nrk.no

Bouvet skal lage NRKs nye intranett

Kategorier: Design, Det sosiale nettet, NRK & Webutvikling

Skisse over tenkt personlig forside når brukeren velger å vise meldinger kun fra ett rom i informasjonselven sin

NRK har signert kontrakt med selskapet Bouvet. Nå starter arbeidet med å lage et nytt intranett for kontakt, samarbeid og deling på tvers av hele NRK.

For snart et år siden gikk prosjektgruppa for Nye Torget ut på NRKbeta og ba om innspill og tilbakemeldinger på de tankene vi hadde om et nytt intranett i NRK. På forhånd var det stor skepsis i vår egen innkjøpsavdeling til å invitere omverdenen inn. De dyktige kollegaene våre i innkjøpsavdelingen er verken spesielt fremmedfiendtlige eller antisosiale. Skepsisen skyldtes at vi var midt i en anbudsprosess med åtte forhåndskvalifiserte selskaper. Ville dette støte an mot reglene for offentlige anskaffelser?

Etter noen interne runder i NRK og en prat med selskapene, fant vi likevel ut at vi både kunne og ville være så åpne som mulig.

Positiv respons
Responsen på NRKbeta har vært udelt positiv og jeg vil benytte anledningen til å takke for alle tilbakemeldingene. Siste opptelling viser 82 kommentarer på artikkelen Øyvind Solstad publiserte 1. desember i fjor. I tillegg har jeg og andre i prosjektgruppa blitt kontaktet direkte av bedrifter og institusjoner som har invitert oss til å fortelle mer om prosjektet. Åpenhet er bra!

Siden den gang har det imidlertid vært stille fra oss på NRKbeta – inntil nå. Vi fortsatte arbeidet med å lage en teknologinøytral kravspek som fokuserte på våre behov og ønsket funksjonalitet. I februar, et par måneder på overtid, sendte vi ut følgende kravspek  til de forhåndskvalifiserte selskapene. Av de åtte fikk vi tilbud fra tre; Tarantell, Logica og Bouvet.

Tilbud fra tre
Alle tre leverte gode tilbud som viste at de hadde forstått tankene våre og hva vi er ute etter. Logica baserte sitt tilbud på Episerver og Relate +, Tarantell på det åpne kildekodesystemet EZsolutions, og Bouvet på Sharepoint 2010. Etter en svært grundig evaluering av tilbudene landet vi til slutt på Bouvet. Det er mange vurderinger som ligger til grunn for valg av leverandør, uten at vi kan gå i detalj her. Vi vil imidlertid understreke at vi ikke har valgt en Sharepoint 2010 rett ut av boksen-løsning. Vi har valgt Bouvet fordi vi mener selskapet gjennom det skriftlige tilbudet de har kommet med, og gjennom de møtene vi har hatt med dem, har de beste forutsetningene for å lage den løsningen vi ønsker oss. Sharepoint 2010 er den verktøykassa Bouvet har valgt å bruke for å løse de behovene vi har beskrevet i kravspeken (dette skriver Bouvet om oppdraget).

Skisse over tenkt personlig forside når brukeren velger å vise meldinger kun fra ett rom i informasjonselven sin

Veien videre
Prosjektet er nå over i implementeringsfasen og Nye Torget vil se dagens lys før sommeren neste år. Det vil helt sikkert dukke opp skjær i sjøen underveis – det gjør det alltid i slike prosjekter. Men vi vil sette stor pris på om dere som følger NRKbeta kan hjelpe oss å styre unna noen av dem.

Så er det andre utfordringer, som ikke er direkte knyttet til det tekniske og funksjonelle ved selve løsningen, men som har med selve overgangen fra en løsning til en annen.

Hvordan kan vi på best mulig måte forberede de ca 3500 NRK-ansatte på det som skal komme. Jeg er sikker på at vi når målet om å lansere et nytt og bedre intranett. Men hva kan vi gjøre for å oppnå formålet med et nytt intranett; å få folk til å finne hverandre, dele, skape og utveksle på tvers av avdelingsgrenser over hele organisasjonen? Vi har noen tanker om dette, som vi har definert som et kulturprosjekt, men vi vil veldig gjerne ha innspill fra andre som har erfaring med liknende prosjekter. Både Bouvet og vi i NRK vil følge med på alle innspill og kommentarer som måtte komme som følge av dette innlegget.

Bouvets tolkning av konseptet med personlig forside og ulike strømmer slik den ble skissert i tilbudet deres

9 kommentarer

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Bodil)

   Det ser ut som skissene er laget i Balsamiq – et ganske fint skisseprogram. Programmet legger bevisst vekt på at skissene IKKE skal se ut som ferdige løsninger – og da er vel Comic Sans en av de aller mest tydelige måtene å gjøre dette på 😉

 1. Johan Sebastian Welhaven

  Selve intranettet interesserer meg ikke så veldig, men det er imponerende at at NRK er åpensinnede nok til å kunne la almennheten få ta del i prosessen. Dette burde være et glitrende forbilde for alle statlige organer og offentlige organisasjoner. Denne saken gjorde meg i godt humør. Lenge leve transparensen.

  Svar på denne kommentaren

 2. Åpenhet rundt prosesen var imponerende. Litt synd den åpenheten ikke var fulgt opp i valg av publiseringsløsning.

  Med AD og Exchange allerede i kravspek’en så var vel ikke Sharepoint noen overraskelse..

  Tragisk at NRK fortsetter å støtte opp om Microsoft monopolet men, it takes one to know one…

  Svar på denne kommentaren

 3. Jeg tror det å få 3.500 mennesker til å bli gode intranett-brukere over natten er urealistisk. En bedre strategi kan kanskje være å invitere utvalgte grupper som gjerne samarbeider allerede, og la de delta i en beta-periode.

  På den måte får Bouvet både løpende tilbakemeldinger både på tekniske løsninger og nye behov, samtidig som eventuelle feilaktive premisser blir avklart før det er for sent. Samtidig blir det produsert innhold som andre kan bruke som eksempler til etterfølgelse, i senere kursmateriell – eller at disse første brukerne selv får tilbud om å lære oppp andre.

  Det er allerede nå mulig å planlegge en fler-trinns lansering. For eksempel kan alle som har deltatt i den første beta-testen etter en gitt periode få et begrenset antall personlige invitasjoner; etter en tids testing kan neste generasjon invitere, parallelt med at dere starter kursing i utvalgte miljøer. Kanskje er det å la engasjerte brukere få tilbud i opplæring i selv å holde kurs være noe dere bør planlegge allerede nå.

  Mine tips er altså:
  – Inviter engasjerte fremtidige brukere inn i prosessen på et (så) tidlig stadie (som mulig), med en oppriktig plan om å bruke de som ressurspersoner.
  – Lær av sosiale nettverk: Utvid organisk. La så mye som mulig av brukeropplæringen skje blant positive og engasjerte brukere.
  – Bygg opp forventninger og kunnskap om praktisk bruk før dere offisielt slipper 3.500 personer inn i det nye systemet.

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.