nrk.no

NRKs mobile videolandskap

Kategorier: Mobil,NRK,Streaming & Video

Strømming modell

Flere av dere NRKbeta-lesere har ytret ønske om at vi sier noe om video og mobilstøtte, og det vi gjør vi gjerne.  Dette er et komplisert bilde å presentere for dere, men jeg skal prøve å forklare hvorfor videoverdenen på nett kan være litt forvirrende. Men først en oversikt over dagens situasjon. Slik er støtten for avspilling av video fra NRK på mobil og nettbrett i dag.

 
Fabrikant Type Versjon Video-distribusjon Avspiller Tilgjengelig innhold Tilgjengelig via
Apple iPhone 3-4 HLS Mobilens egen All video fra NRK nrk.no
nrk.no/tv
app i App Store
Apple iPad 1-3 HLS Nettbrettets egen All video fra NRK nrk.no
nrk.no/tv
app i App Store
Diverse Android 2.3 – 4.0 HDS via Flash Flash All video fra NRK nrk.no
nrk.no/tv
Diverse Android 4.1 -> Ingen Ingen Ingen Ingen
Microsoft Windows Phone 8 Ingen Ingen Ingen Ingen
Microsoft Windows Phone 7.5 Ingen Ingen Ingen Ingen
Nokia Symbian RTSP Mobilens egen NRK1-3 direkte nrk.no

Hvorfor så komplisert?

Hvilke dingser som kan spille av video fra NRKs nye nett-tv avhenger i hovedsak av tre deler: Hvilket videoformat vi har valgt å kode videofilen i, hvordan videoen blir levert over internett (altså hvilken distribusjonsprotokoll som er brukt) og hvilken distribusjon som støttes av avspilleren på dingsen.

Ulike dingser

Valg av videoformat

Først til valg av videoformat. NRK har valgt H.264 som format for vårt videoinnhold på nett. Mye kan sies om dette formatet, men jeg synes Asbjørn Ulsberg ga en meget bra oppsummering i en tidligere artikkel her på NRKbeta om hvorfor vi har valgt som vi har gjort:

Fordi NRK har valgt H.264 som videoformat, kan HTML5 bare serveres til nettlesere som kan spille av H.264 direkte. Dette er per i dag kun Internet Explorer (ved hjelp av innstallert codec i Windows) og Safari. Chrome, Firefox og Opera støtter bare WebM-formatet, som er et åpent og lisensfritt alternativ.

Årsakene til at NRK har valgt H.264 skjønner jeg godt, selv om det helt klart er uheldig. Vi får håpe at arkitekturen de bygger for enkoding, streaming o.l. ikke blir like bundet opp mot H.264 som dagens løsning er mot WMV og at WebM om få år vil være et mer tiltalende format enn H.264. I dag er ikke situasjonen slik, det er store mangler i infrastrukturen i alt fra hardware-enkoding, redigeringsverktøy, avspillere, osv. H.264 er i dag det beste alternativet, som WMV også var for 10 år siden (alternativet da var Real Media, som alle må være enige i at er og var mye verre).

I løpet av disse 10 årene kan man si at NRK burde hatt en nett-TV med Flash-basert avspiller, slik som YouTube, men de har her altså valgt å hoppe over det skrittet og i stedet gått direkte til HTML5, noe jeg synes er bra.

Nå kan man si at NRK burde servere all video først som WebM, deretter som H.264 og til slutt som Flash, men dette krever enorme ressurser få andre enn YouTube kan stable på beina. Vi får håpe det dukker opp multienkodere og streaming-servere som kan servere både WebM og H.264, men så vidt jeg vet er ikke dette tilgjengelig enda.

Jeg vil derfor berømme NRK for skrittet de nå tar inn i samtiden og er overbevist om at det blir en veldig mye bedre opplevelse for alle brukere, uavhengig av nettleser, operativsystem og dings enn dagens løsning.

Asbjørn Ulsberg

I dag lager vi alle våre programmer i fem kvaliteter, og direktestrømmene våre koder vi i syv kvaliteter. Den laveste kvaliteten på live er ren lyd, slik at det skal være mulig å høre direktesendingen selv med dårlig båndbredde.

Leveranse av video – et hav av muligheter

Nedlastning

Det finnes ulike måter å distribuere video på. Nedlastning og streaming (eller strømming som vi kanskje burde kalle det?) er kanskje de to mest kjente metodene. Nedlastning brukes for programmer, og kan være f.eks. BitTorrent eller progressive download (PD). PD er velegnet til å distribuere korte klipp, mens BitTorrent er mer brukt når filene begynner å bli av en viss størrelse.

For å kunne tilby nedlastning av filer må NRK ha rettigheter til at brukerne kan laste ned innholdet og beholde dette på maskinen sin. I våre avtaler med rettighetshavere er det svært sjeldent at vi får lov til dette. Men når vi har det, gjør vi det vi kan for å gjøre tilbudet tilgjengelig, slik vi blant annet har gjort med «Minutt for minutt»-produksjonene våre.

Anders Hofseth har skrevet en god artikkel over hvilke rettighetsregimer nett-tv må forholde seg til og hvorfor vi ikke kan tilby dere bruker å laste ned innholdet vårt.

Streaming – heretter kalt strømming

I nye nett-tv ønsker vi å tilby enda mer funksjonalitet enn det nedlastning kan tilby. Vi ønsker at du skal slippe å vente lenge på at videoen laster før den begynner å spille av langfilmen du vil se. Videokvaliteten du får skal være den beste vi kan gi deg i forhold til dingsen og nettet du bruker, og vi vil at du enkelt skal kunne spole tilbake i direktesendingene våre for å se de gode øyeblikkene om og om igjen. For å få dette til må vi bruke strømming som videoleveranse.

Det finnes mange ulike distribusjonsprotokoller, avhengig av formatet på videoen som skal leveres og hvilken teknologi som er brukt til å levere videoen. Real Time Media Protocol (RTMP) er et eksempel på en protokoll som brukes til å levere en H.264 direktestrøm. Denne teknologien er en en-til-en distribusjon. Det betyr at hver bruker som ønsker å se denne strømmen må koble seg direkte opp mot en RTMP-server. Med få RTMP-servere i nettet og begrenset båndbredde til disse serverne, er det et tak på hvor mange brukere som kan se på strømmen samtidig. For å kunne tilby direktestrømmen til enda flere samtidige brukere enn RTMP-løsningen klarer, er det utviklet protokoller som deler opp videofilen i mange små pakker og sender disse over internett på samme måte som vanlige nettsider blir levert, såkalt HTTP-basert strømming.

Dette gjør at vi kan bruke vanlige webservere, som det finnes veldig mange i verden, til å levere video i tillegg til vanlige nettsider. Siden disse protokollene deler opp videoen i små HTTP-pakker, kan disse pakkene med videoinnhold også mellomlagres (caches) på webserverne. Dette letter distribusjonen. I stedet for at hver bruker går til en hovedmaskin, er det webserveren nærmest brukeren, for eksempel en server hos Telenor eller NextGenTel, som sitter på videopakken og som leverer denne til brukeren. På denne måten går det raskere å hente videoinnhold, og vi kan nå vi ut til flere samtidige brukere.

I teorien enkelt – i praksis ikke fullt så enkelt

Så langt har det vært slik at hver store aktør i markedet har laget sin egen protokoll for leveranse av H.264 video over HTTP.  Windows sin teknologi heter Smooth Streaming. Apple velger å kaller sin versjon for HTTP live streaming (HLS) – som vi i dag bruker for strømming til iPhone og iPad, og Adobe har også sin egen HTTP dynamic streaming (HDS) som er den som leverer video til PCen din i dag.

