nrk.no

Heimevernet, avd. Marienlyst

Kategori: Allmennkringkasting i en ny tid


Noe for noen, av og til. Slik formulerer deler av høyresiden NRKs framtidige ambisjon. Da kan de ikke samtidig klage over den norske kulturens allmenne forfall.

Norges nest bredeste oppdrag

Stortinget har lagt en enorm bør på kringkastingssjefens skuldre: Han skal fremme den offentlige samtalen og sørge for at befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å delta i de demokratiske prosessene. Bortsett fra regjeringen selv, har ingen norsk institusjon et bredere oppdrag enn NRK.

Bedre blir det ikke av kravet om at NRK også skal avdekke kritikkverdige forhold og beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep.

Ja, og så var det dette med å reflektere det geografiske mangfoldet, styrke norsk og samisk språk, skape arenaer for debatt og informasjon om det flerkulturelle samfunnet, og formidle og produsere norsk drama, film og musikk.

Verdiene våre

Det står faktisk i NRK-plakaten, det dokument hvor samfunnet har formulert hva vi vil ha igjen for lisensen, at NRK skal «formidle kulturarven i Norge», et oppdrag P4 og Nettavisen tar lett på. Det samme gjelder den religiøse arven, den er også en del av NRKs ansvar. Vi skal vite hvor våre verdier kommer fra.

Dessuten skal lisenskronene brukes til å sikre barns ytringsfrihet, øke kunnskapen om internasjonale forhold og produsere nyhetssendinger som speiler det nasjonale mangfoldet. Når så du sist en nyhetssending på TV Norge?

Mer enn underlig

NRK er, kort sagt, nasjonens fremste kulturbærer og demokratiske arena. Det virker derfor mer enn underlig at det er de konservative som sterkest krever at bærebjelken skal være så spinkel som mulig, og at arenaen skal gjøres trangere. Det er de samme krefter som krever at vi skal tilpasse arbeidsliv og skattenivå til en globalisert virkelighet som vil begrense den nyhetsformidlingen som rommer den fyldigste utenriksdekningen. Uten nrk.no er Aftenposten alene om å ha en nettutgave beriket av utenrikskorrespondenter. Schibsteds kamp mot NRKs digitale tjenester er en søknad om å få monopol.

Begrensningsiveren

For tiden hogges det fra flere sider mot NRKs røtter. Ingen har foreløpig gått så langt som Jyllands-Posten, som i en lederartikkel like før påske foreslo å «lukke og slukke» hele Danmarks Radio, men kravene om at NRK skal begrense seg, blir stadig sterkere. Kritikerne vil ha mindre egenproduksjon av drama, selv om de alternative produsentene er internasjonale giganter, nettvirksomheten må begrenses til programinformasjon og distribusjon av radio- og tv, samarbeidsprosjekt som Yr.no må forbys, sport og underholdning bør overlates til de kommersielle, og det er ingen mening i at NRK lager så mange DAB-kanaler (bortsett fra slike som få hører på).

På tide å etablere et Heimevern

Det norske Heimevernet ble etablert i 1946, basert på erfaringene om alt som gikk tapt fordi vi var så dårlige til å forsvare oss. Det er på tide å etablere et skikkelig heimevern for det fenomen som på norsk kalles allmennkringkasting, men som på engelsk omtales med et langt bedre begrep: Public Service Broadcasting. Ingenting tyder på at den norske offentligheten trenger dårligere demokratiske og kulturelle tjenester enn før.

Ingen grenser for NRK?

Finnes det da ingen grenser for hvor langt den offentlig finansierte kringkasteren kan bre seg i et marked der også de kommersielle aktørene gjerne vil overleve? Det gjør det. Begrensningen er bygget inn i NRK-plakaten, med en formulering som kunne vært hentet fra Paulus første brev til korinterne. Mens Paulus skriver: «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode», har departementet gitt NRK følgende formaning: «NRK skal kunne formidle samme type tilbud som også tilbys av kommersielle aktører, men bør etterstrebe å tilføye sitt tilbud et element av økt samfunnsverdi i forhold til det kommersielle tilbudet.»

Hvis samtlige NRK-sjefer brukte denne fromme forutsetningen, formulert i plakatens 4c, som det siste og avgjørende sjekkpunkt for ethvert nytt programkonsept, ville det bli lettere å forsvare institusjonens unike posisjon og misunnelsesverdige finansieringsform. NRKs oppgave er å løfte alle sjangre.

