nrk.no

Nå deler vi i NRKbeta flere av tingene vi mener man burde lese

Kategori: NRKbeta


Vi i NRKbeta har lyst til å dele mer av alt det fine vi snubler over på internettet med dere, så vi har skrudd sammen noen greier som lar oss gjøre nettopp det.

NRKbeta-redaksjonen bruker mye tid på internett. Både i embeds medfør og privat leser vi MYE. Endel av det ganske bra. Ting flere burde lest. I årevis har vi delt disse lenkene med hverandre og venner via mail og sosiale medier.

Innhold filtrert gjennom venner og smarte folk

Hva vi velger å lese er i ferd med å dreie fra «ting på forsiden av viktige mediekilder» til «noe som er blitt delt av noen vi stoler på». En av de mange tingene som sto i den lekkede NY Times-rapporten om utfordringer, var at bare en tredjedel av leserne noensinne besøkte forsiden, og besøkene falt raskt i antall og lengde.

Noen bruker endel krefter på å finne og dele godt innhold, på (litt dårlig) norsk kalles det innholdskuratering.

Content curation is sorting through a large amount of web content to find the best, most meaningful bits and presenting these in an organized, valuable way.

The Busy Person’s Guide to Content Curation: A 3-Step Process for Your Blog, Newsletter, or Timeline

Vi i NRKbeta leser selvsagt noen forsider også, men mye av input’en vår er ting vi får gjennom folk vi har tillit til, enten det sendes til oss, kommer via sosiale medier eller andre veier. All denne filtreringen gjør at det er ganske foredlet det man sitter igjen med.

Latstokker alle som én

Og så har vi blitt sittende i redaksjonsmøter og snakket om at vi burde delt disse tingene med publikum også. Men det har stort sett blitt med forsettene; det har alltid vært noe som har brent mer enn å sette av en halvtime til å skrive en webfunn-sak, utstyre den med tittel og bilde osv. For vi vil jo egentlig allerhelst gi en kontekst.

Men nå har vi gitt alle ideer om at vi klarer å tvinge oss selv til å gjøre kjedelige ting på båten. Vi har laget et enkelt system for å kunne dele lenker på NRKbeta-forsiden. Det dere får da, er en lenke til ting vi som teknologi- og medieopptatte og generelt interesserte privatpersoner leser. Ingen innpakning, ingen bruksanvisning, ingen kommentar. Ingenting. Men du får lenken oftere. Og vi tror det er viktigst.

Utydelig profil

Det du vil finne på betalest er ting vi selv leser som vi mener er bryet verdt å lese. Mye, men ikke alt, vil handle om teknologi og medier og det vi driver med i det daglige. Men finner vi ting vi synes er lesverdig, tankevekkende, velfortalt, eller som bruker internettets muligheter for fortelling på en god måte, kommer vi til å dele det også. Og noe av det kan til og med være ting vi bare har skumlest, men der vi tenker tema/vinkling er interessant nok til å rettferdiggjøre deling. Som i livet ellers. Få kan med hånden på hjertet si de har lest gjennom alt de deler i sosiale medier. Slik vil det være også her.

Hva er det?

Slik tilbudet står nå, deler vi en lenke til et stykke innhold. Dersom det følger med et bilde, prøver vi å vise dette. Tittelen til lenken vises i den grad den finnes, og er det en tekst, viser vi starten av den så dere skjønner hva det dreier seg om. Men stort sett vil du måtte klikke deg gjennom for å lese. Pr idag viser vi de seks nyeste lenkene på forsiden av nrkbeta.no, og så er det et arkiv du kan gå bakover i. Vi har ingen muligheter til å legge til hva som er vidunderlig med lenken, vi har ikke kommentarfelt til lenkene, og vi har ingen strømmer til RSS; sosiale medier e.l. Dersom du har noen meninger om videreutvikling av tilbudet, bruk gjerne kommentarfeltet.

Disclaimer

Som det ofte heter i folks bio på Twitter «synspunkter er egne og deles ikke nødvendigvis av arbeidsgiver», «RT is not an endorsement» osv. Det vi deler representerer ikke nødvendigvis vårt syn, men det er ting vi av en-eller-annen grunn mener det er verdt å titte på.

Pass på

En svakhet ved å basere for mye av sin input på kuratering, er at man kan ha store blindsoner man ikke engang vet er der. Så man må ta en kuratert liste, og særlig en «dette leste vi uansett»-liste, for det den er: Ting en enkeltperson eller en liten gruppe personer har lest. Det kan være perspektiver som ikke blir med fordi de ikke har relevans for disse personene. I NRKbetas tilfelle er kanskje ikke denne bobleeffekten liv og død, men det er samme effekt som er blitt gitt ansvar for radikalisering av høyreekstreme miljøer, ytterliggående religiøse grupper osv.

Så husk: En balansert mediediett er viktig for å forstå sin samtid. Det vi leser og deler med dere er kun en liten flik av sannheten. Utover det; håper dere finner glede og rom for undring i det vi deler. Kom gjerne med tilbakemeldinger i kommentarfeltet!

9 kommentarer

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Espen H K)

   Begrepsbruken er relativt fersk i norsk, og man ser vel både kurering og kuratering – fordelen med sistnevnte (som vi har fra museums- og utstillingsverdenen), er at det ikke er like lett å forveksle med det medisinske. Kurering av innhold kan feiltolkes som reparasjon/fiksing av svakheter ved innhold. Men merker meg at jeg brukte «innholdskurering» i 2011 i Stemmen fra Norge, men synes det ser litt rart ut når jeg der skriver om at Andy Carvin kurerte den arabiske våren.

   Men si litt mer om hva du tenker.

  • Det er mulig at man blir så anglifisert at man ikke ser ordas mening?

   «Content curation» dekkes imidlertig godt av for eks. «innholdsformidling», «innholdstilrettelegging», «innholdssamling», «innholdssammenstilling» el…

   Dog så har man en viss dekning via riksmålsforbundet for «kuratere». Språkrådet har lite å si om det, utover klassikeren «bruken bestemmer».

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til navn)

   Jeg ser den. Jeg er et anglifiseringsmonster 😉

   Forslagene du nevner har helt klart gode trekk, blant annet at de er etablerte norske ord. En svakhet i mine øyne, er at kuratering dekker både innholds -formidling, -tilrettelegging, -samling, og -sammenstilling. Så for meg mangler disse ordene sett hver for seg de øvrige komponentene i kurateringsprosessen; fange opp->filtrere->formidle

   Har nok også lyst til at prosessen skal ha et eget navn og et eget verb som henger sammen, noe tydelig og som skiller prosessen fra for eksempel innholdsaggregering (som ikke innebærer den menneskelige redaktørprosessen).

   Forøvrig, «bruken bestemmer» – en herlig regel som i prinsipp betyr «gjør hva du vil, vi kan ikke veilede eller styre utviklingen».

  • Steinarr (svar til Espen H K)

   kurere v2 (fra lat ‘ha omsorg for’)
   1 gjøre frisk, lege
   k- en lei hoste / bli helt kurert
   2 venne av med
   jeg skal k- deg for den uvanen

   kuratere v2 (jamfør kurator, (2))
   sette sammen og organisere kunstutstilling

  • Kristian J. (svar til Sjur)

   Som Hans FN sier ovenfor, kan du legge denne lenka til RSS-matingen inn i Feedly: nrkbeta.no/link/feed/

   Mye bra innhold i feeden forresten! Men skulle gjerne hatt lenke rett til saken dere lenket til i feeden – er dere opptatt av å få tracket hva som blir lest, greier dere vel sette opp noe på serversiden 😉

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.