Selv om disse protokollene er basert på de samme prinsippene, er de alle så forskjellig at de ikke kan brukes om hverandre. Det gjør det ekstra vanskelig for oss som skal sørge for at dere får sett våre videoer.  Ideelt sett skulle vi gjerne levert all video direkte til dingsen deres, og latt dingsen selv spilt av videoen i sin egen avspiller (via HTML5s VIDEO-element i nettleseren).

Dette fungerer bra på iPhone og iPad siden avspilleren på disse dingsene spiller HLS (kanskje ikke så rart ettersom Apple er ansvarlig for alle produktene), men på de andre dingsene er det ikke fullt så enkelt. Til PC finnes det ingen nettleser med integrert avspiller som klarer å spille av strømming som HDS, HLS eller Smooth Streaming. Derfor måtte vi lage vår egen avspiller i Flash for PC. Et unntak er HLS i Safari på Mac, men siden denne løsningen ikke støtter tilbakespoling i direktestrømmene våre, har vi valgt å ikke slå på denne løsningen. Du kan selv endre dette under http://tv.nrk.no/innstillinger hvis du har Mac og vil prøve HLS på maskina di.

I prinsippet skal også Android-enheter fra versjon 3.0 og høyere spille av HLS i videospilleren som kommer med mobilen eller nettbrettet, men testingen vi gjorde av dette før OL viste oss at kart og terreng ikke alltid stemmer. Vi tilbyr derfor Flash også til denne gruppen dingser.

Hva med alle mobiler som ikke spiller video?

Som dere så i tabellen, er det flere mobiler som per i dag ikke har mulighet til å spille av video fra oss. Vi ønsker selvfølgelig å nå så mange plattformer som mulig, men dette er et spørsmål om kostnad og utviklingstid.

Det er flere selskaper som spesialiserer seg på å levere video over internett. NRK samarbeider med flere av disse, slik at vi kan konsentrere oss om å lage den beste nett-TV-tjenesten. Akamai er en av våre leverandører, og de leverer en tjeneste som heter Universal streaming. Kort fortalt går denne ut på at vi leverer en H.264 fil for «on demand»-innhold, som Akamai strukturerer ut i ulike strømmer for oss. På denne måten trenger vi bare å lagre én versjon av videofilen. Det samme prinsippet er brukt for direktestrømmer.

Dette er en god løsning for NRK, men det betyr at vi er avhengig av hvilke protokoller Akamai kan levere ut fra sitt nettverk. I dag er det slik at vi har HLS og HDS som distribusjoner. Det betyr at vi kan nå Apple-produkter, alle dingser som kan spille av Flash og Android-telefoner. I tillegg til at Universal Streaming gjør produksjon av videofiler enklere for oss, siden vi ikke trenger å lage mange versjoner tilpasset de ulike distribusjonsprotokollene, gir det oss også bedre driftsstabilitet på strømmene våre.

Det blir også mulig å lage korte klipp av allerede ferdig kodede programmer. Dette er etterspurt funksjonalitet fra våre journalister. Når de ønsker å lage en sak på nrk.no om et innslag fra f.eks. Dagsrevyen, slipper de snart å ta turen ned til arkivet vårt og lage et eget klipp for akkurat denne artikkelen. De kan i stedet bare henvise til den delen av Dagsrevyen de vil at skal brukes i artikkelen, og så blir programmet automatisk klippet til riktig start og slutt.

Universal streaming modell

(Bildekilde: Akamai)

Hva skjer med dingsene som ikke er støttet

I dag har vi ikke noen løsning for leveranse til telefoner og nettbrett med Windows, og det samme gjelder dingser med Android 4.1 – men vi jobber med å finne løsninger på dette. Akkurat nå holder vi på, sammen med Akamai, å utvikle et bibliotek som lar oss lage vår egen avspiller for Android-enheter som spiller av HLS. Dette gjør at vi vil kunne tilby video til alle nyere Android-telefoner. For Windows-dingser undersøker vi flere muligheter.

Å sette opp en helt egen, alternativ distribusjon for å nå denne plattformen er et mulig, men svært kostbart alternativ. Et annet alternativ er å benytte oss av tredjepartsbibliotek som lar oss lage vår egen avspiller mot Windows 8-plattformen, på samme måte som vi gjør for Android, men vi er usikker på hvordan Windows 8 på nettbrett vil fungere sammen med en slik avspillerapplikasjon. Nokia-mobiler som bruker Symbian vil vi ikke ha støtte for fremover.

Rundt juletider vil tabellen forhåpentligvis se slik ut:

Fabrikant Type Versjon Video-distribusjon Avspiller Tilgjengelig innhold Tilgjengelig via
Diverse Android 2.3 –> HLS NRK-avspiller All video nrk.no
nrk.no/tv
NRK-ap
Microsoft Windows 8 HLS
Smooth Streaming
NRK-avspiller
Windows-avspiller
All video nrk.no
nrk.no/tv
NRK-app

Hva med Smart-TVer?

For TVer med internettkobling står vi ovenfor de samme utfordringene som vi gjør for mobile dingser. Det er mange ulike fabrikanter der ute, og de støtter ulike videodistribusjoner. Dersom TVen enten kan spille av Flash eller HLS via sin egen avspiller skal den kunne spille av alt videoinnhold fra NRK.

Hva vil framtiden vise?

Heldigvis har bransjen selv innsett at alle disse forskjellige protokollene for strømming av videoer gjør videoleveranse vanskelig, ikke bare for innholdsleverandører som NRK, men også for fabrikantene av dingsene. Derfor er en fjerde HTTP-basert protokoll under utvikling, nemlig MPEG-DASH.

MPEG-DASH utarbeides som ISO-standarden og mange store aktører i markedet, blant annet Microsoft, Adobe og Akamai er med i arbeidsgruppen som jobber fram standarden. MPEG-DASH bygger på de samme prinsippene som de andre tre protokollene, men prøver da å forene disse i en felles standard. Forhåpentligvis blir MPEG-DASH standarden som hele markedet etter hvert tar i bruk, men som med alt ISO-standardiseringsarbeid tar dette tid, og vi ser nok sannsynligvis slutten av 2013 før denne er støttet hos både videoleverandørene og fabrikantene til de ulike dingsene. Til tross for dette er det lovende prøveprosjekter der ute. Kanskje er nettopp dette eksperimentet fra Google med avspilling av MPEG-DASH-distribuert video via Javascript i nettleseren den framtidige måten å strømme video på nett?

 

111 kommentarer

 1. Fin artikkel 🙂

  Legger spesielt merke til denne setningen nesten i starten: «Den laveste kvaliteten på live er ren lyd, slik at det skal være mulig å høre direktesendingen selv med dårlig båndbredde.»

  Jeg har i det siste benyttet iPad og tv.nrk.no til å (det tar litt tid å venne seg til fornorskede ord, men greit nok) strømme fra videoarkivet deres. Men også der virker det som om laveste kvalitet er ren lyd? Helt spesifikt så var det de siste to episodene av «Karl Johan» jeg så på. Når jeg kommer i områder uten 3G-dekning (kun EDGE), så forsvinner bildet og det kommer kun lyd.

  Jeg kunne helst ønske meg at avspilling da heller ble pauset, slik at den kunne ta seg opp igjen etter å ha bufret nok innhold.

  En annen grunn til dette er at når dekningen blir god nok så starter den som regel med bildet helt fra starten igjen (dvs. jeg er midt i sendingen, tiden teller fra posisjonen jeg faktisk var, men bilde og lyd er vignetten og fra starten igjen). Spoling er da heller ikke mulig, så jeg må laste siden på nytt, for deretter å spole frem…

  Noen løsning eller kommentarer? 🙂

  Svar på denne kommentaren

  • Marte Radmann (NRK) (svar til Frode Evensen)

   Hei Frode,

   Takk for ros!

