nrk.no

Nytt intranett i NRK

Kategorier: Det sosiale nettet,Nettjenester & NRK


I mange år hadde NRK en intern bedriftsavis som kom ut en gang i uka. Da internett kom, flyttet vi intern informasjon over fra papir til nett, og bygde et intranettsted i NRK som kalles Torget. I mange år har Torget hatt sin funksjon; å gi NRKs medarbeidere informasjon, nytt fra ledelsen, nytt om programmer, personer og avdelinger, et sted å diskutere og å finne informasjon. Men i 2009 er ikke dette nok…

Vi trenger et intranett hvor vi kan jobbe sammen, lage rom, dele dokumenter, delegere og samtale. Det må være lettere å finne informasjon og hvem i NRK som har kunnskap om et tema.

Derfor har ledelsen satt ned en gruppe som jobber med å beskrive hvordan det nye intranettet skal fungere. Vi har tenkt og diskutert. Vi har spurt en rekke av NRKs ansatte om hva de ønsker å løse med et nytt intranett. Vi har latt oss inspirerere av sosiale nettsteder som Facebook, Flickr og Twitter. Og vi nærmer oss noe som er så konkret at det kan settes ut på anbud.

Men tenk om vi har glemt noe!

Men tenk om vi ikke har fått med oss alt? Hvem er bedre å spørre enn leserne av NRKbeta? Til gjengjeld vil vi dele det meste om hvordan dette går underveis. Så dette er første artikkel i en rekke. Her skal vi ta for oss hovedprinsippene vi har skissert. Det vi i første omgang ønsker tilbakemelding på er om dette henger på greip.

Er vi på riktig spor? Er det noe som mangler? Har vi fått med de fundamentale tingene som må være der?

Det er åtte selskaper som er som er prekvalifisert og som skal levere anbud på løsningen for dette intranettet. Det er disse:

Bekk
Bouvet
Computas
escenic
evita
IBM
Logica
Tarantell

Oppdatering: En prekvalifisering betyr at det bare er disse åtte firmaene som er med i den videre anbudsrunden. Mange melder sin interesse for å være med men det er altså for sent. Anbudet ble lagt ut i Doffin, der alle offentlige anbud i Norge skal legges ut. Her er den opprinnelige anbudsteksten og det var altså 11 firmaer som meldte sin interesse til å være med. De åtte dere ser over er med videre i anbudet, så en av disse skal altså bygge intranettet for oss.

For at alle parter skal få samme informasjon om prosjektet, har vi laget en epostliste der representanter for alle åtte selskapene er med. De får beskjed når vi skriver nye artikler om intranettet, og de får epost hver gang en av dere kommenterer. Vi har ikke noe i mot at noen fra firmaene selv er med og kommenterer eller spør i kommentarfeltet. Faktisk oppfordrer vi til det fordi de har store kunnskaper om hvordan intranett fungerer. Men vi ber om at ansatte fra de åtte firmaene alltid skriver under med navn og firma slik at det ikke er noen tvil om hvem de er i artikkelen.

Bare så det er klart: Vi kommer ikke til å bestemme hvem som får oppdraget ut fra noe som helst som skrives i kommentarfeltet. Når vi er ferdig med vår beskrivelse over hva vi faktisk skal bestille så vil vi lage et stort dokument som sendes de åtte anbudsdeltagerne. Disse får så tid på seg til å levere et anbud og vi velger det vi mener er det beste alternativet ut fra kriterier som vi bestemmer oss for når vi er ferdige med anbudsdokumentene. Det er en nøysom prosess med en rekke faktorer der vi rangerer de forskjellige løsningene vi får inn, gir dem karakterer og en samlet vurdering.

Det var det formelle. Så til hva vi har tenkt. Først har vi endel grunnleggende prinsipper for intranettet vårt som vi vil presentere:

Rom

Vi ser først og fremst for oss at all informasjon legges inn i det vi kaller rom. Rommene varierer i størrelse fra (for eksempel) «nytt fra NRK-ledelsen» som alle i NRK må være med i, rom for avdelinger, redaksjoner, grupper og prosjekter, til rom for idrettslaget vårt, folk som har sosiale aktiviteter sammen og andre rom som de ansatte selv måtte finne det ønskelig å opprette.

Som sagt er det enkelte rom som man må være med i. I en stor bedrift som NRK er det en god del ting som vi må få ut til alle ansatte, og da må alle som skal ha denne informasjonen være med i de rommene der disse sakene publiseres. Alle ansatte må dessuten være med rommene for den avdelingen de jobber i, og i rommene for hierarkiet over dem i linjen. Så om jeg jobber i NRKbeta så er jeg med i rommet for NRKbeta, i rommet for tjenester i Nye medier, i rommet for Nye medier, i rommet for Kringkastingsdivisjonen og tilslutt rommet for hele NRK.

All publisering skjer i disse rommene, og informasjonen vises da bare for de som er med i rommene. Det betyr at intranettet vil se helt forskjellig ut ettersom hvem som er logget inn der.

Nyhetstrøm

Akkurat som på nettsteder som Facebook, ønsker vi å organisere informasjonen som ligger på intranettet i en såkalt nyhetsstrøm. Nye aktiviteter, artikler og diskusjoner kommer fortløpende etter hverandre nedover på en side. På et senere stadium vi presentere konseptskisser for hvordan vi tenker oss dette, uten at de skal legge for sterke føringer for hvordan anbudsdeltagerne velger å designe selve utseendet.

Er du med mange rom, får du mye informasjon inn i strømmen din. Er du med i få, får du lite.

Mor

Men hvordan sørger vi for at folk får viktig informasjon? Hva om noen publiserer en svært viktig artikkel som skubbes nedover av mindre viktige saker? Og til slutt havner på neste side og dermed ikke sees? For å løse dette har vi innført prinsippet «mor». Du må høre på hva mora di sier. Du kan ikke la være, du har ikke noe valg. Derfor vil man kunne publisere artikler med status som «mor». Disse vil bli spesielt merket i strømmen din. Og når de eventuelt sklir av forsiden vil du få en varsellinje øverst som sier noe i retning av «Du har 8 uleste meldinger som du må se på». Dette kjenner du kanskje igjen fra blant annet Underskog og Origo hvor det er en tilsvarende varsling (men som da ikke kalles mor).

mor1

Bilde: Du må høre på hva moren din sier. Som oftest er det fine ting. Bearbeidet bilde av Rolands Lakis med en Creative Commons-lisens.

Personlig

NRKs nye intranett er personlig. Det betyr at jeg får en helt annen forside enn alle andre i NRK. Jeg får dessuten en personlig profil som jeg kan endre på selv. Det vil være bilde av meg som jeg selv kan oppdatere, all informasjon om hvordan jeg kan kontaktes: Telefon, epost, sosiale nettverk, IM, hvilke rom jeg er med i, hvem som er kollegaene mine, hvem som er sjefen min, hvor jeg sitter i NRK-bygningene, om jeg er online eller ikke.

Vi ønsker at folk skal kunne si at «nå er jeg på jobb» ved hjelp av jabber eller lignende systemer, men at det driftes internt. Når det for eksempel lyser grønt ved siden av Øyvind så er han på jobb et eller annet sted i verden og kan kontaktes. Vi ønsker å ha kart over alle NRKs bygninger hvor de ansatte kan plassere seg selv (slik som for eksempel finn.no gjør på sitt internett). Om jeg jobber i en annen redaksjon en uke, kan jeg altså plassere meg hos dem mens jeg er der.

Hvis jeg ikke er på jobb, skal andre enkelt kunne se hvilke av kollegaene mine som er det.

Følg det du vil – åpenhet

Du skal kunne følge de rommene du vil. Vi skal fokusere på at en stor bedrift som NRK bare jobber bra sammen om flest mulig deler kunnskap og informasjon med alle som vil ha den. Vi vil at flest mulig rom skal være åpne for alle og at flest mulig rom skal kunne følges av hvem som vil. Det skal selvsagt kunne være rom – og enkeltelementer – som ikke er åpne, og vi har tenkt mye på løsninger for dette.

Men grunnprinsippet er altså at du skal kunne følge de rommene du vil og de personene du vil. Om jeg for eksempel vil følge Brennpunkts rom i en periode så skal jeg kunne gjøre det. Og jobber jeg med noen personer i prosjekter så skal jeg kunne følge dem og dermed få alt de gjør (som er åpent for meg) i strømmen min.

Vi ønsker også å ha funksjoner for å lagre favoritter, både blant personer og rom, slika t du raskt kan få oversikt over det som er førsteprioritet for deg for tiden. Så jeg ville kanskje hatt NRKbetas rom, nytt intranett og Eurovision Song Contest 2010 som favoritter. Og raskt kunne sett hva som var nytt i disse rommene på et fast sted på intranettet.

En bokmerkefunksjon gjør at jeg kan samle på viktige ting, uavhengig av hva som er favorittene mine for tiden. Vi er forøvrig i tenkeboksen om hva disse to funksjonen skal hete. Mange tenker at favoritter og bokmerker er det samme så det mulig vi trenger bedre navn.

