nrk.no

NRK TV på Smart-TV

Kategorier: NRK,NRKTV & TV


I september rullar NRK ut eigne appar for Smart-TV. Det kjem støtte for Samsung, LG, Panasonic, Phillips, Sony og Playstation.

Appane for Samsung blir lansert i dag 5. september, dei andre kjem om kort tid.

Lanseringa på dei andre plattformane blir i stor grad kontrollert av kvart enkelt TV-produsent. Dei har eigne godkjennings- og utrullingsrutinar.

40 000 program – når du vil

Dei nye Smart-TV-appane har det same innhaldet som du får på tv.nrk.no: 40 000 program i opptak, både ting frå arkivet og sendingar frå dei siste dagane.

Nokre seriar har (nesten) komplette arkiv: Du kan f.eks. sjå Norge Rundt tilbake til 1977 (!); medan innkjøpte seriar ofte er tilgjengeleg i 1-3 veker.

Vere tilgjengeleg der folk er

NRK har som mål at innhaldet vårt skal vere tilgjengeleg der folk er, på dei plattformane som er mykje brukt av nordmenn.

Den siste tida har vi lansert tenester for ChromecastApple TV, det har kome nye appar for Android-brett og -telefonar, iPad og iPhone.

Nettsidene våre er responsive, og funkar bra på andre typar telefonar og brett.

Vi prioriterer plattformar som har mange aktive brukarar. Det vil seie at vi ikkje har prioritert å lage eigne tenester for for eksempel Windows Phone eller Blackberry enno; fordi det ikkje er nok aktive brukarar i Noreg.

Frå den lille til den store skjermen

Fram til no har vi prioritert plattformar som stort sett blir brukt av éin person:
PC, mobil, brett. Med dei nye Smart-TV-appane, Apple TV og Chromecast blir innhaldet frå NRK tilgjengeleg der det alltid har høyrd heime: På den store skjermen i stova.

Halvparten av norske husstandar har ein TV kopla til internett. Dette er stort sett Smart-TV-ar. Appane vi lanserer i dag dekkjer 95 prosent av desse.

Dei siste fem prosentane er fordelt på ei rekkje mindre produsentar, eller eldre modellar.

NRK TV kjem til desse TV-apparata

Det er TV-produsentane som styrer nøyaktig når kvar enkelt app blir lansert, så vi har diverre ikkje heilt nøyaktige datoar.

 • Samsung: Er tilgjengeleg frå i dag 5. september. Appen funkar på alle apparat produsert i 2012 og 2013. Støtte for 2014-modellane kjem om kort tid.
 • Sony Playstation: Blir tilgjengeleg om kort tid. Appen funkar på PS3 og PS4.
 • Sony TV: Blir tilgjengeleg om kort tid. Appen funkar på alle apparat produsert i 2013 og 2014.
 • LG. Blir tilgjengeleg om kort tid. Appen funkar på alle apparat produsert i 2012, 2013 og 2014.
 • Panasonic. Blir tilgjengeleg i oktober. Appen funkar på alle apparat produsert i 2012 og 2013.
 • Philips: Blir ikkje lansert.

Du får tilgang til appane på litt ulikt vis.

Hos dei fleste produsentane vil appen berre dukke opp på hovudsida i apparatet ditt. Trykk på NRK-logoen, så er du i gang.

For enkelte av produsentane må du laste ned appen sjølv. Søk etter NRK.

Du må ha norsk konto og IP-adresse for at appen skal dukke opp. Du kan laste ned appen i utlandet òg, men då får du berre tilgang til eit avgrensa tal program.

Det er det svenske selskapet Accedo AB som har laga appane for NRK.

Kva kjem framover?

Det kjem mykje nytt frå NRK TV frametter:

 • Chromecast: Det kjem ein ny versjon i løpet av september med støtte for teksting, direktesendingar m.m. Den nye versjonen er allereie rulla ut i mobilappane våre, og kjem på nettsidene snart.
 • Apple TV: Det kjem forbetringar i søket (autofullføring), men er usikkert når.
 • NRK Super-nettsidene får nytt design og navigasjon, slik at det skal bli lettare for barna å finne fram og bruke tenesta.
 • Dei nye Android-appane er no i open beta. Videoavspeling fungerer dårleg på nokre få modellar, men vi håpar å få løyst dette i løpet av hausten. Appane funkar veldig bra på alle andre modellar.
 • iPad-appen blir oppdatert og vidareutvikla i løpet av hausten. Her har vi fått veldig mykje god hjelp, tips og innspel frå NRKbeta-lesarane.
 • iPhone-appen kjem i ny versjon, tilpassa dei små skjermane.

Vi har òg starta så vidt på å lage innloggings- og personaliseringsfunksjonar. Desse blir lansert på nyåret. Då kan du synkronisere program på tvers av ulike plattformar, du kan abonnere på favorittseriane dine og få varsel når det kjem nye episodar.

Vi har gledd oss lenge til å dele dette med dykk, og håpar at så mange som mogleg tek appane i bruk. Og, som vanleg, at kommentarfeltet fyllast opp med spørsmål og tilbakemeldingar

Dersom du finn feil eller manglar i appane blir vi glade om du rapporterer inn dette i skjemaet for feilrapportering.

385 kommentarer

  • Øyvind r (svar til Are)

   Hei
   Jeg synes det er ganske dårlig at dere bare lager apper til få utvalgte tv produsenter.
   Kjøpte en grundig tv i januar 2015 men oppdager at dere bare vil hjelpe noen få tv produsenter med å selge enda flere tv’ er. Urettferdig synes jeg, vi er mange som ikke kaster oss på samsung-hypen, men betaler like mye i lisens. Trist hvis dere kun skal være i lomma på de produsentene som betaler dere best, eller konsumerne som kan betale mest for en tv..

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Øyvind r)

   Eg forstår godt frustrasjonen!

   Eg har forsøkt å forklare korleis vi har vald ut desse produsentane tidlegare, men kan gjenta kort: Det er ei vurdering av kostnadar målt opp mot kor mange som bruker ein plattform.

   Vi kan ikkje lage dedikerte appar til absolutt alle dingsar som finst, det blir for dyrt. Ved å lage appar til Samsung, LG, Panasonic, Sony og Playstation når vi godt over 90% av alle Smart-TV-ane i Noreg, og ein endå høgare del av Smart-TV-ane som faktisk er kopla til nett.

   Men: Hugs at nesten alle Smart-TV-ar (og liknande dingsar) har nettlesar der du kan bruke tenestene våre. Eller du kan kjøpe ein Apple TV eller Chromecast og få supre appar frå både oss og andre!

  • Hei. Har fått opp «teknisk feil, prøv igjen senere» på NRK appen direkte tv, nå i flere uker… Har forsøkt å reinnstalerer Samsung smart tv’n uten at det ser ut til å ha noe å si.. Gode råd mottas med takk. Mvh Heidi

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Heidi)

   Det er desverre ingen ting du kan gjøre for at dette skal fungere igjen.
   Feilen er fikset, men vi venter på at oppdateringen skal publiseres.

 1. Frank Eivind Rundholt

  Det er ikke greit å være en early adopter. Min såkalte Smart-TV fra 2011 kan ikke brukes til noe 🙂 Hverken TV 2 Sumo eller NRK sin nye app er tilgjengelig.

  Nå er det ikke så veldig synd på meg egentlig, siden jeg har mange andre dingser jeg bruker. Uansett veldig flott at NRK nå dukker opp på alt mulig. Det gjør at de fleste på en eller annen måte for lett tilgang til NRK sitt arkiv på TV.

  Leste i dag at NRK sitt nett-tv innhold snart vil komme på RiksTV sine SMART-bokser.

  Svar på denne kommentaren

 2. Veldig bra! Interessant å lese denne typen artikler!

  Men et metodisk spørsmål: Hvordan måler dere (med tilstrekkelig reliabilitet og validitet) aktive brukere som grunnlag for prioriterte plattformer? Sitter dere på ensartede tall på aktiv brukermasse (brukere av *hva da* egentlig?) på feks Philipsplattformen vs Windows Phone, som gjorde at man prioriterte akkurat slik?

  Og hva er nå denne magiske grensen av aktive brukere på en plattform forresten? 😉

  Svar på denne kommentaren

  • Vi har ikke laget en helt egen app for Philips. Dette er en app/nettside som versjoneres til de forskjellige TV-produsentene. Akkurat som den gamle iOS- og Androidappen som kun var en wrapper av nettsiden. Det er også derfor noen modeller ikke er støttet med denne appen, som feks Philips sine TVer med operativsystemet Android.

   Det fantes ingen NRK TV-tjeneste til smart-TV fra før, men det gjør det nå. Til Windows Phone finnes allerde tv.nrk.no
   Windows Phone og app kan du lese om her: nrkbeta.no/2014/07/01/ny-tv-app-pa-ipad/

  • Øystein N. (svar til Magnus)

   Får dere til noe for den lille boksen til Western Digital, WD-tv Live, også.
   Pretty please with sugar?

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Lasse Bolstad)

   Veldig bra spørsmål!

   Plattformvurderingane er om lag slik:
   – Rundt 100 000 aktive brukarar, eller at vi er sikre på at plattformen vil få meir enn 100 000 aktive brukarar i løpet av kort tid.
   – Spesialtilpassing må gje auka verdi samanlikna med nettversjonen.
   – Kostnadar (veldig kompliserte eller kostbare plattformar blir vurdert ned).
   – Langsiktig vedlikehald og vidareutvikling
   – Likebehandling av aktørar

   Vi har veldig gode tal på plattformbruk, både på TV og mobil. På TV er det gode salstal; på mobil samarbeider vi med mange av dei andre store norske nettstadene for å spore kor mange telefonar som er i faktisk bruk.

   Då vi såg på dei ulike TV-produsentane vurderte vi å berre støtte dei største produsentane; men såg etter kvart at vi kunne kome oss opp i ca 95% dekning ved å utvide med nokre produsentar til. Du har nok heilt rett i at Windows Phone har fleire brukarar enn Phillips, men det er ein annan plattform.

