nrk.no

Dybde på NRK.no

Kategorier: Design & NRK


NRK er gode på dybde. Vi har mengder av interessante dokumentarer og faktaprogrammer til publikum for TV og radio – innhold som også gjøres tilgjengelig på nett. Når det kommer til dybdestoff levert på nettets egne premisser, så har vi fortsatt litt å gå på. En egen featuremal der dybdeinnhold virkelig kan få skinne, er imidlertid på trappene! Her vil jeg fortelle litt om denne og hvorfor vi har gått i gang med et slikt arbeid.

Dybde i dag

Vi glimter til med godt digitalt dybdestoff innimellom. Dronekrigen fra mai i år er en av disse satsingene der journalister og utviklere jobbet tett sammen for å fortelle historier digitalt og gi publikum dybdeforståelse for et emne gjennom en håndfull lengre artikler, video, lyd og andre interaktive moduler. Vi har også andre eksempler, som Oppgang 13 og Betongmalerane. Felles for disse er at de er godt journalistisk håndverk, at de er interaktive, og at de nok tok et stykke tid å utvikle.

dronekrigen
En artikkel fra Dronekrigen – en av våre satsinger på dybdeinnhold publisert i mai 2013. Utviklet som en one-off på egen rigg.

Problemer med one-offs

Som interaksjonsdesigner for nrk.no hadde jeg gjerne sett at slike digitale fortellinger hadde flere fellestrekk – kanskje spesielt når det kommer til rammeverket rundt innholdet. Jeg vil at brukerne skal kunne kjenne igjen slikt dybdeinnhold, og vite når de kan lene seg tilbake med nettbrettet i sofaen og bruke tid på en sak. Med dagens one-off-løsninger må brukerne lære seg nye måter å lese og navigere på fra prosjekt til prosjekt. Dessuten blir disse løsningene dårlig integrert i resten av nrk.no-universet både visuelt, funksjonelt og rent teknisk, og må nødvendigsvis spesialhåndteres om de skal bli med oss i videre utvikling av universet. De fungerer heller ikke optimalt på mobil, noe som bare blir viktigere og viktigere for oss fremover.

Et rammeverk frigjør tid

Et tydeligere rammeverk for slike historier kan frigjøre tid til å fokusere på det som er poenget for journalistene – historiefortellingen og selve innholdet. Det frigjør også tid for våre utviklere. De kan prioritere tiden til å lage interaktive moduler tilpasset innholdet – slik som dette interaktive kartet over droneangrep – snarere enn på rammeverket rundt:

dronekart
Kart over droneangrep – et eksempel på en interaktiv modul som vi kan integrere i artikler. Klikk for å komme til siden med kartet.

Når vi først har et godt rammeverk i bunnen vil vi forhåpentligvis kunne publisere flere slike dybdeartikler fremover, heller enn å måtte forvise drivende gode featureartikler til det eneste rammeverket vi har i dag – nrk.nos nyhetsartikkelmal.

Nyhetsartikkel vs. featureartikkel

Nyhetsartikkelen vi har i dag kan inneholde de fleste standard innholdselementer som bilde, lyd, video, kart, sitat og faktaboks. Journalisten kan også integrere spesielt utviklede interaktive moduler i teksten gjennom noe vi kaller sandkasse og plug-ins. På nrk.no har vi samlet en del lengre dybdesaker og reportasjer som bruker dagens nyhetsartikkelmal i en kategori kalt Nettfeature. En del av disse kunne nok ha levd bedre i en ny mal med et luftigere design mer egnet for langlesning.

Vi har tatt en av disse artiklene, og sett hvordan den kunne leve i en ny type mal:

nyhet vs feature
Nyhetsartikkel vs. featureartikkel. I nyhetsartikkelen brukes høyrespalte til diverse relatert innhold som følger direkte etter hverandre og gir et kompakt uttrykk. I featuremalen prioriteres et luftigere uttrykk, med elementer direkte relatert til avsnitt i hovedspalten.