Widgets

NRK har en rekke datasystemer for administrasjon, produksjon, arkiv og sending. Det ville bli en bortimot umulig oppgave å integrere alle disse direkte inn i et nytt intranett. Det ville både bli fryktelig dyrt og dessuten gjøre det vanskelig å endre på intranettet for det «henger fast» i alt annet. Derfor ser vi for oss at vi integrerer de aller viktigste, som vil være kalender, epost og endel personalinformasjon. Resten kobler vi på intranettet via såkalte widgets. Et eksempel: Vi har et system i NRK hvor man kan be arkivet om å digitalisere gamle tv-programmer inn i Programbanken – som er NRKs enorme datasystem hvor nesten alt vi lager av tv ligger lagret (1,6 petabyte – jeg sa det var stort). Her vil vi for eksempel kunne lage en widget hvor en person får løpende beskjed om hvor langt haugen med gamle tv-programmer er kommet i digitaliseringen (56% ferdig osv). Vi kan tenke oss lignende widgets for godkjenning av fakturarer, reiseregninger, timeføring, podcastserveren, dekoding til nett-tv osv.

All kommunikasjon mellom intranettet og andre systemer går via en såkalt buss, som gjør at vi kan bytte ut systemer i hele kjeden uten at alt ramler sammen fordi det sitter fast på feil steder. Og vi standardiserer måten andre systemer kommuniserer med intranettet for eksempel via XML (det vil sannsynligvis være opp til anbudsgiverne å foreslå hvordan).

Søk

Å finne informasjon er noe vi – og alle andre i store bedrifter – bruker mye tid på. NRK kjører nå GSA på søket på nrk.no, så vi har etterhvert bra kompetanse på dette. Det vil derfor være naturlig at vi bruker samme kompetanse på søket på intranettet. Det betyr at løsningen vi velger til intranett ikke skal ha en eget søk innebygd men bruke Google-søket. Dette må selvsagt kobles tett inn i intranettet, og vi ser for oss at et søkefelt skal løse alle søk, akkurat som på Google. Man skal i prinsippet kunne søke i alle interne og eksterne NRK-systemer fra samme søkefelt på intranettet, men ikke alle fra dag en. Det som derimot må være med fra start er søk på personer og alle opplysninger som vi i dag har i internkatalogen vår på nett; navn, avdeling, telefon og epost. Søket må også finne alt innhold fra det gamle intranettet og være bra på relatert informasjon. Alt dette kommer vi med mere detaljer om hvordan vi har tenkt.

Vi ønsker å ta med den infoen som ligger på vårt nåværende intranett, men merke at det er gammelt innhold. Vi vet ennå ikke hvordan vi skal gjøre akkurat dette, så det må vi komme tilbake til.

Merking av innhold

Dette er den delen av beskrivelsen hvor vi foreløpig har kommet kortest. Vi har selvsagt tanker og planer om hvordan vi vil gjøre dette, men har ikke formulert dem skikkelig ennå.

Møterom

En viktig funksjon i intranettet er booking av ledig møterom. Siden alle nå skal kunne si hvor de er i byggene våre, skal systemet kunne si hvilket møterom som er ledig og nærmest til enhver tid. Bare dette alene vil spare NRK for penger.

Samtaler

Som nevnt under personlig profiler, så skal alle kunne legge inn adresser og nicks for IM og sosiale nettverk. Vi er fortsatt ikke ferdig med å tenke hvordan vi skal integrere chat og epost i systemet, og om vi eventuelt skal ha Google Wave med. Uansett hva vi bestemmer oss for i versjon en, så må vi ha tenkt hvordan det eventuelt skal kobles inn senere.

Avgrensinger

Vi ønsker at folk skal kunne legge opp lenker til det de ønsker av nettjenester på forsiden sin. Men bare til nettjenester, ikke alt mulig annet man kan gjøre på en PC/Mac. Så Word må du fortsatt starte fra Start-menyen og Final Cut Pro fra docken.

Videre

Vi kommer sannsynligvis til å skrive egne artikler om de forskjellige funksjonsområdene til det nye intranettet. Vi har kommet ganske langt med de fleste, og har en god del igjen på andre.

Hva tror du?

Hva har vi glemt? Ser dette ut som et bra rammeverk? Er det noen store – eller små ting – vi har glemt? Vi er interessert i alle meninger. Dette kommer til å være arbeidsverktøyet for 3 500 NRK-ansatte de neste årene, så det er et kjempeviktig prosjekt for oss.

89 kommentarer

 1. Hvordan har dere involvert de som _virkelig_ teller i en sammenheng som dette? Brukerne som ikke er født med et tastatur under fingrene?
  Jeg vil anta NRK har en betydelig andel arbeidstagere som ikke ser på PC-en som annet enn et nødvendig onde, hvordan skal dere få dem til å faktisk omfavne det nye systemet og ta det i bruk for fullt?

  Svar på denne kommentaren

 2. Jeg synes det er fantastisk at dere åpner opp for innspill på denne måten.

  Det finnes mange tekniske muligheter som muliggjør det som Herr Solstad skriver i artikkelen, men jeg tror man må begynne mer overordnet. Hva skal effekten av intranettet være?

  Jeg har bistått en rekke virksomheter med å utarbeide kravspesifikasjoner/anbudsdokumenter til både inter- og intranettløsninger. Det som er tydelig at de fleste ønsker intranettet som en katalysator for samhandling, og noen ønsker også at kvalitetssystemet skal være godt integrert. Andre vil at intranettet skal understøtte sine prosesser (eller omvendt). Noen vil (til og med i dag) la det være en oppslagstavle eller sågar bare en felleskalender.

  Basert på valgene man gjør over, så vil man kunne si noe om hvilken effekt skal dette gi. Effektmål kan være effektivisering av arbeidsprosesser, bedre medarbeidertilfredshet, reduserte kulturkonflikter mellom avdelinger osv. Disse effektmålene bør være med i kravspesifikasjonen slik at dere kan måle om leverandør leverte de effekter dere ba om. Alle kan levere det som dere ber om over, men jeg tror dere vil ha mest å hente ved å be om effektmål!

  Mitt råd er å bestemme seg for effekt, for så å finne løsninger, utarbeide kravspekk, anbud +++ (eller evt gjøre det som et smidig prosjekt).

  Lykke til!

  Svar på denne kommentaren

 3. Øyvind Solstad (NRK)

  @bombadil: Det har vi gjort på flere måter. Vi har intervjuet folk om hvilke arbeidsoppgaver de har problemer med å få løst, IKKE om hva de savner på intranettet. Og så har vi forsøkt å skissere løsninger som skal løse disse problemene ved hjelp av bedre løsninger.

  Vi legger også en kraftig føring om at intranettet skal funke både på pc, mac og mobil, slik at folk kan få tak i tingene sine uansett hvor de er.

  Vi ønsker å ha en lav brukerterskel og samtidig gi proffe brukere de verktøyene de trenger for å kjøre store prosjekter.

  Når intranettet kommer, vil vi at masse skal være ferdig satt opp slik at de som ikke vil endre masse kan begynne å bruke det fra dag 1. Opplæring skal gjøres gjennom infovideoer, kurs, roadshow og superbrukere.

  Vet ikke om dette var svar på spørsmålet ditt? Jeg tenker at du kanskje hadde noen konkrete ting du ville si i forhold til dette?

  Svar på denne kommentaren

 4. Ulrik Prøitz – Logica Norge AS

  Angående innhold og redigering/editering av dette har dere tenkt noe rundt hvem som skal kunne få gjøre dette? Har dere vurdert en åpen wiki-tilnærming av innhold eller har dere tenkt at kun eieren av innholdet skal kunne gjøre endringer på innholdet? Finnes det idag kunnskapsbaser som NRK benytter og som man ønsker tilgjengeliggjøre? Skal disse eventuelt knyttes opp mot konkrete rom eller være åpne på tvers?

  Mange spørsmål som dukker opp 🙂

  Svar på denne kommentaren

 5. Nei, stort sett var jeg bare nysgjerrig på hvilken metodikk dere hadde brukt.

  Som tillitsvalgt kjenner jeg til flere tilfeller av innføring av nye systemer hvor utviklerne og ledelsen synes dette er helt genialt bra, men så klarer man ikke å få med seg folkene ute i organisasjonen, og da er kanskje de som er mest «teknologiskeptiske» de som er aller aller verst å få med seg (Hvorfor skal jeg gjøre dette på den nye måten, det funker jo fint å gjøre det sånn som jeg alltid har gjort det)

  Har dere for eksempel prøvd en referansegruppe med folk hentet på ulike nivåer i organisasjonen som har fått prøve ting underveis?

  Håper uansett dere lykkes, og at dere får noen kanoninnspill på denne utradisjonelle måten!

  Svar på denne kommentaren

 6. Ville revurdert sterkt søkeløsningen til et intranett.
  GSA ser ut til å ikke tillate at en kan bruke filterning

  Det er enten søk i alt eller velge en kategori. Med en skikkelig søkemoter f.eks Solr kan disse valgene dynamisk kombineres.

  Svar på denne kommentaren

 7. Øyvind Solstad (NRK)

  @Caspar: Veldig godt spørsmål: Hva skal effekten av intranettet være?

  Mener det overbærende skal være det vi skrev først:

  Vi trenger et intranett hvor vi kan jobbe sammen, lage rom, dele dokumenter, delegere og samtale. Det må være lettere å finne informasjon og hvem i NRK som har kunnskap om et tema.

