nrk.no

Kilder til Danmarks Radio: USA har spionert på norske politikere fra Danmark

Kategori: Samfunn

PÅ OVERVÅKNINGSLISTE: Norske politikere skal ha blitt utsatt for målrettet spionasje, sier kilder til Danmarks Radio. Illustrasjon: Joakim Digernes-Nordström / NRK, foto: Heiko Junge / NTB

En strengt hemmelig undersøkelse med navn «Operasjon Dunhammer» ble starten på den danske etterretningsskandalen, sier kilder til Danmarks Radio.

Gjennom et samarbeid med dansk etterretning har USA drevet målrettet spionasje mot høytstående politikere og embetsfolk i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike. Det var en av konklusjonene i en eksplosiv rapport laget av fire medarbeidere i den danske etterretningstjenesten (FE), ifølge Danmarks Radio (DR).

NRK omtaler den danske allmennkringkasterens funn som et ledd i et internasjonalt samarbeid med Danmarks Radio, SVT, NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung og Le Monde.

Over flere måneder har DR møtt ni personer med tilgang til gradert informasjon fra etterretningstjenesten. Alle opplysninger i saken er bekreftet overfor DR av minst to, ofte flere, uavhengige kilder.

I fjor omtalte NRK at det dansk-amerikanske spionsamarbeidet rettet seg mot mål i Norge, men det var da ukjent hvem overvåkningen rettet seg mot. De nye opplysningene tilsier at omfanget av spionasjen mot Norge var langt større enn tidligere kjent.

NRK og DR kjenner ikke til hvilke norske politikere og embetsfolk som skal ha blitt utsatt for målrettet spionasje, men som en av DRs kilder sier:

– Det hadde ikke vært interessant for en etterretningstjeneste å spionere på kommunepolitikere.

MERKEL NAVNGITT: Ifølge DRs kilder er den tyske forbundskansleren Angela Merkel en av dem som ble overvåket gjennom det dansk-amerikanske samareidet. Illustrasjon: NRK/DR, foto: Tobias Schwarz/AFP/NTB

DR har fått bekreftet navnene på tre tyske politikere NSA skal ha spionert på: Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, den tidligere utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier og den tidligere tyske opposisjonslederen Peer Steinbrük.

Målrettet spionasje

Det danske tilsynet for etterretningstjenestene kom i fjor høst med en oppsiktsvekkende kritikk av landets etterretningstjeneste, noe som førte til at flere medarbeidere ble fritatt fra sine stillinger.

Kjernen i skandalen handler om at den amerikanske etterretningstjenesten NSA skal ha hatt fri tilgang til å overvåke internettrafikken i danske fiberkabler.

Det skal ha skjedd gjennom et dansk-amerikansk samarbeid om et spionsystem som lager en søkbar kopi av trafikken i en fiberkabel. Det er slike fiberkabler som gjør det mulig for nordmenn å surfe på nett, svare på e-post, og ringe hverandre.

STRATEGISK PLASSERING: Mye av norsk internettrafikk passerer gjennom Danmark på vei til resten av Europa og USA. Illustrasjon: Joakim Digernes-Nordström / NRK

Ifølge DR avdekket arbeidsgruppen blant annet at NSA brukte politikeres telefonnumre som såkalte selektorer. Det vil si at NSA brukte telefonnumrene som søkeord for å hente ut digital kommunikasjon til navngitte enkeltpersoner fra de store datastrømmene som passerte gjennom internettkabler til og fra Danmark.

Slik kunne etterretningstjenesten drive målrettet spionasje mot sine nærmeste allierte. Ifølge DRs kilder har spionasjen typisk rettet seg mot personer med forbindelser til forsvars- og utenrikspolitikk.

– Du kan ikke komme utenom at dette var målrettet innhenting, sier en av kildene til DR.

NRK har ikke fått klarhet i akkurat hvilke opplysninger som skal ha blitt samlet inn om de norske politikerne, men det kan ifølge DR være snakk om e-postkommunikasjon, SMS-er, og telefonanrop.

Tidligere saker om NSAs samarbeid med andre land, basert på dokumenter lekket av Edward Snowden, har dokumentert at NSA kan hente ut enorme mengder metadata – informasjon om hvem som kommuniserer med hvem og når de gjør det. Under noen omstendigheter har etterretningstjenesten også kunnet overvåket selve innholdet i kommunikasjonen.

