nrk.no

Over 20 skip GPS-hacket i Svartehavet

Kategorier: Samfunn & Sikkerhet

Illustration: Mari Grafsrønningen/NRK

Gjennom flere dager i juni ble over 20 skip utsatt for et GPS-angrep i Svartehavet. Eksperter frykter at militærmakter har utviklet teknologi som kan narre GPS-mottakere til å motta feilaktige posisjoner. NRKbeta har testet teknologien.

August, 2015

På kontoret til Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) sitter en håndfull mennesker og følger med på en dataskjerm. En rød prikk lyser opp på et digitalt verdenskart, og plasserer oss på Kjeller, utenfor Lillestrøm.

Vi skriver inn noen kommandoer på vår medbrakte laptop, og kort tid etterpå flytter den røde prikken seg til et universitet utenfor Kasugai i Japan. Prikken beveger seg i perfekte sirkler rundt en av bygningene. Google Maps-appen på en iPhone viser den samme feilaktige posisjonen.

To minutter senere er prikken tilbake på Kjeller.

Formålet med besøket var å teste et system som hevder å kunne sende forfalskede satellittsignaler til de aller fleste moderne GPS-mottakere. To år senere har vi tatt opp igjen tråden. Nå virker det som at denne teknologien kan brukes i stor skala av militærmakter.

Store deler av moderne infrastruktur baserer seg på GPS – det globale posisjoneringssystemet som er i stand til å gi deg svært eksakte geografiske posisjoner. GPS er en bestevenn på biltur til en fremmed by, som alltid vet hvilken vei du skal svinge for å finne fram.

Det er iallfall det folk flest forbinder med GPS. Men i realiteten brukes systemet til langt mer kritiske samfunnsoppgaver enn å hjelpe deg med å finne hotellet på ferie.

En mengde bransjer er på en eller annen måte avhengig av GPS. Ikke nødvendigvis posisjoneringen, men klokken: GPS-systemet er satt sammen av 24 satellitter som inneholder hvert sitt atomur. Klokken som rapporteres fra GPS-systemet er altså en av de mest nøyaktige som finnes, og fungerer som en slags hovedklokke for veldig mye av moderne infrastruktur.

Som for eksempel en børs, der meglerhusene i stor grad benytter seg av automatiserte handelssystemer. Når disse systemene utfører tusenvis av handler i sekundet, kan hvert millisekund gi differanser på millioner av kroner. Da er det viktig at klokken som registrerer handlene er nøyaktig.

Det samme gjelder for teleoperatører, som har kunder som krever av at samtalen ikke brytes når mobiltelefonen hopper fra et mobiltårn til et annet. Også disse systemene bruker GPS-klokken for tidssynkronisering.

Men få er mer avhengig av GPS enn skipsfarten: Hundrevis av skip beveger seg i havområder uten god radardekning og få visuelle landemerker. Her er GPS en vital teknologi for å finne fram til riktig havn, og dette gjør det mulig for enorme lasteskip å navigere på autopilot over lange distanser.

Posisjonen markert med en blå sirkel viser skipets faktiske posisjon. Den oransje sirkelen viser posisjonen som skipets GPS-systemer mente at den hadde. Illustrasjon: Henrik Lied/Carto

Den 22. juni sendte et skip i Svartehavet en melding til den amerikanske kystvakten. Skipets navigasjonssystemer rapporterte at skipet var på land, nær flyplassen i den russiske byen Gelendzhik. Gjennom de neste dagene ble det kjent at over 20 skip rapporterte om lignende hendelser i dette området.

Illustrasjon: Henrik Lied/marinetraffic.com/Carto

Det var nettstedet Maritime Executive som først omtalte saken. I artikkelen gjengis en del av samtalen mellom den amerikanske kystvakten og skipet:

GPS equipment unable to obtain GPS signal intermittently since nearing coast of Novorossiysk, Russia. Now displays HDOP 0.8 accuracy within 100m, but given location is actually 25 nautical miles off

Maritime Executive

Kapteinen sier altså at utstyret hans hevder med høy sikkerhet å kunne gjengi posisjonen innenfor 100 meters radius. Men kapteinen ser at det er 25 nautiske mil, eller omtrent 47 kilometer, mellom hans faktiske posisjon og den som oppgis av utstyret.

Kapteinen av skipet sende dette bildet til den amerikanske kystvakten. Han opplevde feilaktige posisjoner på GPS-utstyret over flere dager. Foto: US Coast Guard Navigation Center

Nettstedet Marine Traffic har gitt oss tilgang til all skipstrafikk i området mellom 22. og 24. juni, og vi har identifisert 24 skip som har fått registrert feilaktige GPS-posisjoner. Vi har tatt kontakt med flere av skipene. To av disse sier at de har kjennskap til episoden, men ikke vil kommentere ytterligere.

Kapteinen på tankskipet Suez George hadde derimot ingen kjennskap til at episoden hadde funnet sted, men etter at vi tok kontakt gikk de gjennom loggene og hentet ut timesbasert posisjonsdata for 24. juni.

Da viser også deres systemer helt tydelig at de blir «transportert» til flyplassen utenfor Gelendzhik når de kommer nært kysten.

Animasjonen viser hvilken posisjon GPS-systemene ombord på skipet Suez George rapporterer at de har, natt til 24. juni. Klokken 06:00 er skipet plutselig på flyplassen. Illustrasjon: Henrik Lied/Carto

Etter litt mer mas fra vår side, fikk vi også tilsendt skipets detaljerte GPS-logg, som viser posisjon med minuttoppløsning fra 19. til 30. juni. Her ser vi også helt tydelig at GPS-mottakeren ombord blir tilsendt forfalskede signaler når den nærmer seg kysten. Nedenfor kan du se et utdrag av skipets GPS-registrerte bevegelser den 21. og 22. juni:

Ved jevne mellomrom er skipet tilbake på sin opprinnelige posisjon, selv når den er nært kysten. Dette tyder på at de som forfalsker signalene enten har midlertidig skrudd av senderen, eller at de eksperimenterer med funksjonaliteten i utstyret.

– Bevisene peker på «spoofing-angrep»

Når det kommer til forskning på GNSS, en samlebetegnelse for satellittbaserte tids- og posisjonssystemer som GPS og det europeiske Galileo, er Todd Humphreys et kjent navn. Han er professor ved universitetet i Texas, og har brukt store deler av sin karriere på forskning innenfor radiobasert navigasjon.

I 2013 gjennomførte Humphreys et eksperiment som demonstrerte svakhetene ved det sivile GPS-systemet. Den store luksusyachten White Rose of Drachs ble lurt bort fra sin opprinnelige kurs med flere kilometer, uten at skipets mannskap eller systemer la merke til det.

Siden GPS-systemet baserer seg på satellitter over 20 000 kilometer unna jordens overflate, er styrken på signalene i det de treffer jorden ganske svake. Om man da har en sender stående nært området hvor man vil forfalske GPS-posisjonen, krever det ikke så mye å overstyre signalene fra GPS-satellittene. Dette kalles et spoofing-angrep.

Todd Humphreys, en av verdens ledende forskere på radiobasert navigasjon, mener at hendelsen i Svartehavet antagligvis er et GPS-angrep. Her fra en paneldebatt under SXSW i 2014. Foto: Henrik Lied/NRKbeta (CCBY)

I en epost til NRKbeta skriver Humphreys at det er mye som tyder på at hendelsen i Svartehavet er et spoofing-angrep:
– Kapteinen har forklart hva som skjedde, og har sendt bilder av hendelsen. Bevisene tyder absolutt på et spoofing-angrep. Og ifølge mine kilder foregår det fortsatt, bare med langt svakere sendestyrke, skriver Humphreys.