  Svar på denne kommentaren

 8. Øyvind Solstad (NRK)

  @Svein: Det tror vi kan bli vanskelig. Det finnes dessverre ikke løsninger som dekker alle behov vi har – så vidt vi vet. Det er selvsagt opp til anbudsgiverne å foreslå hva de vil. Men vi skal dele alt vi finner ut, enten det er fri programvare eller ikke.

  Svar på denne kommentaren

 9. Øyvind Solstad (NRK)

  @bombadil: Du skrev:

  Har dere for eksempel prøvd en referansegruppe med folk hentet på ulike nivåer i organisasjonen som har fått prøve ting underveis?

  Det skal vi både gjøre før vi bestiller anbudene, og når vi har fått anbudene – før vi bestemmer oss, og ikke minst når vi «skrur det sammen».

  Svar på denne kommentaren

 10. Nå ligger jo utvalgte viktigheter fast på intranettsidene til de enkelte avdelinger – blir disse liggende nå på de personlige sidene? Som web-vaktplaner, telefonlister, rutiner i avdeling mm.

  Svar på denne kommentaren

 11. Det å finne effektmål er en oppgave i seg selv, men noen eksempler kan være:
  – Reduksjon i behandlingstider (f.eks. i interne støttefunksjoner)
  – Bedret prosjektgjennomføring (tid, kvalitet, ressurs)
  – Kortere søketid for å finne relevant informasjon (ikke bare at det er brukervennlig men at det også går fort)
  – Bruk: Flere brukere, økt frekvens, økt antall visninger
  – Bedret medarbeidetilfredshet
  – Bedret internt omdømme
  – Reduksjon av operasjonell risiko
  – Større etterlevelse av kvalitetssystem (mål i forståelse og faktisk bruk)
  – Kulturmålinger av holdninger mellom avdelinger
  – +++

  Nå må jeg snart ta betalt her 🙂

  Svar på denne kommentaren

 12. Øyvind Solstad (NRK)

  @Ulrik: Du spør:

  Angående innhold og redigering/editering av dette har dere tenkt noe rundt hvem som skal kunne få gjøre dette? Har dere vurdert en åpen wiki-tilnærming av innhold eller har dere tenkt at kun eieren av innholdet skal kunne gjøre endringer på innholdet? Finnes det idag kunnskapsbaser som NRK benytter og som man ønsker tilgjengeliggjøre? Skal disse eventuelt knyttes opp mot konkrete rom eller være åpne på tvers?

  Vi ser for oss at alle skal kunne få publisere i de rommene de er med i. Så potensielt skal hvem som helst kunne publisere en artikkel som går til rommet «Alle i NRK», men det vil jo ikke folk gjøre. Det blir like teit som å sende e-post til alle i NRK, det gjør ikke folk.

  Så får vi se om det funker eller ikke. Vi tror det vil funke.

  Vi vil at alt innhold skal kunne redigeres i ettertid. Men ikke med wiki-style. Det er det bare geeks som skjønner. Selv i utviklingsavdelingen har vi en wiki der mange ikke deltar fordi det er for vanskelig.

  Ja, det finnes endel kunnskap i form av tekst og video som skal deles. Det ser vi for oss ved at vi importerer innhold inn i riktig rom på det nye intranettet.

  Vet ikke om det var svar?

  Svar på denne kommentaren

 13. Øyvind Solstad (NRK)

  @PS: Vaktplaner ser vi for oss skal lages i kalendere, ikke i Excel-ark som mange gjør i dag. Her er det detaljer som er viktige at vi gjør riktig. Ta gjerne kontakt slik at vi får dette riktig!

  Rutiner i avdelinger ser vi for oss skal samles i rom. Så om din avdeling har en rekke rutiner i din avdeling som trengs å samles et sted, så lages et rom som heter nor fornuftig i den sammenheng. Og publiserer alt innholdet der. Dette rommet kan du følge slik at du får med deg når andre publiserer nye rutiner der, eller endrer gammelt innhold.

  Telefonlister har vi konkrete planer for, ved at vi har innført begrepet lister for alt mulig: Både rom, personer og andre ting.

  Svar på denne kommentaren

 14. Hilde Langholm

  Bra tiltak som jeg regner med vil gi dere mange nyttige innspill. Jeg skal selv komme med et par veloverveide når tiden strekker til.
  Høres ut som om dere er inne på noe av det som er vår spisskompetanse også- er anbudsrunden lukket?

  Svar på denne kommentaren

 15. Stian S Christiansen

  @Øyvind Solstad: Du sier at det bare er geeks som skjønner wiki. Men det finnes da wysiwyg-tekstredigering for de fleste wikiplattformer, også MediaWiki, som utviklingsavdelingen i NRK bruker. Hvorfor mener du at det blir for vanskelig?

  Svar på denne kommentaren

 16. Øyvind Solstad (NRK)

  @Stian: Bare basert på erfaring. Alle steder jeg har brukt wiki (som jeg selv synes er genialt) så er detbare et fåtall som bruker det. Mediawiki intet unntak. Men bevis meg gjerne at det ikke stemmer?

  Svar på denne kommentaren

 17. Web-vaktplanene som er laget utifra X-98 og fra overføring fra Piff (tror jeg det er) er en web-side som enkelt burde kobles til en personlig side vil jeg tro. Atle Markeng er mannen dere vil snakke med ang disse, ja veldig viktig at dette ikke blir feil.

  Og å innføre et nytt system for vaktlister er vel ikke aktuellt, da X-98 er verktøyet som genererer inn all informasjon om tillegg og fri/ferie/annet til alle andre systemer som igjen regner ut kostnader og genererer lønn.

  Svar på denne kommentaren

 18. Øyvind Solstad (NRK)

  @Øyvind S: Vanlig anbudsrunde som med alt annet som NRK kjøper for større summer. Vi legger ut anbudene der de skal i følge norsk lov, og så fikk vi 11 søknader. Vi vurderte de 11 firmaene ut fra en rekke kvantifiserbare kriterier og valgte ut åtte. Man kommer med i en slik runde ved å være med på anbudsrunden fra starten av.

  Svar på denne kommentaren

 19. Øyvind Solstad (NRK)

  @PS: Det høres overkommelig ut, og Atle må nok være med å si noe om hvordan. Høres ut som noe vi kan løse med det som står under widgets over; at du har en widget med vaktplanene dine fremover.

  Svar på denne kommentaren

 20. Åsmund Matzow

  Håper det blir mulighet for enkelt å opprette ‘ad hoc’-rom, altså et område for et bestemt prosjekt, og at det blir en måte å gjøre disse tilgjengelige i noen grad for eksterne samarbeidspartnere også, som i utgangspunktet ikke har tilgang på intranett. Et eller annet som gjør at man kan få en litt smidig oversikt over et prosjekt og enkel utveksling av filer som er for store for mailsystemet.

  Svar på denne kommentaren

 21. Vidar S. Ramdal

  Sikker på dere ikke gaper over for mye med en gang?

  Når man spør brukerne hva de ønsker å få utført, som dere har gjort, er min erfaring at de gjerne svarer alt de kommer på – uansett om det er logisk at det ligger på et «intranett» eller ikke.
  Og det leder meg til å si at et «intranett» egentlig bare bør være en samling linker til forskjellige interne web-applikasjoner – f.eks. timeføring, møtebooking, telefonliste – og da kan man behandle det som det også. De forskjellige applikasjonene kan utvikles uavhengig av hverandre, og ha lite til felles, annet enn en single-sign-on-løsning.

  Hvis dere implementerer en OpenID-provider, kan dere få en løsning der NRK-ansattes brukernavn- og passord plutselig kan brukes til å logge inn på masse forskjellige tjenester (Facebook, Gmail, …) – og disse tjenestene blir dermed like mye en del av NRK-«intranettet» som de andre.

  Svar på denne kommentaren

 22. Kanskje litt off topic, først og fremst, mye bra artikkler på siden, men jeg bruker rundt 1 min på å scrolle ned hovedsiden deres. Kanskje på tide å begynne med en ingress for hver artikkel på hovedsiden med tanke på at de er såpass lange.

  Svar på denne kommentaren

 23. Jeg ser dere har med booking av ledig møterom, og da tenker jeg også på booking av tele-møter (teleconf.), hvor dere kan dele skjermbilder (dvs. at andre har aksess til f.eks. din skjerm, og ser hva du viser. Dette er uvurderlig hjelpemiddel for de som ikke er geografisk på samme sted.

  Svar på denne kommentaren

 24. Sitter med en følelse av at veldig mye av det som beskrives er en wiki koblet sammen med noe ala slashdot, eller en slags Google Wave med tvungen lesing av enkelte tråder. Samtidig virker det som om det er en slags lock-in på en gitt teknologiforståelse. Kanskje det kan være lurt å få noen til å spille ball med hverandre slik at en får opp litt motstridende ønsker og behov, ikke at en bare siler ut de interessante innspillene.

  Selv er jeg veldig opphengt i wiki-løsninger, og synes nok de er løsningen på det meste – inklusive tørke i Afrika og glatte veier i Troms. Det gjør da også at jeg ofte prøver å løse problemer med wikiteknologi. Kanskje fordi det er det eneste jeg kan. Noe av det jeg synes virker veldig spennende er «rom med leseplikt». På Wikipedia blir en varslet om endringer på egen diskusjonsside, andre overvåkede sider må en selv sjekke på siden for overvåking og så gå til dem. Kanskje det ville være bedre å få tydeligere varsler om hva som var endret, noe ala en tvungen leseliste.

