk ikke er lovlig. Dette medfører ikke riktighet, og er rettet opp.

Ønsker du likevel å fly i noen av disse områdene er det mulig å søke om lov til instansen som er oppgitt i de ulike områdenes lovforskrifter.

Så god flytur i sommer fra oss 🙂

41 kommentarer

 1. Nå viser Avinor sitt kart flyforbudssoner kun rundt egne flyplasser, og ikke tredjepartsflyplasser som f.eks. Sørstokken (Stord) og Torp (Sandefjord).

  Dessuten kan jeg heller ikke tenke meg at militære flystasjoner uten tilknyttet sivil terminal er med på kartet.

  Så ja, en helhetlig kartløsning, slik Luftfartstilsynet hevder å jobbe med nå, er sårt etterlengtet.

  Svar på denne kommentaren

  • Jarle (svar til Finn)

   Avinor sine kart viser da alle områder, sitter og ser på AIP Enr.6.3-1 (østlandsområdet) og der er nå både Torp og den pr nå helmilitære Rygge sine kontrollsoner inntegnet. Alle restriksjons (R) og fareområder (D) også. Kartene finnes, både som fysiske ICAO kart, M517 kart og som digitale AIP enroute- og flyplasskart (AIP er gratis tilgjengelig). Disse kartene er kanskje ikke helt for hvermannsen, men finnes gjør de.

  • Nova (svar til Finn)

   Jeg føler for lenge at de kanskje trenger en slags automatisk og koordinert flytrafikstyringssystem for droner som flyr i byens gater. Takket være google translate kunne jeg passere quiz og poste her, til tross for at jeg ikke speeking et ord av norsk. Forhåpentligvis er denne kommentaren fornuftig.

 2. Dette viser jo problemet med Luftfartstilsynets oppsyn med dronevirksomhet, de henvender seg stort sett bare til utdannede flygere, men når gud og hverman kan gå på elkjøp/etc. og svi av noen tusenlapper sier det seg selv at det ikke holder lengre med bare ekskluderende fagterminologi.

  Som dere har nevnt før, det er ikke seriøse peoffesjonelle droneoperatører som er problemet, problemet ligger alle de som ikke har peiling på regelverk, rettningslinjer eller dronesikkerhet.

  Svar på denne kommentaren

 3. Gjelder egentlig strengt tatt «motorferdsel i utmark»-loven farkoster som er for små til å frakte personer eller gods? Begrepet «ferdsel» beskriver nemlig at noe utføres, frakt av personer eller gods.

  Så lenge dronen er til privat bruk er dronen heller ikke definert som luftfartøy, men som modellfly.

  I restriksjonsområder/kontrollsoner vil dog forbud gjelde, da den loven beskriver «flyging» uten nærmere definisjon (altså er selv papirfly innbefattet).

  Svar på denne kommentaren

 4. Regelen: « Hold en avstand på 150 meter fra folk, bygninger og trafikk. Gjelder trafikk på veier, på sjøen og i luften.»

  Deres gjengivelse: « Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.»

  Dere risikerer altså å gjøre veldig mange til lovbrytere, dersom de ikke får med seg at 150-metersregelen gjelder overfor *alt* av folk, bygninger og trafikk, og ikke bare festivaler, militære områder og sportsarrangementer.

  Svar på denne kommentaren

  • Eivind (svar til Henning)

   Og dermed er det andre regler som gjelder «folk flest», blant annet de uten særskilt forsikring, i motsetning til hva artikkelen her gir uttrykk for?

  • Remi (svar til Eivind)

   Avstanden er 150m for modellfly, herunder alle ikke-kommersielle droner. Dette er 150m unna alle personer, motorkjøretøy og bygninger som ikke er under pilotens kontroll.

  • Ole-Petter (svar til Jørgen)

   50m avstand gjelder for ROx operatører og ikke modellflygere.

   Viktig å holde tungen rett i munnen.

  • Det er for kommersielle droner, ikke modellfly (ikke-kommersielle droner). 150m avstand er ikke en tommelfingerregel, men en lov.

  • Marius Arnesen (NRK) (svar til Eivind)

   Hei!

   Vi leser også reglene slik som deg, altså at amatører må holde seg 150-meter unna alle mennesker/bygninger/trafikk, så lenge man ikke innehar RO1-lisesen eller høyere og at plakaten vi henviser til gjelder RO1.

   Jeg har nå presisert dette i saken.

   Ser også at du har sendt mail til Luftfartsverket med oss på kopi, så vi får avvente å høre deres svar før vi evt gjør noen andre endringer.

   Og ja. Enig med deg i at dette er ganske rotete kommunisert.

