nrk.no

Finske Ronja (24) betaler 212 kroner for ubegrenset mobildata hver måned

Kategori: Teknologi og forbruker

F.v. Thomas Dahl Kristensen (21), Mathias Lund Andersen, Ronja Ruismäki (24). Tallene er hentet fra de nasjonale tilsynsmyndighetene for mobiltelefoni for første halvår av 2017. De er gjennomsnittliginntjening per mobilkunde (ikke regnet med utstyr) delt på mobildata brukt. Foto: Martin Gundersen/privat

Mobilanalytiker Fredrik Jungermann mener svak konkurranse har skylda for de høye mobilprisene og små datapakkene som selges i Norge. Forbrukerrådet mener Norge må se til Finland hvor mobilplaner med ubegrensede dataplaner er normen.

Finske Ronja Ruismäki (24) betaler 212 kroner for et mobilabonnement med ubegrenset mobildata hver måneden, hadde hun ikke vært student ville hun betalt 289 kroner for et av de dyreste abonnementene til finske Elisa.

– Jeg er fornøyd med abonnementet, og med studentrabatten synes jeg prisen er grei. Oftest bruker jeg kun internett på mobilen, og jeg synes hastighetene er god i alle plassene jeg har vært i, sier Ruismäki, som også har 10 GB inkludert i EU.

Til sammenlikning bruker en typisk nordmann 2,3 GB mobildata i måneden og betaler 224 kroner. Faktisk bruker norske mobilkunder mindre mobildata, men betaler mer for abonnementene enn sine svenske, danske, og finske naboer.

– Sammenlignet med andre nordiske land tar de norske mobilselskapene seg svært godt betalt for datatrafikk, sier Finn Myrstad i Forbrukerrådet, som mener norske forbrukere blir avspist med små datapakker.

Han mener forskjellene i pris og tilbud i stor grad skyldes at Telenor og Telia alene kontrollerer 85 prosent av mobilmarkedet i Norge.

– 15 år med mislykket lisensieringspolitikk

Telenor har alene over 50 prosent av mobilmarkedet i Norge, en unik posisjon i det nordiske mobilmarkedet.

Mobilanalytiker Fredrik Jungermann i tefficient. Foto: tefficient

Fredrik Jungermann i analysebyrået tefficient mener en av hovedgrunnene for pris- og tjenesteforskjellen er svak konkurranse. Den mener han kan spores tilbake til hvordan Norge har lisensiert frekvenser for mobilnettet.

Sverige har fire nasjonale mobilnett, og i Finland, Danmark og Norge er det tre nett. I alle landene er det ulike avtaler for å dele nett med andre teleoperatører, men Jungermann mener det tredje nettet i Norge er mindre utbygd.

Selv om vi i Norge tilsynelatende har mange merkevarer å velge mellom er flere av de mest populære eid av Telenor og Telia:

Prosentene etter fordeling av mobiltelefoniabonnement i Norge. Kilde: Nkom

– Kan skape et stilletiende samarbeid

Professor Tommy Staahl Gabrielsen ved UiB har konkurranseøkonomi som spesialfelt. Ifølge ham er det vanlig at nordmenn betaler noe mer for produkter og tjenester, og at det er et «komplisert og sammensatt bilde».

En forklaring går på antallet aktører i markedet:
– Om du har to store jevnbyrdige partner øker det sannsynligheten for at det etableres et slags stilltiende samarbeid der det ikke konkurreres for hardt.

Professor Tommy Staahl Gabrielsen ved UiB. Foto: UiB

Selv om det tilsynelatende er mange leverandører i et marked, betyr det ikke nødvendigvis at konkurransen er hard. Grunnen er at mange produkter eller tjenester i realiteten produseres av samme selskap.

For eksempel er mange av matvarene vi kjøper produsert av Tine eller Orkla, og 55 prosent av ølet som selges i Norge er produsert av Carlsbergruppen.

I tillegg er Norge et høykostland med en spredt befolkning, som også er lojale kunder.

– Vi er i ferd med å komme oss, men vi er ennå litt sløve. Vi spiser Norvegia hele livet, og vi er kunder hos Telenor fra krybbe til grav, sier Gabrielsen.

– Følger nøye med

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet forteller at de følger nøye med utviklingen i mobilmarkedet, og at Norge er ett av to land i Europa som har reguleringer for å sikre konkurrenter tilgang til markedslederens nett.

– Frekvenstildelinger i Norge har bidratt til at vi har et høyt investeringsnivå i mobilbransjen og blant verdens beste mobilnett, sier Skjervold, som mener Norge har en «markedsbasert og proaktiv frekvensforvaltningsstrategi».

Skjervold peker på at det gjøres større investeringer i telenettene i Norge per innbyggere enn våre naboland, noe også Telia og Telenor bruker som en forklaring på prisnivået.

– At det er sterk konkurranse i Norge merker vi godt – det viser det høye antallet nordmenn som bytter mobiloperatør hvert år. I 2016 var det ifølge tall fra Nkom 770 000 mobilabonnement som ble flyttet – det tilsvarer 13,5 prosent av kundemassen, sier Ellen Scheen, senior kommunikasjonsrådgiver i Telia.

