nrk.no

Medieklynge i Bergen: skal være bitre fiender og gode venner

Kategorier: Journalistikk, NRK & Utdannelse

Marie Havnen studerer for tiden master i medievitenskap ved UiB. Foto: privat

Sist uke ble det klart at «Media City Bergen» har bestemt seg for hvor de vil være, om alt går etter planen. Bergens største medieaktører har lyst til å flytte sammen, og med på lasset kommer Universitetet i Bergens utdanninger for journalistikk, film & TV.

Men er det bra? Vil en samlokalisering bety døden for de enkelte redaksjonenes evne til individuell journalistikk? 

Medieklyngen i Bergen blir lagt til Lars Hilles gate 30. Illustrasjon: Entra eiendom
Medieklyngen i Bergen blir lagt til Lars Hilles gate 30. Illustrasjon: Entra eiendom

Etter pressekonferansen i forrige uke har det vært et stykke mellom de kritiske røstene; de fleste kommentarer i aviser og TV-programmer har stilt seg positive til samlokaliseringen. De involverte aktørenes respektive ledere, NRK, TV2, Bergens Tidende (BT), Bergensavisen (BA), Vizrt og Universitetet i Bergen (UiB) er naturlig nok positive til planene, og det har ikke manglet på lovord. Synergieffekt er nevnt, opptil flere ganger, og vi har fått vite at en samlokalisering betyr så mye mer enn å bare dele hus: redaksjonene skal for eksempel begynne å samarbeide enda mer enn i dag, men skal samtidig konkurrere som aldri før.

Professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot, sier til Bergensavisen at han frykter samlokaliseringen er en nedbygging fremfor en storsatsing. Et lignende prosjekt, DR-byen i København, har for eksempel vært et stort tapsprosjekt for de involverte.

Hvilke konsekvenser har det for mediene selv å flytte sammen? Og hva skjer når Universitetet skal med på lasset?

Flytter studier

Media City Bergen er inspirert av blant andre «MediaCityUK» i Manchester, hvor flere store aktører i mediebransjen har flyttet sammen med University of Salford. Erfaringene herfra skal være gode, i følge aktørene selv.

I Norge i dag har vi omtrent 11 forskjellige utdanninger for journalistikk, og vel det samme for diverse film og TV-studier. I Bergen driver UiB blant annet utdanninger for journalistikk og film & TV. Disse praktiske fagene ønsker en nå å flytte til den nye medieklyngen.

leif ove larsen på kontoret
Leder ved Institutt for medievitenskap, UiB, Leif Ove Larsen. Foto: Sindre Skrede

— Vi har fått kritikk fra studentene for at det har vært for lite praksis i utdannelsen, og det er noe vi ønsker å forbedre. Samtidig skal vi holde fast på den akademiske dimensjonen ved en universitetsutdannelse — det er visse typer kompetanse studentene våre skal ha før de går ut i arbeidslivet, sier leder ved Institutt for medievitenskap Leif Ove Larsen.

Om alt går etter planen skal 180 studenter flytte bort i den nye mediebyen, i tillegg til flere forskerstillinger.

— I de nye lokalene vil vi få mye bedre fasiliteter og rom for studentene, og vi vil få nye muligheter til å både utvide og utvikle de praktiske utdanningene våre, sier Larsen.

Konkurranse og studentkritikk

Høgskulelektor og leder for journalistikkutdanningen ved Høgskulen i Volda, Jan Ytrehorn, frykter ikke konkurransen fra en eventuell nyordning ved UiB direkte, men sier at Høgskulen i Volda merker at ungdom søker seg til de store byene heller enn bygdene når de velger utdanning.

— Det er klart det er en fare for at vi mister studenter til UiB,  Men vi vet at utdanningsløpet vi har her i Volda fungerer godt, og vi får svært gode tilbakemeldinger både fra studentene og arbeidsgiverne som ansetter våre tidligere studenter, sier han.

— Uansett hvor nyskapende man er og hvor mange nye medieplattformer som finnes, er grunnleggende journalistikk det samme, og i dét får studentene god utdanning hos oss, sier Ytrehorn.