Innholdsmessig er det en del automatisk generert viderenavigasjon i nyhetsartikkelens høyrespalte som forsvinner til fordel for en luftigere høyrespalte i featureartikkelen. Høyrespalten holdes ren i featureartikkelen slik at den kan forbeholdes innhold som er mer direkte relatert til innholdet og de ulike avsnittene i hovedspalten. På mobil vil alt som egentlig hører til høyrespalten integreres inn i hovedspalten:

Desktop vs mobil
Desktop vs. mobil visning. Elementer i sidespalten trekkes inn i hovedspalte på mobil.

Polopoly – vårt publiseringsverktøy

Videre kan man tenke seg at visse elementer blir kollapset på mobil, slik som faktabokser. Men der er vi ikke riktig ennå. Vi må nemlig ta dette litt gradvis, og sørge for at publiseringssystemet vårt, Polopoly er med på notene. Vi har måttet sette noen begrensninger, slik at vi ikke utvikler for mye nytt som Polopoly skal håndtere. Dette innebærer også at vi faktisk ikke har en egen mal for å redigere featureartikler i Polopoly for nå – vi skal i stedet bruke akkurat samme grensesnitt for input som journalistene allerede kjenner fra nyhetsartikkelmalen.

knapper
Knappene vi kan bruke for å plassere innhold i featuremalen.

Dette er knappene vi har til rådighet for plassering av ulike innholdselementer i artikkelmalen i dag – venstrejustert, midtstilt og høyrejustert. Begrensninger kan være frustrerende for designere, men kan også være en styrke fordi det krever at vi forenkler. Etter å ha analysert hauger av featureartikler ute i verden, fant vi ut at artikler med få, enkle regler for layout fungerer veldig bra. Dermed bestemte vi oss for at tre knapper var mer enn nok, og mappet de tre opp mot den oppførselen vi tenkte burde prioriteres i featuremalen:

tre plasseringer
De tre knappene har fått ny betydning i featuremalen. Muligheten for å høyre- og venstrejustere innenfor hovedspalten har vi dermed eliminert – mens muligheten består i nyhetsartikkelmalen.

Veien videre

Skisse av featureartikkel. Her har vi brukt innhold fra Dronekrigen – et tidligere NRK-prosjekt.
Skisse av featureartikkel. Her har vi brukt innhold fra Dronekrigen – et tidligere NRK-prosjekt. Høyreklikk på skisse og åpne i ny fane for å se featuremalen i stort format.

Det er mange avveininger vi må gjøre når vi nå prøver å få ut en første versjon av featuremalen. Vi har, som vist over, fjernet muligheten for å høyre- og venstrejustere innenfor hovedspalten – samtidig som dette fortsatt er mulig i nyhetsartikkelmal. Vi mener at det er en styrke i denne forenklingen, men kan absolutt tenke oss situasjoner der journalistene med rette kunne tenke seg enda mer fleksibilitet. Vi ser også problemet med at samme knapper brukes til to ulike ting i publiseringsgrensesnittet avhengig av om du redigerer feature eller nyhet.

Vi vet at featuremalen legger opp til et puslespill i større grad enn nyhetsmalen – og at den nok krever en viss opplæring for journalistene når det kommer til leserytme og flyten i layouten. Dessuten stiller en slik mal fort høyere krav til bildene. Å sette en fotograf til å ta bilder til hver featureartikkel er ikke nødvendigvis en luksus vi kan unne oss. Det kan også tenkes at featureartikkelen trenger noen designøyne på seg før publisering, og gjerne også en utvikler dersom fortellingen har et potensiale for interaktive moduler. Her har vi en jobb å gjøre internt for å få opp gode retningslinjer og rutiner.

Vi har utviklet det viktigste slik vi tror det bør være. Nå som vi har en grunnmur på plass er det tid for å justere og videreutvikle. Vi tar veldig gjerne i mot tilbakemeldinger og innspill fra dere på både grunnmur og videre utvikling av dybdestoffet vårt på nrk.no. I tillegg trenger vi input fra journalistene våre på hvordan dette fungerer for dem. Det gjelder å få publisert noen prosjekter, da innholdet tross alt bør være en viktig driver til hvordan vi skal jobbe videre!

De første featureartiklene publiseres sannsynligvis i ny mal på nrk.no i løpet av desember. Se skisse av featureartikkelen her (høyreklikk for å åpne i ny fane).