   Dersom vi skulle kome oss opp i same dekningsgrad på mobil ville dette gjeve oss svært store kostnadar, og eit veldig stort vedlikehaldsproblem… Det er kanskje snakk om i praksis 10-15 plattformar til (fordi produsentane har så stor variasjon mellom modellane sine).

   Smart-TV-appane har ein planlagt levetid på eit par år: Då har HBB blitt vanleg nok til at vi kan gå over til éin app for alle TV-plattformar. Tenk om verda hadde vore like enkel på mobil 🙂

 3. Et par forslag til forbedringer av AppleTV-appen ( og evt noen av de andre, ikke noe smartTV på min Kuro)

  – historikk, slik at man lett kan finne det man ikke ble ferdig med å se sist
  – favoritter/bookmarks, slik at en lett finner tilbake til f.eks. serier

  Å skru på 1080p vil selvfølgelig også være bra 🙂

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus (svar til TEG)

   Historikk, hva du har sett tidligere, favoritter med mer er en del av personalisering av NRK TV, som vi jobber for å løse på tvers av alle plattformer. Garantert noe som vil gjøre brukeropplevelsen bedre for veldig mange.

   Vi ser på mulighetene for 1080p, men det følger med en del utfordringer. Blant annet at enkodingtiden blir lengere, som gjør at det vil ta lengere tid før programmer blir tilgjengelig on demand.

   Takk for bra tilbakemelding!

   Mvh
   Magnus – designer i NRK TV

  • barereklame (svar til Per)

   +1
   Personlig gjorde jeg akkurat «score»-posering når jeg leste at app kommer til PS4, men slenger meg med på spørsmålet:
   Har NRK noen offisiell/uoffisiell kommentar for Xbox One-eiere?

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Per)

   Vi vurderer Xbox fortløpande. Det kan hende at det kjem gode nyheiter i løpet av året.

   Playstation «fylgde med» då vi laga TV-appane. Xbox har eit veldig ulikt grensesnitt, så vi vil gjerne sjå korleis bruken av Playstation er før vi rullar ut til fleire spelkonsoll.

  • Håper virkelig dere kommer med app til Xbox One. Fryktelig greit for oss som ikke har noen TV-dekoder. Nå kommer jo TV2 Sumo med app i løpet av uka, og regner med Viaplay er rett rundt hjørnet. Hadde vært fint med NRK app i tillegg!

  • Tor Øksendal (svar til Erik Bolstad)

   Veldig kjedelig at dette ikke har kommet på plass til xbox ennå.
   Jobbe på, jobbe på, NRK-ansatte!
   Ikke for lange kaffe- og kakepauser…

  • Christian Andersen (svar til Erik Bolstad)

   Hva er status angående app på xbox-one per dags dato? Om dere velger å ikke utvikle appen er det greit å bare få det bekreftet slik at vi slipper å gå rundt og lure. Ser gjerne at det blir laget en app, tror det er en del som ønsker det.

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Christian Andersen)

   Vi har per no ikkje lagt planar for ein Xbox-app.

   Vi kjem til å vurdere Xbox på nytt etter sumaren trur eg. Slik eg har skrive tidlegare: Xbox er både dyrare og meir komplisert å lage enn Smart-TV-appane, og universal apps er ikkje mogne nok til at vi kan bruke dei enno. La oss håpe at det endrar seg.

   Men akkurat no har vi hendene fulle med eit stort prosjekt som kjem om nokre veker + ny radioapp + ny superapp + smart-tv-appane + apple tv 🙂

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Stian)

   Hei
   Dessverre ikke noe nytt anngående X-box.
   Det kan være det blir tatt en ny vurdering i Oktober når ny produkteier er på plass.

  • Håper virkelig dere vurderer dette positivt.
   Med både HBO Nordic, Netflix og andre der allerede – kan dette fort bli «den ene» plattformen for mange. Og hadde vært kjekt for «gutterommet» her i huset..

  • ole-petter (svar til Trygve)

   Stemmer for en xbox app.

   Har sagt opp parabol og bruker primært xbox til å se netflix, tv2 og viaplay. Mangler desverre nrk.

  • Ja det fungerer det! men burde fortsatt komme en app til Xbox One og Windows 10 (nå som begge kjører samme operativsystem), burde ikke være vanskelig å få samme appen til å fungere på begge platformene.

   Ville vært MYE mer praktisk å na en NRK app istedet for å måtte gjøre det gjennom nettleseren på Xbox one. Ville blitt mye mer brukt, hverfall for oss uten dekodere

  • Leonardo Michelin (svar til Joakim)

   +1 XB1 app. Hvordan er det mulig at dere ikke har laget en app enda? Jeg tenkte at dere i hvert fall skulle komme på banen med den nye plattform-oppdateringen, men den gang ei. Kom igjen NRK, hva for noe argument er det dere bruker for å fortsatt ikke støtte denne plattformen??

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Bente)

   Det er fordi Android ikkje er éin ting: Svært mange av produsentane har endra på korleis videoavspeling fungerer; og det tek enormt mykje ressursar å tilpasse seg alle dei ulike variantane.

   Vi har teksting på nesten alle Android-plattformane no, men du må kanskje svitsje mellom appen og nettversjonen. Appen er framleis i Beta-versjon, men der er det meste på stell.

  • Angående Marius Thørings versjon – har opplevd noen ganger at jeg har funnet programmer i arkivet der som jeg har ønsket å se (f.eks. Ein idiot På Tur med Karl Pilkington hvis jeg ikke husker feil), men hvor det ikke var noen episoder tilgjengelig når jeg navigerte meg inn på programmet. Var selvfølgelig litt skuffende. Dette burde jo selvfølgelig vært postet på forumet til mr. MT, men nevner det har så kan jo NRK også ha det i bakhodet på sine versjoner.

   Mvh

  • MTs versjon virker, ikke minst, på Samsung 2011-modeller. Det hadde jeg håpet NRKs egne versjon også gjorde. Regner meg ikke som «early adopter» etter å ha kjøpt flattv i 2011.

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Odie Hans)

   500 000 nordmenn har ein Apple TV, ca halvparten så mange har ein Chromecast. Når andre avspelarar òg blir store kjem vi til å støtte dei òg!

  • Jeg var lettere panisk igår da jeg ikke fant appen til min Samsung 2014 modell smart-tv, men ser nå at den kommer til uka. Tipp-topp-tommel-opp!

 4. Verden blir virkelig enkel når det blir mulig å se NRK utenfor Norges grenser. Det er en betalingsvilje og det finnes helt sikkert en teknisk løsning slik at utfordringen med å opphavsrett og betaling for visning utenfor Norge kan løses.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Lars-Erik)

   Vi har starta forhandlingar med opphavsrettsorganisasjonane for dei som betaler lisens i Noreg. Det har ikkje gått så bra så langt, men vi arbeider med saka 🙂

 5. «Vi har òg starta så vidt på å lage innloggings- og personaliseringsfunksjonar» står det i teksten. Er dette et hint om at det er slik dere vil komme til å implementere kringkastingsavgiften?

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Eirik)

   Nei. Regjeringa held på å utgreie lisensmodellen. Det er Stortinget som avgjer dette, ikkje NRK.

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Kim)

   Når vi har sjekka salstal dukkar ikkje denne opp i listene. Med appane som blir lansert no dei kommande vekene skal vi dekkje ca 95% av alle Smart-TV-ar som er seld i Noreg siste to år.

  • Takk for svar. Da får vi legge litt press på Ikea, så de følger opp dette. Er rimelig lei av å koble PC-en til TV-en hver gang jeg vi skal se NRK i stua 😉

  • Men rapporteres egentlig IKEAs salgstall inn i Elektronikkbransjens salgsstatistikk da?

   Tre sies jo at det er typer løgn, lies, damn lies and statistics…

   Liten digresjon her; i min naivitet, trodde jeg at lisensavdelingen til NRK fikk salgsmelding utenom – og om det er slik at IKEA ikke innrapporterer – er dette en lettvindt lisenssniking.

   NRKbeta og strømmetjenestene til NRK gjør i alle fall til at jeg betaler min lisens med glede.

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Håvard)

   Så vidt eg veit rapporterer Ikea òg, men desse TV-ane har ikkje dukka opp i nokre av listene eg har sett over dei mest utbredte TV-apparata. Skal dobbeltsjekke når eg får tilgang til nye tal.

  • Noe nytt vedr. Ikeas uppleva Smart tv app for NRK ?

   Har nettilgang og IKEA-tv på hytta, og hadde tenkt å bruke smart tv…

 6. Ole Christian Vatland

  Veldig bra at det følger med en egen NRK Super app men savner å kunne vise programmene alfabetisk i den. Det ville gjøre det lettere for poden å finne favoritt programmet sitt selv, uten så mye help fra voksne.

  Svar på denne kommentaren

  • A-Å-liste er på todo listen til neste versjon. Forhåpentligvis er vi da også klare med favorittmerking, slik at poden kan få favorittprogrammene sine enda lettere tilgjengelig.

   Takk for tilbakemeldingen 🙂

  • Håvard (svar til Petter)

   Live TV ville så absolutt vært kongelig – og teknisk ikke noen utfordring. Er det jussen som stopper dette?

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Petter)

   Det er ein fortløpande diskusjon. I fyrste omgang tok vi ikkje med direkte her:
   Nesten alle Smart-TV-ane er kopla til vanlege TV-signal, og då vurderte vi det slik at direkte ikkje var det viktigaste å ta med no. Men: Vi held på å vurdere dette på nytt.

  • Bjørn Mork (svar til Erik Bolstad)

   «Direkte» fra tv.nrk.no har et par fordeler som også er nyttig på en smart-TV med TV-signal fra andre kilder:
   – du kan spole tilbake
   – du kan se et program fra starten selv om du bommet litt på starttidspunktet
   – du kan se programmer som nettopp er sendt (det er vel fremdeles slik at det tar litt tid før de dukker opp i arkivet?)

   Dette gjør at jeg fremdeles ønsker meg «Direkte» i smart-TV-appen.

  • Frode Nordahl (svar til Erik Bolstad)

   Antagelsen om at Smart-TV’er vanligvis er tilkoblet TV-signer er gal. Vi har ikke TV-signaler i huset overhode og baserer TV-hverdagen på strømming.