Bredde uten dybde har liten verdi

I stedet for å lage «Anno» som en dårlig kopi av «Farmen», burde NRK følt seg tvunget til å tilføre realitysjangeren en «økt samfunnsverdi», hvordan nå det skulle gjøres. I stedet for å tilpasse sportssendingene til sponsorenes og idrettens ønsker, bør NRK lære av fotballmagasinet Josimar hvordan entusiasme for sporten ikke trenger å stenge for de kritiske blikkene for dens skyggesider.

Vi trenger ikke NRK til å lage spillelister så lenge vi har Wimp og Spotify. Men vi trenger NRK til å produsere «Bluesasylet» til Knut Reiersrud og Knut Borge og «Jungeltelegrafen» til Arne Berg og Sigbjørn Nedland. De mange kanalene og de lange flatene er åpenbart en trussel mot kvaliteten. NRKs frihet til å være bred er lite verdt uten et samtidig mot til å være dyp.

Reservat reduserer verdien

Men alt kulturvern, all demokratibygging, all debatt og forsvar av norsk språk og geografisk mangfold, vil gradvis bli mindre verdt hvis NRK gjerdes inne i et teknologisk reservat. Forslaget om å nekte NRK å utvikle nyheter og andre tjenester på nett, vil medføre at allmennkringkasteren, i likhet med andre som har fått tildelt reservater, gradvis desimeres og degenerer.

Stenges NRK ute fra nettet, vil institusjonens vern om kultur, språk, demokrati, geografisk mangfold og barns opplysning før eller siden ende som NRK Gull: Hyggelig, men uviktig nostalgi.

Allmennkringkasting i en ny tid

NRK er en betydelig samfunns- og kulturinstitusjon i Norge.

Som resten av verden går Norge gjennom store medieendringer, og NRKs rammer vil bli revidert i 2015.

NRKbeta og NRK Ytring ønsker å tilrettelegge for en bred og opplyst debatt om allmennkringkasting i en ny tid. Det viktigste for oss har vært å finne de gode stemmene til å belyse hovedtemaene. Derfor har vi utfordret både NRK-tilhengere og -skeptikere med ulik bakgrunn – mediedirektører, tenåringer, politikere, forfattere og forskere fra Norge og verden utenfor – til å bidra til vår kronikkserie.

Tekstene vil bli publisert i løpet av april og mai 2015.

Publiserte tekster (oppdateres underveis):

17 kommentarer

 1. Bra kommentar, Sven Egil. Den åpenbare forklaringen på den konservative NRK-hetsen er at NRK «stjeler» eyeballs, seere, og det gjør det vrient å tjene penger for de kommersielle kanalene. Og at «alle» i NRK stemmer AP eller SV.

  Svar på denne kommentaren

 2. Åsmund Pedersen Hugo

  Du treffer spikeren på hodet, Sven Egil Omdal. Jeg har tidligere kommentert prioriteringen bak årsakene til å endre NRK.

  I uttalelser for en to ukers tid tilbake, mente mediepolitisk talsmann i Høyre følgende:

  – Viktigst er det at dagens komersielle aktører mener at NRKs konkurranse påvirker dem negativt, og vanskeliggjør satsning på nett.
  – Ekspertgruppens – som ble nedsatt av regjeringen, med et bredt spekter av relevante fagpersoner fra Universitet og Høykoler – meninger om at NRK ikke ødelegger eller begrenser for komersiell drift. ble avfeid som «tull» – noe man visst nok ikke trengte å være økonom for å forstå.
  – Befolkningens store oppslutning (med 95%) om at dagens NRK-produkt er meget godt, og etterfølger deres samfunnsoppdrag på en god måte, er ikke nevneverdig i diskusjonen.

  Svar på denne kommentaren

 3. Tenk om dere på ytre venstre kunne være såpass årlig at dere i det minste tok med at dere vil ha et lisensfinansiert Nrk fordi er et rent propagandaapparat for venstresiden. Gjennom åtte år stilte de av prinsipp ikke ett eneste kritisk spørsmål til den forrige regjeringen, nå er kanalens ansatte rasende over at de tross iherdig innsats fortsatt ikke har klart å henrette noen av de nye statsrådene.
  Nrk og fansen er patetisk, og jeg ser med forakt på dere alle-.

  Svar på denne kommentaren

  • Kristian Kalvå (svar til Anti-Svein)

   Ikke et eneste kritisk spørsmål til den forrige regjeringen? Stoltenberg og Co. fikk da vitterlig gjennomgå når Mongstad ikke materialiserte seg. Eller hva med skiftene i regjeringen? NRK var helt klart med å stille kritiske spørsmål da. Eller hva med kritikken rundt manglende sikring av regjeringskvartalet før Breivik gikk til angrep?