  • Jarle (svar til Hans)

   Det er helt umulig… Alle flyselskap står helt fritt til å legge begrensning utover IATA’s regelverk, så dette er opp til den du flyr med.

   IATA’s regelverk setter en maks.grense selskapene KAN tillate (ikke hva de MÅ tillate, du kan ikke kreve å ha med deg et eneste batteri om ikke du får lov):
   Inntil 100Wh, ubegrenset antall
   100-160Wh maks 2 stk
   Over 160Wh kun etter spesiell tillatelse

  • Jarle (svar til Jarle)

   Glemte også en annen viktig grense, skarpe og lange gjenstander (f.eks propeller) kan de også nekte deg.

 5. Jeg må si at Luftfartstilsynet har bidratt til en del forvirring og feiltolkning av regelverket rundt droner, både blant privatpersoner og i media.

  Det burde gjort det tydeligere at deres bruk av ordet «drone», herunder alle regelverk rundt «droner» (inkludert droneplakaten), er for kommersiell bruk med ansvarsforsikring. All privat flyging av droner faller inn under lovverket om «Modellfly», hvilket er beskrevet under Kapittel 2 her:
  lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404/KAPITTEL_2#§6

  Svar på denne kommentaren

 6. Så du kan fly droner overalt så lenge du holder deg 150 meter unna nesten alt som er menneskeskapt eller naturpark? Gleder meg til masse fine bilder av grantrær, for det er det eneste man kan filme med slike regler. Oslo kan like godt være en stor no-fly zone.

  Svar på denne kommentaren

  • Espen Braathen (svar til Kristoffer)

   Luftfartstilsynets ståsted er som du sier at du som privat kun flyr for moros kyld. Ikke at du flyr for å ta bilder. Da er det ikke lenger «dronelek».

 7. Som mange har påpekt gjør 150-meter-unna-alt regelen at all sivilisasjon blir no-fly-zone. Helt greit for meg, men jeg synes det er merkelig at dere ikke fokuserer mer på dette (og gjemmer regelen i en parantes).

  Svar på denne kommentaren

 8. Jeg har blitt så lei av droner… Ikke flyvingen, jeg har knapt sett/hørt mer enn et halvt dusin droner noensinne. Men resultatet!

  Bortsett fra det å mestre det tekniske med å få dronen opp og fly den, har de praktisk talt bare én funksjon: Å ta bilder (/video). Jeg har i alle år vært ivrig amatørfotograf, og følger daglig med på flere hel/halv-proffe fotofora på nettet, rettet mot fotografiet, ikke mot utstyret.

  Første gang jeg var oppe i et fly var det en helt spesiell opplevelse å se veier og biler og hus forsvinne der nede og bli mindre og mindre; vi unger satt med nesa klemt mot flyvinduet. Andre og tredje gang, også. Men så var det ikke så spennende mer.

  Jeg har sett bokstavelig talt hundrevis, nei, tusenvis, av dronebilder der fotografen enda ikke har kommet over stadiet «Næææ! Se så rart det er å se det ovenfra.» Det at bildet er tatt der oppe fra er gjort til en «fotografisk kvalitet» i seg selv, som gjør at bildet er «bra», selv om det ikke har noe annet ved seg.

  Nei! Jeg er møkkalei dødskjedelige dronebilder, presentert i foto-fora som om det skulle være noe fantatitsk «knunstnerisk» ved det i seg selv. Det er like spennende som når kollogaer hver mandagsmorgen insisterer på å vise fram dusinvis av bilder fra festen sist lørdag, som jeg ikke var til stede på. Jeg nikker høflig, men reelt har det null interesse. 99 av 100 festbilder er like. 99 av 100 dronebilder er like.

  Fotohistorien har vært gjennom en laaang serie med effektmakeri, fra sære filtre og vaselin på linsa, til grafiske effekter, til fargeforvrenginger, og i vår digitale tid med fotoshopping i uendelig mange varianter. Som regel står det igjen en liten samling bilder produsert av mennesker som vet å bruke effekten på en bevisst og kreativ måte for å bevisst skape noe billedmessig nytt og verdifullt. På fotohistoriens søppelhaug ligger milloner av verdiløse skrot-bilder som bare har brukt effekten, men ikke brukt den til noe.

  Et og annet bilde tatt med drone fortjener anerkjennende nikk: Det er et bra bilde, uansett om det er tatt fra en drone eller ikke. Hadde det vært malt med pensel ville det også vært et bra bilde. «Et bilde skal ikke forestille noe, det skal være noe», som det heter.

