nrk.no

John Oliver kjøper reklameplass for å opplyse president Trump

Kategorier: Historiefortelling & Journalistikk

HBO-serien Last Week Tonight with John Oliver har kjøpt reklameplass hos de store kabelselskapene for å opplyse Donald Trump. Foto:Faksimile fra Last Week Tonight.

Den britiske komikeren John Oliver kommer med kraftige stikk til president Donald Trumps holdninger til fakta. Og en potensiell løsning på problemet.

Komikeren John Oliver har hatt stor suksess med HBO-serien Last Week Tonight, og hver episode inneholder et tematisk dypdykk som i blant føles svimlende likt god, tradisjonell gravejournalistikk.

HBO-serien hadde i natt sesongpremiere, og deler av episoden var naturlig nok viet til den nyinsatte amerikanske presidenten.

Segmentet som er publisert på YouTube tar blant annet for seg hvordan Trump forholder seg til fakta, og stiller spørsmålstegn ved at presidenten tilsynelatende velger å tilegne seg informasjon fra tabloide TV-programmer i stedet for offisielle kilder i statsapparatet.

Oliver tar også for seg at nettsider med et tidvis svært fleksibelt forhold til virkeligheten, som Infowars og Breitbart, blir sett på som objektive kilder til informasjon av presidenten, og at etablerte og kritiske nyhetsorganisasjoner som CNN og The New York Times blir stemplet som «fake news» av presidenten.

Kjøper reklameplass

Halvveis ute i segmentet klipper John Oliver til et opptak fra Air Force One, hvor Trump blir fotografert og intervjuet av et stort pressekorps. I bakgrunnen hører vi en TV-reklame, som Oliver har klart å spore tilbake til TV-kanalen Fox News. Mens Trump blir intervjuet, ser han altså på TV. Reklamen er denne:

Dette gav tydeligvis gjengen bak Last Week Tonight en idé: Siden Donald Trump i stor grad sitter foran TVen store deler av dagen, hvorfor ikke kjøpe opp litt reklameplass og fylle det med innhold som presidenten kan ha godt av å tilegne seg?

Så det er nettopp det de har gjort: I reklameinnslagene på TV-programmene New Day, Morning Joe og Fox & Friends har Last Week Tonight kjøpt reklameplass som blant annet forklarer hvordan atomprogrammet er bygget opp (siden Trump tydeligvis ikke vet dette), og at den amerikanske arbeidsledigheten faktisk ikke er 42 prosent (i desember 2016 var den 4.7 prosent).

Du kan se reklamene fra rundt 21 minutter ute i innslaget, men det er en såpass god blanding av informativt og underholdende at det kan være verdt å få med seg hele.

Hvorvidt Donald Trump får med seg innholdet i reklamene vites ikke ennå, men ideen er uansett morsom og appellerer til Last Week Tonights publikum.

10 kommentarer

 1. Glitrende av John Oliver. Spesielt poenget med den selvbekreftende sirkelen om at folk tror på Trumps løgner fordi Trump sier de er sanne fordi folk tror på dem når Trump sier de er sanne…

  Severdig video.

  Svar på denne kommentaren

  • Bayfront (svar til Espen)

   1. Det blir litt «feil» når en «må» svare at Steve Bannon grunnla Breitbart News, for å kunne kommentere her. Han var med i det første styret i Breibart News, – men han var ikke grunnleggeren.

   Og hva var arbeidsledigheten i U.S.A. i desember 2016? Var den 4,7%, – eller var den noe annet? Hva er arbeidsledigheten i Norge, – ja altså den reelle arbeidsledigheten, – og efter hvilke normer og/eller kriterier er underlaget for den norske beregningen?

   Har President Trump selv hevdet at den amerikanske arbeidsledigheten var 42%? Hører en på YouTube-videoen ovenfor; fremkommer det vel ikke akkurat slik? Gjør det vel? youtu.be/xecEV4dSAXE?t=198

   Det fremkommer vel også fra den samme videoen at Obama «løy» i omtrent 25% av hva han sa? Det vises da også videre til at President Trump har «løyet» mer enn 65% i hva han har sagt. – Men igjen; hva er kriteriene? Her er i alle fall et klipp fra Norge: youtube.com/watch?v=NpFWacfx4cA

   Én ting er hva President Trump og hans velgere og medspillere fokuserer på (for øvrig er vel ennu ikke en gang hele staben utnevnt ), – noe annet er hva media fokuserer på. Medias kildehenvisninger eller -underlag; er også i det aller vesentligste de samme NYT, CNN, Washington Post, Huffington Post, o.l, hvilke også var de samme som kun ville ha Hillary R. Clinton som president. Disse samme media, benyttet vel også ganske «velkonstruerte» statistiske oppgaver (meningsmålinger) for underbygge hva de mente at befolkningen skulle stemme på, og har vel i dag selv kanskje et «lite» forklaringsproblem?