   Dette funger helt utmerket, men det hadde jo vært helt strålende om vi fikk opp direkte TV som alternativ i Appen på Apple-TV, så vi slipper gå veien om nettbrett for å se direkte TV.

   Frode

  • Terje Nes (svar til Erik Bolstad)

   Hei.
   Gledelig å høyre at at direkte TV er under vurdering. Er det tatt eit standpunkt til dette no? Vi baserer TV kvardagen på streaming og det fører no til at vi ofte vel Sumo sine kanalar, då dei har direkte TV.
   Vonar de er godt igong med utviklinga 🙂

  • Hei, jeg er en av de mange som etterhvert har kuttet ut vanlig tv abbonement, og baserer nå all tv-titting på nett-tv. Når jeg vil se NRK direkte, kan jeg gå inn på nettleseren på tv’en og se der. Men det er jo litt tungvint, skjer det noe mer med NRK-appen her?

  • Håvard (svar til Harald)

   Se tidligere svar fra NRK lengre oppe – og du gjør klokest i å anskaffe en Chromecast eller no anna.

   «SmartTV» er egentlig noe vi ikke trenger – vi trenger smarte dingser som kan benytte TVens billedflate 🙂

  • Takk for svar, men jeg kan ikke se at NRK har svart på om, og eventuelt når, det kommer en app for Samsungs 2011-modeller.
   Jeg er heller ikke enig i at vi ikke trenger «Smart-TV». Det jeg vil, er nettopp å slippe å måtte bruke datamaskinen (eller en annen dings) for å se på nett-tv. Jeg vil kunne styre alt med tv-ens fjernkontroll, slik det er med Netflix, og slik det var mulig med svensk nett-tv allerede da jeg kjøpte tv-en for tre år siden. Jeg håper det snart blir mulig med NRK nett-tv også.

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Harald)

   Hei!

   Vi har ikkje planlagt å lage appar for 2011-modellane.

   To grunnar:
   1. Det er ikkje veldig mange slike i omløp i dag. Vi måtte setje grensa ein eller annan stad for ikkje å få eit alt for stort vedlikehaldsproblem, og då vart grensa sett på 2012.
   2. Hardware i boksane er ikkje like god som i 2012, 2013 og 2014-modellane; slik at brukaropplevinga ikkje blir god nok.

 7. Dere skriver: «Vi prioriterer plattformar som har mange aktive brukarar. Det vil seie at vi ikkje har prioritert å lage eigne tenester for for eksempel Windows Phone eller Blackberry enno; fordi det ikkje er nok aktive brukarar i Noreg.»

  Mange skriver rundt om i nettforum at de ikke vil kjøpe WinPhone fordi det er så få apper til dem. Jeg synes 300.000 ikke kan regnes som få. Med den holdningen deres så er dere jo med på å forsterke dette argumentet og det synes jeg er trist.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Audun Lona)

   Det er ei vanskeleg avveiing: Vi kan ikkje lage ting for alle plattformar, då får vi eit heilt uhandterleg vedlikehaldsproblem; samtidig vil vi ikkje diskriminere.

   Det vi ser på når det gjeld mobil er altså kor mange brukarar det er av mobilnettsider (mange avd ei store norske nettstadene), ikkje kor mange telefonar som faktisk er seld.

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Nina)

   Canal Digital har fått tilbod om å utvikle NRK-appen (alle distributørane har fått tilbod).

  • Jeg tror han mener; når vil NRK bli en del av T-We? F.eks i ukesarkivet. Der er det jo bare Nrk som mangler nå av de norske? Vil jo bli fint når alle kanalene finnes i samme brukergrensesnittet. Tror du det tar det lang tid før dette er på plass? Alle andre CD kunder jeg har snakket med, ønsker seg dette.

 8. Da har jeg endelig fått testet appen på min samsung 2014 modell, og jeg er ikke fryktelig imponert så langt. Jeg testet på en 100mbit linje, med ingen annen aktivitet, og appen sliter innemellom med å velge beste mulige kvalitet. Den hopper tidvis ned på realplayerkvalitet for så å hoppe tilbake til skikkelig oppløsning.

  Sliter også med at appen stopper avspilling totalt om den får problemer med avspillingen. Det kommer opp en rød banner med «det oppstod problemer ved avspillingen», og man blir sparket ut av avspilleren. Deretter må man starte klippet på nytt (ingen mulighet for å fortsette avspilling hvor den ble avbrutt) og spole seg frem til riktig tidspunkt – noe som ikke var spesielt enkelt med tanke på at spoling lagger noe veldig, og om man holder inne knappen så spoler den ut hele episoden før du rekker å slippe knappen igjen. Ved enkeltklikk på spoleknappen så spoler den 10 sekunder, og man har 1 sekund lag mellom hvert «hopp».

  Så oppsummert:
  – Legg til et valg for å velge kvalitet manuelt, og overstyre automatisk kvalitetsvelging
  – Legg til mulighet for å fortsette avspilling om du allerede har begynt å se på et klipp
  – Kjør spoling mer responsivt og ikke så laggete som det er nå.

  en siste tanke – finnes det noe bugtracker/åpen side for å rapportere slike issues ? Det hadde vært flott om det faktisk hadde vært et system for å rapportere problemer med alle de forskjellige appene som finnes.

  Svar på denne kommentaren

  • Hei

   Video til smart-TV streames fra samme leverandør som tv.nrk.no og de andre appene våre. Det hørest ut til at du har problemer med ustabil internettforbindelse. Har du prøvd å restarte modemet og routeren din?

   • Valg om å «fortsette der du slapp» er noe som vil komme med i neste versjon av appen
   • Hvor responsiv spoling virker er nok i hovedsak begrenset av TVens ytelse. I tillegg er det vanskelig å lage en type spoling som fungere bra på tvers av alle de forskjellige plattformene. Husk at du kan spole både med knappene på skjermen og med spoleknappene på fjernkontrollen. Jeg skal se på mulighetene for å gjøre spoling smartere, kanskje noe lignende apple tv sin «pil opp» versjon.

   Hva er modelnavnet på din TV?

   Et åpent bugtrackingsverktøy er en meget god idé!

  • Andreas (svar til Magnus)

   Hei,

   Modellen er en UE46F6515 .

   Har ikke hatt problemer med å streame fra f.eks netflix, men det er mulig de håndterer dette annerledes i sin samsung app. Ser frem til «fortsett fra der du slapp» funksjon! 🙂

   Andreas

  • Hei, jeg har en 2013 modell av Samsung, og kan bekrefte beskrivelsen til deg Andreas:

   Det kommer hyppige men uregelmessige meldinger «det oppstod problemer ved avspillingen», med resultat at jeg blir kastet ut, og må starte på nytt.

   Jeg kjører også trådløs, og opplever ikke noen tilsvarende problemer med noen andre apper under filmavspilling. Det var heller ingen problemer knyttet til den «hjemmesnekrede» NRK-appen som jeg har brukt i et drøyt halvt år. Jeg opplever dette som en svakhet ved denne appen, og ikke internettforbindelsen min.

  • Håvard Lothe (svar til Andreas)

   Hei, Fikk du noen gang dette til å virke. Har også en samsung smart TV 2014 modell, og får samme feilene hele tiden. Får maks spilt av 3 minutter. Har prøvd å reinstallere programmet men ingen ting hjelper. Har vært slik siden den ble sluppet.

   Kan noen fra NRK beta hjelpe?

  • Aida Kazagic (svar til Håvard Lothe)

   Vi har samme problem mtp avspilling og regelmessig brudd etter noen minutter. Vi har samsung smart tv 2014 modell og har ikke problemer med noen andre apper. Har NRK svart på denne problemstilllingen. Jeg finner heller ikke mulighet for å spille av direkte tv. Finnes det i appen?

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Jon)

   Ikkje gløymd, men det er ikkje så mange av dykk 🙂
   Vi snakkar med Grundig i desse dagar. Dei er bl.a. veldig langt framme på HBB.

  • Grundig-tven var ny, og oppdaget så mye feil med den at jeg leverte den inn. Sitter nå med en splitter ny Samsung 2014 modell og gleder meg til appen kommer. Vet du når til uken den er klar? 🙂

  • NRK har ikkje gjort utviklinga sjølv, «berre» design, navigasjon og avgjort plattformar.

   Det er det svenske selskapet Accedo som har laga appane. Så vidt eg veit har ikkje dei ein open source-strategi.

  • Martin Koksrud Bekkelund (svar til Erik Bolstad)

   Men er det gjort på oppdrag fra NRK? I så fall er det jo NRK som er premissgiver og således stiller krav til tilgjengeliggjøring av kildekoden, dersom NRK ønsker det.

 9. Kan dere oppgi eller si hvor finner jeg IP-adressen til NRK-appen for Samsung?
  Jeg modell UE46D8000 kjøpt i desember 2011. og har fått Thørings versjon til å virke greit på denne.
  Dersom man bruker samme fremgangsmåte på den nye NRK-appen, hva vil da skje?
  Vil den virke delvis eller ikke la seg laste ned og åpne i det hele tatt?

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Torstein)

   Hei! Thøring sin app har ikkje gått gjennom godkjenningsprosessen hos Samsung.

   Appen vår har blitt testa og godkjend av dei. Det er Samsung som styrar utrullinga, og som har lagt inn sperrer for kva tv-ar som kan opne appen og ikkje.

   Vi har sett appen på 2011-tv-ar, og det funka relativt dårleg. Hakking, html som ikkje fungerte, store problem med videoavspeling o.s.v.

   Ein av grunnane til at vi sette grensa på 2012, er at tv-ar frå 2012 og frametter bl.a. har betre prosessorar. Vi måtte laga eit «dårlegare» design dersom vi skulle lagt oss på 2012/2011-nivå, og sidan det ikkje er så mange som har desse tv-ane tenkte vi at det var best å konsentrere oss om framtida. Orsak!

 10. Hei.
  Testet Samsungappen i går. Funker bra, fint å ha nett-tv direkte der!

  Savner
  – Gjenoppta til dit man her kommet, når man for eksempel må avbryte og starter neste gang
  – Timeout bør økes – den timer ut om den står for lenge på pause.
  – Spoling med bilde, som Netflix har, hadde vært praktisk

  Eller bra!