Også rundt Kreml i Moskva merker man ofte at GPS-mottaket på mobiltelefoner og andre enheter ikke fungerer som det skal. Humphreys har en teori om at dette gjøres for å avverge flyvning med droner:

Flere i mitt miljø har konkludert med at Kreml-episodene er et forsøk på å avverge flyvning med droner, da mange av disse ikke vil fly når de tror de er i nærheten av en flyplass.

Todd Humphreys til NRKbeta

På bakken i Moskva

Vi sendte en melding til vår Russland-korrespondent Morten Jentoft, og spurte om han kunne undersøke dette litt nærmere for oss. Da laget han rett og slett en liten videoreportasje som viser problemet med GPS-mottak nært Kreml i Moskva:

Jentoft viser her at bilder som han har tatt i nærheten av Kreml, blir geotagget på en flyplass som ligger over 40 kilometer fra hans faktiske posisjon. Kartapplikasjonen på telefonen hans viser også denne posisjonen.

Et bilde tatt med Jentofts telefon inne på et galleri i nærheten av Kreml, blir feilaktig geotagget med «Vnukovo Internasjonale Luftnavn». Foto: Morten Jentoft

Flere av skipene beveget seg i området utenfor Vladimir Putins svartehavsresidens da de ble transportert til Gelendzhik.

Det er altså mye som tyder på at russiske myndigheter sender ut forfalskede GPS-signaler for å forstyrre droneflyvning i områder hvor president Putin oppholder seg.

Todd Humphreys utdyper:
– Det som er litt overraskende er at Russland bruker denne teknologien helt åpent i et så stort område.

Putin var ved Svartehavet i det aktuelle tidsrommet, for å inspisere arbeidet på naturgassprosjektet Turkish Stream.

Man har lenge trodd at statsmakter har denne teknologien, men dette er ett av få tilfeller av at teknologien har blitt brukt i stor skala av det som antas å være en statsmakt.

Kan få katastrofale følger

Humphreys skriver videre at denne formen for angrep kan virke harmløse på overflaten, men følgene av GPS-spoofing kan være massive:

– Spoofing-angrep kan føre til store fysiske og økonomiske skader. Se for deg at noen utførte et GPS-angrep i den engelske kanal, hvor det er mye båttrafikk. Følgene av et sånt angrep kan være katastrofale.

Todd Humphreys

Demokratisering av teknologi gjør denne typen angrep enklere

Forskjellen mellom det angivelige angrepet i Svartehavet, og eksperimentet vi gjennomførte hos FFI, handler i all hovedsak om sendestyrke. For å gjennomføre et GPS-angrep over flere mil, trenger man en sender og signalforsterker montert på et høyt punkt. Humphreys sier at det ikke skal så mye til:

– Om noen skaffer seg en programmerbar radio, en antenne og en stor signalforsterker, kan de nå ganske langt. Om de i tillegg monterer antennen på en bakketopp eller et høyt tårn, får signalet lang rekkevidde.

HackRF One er en programmerbar radio, som gjør det mulig å både lytte og sende på store deler av det moderne frekvensspektrumet. Vårt eksemplar er i tillegg modifisert med en ekstern oscillator for å øke nøyaktigheten. Foto: Henrik Lied/NRKbeta (CCBY)

En av grunnene til at det har blitt enklere å sende ut data på ulike radiofrekvenser, er at programmerbare radioer har blitt langt rimeligere. For i underkant av 3000 kroner får man kjøpt en HackRF One, som er en radio du kan programmere til å sende på frekvenser mellom 1 MHz og 6 GHz. Det dekker store deler av det moderne radiospektrumet, deriblant frekvensen som GPS opererer på.

NRKbeta benyttet en slik radio, kombinert med et åpent kildekode-prosjekt som simulerer GPS-signaler, for å undersøke hvorvidt det er mulig å sende forfalskede GPS-signaler til ulike mottakere.

Et kommandolinjeverktøy gjorde det enkelt å sende falske GPS-signaler til ulike enheter.

Vår uhøytidelige test av en rekke enheter, blant annet mobiltelefoner, sykkel-GPSer og mer rigide kommersielle systemer, viste at mesteparten hoppet på vårt forfalskede signal i stedet for de faktiske signalene som sendes fra satellittene.

Selv en iPhone 6 kan manipuleres til å vise feilaktig posisjon.

Vi analyserte GPS-frekvensen med en spektrumsanalysator. Mengden informasjon som sendes på båndet når det spoofes, er ganske mye større enn når man mottar de samme signalene fra de faktiske satellittene som skal levere signalet.

Ved å undersøke frekvensbåndet med en spektrumsanalysator kan man se forskjellene i mengden data som sendes ved spoofing. Det blå feltet i bunn av animasjonen blir vesentlig mer «kornete» og detaljrikt når styrken på signalet er sterkere.

Ikke kjent med spoofing i Norge

Direktør for nett i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Einar Lunde, sier at de ikke er kjent med ulovlig utsendelse av GPS-signaler i Norge. På generelt grunnlag sier han at det er viktig å ha et bevisst forhold til denne typen angrep

Man kan på generell basis forvente at utstyr og kompetanse til å gjennomføre spoofing-angrep blir mer tilgjengelig og at dette derfor er spesielt viktig i et fremadskuende perspektiv.

Einar Lunde, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

På spørsmål om hvorvidt Lunde ser på GPS-spoofing som er problem for autonome systemer som selvkjørende biler, og skip og droner som går på autopilot, skriver han at det er viktig at produsentene designer sine systemer slik at de kan ta høyde for feil og mangler i posisjoneringssystemer.

Lunde påpeker også at forfalskning av GPS-signaler er ulovlig.

Den som med hensikt saboterer, forstyrrer eller forfalsker et GPS-signal vil kunne påføre andre materielle skader eller i verste fall personskade og/eller sette menneskeliv i fare, – alt ettersom hva som blir forstyrret. Ved alvorlige hendelser vil man således kunne se for seg at det vil være grunnlag for politianmeldelse.

Einar Lunde, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Lys i tunnelen

Det jobbes heldigvis ganske aktivt med å utvikle teknologi som klarer å motstå spoofing. Deteksjon av spoofing eksisterer allerede, og er implementert i flere av de nye GPS-mottakerne fra store leverandører som Broadcom og U-blox.

Men det er stor forskjell på å kunne motstå spoofing, og å oppfatte spoofing. Hvis en GPS-mottaker oppdager spoofing, vil den likevel ikke klare å vise deg den korrekte posisjonen – rett og slett fordi signalene fra den landbaserte senderen overdøver signalene fra satellittene.

Å motstå spoofing er en kostbar affære. Ifølge Todd Humphreys er den mest lovende teknikken å bruke spesialiserte mottakere som har mange antenner. Da kan man i beste fall klare å viske ut det forfalskede GPS-signalet, gitt at signalet ikke sendes fra mer en én eller to plasseringer.

For mobiltelefoner og andre små enheter som fysisk ikke har plass til å utstyres med mange antenner, kan forfalskede GPS-signaler bli en utfordring i lang tid framover.