   Det er også slik i den norske politikken, at de aller fleste stemmer på hvem som gavner nettopp dere egne fordeler, og på samme måte «roper» i dag så altfor mange omkring i Europa «Fy» til Trump; som vel egentlig er mest interessert i hva som gavner U.S.A.

   Det harseleres efterhvert mer og mer med President Trumps «America First»; men er det ikke enhver statsleders hovedoppgave å fremme eget lands og egne borgeres «wealth and prosperity», og heller å tenke på andre land, dersom dette også kan gavne ens eget? Kanskje flere statsledere burde lære av dette?

   Selv har jeg efterhvert fått det ganske klarere for meg, at den store motstand en i dag ser mot President Trump, kanskje heller er en reaksjon fra det etablerte, politiske miljøet; som nu nærmest har fått en «nesestyver» ved at deres over lang tid opparbeidede monopol på politiske håndteringer, kan bli overkjørt og nærmest tilsidesatt av en forretningsmann; som endog er blitt valgt av en befolkning som igjen har gått lei av monopolpolitisk svada? Kanskje disse monopolpolitikerne nu benytter sine kontakter og irrganger hvorsomhelst, nettopp for ikke å «miste grepet»?

   Kanskje nordmenn burde se på hva norske politikere driver med?

  • Sjef Billig Mais (svar til Bayfront)

   Dette har de allerede kommentert på, litt lengre ned på siden (fra Henrik Lied: «Dette stemmer, dog forstår jeg det sånn at Steve Bannon var et av de første medlemmene i Breitbarts styre.»)

   Arbeidsledigheten i USA er omkring 4.7%, per ifølge US Bureau of Labour statistics, men det Trump referer til er en annen variant av arbeidsledigheten – se denne videoen for en liten forklaring:
   youtu.be/Hn6JWzoKv14

   Tja, han framstiller det i åpent forum, og sier at han har hørt det. Uten at han sier noen kilder etc. betyr ikke uttalelsen hans noe som helst.

   Last week tonight lister kildene sine på skjermen, og på nettsiden deres. Mener å huske at kilden var Politifact, og de lister opp hver enkelt grunn til at en uttalelse var falsk, så du kan bare lese fritt.
   politifact.com/personalities/donald-trump/
   politifact.com/personalities/barack-obama/

   Litt usikker på hva du egentlig mener her, men siden du nevner meningsmålinger og «venstrevridd media» så kan du jo eventuelt lese denne artikkelen fra Fox (som meg bekjent er godt plassert på høyresiden) som deriblant viser til at ganske få (relativt sett) ser positivt på Trump:
   foxnews.com/politics/2017/01/19/fox-news-poll-divided-yet-optimistic-country-awaits-trump.html

   […]

   Nå er det jo slik at America First policyen også deriblant har ført til «The Wall» – en ineffektiv anti-immigrasjonsstrategi som koster en grei slump penger. Det at statsledere burde fokusere på eget land er jeg enig i, men slik som verden går nå er det vanskelig å stå alene – en av de beste måtene å fremme ditt eget lands interesser på er jo nettopp å skaffe gode samarbeidsavtaler.

   Nok en gang nja; en solid mengde av Amerikas befolkning stemte jo mot (flere enn for) Trump, så at disse reagerer er jo ikke så merkelig.

   Jeg vil nok si at en del av oss faktisk følger ganske nøye med 🙂

  • Slik en annen (CM) skriver (her under); bør en egentlig være skeptisk til det aller meste. Det er vel heller ingen tvil om at de fleste [mindre] land ønsker å trekke oppmerksomheten bort fra ubehageligheter i eget land, og ved mer å fokusere på hva som er galt i andre land. Da blir det også å plukke ut hva som nettopp bidrar i denne retningen.

   På den ene side, er det neppe tvil om at President Trumps fremgangsmåte hittil, har vært meget ukonvensjonell, og blir dette ikke usannsynlig også fremover.

   Men hva vil egentlig President Trump? Vil han det beste, eller det bedre for U.S.A.? Det har vært en del kritikk av at Trump allerede er «rik» og dette «beviser» implisitt at mannen kun er ute efter å ytterligere berike seg selv. Men argumentet er vel egentlig noe dårlig, da svært mange amerikanske presidenter har vært rike, og allikevel blitt hedret for sitt bidrag i presidentrollen, og siden. Trump er blitt anklaget for «kvinnehistorier»; men om en skulle hengt seg opp i slikt; skulle en stor del av de europeiske ledere også blitt kritisert, – samt at jeg husker vel også at President Thomas Jefferson også hadde «svin på skogen»; som i dag neppe ville ha fått han valgt. For øvrig var vel også Trump tidlig ute med å ansette kvinner i egne og private organisasjoner.