   Interessant å høre om hvordan du opplever avspillingen fra dårlig til bedre kvalitet. Vi har ikke selv sett at videoen starter å spille starten igjen når kvaliteten går opp, vi skal se på det.

  • Marte Radmann (NRK) (svar til Asbjørn Birkeland)

   Hei Asbjørn,

   Vi har prøvd ut et testoppsett for teksting på iOS 6, og har fått dette til å spille av fint både på iPhone og AppleTV. Så nå jobber vi må å få satt denne løsningen ut i produksjon.

  • Stian A. Giltvedt (svar til Marte Radmann)

   Når vil det komme oppdatering av iOS app med teksting? Lastet ned ‘NRK TV’ app til min iPad i går, men fant ut at det ikke var mulighet med teksting i appen enda.

   Det skuffer meg litt at gamle NRK Nett-TV blir degradert til gammel arkiv system før det er mulig å få teksting på mobil og tablet. Vil jo få sett på serien ‘Luther’ på tablet med undertekster, men nå må jeg vel ty til desktop utgaven for å få sett serien – inntil videre.

   Har dere satt noe forventet dato for oppdatering av appen med undertekster? Håper dette kommer ganske snart, helst før episode 4 av ‘Luther’ slutter å sendes på NRK TV, men det er vel litt mye å håpe på?

   Til informasjon så prøvde jeg å omgå det litt med å trikse litt, med å kopiere BroadcastID og lime inn det på eldre url fra tidligere episode jeg har sett, men får beskjeden: «NRK har ikke rettigheter til å vise dette programmet utenfor Norge».

  • Jon Ståle Carlsen (NRK) (svar til Yngvar Johnsen)

   Dersom programmet er tekstet, skal det dukke opp et lite «snakkeboble-ikon», nederst til høyre i kontrolleren på spilleren (på iPhone dukker det bare opp om du holder spilleren horisontalt). Klikk på det og velg norsk, så skal undertekstene vises.

  • Geir Børdalen (svar til Anders)

   Hei Anders

   Ja, du har desverre helt rett. Ønsket om en felles standard for å samle 14 andre – ender ofte opp i 15 konkurrerende standarder.

   Der hvor bransjen faktisk har lyktes med å etablere standarder har man vært tidlig nok ute – og fått med mange av de viktigste aktørene før produktutvikling startet. (Men noen ganger har ikke engang dette vært tilstrekkelig…)

   Valg av standarder – og håndtering av konsekvensene av valgene (!), er faktisk noe av det vanskeligste vi driver med.

   I disse valgene prøver vi å lytte mye til både hva våre kolleger i andre selskaper gjør, hva de internasjonale organene anbefaler (EBU – den europeiske kringkastingsunionen og andre) og ikke minst hva publikum ønsker.

   Takk for at dere også er opptatt av dette – og forer oss med informasjon i NRKbeta!

   mvh
   GeirB

 2. Det var da enda godt at NRK ikke hørte på Ulsberg. WebM er jo allerede så godt som dødt etter at Google ble en del av Mpeg-gutta etter Motorola-oppkjøpet. Om ikke annet viser dette hvor omskiftelig dagens standarder er, og ikke minst hvor dypt Googles commitment til åpne standarder og det frie internett viste seg å være.

  Svar på denne kommentaren

 3. Pr. denne tabellen kan vi lese at det *kun* er iOS/Safari som støtter HLS: longtailvideo.com/html5#adaptive_streaming

  Beklager manglende teknisk forståelse, men jeg er fortsatt ikke helt overbevist om hvorfor HLS var det eneste alternativet NRK anså som fullgodt. Er det noe av de tekniske aspektene som kun er mulig med HLS? Kanskje noe vi kunne klart å leve uten noen aspekter – i påvente at forbedret annen, mer åpen og tilgjengelig teknologi – og dermed kunne gått veien utenom HLS (og dermed tross alt støttet *flertallet* av enheter på markedet)?
  I stedet for at flertallet av oss som ikke er Apple-brukere må vente på god støtte (og i mellomtiden må bruke dårlige løsninger – Flash/egen avspiller på Android??), kunne vi kanskje ha klart oss med færre «features»?

  Jeg frykter en egen avspiller for Windows 8/Android (jmf. tabellen over) vil være en dårlig løsning – en løsning som mest sannsynlig vil være svært begrenset/nedlåst. Mens Apple-brukere kan kose seg med «native» støtte og AirPlay, vil lignende funksjonalitet andre steder bli en umulighet (f.eks deling av video til XBMC, som i dag er mulig med andre tjenester).

  Jeg tror heller svaret må ligge her:

  «HLS is a media streaming protocol that has been made popular by Apple. Apple rolled out the requirement that any app streaming over cellular networks must do so using HTTP Live Streaming about a year ago, and this change has resulted in a dramatic adoption of HLS by video distributors.»

  (jasonshah.com/http-live-streaming-and-android/)

  «HLS can distribute both live and on-demand files and is the sole technology available for adaptively streaming to Apple devices, which is an increasingly important target segment to streaming publishers.»

  (streamingmedia.com/Articles/Editorial/What-Is-…/What-is-HLS-%28HTTP-Live-Streaming%29-78221.aspx)

  Apple har beklageligvis inntatt en hegemonisk posisjon i det teknologiske markedet. For å gjøre dette segmentet til lags har NRK sett seg nødt til å velge en teknologi som kun støttes av Apple-maskinvare. Vi andre – flertallet – må desverre ta til takke med Flash-løsninger(!!) og egne NRK-produserte avspillere(!!!). På mange måter er dette svært skuffende lesning.

  K

  Svar på denne kommentaren

 4. Aldri hatt noe problem med å spille av nrk nett-tv. Nå får jeg ikke spilt på en eneste enhet i huset.
  Har 22 Samsung s3 med Android 4.1 -noe flash ikke støtter. Hvordan kan dere komme med en NY løsning som allerede er gammel??? Dette er rett og slett latterlig og forteller meg at dere en en gjeng apple fan-boys.
  Pc-en min er fra 2010 og klarer ikke spille av uten at det hakker og hakker. Den har stort sett vært koblet til tv’n med hdmi siden jeg ser mest tv gjennom nett-tv- Nå fungerer det altså ikke lenger. -ja jeg har forsøkt å endre innstillinger.

  Dere sier dere har fått 10 000 tilbakemeldinger på betaversjonen. Flott det, men er det ikke stort sett teknofriker som sender tilbakemelding? Hva med oss resterende 4 990 000 i dette landet, som sitter på helt vanlig utstyr? At en ny mobil og en 2 år gammel pc ikke fungerer sier mye om at dere har vært og er for snevre.

  Håper noen høyere opp i NRK har vett til å se og forstå at dette langt fra er godt nok.
  Håper dere er fornøyd selv da.

  Svar på denne kommentaren

  • Marte Radmann (NRK) (svar til Trine)

   Hei Trine,

   Det er leit å høre at nett-tv ikke spiller av bra på maskinen din. Dersom du bruker mange andre programmer eller ha mange nettsider oppe samtidig som du prøver å se video vil dette kunne påvirke videokvaliteten. Har du mulighet til å oppdatere driveren til skjermkortet ditt og se om det hjelper? For Android-enheten din kan du gå inn og endre til HLS-avspilling og se om det hjelper. Samsung har gjort noen endringer på sin avspiller som gjør at HLS ikke alltid spiller i avspilleren som kommer med mobilen, men vi jobber med en avspiller som skal fungere på alle Android-enheter. Denne er ikke langt unna.

   Vi ønsker å lage en løsning som fungerer godt for alle, men det er utfordrende å levere video i høy kvalitet over internett. De fleste som har gitt oss tilbakemeldinger på betaen er vanlige brukere, og vi har prøvd å løse de problemene vi har sett dere brukere har hatt så raskt som mulig. Det vil vi fortsette med det.