Red.anm.: Vi har bedt pressekontakt for Russlands ambassade i Oslo om å kommentere hvorvidt angrepet er utført av russiske myndigheter, men de mener at dette er utenfor deres ansvarsområde. Vi har bedt pressekontakten om å videreformidle våre spørsmål til relevante instanser i det russiske statsapparatet, men ved publisering har vi ikke fått ytterligere informasjon fra ambassaden. Vi oppdaterer saken når vi får en kommentar fra riktig instans.

101 kommentarer

 1. I fremtiden de fleste enheter håndtere fire systemer, Galileo, Glonass, GPS og det kinesiske BeiDou Navigation Satellite System, BDS. Det vil gi økt sikkerhet, og mer nøyaktig posisjoner.

  Også krypterte signaler for sivil bruk vil komme .

  Hadde vært bra om dere dro igang en artikkel
  på hvilken muligheter en har idag for å bruke alternative systemer for sivilt bruk

  Svar på denne kommentaren

 2. veldig mye feil i denne artikelen, her er det tydelig at journalistene burde ha hentet inn fagkompetanse på navigasjon til sjøs før di publiserte…skjemmer en ellers interesant sak som bør belyses

  Svar på denne kommentaren

  • Henrik Lied (NRK) (svar til knut p)

   Hei, Knut!

   Vi er selvfølgelig interessert i å korrigere eventuelle feil i artikkelen. Hva er det vi har misforstått?

   Flere av de vi har pratet med, både sjømenn og navigasjonseksperter, sier at «autopilot»-aktig teknologi ofte blir brukt i sjøfarten. Stemmer ikke dette?

   Henrik, NRKbeta

  • Man bruker «autopilot», men GPS er aldri det eneste man navigerer etter. Når man nærmer seg land eller objekter på sjøen må man forholde seg til dem, og det gir GPS ingen informasjon om. Derfor er «skrekkscenarioet» med totalt kaos i den engelske kanal pga GPS-spoofing urealistisk. Det er ikke sånn at mannskapet bare lener seg tilbake og styrer etter GPSen i trafikkerte farvann.

  • Stein Will (svar til Leo Valen)

   Hva er alternativene til GPS da, i åpent farvann ? Loran-C er borte, Decca er borte.. Så lite annet enn Dead Reaconning, som øker belastningen på mannskapet, og som øker faren for feil. Få komersielle fartøy har treghetsnavigasjon som kan benyttes. Så fravær av GPS vil raskt medføre «kaos» (etter min mening)..

  • B. Forssell (svar til Henrik Lied)

   Altfor mye spekulasjoner uten faktiske bevis. Å lage et effektivt narresignal er meget vanskelig, det er langt fra nok å skaffe seg en programmerbar radiosender. Det er også åpenbart at man blander sammen begrepene jamming og spoofing. Og hvilken rolle posisjonsrapporteringssystemet AIS spiller i denne sammenhengen sies det ingenting om.

  • Henrik Lied (NRK) (svar til B. Forssell)

   Hei!

   Jeg har valgt å ikke gå så langt inn i jamming i denne saken, selv om det selvfølgelig er langt enklere å gjennomføre. Eksemplene i saken tyder viser så langt jeg kan se ganske tydelig at det er spoofing som foregår, da mottakerne hevder å ha en pålitelig posisjon, som beviselig er feil.

   Men hjelp meg gjerne hvis du mener dette ikke stemmer!

  • AIS er ikke et posisjoneringsverktøy. Det er et system for å utveksle informasjon om fartøy, basert på GPS-informasjon. Er GPS-informasjon feil, blir også informasjonen som sendes på AIS feil..
   Og det er IKKE vanskelig å anskaffe dette utstyret.. Eller å lage det selv for den som er kompetent (og vil). Bare spør Forsvarets Forskningsinstitutt. Men dette er ikke noe nytt. Svakheter ved GPS har vært kjent så lenge systemet har eksistert.

  • B. Forssell (svar til Stein Will)

   Jeg vet selvfølgelig hva AIS er. Men AIS ombord tar imot info. fra flere kilder (ikke bare fra en evt. GPS-mottaker) og sender den videre, og den er lett å manipulere.

  • Hva er «autopilot»-aktig teknologi? Autopilot er én av flere komponenter i ett navigasjonssystem på ett skip. Det som i størst grad er avhengig av GPS er elektroniske kartsystem, men disse skal iht. nye internasjonale standarder (så fremt det er ett godkjent ECDIS-anlegg) være utstyrt med overvåkning for å avdekke GPS-feil før de medfører konsekvenser for seilasen (m.a. ved hjelp av dopplerlog og gyro, såkalt dead reckoning).

  • Stein Will (svar til A P)

   «AUTO-pilotaktig» teknologi er når det elektronsike kartsystemet er kobblet opp mot autopiloten. Og det er det mange system som gir mulighet for. Dog kreves det vanligvis at man godkjenner ny kurs når systemet anbefaler det. Men fremtiden er (visstnok) autonome fartøy (og fly, biler, busser mm).. Mye av dette er basert på GPS. Kan være et skrekkscenario når man ikke kan stole på den posisjonen som systemene får.

  • At autopilot er koblet opp mot kartsystemet er veldig vanlig, så det har du helt rett i. Enkelte EDCIS-anlegg har faktisk autopilot integrert i anlegget. Like fullt er det navigatøren som har bestemt kursene på forhånd og autopiloten styrer etter gyrokompasset. Feil i GPS kan naturligvis gi seg utslag i at EDCIS foreslår kursforandring på feil tidspunkt på grunn av feil i posisjon. Dersom det er feil i GPS-posisjonen så skal imidlertid alarmen gå når avviket opp mot DR blir for stort. I sikte av land vil en slik feil bli enda raskere oppdaget på grunn av deviasjon mellom GPS-posisjon og faktisk posisjonsbestemmelse foretatt vha andre metoder enn GPS.

  • Jens Hoxmark (svar til Jens K)

   Forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger
   lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-09-05-1157
   sjofartsdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/fastsettelse-av-forskrift-8-september-2014-om-navigasjon-…

   Men et Gyrokompass viser kun i hvilken retning fartøyet peker, det kan bevege seg i en helt annen retning, ref Penlandstredet nord av Skottland ol. og da må man finne avviket til planlagt seilingsled, med korrekt GPS og kartplotter får man raskt angitt tvers-over-aviket, XTE, cross-track-error som autopiloten benytter sammen med estimert bevegelse til fartøyet. Uten GPS, så fordrer det langt mer, og ikke minst flere folk på brua i utfordrende seilingsleder, samt visuell eller radarbasert plotting på oppdaterte kartsystem som er ombord, og meget god kjennskap til sjømerker som i flere tilfeller har blitt forringet. Det øves altfor lite på dette til vanlig, så en overraskende overgang fra GPS+ECDIS til manuell plotting for en enkelt man på brua med en fersk matros, vil ta dyrebar og risikofylt tid dersom man ikke følger med hele tida, og spesielt om man har hatt et farlig avvik fra planlagt seilingsled pga feil med det ene eller andre. Dagens systemer gjør at vi blir «complacent» eller raskt tilvendt den gode og nyttige funksjonen, også fordi arbeidsoppgavene har endret seg mye for de som er på brua, det er kommet til mye nytt som av og til tar oppmerksomheten vekk fra selve navigeringen, spesielt på fartøy med et minimums-mannskap. Jeg synes denne artikkelen er meget god og setter fokus på noe som vil øke i omfang med den utviklingen vi har i dag, verden er langt fra en fredelig andedam der alle er hyggelige mot hverandre. Det gjelder å håpe det beste, og forberedt på det værste.

