nrk.no

Bli med og formulere NRKs måldokument

Kategori: NRK


NRK

De fleste store bedrifter har visjoner og mål. Formuleringer som koker ned hva man egentlig skal drive med. NRKs nye visjon finner dere her:

Our mission is to synergistically foster cutting edge information to meet our customer’s needs.

Okay. Det var en spøk. Den ble generert med Dilberts fantastiske Mission Statement Generator.

Men saken er den at vi arbeider med å oppdatere NRKs måldokument og hva er vel da mer passende enn å la norges mest intelligente mennesker være med å se på det? Vi vil jo gjerne ende opp med et måldokument som er litt bedre enn noe som kunne vært generert med Dilberts overnevnte verktøy.

Den delen som er mest relevant for NRKbetas lesere er nok den som handler om innholdet vårt. Og følgende er et tidlig utkast:

Innhold
NRK skal være den største og viktigste innholdsprodusenten regionalt og nasjonalt. Gjennom vår publiseringsstrategi skal vi sørge for å være den beste tilbyderen av vårt eget innhold. Alle NRKs produksjoner skal være fritt tilgjengelig på alle relevante plattformer, og vi skal søke mot å erverve oss alle nødvendige rettigheter. Minst 50% av NRKs tilbud skal være egenproduksjoner og vi skal i tillegg tilby kvalitetsproduksjoner fra norske og utenlandske produsenter. NRKs innhold skal ha høy kvalitet og oppleves som viktig, relevant og troverdig. Innholdet vårt skal være kilde til innsikt, refleksjon, opplevelse og kunnskap, og skal speile mangfoldet i det norske samfunnet. Innholdet vårt skal være lett å dele.

Dette skal altså beskrive NRKs overordnede mål med vårt innhold. Både for oss selv, men også for publikum. Og der kommer dere inn. Noen vil kanskje allerede kjenne igjen enkelte tanker som har blitt luftet her på NRKbeta før. Men har dere andre momenter som bør med? Jeg har blant annet foreslått at vi kanskje burde ta med at vårt innhold skal distribueres ukryptert og på åpne formater helt der oppe i målformuleringen. Selv om det egentlig er en relativt teknisk diskusjon.

Her er det bare å fyre løs. Er vi inne på noe? Hva mangler?

26 kommentarer

 1. Bjørn Unnersaker

  «sørge for å være den beste tilbyderen av vårt eget innhold»… hm, det minner meg om en viss læresetning fra Eirik Solheim 😉

  Det er vel et samfunnsoppdrag NRK har, å levere godt innhold. Men jeg registrerer at her står det ingenting om hvorvidt innholdet skal være gratis (vel, lisensbetalt) eller ei. Er det fordi det skal jaktes på nye inntektskilder?

  Ellers liker jeg (selvsagt) det som sies om deling og plattformstøtte.

  Svar på denne kommentaren

 2. Martin Bekkelund

  Nå imponerer dere igjen, gutter. Dere trenger ikke å inkludere noe om ukrypterte og åpne formater. Det mener jeg dere dekker under den tredje setningen, «Alle NRKs produksjoner skal være fritt tilgjengelig på alle relevante plattformer […]». Ekstrakudos for akkurat dette.

  Svar på denne kommentaren

 3. Stian Holmås

  «Alle NRKs produksjoner skal være fritt tilgjengelig på alle relevante plattformer […]»

  Kanskje det burde komme bedre fram hva som menes med «fritt», «free as in beer» eller «free as in speech»? Sistnevnte presiserer at det er DRM-fritt og åpent mens førstnevnte inkluderer løsninger som NRKs nett-tv har i dag (Silverlight, f.eks)

  Svar på denne kommentaren

 4. Kan jo bake inn å holde den der klokka ren. Så rimelig sliten ut! 🙂

  Synes egentligt det var en veldig god visjon. Eneste jeg kan komme på er det som tidligere er nevnt, definisjon av hva dere legger i «fritt tilgjengelig».

  Svar på denne kommentaren

 5. Geir Arne Brevik

  Enormt imponerende at dere legger ut dette for diskusjon her.