   Hilsen Marte

  • Dette er ikke et maskinproblem med ett problem som har oppstått etter at NRK endret nett-tv siden sin til kun å benytte flash til å spille av video på PC.

   Det dere har oppnådd med å satse fullt på Apple støtte er at dere ikke støtter noen andre platformer særlig bra lengre. Nrk appen fungerer ikke særlig bra på Android (for å si det mildt). Og etter omleggingen til tv.nrk.no (som er flashbasert) fungerer all avspilling til PC også heller dårlig, mens jeg tidligere fikk glimrende kvalitet så lenge jeg valgte den gamle nett-tv løsningen.

   Så hvis dere helst ønsker å promotere Apple så har dere en glimrende løsning siden alle andre platformer nå er skjøvet ut i kulden…

  • Christopher Briggs (svar til Trine)

   Godt sagt Trine! Helt enig (jeg har seneste drivere osv, om ikke maskinen var fullt så ny som din). Dessverre handler dette nok om prestisje. Også at en del «vanlig» brukere har «vanlige» forventninger til løsningen: de har rett og slett ikke merket, eller blitt plaget av, at strømmingen av video hakker hele tiden, for det går jeg an å se på dette hvis ikke man blir så innmari irritert over resultatet. Dessverre blir jeg det fordi den gamle virket utmerket bra. Men NRK kommer nok aldri til å gjøre om hva de har innvestert så mye i, og jeg som du har mistet noe veldig bra. Mulighens er forventning at vi alle skal ut og kjøpe oss Windows 8, en splittende ny nettbrett eller Iphone for å få med oss denne splittende ny nettTVen… Dessverre har jeg ikke råd til det akkurat i dag!

  • Frode Severin Hatlevik (svar til Christopher Briggs)

   Jeg kan strømme fra tv.nrk.no på en Eee Pad Transformer med Android 4.1.1.

   Jeg bruker Chrome og HTML 5 avspilling. Jeg måtte velge HTML 5 på
   tv.nrk.no/innstillinger.

   ;)Frode

 5. På videkonferansesiden foregår det nå et teknologiskifte. Ved å gå fra H.264 AVC til H.264 SVC (Scalable Video Codek) og Adaptive Layering kan man slippe transcoding mellom forskjellige formater. Den kostbare og forsinkende MCUen kan erstattes av en billig videoruter. Er det noe liknende på gang for streaming?

  Svar på denne kommentaren

 6. Ser at Google og Apple ikke er på medlemslista til MPEG-DASH. Har de ytret støtte til en ny standard? Jeg frykter at i hvertfall Apple ikke vil støtte noe annet enn H.264, som de har egeninteresser (patenter) i.

  Suksess avhenger av at de fleste/alle store aktører støtter prosjektet og arbeider for å lage bra nok verktøy for innholdsprodusentene. Det helper ikke med en bra standard hvis programvaren mangler, da blir det bare enda en dødfødt standard.

  Min drøm er en open source, ISO sertifisert, patentfri standard forvaltet av 3. part med full støtte av alle aktører som kan ta over for alle dagens standarder. Desverre kommer nok ikke det til skje.

  Svar på denne kommentaren

  • Det *ryktes* at Google ser på mulighetene.

   «There are two major players conspicuously absent from the promoters group, namely Apple and Google. While Google is not trumpeting their support, when trolling through Chromium message boards you see the wheels are beginning to turn.»

   blogs.imediaconnection.com/blog/2012/04/27/mpeg-dash-its-time-for-apple-to-put-up-or-shut-up/

   «We heard today about some MPEG-DASH experiments in Google Chrome. We think Google is behind this initiative …»

   gpac.wp.mines-telecom.fr/2012/08/23/mpeg-dash-support-in-google-chrome/

   Det er viktig med støtte fra Google og Apple, men personlig er jeg ikke så redd for manglende «backing» fra disse i utgangspunktet. Så lenge dette blir en åpen standard (som bl.a. kan støttes av tilbydere som NRK, i stedet for Apples HLS), vil det ikke være mangel på programvare (både åpen og lukket).

  • Geir Børdalen (svar til Kjell)

   Hei Bent og Kjell

   Takk for gode innspill – bl.a. om MPEG-DASH som også vi følger utviklingen av nøye.

   Understreker at vi ikke er «gift med» formater fra noen leverandører, men vi er avhengig av langsiktige standarder når vi skal bygge dette inn i en stor produksjonsifrastruktur. Når vi kjøper enkodings – og transkodingsenheter (enkodere går til «live», transkoding til «klikkvideo») trenger vi at disse leverandørene har implementert standardene og testet disse nøye. Vi trenger også støtte i distribusjonsnettverket (Akamai) for å bruke dem. Dette tar ofte litt tid – ikke for å være vanskelig – men fordi TTT (ting-tar-tid) 🙂 og ingen ønsker å ta nye systemer i bruk uten at dette er kvalitetssikret nøye. Og når vi tester nye systemer finner vi desverre ofte feil – som igjen gir behov for mer testing.

   Dermed blir vi kanskje litt mer konservative i endringer enn dere ønsker – men det har altså ingenting med vond vilje å gjøre. Det er rett og slett fordi vi setter stabilitet i forhold til publikum i «høysetet».

   mvh
   GeirB

  • Jeg håper NRK kan ha som uttalt mål å gå vekk fra Apple-standard.

   MPEG-DASH ser ut til å anmasse seg støtte fra stadig flere selskaper: «The MPEG-DASH Promoters Group is a group dedicated to the promotion and implementation of the standard. Current members include Adobe, Microsoft, Qualcomm, Dolby, DTS, Akamai, AEG Digital Media, BuyDRM, Digital Rapids, Digital TV Labs, EBU-UER, Elemental, Envivio, Ericsson, Harmonic, Intertrust, NDS, Packet Ship, Path1, RGB Networks, Samsung, Thomson, ZiXi and others to bring more video content online.»

   De er ikke tilfredsstillende/akseptabelt at kun Apple-produkter får native støtte, mens vi andre må ta til takke med Flash eller egenutviklede avspillere. Dette innebærer altfor sterke begrensninger for sistnevnte gruppe, som tross alt er den største gruppen.

   Jeg frykter at NRK nå investerer altfor mye ressurser (tid og penger) i feil standard, og at overgang til en annen teknologi vil vanskeliggjøres. «NRKs mobile videolandskap» er så og si ikke-eksisterende om man ikke eier Apple-produkter.

  • Marte Radmann (NRK) (svar til Kjell)

   Hei Kjell,

   Jeg kan forsikre deg om at vi ønsker en felles standard mer enn velkommen! Som du har forstått er det ikke enkelt for oss å levere til alle ulike dingser i dag med så mange ulike standardere ute i markedet.

   Siden vi benytter oss av en videodistributør har ikke NRK gjort noen tilpasninger i våre systemer for å levere HLS og HDS strømmer. Det er det distributøren som gjør for oss. Våre videofiler er kodet som H.264 filer og disse kan pakkes om til MPEG-DASH når det er støtte for denne protokollen i markedet.