– Tillitsbrudd

– Hvis dette er riktig er det et dypt, alvorlig og urovekkende tillitsbrudd. Det er helt nødvendig å få kortene på bordet, sier Audun Lysbakken (SV), som er medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

SV-partilederen mener det er viktig å ikke være naive. Han vil nå be forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om å orientere Stortinget.

– Allianser betyr ikke at vi alltid har felles interesser, og Norge må ikke ha en naiv politikk på det området, sier Lysbakken. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Forsvarsministeren har tidligere lovet å ha nær kontakt med Danmark om dette. Jeg kommer til å sende ham et nytt spørsmål nå for å forsikre oss om at han faktisk har det – og at Stortinget holdes løpende orientert om det han eventuelt finner ut, sier Lysbakken.

Ble ikke informert i høst

I fjor, fire dager etter at NRK og DR først omtalte mulig spionasje mot mål i Norge, hadde Bakke-Jensen en telefonsamtale med den danske forsvarsministeren Trine Bramsen. Der ble han ikke informert om amerikansk spionasje mot norske politikere, oppgir han til NRK.

– Vi har ikke fått noe konkret om saken i det hele tatt. Rett og slett på grunn av undersøkelsen i Danmark – de har nok behov for å holde dette innenfor sine rekker, sa Bakke-Jensen onsdag til NRK.

Undersøkelsen han sikter til er en kommisjon opprettet av den danske regjeringen som skal granske skandalen i dansk etterretning. Spionasje mot Danmarks naboland er ikke nevnt i kommisjonens mandat, og den danske regjeringen har ikke villet svare DR om dette inngår i undersøkelsen.

LOVET SVAR: Frank Bakke-Jensen har blitt lovet av den danske forsvarsministeren å få mer informasjon når kommisjonen i høst er ferdig med sin gransking. Foto: Terje Pedersen / NTB

I etterkant av intervjuet med NRK ble Bakke-Jensen kontaktet av den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist. Til NRK oppgir Bakke-Jensen at de begge tar «påstandene som fremkommer alvorlig».

Fredag ettermiddag ble Bakke-Jensen også oppringt av den danske forsvarsministeren:

– Danskene kommer ikke til å kommentere på anonyme kilder. Det gjør heller ikke vi, men hennes budskap til meg var tydelig: avlytting av allierte er totalt uakseptabelt for danske myndigheter.

En eksplosiv rapport

I 2013 rystet Edward Snowden etterretningsverdenen. Den NSA-ansatte IT-utvikleren delte da hemmelige dokumenter med pressen som viste et tidligere ukjent omfang av amerikansk overvåkning.

I Danmark kom det blant annet frem at USA samarbeidet med dansk etterretning om kabelovervåking, men detaljer om systemene og hva de overvåket ble ikke kjent.

ANALYSERES: Det er her på Sandangergård de enorme mengdene med informasjon analyseres, ifølge DR. Foto: DR

Snowden-avsløringene skal ha gjort ansatte i dansk etterretning bekymret for hvordan amerikanerne brukte informasjonen de fikk tilgang til, ifølge DRs kilder. Året etter ble arbeidsgruppen Dunhammer nedsatt i dypeste hemmelighet.

Fire hackerne og IT-analytikerne skulle nemlig undersøke om USA misbrukte tilgangen fra danske fiberkabler, ifølge DRs kilder.

Arbeidsgruppen gjennomgikk derfor søkeordene NSA hadde brukt i spionsystemet i 2012 og 2014.

Kilder oppgir til DR at arbeidsgruppen etter gjennomgangen konkluderte med at NSA hadde overvåket danske borgere og deres finans- og utenriksdepartement. Dernest kom arbeidsgruppen frem til at NSA spionerte på sentrale politikere i Danmarks naboland.

Funnene ble dokumentert i en rapport med et høyst teknisk og omfangsrikt bakgrunnsmateriale. Den såkalte Dunhammer-rapporten ble overlevert ledelsen i dansk etterretning i 2015, ifølge DRs kilder.

På tross av de alarmerende funnene fikk rapporten tilsynelatende ingen konsekvenser for det tette samarbeidet med NSA. Ifølge DRs kilder valgte ledelsen istedenfor å utarbeide et separat notat med sine egne konklusjoner.

Varslet tilsynet

Først da en av arbeidsgruppens medlemmer varslet det danske tilsynet for etterretningstjenestene (TET) skal saken ha fått nytt liv.

Varselet, som kom tre år etter at Dunhammer-rapporten ble levert, førte til at TET opprettet en undersøkelse av det dansk-amerikanske samarbeidet.