  • Jørn Nydahl (svar til Stein Will)

   AUTONOME systemer kun basert på GPS finnes ikkje og vil aldri kome på markedet. Punktum finale.

   Det same gjeld autonome system i bilar, droner, fly etc.

   System med GPS som ein del av systemet er noko anna. Ingenting vil bli godkjent utan at det finnes redundans.

  • Jørn Nydahl (svar til A P)

   Heilt korrekt! GPS og elektroniske kart er berre eit av fleire hjelpemiddel for å navigere trygt.
   Radar er det hjelpemiddelet som ein stoler mest på ved navigering i trange og trafikkerte farvatn. Radar ser land, viktige sjømerker og andre farty. I tillegg har ein gyrokompass og magnetkompass, GPS og AIS som gir informasjon om andre farty som t.d posisjon og fart basert på GPS, kurs frå gyro/magnet-kompass), fartynamn/type/last etc. Slepelogg, vindmåler, sekstant, ekkolodd, radio, kikkert, utkikk (auger og øyrer), navigasjonskunnskap, erfaring andre ting ein støtter seg på når ein skal kome seg trygt frå A-Å.

   Papirkart er fortsatt veldig vanleg ombord, sjølv om fleire nye farty har ECDIS-system ombord og dermed løyve til å gå uten papirkart.

   Å seie at ein er hjelpelaus på åpe hav og at det oppstår komplett kaos i trafikkerte farvatn utan fungerande GPS er direkte feil.

   Men fleire nyttar GPS og elektroniske kart som einaste redskap, spesielt i lystbåtflåten, og går seg både på land og andre farty før dei forstår at navigasjonskunnskaper og godt sjømannskap ikkje kjem av seg sjølv.

  • Svein Johansen (svar til Lars N.)

   Tar ikke det så høytidlig. Er blitt en tradisjon av norske journalister og mediehus til å beskylde Russland for alt. Noen ganger så skammer en seg av å være normann når en ser på den selvgodheten og arrogansen som finnes i oss.

  • Svein Johansen (svar til B. Forssell)

   Nei. Synes det er het ok at de har slik teknologi og at motparten er klar over det. Forhindrer på mange måter at f.eks. USA å foreta idiotiske handlinger.

   Har selv stått 200m fra Kreml under paraden 9 mai da paraden av kjøretøy kom. Min telefon ble fullstendig blokkert og faktisk slått av. Prøvde å slå den på igjen men dette gikk kun an etter paraden var ferdig. Syns dette er ok. Har ingen problemer med det.

  • Hele vinklingen på saken virker jo litt underlig.

   Dette kan brukes som et våpen i den engelske kanal, men Putin er så ond at han bruker det som et våpen mot skip i russiske farvann?

   Skal vi tro at Putin er så ond at han ønsker å få skip til å krasje og søle olje i Russland?

 3. USA og Europa har da mye mere høyteknologisk ondsinnet våpen enn det Russland har.
  Men det interesserer ikke NRK da de må mobbe Russland jevnlig. Norge har blitt et svin innen våpenproduksjon og salg, selger store mengder våpen til Saudi Arabia som begår massedrap på sivile. Hvor er NRK da lite troverdige journalistene i NRK står til stryk…

  Svar på denne kommentaren

  • Svein Johansen (svar til Borris Dworeck)

   Er enig med deg vedr mobbing men hva Russland og USA har av våpenteknologi vet vi ikke. De begge innehar mest sannsynlig teknologi som kan forstyrre det meste av signaler verden over. Det er vel de eneste sammen med Kina som kan skyte ned enhver satelitt og på den måten ta ut hele GPS- Glonas systemene. De begge har elektroniske våpen som kan lamme den motsatte part i en bakke og luftkrig.

   Derfor blir det aldri en direkte krig mellom Russland og USA men kanskje via en 3 part som provoserer alla Ukraina…

   Mange snakker negativt om Russland men det er stort sett folk som ikke har begrep om landet desverre.

  • Det ble gitt konkrete eksempler på GPS-forstyrrelser i Moskva og Svartehavet. Har du detaljer om lignende hendelser i vest-europeiske og amerikanske byer?

  • Kva insinuerer du med dette? Berre ignorerer du at NRK har skrive denne artikkelen til dømes?

   google.se/url?q=https://www.nrk.no/urix/lekket-fn-rapport_-saudi-ledet-koalisjon-ansvarlig-for-drap-…

   Eller at heile omverda hatar Saudi-Arabia, med rette for øvrig, har du gløymt det? (At statsleiarar verda over er vener med dei endrar sjølvsagt ikkje på Saudi-Arabias manglande popularitet.)

   Du kjem med store ord. Berre så kjedeleg at dei ikkje stemmer.

   Er ikkje alle forutan Breitbart og Fox News kritiske til BÅDE Trump og Putin? Og igjen med rette, då begge er like autoritært udemokratiske. Kor har du det frå at Putin er så ekstra utsatt? Han styrer over verdas nest mektigaste militærmakt, han er blant verdas mest privilegerte. Er det ikkje berre rett at han blir utfordra? Kvifor skal han sleppe unna?

 4. Andreas Flåten

  Fin artikkel! Liker godt visualiseringene dere har underveis, selv om noe av det virker litt lite motivert.

  For eksempel: er ikke helt med på hva dere vil frem til når dere viser visualisering fra spektrumanalysatoren deres. Syntes ikke bildetekst (caption) og tekst på GIF stemmer overens; er ikke signalet mer «kornete» (hva nå enn det impliserer) når dere viser «ORDINÆRE GPS-SIGNALER»?

  Svar på denne kommentaren

  • Henrik Lied (NRK) (svar til Andreas Flåten)

   Hei, Andreas!

   Det er langt mer informasjon på båndet som vises i animasjonen når GPS-spooferen er påslått. En av grunnene til dette er at vår enhet, en HackRF One, ikke nødvendigvis har så god støyskjerming.

   Den sender altså ikke bare ut data på den aktuelle frekvensen, men forstyrrer en større del av frekvensbåndet enn den frekvensen vi mener å sende data på.

   Jeg tar til meg at noen av illustrasjonene kanskje er litt umotiverte.

   Var litt i tvil på om jeg skulle legge ved tidslinjeanimasjonen som viser Suez George’s bevegelser den 21. og 22. juni, men tenkte at noen utvalgte nerder sikkert kom til å sette pris på såpass detaljerte data. 🙂

   God helg!

  • Andreas Flåten (svar til Henrik Lied)

   Hei igjen 🙂

   Takk for detaljert svar. Det virker som dere har det gøy på jobb 🙂

   Bare for å presisere så mente jeg ikke at det var feil med detaljerte beskrivelser/visualiseringer, men at jeg ikke var helt med på hva som ble vist frem eller hvordan det hang sammen med teksten. Det kan godt hende at de med mer radio erfaring enn ikke hadde noe problem med å tolke det.

   Forresten, siden AIS blir nevnt her (og virker som en del av datagrunnlaget deres), så kan det nevnes at det systemet også er sårbart for spoofing. Ikke bare indirekte via GNSS, men også direkte. Det er også et system som virkelig burde beskyttes med kryptering, selv om jeg regner med det kommer til å ta enda lenger tid enn GNSS systemer. Se eksempel her: youtu.be/5rt9dzu3I7U

  • Et narresignal som virker må ha samme spektrale form som et ekte GPS-signal, men signalnivået må være høyere for å overdøve de ekte. Hvis det skal gi feil posisjon, må også dopplerforskyvningene være litt forskjellig. Derfor må narresignalene lages individuelt og med innbyrdes forsinkelser, for å gi skinn av å komme fra ulike satellitter.