   Hilsen Marte

 7. Her er et lite script som jeg har lagt under /usr/local/bin/nrk

  _______________

  $ cat /usr/local/bin/nrk

  #!/bin/bash

  INPUT=»$1″

  AGENT=»Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B367 Safari/531.21.10″

  MASTER=$(curl -A «$AGENT» «$INPUT» |grep master.m3u8|grep data-media= | cut -d= -f 2 |sed ‘s/»//g’)

  INDEX_4=$(curl -A «$AGENT» «$MASTER» | grep index_4_av.m3u8 |sed ‘s/»//g’)

  vlc «$INDEX_4»

  ————–

  Brukes på denne måten

  nrk tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa19091812/18-09-2012

  —————

  Da kommer det opp et vindu på 1280×720

  Følgende output kommer i shell vinduet

  ————–
  $ nrk tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa19091812/18-09-2012
  % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
  Dload Upload Total Spent Left Speed
  100 68912 100 68912 0 0 143k 0 –:–:– –:–:– –:–:– 282k
  % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
  Dload Upload Total Spent Left Speed
  100 1687 100 1687 0 0 10133 0 –:–:– –:–:– –:–:– 20083
  VLC media player 2.0.3 Twoflower (revision 2.0.2-93-g77aa89e)
  [0xbe7108] main libvlc: Kjører VLC med standardbrukerflaten. Bruk «cvlc» for å kjøre VLC uten en brukerflate.
  Got bus address: «unix:abstract=/tmp/dbus-0tDOWLQJpJ,guid=8fddb9d7bdfe1222532f9c670000018d»
  Connected to accessibility bus at: «unix:abstract=/tmp/dbus-0tDOWLQJpJ,guid=8fddb9d7bdfe1222532f9c670000018d»
  Registered DEC: true
  Registered event listener change listener: true
  [0x7fa81c007be8] stream_filter_httplive stream: HTTP Live Streaming (nordond5a-f.akamaihd.net/i/wo/open/a3/a3e4a5144b10169519bbd0d850aa96d77b02d8fa/a3e4a5144b10169519bbd0d850aa96d77b02d8fa_,141,316,563,1266,2250,.mp4.csmil/index_4_av.m3u8?e=00000000&id=)
  [0x7fa81c007be8] stream_filter_httplive stream: VOD Playlist HLS protocol version: 2
  [0x7fa81c007be8] stream_filter_httplive stream: video on demand (vod) mode
  [0x7fa81c007be8] stream_filter_httplive stream: Choose segment 0/267 (sequence=3)
  [0x7fa81c007be8] stream_filter_httplive stream: downloaded segment 1 from stream 0
  [0x7fa81c007be8] stream_filter_httplive stream: downloaded segment 2 from stream 0
  [0x7fa81c007be8] stream_filter_httplive stream: playing segment 1 from stream 0
  libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 1, expected 0) for PID 0
  [0x7fa81cc11cb8] ts demux error: MPEG-4 descriptor not found
  [0x7fa81cdd6198] packetizer_mpeg4audio packetizer: AAC channels: 2 samplerate: 48000
  [0x7fa808002bc8] freetype spu text error: Breaking unbreakable line
  [0x7fa808002bc8] freetype spu text error: Breaking unbreakable line
  [0x7fa808002bc8] freetype spu text error: Breaking unbreakable line
  [0x7fa81c007be8] stream_filter_httplive stream: downloaded segment 3 from stream 0
  [0x7fa81c007be8] stream_filter_httplive stream: downloaded segment 4 from stream 0
  [0x7fa81c007be8] stream_filter_httplive stream: downloaded segment 5 from stream 0
  [0x7fa81c007be8] stream_filter_httplive stream: downloaded segment 6 from stream 0
  [0x7fa81c007be8] stream_filter_httplive stream: playing segment 2 from stream 0

  Svar på denne kommentaren

  • Geir Børdalen (NRK) (svar til moo)

   Hei moo

   Som du kan lese i artikkelen over er det langt fra bare Apples produkter du kan bruker NRK nett-tv på. Vi arbeider iherdig for å gi støtte på de produkter som har utbredelse i det norske markedet. Men i denne vurderingen ligger det alltid en vurdering om enhetene som finnes er teknologisk egnet for dette.

   Dette er ofte en vansklig vurdering som har mange usikkerheter. Av og til finner man først ut av dette, når man faktisk har forsøkt å gjøre en integrasjon. I dette arbeidet finner vi desverre av og til bugs i operativssystemer og browsere, manglende støtte for systemer/standarder i «devicer», og vansker med å levere til disse på en effektiv metode.

   Artikkelen over er et forsøk på å gi en oversikt over hvor vi er i dag.

   Så jobber vi med forbedringer av tjenesten og støtten for «devicene» kontinuerlig videre (og holder dere orientert om dette så fort det kommer vesentlige endringer). 🙂

   mvh
   GeirB

  • Geir Børdalen (NRK) (svar til Urban)

   Hei Urban

   Vi har faktisk en offisiell NRK del på YouTube. Du finner denne her:

   youtube.com/user/nrk?feature=results_main

   Men for den store mengde av live strømmer og klikkvideo ønsker vi nok å holde egen kontroll over dette. Rettigheter for TV-programmer og kvalitetssikring til alle levereanseplattformer er en veldig kompleks affære å kontrollere. Og det håndterer vi nok best gjennom våre egne systemer. 🙂

   mvh
   GeirB

  • Hvorfor støtter dere ikke Windows Desktop bedre? Ser dere på FINN statistikk så er Desktopbrukerne helt klart større enn alle mobile platformer (hvis du kan kalle iPad mobil, den brukes visst mest i sofakroken).

   Nettopp derfor blir designvalget til NRK hvor dere bygger bedre støtte for Apple produkter og dårligere støtte for Windows-Desktop (og android og Windows phone og Windows 8) helt uforståelig. Jeg må faktisk slutte å strømme fra tv.nrk.no nå som jeg på Windows er helt avhengig av en Flashbasert spiller som hakker med jevne mellomrom, uansett hardware, og uansett browser. Før kunne jeg i det minste gå inn på den gamle nett-tv løsningen i IE 9 og få perfekt resultat.

   Android appen fungerer ikke tilfredstillende, ingen browserer i Android strømmer bra fra nrk lengre på min HTC One X, men det fungerer sikker fint på kona sin iPhone. Hvis dere fremdeles ønsker at den største mobilplattformen (Android) ikke skal benytte deres stømmetjenster så gjør dere en god jobb. Akkurat som Finn gjør en glimrende jobb med å ha god App støtte for Apple og en tilsvarende helt uinteressant og begrenset app for Android.

   Kanskje det er på tide å slutte å betale lisens til ett NRK som blir mer og mer en norsk innholdsleverandør til Apples i-dingser.

 8. Nå forstår jeg ingen ting. Jeg prøvde nett-tv på min Nexus 7 (Android 4.1) og får beskjed om at jeg må ha flash, som ikke finnes (tror jeg) for Android 4.1. Jeg finner denne artikkelen og leser at Android 4.1 enda ikke støttes. Ok. Men langt nede i kommentarfeltet står det at man kan gå til tv.nrk.no/innstillinger og velge å ikke bruke flash.

  Det gjør jeg og da fungerer det! Høy kvalitet, alt flott, kan spole og greier!

  Burde jeg ikke automatisk få denne varianten? Eller beskjed om at jeg kan prøve HTML5? Eller en link til innstillingene? (For det er ikke noen link der, ikke sant?)

  Nettbrettet mitt er rett fra butikken med Chrome som nettleser.

  Svar på denne kommentaren

  • Ingeborg (svar til Markus)

   Enig! Det burde komme klarer fram hvordan man kan endre innstillingene.

   Så vidt jeg kan se er det ikke mulig å se livesendinger i html5, kun opptak. Eller får du til live?

  • Marte Radmann (NRK) (svar til Markus)

   Hei Markus,

   Vi hadde en lite problem med detekteringen av Android-versjon en periode. Får du fortsatt beskjed om å laste ned Flash?

 9. NRK Nett-TV er bra innholdsmessig det må sies! Nå virker det dessverre hverken på min Samsung Smart-TV eller Samsung Galaxy SIII, noe som tyder på et klart valg i striden mellom Samsung og Apple.
  Dette er uansett et teknologivalg på linje med DAB (jeg kastet min eneste DAB-radio for en uke siden), et valg jeg tror var litt i overkant overilt for kanskje 10 år siden.