Anders Krokan i Telenor mener at «ensidig fokus på pris hemmer innovasjon og reduserer tjenestekvaliteten». Mobiltilbudet må, ifølge Krokan sees i sammenheng med totalpakken som tilbys kundene.

Blant annet trekker han fram at høy konkurranse i Danmark, og tildels i Sverige, har ført til svak inntjening for mobiloperatørene, noe som svekker evnen til å investere i markedet.

– Telenor slåss hver dag i et marked der ikke bare hovedkonkurrenten, men også en rekke andre aktører utfordrer oss. Vi opplever i høyeste grad en sterk konkurranse og har null stilltiende samarbeid. I Norge er konkurransen ekstra sterk fordi vi i høy grad konkurrerer på kvalitet, sier Anders Krokan.

Krokan påpeker også at man i Finland betaler for hastighet, og ikke størrelsen på datapakken, noe som har flyttet mye dataforbruk fra fastnettet til mobilnettet.

– I Norge avlastes mobilnettet med utstrakt bruk av trådløse soner i hjemmet og andre steder, sier Krokan.

Krevende geografi for mobilnett

På forespørsel svarte ICE, Telia, og Telenor på mulige forklaringer på hvorfor Norge negativt skiller seg ut på mengden mobildata og pris.

Alle de tre mobiloperatørene med egne nett i Norge mener topografi og spiller en viktig rolle for det høye prisnivået.

– Norge har en ganske annen geografi enn eksempelvis Danmark, med høye fjell, dype daler og trange fjorder, og Finnmark fylke har et større areal enn hele Danmark, sier Ellen C. Scheen, senior kommunikasjonsrådgiver i Telia.

Fredrik Jungermann mener argumentene om landskapet en «tåkelegging av debatten», da også Sverige og Finland er langt rimeligere.

Ser man på antall basestasjoner, senderne som videreformidler mobildataene våre, er det omtrent like mange i de nordiske landene.

– Telenor rapporterte at de i dag har omtrent 8 000 basestasjoner totalt i Norge. Det er flere enn hva Telia har, men begge selskapene dekker 99 prosent av befolkningen i Norge.

Sammenliknet er et typisk mobilnett i Sverige 12 000 til 14 000 basestasjoner, og i Sverige er det fire nasjonale nett. Et typisk mobilnett i Finland har mellom 7 000 til 10 000 basestasjoner.

Nordmenn bor spredt og reiser mye

Norge har den laveste befolkningstettheten av de nordiske landene og vi har dyre reisevaner, ifølge teleoperatørene.

Harald Wium Lie i Analysys Mason påpeker for eksempel at flere svensker bor i tettbebygde strøk og at de også bor tettere i byene.

– Der mange svensker bor i leiligheter, foretrekker vi å bo i eneboliger. Det er det dyreste måten å bo på når det gjelder utbygging av både fastnett og mobilnett, sier Wium Lie.

Videre er nordmenn et farende folk som er mye ute på båt eller har hytte på fjellet. De sesongbaserte svingningene gjør at man må overdimensjonere mange områder for å takle toppene som påsketrafikken og sommeren ved vannkanten.

Finn Myrstad, fagdirektør digitale tjenester i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Finn Myrstad i Forbrukerrådet mener på sin side at dette ikke alene kan forklare den store «pris- og tjenesteforskjellen».

– Norge er på ingen måte alene med krevende topografi og spredt bosetning, og det forklarer bare i liten grad hvorfor vi blir avspist med små og dyre mobilpakker, sier Finn Myrstad.

Norge har verdens raskeste mobilnett

Da konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke, ble spurt om forskjellene i pris og tilbud trakk han spesielt fram dette som et eksempel på hvorfor han mener Telenor i Norge «gir mer enn de tar». Også Telia ved seniorkommunikasjonsrådgiver Ellen C. Scheen påpeker, i en epost til NRKbeta, at Norge har verdens beste infrastruktur for mobilnett.

Månedlig gjennomfører Ookla fartstester på mobilnettet i ulike land. Der kommer Norge på førsteplass i verden en gjennomsnittlig nedlastningshastighet på 61 Mbit per sekund.

Til sammenlikning:

Land Nedlastningshastighet (Mb/s)
Norge 61
Danmark 44
Sverige 37
Finland 33

Kilde: Ookla

Ifølge mobilanalytiker Fredrik Jungermann skyldes det at vi i Norge bruker mindre mobildata enn våre naboland. Siden det sendes færre datapakker er det også mindre belastning på mobilnettet, da går hastighetene opp ettersom all kapasiteten deles mellom mobilbrukerne.

Så lenge man har en stabil forbindelse er det høye nok hastigheter i hele det nordiske markedet for videostrømming på små skjermer. Musikkstrømming og nettsurfing krever enda mindre av nettforbindelsen din.

– De svenske nettene er egentlig bedre enn de norske om man ser på landområdet de dekker, og den viktigste grunnen til at det svenske nettet er tregere skyldes at den typiske mobilkunden bruker dobbelt så mye mobildata. For Finland er bruken fem ganger høyere, sier Jungermann, som legger til:

– Spørsmålet da er om ikke det finske mobilnettet er best i Norden.