 5. Man trenger bare utruste GPS mottakerens med litt sw hvor man setter parametre som oppdager og avviser slik lynrask, og praktisk umulig forflytning.

  Et tankskip med marsjhastighet på f.eks. 15 sjømil per time kan gies et elektronisk gjerde som avviser og alarmere når dette brytes.

  Alternativt kan det lages egne apper a la Anchor Watch som sier ifra om uønsket forflytning.

  Svar på denne kommentaren

  • For at det skal bære mulig må du adresseres en spesiell mottaker/GPS og vite kurs og hastighet og så må du forsyne denne feilinformasjonen over lang tid.

   Men du kan ikke selektivt adressser kun én GPS.

   Alle andre GPSer i området vil vise feil og gi alarm, dersom GPS hadde denne lille ekstra muligheten.

  • Henrik Lied (NRK) (svar til Jens K)

   Hei Jens,

   Her har du helt rett, og det er en mulig måte å detektere spoofing på. Da jeg snakket med Marine Traffic, nevnte de at de har systemer som automatisk oppdager denne typen «usannsynlige forflytninger».

   Men problemet består fortsatt, siden mottakeren fortsatt ikke har tilgang på det korrekte GPS-signalet. Dog er det selvfølgelig bedre å vite at du blir utsatt for et angrep, enn å seile på autopilot til feil sted… 🙂

  • B. Forssell (svar til Henrik Lied)

   Detektere spoofing er ikke så vanskelig, det finnes det mange oppskrifter på. Men å lage en effektiv «spoofer» er meget vanskelig.

 6. Veldig spennende artikkel!
  Spektrum analysen viser jo klart at det mottas et sterkere signal -90dB vs -100dB range på ordinært GPS Signal som jo er mistenkelig. GPS hadde tidligere to paralelle blokker som ble slått sammen da scrambling av signal ble fjernet. Muligens en slik sikker kanal ville blitt vært uforstyrret av spoofing, da Spooferen kun sender på det «sivile» bandet. Det krypterte militære ville muligens unngått problemene?

  Svar på denne kommentaren

  • Henrik Lied (NRK) (svar til Ronny Stennes)

   Den militære GPS-frekvensen er langt mer motstandsdyktig mot spoofing, ja, siden krypteringsnøkkelen til dette systemet er en godt skjult hemmelighet.

   Et eventuelt forsøk på spoofing av den militære GPS-frekvensen vil dog føre til at mottakeren ikke mottar en gyldig GPS-posisjon, da signalet som sendes ut fra spooferen over den militære frekvensen, overdøver signalet fra satelittene. Så for militære GPS-enheter vil forsøk på spoofing i praksis fungere som jamming.

  • Jens Hoxmark (svar til Ronny Stennes)

   Det signalet som er synlig på spektrumanalysatoren er mest sannsynlig ikke direkte fra satellitter, men instrumenteringens egen bakgrunnsstøy, reellt ligger et GPS-signal på -120 til -130 dBm, og blir spredd med et spredt-spektrum- kode (CDMA) som har en kjent sekvens C/A (for course acquisition eller «grovkornet kode») eller P (for Precise eller Presis kode 10xraten av C/A), en avart av P-koden er Y-koden som er den krypterte koden for militær bruk. For å kunne håndtere meget svake signaler så har de fleste GPS-antenner en forforsterker kombinert med antennen, og den forsterker signalene i GPS-båndet med 20 til 30 dB, noe som gjør at det er noe detekterbart GPS-signal til mottakeren etter at det er sendt gjennom kabel med et visst tap. Mange GPS-mottakere for landmålingsbruk forsøker å ha mottakeren så nærme antenna som mulig, for å unngå endringer i oppsett, tap og faseforskyving av signalene, fordi presisjonsmottakere detekterer fasevinkelen til bærebølgen for å oppnå størst mulig presisjon, og at det måles på L1 1575.42 MHz og L2 1227.60 MHz samtidig (alle er multipler av 10.23MHz, som er grunnfrekvensen i systemet). Dersom man måler på L1 og L2 samtidig, så vil man kunne korrigere for ionosfæres påvirkning av signalet. Kodehastigheten for C/A er 1.023Megabit per sekund og på P er den 10.23Mbps, i tillegg har noen satellitter et M-kode på 5.115 megabit per sekund. Og nyere satellitter har et L5 signal på 1176.45 MHz og andre signal kommer til. Men de signalene som er på lufta er ikke synlige i forhold til den kosmiske bakgrunnsstøyen på en ordinær spektrumanalysator uten at de har blitt behandlet (kryss-korrelert) i en mottakerchip. Det er/var det som var så genialt med denne formen for signal når senderfrekvensen og sprede-koden var ukjent, det finnes nok ukjente frekvenser og koder fortsatt, men for oss sivile er mulighetene for hemmelighold av signalet begrenset, og dermed er vi sårbare for menneskeskapte forstyrrelser. Etter et par episoder ble det innført meget strenge begrensninger på Forsvarets jammeøvelser etter at diverse samfunnskritisk infrastruktur klikket, og at sivile innleide fartøyer fikk store problemer med å løse oppdraget fra en gang tidlig på 2000-tallet. Så all jammeøvelser i dag foregår altfor kontrollert og begrenset til å gi et realistisk inntrykk av en reell situasjon, og det er betenkelig ved at man får for stor tiltro til diverse personlig utstyr og støttesystemer. Når det er sagt, så vil antall satellitter som blir skutt opp og «gravlagt» i «kirkegårdsbaner» øke på, og det kan gi seg uventede utslag ved at de «døde» satellittene kan våkne opp igjen utenfor all kontroll, slik GPS SVN#49 for ikke så lenge siden gjorde, da forårsaker utdaterte satellitter jamming på egen hånd slik artikkel fra 30.mai 2017 forteller noe om. rntfnd.org/2017/06/02/more-on-mystery-signals-concerns-maybe-hurting-gps-gnss/

 7. Her har tydeligvis artikkelforfatteren beveget seg ut på tynn is. En radar på ett skip er ett frittstående system som ikke er avhengig av å være i dekning av noe som helst for å fungere. Autopilot baserer seg på data fra skipets gyrokompass, i noen tilfeller også på data fra DGPS dersom skipet seiler i «track», men autopiloten fungerer like fullt uten (D)GPS. De aller fleste moderne skip benytter DGPS i sine elektroniske kartsystem – korrigert GPS om du vil, og problemer med såkalt «spoofing» er dermed i stor grad luket ut. Men systemet er til en viss grad sårbart likevel. Dette er nok også grunnen til at mellom annet USA har bygd ut Loran C til e-Loran. Norge har derimot gådd i en annen retning og valgt å bygge det ned fullstendig.

  Svar på denne kommentaren

  • Henrik Lied (NRK) (svar til Aleksander P)

   Hei, Aleksander!

   Differensiell GPS (DGPS) er i større og større grad i bruk, det har du helt rett i! Det er dog flere steder i verden hvor nøyaktigheten i DGPS-systemet ikke er spesielt høy, og da spesielt i havområder hvor man seiler langt fra DGPS-sendere.