  Så: Få med noe om en forpliktelese i forhold til norsk språk. Det står vel noe om det i Kringkastingsloven, men ikke desto mindre viktig, kanskje spesielt på nettet.

  Svar på denne kommentaren

 6. Asgeir S. Nilsen

  Hva med noe om å tilstrebe en mest mulig åpen holdning til opphavsrett, sitatrett, rett til å mikse innhold og å lage avledede verker?

  Kanskje tilstrebe å lisensiere innhold under Creative Commons eller noe som gir tilsvarende muligheter?

  Svar på denne kommentaren

 7. Eirik Solheim (NRK)

  Takker for mange bra tilbakemeldinger her allerede!

  Vi skal se på formuleringene i forhold til at innholdet skal være gratis / fritt etc..

  Når det gjelder Creative Commons osv ligger det litt under setningen om «lett å dele», men kan kanskje bli gjort tydeligere.

  Dette er uansett noe vi ser på i forhold til hele publiseringsstrategien til NRK.

  Men som det blir nevnt her, det finnes ting mellom full copyright, creative commons og fullt frislipp. Mål i forhold til dette med sitatrett osv. Bra innspill.

  Keep’em coming!

  @Ogrim
  Hehe. Morsomt at du nevner det. Har brukt et bilde av den klokken i mange sammenhenger, men det var tatt med et gammelt dårlig kamera. Tok nettop dette nye bildet med min fiiiine hvite 70-200 med «L»-stempel på. Det ble tydeligvis for avslørende.

  Ellers så er vi i NRK stort sett fornøyd så lenge klokken går… 🙂

  Svar på denne kommentaren

 8. Bjarte Stien Karlsen

  Veldig bra!

  Hva er «relevante plattformer». Dere har jo gitt ut ting via miro/torrent via rss tidligere. Er dette noe dere vil fortsette med?

  Vil innehold være tilgjenglig for streaming?

  Svar på denne kommentaren

 9. Flotte saker! Slike åpne samtaler om framtiden til NRK på helt konkrete områder er en viktig del av det som gjør NRKbeta så utrolig bra!

  Jeg er helt enig i at åpne formater o.l. bår nevnes helt konkret, for å si at «Alle NRKs produksjoner skal være fritt tilgjengelig på alle relevante plattformer» trenger jo bare bety at det skal være gratis og tilgjengelig på et format som kan spilles av på både Mac, Windows, og Linux, men det sier ingen ting om at formatet ikke skal være proprietært og/eller nedtynget av patenter o.l.. Heck, jeg er sikker på at byråkratene kan vri på det til å bare skulle bety at de må kunne spilles av gratis på Windows, men at Mac og Linux ikke er relevant. For ikke å snakke om alle mulige andre, nye platformer for avspilling, som PMPer av alle mulige slag,
  Neuros
  , Popcorn Hour, Chumby, osv.

  Jeg er også enig i at «skal være lett å dele» bør utdypes. Jeg skjønte på ingen måte at dere tenkte på f.eks. Creative Commons med den forumleringen, og jeg er sikker på at de som skal fortolke dette også lett kan velge å la være å se det.

  Hva om dere setter opp et mål om at X% av egenprodusert innhold skal slippes løs under en lisens som tillater remixing, redistribuering, o.a. for ikke-kommersielt formål? Det hadde vært helt utrolig fantastisk! Det trenger ikke nødvendigvis være CC, BBC har jo f.eks. laget sin egen lisens, sterkt influert av CC, som de bruker på sin Creative Archive, Open Schools Archive, og Open University. (Og det ville vært ett skritt nærmere min drømmeframtid for NRK, som jeg linker til stadig vekk.. ;))

  Jeg vil legge til at dere bør ha som et viktig mål at alt «innholdet» deres, enten det er selvlaget eller kjøpt inn, skal være tekstet! Ikke at det skal være «brent inn» teksting i alle videofiler dere legger ut til nedlasting og alt dere sender på TV, men at det alltid skal være mulig å få tekst på tekst-tv side 777, at det alltid skal følge med en subtitle-fil i nedlastingene deres, osv. Dette er veldig viktig for alle døve og tunghørte, som ellers ikke får noen ting ut av store deler av det dere publiserer! Jeg vil si at det er ekstremt viktig at dere sørger for at alle landets innbyggere får glede av alle deler av NRK, så lang som det står i deres makt!