– En ekstrem forenkling

– Det er en ekstrem forenkling å kun se på antall basestasjoner, fordi det handler om så mange andre faktorer. Vi tilbyr for eksempel høyere gjennomsnittshastigheter til våre kunder enn Sverige og Finland, og høyere hastigheter koster mer. Vi gjør det fordi kundene forventer det, gitt konkurransesituasjonen her i Norge, sier Ellen Scheen i Telia.

Telenor utdyper gjennom dekningssjef Bjørn Amundsen hvorfor kostnadsnivået på mobilnettet ikke er det samme i Norge:

– Bygging, drift og vedlikehold av en basestasjon har ikke samme kostnad, uansett hvor og hvordan den settes opp. Norge har et høyt antall tunneler sammenliknet med Sverige og Finland. Det gjør det ekstremt dyrt å bygge ut. Videre er Norge et land med mye fjelltopper som gjør at vi må basere oss på helikopter for vedlikehold, noe som er mer vanlig i Norge enn i andre land.

Trend mot større mobilpakker

I flere land er det nå en trend mot ubegrensede datapakker, ifølger Jungermann. Så langt finnes disse ikke i Norge, men Telenor og Tele2 tilbyr et slikt abonnement i Sverige. I Danmark tilbyr selskapet Plenti ubegrenset med mobildata til 199 danske kroner i måneden.

I Finland er ubegrensede datapakker med ulike hastighetsnivå normen:

– Den finske løsningen hvor man kan kjøpe ubegrensede datapakker til en fornuftig pris, er opplagt bedre tilpasset forbrukernes ønsker og forventninger, sier Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

I Norge øker størrelsene på datapakkene mye år for år, bare på ett år økte det norske forbruket med 67 prosent til 2,3 GB i måneden.

Oppdatering 16.mars: I Danmark tilbyr Telia nå abonnement med ubegrenset mobildata.

107 kommentarer

  • Bra gjennomgang, men det kunne med fordel vært stresset mer mot Telenor/Telia at månedlig nedlastingsmengde snart må økes – så det monner. Hastighet er nå så bra at det er mer enn godt nok, så det beste reklameframstøtet fra nå av er MENGDE – ikke fart!

  • Det har jeg jo gjort ørten ganger – over tid. Jeg får noen ganger svar, men intet av verdi. Bare å vente og vente, så kanskje… Men jeg tror det ikke før jeg ser det, og de sier intet i forveien (alle kundebehandlerne er åpenbart instruert, på samme kveldskurs).

  • Sindre engh lodding (svar til Martin Gundersen)

   Prøvd å hinte til dette i lang tid men virker som de er fornøyde med å ribbe folket.
   Hadde fint klart meg med 10/1 om så da det ikke fins annet alternativ for nett enn 4g der jeg bor 🙂

  • Jeg bor I Danmark. Jeg betaler 99 kroner til Lebara for 10 timers tale til 42 land, Fri MMS, Fri SMS I Danmark og 30 Gigabyte data pr maned. Og savidt jeg vet eies Lebara av telenor.

 1. Sten Kyrre Killi

  Det er ikke for ingenting at Telenor og Telia tjener så mye penger som de gjør, de har jo sugerør rett i pengeboka til Nordmenn, med god betalingsevne, og dette vet de, derfor kan de ta de prisene de gjør.

  Svar på denne kommentaren

  • Knut Magnusson Myrseth (svar til Sten Kyrre Killi)

   Ola potitt må finansiere korrupte Sigve Brekkes fadeser i utlandet.
   Telenor har en enorm inntjening og overskudd hvert eneste kvartal, selv etter såkalt storsatsing på utbygging.
   Skit prat fra ende til annen fra både telia og telenor at de ikke tjener nok til å bygge ut med lavere priser.

   ÅGER KALLES DET.

 2. Anne Lise Nordbø

  På mitt norske abonnement i Telenor var samtalene fra Sverige til Norge gratis mens jeg måtte jeg betale ca 900 kr for ca 6 timer samtale fra Norge til Sverige! De mente de hadde ryggen fri og hadde informert om det. Men jeg skjønner ikke logikken i det. Hva tar de betalt for den ene veien?

  Svar på denne kommentaren

  • Gunnar Lilleaasen (svar til Anne Lise Nordbø)

   Grunnen til dette er at vi har såkalt roaming, som betyr at mobilen din får koble seg på det svenske nettet og bruke det som at du er på det norske nettet. Siden nummeret ditt er norsk, så ringer du fra et norsk nummer til et norsk nummer, og ringer da teknisk sett fra Norge til Norge selv om du er i Sverige. Og siden roaming er gratis i EU siden 2017, så er det da ingen kostnader knyttet til dette nå.

   Hadde du ringt et svensk nummer fra Sverige, så er jeg ganske sikker på at du ville sett den samme prisen som du så fra å ringe fra Norge til Sverige.

  • Nei. Norsk nummer i Sverige, til svensk nummer koster det samme som norsk nummer i Norge, til norsk nummer. I de fleste tilfeller koster det «ingenting» fordi samtalen er inkludert i pakka di.