  Motiv, utstyr og teknikk nødvendig for å få tatt bildet er irrelevant. Forestill deg selv som en maler dyktig nok til å lage naturtro bilder med oljemaling på et lerret; du kan male akkurat hva du vil, akkurat slik du vil. Hvilke av disse drone-fotografiene du stolt viser fram ville du vært like stolt av om du hadde malt dem? Ville du valgt det sammen motivet, den samme bruken av billedflaten, hatt med de samme billedelementene? Etter å ha sett tusen slike oljemalerier («slik jeg så det ut av flyvinduet») ville publikum vært møkkalei!

  Jeg sier ikke at du, mr. droneflyver, skal slutte å ta bilder av landskapet høyt der oppe fra – fortsett med det. Men innse at de som ser på bildet, ikke på dronen din, må ha noe mer enn flyfoto på postkort fra Mittet, om de skal vekke større interesse enn et standard postkort-bilde. Følg gjerne med på drone-bilder i ulike foto-fora – de har alle sin andel av dem – og prøv å finne de som har gjort noe mer ut av det, som har utnyttet muligheten til å skape noe bevisst, ikke bare avbilde naturen. Og la det inspirere til å bli en mer kreativ drone-fotograf en de nittini andre!

  Svar på denne kommentaren

 9. Martin Koksrud Bekkelund

  Takk for nok en nyttig artikkel! Jeg har nylig handlet flyvende kamera og fant deres gamle artikkel om temaet nyttig, men litt utdatert. Da var det bra med en oppdatering.

  Dere kan med fordel skrive noen ord om hvilke regler som gjelder dersom man er medlem av en modellflyklubb. Da gjelder andre regler, f.eks. høyde over mark og vann og avstand til bygninger og folk. Det er, så vidt jeg kan forstå, få formalkrav til å stifte en slik klubb, så hvem som helst kan stifte sin egen.

  Ellers kan dere gjerne komme med noen fototips. Hvordan tar man gode bilder og video med drone?

  Fortsatt god sommer!

  Svar på denne kommentaren

  • Nei , Om man er medlem av «modellflyklubb» så har eierne av denne klubben meldt/søkt luftfartstilsynet om lov, hvilken dag, klokkeslett begynnelse-slutt på arrangementet (klokkeslett) og de som arrangerer må ha en med lisens/sertifikat som ansvarsperson og denne må ha tilgang på luftfartstilsynet s radiofrekvens.. SÅ Det er ikke bare og Være medlem I en eller annen klubb og så fly som man vil !!

 10. Carl S. Bjurstedt, nasjonalparkforvalter Dovrefjell

  Det er ikke reglene for luftfartøy i verneområder som regulerer bruk av droner, men det punktet som går igjen i de fleste nasjonalparkforskrifter som heter «støy». Her heter det for eksempel i «min» nasjonalpark – Dovrefjell-Sunndalsfjella – i forskriften § 3, pkt 7 om forurensing underpkt. 7.2 om støy at at «Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt, isbor o.l. er forbudt.» Drone er «og lignende».
  Dette i flg. Miljødirektoratet.

  Stort sett er det i nasjonalparker og naturreservater du finner denne regelen, men den kan også finnes i noen landskapsvernområder.
  Hardangervidda nasjonalpark har ikke noen støyregel, derved er ikke dronebruk forbudt der. At direktoratet ved ikke å definere drone som luftfartøy, slik luftfartstilsynet gjør, kan virke forvirrende. Og for naturvernområdene sin del har det gitt forvaltningen færre styringsmuligheter.

  Svar på denne kommentaren

 11. Slik vil kinesiske DJI regulere bruken av verdens droner

  […] man ikke har lov til å fly drone i Norge. Ønsker du å vite mer som det anbefaler vi saken «Skal du ut og fly dronen din i sommer? Slik holder du deg innenfor lovens rammer» her på NRKbeta hvor vi guider deg gjennom regel-jungelen for droner i […]

  Svar på denne kommentaren

 12. Har du sett en drone på balkongen din?

  […] Løpske droner kan også være farlig, og det er faktisk heller ikke lov å fly i sentrale Oslo. Om du lurer på droneregelverket kan du sjekke vår oppsummering her. […]

  Svar på denne kommentaren

 13. Fremstillingen av 120 meter regelen er ikke riktig. Dronen kan være 120 meter horisontalt fra bakken, altså kan du fly 120 meter ut fra kanten av et stup eller fly opp langs en fjellvegg.

  Svar på denne kommentaren

Vil du kommentere? Svar på en quiz fra saken!

Vi er opptatt av kvaliteten på kommentarfeltet vårt. Derfor ønsker vi å sikre oss at alle som kommenterer, faktisk har lest saken. Svar på spørsmålene nedenfor for å låse opp kommentarfeltet.

Hvor lang unna norske flyplasser må du holde deg med dronen?

Are you trolling us from Reddit?

Ved hvilken fjord ligger Kjeragmassivet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.