nrk.no

Valgløft 2.0

Kategorier: Forbruker & Internett


I forkant av Stortingsvalget 2013 har politikernes vaktbikkje fått forsterkninger, men blir de like populære på internett som lolcats? Møt faktasjekkerne i Holder de ord.

Holder de ord faksimile

Tidligere har vi skrevet om robotreporternes inntog i pressen, og at enkelte oppgaver i tilknytning til journalistikken nå kan automatiseres. Ett av de siste eksemplene på dette er Washington Posts tjeneste «Truth teller«, en tjeneste som under politiske taler omsetter talen til tekst og bruker store databaser til å kontrollere faktaopplysningene som blir framsatt. Resultatet blir en automatisk faktasjekk av politiske taler i tilnærmet sanntid.

Her hjemme har vi foreløpig ikke kommet så langt, men et nytt prosjekt tar nettopp faktasjekken på alvor og gir deg nyttig informasjon du kan bruke når du skal være med og bestemme landets politiske framtid på valgdagen 9. september. Prosjektet som får sin ilddåp denne høsten ønsker å samle politiske avgjørelser, for å sjekke om politikerne holder ord.

Jari Bakken, sjefsutvikler i Holder de ord Foto: Alex Asensi
Jari Bakken, sjefsutvikler i Holder de ord Foto: Alex Asensi

Holderdeord.no er en annerledes tjeneste enn Truth Teller, forteller sjefutvikler Jari Bakken.

— Vårt utgangspunkt er hva politikerne har stemt på Stortinget, som er det nærmeste man kommer en objektiv enhet i politikken. På vår nettside kobler vi sammen valgløfter fra partiprogrammene og avstemninger på Stortinget til saker som vi kjenner fra samfunnsdebatten.

Tilbakemeldingene viser at de aller fleste er positive til Holder de ord. På spørsmål om potensielt negative effekter, tenker Bakken at tjenesten kan bidra til at politikere vil vegre seg mot å gi konkrete løfter når de vet at noen følger med. Det kan også være mindre attraktivt for politikere å endre mening i en sak. Så langt viser imidlertid sakene på siden at det er stor sammenheng mellom hva som loves og hva som stemmes.

Manuelt arbeid

Koblingen mellom sakene gjøres redaksjonelt og manuelt. Daglig leder for Holder de ord, Daniel Rees, sier at språket som brukes på Stortinget ikke nødvendigvis ville vært enkelt for en maskin å tolke, og mener derfor det er best at mennesker gjør disse koblingene.

Både Rees og Bakken mener at en tjeneste som dette er nødvendig. De peker på at det i dag er nesten umulig å finne ut hva representanter og partier stemmer på Stortinget.

— Dette er sentral, demokratisk informasjon som bør være enkelt tilgjengelig for alle. Målet vårt er å bringe mer fakta inn i den politiske debatten, sier Bakken.

Kort tid etter lansering var Rees gjest i Dagsnytt atten her på NRK, hvor han presenterte tjenesten. Der fortalte han at det på sikt også er ønskelig å inkludere uttalelser fra nettopp slike debattprogrammer. Kanskje blir det snart en realitet? Holder de ord arrangerer nemlig jevnlige hackathons, hvor de jobber med å utvikle tjenesten videre.

Valget 2013

Daniel Rees Foto: Alex Asensi
Daniel Rees, daglig leder og styreleder i Holder de ord Foto: Alex Asensi

— Vi håper mange blir kjent med Holder de ord i oppkjøringen til valget og vil bruke tjenesten aktivt for å finne ut hvordan partiene og politikerne har disponert makten på deres vegne de fire siste årene. Forhåpentlig vil Holder de ord bli enda hyppigere brukt etter valget, når alle de nye valgløftene skal holdes, sier Rees.