  Og en liten nitpick til slutt: «Innhold» er så dødt og intetsigende ord! Vi snakker jo tross alt om viktig kultur og bærebjelkene i demokratiet og alt mulig spennende og interessant og saftige saker her.. Kan dere ikke finne på et litt mindre tørt og kjedelig ord..? 🙂

  Svar på denne kommentaren

 10. Eirik Solheim (NRK)

  @Bjarte Stien Karlsen
  «Relevante plattformer» er et vidt begrep som ikke lover så mye konkret. Det er bevisst valgt fordi plattformene endrer seg fort.

  BitTorrent / Miro er absolutt en av de relevante plattformene. I tillegg til streaming, podcast, mobil, vanlig download osv. Dere her på NRKbeta er også med å bestemme hva som er «relevante plattformer». Mer enn 300 positive kommentarer på vårt første bittorrenteksperiment befester den plattformen som relevant… 🙂

  Svar på denne kommentaren

 11. Eirik Solheim (NRK)

  @børge
  Takk for veldig mange bra tilbakemeldinger. Selve måldokumentet er en overordnet formulering. Den bør være så tydelig som mulig, men ikke for detaljert.

  Vi arbeider også med en fullstendig publiseringsstrategi og den vil inneholde mer detaljerte beskrivelser. Mange av innspillene du kommer med er bra i forhold til denne også.

  Noen av oss som skriver her på NRKbeta sitter i gruppene som definerer denne strategien, men jeg vet at en del av lederne i NRK også leser denne tråden, så bare fortsett med de gode innspillene!

  En god og konstruktiv diskusjon som denne fører bare til motivasjon og ytterligere deling av informasjon fra NRK.

  Svar på denne kommentaren

 12. Olav A. Øvrebø

  Slutter meg til rosen for et nytt fint initiativ. Men: det hadde vært nyttig med en bedre forklaring av hva dette måldokumentet er. Hva slags status har det i forhold til de andre eksterne og interne styringsverktøyene for NRK? Finnes det et slikt måldokument i dag, og hvordan ser det i så fall ut? Er noen av punktene du har med her inspirert/påvirket av allmennkringkastingsplakaten som nylig ble vedtatt?

  Svar på denne kommentaren

 13. En ting er innhold, men også tilgang til informasjon generelt hadde vært fint.

  Det hadde vært veldig praktisk om dere kunne lagt ut en oversikt over sendeskjema med informasjon om programmer i et XML-format eller noe slikt. Gjerne også et «feed» med premieredatoer på diverse nye programmer dere planlegger.

  Det har skjedd alt for ofte at jeg har gått glipp av noe nytt som kommer. NRK er ikke den eneste kanalen man ser på lengere, så eventuell selvreklame mellom programmene kan man ikke regne med at alle får med seg.

  Svar på denne kommentaren

 14. Skeptisk til formuleringen om at NRK skal skaffe seg alle rettigheter. Det betyr vel at NRK må kjøpe produksjoner inkluderte rettigheter til all bruk i fremtiden? Det blir dyrere enn f.eks. bruksrett i en begrenset periode. NRK betaler allerede lite for eksterne produksjoner (sies det) og dermed virker erhverv av all rettigheter litt urealistisk. Det er kanskje enklere for NRK å få tak i mer innhold om NRK begrenser seg til å kjøpe en begrenset bruksrett. Så har produsenten flere muligheter for videresalg.

  Ellers ser jeg på åpne dokumentformater som en selvfølge.

  Bra initiativ å drøfte dette, Solheim !

  Svar på denne kommentaren

 15. Eirik Solheim (NRK)

  @Erland
  Dette er et mål å strekke seg etter. Vi kommer ikke til å klare å gjennomføre den typen rettighetsklarering for alle produksjoner.