  Svar på denne kommentaren

 10. Jeg bruker selv iPad og iPhone og er strålende fornøyd med den nye løsningen deres 🙂 Men det er flere her som skriver som om de fleste nå ikke har tilgang.

  Fra statistikk på finn.no er det tydelig at over 70% av de besøkende bruker enheter med iOS (iPad & iPhone), og under 25% bruker Android.

  Er disse tallene representative også for hvordan NRK sin brukermasse er? Stemmer det ikke da at med de valgene dere har gjort så støtter dere desidert flere enn dere hadde gjort hvis dere hadde måttet bytte teknologi?

  Svar på denne kommentaren

  • Det är kanske inte så förvånande att de flesta här har problem. Normal uppsöker man inte supportforum och liknande om allt fungerar som det ska.

   Gällande teknologin som NRK använder:

   vore det inte bättre att använda ett ikke-proprietärt format som faktiskt alla kan nå än ett som fungerar bäst om man har en iDevice? Jag betalar samma licensavgift som alla andra.

   Som jag nämnde tidigare – använd Youtube live streaming så funkar det på alla apparater som kan se på Youtube.

 11. Har kjøpt Samsung S3 som er en av de nyeste modellene innen Android telefoner. Problemet er rett og slett såre enkelt. Flash har sluttet å lage Flash 11 til Android 4 modeller eller nyere.Flash 11 støttes bare for eldre telefoner, så jeg ble rimelig lang i maska når det ikke finnes andre muligheter. Enten så må betaversjonen til NRK også gjøre sendingene tilgjengelige med eldre versjoner av flash, eller så må de opplyse om at det faktisk bare er tilgjengelig på eldre androidmodeller.

  Svar på denne kommentaren

  • Har også en Galaxy S3, lastet ned NRK-appen fra Play Store, og da funker av en eller annen grunn NRK-TV.
   Det som irriterer meg mest nå er at jeg har en Samsung TV også, der jeg fint kan se nett-TV fra dr.dk og svt.se, men IKKE FRA NRK.NO!

 12. Helge Karl Nyhamn Hajnal

  Jeg må vel egentlig si jeg er fornøyd med den nye løsningen når jeg bruker mine Macintosh maskiner. Derimot er jeg meget skuffet når det gjelder «satsningen» på løsniger for nettbrett og mobiltelefoner. Dette av den enkle grunn at man stenger ute moderne og velfungerende smart-telefoner og nettbrett. Jeg opplever det som grunnleggende galt å ensidig satse på at ting skal funke på ios og Android og bare gi blaffen I oss andre.

  For mitt vedkommende så har jeg nettbrett med Webos 3.0.4 og smarttelefon med Webos 2.0.4. Det er ikke noen god grunn til at jeg skal bli nektet tilgang basert på klientidentifikasjon da disse enhetene både kan kjøre hd-video strømmer og har flash-støtte innebygd. Jeg kan alltids låne bort ett nettbrett om det er det som skal til, men jeg kjøper ikke den at det bare er iOS og Android som må understøttes all den tid det jobbes mot en uniform løsning hvor avspillingsenhet er en triviell faktor.

  Det er også slik at der hvor nrk ikke bedriver brukerklient-sjekk så fungerer det på mine mobile enheter. Jeg vil anta at dette også gjelder brukere med windows phone/tablet os, playbook/qnx, bada, bla bla og så bortover. På en måte er det nok heller slik at prosessorkraft er en mer begrensende faktor for brukeropplevelsen enn selve os’et.

  Altså, om dere trenger en enhet for å teste ut på så kan dere få låne, verre er det ikke 😉

  Svar på denne kommentaren

  • Flere som er skuffet: jeg sitter med et langt tryne etter å ha prøvd nrk nett tv med mitt nye Galaxy tab 2 10.1 m/And 4.0.4.

   Det funker ikke!

   Kan ikke installere Flash og HLS funker heller ikke.

   Venter i spenning på støtte for alle nye Androide-versjoner.

  • Helge Karl Nyhamn Hajnal (svar til Gjermund)

   Etter å ha irritert meg over skjegget som sitter fast i postkassa prøvde jeg noe jeg trodde ikke gikk an. Det bør du prøve også.

   Altså man får jo den irriterende beskjeden om å laste ned ny flash avspiller eller lese på hjelp sidene at man er ditcha av Nrk fordi man har feil mobilt os på enheten.

   Det jeg gjorde var å gå til tv.nrk.no/innstillinger og huke av for flash eller hls. Begge deler har fungert på nettbrettet mitt som kjører Webos 3.0.5. Jeg vil da tro at så også er tilfelle for Android 4.0.4 enheter og andre moderne os som blackberry sine siste, windows 8 og ditto mange flere.

   Det er sikkert ikke så lurt av meg å fortelle at det faktisk fungerer for da blir det sikkert bare lagt inn ny sperre som skal stenge oss andre ute fra herligheten. Enn så lenge er det lov å håpe på litt barmhjertighet.

   Er i hvert fall glad jeg fant smutthullet som skulle til. Det er også mulig at min brukeragent er så eksotisk at den går klar fordi nrk’s nettsider ift. mindre kjente brukeragenter kanskje ikke sanksjoner like hardt som mot kjente utestede mobil/nettbrett-os. Interessant derfor å høre om metoden jeg brukte også er gangbar for andre som nektes strømming.

 13. Marte Radmann (NRK)

  Hei dere som har problemer med Android 4.x.

  Dere skal vite at vi ikke på noen som helst måte prøver bevisst å stenge noen ute fra nett-tv.

  Android og HLS-avspilling er verden dessverre litt komplisert. Jeg jobber med en artikkel som blant annet sier noe om hvorfor det ikke fungere å spille av video på Android 4.x, selv når man velger HLS under tv.nrk.no/inntstillnger. Vi har en workaround på problemet, og jobber med å få denne ut til dere.

  Når det gjelder Webos er for oss et ukjent operativssystem, og derfor har vi levert default-lønsning Flash til dette operativsystemet. Hvis det er slik at HLS fungerer både til å spille av på webos-nettbrett og -mobil, så skal vi få lagt til at HLS blir brukt som default distribusjon til disse dingsene. Vi setter pris på at du varlser om dette Helge Karl.

  Hilsen Marte

  Svar på denne kommentaren

  • Urban Svensson (svar til Marte Radmann)

   Igår lanserades Netflix i Norge. Streaming till iOS, Xbox, PS3, PC, Mac OCH Android 4.1 fungerar utmärkt.

   Tydligen var det inte SÅ komplicerat…

  • Det bekymrer meg egentlig ikke at dere jobber med å finne opp kjent teknologi på nytt, det er jo iallefall god internopplæring.
   Men, inntil dere klarer dette da, hadde vært mulig å f.eks. snakke med de utmerkede kollegene i DR.DK, som faktisk klarer å streame Forbrydelsen i HD rett på min TV? Nå har jeg dessverre valgt Samsung, og jeg kommer aldri til å kjøpe AppleTV.

  • Marte Radmann (NRK) (svar til Lars)

   Hei Lars,

   Vi hadde nok klart å lage en egen app for Samsung-TV, med eller uten hjelp fra våre flinke kollegaer i DR.

   Men dersom vi begynner å lage løsninger for TV-plattformen må vi sørge for at vi fungerer på de mest solgte smart-TVene, ikke bare Samsung Smart-TV. Akkurat nå er det slik at vi prioriterer å lage en egen spiller for barn istedet for å se på hvordan vi skal kunne levere til storskjermen.

  • Hei, og takk for svar.

   Det er bra at dere prioriterer barn, og det retoriske spørsmålet blir da; Hvilken plattform bruker barn?
   Mine barn bruker litt av hvert, også Linux og Android, som bl.a. ligger i bunn av Samsung Smart-TV.
   Jeg regner disse teknologiene som betraktelig mindre proprietære enn både IOS og Windows.