 3. Godt at dette havner under lupen.
  Kom til å tenke på disse prisforskjellene faktisk igår! Jeg har bodd i Danmark de siste årene, og der har jeg i gjennomsnitt betalt rundt 200 kr i måneden for 15 gb data. For å få samme datapakke i Norge må jeg betale godt over 400 kr i måneden. Det er for drøyt.

  Svar på denne kommentaren

 4. For meg som kun bruker en enkel type mobil uten behov for internett-tilgang og datatrafikk, men kun til meldinger og telefoni, så er det rimeligste alternativet til Telenor 249 pr mnd. Det er grovt. Det ville ikke koste dem mye arbeid å sette opp ett enkelt billig abonnement for de av oss som kun bruker mobil til basisfunksjoner. Det finnes rimeligere alternativer, men fordi jeg er mye utenfor allfarvei er jeg avhengig av å bruke en operatør med best mulig dekning, så grådige Telenor får sitt.

  Svar på denne kommentaren

  • Idar Høgåsen. (svar til Jan R Jensen)

   Telenor får sitt likevel, men jeg har abonnement fra Komplett til kr. 125/mnd,og det går påTelenor`s nett.
   Jeg er svært fornøyd med det.

  • Er dette et eksempel på telenor sine villedende propaganda-kampanjer? Flere operatører leverer sine tjenester på samme nett som telenor. Vi har bare to landsdekkende nett i norge. Det er ingen forskjell på en lavprisoperatør som bruker telenor sitt nett, og telenor selv på telenor sitt nett, hva angår dekning. Hvor har du det i fra? Du betaler langt mer enn du trenger, og bidrar til at telenor kan fortsette med altfor høye priser. Du sprer feilinformasjon og bidrar til at konkurransen hemmes.

  • Jan R Jensen (svar til Ralfsen)

   Det var mitt inntrykk ja at skal man ha full dekning må man ha abonnement hos Telenor og at de andre leverandører som har tilgang til deres nett ikke har det fullt ut, eller at kvaliteten på forbindelsen man får er dårligere. Dette husker jeg ikke presist lenger, ei eller akkurat hvor jeg fikk disse inntrykkene/informasjonen fra. Godt mulig det er noen aktører som driver med bevisst desinformering på dette området på subtile vis. Men greit nok, om du er sikker i din sak på at dekning og forbindelse vil være like god hos andre leverandører bytter jeg straks.

  • Hei Ole. Ta en titt på Talkmore Forhåndsbetalt (datterselskap av Telenor). Ellers er Komplett mobil til 125 kr alternativet for deg.

  • Dette var trist lesing. Hvis du bruker mobilen lite kan du faktisk skaffe Telipol basis (full Telenor-dekning) til 39,– måneden. 39 kroner. Dette er kun for 50 SMS og ringeminutter i måneden, da. Men du må absolutt gå vekk fra dette tullete abonnementet ditt.

  • Ralfsen (svar til Tore S)

   Å bruke begrep som «full Telenor-dekning» er med på å forvirre folk. Finnes det halv Telenor-dekning?

  • Per Kvamsø (svar til Jan R Jensen)

   Jeg er samme type bruker som deg og betalet kr.99,- hos OneCall. Bruker også litt data og får beskjed om jeg bruker mer enn kvoten og da kan jeg med noen tastetrykk få mer for ca kr.47,- (Det har hendt et par ganger) Kan anbefales.

 5. Enig! Vi trenger mer blest rundt dette for å vekke forbrukermassen. Datapakker er noe svineri for oss forbrukere, mens operatørene gnir seg i hendene. Jeg trenger ikke hastigheter for å strømme 4K til min lille mobilskjerm, 720p holder i lange baner!

  Svar på denne kommentaren

 6. Petter Haugen

  Jeg mener det er avgjørende å få frem at Danmark KUN har dekning tettbygde områder. Kjør 20 minutter ut på landet hvor som helst utenfor kbh og det er ikke dekning. Dette fenomenet finner vi ikke hjemme, er det tilsvarende i andre land på listen? Ihvertfall forklarer dette prisforskjellen i Danmark.

  Svar på denne kommentaren

  • Merkelig at du har dårlig dekning i Danmark må være feil på telfonen din da? Jeg kjører gjennom Danmark fra Frerikshavn til Tyskland 1 gang i uka og har aldrig noen problemer med dekningen på disse turene så hva du driver med er rare greier!

  • Eirik Berg (svar til Eivind)

   Jeg bor i Danmark, og opplever ofte at internett-dekningen forsvinner når du er utenfor storbyer, eller ikke kjører på hovedveier. En annen ting er at det kan virke som teleselskapene her (Jeg bruker Telenor og YouSee på mine 2 abm) justerer ned hastigheten på sen-kveldene/nettene. Og med tanke på at danskene ofte legger seg tidlig, og står tidlig opp, så er det neppe hastighetsfall pga mange brukere.
   En annen ting er service-nivå og brukervennlighet, den er langt langt lavere her i Danmark i forhold til Norge. Man kan vel si mangt om servicen til norske teleselskaper, men den er vesentlig bedre enn den danske, nettopp pga lav inntjening her.