Resultatet av TETs undersøkelse sendte i fjor høst sjokkbølger gjennom det offisielle Danmark. I en usedvanlig skarp pressemelding skrev tilsynet at etterretningstjenesten «har tilbakeholdt sentrale og avgjørende opplysninger» og at de har «gitt uriktige opplysninger om forhold vedrørende tjenestens innhenting og deling av opplysninger».

Tilsynet leverte også en mer detaljert redegjørelse til forsvarsminister Trine Bramsen.

Kort tid etter ble flere i toppledelsen av etterretningstjenesten fritatt fra sine stillinger. Blant dem daværende leder Lars Findsen og tjenestens innhentingssjef. Den tidligere lederen, Thomas Ahrenkiel, var da på vei til en stilling som dansk ambassadør i Tyskland, men også han ble hjemsendt.

Ekspert: – Litt nyttige idioter

Spionsystemet beskrives av DRs kilder som «kronjuvelen» i den danske etterretningstjenesten og systemet skal ha vært viktig for forholdet mellom Danmark og USA.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) forteller at Danmark historisk har vært mer villige til å tilby sine tjenester til USA enn Norge. Friis mener det kommer godt til syne i hvordan landet har bidratt militært i Afghanistan, Irak og Libya.

Det er derfor naturlig at landets etterretningstjeneste kan hatt noe av den samme holdningen til et samarbeid om innhenting av etterretningsinformasjon, mener Friis.

– USA er den sterkeste staten i verden og det å være gode venner med dem er en viktig investering i egen sikkerhet, sier NUPI-forskeren.

NASJONAL KONTROLL: NUPI-forsker Karsten Friis mener det er greit at etterretningstjenester samler inn store mengder digital kommunikasjon så lenge det er det finnes gode nok kontrollmekanismer. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Jurist ved Folkerettsinstituttet, Cecilie Hellestveit, mener det ikke er ulovlig å spionere på allierte.

– Folkeretten tillater stater å spionere på hverandre for å hindre krig og for å gjøre kriger mer skånsomme, men det er en «gentleman’s agreement» om at man ikke skal spionere på allierte, sier hun.

Friis reagerer på at det er tegn som tyder på at USA har hatt fri tilgang til informasjonen fra landets fiberkabler.

– Hvis de har gjort det uten noen som helst nasjonal kontroll – og bare har latt amerikanerne hente data helt fritt – så er de litt nyttige idioter for amerikansk etterretning. Man bør ha nasjonal kontroll over den dataen man deler med allierte, sier Friis.

– Hvor alvorlig er det?

– Det er pinlig, men det er også demokratisk alvorlig. For en nasjonal etterretningstjeneste skal ha nasjonal kontroll på hva som skjer i eget land. Det handler om suverenitet rett og slett. Det er et grunnleggende prinsipp, svarer NUPI-forskeren.

Dansk minister: Kan ikke gå inn i spekulasjoner

Den danske etterretningstjenesten og NSA har blitt forelagt de nye opplysningene til Danmarks Radio, men vil ikke svare på dem.

Dette sier Danmarks forsvarsminister, Trine Bramsen, til Danmarks Radio:
«Som dere kjenner til, kan regjeringen ikke gå inn i spekulasjoner om eventuelle etterretningsmessige forhold fra pressen eller andre. Etterretningsmessige forhold drøftes i de relevante utvalgt i Folketinget.»

«Jeg kan på generelt grunnlag si at regjeringen har samme holdning som den forrige statsministeren ga utrykk for i 2013 og 2014 – systematisk avlytning av nære allierte er uakseptabelt. Det antar jeg at skiftende regjeringer er og vil være enige i.»

31 kommentarer

 1. Vidar Lehmann

  At slikt kan gå føre seg er diverre lite å undra seg over. Eit vikitg spursmål i dette høve er om det «berre» dreier seg om etter-retning, eller om det òg omfattar interaktive oppgåver, som å heilt eller delvis blokkera SMS eller andre kanalar, for eksempel for å seinka eller hindra at uønskte meiningar eller informasjon kjem vidare. Kan noko slikt påvisast er demokratiet og ytringsfridomen i akutt fare.

  Svar på denne kommentaren

  • Per Olsen (svar til Vidar Lehmann)

   Det som er interessant for USA, i tillegg til industrispionasje, er selvsagt forsvarsledelse og etteretning. Det gjelder å finne og fronte folk man enten har noe på eller som er unormalt USA vennlige. I tillegg kan man rydde bort personer som kan by på problemer.