   Du må gjerne være høyrevridd og skeptisk til venstresiden, men la oss nå i hvertfall holde oss til fakta. NRK har holdt seg uavhengig og kritisk til alle nyere regjeringer. Å påstå noe annet er rett og slett feilaktig med skylapper på.

  • Helge Nilsen (svar til Kristian Kalvå)

   Er enig i dette. Sjå f.eks på Lysbakkensaka, det var ingen som klaga på at saka blei fulgt med et sterkt kritisk lys. Trur mykje av denne debatten skyldast at folk og partier som har et tydelig ønske om et sterkt demokrati, og eit sterk demokratisk ordskifte, ser på kritisk journalistikk som nødvendig for best mulig beslutningsprosessar i samfunnet. Partier med et litt meir brysomt forhold til demokratiet, ser dessverre på kritisk journalistikk som noko som skal rettast mot motstandarar, og ikkje mot dei sjøl.

  • Helt enig i observasjonen rundt de mange uteblivende kritiske samfunnspolitiske spørsmålene som ble lagt pp is fra Nrks side i løpet av de åtte årene med rødgrønn regjering.
   Så fort maktskiftet kom, ja så dukket det ene ferdiglagede søkelysprogrammet etter det andre opp..den nye regjeringen fikk mye og nye kritiske spørsmål i fanget, selv om de kun hadde regjert i mindre enn et par måneder.
   Når en så programmene, så bar de preg av å ha ligget i skuffen, ferdig laget, men ikke turt å bli sendt..
   De andre store hendelsene som landet har opplevd er jo nyhetssaker som er brukt tid på å kommentere.
   Hvordan landets tilstand ikke ble kritisk ettergått fra mediehuset Nrk, ja det er det vi seere som opplever å se.

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Gordon)

   «Så fort maktskiftet kom, ja så dukket det ene ferdiglagede søkelysprogrammet etter det andre opp..den nye regjeringen fikk mye og nye kritiske spørsmål i fanget, selv om de kun hadde regjert i mindre enn et par måneder.
   Når en så programmene, så bar de preg av å ha ligget i skuffen, ferdig laget, men ikke turt å bli sendt..»

   Dette høres interessant ut. Hvis du har noen programtitler vil vi gjerne granske dette nærmere.

 4. Nettaviser består av i hovedsak av tekst og bilder. Det samme gjør ordinære papiraviser. NRK konkurrerer på skjerm, men ikke papir. Hvorfor?

  Med alle argumentene som benyttes for at NRK skal kunne stjele markedsandeler på nett i konkurranse med private aktører, så tilsier vel dette også at NRK bør begynne å utgi daglig, gratis papiravis? Innholdet er bortimot det samme.

  NRK skulle først og fremst være en kringkaster av levende lyd og/eller bilde. Med dette hensynet gikk de ikke papiravisene i næringen. Det samme prinsippet blåser man i når det gjelder tekst- og bildeinnhold på internett.

  Svar på denne kommentaren

 5. Har lenge holdt på at den gamle Høyre/Venstre modellen av politikken er upresis.

  Slik politikken er i dag må en skille mellom økonomisk og kulturell plattform. Hvert parti har en av hver, og pr i dag så er angrepet på NRK ut fra den økonomiske plattformen.

  Jeg antar at dem kan gjøre dette fordi dem har klokketro på at folk kan kjøpe seg det kulturelle innholdet dem ønsker seg, når dem ønsker seg det.

  Svar på denne kommentaren

 6. For en del år tilbake var jeg «midlertidig ansatt» i NRK. Dette foregikk i en periode på over fire år.

  Jeg kan med hånden på hjertet påstå at NRK er rimelig blodrødt politisk, og de som ikke er det holder klokelig kjeft. Du kommer ingen vei i NRK organisasjonen med feil politisk ståsted.

  Jeg har vært med på møter oppe i organisasjonen der jeg har overhørt ganske så drøye kommentarer angående den borgerlige politikken og spesielt FRP og Høyre, og det av personer som «burde» ha et rimelig objektivt syn på ting. Jeg har kranglet så busta føyk med noen av disse personene også.

  Jeg har vært med på prosjekter som har vært så dårlig styrt økonomisk, at jeg i dag gremmer meg over å betale lisensen når Jeg vet hvordan penger brukes innenfor den døren.

  I dag er jeg overlykkelig over å ha forlatt denne dinosaurusen av en organisasjon. Jeg trakk pusten godt når jeg gikk ut døren for siste gang, og jeg må si at luften har vært ren og frisk hver dag siden.

  Mitt syn er at NRK burde begrenses til kun nyheter, og det av en objektiv art. Resten kan selge innholdet sitt i markedet og konkurrere på lik linje med de andre kanalene.

