nrk.no

– Uforståelig hvordan karakterene har blitt til

Kategori: Samfunn

Advokat Arve Føyen mener norske IB-elever fortsatt har fått karakterer i strid med personvernforordningen. Foto: Martin Gundersen / NRK


Advokat mener de har funnet eksempler på at IB-elever har fått karakterer som ikke henger sammen med deres prestasjoner.

På vegne av en gruppe elever og foreldre har advokatkontoret Føyen Torkildsen sendt et brev til sentralorganisasjonen for IB-skoler (IBO) og Datatilsynet. De mener de kan dokumentere at norske elever ved det internasjonale studieprogrammet har fått karakterer som ikke kan forklares med informasjonen IBO har gitt til elever og offentligheten.

I et av tilfellene fikk en elev dårligere karakter på det nye vitnemålet enn innleverte arbeider (IA) og karakteren satt av faglærer (PG) skulle tilsi:

– Dette er en klar indikator på at eksterne faktorer som ikke har noe med elevens prestasjoner (PG og IA) fortsatt benyttes, står det i brevet.

AVVIK: I eksempel ni mener advokaten at en elev har fått svakere karakter enn prestasjonene og informasjonen fra IBO skulle tilsi. «IBO grade July 2020» er karakterene elevene fikk på sitt første vitnemål; «PG» er karakterer satt av faglærere; «IA» er større skriftlige arbeider; og «IBO grade August 2020» er karakterene på de siste vitnemålet. Skjermbilde: Føyen Torkildsen

Brevet kommet etter at IBO lanserte en ny modell for å utregne IB-elevenes karakterer. Den første modellen til IB er omstridt og Datatilsynet mener at denne modellen har gitt elever uriktige karakterer.

Arve Føyen, partner i advokatkontoret Føyen Torkildsen, mener også IBOs nye modell er i strid med personvernforordningen.

Kjernen i striden handler om hvordan man skal sette elevers vitnemål etter at alle eksamener ble avlyst.

Ordinær norsk videregående skole valgte å kun gå utfra elevenes standpunktkarakterer. Disse settes av elevenes faglærere. IBO valgte istedenfor å introdusere en rekke justeringer som skulle hindre at årets elevkull fikk kunstig høye karakterer, men kritikerne mener disse justeringene har slått skjevt ut.

– Hvorfor er også de nye karakterene gitt på en urettferdig måte?

– Fordi det er helt uforutsigbart hvordan det slår ut for forskjellige elever basert på de tre karakterpunktene det er snakk om, sier Føyen til NRKbeta.

De tre karakterene han snakker om er «predicted grades», som har likheter med norske standpunktkarakterer; «internal assessments», som er større skriftlige arbeider; og justerte karakterer som kom på elevenes første vitnemål.

IB-elever har nylig fått et nytt vitnemål basert på en ny justering, men også denne har alvorlige svakheter, mener advokaten.

– Noen får samme karakter som tidligere, andre får en helt annen karakter enn man skulle tro ut fra den bekrivelsen IBO har gitt av sin nye modell. Det er helt uforståelig hvordan karakterene har blitt til utfra det de selv har sagt, sier Føyen.

VAR I SJOKK: Mathea Jarbekk lå an til få gode nok karakterer på å komme inn på rettsvitenskap ved UiO, men utregningsmetoden satt henne så mye ned at hun ikke kom inn på noen av studievalgene på Samordna opptak. Nå er hun i en klageprosess med UiO. Foto: Martin Gundersen

Mener Datatilsynet er best egnet

Arve Føyen ønsker at Datatilsynet skal føre elevenes sak videre. IBO har i et svar til tilsynet argumentert for at karakterene er gitt på en rettferdig måte og hevdet at personvernlovgivning ikke er rett regulering for denne saken. Om personvernforordningen er gjeldende, mener IBO at det britiske datatilsynet er mer egnet for å føre saken.

– IBO mener vi ikke er en rett tilsynsmyndighet. Det skal vi vurdere nå, sier seksjonssjef Tobias Judin i Datatilsynet.

Judin oppgir også at de er i kontakt med andre europeiske datatilsyn om denne saken.

IBO er forelagt Føyens brev i sin helhet og hans utsagn.

– På nåværende tidspunkt er IB i dialog med en rekke regulatoriske tilsyn og vil ikke komme med kommentarer i pressen inntil disse diskusjonene er ferdige, svarer IBO gjennom et eksternt kommunikasjonsfirma.

2 kommentarer

  1. Det er vanskelig å se hva som er nytt her. Karaktersystemet er svært langt fra å være et objektivt uttrykk for elevens/studentens kompetanse. Dette er bare ett av mange eksempler. Hele vurderingssystemet er overmodent for revisjon. UH-sektoren bør starte med å formulere et formål med vurdering og deretter revidere systemet i tråd med formålet. Det er en lang veg å gå.

    Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.