  Nå om dagen er jeg involvert i en del prosjekter for knowledge management. En tanke som har slått meg er at intranett handler veldig mye om bedriftsintern knowledge management, men av en eller annen grunn blir det mye enveis sosialt prat fra ledelsen og til de ansatte. Og så de obligatoriske portalfunksjonene. Det jeg savner nå, ikke når jeg selv brukte intranett for flee år siden, er metoder og funksjoner for å trekke ut informasjon om hvem som sitter på kunnskap og hvordan den skal gis videre. Noen produserer kunnskap i form av innhold, noen konsumerer kunnskapen de har produsert, men i nokså mange tilfeller er de som besitter den reelle kunnskapen ingen av dem. Hvordan kan de identifiseres.

  Kunnskap er ofte en nokså kjedelig greie og ikke den reelle grunnen til at folk bruker et intranett. Folk vil komme i kontakt med andre og snakke om problemene og løse dem. Bedriften vil ikke at de ansatte skal snakke om problemene, de vil bare ha de løst, dialog forlenger selve problemdefinisjonsfasen. Når problemene omtales og defineres så skaper imidlertid det kunnskap om hvordan problemene løses, men å gjenbruke den informasjonen er vanskelig. Noen som har løst og nøstet i gamle diskusjoner på epost? Mailinglister har enorme mengder informasjon om hvordan ting kan løses. Den samme muligheten for å nøste i kunnskap savner jeg på intranett, det løser sjelden mine problemer å få vite på forsiden at sjefen har bursdag.

  Svar på denne kommentaren

 25. Jeg vil anbefale dere å bruke genetiske algoritmer for å prioritere hvilke innlegg som kommer med i Nyhetsstrømmen. Loggfør hvilke sider jeg går inn på slik at rom jeg ofte besøker prioriteres i nyhetsstrømmen. Prioriter også nyheter fra rom som mine kolleger har kommentert, nyheter som har fått x+ antall kommentarer. I stedet for å kunne gjemme nyheter fra enkelte rom, har man mulighet til å redusere/øke prioriteten slik at færre/flere av nyhetene kommer med.

  Svar på denne kommentaren

 26. Jeg synes det bør være mulig å abonnere på nyheter fra intranett til e-post, siden jeg foretrekker å ha en eneste plass å prioritere med tanke på viktig informasjon. Det er ikke mange gangene iløpet av en uke som jeg leser på intranett i min bedrift.

  Svar på denne kommentaren

 27. Når det gjelder Widgets, så burde dere kanskje ha en separat widget for statusoppdateringer. Ofte så er man bare interessert i en kort titteltekst og en verdi, som hvor langt digitaliseringen har kommet, eller antall besøkende etc. Dersom man separerer disse i egne widgets, vil de bare ta unødvendig plass på siden sin.

  Tenker meg to typer informasjon. En statusrapport (antall % f. eks. som kan farges grønn når den er ferdig, eller en liten progressbar), eller ren statistikk (gjerne med +/. fra tidligere). Disse kan selvsagt ha linker til mer detaljert informasjon om man så vil.

  Dessuten synes jeg at alle må ha en stor blinkende tekst på forsiden sin som sier hvor langt man har kommet med å tilby et API for TV-programmet. Det begynner å bli en stund siden dere snakket om det nå. Greit nok at det er en liten del av et større prosjekt, men hva med å få ut den lille delen først? Vil tro at koden uansett kan gjenbrukes.

  Svar på denne kommentaren

 28. Asbjørn Ulsberg

  Det viktigste med et intranett for min del er at jeg slipper å se det. Jeg «surfer» ikke lenger på websider og har ikke gjort det på i hvert fall 4 år. Informasjon jeg er interessert i, havner i en av mine mange innbokser, via en myriade av ulike kanaler; RSS, Atom, e-post, SMS, osv.

  Hvis informasjon som skal treffe meg på et intranett ikke dukker opp i en av disse kanalene, bommer den. Den kan ligge «tilgjengelig» så mye den vil på en webside dypt begravet i et hierarki jeg aldri navigerer og kunne dermed for min del like gjerne aldri vært publisert. Det eneste behovet jeg har for å «surfe» på et intranett, er for å tilegne meg tilleggsinformasjon (tenk relaterte artikler på Wikipedia) og for å utøve oppgaver som ikke handler om informasjons-innhenting, som f.eks. timeføring.

  Det beste intranettet for meg er ett som ikke synes, men som bare er et kobbel med tjenester som er knyttet sammen på en intuitiv og lett tilgjengelig måte. Så må man gjerne lage GUI oppå disse tjenestene som mindre teknofile mennesker enn meg kan sette pris på, men jeg tror det er viktig å designe dette «innenfra og ut» slik at alle behov imøtekommes.

  Svar på denne kommentaren

 29. Håvard Sørensen

  Først av alt må jeg si at jeg egentlig synes dere har mange fornuftige tanker, men spørsmålet dere bør stille er vel heller hva dere bør kutte ut og ikke minst hva som finnes fra før som kan kjøpes billig eller fåes gratis.

  Alle organisasjoner ser på seg selv som veldig unike (og dette er viktig for en god bedriftskultur), men har dere virkelig så unike behov? Det finnes antagelig ikke noe system her i verden som tilfredstiller deres krav. Hvorfor gjør det ikke det? Er det for vanskelig å implementere? Blir det fort alt for knotete for brukerne? Vil det i virkeligheten bli brukt? Trenger dere å ta med de gamle dataene inn i det nye systemet?

  Folk flest holder ikke orden på filene sine. Folk flest holder heller ikke orden på feriebildene sine, selv om å gjøre det er veldig enkelt og burde være lystbetont. De fleste bedrifter publiserer sjeldent nyheter på nettsidene sine til tross for at de ofte spiser opp nesten hele forsiden. Vi har store planer for sommerferien, men ender gjerne opp på hytta eller Kreta.

  Om ting ikke virker slik som det er i dag er ikke det nødvendigvis fordi det gamle systemet er for vanskelig, folk flest vil bare synes det er vanskeligere med et nytt og enklere system som de ikke er vant til.

  Å kutte gode ideer (og det har dere mange av) er vondt, men det er det som kreves for å få et virkelig godt resultat.

  Lykke til, og takk for at dere inkluderer oss:)

  Svar på denne kommentaren

 30. Takk for at du er åpen rundt denne prosessen. Jeg håper at du kan fortsette med det da jeg tror mange bedrifter og organisasjoner har store forbedringspotensialer når det gjelder informasjonsflyt.

  I og med at NRK delvis finansieres av skattepenger kunne man kanskje tenke seg at dere kunne gjøre koden til den nye løsningen deres tilgjenglig for andre?

  Selv ser jeg på TikiWiki (åpen kildekode) som en platform for å dele informasjon blant de ansatte der jeg jobber. Mye av funksjonaliteten du beskriver er tilgjenglig der allerede: Du kan ha en blog for hver avdeling («rom») og styre tilgang slik at noen rom bare er skriv/lesbare av en gruppe ansatte. Den viktigste funksjonaliteten blir at det settes opp en WYSIWYG-wiki som skal være lett å bruke slik at kunnskap ikke forsvinner ut av «bedriften» når ansatte slutter ved en avdeling.

  Svar på denne kommentaren

 31. Tror ikke en wiki, uansett oppsett vil være nok til å dekke alle nrks behov, husk at nrk er en stor bedrift som driver både med tv, radio og nett publisering, og sikkert mye annet også ?
  Hvor mange ansatte har dere ? og hvor mange maskiner ? Og hvor mye har dere på det eksisterende intranettet?

  Regner med at dette intranettet krever regnskapsmoduler hvor man kan levere inn reiseregninger/div.utgiftsbilag, moduler hvor man kan levere inn sykemelding/egenmelding, bestilling av reiser, bestilling av deler/tjenester, kunskapsdeling, nyheter/intern informasjon, forum(+andre direkte meldingssystemer?), pob løsninger, intern fildeling, oppslag på navn/kunnskapsområder+tlf nr, intern tv/radio streaming?

  Vet ikke hvordan det er i nrk, men der jeg jobber har vi absolutt alt på «intranettet», det er et viktig arbeidsområde. Og dermed får vi også med oss «interne» nyheter og informasjon.
  Dette er viktig fordi det er eneste måte å få brukerne til å aktivt hente ut informasjon.
  Men en god ide er kanskje å tilby rss feeder på alle sidene så man får informasjonen søkbar i epost/rss programmet man bruker.

  Svar på denne kommentaren

 32. Jeg jobber i stor statlig institusjon. Intranettet vårt brukes av ingen, er gammeldags og forhatt. Et av de største problemene, i tillegg til åpenbare som brukergrensesnitt, er at det er alt for mye informasjon der. Folk fyller det opp med tekster som er alt for lange, kronglete og umulig å skjønne. Dermed gir folk opp å lete i tekstene.

  Svar på denne kommentaren

 33. Morgan Fosstveit

  Flott tiltak å kjøre denne delen av prosessen for «åpen skjerm» 🙂 Helt i NRKbeta’s ånd!