  • Når det er sagt, får jeg jo NRK Nett-TV på Samsung TV også, det er bare at jeg må rulle ut 5 meter HDMI-kabel, og bruke min Windows-baserte PC.
   Kvaliteten er helt grei, så dette er jo egentlig et luksusproblem.
   Prinsipielt blir det uansett litt rart det dere driver med, spesielt når man tar med hvordan NRK blir finansiert.

  • Frode Evensen (svar til Lars)

   Jeg ser ikke helt hvordan dette kan bli rart?

   Ja, Apple er proprietært, men det er den platformen flest bruker…

   Ja, noen barn bruker Linux og Android, men det er nok ikke de fleste…

   NRK blir finansiert av de fleste, og da synes jeg det er helt riktig at de begynner å utvikle løsninger for de fleste…

   Og jeg mener BEGYNNER, for selvfølgelig bør de støtte alle platformer etter hvert. Men hvis alle skal bruke tid på å klage på alt de IKKE støtter, så blir det i framtida til at man ikke kan lansere noe før alt er støtet, og det taper alle på…

   For ordens skyld; jeg har ingen tilknytning til hverken Apple eller NRK, kun interessert i systemutvikling og at man prioriterer det «meste for de fleste». «Alt for alle» vil dessverre ha en pris ingen er interessert i å betale…

  • Ja, du satte vel fingeren på noe. Men, jeg nekter å tro at det som fungerer i Sverige og Danmark skal være veldig vanskelig/dyrt å implementere i Norge. Sikkert fint at Apple har et fortrinn i enkelte land, det kommer de til å trenge på sikt..

   Jeg er faktisk imponert over Apple som klarer å selge sær teknologi utrolig dyrt.

 14. Vidar schiefloe

  Jeg har en androidtelefon som kjører android 2.3
  Adobe leverer ikke lenger flash til Android, så det får jeg ikke brukt.
  Når jeg går inn på tv.nrk.no/innstillinger og setter den til å bruke hls (noe jeg brukte lang tid på å i det hele tatt finne ut at var mulig, hva med å ha en godt synlig lenke til den siden?) dukker det opp en play-knapp, men når jeg trykker på den blir spilleren hengende fast på «henter video» uten at det skjer noe mer.
  Jeg får til å se video på Aftenposten sine nettsider, så jeg kan ikke forstå hvorfor NRK ikke skal kunne lage et system som virker på android.
  Skuffende greier.

  Svar på denne kommentaren

 15. Hei, når dere skal lage windows 8-app, sørg for at den er fjernkontroll-vennlig. Er skuffende mange metro-apper som ikke kan styres med en logitech harmony eller lignende. Vi som bruker pcn tilkoblet tv, vil dette gjøre verden mye enklere og appen mye mer brukervennlig.

  Svar på denne kommentaren

 16. Lurer på om det vil bli mulig å spille av NRK på Nintendo Wii U? Jeg kan fint se både VGTV og Youtube.com med Nintendo browseren. Jeg har prøvd å endre til HTML 5 på NRK innstillingene, men det førte til at siden låste seg. Siden dere prioriterer barn, så vil dette være en spiller mange barn vil bruke.

  Svar på denne kommentaren

  • I følge vår brukerstatistikk er det ganske tett mot 60/40 i favør iOS, og har vært i det området det ganske lenge. Dette er vi fullt klar over. Innad i Android-verdenen er det imidlertid frykelig fragmentert, men heldig vis ser vi at flere og flere kommer over på 4.1 eller høyere.

   Ola, mobilutvikler NRK.

  • Lars Henning Irgens (svar til Ola Nordbryhn)

   Brukerstatistikken er vel også litt preget av hva som støttes av OS. Jeg har en telefon med Android 4.1, men også et nettbrett med 4.0, og en TV som kjører en eller annen Linux-avart og noe Android på toppen. Mitt opprinnelige spørsmål var egentlig hvorfor NRK TV ikke funker på TV’n, når SVTV, DR, BBC, Netflix, Youtube etc. er helt på skinner. TV’n er en relativt ny Samsung Smart-TV.

   Mvh Lars H.

  • Det glemte jeg å presisere, statistikken gjelder for m.nrk.no, altså mobilsidene for NRK, ikke tv.nrk.no. Dette gir nok et bedre inntrykk av hvor mange Android-brukere vi har, framfor å se på statistikk på sider som fungerer mindre bra for en god del Android-brukere.

 17. Kjære dere i NRK!

  Jeg bor i Bolivia og bruker deres mobile tjeneste mye via 3G-nett (iPhone). Men det er en ting jeg ikke klarer å forstå. Ang det dere skrev ovenfor:

  “Den laveste kvaliteten på live er ren lyd, slik at det skal være mulig å høre direktesendingen (og opptak, jeg anm.) selv med dårlig båndbredde.”

  Min bitre erfaring er at bildet forsvinner latterlig lett, og kommer veldig sjeldent tilbake. Kvaliteten kan være nydelig i 20 sekunder, så for å forsvinne og ikke komme tilbake. Jeg vet at 3G-nettet i Bolivia sikkert ikke er det beste, men jeg har prøvd uttallelige ganger å prøve TV2 sumo når NrK bare gir meg lyd TV2 sumo gir alltid et brukbart bilde.

  Mitt «forslag» er å fjerne denne dårligste kvaliteten (uten bilde) da den bare er til bry. Og dere vet vel bedre enn alle andre hvor viktig det er for en TV-sending med lyd + bilde. Det er faktisk helt meningsløst med bare lyd. Eneste situasjonen (jeg kan tenke meg frem til) må være hvis kvaliteten går ned i sluttminuttene av en håndballkamp f.eks. Men da laster man vel ned NRKs radio-app? Tv uten bilde er værre en den værste radio, og helt meningsløst. Personelig mener jeg det da er bedre at NRK-appen prøver alt den kan å få til lyd+bilde , hvis ikke kan den gi opp.

  Jeg kan ikke si det sikkert, men jeg har en rimelig sterk følelse av at hadde den dårligste kvaliteten (uten bilde) vært borte, hadde jeg kunne sett mye mer av den dårligste kvaliteten inkl. bilde.

  Mvh Per Oskar

  Svar på denne kommentaren

 18. Ser no at TV2 har lansert app til både WP7.5 og WP8, og dei har vel ikkje så enormt mykje større ressursar til utvikling en dokker? Eg er etter kvart svært tilfreds med app-utvalet til min Lumia 800 (WP7.5), men det er virkeleg framleis saknar er å sjå og høyre NRK. Det er muleg at det er enklare for TV2 som vel brukar Silverlight som sin nettavspelar, men korfor valde isåfall ikkje dokker det same ved oppdateringa av nett-tv? TV2 har no native-apps til alle platformar av betydning, det har ikkje dokker.

  Svar på denne kommentaren

 19. Marte Radmann (NRK)

  Hei Jakob og TK,

  Jeg skjønner at dere ønsker videostøtte på Windows phone. Vi samarbeider med Microsoft for å få utviklet en egen spiller for disse telefonene. Vi har fått testversjoner av spilleren som ser meget lovende ut, og akkurat nå jobber utviklere med å ferdigstille denne spilleren etter våre tilbakemeldinger. Jeg vet at dette har tatt tid, men jeg vi har fullt fokus på utviklingen og lover at spilleren kommer så snart som mulig.

  Hilsen Marte

  Svar på denne kommentaren

  • Hva er status her? Fint med fullt fokus, men hvor høyt opp på prioteringslista ligger en løsning for Windows Phone brukere? Bør vel være en enkel plattform å utvikle for med lite fragmentering. Eller tar jeg feil?