   Hurtig forflytning ved GPS-spoofing vil nok i de fleste tilfeller ikke føre til at autopilot-systemer går fra sin faktiske kurs, da forkastes GPS-signalet for IMU/Gyro internt. Men som Todd Humphreys demonstrerte i 2013, kan man ved å veldig sakte endre GPS-kursen også få IMUer til å godta den forfalskede kursen.

  • B. Forssell (svar til Henrik Lied)

   Nei, tvertimot, DGPS brukes i alt mindre grad fordi nøyaktigheten i «vanlig» GPS er blitt så god. Mange differensielle systemer er allerede nedlagt. Derimot er mange brukere interessert i signalenes integritet, dvs. info. om påliteligheten i signalene, noe som også sendes ut sammen med differensielle korreksjoner. Men integriteten kan også fås på annen måte.

  • Aleksander P (svar til B. Forssell)

   Det har du helt rett i. Så og si alle skipsradarer benytter data fra GPS (COG, SOG etc.). Kommentaren ang. radar var med hensyn til artikkelforfatterens påstand om skip som seiler utenfor radardekning. Hva er i så fall radardekning?

 8. Jeg har opplevd det samme i norge. Jeg brukte GPS og google maps på mobilen til vise meg veien til en avtale ved en adresse ved inkognitogaten. I nærheten av den amerikanske ambasaden i oslo frøs/skiftet GPS trackeren seg på en posisjon som ikke var min reele posisjon og data edge/g4-koblingen gikk ned. Jeg merket det ikke med en gang og etter en stund der jeg gikk helt feil retning gjorde gps nålen plutslig et langt hopp og GPS virket å være reel igjen, da hadde jeg beveget meg et stykke fra ambasaden og var på villeveier (jeg er geografisk hjelpeløs og følger gpsen slavisk). Etter avtalen min gikk jeg tilbake samme veien og mobilen fikk forstyrrelser igjen ved nærheten av ambasaden, denne gangen viste i tillegg også vanlige tlf singnalet baren ingen signal når jeg var nærmest innen 30-40m fra ambasaden (kan da tyde på at en VIP besøkte ambasaden eller viktig møte foregikk på det tidsrommet). Så dette er nok rel utbredt av de fleste større lands sikkerhetstjenester. Dersom gjør lignede tester i ambasadstrøkene i oslo over tid så finner nok lignende funn (noe som NSM så klart vet om). Utifra artikkelen bruker da russland ganske sterke jamming og spoofing i dems sikkerhtstiltak, noe som så klart er bekymringsfullt da øker risiko for sivile ulykker/forstyrrelser f.eks. Denne teknologien kan jo også bruks til å f.eks bevisst føre sivile/militære skip/droner etc ut av kurs og skjule et bevistt angrep som en ulykke f.eks. (vært en del amerikanske militære fartøy som har kollidert med sivile skip i det siste?)
  Bra artikkel forresten, godt skrevet og bruk av media/grafikk i artikkelen.

  Svar på denne kommentaren

  • Nå benytter nok ikke telefonen din utelukkende GPS for å vise deg hvor du er i Google Maps. Den benytter ulike referanser, mellom annet signal fra mobilnettet. At din posisjon plutselig var uriktig i det du mistet 4G-dekningen kan skyldes nettopp dette – at du mistet dekningen, og at telefonen ett øyeblikk hadde vanskeligheter med å fastslå posisjonen utelukkende ved hjelp av GPS.

  • Are L. (svar til A P)

   Ja google maps f.eks bruker både basestasjon lokasjon/mobil og data nett og GPS. Jamming kan jo påvirke alt dette. (i mitt eks så var jeg i et området med veldig god dekning men ble påvirket forstyrrelser både edge/4g, gps og mobilsingal litt på samme måte jantoft beskrev det ved kreml) At jeg hadde disse fortyrrelsene i en begrenset geografisk lokasjon, som da var rett i nærheten av ambasaden fant jeg da merkverdig. Ang spesefikt GPS spoofing behøver heller ikke bety at singnalet emuleres til en lokasjon 20km unna, som gjør det veldig åpenbart og lett å oppdage (når russerne gjør dette så gjør de dette bevist for å sende en offensiv beskjed at de har denne teknologien), normalt så endres det med en «snik» margin så ikke FI umidelbart merker det og kan adaptere, men likevel margin nok til å forhindre f.eks drone angrep el.lign.
   Poenget mitt er at det ikke er uvanlig at nasjonale sikkerhetstjenester har jamming og spoofing utstyr i bruk bla ved ambasader, nasjonale infrastrukt objekter og rundt VIPs . Det Jentoft opplevde ved Kreml f.eks blir også brukt som standard av mange lands sikkerhetstjenester (også i norge, og av norge) for å beskytte objekter/vip’s ref til hindring avlytting ved viktige møter og angrep fra f.eks droner (Russerne ser dog ut til å være mer aggressive i sin bruk). Når slik type teknologi blir billigere som artikkelen viser så vil jo samtidig beskyttelses behovet både fra statlige og private organisasjoner øke, og mitigerende type sikkerhetstiltak øke i utbredelse.

 9. Dette er jo oppskriften på GPS-terror. Dersom feks. IS begynner med spoofing, kan de kanskje skape kaos og frykt, og stoppe både flytrafikk og annen viktig transport. Det. Det kan vel bli ganske farlig å fly dersom signalene kan forstyrre ekte GPS-signaler også i luften. Fly og flytårnene bruker vel også GPS for å styre flytrafikken?

  Interessant artikkel.

  Svar på denne kommentaren

  • Nei, flygere er ikke avhengig av GPS-posisjon for å fly, ei heller er flygeleder avhengig av GPS-posisjon for å guide flygerne.
   Det er andre systemer på plass som tar seg av dette.

  • Jens Hoxmark (svar til Kurt)

   Og anvendelse av VoIP-systemer Voice-over-Internet-Protocol, som er den digitaliserte varianten av flytrafikk-ledelse comm-system, men som på et eller annet vis er avhengig av synkron og presis tid, som i mange tilfeller er koblet til GNSS-tid. indranavia.com/solutions/communication/ For en tid tilbake het det seg at man skulle holde den gjensidige avhengigheten mellom Communication, Navigation og Surveillance så liten som mulig, men dagens systemer baserer seg på GNSS, og mest NAVSTAR GPS, i de aller fleste tilfellene fordi slike systemer har også militær betydning. ESA Galileo som er et uttalt «sivilt system» vil dermed ikke være et opplagt alternativ. Det finnes lokale «hjelpe-klokker» (hold-over) som stabiliserer tiden, men i spesielle tilfeller vil slike klokker også få utfordringer, slik som skjedde 26.januar 2016 ifm at en satellitt (SVN#23) skulle bli tatt ut av tjeneste, men som «våknet uventet til live igjen» og sendte ut misvisende informasjon som påvirket 12 til 14 andre satellitter. Det blir stadig flere og flere utrangerte satellitter i «kirkegårdsbanenen», og risikoen for slike hendelser øker, dersom kommunikajsjonen med satellittene svikter i den mest kritiske fasen. rntfnd.org/2016/01/30/gps-glitch-caused-outages-fueled-arguments-for-backup-inside-gnss/ En relativ kortvarig glipp kan medføre langvarige konsekvenser i et fininnstilt, regulert system. Ikke alle hendelser lar seg forutse, og såkalte «black swan» hendelser inntreffer med jevne mellomrom. I Norge er vi heldig innstilt med relativ god plass i luftrommet vårt, men vi har også mye terreng og utfordrende vær.