  Har bare raskt lest meg nedover i artiklene her, men kan ikke se noe om integrert læring. Learning On Demand, case-orientert læring, KompetanseSikring, kursbooking (e-læring, klasse/gruppe, blended), adaptive læringsprogrammer, osv, osb …

  I en så kompetanseintensiv organisasjon som NRK vil det helt sikkert være gevinster å hente ved å legge til rette for integrert læring i intranettet.

  Lykke til videre!

  Svar på denne kommentaren

 34. Ikke-teknologers instinktive adferd når det kommer til samarbeid i organisasjoner er å strø filer på delte disker og lokal maskin, og å maile hverandre Office-filer som vedlegg. Dette fører til et evigvarende versjonskaos, og konsentrerer all handlekraften hos det mindretallet som klarer å gjenfinne noe som helst. Om noen, særlig ledelsen, ikke forstår seg på intranettet, hensynker intranettet til en pøl av primitiv filbehandling.

  Mye av problemene som er relatert til intranett, adresseres av wiki-publiseringsteknologien når det gjelder kategorisering og oppretting av sider, og blogger når det gjelder aktuell informasjon.

  Jeg samlet endel tips om førstnevnte på en egen wikiside for noen år siden:
  Factors for a successful wiki

  Svar på denne kommentaren

 35. Leif André Brekke

  Hei.

  Vårt firma er i akkurat samme prosess med å skaffe oss et nytt Intranett. Har du anledning til å si hvilke produkter dere vurderer fra de nevnte leverandørene? Jeg vil anta at noen av dem må kombinere/tilby flere produkter for å tilfredstille NRK’s behov?

  IBM har jo f.eks. Websphere Portal, og jeg tipper Lotus Connections er inkludert (mulig dere også vurderer flere produkter fra dem), men hvilke produkter er med i evalueringen fra de andre leverandørene?

  Og er løsninger basert på Microsoft SharePoint med?

  Svar på denne kommentaren

 36. Heisann,

  Bra timing med kravspesifikasjonen – SharePoint er nå ute i ny 2010 versjon! Her får man en hyllevareløsning som tilbyr støtte for de fleste av kravene dere etterspørr, samt en forbedret og fleksibel plattform for å bygge videre på. I 2010-versjonen er det støtte for people søk og discovery basert på ansattes kunnskaper og egenskaper, støtte for wiki, blogging, content management, dokument og versjonshåndtering, visning av twitter feeds, inndeling av sites og site collections (rom), osv. Videre kan søk federeres fra egne søkeløsninger, samt fra f.eks. opensearch (google, wikipedia, osv). Mer avanserte muligheter tilbys også, slik som kontekst-baserte søkeresultater avhengig av en brukers attributter, f.eks. om en bruker er i Oslo eller Trondheim, tilhører gruppe NRKBeta eller Puls, osv.

  Man kan implementere egne applikasjoner og løsninger i SharePoint, eller ta bruk plattformen i egne standalone applikasjoner. RSS og web services tilbys for integrasjon, og Silverlight støttes for et rikere grensesnitt. Men en slik implementasjon vil man kanskje kunne komme i mål uten mange og vanskelige skreddersydde løsninger, samt ha en løsning oppe og gå i løpet av kort tid.

  Verdt å ta en titt? 🙂

  http://sharepoint2010.microsoft.com/

  Svar på denne kommentaren

 37. @Dudek – Sharepoint er genialt. Dette er på samme måte Notes, men hvor Notes låser deg til IBM-verdenen resten av livet, blir du med Sharepoint låst til Microsoft resten av livet. Sharepoint er veldig bra for de som vil bruke MS resten av livet, og det er ikke minst genialt for Microsofts partnere:)

  Nå får jeg ikke lest Microsofts sider om SharePoint siden jeg ikke har Microsoft Plugin innstallert på datamaskinen min, men hvordan funger Sharepoint mot Mac og Linux, for ikke å snakke om de fire store smart-telefontypene Symbian, iPhone, Android og Blackberry?

  Svar på denne kommentaren

 38. Snorre Tønset

  Et av hovedproblemene med informasjonsverktøyer er at det blir mange av dem, at de ikke er kompatible seg imellom, at man ikke får alle til å bruke samme verktøy og at de omtales med uttrykk som gjør at «ikkeekspertene» blir redde for å bruke dem.
  De nye intranettsidene bør være noe mer enn en kanal for utveksling av informasjon.
  De bør rett og slett være den plattformen vi jobber og organiserer arbeidet vårt på.

  Jeg har NRK.MINSIDE.INTRANETT: Her organiserer jeg research, kilder, manus og lenker til dokumenter og researchverktøy. Her finner jeg bilde- og videoarkivet mitt. Og her ligger lenker til de andre viktige sidene i intranettet.
  Og herfra er det enkelt å publisere (klargjøre for publisering) «gryteklare» saker til NRK’s eksterne nettsider (via redaktøren)
  Her har bare jeg adgang.
  Nettsiden blir mitt grensesnitt til verden og man slipper å lete i ufattelig rotete O-områder, uoversiktlige ENPS-databaser eller skrive om saker til ikkekompatible Polopoly-sider.

  Redakjonen har NRK.REDAKSJONENSSIDE.INTRANETT.
  Dette er arbeidsstedet for «desken» og møteplassen i redaksjonen, her holder redaksjonsledelsen kontakten med medarbeiderne, om møter, seminarer, sendeskjemaer, lenker til påsyn.
  Her har bare redaksjonens medlemmer adgang.

  Begge ovennevnte plattformer er ARBEIDSPLATTFORMER også.

  Avdelingen har NRK.AVDELINGEN.INTRANETT
  Dette er – naturlig nor mer en informasjonsplattform enn en arbeidsplattform. Her flyter informasjon om bedriftsinterne spørsmål fram og tilbake mellom ledelsen og de ansatte. På de personlige sidene og på redaksjonssidene er det selvfølgelig lenker hit.

  Så har vi divisjon og eller Bedriftssidene – og her håper jeg bare an beholder mulighetene til debatt 🙂 og at det ellers er lett å finne det man trenger.

  Hvis hele intranettet blir en «informasjonsplattform» som kun ivaretar de behovene, er jeg redd plattformen blir like irriterende som «delta» var i sin tid. Og «delta» var irriterende fordi den var irrelevant.

  🙂

  MVH
  Snorre T

  Svar på denne kommentaren

 39. Snorre Tønset

  Og så er det greit å snakke om dette slik at folk flest som skal bruke dette greier å henge med. Snakk om hva applikasjonene KAN GJØRE FOR MEG. Ikke hva de heter! Jeg aner virkelig ikke hva Sharepoint er for noe. Jeg spurte 10 medarbeidere i redaksjonen min og det nærmeste jeg kom var «noe microsoftgreier». Mannen som sa det er en av de beste på data i hele NRK!

  Svar på denne kommentaren

 40. Martin Bekkelund

  Jeg har på nåværende tidspunkt ingen kommentarer til debatten om funksjonalitet og innhold i løsningen. På strategisk nivå vil jeg derimot anbefale bruk av fri programvare, gitt at det løser NRKs behov på en tilfredsstillende måte. Fri programvare gir NRK eierskap til løsningen, større handlingsrom og leverandøruavhengighet, hvilket jeg ser som særdeles viktige momenter for en såpass omfattende løsning som den som er skissert.

  Hvis vi i Friprogsenteret på noen måte kan bistå i prosessen er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt. Våre tjenester er gratis og vi skal fungere som en uavhengig aktør i nettopp denne typen prosesser.

  I tillegg har vi utarbeidet en anskaffelsesveileder som på svært overordnet nivå beskriver hvordan man anskaffer fri programvare. Veilederen er utarbeidet av Friprogsenteret i samarbeid med IKT-Norge og advokatfirmaet Rohde Garder.

  Med vennlig hilsen

  Martin Bekkelund
  Utviklingsleder
  Friprogsenteret

  Svar på denne kommentaren

 41. @Øyvind, med 2010-versjonen er nå SharePoint like god i alle browsere; Firefox, Safari, IE (dette var tydelig under lanseringen tidligere i høst). Silverlight er heller ikke platform/windows avhengig, og støttes også på mac. Om du ikke har installert, kanskje på tide å prøve? SharePoint har videre egen mobil-støtte, så du trenger ikke noe spesielt prosjekt for å tilby dette. Så når det gjelder bekymringen får å binde seg mot en leverandør som Microsoft er nok dette et mye mindre problem med 2010. Microsoft gjør nå en betydelig jobb (med hjelp fra EU 🙂 ) for å fungere i ulike browsere, på ulike platformer.

  @Snorre, jeg er enig i at det viktigste er hva og ikke hvordan. Det at jeg drar inn SharePoint er ment som et innspill som viser at mye av det dere ønsker i NRK også kommer fra store leverandører som Microsoft. Kanskje kan dere få inspirasjon derfra også? 🙂 Mange store kunder gir nå innspill til Microsoft via deres beta versjoner.

  På strategiske side synes jeg det blir minst like viktig å se på vedlikehold, operasjonelle aspekter, osv. Hva ønsker NRK å være gode på? Må man ta inn 20 åpne kildekode rammeverk, og ta på seg den kostnaden det er å vedlikeholde disse. Vet at dette er en brannfakkel og nærmest religion for mange, men synes dette ofte blir oversett.