 7. Hvorfor denne farten er så veldig viktig skjønner jeg ikke?? når et bredbånd hjemme som jeg har er på 50/20 mbps og jeg kan se på 4 K hrd filmer , spille online uten «lag» osv osv uten noe som helts problemer mens mobil hastigheter på 200-300 mbps skal være så gjeft hva skal man med slik fart ? og derfor er det dyrere begrunner teleselskapene så senkt farten da og la oss for tilnærmet ubegrenset mobildata istedet slik som i Finland!!

  Svar på denne kommentaren

  • Ralfsen (svar til Eivind)

   Det er ikke viktig i det hele tatt, men når de mangler gode argumenter, så spinner de argumenter ut av det de har. For det første så bryr omtrent ingen seg om de får 20mbit/s eller 50mbit/s på mobilen. For det andre så er en stor del av grunnen til høyere gjennomsnittshastighet per kunde på de norske nettene at det er mindre belastning totalt. Når alle deler så får hver kunde da høyere hastighet. Det er bare flere eksempler på propagandaen fra telenor og co.

  • Ralfsen (svar til Ralfsen)

   Dette ble også dokumentert for ikke så lenge siden da en eller annen nettside gjennomførte en spørreundersøkelse om hva folk ønsket seg. Ingen ønsket seg høyere fart, alle ønsket seg større datapakker. Men hvem bryr seg om sånt? Ihvertfall ikke telenor, som bare maser videre om at de er best på hastigheter som ingen vil ha.

 8. Fint at dette tas opp. Men den viktigste grunnen til at vi har det slik er nok bredbåndstilbudet mesteparten av landet er velsignet med. Selv bor jeg i Bergen sentrum og betaler Telenor 450/mnd for ti ned og ned mot null opp. 4G spinner sirkler rundt bredbåndet mitt, og operatørene driter nok i buksa ved tanken på at jeg og mange andre kunne klart oss bedre uten fastlinje. Vi nærmet oss jo fri data for noen år siden, helt til noen garantert innså denne faren og ble enige om å heller strupe tilgangen og dobbeldyppe i noen år til.

  Svar på denne kommentaren

 9. Dersom man har telefon med støtte for 2 simkort. Vil man ikke da kunne kjøpe et dansk/svensk/finsk abonnement med fri data pga EU-reglene vil det ikke komme roaming, også blokkerer man for samtale/sms for å unngå uttenlandstakst her.
  Eller bryter man noen vilkår da?

  Svar på denne kommentaren

  • Tom Bäcker (svar til Martin)

   Det vil fungere en kort stund, pga krav om «fair usage». Det er lagt inn slike begrensninger for at folk ikke skal hamstre simkort i lavprisland og bruke dem i høyprisland.

  • Benedicte (svar til Martin)

   På mitt danske abonnement har jeg 10GB i Danmark, men kun 4GB utenfor Danmark. Koster forøvrig 99dkr/mnd. Har forøvrig sjeldenn problemer med dekningen, med unntak av at den noen ganger kobler seg på svensk nett (København).

 10. Et av problemene er det merkelige fokuset på hastighet.

  Telenor og Telia bruker hastighet som et statussymbol, men om jeg får 50 eller 150 ned på mobilen min spiller absolutt ingen rolle. Jeg vil heller ha 20 ned i ubegrenset mengde, enn 150 ned inntil 15 GB.

  For de minste datapakkene, så er det én oppdatering til mobilen også er datapakken i verste fall brukt opp. Les: man får ikke oppdatert telefonen uten å betale for økt datapakke.

  Spørsmålet er hvorfor «alle» lar de to selskapene lure oss til å tro at dette har verdi.

  Svar på denne kommentaren

  • Tom Bäcker (svar til Magnus)

   Jeg har målt 300 Mbit/sek nedlasting med Telia. Den eneste appen som kan nyttiggjøre seg slike hastigheter er, hmmm, Ookla Speedtest.

  • Og hvis du ikke vil ha EU roaming?
   Har 4 abb hos Telia og ble plusset på 50kr på hver pr. mnd da roamingen skulle bli «inkludert».
   Så nå er jeg på utkikk etter noe billigere.

  • Jimjams (svar til Vetle)

   Min finske kjæreste betaler i hvert fall ikke noe ekstra på sitt Sonera-abonnement for å ringe fra Nordiske land til lokale nummer eller derifra og hjem til Finland – han får heller ikke noe ekstra tillegg i pris for roaming i disse landene. Han har gratis og ubegrenset datatrafikk når han er her.

   Vi har heller ikke opplevd at Finland har hatt noe som helst dårligere dekning enn vi har her, hverken i bystrøk eller på landet. Tvert i mot vil jeg si.

 11. Geir Magne Karlsen

  Det hadde nok hjulpet om folk litt mer aktivt hadde brukt tjenester som mobiltelefoni.no.
  For meg er det komplett uforståelig at folk hiver seg på «tilbudene» til f.eks. Telenor, telia, osv som ligger på 199 for 1GB når det er flere som har under 130 kr for 1GB.

  Svar på denne kommentaren

  • Servicegraden.