  • Marte Radmann (svar til Øystein)

   Hei Øystein,

   Det går stadig framover med utviklingen. Vi gjør akkurat nå de siste testene på avspilleren vi har fått utviklet. Så snart denne har gått igjennom vår egen kvalitetskontroll vil vi pakke denne i en Windows Phone 8 app og legge den ut til dere.

  • Lars Henning Irgens (svar til Eirik Solheim)

   Tror jeg en av de få som har lest alle artiklene i dette forumet. Svaret kom ut fra et utspill på Twitter, og jeg innrømmer at din artikkel ikke var lest på forhånd. Den er nå lest, og gjorde meg ikke akkurat klokere. Mitt hovedanliggende er «Hvorfor skal dere på død og liv finne opp kruttet på nytt»? Verden er full av TV-stasjoner, og de fleste klarer å streame med et fornuftig format, noe jeg vil påstå at dere ikke kan. Greit at «alle» har iphones og Apple-TV, men noen har valgt å leve et litt annerledes digitalt liv. Som sagt tidligere i forumet, trenger jeg bare å dra ut 5m med HDMI-kabel, og da får jeg faktisk NRK Nett-TV. Jeg lever med det, men ser da lite på akkurat det. Inntil det motsatte er bevist, er dere i lomma på Apple, noe som faktisk grenser til korrupsjon i den posisjonen dere har.

   Mvh

   Lars H. Irgens

  • Marte Radmann (svar til Lars Henning Irgens)

   Hei Lars H,

   Jeg har etter beste evne prøvd å skrive en forståelig artikkel om utfordringene NRK har rundt videodistribusjon. Gi meg gjerne tilbakemelding på hva du synes jeg kan forklare bedre for at ting skal bli mindre uklare for deg.

   NRK ønsker å være tilstede på de plattformer som er mest brukt i Norge. Når det er sagt vet vi at selv om det er veldig mange brukere med Android-dingser, så har vi ikke har en fullgod løsning på plass for denne plattformen. Og jeg forstår at dere begynner å bli utålmodige, men vi jobber med saken. Jeg lover!

   Vi har utført, og utfører omfattende tester for å finne ut av hvilke distribusjonsløsninger og spillere vi kan bruke for å nå alle de ulike Android-dingsene der ute, men dessverre har vi ikke funnet noen fullgod løsning enda som fungerer på de mest brukte nettbrettene og mobilene. Mange forskjellige modeller med både gamle og nye versjoner av Android gjør det utfordrende for oss å finne en avspiller og distribusjon som fungere optimalt på alle disse ulike kombinasjonene. Andre kringkastere strever med samme problemstilling som den vi har, og ingen har funnet en løsning som er veldig god. Noen velger å ha ulike spillere til ulike Android-versjoner og modeller, dette krever mye utvikling og mye vedlikeholdsarbeid. Andre kringkastere har prioritert hardt, og fokusert på å utvikle en spiller som primært spiller bra på et utvalg av telefoner og nettbrett. Vi tester og tviker på ulike alternative løsninger vi har utviklet i håp om å komme ut med en bedre spiller for de meste brukte Android-dingsene nå i vår.

   Hilsen Marte

  • Lars Henning Irgens (svar til Marte Radmann)

   Tror du misforsto litt av spørsmålet mitt. Jeg spør ikke hvor langt dere er kommet i utviklingen, jeg spør hvorfor dere utvikler? Etter noen år i IT-bransjen har jeg sett hvor fruktbart parallellutvikling kan være.

   Men for all del utvikle i vei, det er jo morsomt for dere som driver med det.

   Mvh Lars H.

  • Lars Henning Irgens (svar til Lars Henning Irgens)

   Da avlutter jeg debatten med å konkludere; NRK har så spesielle forutsetninger, at de ikke kan bruke standardløsninger.
   Greit å vite.
   Ellers kan jeg sitere mitt gamle mantra; Det greie med standarder er at det er så mange å velge i mellom..

  • Lars Henning Irgens (svar til Marte Radmann)

   Netflix, SVT,BBC og DR funker på alle dingser jeg har – må innrømme at det er en Iphone i huset også Det var sikkert vanskelig for de å finne ut av det, så hvorfor er det så tvingende nødvendig å lage en egen løsning?

  • Marte Radmann (NRK) (svar til Lars Henning Irgens)

   Ikke alle videotjenstene du nevner benytter seg av samme distribusjonsteknologi, og dermed er det ikke bare å gjenbruke tekniske løsninger på tvers at tjenestene. Det er heller ikke slik at selv om vi er i samme bransje deles tekniske løsninger automatisk mellom aktørene. NRK samarbeider tett med andre kringkastere, og vi utveksler kunnskap, erfaring og kode når det lar seg gjøre.

  • Marte Radmann (svar til Marte Radmann)

   Og det er slik at NRK benytter seg av standarder, men for tiden er det slik at ikke alle standarder fungerer like godt på alle dingser. Et eksempel på dette er opplevelsen jeg har med mine Samsung-telefoner som jeg har beskrevet i artikkelen.

 20. Marte Radmann

  Jeg vet ikke helt om jeg har forstått spørmålet ditt helt enda. Det som i alle fall er klart er at det ikke finnes noen ferdig ut-av-boksen-løsning for å nå alle Android-dingsene der ute med HTTP-videodistribusjon. Så for at NRK skal kunne levere video til den plattformene, må det gjøres noe utvikling, enten vi vil eller ikke 🙂

  Svar på denne kommentaren

  • Lars H. Irgens (svar til Marte Radmann)

   Skulle avslutte, men måtte bare teste noe. Nå streamer jeg islandsk TV. Håndaball mot Frankrike. Hva har Island som vi ikke har? Retorisk, ja mye , men..

  • Lars Henning Irgens (svar til Lars H. Irgens)

   Håndball er ikke min greie, jeg håper du ikke jobber i dag for min skyld. Du er tydeligvis tekniker, men jeg har ikke blitt mye klokere. Husker en gammel låt «They answered my Questions with Questions». Nå er båndbredden til Island så elendig, at samvittigheten tvinger meg til NRK:)

 21. Herlig at NRKs nett-tv nå fungerer på min Samsung S2 med Android 4.1.2. Både arkiv og direktesending ser ut til å virke.

  Det er ikke så lenge siden jeg ikke fikk det til å virke.

  Svar på denne kommentaren

 22. Marte Radmann

  Kjære alle tålmodige Android-brukere av NRK TV og NRK Radio.

  I går, 2. mai, la vi ut en ny NRK TV-app for Android. Appen er foreløpig uten støtte for teksting, men dette er noe vi jobber med å få på plass.

  Vi har testet appen på de Android-dingsene vi har her i huset, men vil gjerne ha tilbakemelding fra dere om hvordan den nye spilleren fungerer på din Android-dings.

  En NRK Radio-app for Android vil komme før sommeren.

  Hilsen Marte Radmann
  Prosjektleder for NRK TV og NRK Radio

  Svar på denne kommentaren

  • Lars Henning Irgens (svar til Marte Radmann)

   Denne debatten kanskje lagt død, men jeg har et forslag; Nå som NRK slipper å betale for OL-rettigheter, er det kanskje mulig å finansiere teksting på Android også? Ser at jeg kan få TV2 Sumo på Samsung nå, men det er vel også uinteressant iom at de ikke er markedsledende.

   Mvh Lars H.

  • Annette De Freitas (svar til Lars Henning Irgens)

   Hei Lars Henning,
   Grunnen til at teksting ikke fungerer i dagens Android-app er at tekstformatet ikke er kompatibelt med avspilleren. Dette er noe vi jobber med å løse. I løpet av våren vil publikum kunne få teksting også på Android.

   Hilsen,
   Annette
   Prosjektleder mobil

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.