«Automatisk rapportering vil aldri kunne erstatte god, dyptpløyende politisk journalistikk»

I fremtiden ser de for seg å kunne utvide tjenesten både vertikalt og horisontalt, for det er mer data å ta av om hva som skjer på Stortinget. Referater, komitéaktiviteter og kalendere er aktuelt, men også nye deler av politikken og eksperimentelle former for analyse er noe de er interesserte i. Om Holder de ord på sikt kunne tilbudt automatiske rapporter og dermed overtatt plassen til journalister, er de skeptiske til.

Allerede nå kan du følge NRKs valgredaksjon på Twitter, Facebook og Instagram (@NRKValg alle steder).

— Jeg tror absolutt at løpende oppdaterte faktaopplysninger om hva som skjer i politikken både vil kunne være en viktig kilde til saker for journalister, og brukt på riktig måte gi leserne en betydelig verdiøkning på vanlig redaksjonelt innhold, sier Bakken. — Men, automatisk rapportering vil aldri kunne erstatte god, dyptpløyende politisk journalistikk, understreker Rees.

Takket være seieren i konkurransen Reklame for Alvor vil prosjektet høyst sannsynlig få økt oppmerksomhet blant et bredere publikum. Premien i «reklamebransjens dugnad» er flere millioner kroners reklamekampanje, som skal vises denne våren. Skal vi tro de siste oppdateringene på Holder de ords Facebookside, er en reklamefilm i emning.

Samarbeid med NRK

Allerede har informasjon fra Holder de ord blitt implementert i nyhetssaker fra NRK.

– Vi har en avtale om widgets som vi skal bruke i artikler på NRKs valgsider. Målet er at det skal gi leserne merverdi i sakene ved å knytte uttalelser fra politikerne til konkrete avstemninger i Stortinget, forteller reportasjeleder i NRK nyheter, Anne Linn Kumano-Ensby.

I en sak om for eksempel pelsdyroppdrett, kan NRK nå legge inn en boks som sammenfatter partienes løfter, og en annen som sammenfatter hvordan de har stemt når denne saken har vært oppe tidligere. Fordi boksene er interaktive kan leserne både få en oversikt over saken og muligheten til å dykke dypere i materialet for å se nøyaktig hva politikerne stemte over og hva de enkelte politikerne har stemt. En widget fra saken Miljøbevegelsens klimapolitiske verstingliste ser slik ut, og viser hva de ulike partiene har stemt:

Laster innhold fra Holder de ord…

Ser du behovet for en slik tjeneste og kommer du til å bruke den i forbindelse med Stortingsvalget?

24 kommentarer

 1. Jeg sjekket partiene som skal være i mot å redusere avgifter på biler med lave klimautslipp og fant avstemninger som ikke hører hjemme der.

  Om man tar FRP som eksempel, så stemte de for å redusere avgiftene. De sakene de stemte i mot gjaldt å HEVE avgifter o.l.

  Svar på denne kommentaren

  • Daniel Rees (svar til Marius)

   Takk for innspill! ”Redusere avgifter på biler med lave klimautslipp” handler om å endre engangsavgiften slik at biler med lave utslipp blir billigere. Dette kan gjøres enten ved å redusere avgiften for biler med lave utslipp, eller øke avgiften for biler med høye utslipp – gjerne i en kombinasjon. Vi har oppdatert saken for å gjøre dette klarere.

  • Christoffer Sahl (svar til Daniel Rees)

   Gjennomgangen av partienes stemmegivning om å redusere avgifter på miljøvennlige biler er feil, spesielt for KrF (og antakelig også Venstre). Det fremstilles som at KrF har stemt mot regjeringens forslag om å øke CO2-komponenten i engangsavgiften i statsbudsjettene, og dermed i strid med egen politikk. Grunnen til at vi stemte mot, var at vi fremmet et eget forslag om å skjerpe CO2-komponenten enda mer enn regjeringspartiene. Vi stemte for vårt eget forslag, og derfor mot regjeringspartienes. Har forståelse for at det er komplisert å finne ut av avstemningene i Stortinget, men dette blir for dumt. Det er å villede velgerne. Mvh Christoffer Sahl, politisk rådgiver KrF

  • Nikolai Astrup (svar til Daniel Rees)