  Svar på denne kommentaren

 11. Når vil NRK’s kanaler bli en integrert del av T-We hos Canal Digital? F.eks i ukesarkivet. Der er det jo bare Nrk som mangler nå av de norske. Vil jo bli fint når alle kanalene finnes i samme brukergrensesnittet. Tar det lang tid før dette er på plass?

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Jalle)

   Hei!

   Inntil vidare har vi bestemt oss for at programma våre ikkje blir tilgjengeleg på T-Wee.

  • Hva ??? Hvorfor ikke? Kan vel ikke være for lite kundegrunnlag ?

   Veldig uheldig for oss lisensbetalere at vi må ut og kjøpe en helt ny boks kun for å få tilgang til Nrk’s programmer. Forstår ikke hvordan dere tenker.

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Tom)

   2013 og 2014 versjonen er hos Sony for review. Burde være tilgjengelig om ca. 2 uker.

 12. Hei.

  I følge Erik Bolstad så er både Chromecast og Ipad nå oppgradert og slik jeg forstår det så skal jeg nå kunne finne et program på NRK på Ipad og deretter se det direkte på tv via Chromecast. Min app er oppgradert og har nå NRK versjon 4.0.1. Finnes ingen nyere oppgraderinger på App store. Men får ikke noe valg om å sende via Chromecast når jeg ser NRK på Ipad, slik jeg gjør med Youtube og Netflix, som fungerer helt fint. Så da lurer jeg på hva som er galt og hva jeg må gjøre for å få NRK også mot Chromecast. Takk for all hjelp på forhånd 🙂

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Tore Erland)

   Vi har lansert Chromecast fra Andorid, men ikke for iOS helt enda. Det vil komme i neste versjon som er like rundt hjørnet.

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Asle Frantzen)

   Vi har lansert Chromecast fra Andorid, men ikke for iOS helt enda. Det vil komme i neste versjon som er like rundt hjørnet.

 13. Hei!
  Flott at dere er igang med apper i på mange plattformer! Jeg prøver å leve uten tv-kanal leverandørene, men betaler gjerne for tilganger til strømmetjenester (og lisens), når tror dere det kommer nrk tv direktesendt på apper?

  Det er jo en del debatt rundt lisens på internett og mobile enheter, hvorfor er egentlig dette en diskusjon, da man heller kan knytte denne tilgangen opp mot lisensnummer samt et passord for tilgang- på samme måte som andre strømmetjenester har brukernavn og passord?

  Svar på denne kommentaren

 14. Krever løsningen Google sine tjenester? Hvis ikke, kan dere vennligst gjøre den tilgjengelig også minst et annet sted (NRK sine egne sider, Amazon App Store, Aptoide) slik at vi som har Android i AOSP-utgaven også kan laste ned løsningen og få beskjed når det finnes oppdateringer.

  Svar på denne kommentaren

  • Kjetil Kilhavn (svar til Kjetil Kilhavn)

   Dette spørsmålet kunne kanskje fått et svar siden det er relevant for alle som bruker den frie versjonen av Android, dvs. alle som bruker Amazon sine nettbrett, Jolla-telefon, Nokia X-telefon med flere.

  • Ola Nordbryhn (NRK) (svar til Kjetil Kilhavn)

   Vi distribuerer primært i Google Play!, ettersom dette er der den store majoriteten henter appene sine fra. Vi kommer nok ikke til å sette opp en egen appstore for de som beveger seg utenfor Android med Google-tilknytning, men det finnes tjenester som for eksempel APK Downloader (apps.evozi.com/apk-downloader/?id=no.nrk.tv) der man kan hente ned APKer og legge dem inn selv på de devicene man har.

   Vi kan ikke med dette garantere at appene fungerer 100% på alle devicer man klarer å klemme dem inn på, men for avanserte brukere er det et greit alternativ. Du må også oppdatere appen manuelt.

  • Lars Grønnseth (svar til Jon P)

   Jeg venter også på appen på min box-freshe Samsung 55 7505 2014-modell. Noen statusoppdatering på dette?

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Kent Rune Pettersen)

   Planlagt lansering av apps for Playstation er 29 oktober.

   PS4 er nok den plattformen hvor appen fungerer aller best, men den fungerer også veldig bra på nye TV-er fra LG. Ønsker du best mulig bilde når du bruker Playstation-appen, pass på at TV-en ikke står i game-modus når appen er startet.

  • Har den kommet nå?
   Jeg finner den ikke, i så fall. Dukker den opp av seg selv slik Netflix gjorde, eller må jeg installere den fra Playstation Store?

 15. Erik Bolstad (NRK)

  Oppdatert status 25. september:

  Godkjenningsprosessen hos leverandørane har teke til dels _veldig_ lang tid…

  • Samsung TV: Appen er lansert for alle 2012-, 2013- og 2014-modellar.
  • Sony TV: Appen er lansert for alle 2012-, 2013- og 2014-modellar.
  • Playstation: Estimert lanseringsdato for PS3 og PS4 er 6. oktober (men kan endre seg!).
  • LG: Estimert lanseringsdato for 2012-, 2013- og 2014-modellar er 29. september (men kan endre seg!).
  • Panasonic: Estimert lansetingsdato for 2012-, 2013- og 2014-modellar er 7. oktober (men kan endre seg!).
  • Phillips: Usikkert lanseringstidspunkt.

  Svar på denne kommentaren

  • Tore Erland (svar til Erik Bolstad)

   Har et ganske nytt Sony tv (Kdl-55w807as) og finner fremdeles ikke appen til NRK. Har prøvd å kjøre oppgradering på tv. Men får bare melding om at det ikke finnes oppgraderinger. Har sendt e-post til Sony og de svarer at det ikke er satt noen dato for å legge ut appen til NRK. Lurer på hvorfor?
   Hvorfor kan man bare se opptak eller gamle program via chromecast? Prøvde å se Dagsrevyen 2 timer etter at sendingen var sendt på tv og fikk da melding om at jeg ikke kunne se direkte program via Chromecast. Dette var jo ikke et direkteprogram, da det var to timer senere. Da faller jo hele vitsen bort med ha dette på ipad og chromecast.

  • Fortsatt ingen NRK app på min KDL-48W605B heller, til tross for at det var en programvareoppdatering i kveld. Håpet var tent en liten stund om ikke annet.

  • Tore Erland (svar til Erik Bolstad)

   Plutselig var appen der på min Sony tv og nå er nesten alt topp. Bare så synd at man må vente nesten 4 timer før man kan se Dagsrevyen der, siden appen ikke støtter direktesending, selv om programmet ble vist 2 timer i forveien,

 16. Philips: Usikkert? Er det håp om at den kjem i løpet av hausten? Ser verkeleg fram til lansering av denne.

  For øvrig knallbra at nrk fyrer i gang eit skikkeleg smarttv/app-tilbud til brukarane. Få ut appen til Philips FORT, så betaler eg lisensen min med eit endå større smil om munnen.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Marius Osmo)

   Phillips er veldig annleis dei andre Smart TV-appane. Vi må ta høgde for fleire innebygde funksjonar som Phillips ikkje ynskjer å gje oss dispensasjon frå å bruke (f.eks. eit heilt eige tastatur).

   Alle dei andre produsentane har gjeve oss unntak frå desse standardfunksjonane, men for Phillips må vi lage ein heilt eigen app. Videoavspelinga på Phillips avviker òg frå standardane som dei andre fylgjer.

   Eg er veldig lei for det, men eg tør faktisk ikkje love ein app for Phillips i år. Vi hadde ikkje venta at desse problema skulle dukke opp, sidan det gjekk så greit med alle dei andre produsentane.

 17. Hei. Har samsung 2012 model. Appen var helt knall frem til forrige helg. Da gikk appen i svart. Når jeg nå går inn så kommer alle programmer opp som vanlig, men uansett hvilket program jeg velger står det ikke tilgjenlig før (også dagens dato) dette står det også på programmer og episoder som virket før appen gikk i svart. Noen tips? Mvh Mats

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Mats)

   Det første jeg ville gjort er å restarte TVen helt, ved å dra ut kontakten og sette den inn igjen. Virker ikke dette kan du jo prøve å slette appen og innstallere den på nytt.

   Fint om du gir tilbakemelding i feilmeldingsskjemaet: nrkalfa.no/feilrapportering/

 18. Hei igjen 🙂 Ser at der har blitt skrevet at LG lanseringsdato er idag 29 september, men at dette kan endre seg… Foreløpig har ikke NRK TV APPEN kommet opp sjå meg. Vil den mest sannsynlig komme idag eller mest sannsynlig om noen dager? Vennlig hilsen Kent Rune

  Svar på denne kommentaren

 19. Lars Erik Jensen

  Da kan jeg meddele at NRK TV og NRK Super har kommet inn på min LG Smart TV. Funker som bare det. 🙂

  App´ene ligger under LG SmartWorld, man må være logget inn for å kunne laste ned appene.

  Svar på denne kommentaren

 20. Heisann.

  Jeg har en helt ny Phillips SmartTV og venter spent på NRK appen.
  Noen grunn til at jeg ikke finner den enda? For noen måneder siden sa jeg opp TV abbonomentet mitt til fordel for NRK, Dplay og Netflix. Men syntes det er tungvindt å måtte bruke datamaskinen for å se NRK.

  Har også en PS3 men finner ingen app der heller. ;(

  Svar på denne kommentaren

 21. Kan noen forklare på en enkel måte hvorfor jeg ikke får lov til å streame nyheter («direktesending») rett til Chromecasten? Det stod noe om at direktesendinger skulle være ute til mobil nå, men det er kun på mobilskjermen, evt. må jeg da kjøre kabel til tv…

  Vil helst slippe både kabel-tv, fiber-tv-boks, kabel fra pc eller telefon for å vise et akseptabelt bilde på tv. Prøver å lage en ryddig stue her, men uansett hva jeg gjør, blir det en løsning med lav WAF…

  Svar på denne kommentaren

 22. Prøver igjen…. Er det mulighet får å laste ned NRK app fra nettet også installere den på TV? og hvor kan man eventuelt finne den? Eller må den lastes fra Smartworld? Siden min TV ikke er i Norge og heller ikke har Norsk IP, så dukker ikke NRK app`n opp. Finner den heller ikke ved å søke på min LG Smart Tv. Så om det er noen her som kan forklare om det er mulig eller ikke mulig å skaffe NRK app i mitt tilfelle?