   Norge har blitt ekstremt viktig for USA på grunn av vårt beliggenhet i Nord, olje og industri og de vil som vi ser gang på gang gjøre hva som helst for å få det som de vil. USA har ikke venner og alierte, kun nyttige idioter og i en krig mot Russland er vi et av de første land som vil rammes av verdens mest avanserte våpen. USA har lite å risikere…

   Påvirkning av valg i Europa er noe USA er kjent for, men fokuset til politikerne er likevel Russland og USA kommer med masse påsrtander mot dem uten bevis men som blir tatt for god fisk av naive politikere. Glemt er tiår med overvåkning som ble kjent under Treholtsaken og glemt er Snowdenavsløringene i Nisselandet, og derfor blir det nok innhenting av stordata og digitalt grenseforsvar som USA ønsker.

  • USA får alle til å spionere for seg. Danmark, Tyskland og også Sverige…

   Slik overvåker NSA nordmenn: Via Sverige
   kureren.no/artikler/41090

   Du blir overvåket av Sverige
   Den omstridte svenske FRA-loven i praksis gir svenskene en lovfestet rett til å snappe opp bedriftshemmeligheter og ikke minst norsk statlig kommunikasjon med utlandet. Svenske myndigheter kan overvåke all internettrafikk mellom Norge og utlandet. svenske myndigheter i praksis nå kan overvåke all internettrafikk mellom Norge og utlandet. nettavisen.no/artikkel/du-blir-overvaket-av-sverige/s/12-95-2458476

   Tetzschner: Sverige overvåker norsk mobiltrafikk – Nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Michael Tetzschner (H), sier svenske myndigheter overvåker norsk mobiltrafikk (Aftenposten)

   For en syk verden vi lever i og det er «The Good Guys» som er verst. Det så vi spesielt godt under Bush regimet.

 2. «… et spionsystem som lager en søkbar kopi av trafikken i en fiberkabel.» Et skrekkscenario her er om de klarer å lagre kopien frem til kvantedatamaskinene klarer å knekke dagens krypteringsalgoritmer. Trafikk som anses som trygg i dag er m.a.o antagelig ikke så trygg som mange liker å tro. Spørsmålet blir snarere når gjennommbruddet kommer. Og hvilke konsekvenser det får.

  Svar på denne kommentaren

 3. Gabriel Haaka

  Det var jo egentlig gledelige nyheter og noen svetter nok litt ekstra godt nå. Denne innsamlingen av bevis har helt sikkert pågått lenge. Blir spennende å se hvilke politilere, i tillegg til regjeringen, som blir arrestert først.

  Svar på denne kommentaren

 4. Jonny Tangen

  Etterretningstjenestens hovedoppgave er å drive med desinformasjon mot egen befolkning. Det er derfor grunn til å tro at USA har bistått de aktuelle landene med teknologi til å avdekke hvem som kommer ubehagelige sannheter.

  Svar på denne kommentaren

 5. Dette er samme land som nekter å gi ut informasjon til allierte om hvilke fartøy som har atomvåpen (og de ble nektet å legge til kai i New Zealand som resultat). Allikevel, regner forsvarsministern at de ikke har atomvåpen med til Tromsø, fordi det er VÅR policy at atomvåpen ikke skal til landet. Naturligvis ingen garantier, fordi USA nekter å oppgi dette (og vi får ikke lov å sjekke). Blir som å tro at Israel ikke har atomvåpen, fordi de ikke oppgir for eller imot.

  Svar på denne kommentaren

  • Ann-Marit Hansen (svar til Lars Arild)

   Helt korrekt. Forsvarsministerens meget svake henvisning til Bratteli-doktrinen på direkte spørsmål om USA-ubåter som legger til kai i Tromsø, kan ha atomvåpen om bord, er svært avslørende.

  • Lars Berild (svar til Lars Arild)

   Det er ikke noe vits i å sjekke om det er atomvåpen om bord på en angrepsubåt. De er ikke utstyrt for å frakte eller benytte atomvåpen. Det er det bare «boomerne», SSBN-båtene, som er.

 6. Harald Kommedal

  Men vi skal alle «se på Huawei» !
  Typisk for å lede oppmerksomheten mot noen andre enn en selv.

  Nok en gang er det bevist at USA spionerer på allierte.
  Alle påstander om spionasje fra Huawei står uten noe som helst bevis.
  – Selvsagt vil også Kina spionere, men de er da vitterlig ikke våre allierte.