 10. Maarit Mantila Hanssen

  Takk for denne artikkelen. Stormaktene har nok teknologiene på stell. GPS til sivilt bruk har blitt ødelagt mange år siden. KINA skulle være med på GALILEO men fikk ikke lov av USA og andre i vesten. Derfor laget de sitt eget system. Samt INDIA.

  Svar på denne kommentaren

  • Kinas avhopp fra Galileo var ikke forårsaket av USA. Det ble opprettet en avtale mellom EU og Kina for samarbeid på Galileo, men kineserne mente at de fikk for lite ut av avtalen, bl.a. fikk de ikke delta i selve utviklingsarbeidet. Utviklingen av Beidou foregikk uavhengig av den avtalen.

 11. Dere skriver at «Selv en iPhone 6 kan manipuleres til å vise feilaktig posisjon». Jeg finner ikke noe i saken som forteller at iPhone er så spesiell at den ikke skulle kunne rammes av dette. Er det noe vi burde vite noe om?

  Svar på denne kommentaren

  • Henrik Lied (NRK) (svar til Audun Lona)

   Hei, Audun!

   Det burde jeg selvfølgelig utdype mer i saken. Grunnen til at iPhone og de fleste andre nyere smarttelefoner burde være relativt godt rustet til å motstå nettopp dette angrepet, er at angrepet vi utførte kun går på GPS-frekvensen. Men iPhone har i tillegg assistert GNSS via telenettet, samt GLONASS-støtte.

   Så egentlig burde den (i teorien) være i stand til å motstå denne form for dramatisk posisjonsendring (…på over 8000km i løpet av et sekund).

 12. Det å plassere et ukjent antall velutviklede spoofere/jammere/meacone festet til transonder, «værballonger» som følger en viss høyde, eksempelvis 200mB, som slår seg av og på i en tilfeldig rekkefølge, og med ulike signaturer, vil kunne føre til mye kaos i enkelte områder. Da hjelper det lite å ha antenner som er beregnet for å nulle ut faste jammere/spoofere, og slik teknologi er belagt med eksportrestriksjoner.

  Svar på denne kommentaren

 13. Det er ikke sikkert at det er naboen vår i øst, som står bak GPS-spoofingen. Å utføre noe slikt er nemlig så enkelt at det kan også være mulig at det rett og slett bare er snakk om guttestreker.

  Svar på denne kommentaren

 14. Stein Erik Aase

  Her snakker vi om båter og havområder,det som virkelig er farlig, er at luftfarten benytter seg av GPS innflyginger ned så lavt som 250 fot(ca 75.meter over terrenget) i under en km sikt! Bakke baserte navigasjons systemer blir lagt ned fordi dette koster penger å vedlikeholde.Vi har jo fått dette «fantastiske» GPS systemet! Tenk når du ligger på innflyging inne i den Norske fjellheimen, og det viser seg at du er enn helt annen plass en du tror?
  Farlig å basere seg bare på et system!
  Vil bare legge til at jeg har vært ruteflyger inn over 25 år!
  Skeptisk!
  👨‍✈️

  Svar på denne kommentaren

  • Ja, og nå for tiden erstattes de konvensjonelle RADARene, MSSRene, med NOR-WAM, Wide Area Multilateration, som baserer seg på mottak av Mode-C, og der posisjoen blir triangulert vhja tidsmålinger basert på NAVSTAR GPS. Det har jo vært en god leveregel å holde Communication, Navigation og Surveillance adskilt funksjonsmessig, men muligens man sparer noen penger i et kortsiktig perspektiv med å blande inn GNSS i alle felt?! Er det bærekraftig mon tro?!

  • Stein Erik Aase (svar til Jens Hoxmark)

   Når ATC begynner å bruke GPS posisjoner i steden for aktuelle radar pilot for å separere trafikken,ja da begynner det virkelig å bli spookey!
   Selv likte jeg ikke å fly GPS approacher,dersom det fantes en bakkebasert innflyging, benyttet jeg meg av denne,dersom været var dårlig.
   Enkelte land setter opp igjen Loran C som back up!
   GPS er også utsatt for unøyaktighet ved solstormer, tykt skydekke, og andre atmosfæriske påvirkninger. Det er ikke så upåvirket av slikt,som vi ble fortalt i GPSens spede barndom.
   Amerikanerne mistet jo en drone i Iran. De overtok kontrollen ved å hacke seg inn og gi feile possisjonsdata og de klarte til og med å få landet den, ganske inntakt!
   Det er grunn til å være forsiktig!
   👨‍✈️

  • Har du fått med deg hva som skjedde i området rundt Kirkenes nå 7- til 9. september 2017, tror ikke NKOMs Einar Lunde holder seg helt oppdatert på situasjonen og trusselbildet. Det snakkes mye, men vi som nasjon har ikke vist vilje eller evne til å satse på virkemidler, vi nøyer oss med å registere og innordne oss redusert funksjonalitet. Det har jo ikke så mye å si per i dag, men hva om 5, 10, 15 år når mye av dagens hardt opparbeidet kompetanse er tapt til evigheten, og dagens bakkeanlegg har blitt stemplet «for dyre» og «for gammeldagse»?! For å beskytte GNSS, så må verdien av eventuelle destruktive handlinger mot GNSS reduseres til et minimum. Vi som nasjon har hittil tjent ufattelig antall milliarder kroner på å kunne benytte NAVSTAR GPS helt gratis, bare tenk innenfor seismiske kartlegginger av vår kontinentalsokkel, og kartlegging forøvrig. Men vi som nasjon går med «hauet under armen og den samme armen i bind» når vi fjerner bakkebasert infrastruktur for å høste siste rest av den enorme gevinsten, det er som å spise opp såkornet sent på vinteren. Vi som nasjon innretter oss på et ufattelig lite bærekraftig vis, ut fra kortsiktige semistatlige industrielle interesser som Norsk Romsenter fører an i med et overmot som ikke finnes sidestykke til, og som for internasjonal etablert ekspertise framstår som et vannvidd, sett på bakgrunn av Norges plassering i vårt geopolitisk potente hjørne. Vi gir avkall på all vår egen nasjonale autonomi og autoritet fordi Statssekretær Reynir Johannesson muligens har sett hvilke mulgheter som eksStatssekretær Pål Julius Skogsholt fikk ved forrige korsvei i kontakt med ESA og norsk romindustri. De som skal løse den operative floken i det daglige kan fort bli stående igjen med for få hjelpemidler i kritiske situasjoner.

 15. Alle satellittbaserte radionavigasjonssystemer kan være utsatt proofing eller jamming. Det kan også være at de blir slått ut solstormer. Loran sender på 100 kHz og pulser på flere hundre kW. For proofing eller for å jamme et slikt signal må det stort og tungt utstyr til. Det er beklagelig at norske myndigheter nå har lagt ned de fire senderne vi hadde. Masta på Jan Mayen blir sprengt ned i disse dager.

  Myndighetene begrunnet beslutningen om å stenge ned Loran C systemet med at det var få brukere. Hadde Loran C blitt oppgradert til eLoran og fått nøyaktighet tilnærmet GPS har det sikkert blitt flere brukere. Dessuten hadde dette vert et robust supplement til saltetitt basert navigasjon.
  Det som er enda vanskeligere å forstå er at det koster ca. 100 millioner kroner å legge ned systemet. Dette er omtrent samme prisen det er på oppgradering til eLoran. Det vil i praktisk si at det ville vert gratis å oppgradere da det har blitt gjenbruk av infrastruktur. Det er bare sender og timer som ville ha blitt byttet. Det blir også argumentert med kostnad på drift av systemet. Driftskostnadene ville vert minimal på et nytt system. Utgiftene ville ha vært strøm og kontrollsenter. Kontrolltjenester kunne ha vert satt ut til en kommersiell aktør.
  Det vil være typisk norsk at systemet blir bygget opp igjen i framtiden til en prislapp på mange hundre millioner, etter uønsket hendelser og erfaringer fra andre stater.