   Det skrives om handelsavtaler, og at «alle er forpliktet til å følge disse». For U.S.A.s vedkommende, er vel også saken den at disse avtale kanskje er skrevet noe «dårlig», og i altfor liten grad har tatt fremtidige amerikanske interesser i betraktning. [Avtalene har som oftest en del politiske og strategiske betingelser; som var av interesse på de tidspunktene de ble skrevet, og som dekket et uoversiktlig tidsrom]. Avtalene med Mexico og Canada er dessuten omkring 25 år gamle; og naturlig nok modne for revisjoner, da ganske mye har skjedd i denne tiden, som en ikke akkurat tok helt i betraktning den gang avtalene ble skrevet.

   For øvrig, å lage avtaler som inkluderer et mangfold av diversifiserte land, folkeslag, styreformer, politiske retninger, historiske og kulturelle bakgrunner, kan ha sine fordeler på enkelte områder, – men vil en da ikke samtidig motarbeide opprettholdelsen av nettopp mangfoldet? Dette er jo interessant rent filosofisk; nettopp å kunne foreta en nærmest altomfattende homogenisering, men vil ikke dette også samtidig stride mot den menneskelige natur?

   Enkelte steder har jeg endog lest «folkekravet» om at U.S.A. MÅ ha åpen grenser for ALLE, – men bare ikke for Russland(?). Hvorfor ikke også inkludere Russland? For tiden er det en vedvarende blokade av Russland, men hva skal dette tjene til? Har noen hittil klart å sulte ut russerne?

   Jeg har forståelse for at President Trump vil kansellere omtrent alle inngåtte avtaler, og så forhandle disse på ny, nettopp fordi at alle disse avtale er blitt «for gamle», og hører til en verdenssituasjon vi er i ferd med hele tiden å bevege oss bort fra. Politisk, og til dels også noe forretningsmessig, kan en kritisere hans fremstillinger av dette, men det blir allikevel «å ta mannen i staden for hensikten eller målet».

   Trump er en forretningsmann, som er oppvokst i New York. I forretningslivet her, – og mange andre steder, krangler en og skjeller hverandre ut; så busten fyker, – men når avtalen er ferdig; går en ut og spiser og morer seg, og krangelen er lagt på hyllen til neste gang. I Washington D.C. derimot, forhandler de i pene og pyntelige former, smiler og viser alle former for velmenende, og når de går i fra hverandre, så skyter de hverandre i ryggen, ikke for at du skal dø, men for at de skal kunne more seg med å se hvorledes du dør.

   Med dagens bastante og mediastyrte [sammen med gamle politikere] angrep på President Trump, går dette faktisk til angrep på nettopp de forhold media tidligere har kritisert og ønsket rettet opp. Det kan nesten se ut som om amerikanske media, godt hjulpet av «verden» nu glemmer tidligere ønsker og krav om en revisjon for U.S.A., bare de kan få fjernet mannen som har stilt seg villig til å forsøke å innfri de samme.

   Jeg kan derimot forstå «verden utenfor U.S.A.», som nu risikerer at «onkel vil endre arveforholdene».

  • Potet (svar til CM)

   Bernie Sanders snakker her om unge voksne (17-20), hvor arbeidsledigheten er høyere enn blant befolkningen for øvrig, og om afroamerikanere og minoriteter. Trump snakker om den faktiske arbeidsledigheten i befolkningen som helhet.

   Dette klarer du jo å lese selv også. Vær gjerne skeptisk, men det er ingenting i det bildet du lenket til som gir grunnlag til å tvile på Politifact.

  • Henrik Lied (NRK) (svar til Arne)

   Hei, Arne!

   Dette stemmer, dog forstår jeg det sånn at Steve Bannon var et av de første medlemmene i Breitbarts styre. Men opplys oss gjerne hvis dette ikke stemmer!

 2. Det er absolut en morsom og ironisk kommentar av LWT, men desverre neppe noe som medfører endringer av Trump’s nyhetsvaner eller holdning til sannhet og løgn. Problemet her igje er jo at det hanlder om hvem som har råd til å kjøpe seg til taletid, og ikke om en president, som tydelig feiler sitt embede som hele folkets president med omtanke for en nasjons beste.

  Svar på denne kommentaren

Vil du kommentere? Svar på en quiz fra saken!

Vi er opptatt av kvaliteten på kommentarfeltet vårt. Derfor ønsker vi å sikre oss at alle som kommenterer, faktisk har lest saken. Svar på spørsmålene nedenfor for å låse opp kommentarfeltet.

Steve Bannon stiftet bedriften

Hvor stor var den amerikanske arbeidsledigheten i desember 2016?

Hva inngår IKKE i den tredelte atomvåpenmodellen?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.