   Hvis jeg mister sim, får jeg et nytt hos Telia/Telenor mot å gå i butikken. Hvis jeg er kunde hos et lavprisselskap på fredag, må jeg vente til mandag med å bestille et nytt som kommer i posten på…torsdag. Det er en uke uten telefon, det.

   Legger til at jeg fikk 1700 kr i avslag på ny telefon hos Telia, mot å binde meg ett år. Det tilsvarer en rabatt i månedsprisen på 140 kroner.

  • Ralfsen (svar til oyvist)

   Ah, det er derfor folk villig velger å betale dobbelt så mye som de trenger, for de samme teletjenestene. Simkort som ikke bare ramler ut av telefonen, men som også forsvinner. Sikkert mange andre gode eksempler på denne servicegraden som fører til 100% prispåslag. Nesten ikke til å tro at enkelte ser ut til å klare seg uten denne flotte servicen.

 12. Synes det er snodig at det ikke har blitt nevnt??
  Hadde det blitt tilbudt ubegrenset GB så hadde selskapene mistet titusener av kunder, fordi veldig mange ikke hadde trengt å ha en router i huset. Jeg hadde sagt opp mitt fastlinje abbonement( routeren) straks hvis jeg hadde fått fri mengde data på tlf, og bare brukt tlf som router.
  Kommentarer mottas med takk/

  Svar på denne kommentaren

  • Martin Gundersen (NRK) (svar til PB)

   Ingen tok dette opp som en kritikk. Derfor ikke nevnt. Vi unngår i å spekulere valg til aktører i nyhetsartikler. 🙂

 13. veldig bra artikkel.
  Det lureste er da, for de som bor i Norge, å tegne et abonnement i Finland. Man får jo tross alt 10 GB inkludert i EU. Kanskje det følger med ring og send SMS gratis i Norden? Evt bruke andre kanaler for å ringe.

  Svar på denne kommentaren

  • Mitt Navn (svar til Tom Bäcker)

   Er en del på fereie i Spania, der benytter veldig mange seg av WhatsApp – slik at samtaler og meldinger ikke lenger går over vanlige «tellerskritt» men bare data. Så hadde vi stor datakvote, så er gamledagse meldinger og tale via teleselskapene totalt unødvendig.

 14. 20gb for 149,- svenske er helt ok. Inklusive like mye i roaming (perfekt når jeg drar til Norge), men eksklusive sms og tale (ringer via whatsapp och messenger uansett, så det spiller ingen rolle).

  Svar på denne kommentaren

 15. Siden det er åpnet for samme kostnad over EU/EØS området som hjemme skulle det være en mulighet for norske mobilkunder å skaffe seg finsk abbonement. Eller har teleselskapene tenkt på det og lagt inn begrensninger?

  Svar på denne kommentaren

 16. Det er intet nytt ved dette. Det hersker jo en utbredt oppfatning om at nordmenn har «høy betalingsvilje». Det er én av grunnene til at alt, absolutt ALT koster vesentlig mer i Norge enn verden forøvrig.

  I tillegg er monopol og oligarkier ansett som normalen i svært, svært mange bransjer. Dessverre er det også slik at de aller fleste borgere (og dermed konsumenter, eller «kunder») er absolutt apatiske og handlingslammet, siden maktstrukturene er så konsolidert som de er – innenfor de aller, aller fleste bransjer.
  En av kostnadene ved dette er at stadig flere faller utenfor det som anses som normalen for å klare å overleve, og når hverdagen faktisk dreier seg om å overleve, da finnes heller ingen gnist for å forsøke å kjempe mot utbyttingen.

  Svar på denne kommentaren

 17. Har hytte i Finland. Betaler rett under 17 euro/mnd for fri datamengde over 4G…..At det er mye penger i norske mobil abo. er jo bare å se på de norske tv kanalene….spesielt når man vet hva det koster å ha noen minutter reklame på TV. Finland er relativt flatt men det er fortsatt tettere mellom mastene en i Norge?

  Svar på denne kommentaren

  • Daniel S (svar til Øyvind)

   Kan en nordmann uten fast adresse ordne seg sim med ubegrenset data og bruke det her i Norge?

 18. Høy fart er jo fullstendig poengløst hvis du ikke får brukt det til noe. Det betyr faktisk bare at du brenner gjennom kvoten mye raskere. Håper noen ser en mulighet her og etablerer seg med et mobiltilbud som ikke er fra middelalderen.

  Svar på denne kommentaren

  • Christian pettersen (svar til W)

   Kunne ikke vert mer enig, klin idiotisk. Standarden på 1-2gb er en skam og man må betale blodpris for mer. Jeg tør knapt og røre nett på mobilen og slik er det nok for mange.

 19. Ubegrenset mengde kommer før eller siden. Og med det kan man ha internettradio i bil uten nekymring. Da har man tilgang til så mange tusen radiokanaler en kunne tenke seg. Da kan man jo begynne å spørre seg selv om hvorvidt den tåpelige DAB-utbyggingen som ble fullført flere tiår for sent, faktisk var verd milliardene det kostet.