Studentene ved de praktiske medielinjene ved Universitetet i Bergen har flere ganger klaget over for dårlig oppfølging og for lite praksis i utdannelsen. Studenter, både nåværende og tidligere, NRKbeta har snakket med er i stor grad positive til samlokaliseringen:

Marie Havnen studerer for tiden master i medievitenskap ved UiB. Foto: privat
Marie Havnen studerer for tiden master i medievitenskap ved UiB. Foto: privat

— Jeg tror det er viktig for UiB å komme tettere på det som faktisk skjer, sier Marie Havnen, som for tiden studerer master i medievitenskap.

— Det er interessant med tettere bånd mot bransjen man en gang skal jobbe i eller forsker på, og jeg tror en samlokalisering kan skape et bedre samhold og samarbeid mellom de praktiske utdanningene og arbeidslivet, sier hun.

Samtidig er hun bekymret for hvordan studentmiljøet vil bli:

— Jeg frykter et splittet studentmiljø, både faglig og sosialt. Det ser ut som om det kan bli lite kontakt mellom studentene på de praktiske fagene og de øvrige som blir igjen på Høyden.

En annen student er Silje Stenkløv. Som film & TV-student opplevde hun manglende praksis som et stort minus i utdannelsen.

— Selvsagt skal en utdannelse inneholde visse typer teoretisk kunnskap, men i et praktisk utdanningsprogram som det jeg har gått er det også viktig med den praktiske erfaringen. Det fikk vi ikke nok av under mine studier, sier Stenkløv.

Stenkløv hadde gjerne sett at UiB la opp til et tettere program som stilte større krav til studentene underveis.

— Jeg ser i ettertid at vi, alle årene, kunne fått flere utfordringer, kurs og praksisperioder. Det var det tid til, sier Stenkløv.

— Eierskap større trussel enn flytting

Studentenes klager ser altså ut til å bli tatt på alvor i de nye planene for Media City Bergen. Andre kritikere, og professor Aarebrot blant dem, har stilt seg skeptisk til om sammenflyttingen vil bety døden for individuell journalistikk og redaksjonenes evne til selvstendig produksjon.

Instituttleder Leif Ove Larsen, som også er journalistikkforsker, ser poenget med kritikken, men er ikke helt enig:

— Jeg tror det er en mye større trussel mot diversiteten i medienorge at så mange aviser og redaksjoner har samme eier, heller enn at noen redaksjoner holder til i samme bygg, sier han.

— Det er også viktig å understreke at vi trenger noe mer enn flere redaksjoner i samme bygg for å skape noe nytt og stort i mediebransjen. Det er hvordan vi utnytter samlokaliseringen som gjør hele forskjellen, sier Larsen.

"Bergen Media City" ble diskutert på et debattmøte på Logen i Bergen 12. februar. I panelet satt, fra venstre, Svein Ove Søreide (TV2), Unni Arnøy (NRK), Gard Steiro (BT), Anders Rydland (BA) og Leif Ove Larsen (UiB). Foto: Sindre Skrede
«Bergen Media City» ble diskutert på et debattmøte på Logen i Bergen 12. februar. I panelet satt, fra venstre, Svein Ove Søreide (TV2), Unni Arnøy (NRK), Gard Steiro (BT), Anders Rydland (BA) og Leif Ove Larsen (UiB). Foto: Sindre Skrede

På en debatt 12. februar, i regi av Norsk Journalistlags (NJ) avdeling i Bergen, sa leder for NJ Bergen Jan Børge Leirvik at han frykter for større flokkmentalitet:

— Vi er positive til planene, men det er helt klart en del utfordringer vi må tenke på. Vi journalister får allerede kritikk for å arbeide i flokk, og hva skjer med kildevernet om alle mediebedriftene skal dele hus og se inn til hverandre?

Sjefsredaktør Gard Steiro i Bergens Tidende er mest redd for evnen til å dekke hverandre kritisk; det er ikke til å komme fra at Bergen er en liten by. Men fortsetter:

– Likevel er den viktigste utfordringen fremover konkurransen om å tiltrekke seg den beste kompetansen, og med det i tankene tror vi at denne sammenflyttingen vil styrke Bergen som medieby.

I tiden fremover skal partene forhandle med Entra eiendom om pris og leieforhold. En endelig avgjørelse om det blir medieby eller ikke, blir tatt på et senere tidspunkt.

Hva tror dere? Er medieklyngen i Bergen en god idé, eller er det bare fine ord? 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.