  Når jeg er inne på LG sine internett sider, på Smartworld, så finnes ikke Norge i listen over europeiske land, så der går det heller ikke an å søke.
  Det burde vært like enkelt som app`s til Andriod som man kan laste fra Google-play, uansett hvor man er 🙂

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Thommy)

   Nei, du kan diverre ikkje laste ned appen frå nett.

   Du må ha norsk TV for at appen skal dukke opp av seg sjølv. Dersom du vil omgå dette på eit eller anna vis må du snakke med LG.

   Vi styrer diverre ikkje distribusjonspolitikken til LG 🙁

  • Tor Martin Odda (svar til Håvard)

   Hei.Har samme problem på min Sony Kdl- 55W905A.samme problem på trådløst og kablet nettverk.Har meldt inn dette på link på nrk beta sin side,uten å få noen tilbakemld.

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Håvard)

   Er dette et problem på alle programmer?
   Gjelder det alle tider på døgnet eller kun av og til?
   Har dere prøvd å ta en omstart av routeren?

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Håvard)

   Jeg tror dette skal ha blitt fikset nå. Det var små «hull» i en del videofiler, noe smart-tv og Chromecast ikke klarte å håndterte.

  • Jeg har også en Sony KDL 48W605b, men jeg har ingen nrk app i det hele tatt.
   Sjekket senest i går.

   Gjorde du noe spesielt for å få den fram?

 23. Hvis noen lurer, Så er det bekreftet at man ikke kan laste ned NRK app i utlandet. Man kan eventuelt kjøpe TV i Norge, laste NRK app og så ta med seg tv til utlandet. Og etter Siste oppdatering på LG tv, kan man heller ikke se stream i full skjerm, for da kræsjer nettleser. Eneste alternativ da for brukere i utlandet er å kjøpe en Mini Android pc (dongel) som man plugger i HDMI på tv. Da kan man laste NRK app fra google play. Dette funker utmerket 🙂

  Svar på denne kommentaren

 24. Supert at dere har fått en app for samsung tv’er. På min ønskeliste er direktesending med mulighet for å spole tilbake i tid. Som småbarnspappa holder jeg alltid på med legging når Dagsrevyen går, og det tar jo flere timer før dagens Dagsrevy dukker opp i arkivet.

  Svar på denne kommentaren

 25. Ove S. Andreassen

  Hei!

  Nrk appen ble som hos andre tilgjengelig i september. Problemet mitt er at den som mange andre ikke kan lastes ned / innstalleres. Jeg har en Samsung UE55H7005XXE. Mens det på andre apper som Sumo / netflix osv står «åpne», står det «last ned» på NRK TV. Når jeg trykker på last ned kommer det bare opp «Nedlasting mislyktes. (2003). Noen som vet hva årsaken er?

  Svar på denne kommentaren

  • Hei,
   Jeg har tilsvarende tv, H7005 og får kanskje naturlig samme feilmelding når jeg prøver å laste ned app’ne NRK og NRK Super. Nedlasting mislyktes.(2003). Hadde satt stor pris på en veiledning og tips som kan hjelpe oss å laste de ned på Samsung H7005, 2014 modell.

  • Har akkurat samme problem på UE55HU7507.. Veldig fint om noen kunne kommet med en løsning på dette.

 26. Heisann,

  Har fått NRK nettv på min ’12 samsung snarttv men lurer på om det skal komme livesendinger til denne?slipper stort sett å koble pcen til tven utenom når jentungen skal se barnetv live:)

  Mvh Per Arne Eilertsen

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Bendik)

   Programmer i opptak kommer like fort ut i smart-TV som på nett, men på smart-TV har vi enda ikke Direkte-TV. Dermed kan vi ikke vise innhold før opptaket er ferdig konvertert og lagret i skyen, noe som kan ta 2-3 timer fra det er sendt direkte.

  • Øyvind Heggstad (svar til Ernst)

   Kommer mest sansynlig imorgen 29.okt ifølge Magnus Cederholm.
   kommentert tidligere i tråden.

 27. Hvorfor kan ikke NRK app`n lanseres slike som for Android på Goolge play? Da kan man laste den ned hvor man måtte befinne seg. Skulle tro det var mulig. Og hvorfor har ikke NRK samme funksjon som SVT, når det gjelder prog som er geo merket. På SVT er disse grået ut, slik at man ikke trenger klikke på de for å se om man kan se de eller ikke.

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Lasse)

   I smart-tv-appene er det som ikke kan sees grået ut. Flytter du markøren til bildet/elementet så skal følgende tekst vises: «Kun tilgjengelig i Norge» om du er i utlandet, eller feks «Blir tilgjengelig i morgen» om programmet ikke er mulig å se før i morgen.

 28. Supert at appen nå er lansert for PS3, men jeg registrerer dessverre at HDMI-CEC ikke fungerer 100% på min Samsung fra 2011. Man kan navigere med rundt med piltastene til tv-kontrollen, men enter-knappen fungerer ikke. Dette er dumt, for nå er man bundet til å bruke ps3-kontrolleren.

  Svar på denne kommentaren

 29. Supert at appen nå er tilgjengelig på PS3, men jeg opplever at noen av episodene som ligger tilgjengelig der ikke lar seg avspille. I går var det f.eks. en episode av «Over hekken», mens i dag er det f.eks. epiosde 1 av «Øyevitne» og «Kampen for tilsværelsen».

  Det kommer en rød banner som sier at epiosden ikke lar seg avspille. I nettleseren på en vanlig PC/Mac fungerer alt som det skal.

  Svar på denne kommentaren

  • Sliter med samme problemet selv. I noen tilfeller fungerer det å starte episoden enda en gang, men jeg har også møtt på tilfeller hvor linkene er helt døde på tross av at de lever i beste velgående på nettet.

  • Ove (svar til PI)

   Akkurat det samme her. Noen ganger går det når man prøver flere ganger, andre ganger må man vente til neste dag og prøve igjen.

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Ove)

   Står det noe om at rettighetene er utgått på disse episodene, eller skjer feilen i det dere starter avspilling?

  • Feilen skjer ved forsøk på start av avspilling. Virker veldig tilfeldig hvilke streams dette skjer med. I går fikk jeg for eksempel ikke spilt av episode 3 av «Kampen for tilværelsen» etter å ha sett de to første (riktignok med samme problemet, men det gikk å spille av disse to på andre forsøk).

   Episode 3 av «Øyevitne» kunne ikke spilles av etter denne ble gjort tilgjengelig.

  • Inge (svar til Ove)

   Jeg får samme type feil. I går virket ingenting av det jeg ville se på. Så, etter noen minutter, så var Lilyhammer på plass, men bare episode 2 og 3. Nr 4 nektet den å spille av.

   Så det er noe som er ustabilt, men feilmeldingene er ikke til å bli klok av. «Noe gikk galt». Javel.

 30. Jeg vil rette en enorm takk til NRK som åpenbart bruker store ressurser på dette. Dette gleder meg!

  Jeg har flere ganger de siste årene googlet «nrk på ps3» uten treff, men i forgårs fant jeg gladmeldingen. Etter en frustrerende runde hvor jeg ikke kom inn «butikken» til Playstation, lastet jeg ned NRK-appen vha PS-appen på telefonen. Det fønket som hakka møkk.

  I dag klarer jeg ikke å spille av hverken fra NRK eller NRK-super, men det regner jeg med at er barnesykdommer.

  Hvilken kvalitet kan jeg forvente via Playstation 3. Full HD?

  Herlig når julen kommer i november!

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Arild)

   Høyeste kvalitet er nå 720p (HD-ready), men vi gjør tester med 1080p (full HD) i 4,5 mbit.
   Jeg har kun fått gjort én test av full hd på PS3. Det hakket desverre en god del. Om dere ønsker å teste så kan dere søke etter «testprogram». Kvaliteten som spilles av vises øverst i høyre hjørne.

  • Får samme feilmelding «Videoavspiller: Noe gikk galt med avspillingen» ved start av «Nrks testprogram». Får fortsatt ikke spilt av f.eks. episode 3 av Øyevitne.

   Dette er på PS3, men jeg vet at det også gjelder appen som er laget til LG-tver. Er dere noe nærmere en løsning på dette? Får dere reprodusert problemet?

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Arild)

   Vi har fått ut en fix i Playstation-appene. Fint om dere kan teste appen igjen og gi tilbakemelding på om video starter å spille uten problem.

   Mvh
   Magnus

  • Ja, nå virker det fint hos meg. Avspilling starter omgående, og har ikke hatt noen feil på de seks tilfeldige programmene jeg prøvde å spille av.

 31. Har ventet i flere år på nrk app til ps3. Gledet meg veldig til å prøve. Men får ikke spilt av noe som helst. Får beskjed om «noe gikk galt under avspilling».

  Håper at det blir fikset snart!

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Bjørn Inge)

   Vi har fått ut en fix i Playstation-appene. Fint om du kan teste appen igjen og gi tilbakemelding på om video nå starter å spille uten problem.

   Mvh
   Magnus

 32. Hos meg fungerer ikke appene verken på PS3 eller på LG tv’en. Får melding om at «noe er feil» Fint om dere kan informere om hva som er problemet. Ser at mange har har kommentert det samme uten at dere har kommet med noe svar. Topp med Nrk på flere plattformerer, men mest irriterende når det ikke fungerer.

  Svar på denne kommentaren

  • Takk for tilbakemelding.

   Nå ser det ut som app’ene fungerer på PS3. Supert!

   På min LG-tv får jeg fremdeles melding i rød banner som sier «videoavspiller – noe gikk galt med avspillingen» Problemet oppstår når jeg trykker play på et valgt program.

   Mvh
   Kjell

  • Jeg får nå Dolby Digital, men ikke lyd i bakhøyttalerne. Virker som det er 3.0/3.1 de sender ut.

  • Ove (svar til PI)

   Ja sannerlig.. Så bare på displayet på anlegget, men det virker som det er DD 3.1 som kommer ut ja.