  Svar på denne kommentaren

 7. Martin Sundhaug

  Merk at det ikke er nyhet at NSA fikk hjelp av Danskene til å spionere på blant annet Norge, se blant annet denne saken publisert i ’14: thelocal.no/20140619/danes-tapped-norway-data-cables-for-nsa/.

  For meg virker dette å være innsamling lik Rom 641A, MUSCULAR/TEMPORA, med XKeyscore etc for å sette opp søk (Merk at Xkeyscore virker å fungere slik at en ikke bare får historiske treff, men også får oppdateringer etterhvert som informasjon blir innsamlet, så litt som Google Alerts)

  Svar på denne kommentaren

 8. Olav Jensen

  Det er ikke bare Danmark. Problemet er etteretningstjenestene i seg selv som skal operere i det skjulte og ønsker uinskrenket makt og muligheter, i tillegg til at de hever seg over loven. De er i seg selv et mål for urederlige krefter som ønsker innsikt i alt. USA fikk selv Tysk etteretning til å spionere på egen regjering og Obama godkjente å overvåke Merkel. I tillegg overvåket tysk etteretning den franske regjeringen og EU kommisjonen i Brussel. Også den svenske ambasaden var mål for tysk etteretning.

  Snowden avslørte også at USA driver med både økonomisk og industrispionasje på sine alierte. Det her er gangstere og de elsker urederlige politikere. aftenposten.no/verden/i/bKV6l/her-er-edward-snowdens-mest-omtalte-avsloeringer

  Svar på denne kommentaren

  • Halvor Sølvberg (svar til Olav Jensen)

   Kan det ikkje være slik at Snowden jobber for USA´s etteretning ?
   Man etablerer en avhopper / varsler for å vise noen dokumenter, og truer således med at det kan komme mer så lukk kjaften !

   Kva ville Du gjort ?
   Spor etter avlytting må da finnes overalt om man har nett tilgang / ansvar. Og så får man stoppet mesteparten av avsløringene ved å vise noen kort, av en såkalt «sviker». En som ikke er oss

 9. Norsk etterretning driver med det samme. Når det digitale grenseforsvaret ble kjent som ulovlig, endret stortinget loven for å «legalisere etablert praksis» (ifølge Søreide). Nå som det har vist seg at det digitale grenseforsvaret strider med den europeiske menneskerettighetserklæringen, skulle man vel tro de gir seg med det, men den gang ei. Det er ikke noen grunn til å tro at heller ikke Frank Bakke Jensen sprer skinkene og lar seg rævpule av det amerikanske forsvarsdepartementet, mot et lite klapp på skuldern, og «flik gutt».

  Svar på denne kommentaren

 10. Er politikerne genuint overrasket? Hvor har de vært etter Snowden-avsløringene? Har de ikke lest boken hans? Har de ikke fulgt med? Hva med bøker som «CIA/NSA i Norge»? NRK skulle visst lage en dokumentar angående, men dét ble det satt en stopper for. Og det skulle ikke forbause meg om norsk etterretning også driver massiv overvåkning bak ryggen på de folkevalgte. Utvidede fullmakter har de også fått (noe som selvsagt aldri er nok for disse overvåkningskåte). Og hvor mye deler de med amerikansk etterretning? Dette er nok bare toppen av isfjellet, skal vi tro tilgjengelig litteratur og avhoppere/varslere. Kanskje på tide at norske politikere utdanner seg selv. Og man MÅ ikke slikke USA i oppetter ryggen i ett og alt, fra nyhetsskript (CIA), militært og overvåkning. Norske politikere har ingen unnskyldning, og ingen grunn til å være overrasket over dette. At tyske politikere er overvåket kjenner vi fra WikiLeaks.

  Svar på denne kommentaren

 11. … og Smittestopp-appen med nordmenns personlige medisinske data blir lagret i utlandet (Irland?) og dataene går via kabel til Danmark?

  «Forstått. Greit. Vi jobber sammen for å gi deg en god brukeropplevelse. Vi bruker dine personopplysninger til å holde våre tjenester og din konto sikre og å utvikle og forbedre våre og forstå hvordan de blir brukt.»

  Svar på denne kommentaren

  • Kristian (svar til Øystein)

   Ja man kan virkelig lure hvorfor man var nærmest desperat på å innføre appen enda det var samlet og sterk motstand mot den. Kanskje spioneringen via profilering hadde utpekt visse i FHI som kunne lures til å tro det var viktig for det internasjonale smittevernsamarbeidet, eller lokkes med internasjonale toppjobber og alt hva det gjøres.

