nrk.no

Seks faktorer for suksess på nett

Kategorier: Det sosiale nettet,Nettjenester & Uten kategori


Evan Williams var med og startet Blogger (som senere ble solgt til Google), og han er sjef for Obvious Corp. som eier Twitter. I en artikkel på sin personlige nettside har han gjort seg noen tanker om hva som skal til for at en ide på nettet skal bli en suksess. Han tenker spesielt på ideer som har med nye nettjenester å gjøre, men faktorene kan brukes på andre oppstartsprosjekter også.

Det er i alt seks faktorer: Tractability, obviousnes, deepness, wideness, discoverability og monetizability. Evan har et spørsmål til hver faktor.

Tractability handler om «Hvor enkelt er det å lansere en versjon 1.0?» Om du er liten og har lite midler, vil det lønne seg med en ide som har lav tractability, særlig hvis du har en ide som er unik. Er du større kan du lage mere komplekse ting, altså høyere tractability. Et eksempel fra egne rekker er værtjenesten yr.no, som er en forholdsvis kompleks tjeneste, selv i første versjon.

Obviousness. «Hvor opplagt for folk hvorfor de skal bruke det?» Det er enkelt å forklare hvorfor man skal behøve å bruke yr.no: For å se hva slags vær det blir. Men mye vanskeligere å forklare hva Twitter er for noe. Om du har et dårlig designet nettsted så vil det påvirke obviousness, så bruk tid på design og brukergrensesnitt om du har problemer med å forklare folk hvorfor de bør bruke et produkt!

Deepness. «Hvor mye mere verdi kan du levere?» Det er viktig at folk umiddelbart ser en nytte av en tjeneste, men også at de kan utvikle seg videre med tjenesten når de har kommet forbi nybegynnerstadiet. Facebook er et godt eksempel fordi de aller fleste skjønner umiddelbart hvordan det funker. Mange Facebook-brukere har sin første erfaring med registrering og oppsett av en profil nettopp på Facebook. Når de har lært seg grunnreglene, er det masse å holde på videre med, i form av Facebook-applikasjoner.

Wideness. «Hvor mange er det som potensielt kan bruke dette?» Om du starter en nettjeneste for skilte østersfiskere, så scorer du lavt på wideness. På den annen side så er det etterhvert så mange som bruker nettet, at selv den smaleste tjeneste kan attrahere tusenvis av brukere.

Discoverability. «Hvor lett er det å finne produktet ditt?» Start.no har doblet trafikken sin etter at de begynte å legge til rette for at brukerne kunne dele resultatene sine på Facebook. Sosiale nettverk øker discoverability.

Monetizability. «Hvor enkelt er det å tjene penger?» Det finnes mange ting som folk etterhvert forventer skal være gratis, og som derfor det er vanskelig å tjene penger på. En søkemotor der brukerne må betale pr. søk vil f. eks. være en vanskelig plan.

Til slutt: «Er dette noe du vil skal eksistere?» Om du ikke har et veldig klart ja til dette, så er det sannsynligvis ikke verdt strevet…

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.