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til PI)

   Det er lite vi kan gjøre med appene for å få surround ettersom alt videoinnholdet er i stereo. Om det en gang i fremtiden vil komme surround kan godt være, men det skjer nok ikke med det første.
   I første omgang jobber vi med høyere kvalitet på bildet. (1080p / 4,5mbit)

 33. Øyvind Heggstad

  Flott at problemet ble fikset fort. Er det mulig å få til en autolagring på avspilling, dvs at en kan gå tilbake til der en måtte stoppe i episode, slik som på netflix? Ellers veldig fornøyd med appen dere har lansert og utvalget. HBO Nordic har mye å lære både av dere og Netflix.

  Svar på denne kommentaren

 34. Når jeg bruker denne på min 2012 samsung. Så står det at appen mistet kontakt med internett hele tiden. Dette skjer aldri med noen andre. Mitt bredbånd kan variere av hastighet og det ser ut som denne appen ikke har tatt høyde for dette.

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til flemming)

   Vi har samme problem med en 2012 Samsung TV her på NRK. TV-en har et ekstremt ustabilt trådløst nett. Har du prøv å bruk nettverkskabel istedenfor det trådløse nettverket?

  • Jeg bruker kabel, men ping tid på nettet er over 200ms og av og til er det små dropouts! Men igjen det finnes ingen problemer å bruke den uofisielle appen eller TV2, Viaplay eller netflix. Det som hender da skjer er at bildet stopper, så bufrer netflix etc opp igjen så fortsetter den. Men på NRK appen kommer det over halve skjærmen at nettverket er nede og vennligst lukk og start på nytt, om vi lar den gå litt til så forsvinner denne og alt virker en liten stund til. Så går hele appen ned etter ett par slike ganger.

 35. Er det noen grunn til at det ikke er full støtte for surround i appen på PS3? Det sendes ut DD 5.1 i følge receiveren min, men det er fortsatt ingen lyd i bakhøyttalerne. Håper dette er en bug som vil bli utbedret.

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til PI)

   Videoinnholdet til NRK er i stereo, så du vil uansett hva du gjør kun få samme lyd bak som du har i fronthøyttalerene dine.

 36. Ole Christian Vatland

  Sliter med at appen på Samsung tvn ikke virker som den skal enkelte dager. I dag kan jeg ikke spille av noe, det står bare «Blir tilgjengelig 13 november» (og det er jo i dag) dette er et gjentakende problem som ofte dukker opp.

  Svar på denne kommentaren

 37. På PS3 skulle jeg spille av Norsk Attraksjon ep. 1, og ca 7 min uti stoppet det opp. Etterhvert «Feil under innspilling».
  Da jeg etterpå startet avspilling på nytt og prøvde å spole til ca 8 min, frøs alt helt. Måtte trykke på den fysiske av-knappen på PS3 for å få gjort noe mer, og da avsluttet den med tre korte pip istedet for det vanlige ett. Uflaks?

  Svar på denne kommentaren

  • Opplever det samme. Dette har skjedd flere ganger, og det virker som NRK-appen spiser alt minne eller CPU eller en annen ressurs slik at ps3 ikke håndterer os-kallene.

 38. Hei, har dere fått tilbakemeldinger fra flere om treghet på PS4? Ofte slutter den å streame midt i et program. Bredbåndet vårt kan det ikke være noe å klage på (eller er 50 Mbs for lavt)? Eller hadde vi bare uflaks akkurat nå i kveld?

  Svar på denne kommentaren

  • Jeg har opplevd det samme. Midt i to episoder av Side om side stopper den opp, og da virker det som om hele appen fryser. Måtte da stoppe den helt og starte episoden på nytt, og spole frem til der jeg var.

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Kim Breistrand)

   Direkte-TV på SmartTV og Playstation er ferdig designet og utviklingen har startet. Vi kan enda ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før det ligger ute, men vi håper at det vil gå mye raskere nå, ettersom vi kun oppdaterer eksisterende apper.

   På AppleTV gjøres siste tester nå, så appen blir nok oppdatert en av de nærmeste dagene.

   Mvh
   Magnus Cederholm

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Bjørn)

   Tok litt tid før den kom opp på vår Sony-TV også, men den kom til slutt. Husk å sjekke både SEN- og Homeknappen.

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Harald)

   Det er hverken startet design eller utvikling for Wii, så jeg vil tro at Wii ble valgt bort til fordel for flere smart-TVer. Men dette vet jeg ikke sikkert.

 39. Hei, har en Samsung smart tv, og har akkurat begynt å bruke appen deres. Den funker som en drøm, men undertekster mangler, eller er det bare jeg som ikke finner det? Hvis det ikke finnes, er det på vei?

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Rasmus)

   Når du spiller av et program og trykker «pause» eller «back» så kommer navigasjonen opp nederst på skjermen. Bruk piltast for å navigere bort til undertekst-ikonet helt til høyre. Om ikonet ikke er der så er ikke programmet tekstet.

  • Vedr. pausing i avspillingen – hvis pausen varer noen minutter, så virker ikke appen lenger, og programmet må startes på nytt.

   Er ikke timeouten satt litt lavt?

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Inge)

   Denne buggen er rapportert, og vi håper Accedo vil fikse den så fort de finner feilen 🙂
   Takker

 40. Tor Martin Odda

  Hei.Nrk app har sluttet å fungere på min Sonytv.Får opp en helt hvit side hvor det står;

  This page display failed.Please check the following items:
  -Is url correct?
  -Is nettworksettings correct?-
  -Is lan cable connected?

  In certain network situations,it may not be displayed even under correct setup.

  Alle andre apper fungerer på nett,Nrk appen har fungert frem til nå,heller ikke Nrk super fungerer lenger, jeg har ikke gjort noen endringer i oppsett på tv.
  Har også en Rikstv smart tuner hvor Nrk app fungerer mot sammme nett.

  Svar på denne kommentaren

  • Bjørn Inge (svar til Tor Martin Odda)

   Hei.

   Jeg hadde samme problem. Du kan gå inn på nettverksinnstillinger – ipv6 – innstaller ipv6 – nei.
   Når du slår av denne kommer du iallefall inn på nrk appen.
   Jeg kommer inn på appen og får browse, men får ikke spilt av videoer.

  • Tor Martin Odda (svar til Tor Martin Odda)

   En liten oppdatering.Kommer nå inn på Nrk app,men uansett hva jeg velger får jeg opp melding:videoavspiller,noe gikk galt med avspilling.Appen ser ut til å fungere helt nomalt,helt til jeg skal avspille et program.Har fremdeles ikke gjort noen endringer i oppsett på tv,som forøvrig er en 2014 mod. Sony 55W905A.Nrk appen på Rikstv tuner fungere fortsatt,koplet mot samme nettverk.Har førsøkt å restarte ruter og oppdatert internett innhold i meny på tv.

 41. Kåre Bjørnstad

  Et kanskje banalt spørsmål….men likevel….
  Har et Samsung Smart tv og et på Gran Canary….de kommer med forskjelig oppsett av apper…..har vist noe med region å gjøre,,,,men hvorfor får jeg ikke installert NRK NETTV appen på mitt spanske Samsung tv???

  Svar på denne kommentaren

 42. Jan Tariq Rui-Rahman

  Opplever mye problemer med denne appell, men det virker ikke som om det rettes. Har Samsung tv fra 2013, og ofte virker den greit. Imidlertid kommer det i alle program beskjed om at appell ikke får kontakt med Internett, men den spiller videre for det. Etter en stund med avspilling med det banneret på skjermen, kommer det en sirkel. Avspilling stopper fortsatt ikke. Stopper man manuelt og restarter, forsvinner sirkelen. Men det største problemet er at man kan se noen programmer, og alt funker ok. Så plutselig bufrer den hvert 15-20 sek. Nettilgangen er ikke problemet, den er flere ganger testet parallelt med et surfometer. Bytter man til f.eks. Netflix eller viaplay, streamer den i hd uten problemer. Tilbake til NRK, og den bufrer hvert 15-20 sekund igjen? Dette må åpenbart ligge i appen.

  Svar på denne kommentaren

 43. Hei.

  Jeg har en Sony Bravia tv med nrk-app. Jeg kommer inn i appen og får browse alt innhold, men når jeg prøver å spille av programmer får jeg beskjed om «noe gikk galt med avspillingen»

  Kan Dere hjelpe meg med dette?

  Ps.Alle andre apper fungerer fint.

  Svar på denne kommentaren

 44. Hei har en sony bravia KLD-60W605B
  Denne har Nrk appen fungert helt fint på til søndag 1/2-15.
  Da fikk jeg opp feilmeld som de over «Noe gikk galt»

  Alt annet fungerer.
  Håper dere finner ut av dette, ellers veldig fornøyd med appen når den fungerer.

  Svar på denne kommentaren

 45. Ser at det er flere med Sony-TV som sliter med NRK-Appen.
  Har dere noen ide om når det blir fikset?
  Jeg kjøpte ny TV i går og var kjempespent både på TV’n (bytta ut en 20 år gammel CRT…..) og ikke minst NRK-appen som jeg hadde hørt så mye positivt om
  Men da er det vel håp om at den begynner å fungere en gang da og jeg kan slutte å lete etter feil her hos meg 🙂

  Svar på denne kommentaren

 46. Samme problem med Sony-tv her siden beg. av februar («This page display failed…..» osv).
  Gjelder både kablet og trådløst. Alt annet funker helt ok.
  Kommer inn en sjelden gang, men uten å kunne spille av («Noe gikk galt…» osv.)
  Andre ganger vises «Dette programmet kan bare vises i Norge» – men Bergen er vel fortsatt i Norge – ??

  Ser det er mange meldinger om dette etterhvert.
  Noen som leser og kan svare?

  Svar på denne kommentaren

  • Julien (svar til Jan)

   Jeg har også problemer med nrksuper og nrktv appene på min sony tv siden begynnelsen av februar. Alt fungerte fint før det. Jeg ser ingen svar fra nrk på dette problemet her og derfor sender jeg også en kommentar.
   Jeg får bare en hvit skjerm hvor det står at jeg skal sjekke url og nettverket mitt. Men alle andre apper fungerer fortsatt bra (f.eks. netflix) så feilen ligger trolig hos nrk.