  Svar på denne kommentaren

 42. Dette var en intressant post.

  Utviklingen av slike portaler har jeg stor tro på – men jeg tror det viktigste er at portalen deres ikke blir for stor. Tenk som linux-kjernen – selve portalen bør være liten, og så bør den heller fokusere på å være inkluderende ovenfor de andre systemene som befinner seg innenfor NRKs fire vegger.

  Kalender og møteroms-booking kan dere gjøre via Exchange (om dere bruker det). Greit nok at funksjonaliteten kan legges inn i et intranett, men jeg kan ikke se noen umiddelbar fordel med å overta denne funksjonaliteten i en slik portal.

  Hadde jeg vært med på denne utviklingen hadde jeg satset på to ting;

  API og widgets. Widgetsene bør ha mulighet til å kommunisere med intranett-løsningen (dvs ikke bare være på iframe-nivå). Dette kan forsåvidt foregå via et API, noe jeg mener man bør ha uansett. Det intressante med et slikt intranett er at man kan få all viktig informasjon ett sted. Dvs meldinger fra lønnsystemet, epost, møter, desk etc… Det er vitkig at alle disse kan pushe data til brukerens nyhetsstrøm, uten å være noen widget.

  Det dere har skrevet i bloggposten viser at dere fokuserer på å gjøre ting stort, masse funksjonalitet og alt-i-en-klump-tankegang. Jeg mener det er uheldig, forsøk heller å kjøpe en intranettportal som kan bygges på ved å dytte inn mer info fra andre systemer enn å finne opp hjulet på nytt, det er nok også fremtidsrettet.

  KISS(es)!

  Svar på denne kommentaren

 43. på dette punktet stiller jeg meg bak martin bekkelund og slår et slag for å bruke open source programvare. mange cms løsninger har allerede rammeverket klart og alt som trengs for å tilpasse det til deres spesifike krav kan utvikles av et lite team. spinoff effekten det har ved å publisere dette videre gjør at andre igjen kan dra nytte av det arbeidet dere gjør og muligens hjelpe til med videre utvikling av det 🙂

  som eksempel kan det nevnes at france24 har utviklet sitt publiseringssystem i drupal og har gjort kildekoden for modulene de har utviklet åpent tilgjengelig.. kanskje noe å kikke på?
  drupal.org/node/614014

  bbc kjører også en del undersider på drupal.. kanskje de kan dele noen erfaringer med sin eneste våpendrager i den «frie presses» verden? 😉
  buytaert.net/bbc-using-drupal

  MrM

  Svar på denne kommentaren

 44. Asbjørn Ulsberg

  Ikke bare synes jeg intranettet til NRK skal basere seg på åpen kildekode, jeg synes den i seg selv bør være åpen kildekode også, så langt det lar seg gjøre. Det er vel liten tvil om at utviklings-kreftene og ressursene NRK setter på et slikt prosjekt vil kunne gagne mange andre selskaper enn NRK og fra et vedlikeholdsperspektiv er det jo positivt for NRK å ha en åpen utviklingsprosess rundt dette også, så jeg ser egentlig ingen umiddelbare ulemper ved å la hele prosjektet være åpen kildekode.

  Drupal, Zope og Django er tre av mange gode utgangspunkt for å bygge et bra intranett på og i åpen kildekode. Et sett med uavhengige moduler som hver seg kan vedlikeholdes vil være idéellt i forhold til opptak og bruk i andre firmaer og organisasjoner som igjen vil føre til flere bidragsytere, flere funksjoner, færre bugs og et bedre system (som igjen fostrer flere brukere, som igjen … osv).

  SharePoint 2010 er sikkert blitt flott, men det er allikevel lukket kildekode man selv ikke kan gjøre noe med i tillegg til at det for en stor organisasjon som NRK naturligvis vil koste sinnsykt mye penger i lisenser. Dessuten; med mindre absolutt all koden i SharePoint 2010 er skrevet på nytt, er det fortsatt nødt til å være store mengder søppel der. Forrige versjon er noe av det verste jeg har vært borti når det gjelder kode-kvalitet, tilpasningsvennlighet og kompatibilitet. Det eneste som kan måle seg er «Save as HTML» i Microsoft Word.

  Svar på denne kommentaren

 45. Henrik Lied (NRK)

  @Asbjørn Ulsberg: Er i det store og heile ganske enig i det du seier, men eg vil ikkje plassere Zope og Drupal i samme boks som Django. Django og Zope er to rammeverk, Drupal er, til tross for at det i blant kan vere vanskelig å dra linja, eit CMS. “Drupal or Django? A Guide for Decision Makers” er ein ganske OK artikkel om dét emnet, så eg skal prøve å ikkje skrive så mykje meir om det sjølv.

  Sjølv trur eg absolutt ikkje at det er ein god idé å basere eit intranett for ein såpass stor organisasjon som NRK rundt eit CMS (som Drupal), på samme måte som eg ikkje syns det er ein god idé å (…som eit eksempel) hacke WordPress til å fungere utanfor sine tradisjonelle rammer. Det meste har sin plass, og intranett er definitivt utanfor rammene til dei fleste innhaldshandteringssystem. Viss du kjem på eit som er innanfor desse rammene, vil eg helst ikkje høyre om det. 🙂

  Å byggje på åpen programvare er eg (som fleire kanskje veit) veldig for. Django, som du nevnte tidligare, ser eg absolutt for meg kunne fungert veldig godt til denne oppgåva. Saman med dei fleste andre rammeverk som eksisterer til floraen av språk som ein har å velge mellom. Min første tanke når eg las artikkelen var at Pinax Project er ein god fit, men det får foretaka som skal konkurrere om anbudet sjå meir på om det virkar interessant.

  Eg er også veldig enig i det Ole A. nevnte ovanfor: Den beste måten å gjere dette skalerbart på er å bryte systemet ned i mindre biter. Monstersystemer som prøver å ta seg av alt har vi alle vore borti før, og det er langt frå kjekt å jobbe med etter kvart som tida går.

  Det aller viktigaste er sjølvsagt at systemet er kjekt å bruke for sluttbrukeren – og at det faktisk blir brukt, men frå eit utviklarperspektiv ser eg absolutt fordelane med mange av tankane lufta i kommentarfeltet her. Går ein i tillegg for ei løysing basert på open teknologi, der ein deler kildekoda vidare via løysinger som GitHub (eller eigne versjonskontrollsystemer), har ein eit stort nett med støttespelarar rundt seg, overalt i verda.

  Svar på denne kommentaren

 46. Look to Origo.no, sier nå jeg. de har kommet lengre enn noen andre her i landet på organiseringstanker rundt sosiale medier.

  Sjekk:

  Dugnadssamfunnet 2.0 – om innovasjon og deltakelse med digitale verktøy

  Har du kunnskaper om og er du involvert i offentlig og privat nyskaping? Er du opptatt av borgerinvolvering og hva slags muligheter web 2.0-verktøy representerer i samfunnsutviklingen? Da er denne workshopen som Origo.no arrangerer på vegne av Fornyingsdepartementet på Litteraturhuset noe for deg.

  Sett av 9. desember kl 10-14 i kalenderen din og meldt deg på så fort som mulig, vi har begrenset med plasser.

  link:

  dugnadssamfunnet.origo.no/-/bulletin/show/489470_dugnadssamfunnet-2-0-om-innovasjon-og-deltakelse-me…

  Svar på denne kommentaren

 47. Jeg er helt, helt enig med Asbjørn Ulsberg! Når jeg sier «gjør NRK til Public Domain (en dårlig setning, jeg innrømmer det), så gjelder det selvsagt i like stor grad for datasystemer og annet, som for programmer som sendes på TV og radio.

  Ett friprog-intranettsystem jeg syns ser spennende ut er Open Atrium (Men så skal det også sies at jeg ikke har peiling på intranettsystemer.. :)). Om dere kunne bygge videre på den, eller annet, og bidrat med det nye dere lager tilbake til prosjektet ville det vært utrolig bra!

  Som de enorme Twitter-fansene dere er, så slår det meg som merkelig at dere ikke har nevnt mikroblogging. Dere snakker jo om Facebook-aktig newsfeed, men det blir noe annet. Jeg vil, ikke overraskende, anbefale å ta en titt på StatusNet (tidligere Laconica), som driver Identi.ca, og brukes i mange intranett, bla. Motorola sitt.

  Svar på denne kommentaren

 48. Her var det så mye kreativitet at jeg ønsker å benytte anledningen til å linke til en Wiki jeg opprettet for anledningen: intranett.nfshost.com/tiki-index.php?page=Intranett

  Jeg ønsker å samarbeide med andre som har tanker rundt hvordan man kan lage et enkelt intranett basert på en wiki, slik at ansatte kan dele kunnskap og nyheter med hverandre. Selv jobber jeg som sagt med å lage nettopp en slik til min egen arbeidsplass.

  Velkomne skal dere være, alle som kunne tenke seg å ta del i dette. Ta kontakt hvis dere ønsker admin-rettigheter for å utforske TikiWiki-programvaren som siden er bygget med (fri programvare).

  @Øyvind Solstad: Jeg kunne tenke meg å komme å spille på suksessen deres med å nå ut til folk men det er ikke alltid like lett når epost adressene deres er skult. Kanskje dere kunne vurdere å ha en meldingsfunksjon slik at det ble lettere å komme i kontakt.