  Svar på denne kommentaren

  • Helge Nilsen (svar til Dewit)

   Du har sikkert hørt riktig, det har sikkert kommet rimelig sterke karakteristikkar av politikarar på høgresida i Norsk Politikk. Og det syns eg det må vere lov å vere åpen på. Men det har nok også kommet rimelig sterke karakteristikkar av personar på venstresida i norsk politikk? Men disse karakteristikkane antar eg at du er rimelig enig i, kanskje som «objektive sannheter», om eg forstår din oppfatning om norsk politikk?

   Det du ikkje reflekterar over er at det er vel få som har kritisert venstresida i norsk politikk sterkare enn nettop journalistar som er åpne om egne sympatier til venstre for fleirtalet i befolkningen. Få har vel kjørt ein meir kompromisslaus kritisk journalistikk mot Arbeiderpartiet enn t.d. NRK-journalisten og kommunisten Bjørn Nilsen ?

 7. Roy Henrik Eriksen

  En god kronikk som bør opplyse en god del av befokningen.

  Noen synspunkter fra meg:
  Folk flest slutte å løpe kapitalmakten og makteliten sitt ærend!
  Jeg er ikke unisont enig i alt NRK gjør og kan ha mine kritiske bemerkninger til NRK.
  Hva tror egentlig dere som angriper NRK og dets eksistens, vil skje dersom, f.eks. yr eller NRK sin nettavis blir besluttet nedlagt i NRK sin regi?
  Vil mediene bare bli kuttet og stengt, deres historikk bevart i NRK sine arkiver og utsyr satt på lager osv.? En slik løsning ville vært opplagt dersom innskrenkingen av NRK sitt virkeområde var av prinsipiell betydning. Men det som kommer til å skje er at NRK selger fellesskapets midler på billigsalg til kommersielle aktører som vil tjene seg søkkrik på det fellesskapet har bygget. Ikke noe nytt det, skjer både her og i andre land. Når nå NRK angripes så er nok hovedgrunnen ved siden av fortjenesten det kan gi private, at makteliten ikke ønsker at det fins en stor medieaktør som de ikke fullt ut kontrollerer. Det er nok selve kjernen i problemstillingen for høyresiden. Kunnskap og opplysning er makt, og makt til folket har alltid vært problematisk for høyresiden.

  Svar på denne kommentaren

 8. Arne Mørk Midtbø

  Det verste med NRK er den ensidige politiske slagside. Så lenge ingen i NRKs samfunnsavdelinger stemmer FrP vil NRK slite med et image som først og fremst SV’s talerør, dernest AP’s talerør. NRK trenger samfunnsjournalister med konservativ bakgrunn. En miks av ulike politiske syn hos journalistene ville skape et betydelig mer interessant NRK. Når man vet hva man får, gidder man knapt høre på. Ordet «misjon» har en litt odiøs klang. Politisk misjon, under dekke av uavhengig journalistikk, er å undervurdere sitt publikum.
  For ordens skyld: Jeg pleier å stemme sosialistisk.

  Svar på denne kommentaren

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Arne Mørk Midtbø)

   Om ikke lenge kommer «Er NRK ARK – Arbeiderpartiets Rikskringkasting?», der nettopp dette drøftes av to ulike kronikkforfattere. Heng med 🙂

 9. Knut Atle Klausen

  Er det ikke lenger forskjell på konservative og liberale? Hvor er arvtakerne til høyresidens store kulturpersonligheter, som Lars Roald Langslet? Hvis det bare er liberale og venstresiden som er på banen, er det vel ikke noe etterspørsel etter nasjonal kultur, kanskje bortsett fra når man diskuterer innvandring.
  Hvis NRK skal overleve i noen form, må finansieringen på statsbudsjettet. Å være tvungen til å betale lisens til en tv-kanal man ikke benytter seg av, er en idé av i går.

  Svar på denne kommentaren

 10. Edvard Noer Bjørge

  Noen her har åpenbart sovet i timen. Det påpekes at NRK har vært og fortsatt er et politisk uavhengig organ som kritiserer alle regjeringer. Det er nok forsåvidt riktig at de også har kritisert AP og Rød/grønne regjeringer noen få ganger. Maken til den massive kritikken og den ensidige journalistikken vi opplever nå om dagen har aldri opplevd i NRK. Har dere alle sammen bind foran øyne og ører? I et demokrati skal vi la alle meninger få ytre seg, men jeg sitter inne med et klart inntrykk av at så er ikke tilfelle i statskanalen. Om dette fortsetter så vil jeg stille meg undrende til hele redaksjonen på Marienlyst.

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.