  • Jan (svar til Jan)

   Svar fra NRKbeta (via mail) som godt kunne vært gitt her:

   «Programspillerteamet i NRK har lest alle feilmeldingene om Sony Smart-TV og tatt det videre, det arbeides med høy prioritet.»

   Så får vi altså håpe og vente på en oppfølging her!

 47. Erik Bolstad (NRK)

  Sony: Vi har hatt feil på alle Sony-appane nokre dagar, og dei som har laga appen for oss slit veldig med å forstå kva som er feil. Dei har bede om hjelp frå Sony til å få løyst problema. Eg håpar det løyser seg snart, dette er litt flaut 🙂

  Xbox: Vi har ingen konkrete planar om å lage app for Xbox no, men det står høgt på lista vår over moglege plattformar å utvide til. Xbox skiljer seg frå mange av dei andre TV-apparata og spelkonsolla ved at det er mykje meir jobb å utvikle appar, difor må vi tenkje oss litt ekstra grundig om før vi eventuelt startar å utvikle ein eigen app for Xbox.

  tv.nrk.no fungerer godt på så og seie alle plattformar som har ein nettlesar. D.v.s. at mykje av TV-innhaldet er tilgjengeleg, sjølv om vi ikkje har utvikla ein eigen app 🙂

  Erik Bolstad
  produkteigar for NRK TV og NRK radio

  Svar på denne kommentaren

 48. Jeg har forsøkt melde meg av oppdateringene på denne tråden. Men når jeg klikker at jeg vil avmelde meg, får jeg beskjed om at jeg ikke har en gyldig nøkkel til å gjøre det. Hva er det for latterlig tøys. Jeg klikker direkte på tråden jeg får på Epost og blir videresendt til avmelding.

  Svar på denne kommentaren

 49. Erik Bolstad (NRK)

  Til alle som lurar på kvar Phillips-appen blir av:

  I dag har vi avgjort å ikkje lage ferdig appen for Phillips-tv-ane. Vi har slitt i lang tid med å få appen til å fungere, og har no altså gjeve opp. Dersom Phillips gjer endringar i operativsystem/videoavspeling/grensesnitt/tastatur vil sjølvsagt vi revurdere dette.

  Phillips er veldig annleis dei andre Smart TV-ane. Det er andre krav til grensesnitt og ein annan teknisk standard for videoavspeling. Akkurat no får vi f.eks. ingen av videoane våre til å spele på 2014-modellane av Phillips-TV-ane.

  Til alle som har ein Phillips Smart-TV og har venta på ein app frå oss: Orsak!

  Du kan bruke Apple TV eller Chromecast kopla til TV-en, då får du full tilgang til heile TV-tenesta vår. Alternativt kan du prøve å bruke den innebygde nettlesaren i TV-en og gå til tv.nrk.no.

  Svar på denne kommentaren

  • Får dere da tid til å fikse avmeldingen på varslinger av nye innlegg i denne tråden?

   Som skrevet over, så er det flere som sliter med en feilmelding når vi prøver å fjerne abonnementet.

   «You may not access this page without a valid key.»
   står på siden nrkbeta.no/?wp-subscription-manager=1

   Denne kommer etter vi trykker av hvilken epostadresse som skal fjernes, og velger Remove selected subscriptions. Det kommer et varsel om at informasjonen blir sendt ukryptert, mens sidene mellom er begge kryptert, er det en del av problemet?

  • Jepp, nå ser det ut til å fungere. Takk!

   Og takk for NRK-appen, den er helt strålende. Ser omtrent ikke på direktesendt TV lenger.

  • Sindre Dyrstad (svar til Erik Bolstad)

   Det er synd at dere gir opp appen for Philips- smarttv. Det er mange som har ventet på den, og dere bør derfor formidle årsakene til dette til Philips. Dette er et salgsargument for dem, og svært negativt for nye kunder at NRK ikke kommer med app til deres smart-tv.
   Kanskje det vil hjelpe NRK til å fullføre appen?
   For oss som NRK tilhengere og Philips smart tv- eiere, var dette et kraftig skudd for baugen.

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Sindre Dyrstad)

   Ja, det er synd, vi skulle gjerne fullført appen. Men etter mange månaders prøving og feiling måtte vi til slutt seie stopp. Vi har sjølvsagt snakka med Phillips om dette, utfordringa er kombinasjonen av videoformata våre og at Phillips har ei litt annleis tilnærming til smart-tv enn dei andre produsentane.

  • Bjørn Inge (svar til Erik Bolstad)

   Dette gjelder også Sony Bravia tv. Skal dere virkelig bare gi opp å få til dette? Nrk som ligger teknisk i toppsjiktet i verden, klarer ikke å få i orden en streaming-app!!

   Om dere ikke greier å få til en app til flere av de fleste største tv-produsentene, foreslår jeg å legge ned hele prosjektet. Slik at folk slipper å irritere seg grønne av at det aldri fungerer.

  • Hei. Det var leit å høre om philips-appen. Den har jeg ventet på lenge. Angående Chromecast og nrk… Når jeg streamer nrk via chromecast er blidet krystallklart (nesten i alle fall), men det hakker. Større bevegelser i bildet, mer hakking. Det er så ille at det er slitsomt å se på noen ganger. Noen tips?

   Og nei, det er ikke noe galt med nettverket mitt.

 50. Tommy A. Olsen

  Ganske ofte opplever jeg hakking i avspillingen. Samme sekvens på ca 0.5s blir gjentatt 3-4 ganger med «random» blokker over øvre del av bildet. Lyden fortsetter fint. Dette skjer oftest mens det ikke er særlig store endringer i bildet. Nå sist mens jeg ser på Underholdningsavdelingen s01 ep 4 og 5.
  Sony KDL-40w605b.

  Svar på denne kommentaren

 51. Hei

  Jeg kjøpte meg akkurat igår en ny philips tv og ble kjempe skuffa over at det ikke var mulighet å se nrk nett tv på den. Jeg kan jo bruke apple tv. Men det er så kjedelig at dere ikke kan få fixet dette når dere har fått det til på så mange andre smart tv’r. Om jeg bruker nettleseren på nrk net tv så blir jeg henvist til å laste ned en android app for mobil og philips støtter ikke denne appen, så nok en gang skuffa.

  Svar på denne kommentaren

  • Det kan høres ut som om du har vært hos Elkjøp/Lefdal. De er jo veldig opptatt av å selge disse Philips-TV’ene for tiden – uten å fortelle kunden at de ikke kan bruke bl.a NRK-appen.
   En venninne ringte meg heldigvis(!) i går og spurte pent om jeg kunne kjøre den nye, flotte og varmt anbefalte Philips-tv’en hennes hjem fra Elkjøp. Det kunne jeg selvsagt, men det ble altså en skikkelig 3D Sony i stedet – 700kr billigere inkl veggfeste, 3-briller og en litt småsur ekspeditør…
   Husk at i noen butikker vet man aldri hvorfor ekspeditøren anbefaler et bestemt produkt eller merke – man må selv gjøre hjemmeleksen og vite hva man skal ha FØR man går inn.
   Derfor er slike kommentarfelt som dette ganske nyttige 🙂

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Ragnhild)

   Vi har diverre ingen planar om å utvikle ein eigen app for Toshiba-TV-er (Toshiba har etter det vi veit under 1 prosent marknadsandel).

   God påske!

  • ida (svar til ida)

   Jeg har for øvrig store problemer med hakking på NRK appen (andre apper fungerer fint). Igår stoppet programmet hver 3 minutt, ved flere anledninger måtte jeg restarte for å fortsette avspillingen. Noen andre som har problemer med dette?

  • Magnus (svar til ida)

   Hei Ida.
   Bit-raten skal justeres automatisk basert på hastigheten på ditt nettverk. Om du laster ned andre ting i høy hastighet i bakgrunnen så kan dette føre til at videoen begynner å hakke. Personlig opplever jeg av en eller annen merkelig grunn at video på Apple TV begynner å hakke om jeg bruker Instagram på mobilen samtidig.

   Var det et spesifikt program du hadde problemer med, eller gjelder det alt?

  • Jeg lastet ikke ned noe og brukte ikke internett til andre ting når jeg så på. Jeg har bare brukt NRK appen til å se et spesifikt program (mord uten grenser) . Appen fungerer for øvrig fint på ipad.

  • Stein (svar til ida)

   Opplever det samme med appen på en GoogleTV. Avspillinger via nettsiden, og en ekstern avspiller fungerer utmerket. Men via app’en hakker bildet innimellom. Men bare «ett Hakk» før det fungerer fint igjen. Virker som at bufringen er for dårlig i app’en, så en liten hikke i nettilgangen gjør at mar får et lite hikke.
   Ellers er app’en fin, så vil helst bruke den fremfor nettsiden med ekstern avspiller. Ekstern avspiller støtter vel heller ikke teksting.

 52. Hei.

  Jeg begynner å bli litt lei av å måtte komme inn her etter at Nrk-appen ikke fungerer på sony bravia. Først virket den, så virket den ikke på lenge, så fungerte den igjen og nå fungerer den ikke lenger. Det virker som for hver oppdatering av appen, bryter alt sammen igjen.
  Og ja, alle nettverksinnstillingene er i orden og alle andre apper fungerer fint. Men som vanlig ingen Nrk.
  Jeg får opp at jeg må sjekke netteverksinnstillingene mine, men alt er som det skal. Og av og til kommer jeg inn i appen- da kommer beskjed om at innhold kun tilgjenelig i Norge.

  Jeg må si at jeg er ganske oppgitt nå. Jeg betaler lisens og har en forventelse av at de tjenester som Nrk tilbyr, skal fungere.

  Håper dette ordner seg raskt!

  Svar på denne kommentaren

  • Har hatt samme problem selv med Sony Bravia, men etter at appen ble fikset for en tid siden, funker det stort sett bra.
   Hvis det en sjelden gang ikke funker, har jeg oppdaget at det som regel hjelper å kjøre nettverksoppsettet på nytt – uansett om det er helt ok i andre sammenhenger.
   Altså Innstillinger -> Nettverk -> Nettverksoppsett og så kjøre automatisk oppsett.
   Kanskje det kan være et tips?