  Svar på denne kommentaren

  • Tom Bäcker (svar til Kjetil Olsen)

   Ja, faktisk. Når du har gått over kvoten, hos Telia og ICE, blir hastigheten satt ned til 64 kbit/sek. Det går ikke fort, men det er ikke noe tak for hvor mye data du kan bruke.

   Hos Telenor… vel jeg har blitt kalt Telenor-hater før, jeg.

  • Ice setter ned hastigheten i stedet for å kutte den helt, men det blir så tregt at det ikke er særlig nyttig. Hvis du lengter etter 90-tallet kan du se nettsider bli lastet inn bit for bit. Det holder for bussbilletten.

 20. Martin Hansen

  Begrenset datamengde er bedrageri, og en indikator på hvordan Internett tilgang vil se ut om bedrifter som Telenor får bestemme. Og at man må ut med over hundrelappen for å kjøpe ekstra «datapakker», hører ikke hjem i Norge. Et steg tilbake, og jeg hadde umiddelbart byttet over til ubegrenset mobildata for en anstendig pris.

  Svar på denne kommentaren

 21. Veronica kooistra

  Bra artikkel. Til og med med kontantkort er det billigere i utlandet. Jeg bruker ortel i Nederland. Fyller på 10 euro og får 20 euro. Da betaler jeg 10 euro for en mnd pakke med 1 giga. Bruker jeg det så fyller jeg på for de andre 10. Mao 10 euro Ca 100 kr for 2 giga. I Norge betaler jeg 200 for 1 giga

  Svar på denne kommentaren

 22. Som i så mange andre prisundersøkelser som blir artikkel, savner jeg at statistikken blir korrigert for lønnsnivå. Eventuelt spesifiseres dersom det allerede er gjort.

  Det gir ofte et urettmessig stort gap i sammenligningen. Nå er det nok ikke allverdens forskjeller i lønn mellom de nordiske landene lenger, men det er likevel noe skribent bør presisere.

  Svar på denne kommentaren

  • Martin Gundersen (NRK) (svar til René)

   Hei,

   Jeg dristet meg ikke utpå å korrigere for generelt lønnsnivå. Det er noe jeg kan vurdere til senere.

   Når det er sagt har jeg referert til at Norge generelt har et høyere prisnivå over fjøla.

 23. Både Telenor og Telia gjør alt de kan for å flå oss som ikke har tilgang til fiber eller ADSL/VDSL. Vi blir henvist til mobilt 4G-bredbånd. Her har de abonnement på maks 200 GB til den nette sum av 849,- kr/mnd. Dersom man bruker opp denne kvota tar de RÅPRIS for ekstra datapakker. Telia økte prisen vesentlig for ekstra datapakker i fjor og skyldte på at fri roaming i Europa hadde blitt innført. Akkurat som det har noen som helst betydning for oss som har 4G hjemmebredbånd.

  Håper Forbrukerrådet kan stresse både Telenor og Telia rundt griskheten de har på datapakker.

  Svar på denne kommentaren

  • Og hva så? Vi snakker ikke om globablt i denne artikkelen, så det å sammenligne lønnsnivået med hele verden er helt ubrukelig. Det er snakk om de andre nordiske landene, hvor lønnsnivået er ganske så likt (men nesten alt er billigere). Bæææ

 24. Bra sak! Neste sak burde være fiber monopolet i Norge.
  Se hva svenskene kan få fiber for. For laveste linje hos altiboks 40/40 som er rett over 500 kroner måneden, får man i Sverige 500/500. For folk flest betyr ikke fiberhastighet noe som helst, men pris. 40/40 linje i Norge skulle kostet 30-50 kroner måneden.

  Låst er man og til den ene fiberleverandøren som leverer i området. Ingen konkurranse.

  Svar på denne kommentaren

 25. Men siden det er fri roaming, hva stanser meg fra å kjøpe et finsk abonnement og putte simkortet inn i min iPad?

  Den trenger jo ikke telefonnummer, og det koster meg jo ikke mer å bruke den i Norge enn i Finland….

  Svar på denne kommentaren

  • Tom Bäcker (svar til Andreas)

   1) Den HAR et telefonnummer
   2) Du blir mest sannsynlig blokkert etter en stund fordi du hovedsakelig bruker abonnement utenfor Finland.

  • Lise-Lott (svar til Tom Bäcker)

   Du har fel Tom! Er fra Finland. Betaler 22 € per måned før obegrensed taltid, SMS og data. Når jeg er i Norge er data redusert til 15 G. Men det er godt nokk
   Før å få et abonnement i Finland må du ha en adresse der.

  • Tom Bäcker (svar til Lise-Lott)

   Kan du sjekke kontrakten din, og se om vilkårene endres dersom du bare bruker ditt ABO i utlandet. Norske Telia tar forbehold om å ta betalt for bruken ihht følgende:

   «Roam Like Home i EU/EØS kan begrenses hvis du i løpet av firemånedersperiode befinner deg og bruker abonnementet mer i EU/EØS enn i Norge, ikke lenger har tilhørighet til Norge, eller ved misbruk av tjenesten. Forbruk blir vurdert seperat for tale, SMS og data. Du vil motta et varsel om at Roam Like Home ikke gjelder dersom dette skulle bli aktuelt for deg.