9 kommentarer

 1. Interessant om tema som blir stadig viktigere. Kjenner ikke Polopoly som bruker (hørt både-og), men både store og små nettaviser med ambisjon jobber vel med dette nå. Fint at dere deler kunnskaper!

  Svar på denne kommentaren

  • Kristin Breivik (svar til Helge Øgrim)

   Takk, Helge! Jeg har heller ikke vært borti Polopoly før, men har fått bedre kjennskap til det på godt og vondt siden jeg begynte i NRK i vår. Uansett mener jeg det er viktig å tenke på mer enn brukergrensesnittet til NRK.no når vi designer. Skal designet komme til sin rett må vi også tenke på hva journalistene må streve med bak i publiseringsverktøyet for å få fronten til å skinne!

 2. Alexander Prestmo

  Utrolig kult at dere presenterer hva og hvordan dere har kommet fram til disse avgjørelsene og beslutningene dere har tatt. Nå har ikke jeg noe erfaring fra nettpubliseringsbiten i nyhetsredaksjoner, men desto mer fra den klassiske papirutgaven. Nå håper jeg vi får se mer av denne typen stoff snarlig, selv om nok mange av de kommersielle aktørene antakelig vil om de ikke allerede gjør det legge denne typen stoff bak betalingsmurene sine.

  Svar på denne kommentaren

  • Kristin Breivik (svar til Alexander Prestmo)

   Mange takk for tilbakemeldingen, Alexander! Om du er designer i papiravis så har du kan hende mer erfaring med å jobbe layout enn hva mange av våre nettjournalister har. Samtidig er layout på nett ekstra vanskelig med tanke på hvor mange ulike plattformer innholdet skal kunne presenteres i. «Preview»-knappen må brukes hyppig – det må testes på mobil, nettbrett og desktop før man kan publisere. Det blir mao. veldig spennende å se hvordan journalistene våre tar dette i bruk.

   Vi håper også at denne nye presentasjonen kan inspirere journalistene til å integrere mer video- og radioinnhold i artiklene for å løfte opplevelsen av NRKs dybdestoff enda noen hakk!

 3. for mye teknikk, for lite løsning.

  det interessante er dybden og infoen, så dere kan la det degenerere til en liste med linker, og en haug med tilhørende artikler med forskjellig medieinnhold i mangel av maler/rammeverk mm.

  dere må ikke ha knapper og glansbilder på dette for å skape dybde.

  siden dere IKKE gjør dybde først, men henger dere opp i teknikk og knapper og glansbilder, for å fasilitere dybde, så kan det fort bli kinkig, og degenerere til «enda en vanskelig mal som noen få klarer å bruke (riktig)».

  Svar på denne kommentaren

  • Kristin Breivik (svar til navn)

   Takk for innspill! Jeg er litt usikker på hva du mener her, men jeg kan prøve å svare likevel.

   Som interaksjonsdesigner er mitt ansvar å være et bindeledd mellom brukernes behov, journalistenes behov og hva som er teknisk mulig. Jeg må være i tett dialog med journalistene for å sikre at det dybdeinnholdet de vil ha ut til publikum blir presentert på best mulig måte. I dette innlegget har jeg fokusert på hva vi har tenkt rundt rammeverket dybdestoffet skal inn i, da vi mener at det er en fordel å ha visse fellesnevnere for dybdeinnholdet vårt. Vi har samtidig forsøkt å sikre at malen gir mye fleksibilitet slik at det er mulig å sette inn ulike moduler og tilpasse artikkelen til ulikt dybdeinnhold.

   Som designere for nrk.no så må vi forholde oss til muligheter og begrensninger i Polopoly. Det kan være frustrerende noen ganger, men samtidig er det en del av vår hverdag. Dette innlegget er ment som et innblikk i denne hverdagen og de avveningene vi må gjøre. Samtidig lar vi oss gjerne inspirere av innspill til videre utvikling av featuremalen 🙂

 4. Artiklene på nrk.no har fått ny drakt

  […] valg, og stiller andre krav til teksten. Som et ledd i denne prosessen har vi allerede lansert en egen feature-artikkelmal som vi har skrevet om tidligere her på NRKbeta. Nå er det imidlertid vår vanlige artikkelmal som […]

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.