nrk.no

Jan Benkholt

Jobber som fotograf med utvikling og bruk av spesialkameraer. Det vil si dedikerte kamerasystemer som brukes for å oppnå spesielle effekter, opplevelser, forståelse, og som også kan være riskofylte.

Artikler av Jan Benkholt