   Bruk utover Roam Like Home koster:

   Data: 6 øre per MB
   Utgående samtale: 30 øre / min
   Sende SMS: 10 øre pr stk.«

   Hva sier din operatør om det samme?

 26. Det som er uheldig er jo at Finnene og Svenskene får mulighet til å utvikle teknologi som bruker mer data.

  Bare et eks, strømmeteknologien som Nrk bruker utvikles i Sverige slik jeg har forstått. Det er jo et eks på, at når man først er noen år foran så blir jobbene der.

  Vi kan se det samme innen webdesign reklame etc. Mange teknologi og reklame byråer eies jo nå av Svenske selskaper. Kanskje ikke helt tilfeldig.

  Svar på denne kommentaren

 27. Netcom (nå Telia) kom med et abonnement for noen år siden som kostet 300 (husker ikke prisen men var noe slikt) for fri bruk av data. Dette abonnementet måtte de trekke igjen på grunn konkurransetilsynet mente dette kunne bidra til monopol for de største telefonselskapene. Usikker på kildene for dette men det var den beskjeden jeg fikk fra Netcom da jeg prøvde å fornye dette abonnementet etter et år.

  Svar på denne kommentaren

 28. Nå som det finnes Roam Like Home hos de fleste EU/EØS land, er det noen som har forsket litt på det å kjøpe et abo. i utlandet? Neste gang man er på ferie i Spania eller Danmark. Hvordan hadde det fungert, vet at i Spania er det vanlig at mobil abo. blir trukket av kreditt kortet, så da er jo faktureringen grei, selv om man ikke bor i landet.

  Svar på denne kommentaren

  • Espen Solvang (svar til Mitt Navn)

   Fantastisk ide, må prøves! Er også skrevet artikler om hvordan kjøre dual sim, ha ett sim kort til tele abonoment, og ett til mobilt bredbånd i telefonen, da bredbånd pakkene er billigere enn mobil data.

 29. Christoffer r

  Det er veldig bra at dette endelig blir belyst. Chess hadde tidligere 20Gb for 300, noen år siden nå. Endret ufrivillig abonoment til sånn fri bruk av tale SMS. Og fikk redusert til 5GB. De brukte argumentet at det var fri hastighet. Jeg vil heller ha 20GB med 10/Mbit. Så dette har etter min mening gått i feil retning for mange pr siden. Alt av småselskaper er jo eid av 2 aktører.
  Nå står alt stille og det har det gjort ganske lenge. Konnuransetilsynet burde komme på banen og se nøye på hvordan selskapene jobber.

  Svar på denne kommentaren

  • Christoffer r (svar til Christoffer r)

   Argumentet med belastning i nettet er jo bare tull. Når du får 300/Mbit på vei hjem midt i rushtrafikken på en stappfull t bane midt i byen, da er nok ikke overbelastning problemet. Dette er melking av kunder og ett stilletiende samarbeid med moderselskapene.

  • Med Chess Flex kunne man velge billigste abbonnement til 99 kr og et tillegg på 199 fikk man ubegrenset datatrafikk… Dette ble «oppgradert» og ikke lenger mulig… Flott…

 30. Daniel Olai Danielsen

  Hadde ikke sagt nei takk hvis jeg fikk ubegrenset med data på 250Mbit-4G-tilkoblingen! Da kunne jeg endelig ha avsluttet den håpløse 2Mbit ADSL løsningen Telenor skal ha nærmere 500 kroner i måneden for…

  Er dog ikke overbevist om at telenettet, slik det er nå, hadde trivdes med at en del av oss storforbrukere lett holdt en trafikk på 75-100TB i måneden som på fiber/coax.

  Svar på denne kommentaren

 31. Odd E Johansen

  Jeg hadde i flere år virkelig fri bruk av datatrafikk innkludert i mitt Netcom abbonement til 250kr pr måned (brukte mellom 120 til 250GB pår måned). Nå må man ut med ca 600 – 800kr i måneden eller så for maksimalt 60GB som ikke holder til halvparten av mitt bruk engang … Norge er muligens det eneste landtet i verden som får dyrere og dyrere datatrafikk med mindre og mindre kvoter.

  Svar på denne kommentaren

 32. Telenor har helt rett. Et ensidig fokus på å pris, gjennom å tyne mest mulig penger ut av kundene uten virkelig konkurranse i markedet hemmer innovasjon og gir dårlig tilbud og tjeneste for norske kunder.

  Svar på denne kommentaren

 33. Innen Telenor og Telia blir tvunget til å øke datamengden for mobilt bredbånd, hadde det vært supert om det var mulig å endre videokvaliteten på NRK TV manuelt. Er dette noe som dere kommer til å tilby, eller får vi ta til takke med veldig skarpe bilder og mye data brukt :)?

  Svar på denne kommentaren

  • Martin Gundersen (NRK) (svar til Torstein)

   Det virker som det er sperrer på hvem som kan kjøpe abo + regler for at man må oppholde seg i «korrekt» land. Tror det ikke er helt trivielt å gå med finsk mobil-abo.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.