  @gn og @Krunk (og kanskje @$dere_andre: Kunne tenke meg å komme i kontakt med dere. Hyggelig om dere sender meg en kort mail så jeg kan henvende meg til dere direkte.

  @Richard: Takk for link. Dukker opp på Litteraturhuset 9. desember kl 10-14.

  Selv kan jeg forøvrig kontaktes på eoyslebo (ved) gmail.com

  Svar på denne kommentaren

 49. Rune Ulvnes – Devoteam daVinci

  Men hvorfor skal dere tenke den komplette Intranett-tanken før dere starter prosjektet? Kravspesifikasjonen vil hemme/sløve dere i å ta inn ideer i løpet av prosjektets gang. Det gjelder uansett om dere kjører SCRUM eller ikke! Dere vil lære masse (særlig når dere får lansert tidlig), og da sender en kravspesifikasjon feil signaler til ledere og brukere.

  Mitt forslag er å lage et spesifikasjon til en ribbet førsteversjon (pluss litt til), og heller bruke kreftene på å finne dyktige konsulenter som kan realisere hva som måtte dukke opp av ideer i framtiden. Nå kan dere risikere å velge de som undervurderer prosjektet. Bruk gjerne oss «vanlige folk» underveis i prosjektet for tilbakemeldinger og ideer.

  PS2000 kan egne seg til å virkeliggjøre dette.

  mvh Rune

  Svar på denne kommentaren

 50. @Henrik Lied Utan å spora av i detaljar må eg korrigera deg på punktet om Zope: Det er eit rammeverk, ikkje eit CMS! Om det dermed er aktuelt som intranett-plattform er ei heilt anna sak. Det kan nok Bouvet argumentera for; deira ZTM er jo emnekart bygt på Zope (Zope Topic Maps).

  Det er interessant å følgja diskusjonen om intranettet. Til meir eg les, til meir blir eg einig med dei som argumenterer for å starta lett og ikkje planleggja heile sulamitten med ein gang. Sjølvsagt må ein ha overordna tankar på plass, men å forsøka å løysa alt på ein gang verkar som ei oppskrift på harakiri.

  Og så må de prøva å bruka fri programvare så langt råd er.

  Svar på denne kommentaren

 51. Øyvind Solstad (NRK)

  @Rune: Vi har ikke nødvendigvis tenkt å bestille «det komplette intranett» i første runde. Vi mener faktisk vi har en ganske nøktern tilnærming til dette, og vil lage en bestilling som er slik at de som gir anbud også skal bruke sin kompetanse til å si til oss hva som er riktig.

  Vi har jobbet ut fra en tankegang om at vi IKKE vet alt, og at vi justerer kurs hele tiden.

  Svar på denne kommentaren

 52. Andreas Sørby

  Video og lyd-møter for flere deltagere.
  Vet ikke hvor relevant det er i dette fora, men jeg vil ha grupperom for videokonferanser med flere brukere som sitter på personlige datamaskiner. «Ichat, skype og jabber møter kalenderen og adresselista integrert på Torget» – (og vi må kanskje huske å integrere telefonen også). NRK har folk som jobber mange steder i landet, og arbeidsgrupper som er spredt over store geografiske områder. Nesten alle pcer og macer har webkameraer, og teknologien for å møtes på videotelefon bruker vi. Men den er dårlig integrert, og kun i bruk i små miljøer eller spesielle møterom. Kan vi få til en løsning hvor vi lett kan invitere flere mennesker til videomøter. Selvfølgelig uavhengig av OS på maskinen eller telefonen.

  Andreas

  Svar på denne kommentaren

 53. Øyvind Solstad skriver «Vi har jobbet ut fra en tankegang om at vi IKKE vet alt, og at vi justerer kurs hele tiden.»

  Dette er nettopp fordelen med å bruke åpen kildekode og åpne standarder – da kan dere enklere endre/legge til ny funksjonalitet – uten å være låst til dyre lisenser og dedikerte, proprietære leverandører.
  (Mange ovenfor har allerede nevnt dette).

  Lykke til
  😉

  Svar på denne kommentaren

 54. Øyvind Solstad (NRK)

  @Britt: Enig – forutsatt at vi finner åpne ting som gjør det vi vil. Jeg er ikke så sikker i denne sammenhengen.

  Og selv åpne kildekode må programmeres. Det hjelper oss lite om verdens mest fantastiske kode fins der ute om ikke noen – enten internt eller eksternt – kan sette det opp og holde det vedlike for oss.

  Svar på denne kommentaren

 55. Flinke internettutviklere som kan _______ (sett inn navn på en fantastisk god åpen kildekodeløsning) har sjelden interesse av å leke hobbyjurister og lære seg alt regelverket og sette av tid til administrasjonen som er nødvendig for å skrive anbudsdokumenter på halvmillionkronsers kontrakter++. Derfor er det de samme 5-10 konsulentselskapene som har har skjønt seg på anbudsregelverket som svarer på de fleste intranettanbud. Disse selskapene har neppe interesse av å velge billigste og mest åpne løsning. En 90% billigere nettløsning = 90% tapte penger.

  Svar på denne kommentaren

 56. Henrik Lied (NRK)

  Øyvind: Det flotte med å bruke åpne løysinger (evt. utvikle åpne løysinger), samt å holde utviklingsprosessen åpen, er at du plutselig får eit heilt nettverk med folk fra rundt om i verda som blir interessert i prosjektet. For kvar bug som blir utvikla internt er det nokon der ute i verda som lager ein ticket med ein patch som fikser buggen.

  Svar på denne kommentaren

 57. Deler litt forundring som Børge har.

  Bruker yammer.com på min arbeidsplass. Alt ligger gratis i en cloud computer. Det er mulig å dele inn i grupper. Yammer husker filer, linker og vedlegg som du sender rundt i systemet. Alle har noen Gigabytes minne. Hvis man vil så kan man kjøpe billige utvidelser.
  Felles Kalender og felles server ligger på airset.com. (colud computer det oxo) Alt er selvfølgelig gratis. Vi har brukt kalenderen siden mai 2007 og det er mulig å generere åpne online webutgaver av de ulike kalenderene. Felles Google kalender er også en mulighet. Styr unna outlook systemer hvis du vil ha et problemfritt kalendersystem. Viktigst er du kan komme på nett med eget intranett på dagen. Dere bestemmer selv deling og åpenhet.

  Svar på denne kommentaren

 58. Først: applaus for måten dere går ut på her! Veldig bra! Her har vi i Trondheim kommune me å lære (hvis vi tør)

  Så: Henger meg på de mange som anbefaler en åpen kildekodeløsning.

  @Øyvind Solstad Kan skjønne at du er usikker på om ett (1) friprogram kan fikse alt det dere vil, men tror heller ikke dere kan finne ett (1) lukket program som takler alt. Som andre har sagt så kan det være en god idé å starte med en «motor» å heller legge funksjonalitet/løsninger til denne. Slik jeg forstår svarene dere kommer med i debatten her, er dere åpne for det. Bra!

  Det som er med «vi-takler-alt»-systemer som feks SharePoint, er at de ikke har sjangs i havet til å være best på alt. En tanke vi sysler med i BetaTrondheim er hvordan vi kan knytte den beste wikiløsningen, den beste bloggmotoren, den beste mikrobloggen etc sammen og legge den under «det-beste-skallet».

  Vil også tipse om et system dere/de prekvalifiserte leverandørene kan se på, nemlig Elgg. Vi tester dette i Trondheim nå. Elgg har mye av den funksjonaliteten som etterspørres: blogg, wiki, grupper, mikroblogg, bokmerking etc. Er åpen kildekode (les gjerne om lisensieringa), brukes i flere store organisasjoner (spesielt universiteter etc) og har et community rundt seg. Spesielt gruppefunksjonaliteten er interessant for dere tror jeg (grupper kan dere døpe om til rom:)). Finner ikke kilde i farta, men mener man har planer om å utvide gruppefunksjonaliteten i core slik at man kan ha grupper i grupper, med egne mikroblogger, blogger etc.

  Uansett, lykke til! Vi kommer til å følge debatten her og videre informasjon dere legger ut om anbudsprosessen, med argusøyne.

  Svar på denne kommentaren

 59. Masse gode idéer her! Men, hva er killerfunksjonen? Funksjonen som får alle brukerne til å digge løsningen, og helt frivillig ta den i bruk med glede hver eneste dag.

  Å lage en killerfunksjon kan være vanskelig, og kreve flere iterasjoner før alle brikker faller på plass, men jeg tror fokus på dette kan øke sjansen for å lykkes. Når en killerfunksjon er laget, kan man sette i gang med neste killerfunksjon.

  Kanskje møteroomsbooking er en slik funksjon, siden den også sparer dere for penger, eller søkefunksjonen?

  Svar på denne kommentaren

 60. Anders Jacobsen

  Flere kommentarer har nevnt open source/friprog alternativer som allerede finnes. Siden dere har relativt spesifikke krav og jeg derfor antar at dere planlegger å betale for «custom development»: Har dere vurdert å be selskapene som varer på anbudene om hvor villige de er til å frigjøre den/de løsningen(e) som utvikles?

  NRK er tross alt sponset av skattebetalerne – hvorfor ikke satse på publikasjon på «delingsbazaren»? ( delingsbazaren.no/ ) slik at andre {kommuner, etater, bedrifter, universiteter (se NTNUs kommentar over)} kan dele og bruke det dere utvikler?