  Men publikum ønsker innholdet vårt fritt, ukryptert og uten tidsbegrensninger. Da må vi prøve å etterstrebe det.

  Svar på denne kommentaren

 16. Flott at dere legger ut dette for debatt! Artig å se innspillene, og tilbakemeldingene. Jeg har ett lite spørsmål: Hva mener dere med innhold?

  Dette måldokumentet hindrer ikke i at NRK går i samme retning som de kommersielle kanalene, der målet er best mulig seertall og appell til minste felles multiplum. Jeg frykter at dersom det ikke kommer inn en formulering om dette, kan kvaliteten på innholdet synke. Dermed blir alle de flotte punktene om distribusjonen blir raskt litt irrelevant (selv om det å få dette med er supert!).

  Konkret savner jeg noe om dokumentarer og programmer som går i dybden. NRK bør satse på produksjoner som bidrar til folkeopplysning av ulik type, og som derfor har en lengre levetid. Dette vil også gjøre forslagene til distribusjon mer relevante.

  Fint om dere også fikk presisert at innholdet dere publiserer skal gjøres tilgjengelig til evig tid, altså at selv om seerne går i arkivet og finner en flere år gammel torrent-fil, bør innholdet fremdeles være mulig å oppdrive.

  Og om det siste punktet fører til så stor datamengde at dere vil ha ulike distribusjonsløsninger for ulike programtyper (som for eksempel kunne innebære innføreringen av et klarere skille mellom follkeopplysning og underholdning), så tror jeg ikke det er noe stort tap.

  Svar på denne kommentaren

 17. Hva med å ta med noe om den tekniske kvaliteten på innholdet dere produserer? Dere burde ha som mål å produsere og publisere TV-programmer i best mulig oppløsning innenfor akseptable filstørrelser slik at dere er markedsledende i Norge innen distribusjon av HD-materiale.

  Svar på denne kommentaren

 18. Håvard Skjærvik

  Beklager om det er sagt, skumleste igjennom kommentarene:

  Jeg synes dere skal ha som mål og skape en platform til web som samler innholdet dere gir ut.. Se det som en NRK feed side. Her kan folk lett finne tak i det innholdet de vil ha tak i og få nyheter om det på forskjellige måter (rss, oppdatere siden, email).

  Skulle du like nyheter, så kan du få (bemerk: kan få, altså du velger selv med f.eks en brukerkonto hva du vil få inn av feeds) nyheter ifra nrk.no, andre sider dere har (spiller.no/nrkbeta.no f.eks), web-tv nyheter, nedlastbar nyhetssending osv.

  Om du vil se hva dere har lagt ut på bittorent, eller annen software, kan du få feeds om det.

  Blir som en stor samlingsside, omtrent som twitter/twitter search, for nrk på web.. En platform hvor brukeren får inn alt av interesse.

  Svar på denne kommentaren

 19. Dette er ikke noe som skal inn i noe måldokument.
  Jeg vil bare promotere XMLTV ( xmltv.org/wiki/xmltvfileformat.html ) som er et eget filformat/pakke for å lese og skrive filer med programinformasjon i linux, som blir brukt av bl.a. MythTv. Informasjonen til dette formatet er tradisjonelt laget ved å parse nettsider med programinformasjon, men disse endrer seg ofte og det hadde vært fint om man kunne gi ut slik informasjon i et lett tilgjengelig godt dokumentert format som ikke endrer seg så ofte (som XMLTV) så man slipper å måtte skrive om grabberene hver gang sidene blir redesigna.

  Svar på denne kommentaren

 20. Eirik Solheim (NRK)

  Ser at noen spør om litt detaljer angående hva slike måldokumenter brukes til. Her er en kort forklaring:

  Måldokumentet er et dokument som brukes internt for å tydeliggjøre våre overordnede mål og disse dokumentene legges faktisk til grunn for en del beslutninger.

  Eksternt fungerer måldokumentene som en tydeliggjøring av hva NRK fokuserer på for tiden.

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.