  Svar på denne kommentaren

  • Å sette Norsk Romsenter til å finne ut om det er behov for noe annet enn kun satellittbasert, sier jo litt om saksgangen. Norsk Romsenter er satt til å utforme «ny norsk PNT-strategi» som skulle ha vært ferdig 1.juni 2017, men som nå er utsatt til «høsten». I mellomtiden blir Loran-anleggene fjernet basert på en vurdering utført av Norsk Romsenter november 2016. Oppgraderingen av de norske anleggene ville kommet på langt mindre enn de 100 millioner kroner, da man kan gå for en «prototyp eLoran», og da snakker man om 10 til 15 millioner for de tre gjenværende Loran-anleggene. Storbritannia har bedt Norge om møter, men det blir avvist med eposter som inneholder informasjon som ikke er dokumentert. Mottakere til eLoran er hyllevare, og de seneste modellene er på størrelse med bank-kort, se reelektronika.nl/ for mer info. Det at det ikke etterspørres Loran/eLoran, kan skyldes at norske myndigheter har forsøkt å avvikle systemet med 3 til 4 års mellomrom siden det ble oppgradert i 1995. Det var jo fantastisk at de fant noen brukere i det hele tatt. Men Galileo krever også nye mottakere, da de fleste GPS/GLONASS mottakerne ikke kan motta og dekode Galileo, de såkalte «krypterte» tjenestene vil kun bli tilgjengelig for de ganske få, jeg tror ikke Norge har fått tillatelse ennå, siden vi er utenfor EU, og tilfører et par milliarder kroner hvert år, selv om Galileo skulle ha vært ferdig i år 2008. Det er også et spørsmål om bærekraftig utvikling. GNSS satellitter går i såpass høye baner at de ikke returnerer til atmosfæren etter endt tjeneste, dermed må de skytes utover noen kilometer til såkalte «kirkegårdsbaner», og ifølge Norsk Romsenter så vil vårt nære verdensrom være såpass fylt med skrap, skrot og gamle satellitter, at det vil bli problemer med å sende ut nye om 30 til 40 år. Det drømmes om «søppelopprydding» i vårt nære verdensrom, men det er nok mer science-fiction. Jo flere GNSS-systemer, dessto raskere fylles vårt nære verdensrom med skrot, og diverse ødeleggelser av ulike satellitter fo å demonstrere makt har jo forværret dette enda mer. romsenter.no/Aktuelt/Siste-nytt/Trenger-10-soeppelryddinger-hvert-aar Hvem tar på seg ansvaret for å drive «søppelrydding» for andre nasjoner, når man ikke engang kan forsyne noen flyktninger med mat&husvær nede på jorda vår?! Det er jo besyndelig at Russland og Kina beholder sine bakkebaserte systemer som er kompatible med Loran/eLoran, og at USA planlegger å innføre eLoran, etter at Loran-C ble avviklet i 2009/10 etter en «budsjett-ulykke», alle med sine egne GNSS-varianter, og at Storbritannia holder fast på eLoran, mens norske myndigheter anser oss som immune fordi Galileo er på vei, selv om vi muligens har store deler av våre ressurser plassert i et av verdens mest geopolitisk potenter hjørner. Det ser ut som vi har glemt alt vi noengang har lært om å være autonome og autoritær som nasjon og forvalter. Så hvordan kan vi i Norge være med på å legge alle eggene i en kurv som ennå ikke er ferdig eller utprøvd realistisk sett, mens vi hiver de velprøvde kurvene på dynga?! De norske Loran-anleggene blir sprengt ned i den kommende uken, det hadde kostet 3 til 4 millioner i året å hatt de i beredskap. Storbritannia ser for seg tap for Storbritannia på mer enn 5 milliarder GBP dersom GNSS skulle bli utilgjengelig for en periode på 5-fem dager, og Storbritannia har bedt på sine knær om at Norge beholder vår Loran-anlegg. Hvordan behandler vi en nær nabo og alliert, navigasjon er et internasjonalt anliggende, og ikke en maktkamp om markedsandeler slik Norsk Romsenter legger opp til. jenshoxmark[at]gmail.com En av hovedpersonene bak konseptet for NAVSTAR GPS, Dr. Brad Parkinson, har satt sammen en anbefaling som kalles PTA – Protect, Toughen & Augment rntfnd.org/what-we-do/our-recommendations-gps-gnss/ NKOM og Norsk Romsenter sier noe om P’en, men har helt ut glemt T’en og A’en i denne. Hvorfor vil USA reetablere Loran-C som eLoran per år 2017?!

  • Se disse fra siste US Space Based PNT Advisory Board møte 28. og 29. juni 2017
   GPS-spoofing gps.gov/governance/advisory/meetings/2017-06/buesnel.pdf
   og
   eLoran Trusted time eLoran(Y) som USA ser ut til å gå for. gps.gov/governance/advisory/meetings/2017-06/derbez.pdf Men norske myndigheter og fagetater sluttet dessverre å tenke konstruktivt etter 2010/11, da Aftenposten hadde opp en sak om B. Smutney og satellittprodusenten OHB insidegnss.com/node/2438. Da ble det på en måte et hodeløst prestisjefylt løp her i Norge, koste hva det kom til å koste, og det har kostet mye, men gitt oppdrag til noen få store semistatlige bedrifter og forskere ikke minst, og så gjaldt det å kvitte seg med alle andre bakkebaserte og rimelige alternativer så raskt som mulig.

 16. Her var det åpenbart mye kompetanse samlet. Ville vært veldig interessant å få noen vurderinger av realismen i selvkjørende biler/busser. Noen av forfatterne som ville satt seg inn i en selvkjørende buss som holder 100 km/t? Setter pris på et svar som kan forstås av kjøkkenteknologer.

  Svar på denne kommentaren

  • Ser at det ser dumt ut å spørre om noen vil ‘sette seg inn i en buss som holder 100 km/t’, men dere skjønner hva jeg mener…

  • Jens Hoxmark (svar til Stein-G)

   Nei, det ville jeg ikke ha gjort, det ville jeg ikke være komfortabel med rett og slett. Det kan nok være tryggere og bedre på mange måter, men det er noe inne i meg som overhodet ikke er enig i at dette er en bra utvikling.

 17. Stig Henning Johansen

  Det her er en del av Russlands våpen for elektronisk krigsføring. De kan forstyrre radiokommunikasjon som GPS og mobil med nye våpensystemer, eller komplekser som de kaller det. Gammelt nytt.

  Svar på denne kommentaren

Vil du kommentere? Svar på en quiz fra saken!

Vi er opptatt av kvaliteten på kommentarfeltet vårt. Derfor ønsker vi å sikre oss at alle som kommenterer, faktisk har lest saken. Svar på spørsmålene nedenfor for å låse opp kommentarfeltet.

Hvor mange skip ble påvirket av dette angrepet?

Hva er GPS-spoofing?

Hvorfor har det blitt enklere å gjennomføre GPS-angrep?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.