 53. Hei.

  Går det an å si litt mer konkret når det blir mulig å se direkte fra NRK på Chromecast og Playstation 3? Tror ikke jeg har sett annet enn at dere har skrevet «i løpet av våren» eller noe sånt. Vet dere for eksempel om dette er på plass i løpet av mai måned nå?

  Svar på denne kommentaren

 54. Adrian West

  Hei. Jeg bor i England. Du skrev i artikkelen at det er mulig å laste ned appen i utlandet, men at jeg får tilgang til et begrenset antall program. Jeg er vant til dette på datamaskinen, og i Android appene til mobilen og nettbrettet. Jeg har en Samsung Smart TV fra 2014. Hvordan finner jeg appen til TVen? Det eneste jeg finner på nettet, gjelder Samsung Smart TV fra 2013. Programvaren til 2014 modellen er forskjellig. Jeg håper det er noen som har fått dette til og som kan gi meg tips. Tusen takk.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Adrian West)

   Hei!

   Vi har to Samsung-tv-ar i lokalet her, og appen har dukka opp på den eine, men ikkje den andre… Det er Samsung som styrer utrullinga, ikkje vi.

   Vi er i ferd med å leggje ut ein ny versjon av Samsung-appen (i løpet av ei veke eller to). Om ikkje appen dukkar opp då må du sjekke at du har stilt inn TV-en din på norsk og Noreg.

  • Nikolai Stefanovic (svar til Erik Bolstad)

   Har akkurat kjøpt en 2015 modell Samsung (basert på Tizen operativsystem). Vil den nye appen dere legger ut fungere på denne også?

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Nikolai Stefanovic)

   Tizen er et nytt operativsystem som gjør at appen ikke automatisk vil fungere der. Vi må gjøre en del justeringer som kan ta litt tid.

  • Adrian West (svar til Erik Bolstad)

   Takk for svaret. Mener du altså at appen vil dukke opp hvis jeg forandrer innstillingene til norsk og Norge, selv om jeg har en engelsk TV?

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Marius Elvheim)

   Ja, appen er lansert for Panasonic 2013- og 2014-modellar. Eg mistenkjer at du har ein 2012-modell dersom appen ikkje har dukka opp av seg sjølv, alternativt kan du prøve å laste ned. Om du ikkje får det til: Kontakt Panasonic, det er dei som styrer utrullinga.

 55. Lars Stokke

  Hei. Finnes det sånn app til vanlige datamaskiner? Jeg har linux på mine (Debian, Ubuntu, Manjaro)

  Beste ville være en modifisering av Popcorntime sånn at vi får norsk kultur der også. Kildekoden er jo fri.

  NRK har et API for arkivet, ja?

  Svar på denne kommentaren

 56. Eirik Stangeland

  PS3-app – Jeg har PS3 og den derre PS3-Bluetooth-fjernkontrollen. Var en glede å oppdage at dere hadde laget NRK app til PS3 også, og den brukes flittig. Men en irriterende sak, designet virker å være tenkt mot håndkontroller, hvor man velger med X og O etc, mens på fjernkontroll har vi også en Enter-tast, i midten av piltastene. Denne bruker vi «automatisk» til å trykke «velg!», og det fungerte dessverre ikke, så vi måtte trykke på X-tasten på fjernkontrollen, noe som virket counterintuitivt…

  Svar på denne kommentaren

 57. Stein Kristiansen

  Hei,

  Flott at dere klarte å få ut appen til Samsung 2015 TV modellene ( Tizen operativsystem ) i sommer. Den virket veldig bra til å begynne med, men har nå fått problemer med synkroniseringen mellom bilde og undertekst. Underteksten kommer nå ca. 5 sekunder for tidlig.

  Er dette noe dere er oppmerksomme på å jobber for å løse, eller er det bare meg…?

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Stein Kristiansen)

   Hei.
   Feilen gjelder ikke alle Tizen-TVer, men det er flere som rapporterer feilen.
   Vi har rapportert til Accedo/utviklerne, og de er på saken.

 58. Hei,
  eg har LG-tv og klarer ikkje finne ut korleis eg skal skifte distrikt på sendingane. Eg får automatisk Oslo & Akershus sine sendingar, men vil ha Vestlandsrevyen (bur i SFJ). Det står ikkje noko om dette i innstillingar, heller ikkje under hjelp i appen. Har prøvd å søke, men har ikkje klart å finne noko om dette?

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Ane Rømmen)

   Hei. Vi har kun én direktestrøm for NRK1, så om du ønsker å se distriktsnyhetene så må du se disse i opptak. Du finner de under kategorien «Nyheter». Dette er likt som på tv.nrk.no og alle de andre plattformene vi er på.

   Mvh
   Magnus Cederholm

 59. Synnøve Hånes Forsmo

  Vi har en Samsung 55″ smart-tv som vi kjøpte i januar 2015. Da lå NRK appen der, noe vi har vært veldig fornøyd med. Etter siste oppdatering forsvant NRK appen, til vår store skuffelse. Hvorfor gjorde den det??? Hvordan kan vi få den tilbake?? Vær så snill og hjelp oss!
  Mvh Synnøve

  Svar på denne kommentaren

 60. Synnøve Hånes Forsmo

  Jeg lurer også på om appen til NRK nett-tv er/blir tilgjengelig til Pioner smart-tv? Vi kjøpe denne tven i juli 2014, og til vår skuffelse oppdaget vi at det ikke fantes tilgang til NRK nett-tv… Skjer det noe på den fronten? Eller er det bare vi som har stilt inn et eller annet feil?
  Mvh Synnøve Forsmo

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Synnøve Hånes Forsmo)

   Hei.

   NRK-appen er ikke tilgjengelig på Pioneer sine TVer, og det er heller ingen umiddelbare planer om dette. Om TVen din ikke har innebygd støtte for Chromecast eller Airplay, så må løsningen bli en Apple TV, Chromecast, Nexus Player e.l.

 61. Eg har ein Samsung Smart-TV frå 2013 der NRK-appen har fungert heilt fint til i dag. Plutseleg er alle sendingar rosa! Det er lyd, men ikkje bilete, berre ein rosa skjerm. Eg køyrer på trådlaust nett.

  Svar på denne kommentaren

  • Magnus Cederholm (NRK) (svar til Thomas Uggedal)

   Ingen planer som jeg vet om.
   Vi tok dette ønsket videre for omlag et år siden, men fikk dessverre ikke gjennomslag.
   Men det blir nok mer og mer aktuelt ettersom tjenestene våres blir mer og mer tilpasset – og brukt – på de store skjermene.

   Mvh
   Magnus Cederholm
   Designer i NRK TV.

 62. Morten Oksvold

  Hei.
  Vi har en helt ny Samsung smart-TV og alt fungerte fint med NRK etc.
  De siste dagene får vi ikke opp noe på NRK direkte. Filmer etc. går bra.
  Nettverket fungerer fint, og vi får opp NRK direkte på PC.

  Noen ide om h va som kan være galt?!

  Svar på denne kommentaren

  • Christoffer Aalerud (svar til Morten Oksvold)

   Vi har samme problemet her. Det går ikke an å se direkte. Får melding om at noe gikk galt med avspillingen. Varierende om det går an å se programmer som ikke er direkte også.

 63. Dagbjørn Syrstad

  Ser at det har vært spørsmål tidligere om NRK app for Ikea Smart tv «Uppleva» fra TCL. Er det noe nytt og melde her siden September 2014? Vil det komme en NRK app for disse tv-ene?

  Svar på denne kommentaren

 64. Tormund Strømmen

  Apple TV (Ny modell)
  Spoling tilbake inntil 3 timer i direktesending på ny Apple TV går ikke.
  Markøren spretter fram til direkte når play trykkes.
  Med gammel Apple TV går det greit.
  Kommer det en løsning på dette?

  Svar på denne kommentaren

 65. Lars-Petter Hansen

  Jeg har en Samsung UE55JU7005 (Tizen). Jeg har problemer med at avspillingen hakker ganske betydelig med jevne mellomrom. Bildet forstyrres også hopper visningen noen sekunder frem. TVen er koblet med kabel til en 60/60 Mbps fiberlinje, så båndbredden bør ikke være noe problem. Jeg har forsøkt å installere appen på nytt uten bedring.

  Svar på denne kommentaren

 66. Noen planer om en skikkelig app for Xbox One snart? Dere skriver at dere har vurdert det flere ganger. Det er nå over 3 år siden Playstation fikk dette. Løsningen med å bruke nettleseren på Xbox er svært lite brukervennlig.

  Svar på denne kommentaren

 67. Hei!

  Jeg har nettopp kjøpt en Sony smart TV. Dette er en 2017 modell i XE70-serien. Jeg leste her (nrkbeta.no/2014/09/05/nrk-tv-pa-smart-tv/) at NRK-TV-Appen skal være tilgjengelig på alle Sony Tv-er fra 2013 og 2014. Dette er en gammel artikkel, og jeg antar at denne appen også burde være tilgjengelig på de nyeste Tv-ene fra en leverandør som allerede er på deres liste?

  Eventuelt, hvordan får jeg tak i den?

  Takk på forhånd!

  Svar på denne kommentaren

 68. Er det mulig å få lastet ned NRK-appen på en helt ny TCL-tv? Og hva med Philips, er det fortsatt ikke lansert noe app for denne produsenten?
  Hvor finner jeg forresten oppdateringer om hvor NRK-appen er tilgjengelig? Går ut fra at det har skjedd ting siden 2014.
  På forhånd takk!

  Svar på denne kommentaren

 69. I fire år har dere støttet Playstation uten å gi oss Xbox-brukere et anstendig tilbud. Jeg er dritt leiav at vi blir behandlet som tredjerangs lisensbetalere. Dere gjør ikke en gang et forsøkt på å få webversjonen til å fungere skikkelig.

  Svar på denne kommentaren

 70. I 6 år har nrk ikke gjort en dritt for vi som bruker xbox. Fantastisk elendig innsats. Er pisslei av at NRK finner på alle slags unnskyldninger for at det er verdt å støtte PlayStation, men ikke andre konsoller.

  Svar på denne kommentaren

  • Peter Hansen (svar til John)

   Kommer nok før en app for Xbox. Det er jo bare gått 6 år siden det ble lagd en for Playstation.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.