  Svar på denne kommentaren

 61. Øyvind Solstad (NRK)

  Det har oppstått litt forundring om hvorvidt man fortsatt kan være med på anbudet. Det kan man ikke. Det ble utlyst i sommer i Doffin:

  doffin.no/search/show/search_view.aspx?ID=JUN128719

  11 firmaer søkte og åtte er med videre. Artikkelen er oppdatert med disse opplysningene.

  I den opprinnelige anbudsutlysningen sto det:

  Direktørmøtet i NRK har vedtatt at dagens intranett skal oppgraderes i tråd med ny organisasjon. Målsettingen med prosjektet totalt sett er å etablere et moderne, fleksibelt og sosialt intranett med god design, nyttig funksjonalitet og enkel brukermedvirkning. Det nye intranettet skal være en arena for intern dialog og informasjonsutveksling på alle nivåer i bedriften. Det skal være enkelt både å etablere og å avvikle diskusjons- og arbeidsfora. Intranettet skal ha god søkefunksjonalitet for rask gjenfinning av informasjon og verktøy. Det skal være rom for personifisering av forsiden, ved at det gis mulighet for integrering av lokal og sentral informasjon på samme side.

  ”Nye Torget” skal bidra til å skape en bedriftskultur preget av åpenhet, tillit og stor takhøyde. Intranettet skal være NRK-ledelsens viktigste plattform for aktiv og konstruktiv dialog med de ansatte. Intranettets journalistiske arbeidsmetoder skal være i tråd med NRKs interne verdier om åpenhet og redelighet. Nærmere beskrivelse og krav til leveransen vil sendes til inviterte leverandører.

  Svar på denne kommentaren

 62. En ting som slo meg er at en bør huske på at selv i 2009 så finnes det en del som bare setter seg ned foran en pc for å sjekke mail, en gang eller to i løpet av en arbeidsdag. Sikkert greit å ha i bakhodet både med tanke på måten oppdateringer blir presentert på, og kanskje også i forhold til «hvor i bygget befinner jeg meg i dag»-funksjonen.

  Apropos det, hva med OB? Hadde det være nyttig med en noe ala «NN er ikke på bygget, men er på produksjon/reportasjereise/etellerannet sammen med NN, NN og NN.»?

  Svar på denne kommentaren

 63. Hans Ludvig Andreassen

  Åsmund: Enig med deg, noen av oss gjør jobber for forskjellige avdelinger og i forskjellige funksjoner. (it/slow/ts/tom/etc)
  Da blir det viktig å kunne velge hva man følger.

  Og OB infoen burde være mulig å hente ut fra pif, all infoen ligger jo der allerede.

  Andreas Sørby: Du har også et godt poeng, spesielt for distriktskontorene. En god mange til mange videochat-løsning hadde vært gull verdt. Spesielt om den hadde hatt mulighet for å ta imot videosamtaler fra eksterne/mobiltelefoner etc.
  Office communicator fungerer bra, men det er fortsatt mye som kan forbedres der.

  Svar på denne kommentaren

 64. Dette er utvilsomt et spennende prosjekt med mange muligheter. Det finnes mange plattformer/rammeverk der ute som kan benyttes for å dekke NRK sitt behov. Vi vurderer i dag flere løsninger som kan passe dette prosjektet. Et alternativ vi kikker på er EPiServer Relate+. Dette er en fleksibel community plattform med store muligheter for utvidelser og integrasjon.

  EPiServer har satt opp en demo-site hvor det er mulig å prøve dette produktet live. Dere finner det her relate.episerver.com/.

  Som nevnt er dette et produkt som er verdt å vurdere på lik linje med de andre produktene som er nevnt i dette forumet.

  Svar på denne kommentaren

 65. Dette er utvilsomt et spennende prosjekt med mange muligheter. Det finnes mange plattformer/rammeverk der ute som kan benyttes for å dekke NRK sitt behov. Vi vurderer i dag flere løsninger som kan passe dette prosjektet. Et alternativ vi kikker på er EPiServer Relate+. Dette er en fleksibel community plattform med store muligheter for utvidelser og integrasjon.

  EPiServer har satt opp en demo-site hvor det er mulig å prøve dette produktet live. Dere finner det her relate.episerver.com/.

  Som nevnt er dette et produkt som er verdt å vurdere på lik linje med de andre produktene som er nevnt i dette forumet.

  Svar på denne kommentaren

 66. Prøvde å kommentere her om dagen, men la inn litt for mange lenker og ble merka som spam?

  Uansett. Kortversjon:

  Har dere sett på Elgg? http://www.elgg.org

  Åpen kildekode, har mye funksjonalitet som dere etterspør og kan garantert utvides/implementeres med andre verktøy dere trenger.For eksempel merges med en tradisjonell CMS-løsning, utvides med kraftigere wikiverktøy etc. Spesielt grupper i Elgg tror jeg er noe for dere. Dette blir som de romma dere etterspør. Mener å ha lest at det i ny versjon vil være mulig med grupper i grupper, egne mikroblogger for grupper osb. Gruppeblogg og wiki er der allerede.

  Vi prøver ut Elgg som nettsamfunn i Trondheim kommune nå, og det hadde vært helt genialt om flere store offentlige aktører gjorde det samme:)

  Les mer om våre erfaringer på betatrondheim.com og ta gjerne kontakt hvis noen lurer på noe.

  Svar på denne kommentaren

 67. Per Christian Aagenæs

  Mange bra tanker for intranett, men jeg savner fokus på å fange og foredle alle de gode ideene som er rundt i NRK. En «forslagskasse».

  Lag et godt system for tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. Litt som User Voice her, men at forslagene og kommentarene til disse kommer med i den store strømmen og rettes mot korrekte rom. Vil tro at teknologien til Google Wave kunne tilpasses dette formålet.

  Svar på denne kommentaren

 68. Nå er jeg fra et av selskapene som skal delta, men jeg synes denne diskusjonen har vært meget interessant. Jeg er i utgangspunktet plattformuavhengig, men er såpass pragmatisk at jeg bruker de verktøy jeg tror passer best i hvert scenario.

  Den store utfordringen for NRK er, som mange har påpekt, ønsket om å være så åpne som mulig, men samtidig inkludere såpass mange samhandlingsmuligheter og integrasjoner. Alt så brukervennlig som mulig antar jeg. I tillegg må man få alt til å skalere, og det å skalere et diskusjonsforum eller samhandlingsområde for noen 1000 brukere er en utfordring, ikke bare på det tekniske plan men også på det funksjonelle.

  Uansett hvem som endelig skal levere løsningen med denne åpne og kreative innstillingen tror jeg at det vil være mulig å lage noe NRK faktisk vil ha nytte av.

  Svar på denne kommentaren

 69. Bjarte Sivertsen

  Utrolig spennende og interessant prosjekt som nå løftes i NRK. Håper dere fremover også vil dele av deres erfaringer gjennom prosjektet. Sitter selv i en organisasjon som jobber med å gå over fra tradisjonelt intranett over til rollestyr arbeidsflate (portal) med samhandling, kunnskapsdeling og kommunikasjon som viktige områder i tillegg til ulike former for fagsystemer (kobinasjonen strukturert og ustrukturert informasjon).

  Ser gjennom prosessen at tenkologi bare er en liten faktor men viktig faktor for å lykkes. Den største utfordringen for å lykkes med en åpen kommunikasjon og samhandling gjennom nye smarte arbeidsmetoder er å ta arbeidet med å bygge bedriftskultur for åpenhet på alvor.
  Vil i den forbindelse anbefale å ta en kikk på boken «implementing enterprise 2.0»
  amazon.com/Implementing-Enterprise-2-0-Organizations-Technologies/dp/1441486909
  Anbefaler denne på det varmeste da denne har mange gode referanser til ulike selskaper som har arbeidet med å implemenetere nye samhandlingmetoder.

  Når det gjelder det tenkniske så har gjennom en lengre periode nå benyttet Lotus Connections 2.5 noe jeg mener er en utrolig god løsning.
  Løsningen er gjennomsyret av høy kvalitet og dekker bredden av behovene for samhandling, kommunikasjon og kunnskapsdeling. Ikke minst kan man utrolig enkelt koble opp profilkortene til de ansatte i de eksisterende løsningen som en måtte ha (noe som forsterker tilgangen på informasjon og kunnskapen til den ansatte). Håper dere vurderer dette alternativet, kan virkelig anbefales.

  Ønsker dere lykke til videre i prosessen og ser frem til å følge fortsettelsen i prosjektet deres (I håp om at dere deler erfaringene i den videre prosessen).

  Svar på denne kommentaren

 70. Talk, don’t just do it « Leadership Development + Social Media

  […] the comment written by jeblad in an online discussion about corporate intranets: Knowledge is boring stuff and not the real reason why people use an intranet. People want to get […]

  Svar på denne kommentaren

 71. Bouvet skal lage Nye Torget

  […] snart et år siden gikk prosjektgruppa for Nye Torget ut på NRKbeta og ba om innspill og tilbakemeldinger på de tankene vi hadde om et nytt intranett i NRK. På forhånd var det stor skepsis i vår egen […]

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar til Åsmund Matzow Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.