  • Anonym (svar til Øystein)

   De trenger ikke Smittestopp app’en for det. Siden 2012 har de kunnet avlytte enhver mobiltelefon. I området rundt Stortinget var det i tillegg satt opp en mobilmast som ikke tilhørte teleselskapene.

 12. Pål Hytten

  Dette amerikanske imperiet lar vi få 4 faste baser på norsk jord som de kan operere nærmest fritt på. Ubåten til kai i Tromsø, og bombeflytoktene langs kysten viser at vi legger oss helt flate for amerikanerne. Det verste er jo nesten at en ny regjering til høsten ikke har noen vyer for å endre kursen. Få i gang snarest en dialog med russerne rettet mot avspenning i nordområdet. Vis at vi som nasjon også er i stand til å føre utenrikspolitikk uten å bare være nikkedukker.

  Svar på denne kommentaren

 13. Selvfølgelig gjort for å påvirke demokratiet, hva ellers. Mye verre i så måte enn noen påståtte trollfabrikker på sosiale medier fra Russland som den vestlige verden har utpekt som den største trusselen for demokratiet.

  Med dette blir føringer lagt og politikere og media indirekte og direkte påvirket med alt fra psykologiske operasjoner til kompromitterende materiale for alt vi vet, og vips, er Norge mot sin vilje i frontlinjen i den nye kalde krigen med utplasserte amerikanske bombefly, atomubåter og personell, ment å provosere Russland for et nytt lukrativt våpenkappløp.

  Svar på denne kommentaren

 14. Det er vel mest sannsynlig at NSA også samarbeider med andre etterretningstjenester (Norge, Sverige ?) på tilsvarende vis. De må jo kunne kontrollere dataene fra Danmark, og kanskje overvåke danske ledere nærmere, i tilfelle noen i dandk etterretning skulle få kalde føtter. Norge har jo nært samarbeid med USAs eterretning mhp radaren i Kirkenes, så vi er en god kandidat. Overvåkinga av venstresida etter krigen, fram til utpå 90tallet førte ikke til at noen mistet jobben. Domstolene godkjente ulovlig overvåking uten at noen dommere tilsynelatende fikk noen riper i lakken en gang.

  Svar på denne kommentaren

  • Johnny (svar til Kjell sJ)

   Splitt og hersk syndromet. USA setter landene opp mot hverandre ved å få de til å spionere på hverandre. Både Danmaro og Sverige spionerer på Norge for USA og jeg er rimelig sikker på at Norge med sitt unike spionsysten spionerer på de andre skandinaviske landene for USA. Vi vet jo av Snowdenavsløringene at USA berømmer den norske overvåkningen av Russisk industri mm.

   Vi blir også overvåket av Sverige. Den omstridte svenske FRA-loven i praksis gir svenskene en lovfestet rett til å snappe opp bedriftshemmeligheter og ikke minst norsk statlig kommunikasjon med utlandet. Svenske myndigheter kan overvåke all internettrafikk mellom Norge og utlandet. nettavisen.no/artikkel/du-blir-overvaket-av-sverige/s/12-95-2458476

   Slik overvåker NSA nordmenn: Via Sverige
   kureren.no/artikler/41090

  • Halvor Sølvberg (svar til Espen Braathen)

   Gløm presidentene, det er jo bare ordstyrere…..

   Se på denne fine snutten her, om «patent 986». Den er lærerik, beløpene er bra store og joda her er kuttet litt i den i forhold til orginal.
   youtube.com/watch?v=Q1Dm89YdASk

   På mange måter er det med spionasje som med «ting» en lager, en betydlig informasjonsmengd / evne og fokus trengst. Og hodet gjør litt som «nett traktorne», finner ting som kan brukes, overvåkes og utvikles, så byrjar det mer praktiske / «fotarbeidet».

   Man kan si det slik; evolusjonen går seint og overvåking er prøving og feiling med noen tusentals skarpe matte og analyse hoder. Det er ikke råd å stoppe, det er som ved vanlig parring og penger (valutta/resurser).

 15. Olaf Trygve Berglihn

  Det er ikke så ofte jeg leser artikler fra NRK så er så komplett fri for faktainformasjon som denne, og hvor journalistene ikke evner å stille ett eneste spørsmål som utfordrer fortellingen til intervjuobjektet. Hva er omfanget? Hvorfor trenger E-tjenesten «tilrettelagt innhenting», og når har eller kunne dette ha avverget et digitalt angrep?

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.