   Høyre har gjentatte ganger fremmet forslag i Stortinget om å endre avgiftene ved kjøp av bil slik at miljøvennlige alternativer kommer bedre ut enn med regjeringens opplegg. Et slikt forslag ble behandlet senest onsdag i forrige uke. FrP, KrF, V og H stemte for. Regjeringspartiene stemte mot. Holder de ord tar derfor feil i faktaboksen og jeg forventer at feilen rettes opp umiddelbart.
   Mvh Nikolai Astrup, miljøpolitisk talsmann i Høyre

  • Martin (svar til Felix)

   Ettersom dette omhandler Stortinget og MDG ikke har sittet på tinget ennå, så har de jo ikke hatt mulighet til å hverken bryte eller holde valgløfter.

   Om de kommer inn til høsten dukker de nok opp.

 2. Bjarne Kristoffersen

  Det som er det store problemet med det å bruke denne nettsiden til noe som helst er at den på ingen måte forholder seg til det som er realitetene i politikken. Dersom regjeringen jobber med en sak og opposisjonen så fremmer forslag i Stortinget vil regjeringspartiene stemme mot forslagene, nettopp fordi regjeringen straks skal fremme noe lignende. Dermed blir denne nettsiden et verktøy for de partiene som måtte være i opposisjon mens de gir en feilaktig presentasjon av hva partier i en koalisjon mener. Det blir ganske fordummende om dette er del av NRKs valginformasjon, det er rett og slett skikkelig villedende.

  Svar på denne kommentaren

 3. Jeg har prøvd å bruke denne nettsida før, men funnet ut at den er ganske ubrukelig fordi den deler opp politikken etter avstemninger i Stortinget, men ikke tar hensyn til samarbeidskonstellasjoner og det at man stemmer over pakker av saker. For eksempel stemmer regjeringen alltid for hele statsbudsjettet, og opposisjonen alltid imot. Innenfor statsbudsjettet vil det være forslag som de enkelte partiene både er for og imot, men det synliggjøres ikke. Se denne saken som eksempel:
  holderdeord.no/issues/268-oke-co2-avgiften-254/votes#vote-1463
  Gjør denne framstillingen det klarere hvilke partier som er for og imot å øke CO2-avgiften? Knappast – den bare viser at partiene stemmer for sine egne alternative statsbudsjett, og imot de andre sine.

  Dette er kanskje et ekstra stort problem så lenge regjeringen har flertall alene, men også med mindretallsregjeringer er det vanlig å inngå kompromiss om pakker av saker, særlig i forbindelse med budsjettet.

  Svar på denne kommentaren

  • Daniel Rees (svar til Frank)

   Når man ser på faktiske avstemninger på Stortinget så er det ikke slik at opposisjonspartiene alltid stemmer mot regjeringens budsjettforslag. Et eksempel på dette er bistandsbudsjettet (holderdeord.no/issues/23-bruke-minst-1-prosent-av-bni-pa-bistand), hvor KrF og Venstre har stemt for regjeringens forslag hvert av de fire siste årene, mens Høyre og FrP har stemt mot. Fremstillingen vår tar også høyde for at alternative budsjett fra opposisjonen er i en særstilling: holderdeord.no/home/faq#hva-med-partienes-alternative-budsjettforslag

   Kompromiss er som du sier en sentral del av politikken. I hver sak omtaler vi derfor argumentene som brukes for å stemme for/mot. På nettsiden har partiene anledning til å forklare stemmegivningen sin i en sak, og brukerne kan også stille spørsmål direkte til enkeltpolitikere. På den måten håper vi å bidra til en mer faktabasert politisk debatt.

  • Sturle Sunde (svar til Helen Andersen)

   Dersom NRK lyg, er det brot på god pressekikk. Til dømes punkt 4.13 i Ver varsam-plakaten: 4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

   Når du tek NRK i løgn skal du snarast melde dei inn for PFU. Då får dei dask på lanken og må dementere i neste sending.

   Kva konkrete løgner er det du har teke dei i, forresten?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.