nrk.no

Faktaformidleren Hans Rosling kommer til Oslo

Kategori: Forskning


Guden av formidling kommer hit! Neste uke!

TEDxChange - Hans Rosling av Gates Foundation på Flickr CC BY NC ND

Jeg ble for første gang oppmerksom på Hans Rosling da han fortalte om hvordan vaskemaskinen la til rette for kvinnefrigjøringen hos Fredrik Skavlan. Jeg ble rett og slett mektig imponert over hvordan han klarte å fortelle om en så grunnleggende samfunnsendring på en så underholdende måte. Svenske Rosling er kjent for nettopp å formidle kompleks statistikk på en forståelig måte uten å ty til overforenklinger.

Som professor i internasjonal helse på Karolinska institutet i Stockholm er han glødende opptatt av at vår forståelse av verden må bygge på statistikk og ikke på antagelser og gamle fordommer. For å få til det må dataene være åpent tilgjengelige og forståelige for alle. Verktøyet Gapminder, som han har vært med å utvikle, gjør nettopp dette. For meg, som nok har over gjennomsnittet sans for grafiske fremstillinger, er hans animerte datavisualiseringer en fryd.

Formidling som når ut

YouTube-lenke

Rosling er en internasjonalt anerkjent statistiker og foreleser og har nådd ut til en langt større publikum enn en del av sine kollegaer. I en populær Ted Talk illustrerer han at studentene hans vet mindre om barnedødelighet enn sjimpanser, fordi de bygger sine synspunkter på antagelser.

Neste onsdag gjester Rosling Norge. Her skal han forelese for studentene ved Universitet i Oslo i en forelesningsrekke kalt Global Citizen, som er åpen for allmenheten. Jeg er spent på hva han har å si til noen av de smarteste i «et av verdens rikeste land». En mer faktabasert diskusjon og en bedre formidling av statistikk er det flere enn studentene som bør ta med seg. Selv kommer jeg til å sitte på bakerste benk som et nytent skolelys 🙂

6 kommentarer

 1. Magne Gisvold

  Har du (/dere) brukt gapminder til noe? Jeg har ikke prøvd det selv (sjelden jeg har behovet), men om verktøyet er bra så hadde det jo vært interessant å teste det iallfall. Litt fakta skader jo aldri 😉

  Svar på denne kommentaren

 2. Hans-Christian Holm

  Rosling er en artig fyr som er flink til å avkrefte enkelte myter om befolkningsvekst, men jeg klarer ikke å se presentasjonene hans uten å få en lei følelse av at det er noe vesentlig som mangler i analysene. Det store spørsmålet om folketall er ikke bare «hvor mange kan vi være», men «hvor mange kan vi være i forhold til ressursene vi krever». Rosling kan definitivt mye om «hvor mange», men jeg har ikke sett noe sted at han har tatt spesielt mye hensyn til «ressursene vi krever».

  Grunntonen hos Rosling er «slapp av, det stabiliserer seg på rundt 9 milliarder mennesker». Men er nå ei befolkning på 9 milliarder bærekraftig? I en lengre diskusjonstråd på http://www.ted.com/conversations/39/why_do_so_many_think_that_popu.html blir han konfrontert med diverse innvendinger som bl.a. går på at sjøl 7 milliarder mennesker er langt over det jorda tåler dersom alle skal ha mat, tak over hodet og en noenlunde moderne og opplyst tilværelse ellers. Rosling svarer bare kort eller ikke i det hele tatt på de innvendingene, og det virker ikke som om han har satt seg så mye inn i momenter som er litt utafor det han er spesialist på. Han kommer bare med de typiske svara hos de som ikke mener overbefolkning er et problem, som at «vi må satse mer på fornybar energi», «vi må bruke energien mer fornuftig» o.l. Det er ei svært lettvint avfeiing av de mange og enorme problemstillingene rundt omstilling til en mer bærekraftig verden.

  Dagens befolkning på 7 milliarder er bl.a. et resultat av at vi har kunnet bruke ufattelige mengder fossil energi på å produsere mat (økologisk mat er ikke noe unntak). Hva skjer med de 9 «stabile» miliardene Rosling estimerer dersom fossil energi blir mangelvare og vi ikke finner noen fullgod erstatning – noe som er et ganske sannsynlig scenario? Hvordan påvirker politisk og økonomisk ustabilitet muligheten til å brødfø mange nok mennesker? Det hjelper lite å ha en fødselsrate på 2,1 om jordsmonnet er knusktørt og økonomien er i ruiner. Sjøl heller jeg til at befolkninga verden hadde før vi begynte med det voldsomme forbruket av fossil energi (kull og petroleum) kan være en pekepinn om hvor stort et bærekraftig folketall maksimalt kan være. Da snakker vi ikke om 9 milliarder, heller noe i retning av 1 milliard eller mindre.

  Rosling kan mye om helse, demografi, statistikk og formidling, men han viser ikke like stor innsikt i systemteoretiske analyser, der ikke bare ressurstilganger og økologi, men også mer vage faktorer som økonomi, politikk og psykologi må inngå. Det er vanskelig å være uenig i at diskusjoner om utviklinga i verden bør være faktabaserte, men da bør også alle fakta være med i diskusjonen, ikke bare et utvalg. Her svikter Rosling forholdsvis kraftig, syns jeg. Myter og løgn vil vi sjølsagt ikke ha, men halve sannheter er ikke alltid så fryktelig mye bedre. Jeg foretrekker heller de mer helhetlige analysene til folk som Joseph Tainter, Richard Heinberg og Jared Diamond, sjøl om de ikke er like artige på scenen, ikke har like fancy og fargerike animasjoner å vise fram og ofte kommer med ganske kjipe konklusjoner. Men jeg skjønner jo at folk foretrekker å høre på en happy svenske med et optimistisk budskap i glade farger.

  Svar på denne kommentaren

  • @ Hans-Christian. Takk for at du bidrar til et mer nyansert bilde av Rosling, enn min korte introduksjon. Det som imponerer og inspirer meg er først og fremst hans formidlingsevne. Mer kvalifiserte stemmer enn min ønskes velkommen til å debattere innholdet i presentasjonene hans og svare på kritikken din. Nettopp for å sikre en faktabasert diskusjon og ikke synsing fra en som meg, med mer interesse enn dyp kunnskap om sammenhengen mellom global befolkningsstatistikk, helse, økonomi og bærekraft. Roslings «popularisering» gjør tematikken mer tilgjengelig for meg, men selvsagt følger det en fare for at den inspirerende formen kan svekke det nødvendige kritiske blikket. Som i alle gode presentasjoner.

 3. Fredrik Færden

  Til dem som måtte ha gått glipp av Roslings forelesning i Oslo i august: Til helgen kan den sees på NRK2, i sendeflaten Kunnskapskanalen lørdag ettermiddag kl 16.10. Da blir den også tilgjengelig i NRKs nett-tv.

  Fredirk Færden
  kanalansvarlig NRK2

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.