nrk.no

Skaper støy for å så tvil

Kategorier: Det sosiale nettet & Samfunn

Clint Watts, ekspert på påvirkningsoperasjoner, terrorisme og Russland Foto: Anders Hofseth NRKbeta 2019

Russiske troll ville brukt populistiske grupper i Norge for å splitte oss, mener Clint Watts, ekspert på russisk påvirkning.

Det presenteres stadig mer fakta om hvordan det amerikanske presidentvalget i 2016 ble påvirket av Russland. Men også europeiske valg har vært utsatt for tilsvarende operasjoner. Kan liknende ting skje i Norge?

– Russland bruker påvirkningsoperasjoner for å endre hele befolkningers standpunkt om russiske utenrikspolitiske mål, sier Clint Watts, tidligere spesialagent i FBI og ekspert på påvirkningsoperasjoner, terrorisme og Russland.

Målet med operasjonene er å splitte opp militære og politiske samarbeid på tvers av landegrenser, og å lamme enkeltlands evne til å fungere.

Watts er invitert til Norge for å snakke til journalister og norske mediebedrifter om «International Influence Operations – Destroying Democracies from the inside». Dagen i forkant har jeg fått en time med ham i en hotellobby for å bringe på det rene ikke bare hva som har skjedd i USA; men også hva Russland skulle ønske å oppnå i Europa og eventuelt Norge.

Moderne krigføring

– I tradisjonell cyber-krigføring er ideen å hacke fiendens kraftstasjon og skru den av. I påvirkningsoperasjoner overbeviser du ansatte om at det er en god idé å skru av kraftstasjonen, oppsummerer Watts når han skal forklare hvordan bildet har endret seg.

Et av hovedverktøyene som brukes for å påvirke befolkning er sosiale medier. De har utviklet seg til å bli standardplattformene for propaganda og påvirkning. Operasjonene de brukes til er både blitt mer innfløkte og mer skadelige enn da Watts startet med å se på hvordan IS brukte plattformene tidlig i vårt årtusen.

Forskningsteamet til Watts la først merke til Internet Research Agency – IRA, eller «de russiske trollene» som de gjerne kalles, da de begynte å drive påvirkningsoperasjoner rundt konflikten i Syria i 2014. Men de hadde antagelig startet så tidlig som i 2012 med påvirkning rundt Ukraina.

I 2016 så teamet hans hvordan trollene begynte å involvere seg i det amerikanske presidentvalget ved å prøve å skape konflikt mellom grupper i USA.

Handler ikke om høyre / venstre

Clint Watts på Fagdagen 2019, NRK
Foto Geir Børdalen, NRK

Fra scenen forteller Watts at noe som forvirrer mange, er at russiske påvirkningsoperasjoner har utnyttet grupper på både høyre- og venstresiden.

Men operasjonene tar ikke hensyn til høyre- og venstreakser i politikken, de spiller gjerne på begge lagene. De velger grupper som er i opposisjon til det etablerte samfunnet, frykter kontroll, har mistillit til institusjoner, stiller spørsmål ved fakta og forkaster ekspertise.

I 2016 satt det troll i St. Petersburg og arrangerte demonstrasjoner både for og mot islam utenfor en moské i Houston, Texas.

– De vil bli kvitt USA på verdensscenen. Oppnå at andre ikke ønsker å samarbeide med eller stole på USA. Det har de hatt stor suksess med, sier Watts.

De vil skape en avgrunn mellom folk

Når du ser at mange bot-kontoer er opptatt av et tema, så er de som regel der for å bygge opp under et splittende tema, forteller han. De hauser opp debatten og forsterker meningsforskjeller inntil det er en gigantisk avgrunn som nærmest ikke lar seg krysse.

– De skaper ikke sprekkene i samfunnet, men venter og ser hvor konfliktlinjene går i hvert land. Så heller de bensin på bålet og prøver å få hver side til å skyve seg lengre unna, snarere enn å komme sammen.

Ofte tar de en eksisterende historie – la oss si i Norge – og så lager de en omarbeidet versjon som passer med målene deres. Så kan sosiale medier-kontoer som ser norske ut og snakker norsk prøve å engasjere et norsk publikum rundt temaet, forklarer Watts, når jeg undrer over hvordan de arbeider.

Forskerne kaller dette wedge issues – splittende tema – noe som driver en kile inn i befolkningen og splitter den.

Illustrasjon: Joakim Nordström, NRK

Vil bryte opp EU og NATO

– I Europa er en oppbrytning av EU og NATO sentrale strategiske mål for Russland. Det gjør at de vil kunne møte landene enkeltvis, og da er styrkeforholdet et helt annet, både i forhandlinger og militært.

Flyktningkriser og innvandring har antagelig vært det største splittende temaet i Europa, sier han. Det spiller både på rase og økonomisk belastning.

Clint Watts setter opp maskinen mens NRKs Store Studio fylles opp
Mobilfoto Anders Hofseth, NRKbeta

Skape støy

En annen strategi som brukes er å skape støy med kommentarer. Gjentar det seg på ny og på ny, kan publikum begynne å tvile.

–Ved å vise at det er motstand til det du sier endrer de publikums oppfatning, forklarer han. Det kan se ut som du er utfordret hundre ganger, selv om det kanskje bare er én enkelt person som står bak.

Dette skyldes tildels The Nasty Effect, som gjør at du får mindre tillit til det du leser dersom forfatteren angripes i kommentarfeltet.

Hva med Norge?

Beliggenheten og nærheten til nordområdene gjør Norge til et potensielt strategisk viktig mål, mener Watts, og forteller at det som har skjedd i USA de siste årene er et godt eksempel på hvordan vi kan angripes:

– Måten de ville gjort det på, ville være å prøve å sette grupper som heller mot populisme opp mot de etablerte delene av samfunnet i Norge. Ideen er at hvert land har så store indre stridigheter at man ikke er i stand til å fokusere på ytre utfordringer.

Organiseringen

Det er president Putins stab som bestemmer målene, og så er det ulike avdelinger som har ansvar for ulike deler av operasjonene, forklarer Watts. I motsetning til i vestlige land og NATO, er det lite koordinasjon mellom de som utfører operasjonene. De jobber uavhengig mot sine mål inntil de får ordre om å stoppe. Dette gjør dem svært effektive.

Russlands president Vladimir Putin under møtet med Donald Trump i Helsinki.
Illustrasjon: Joakim Nordström, NRK; Foto: Grigory Dukor/Reuters

De siste årene har en rekke andre autoritære stater som Kina, Saudi-Arabia og Iran tatt i bruk tilsvarende metoder. I tillegg finner man det Watts kaller Trolling As A Service, som gjør at hvem som helst med nok penger kan kjøpe påvirkningstjenester.

Hvordan kan man oppdage en påvirkningsoperasjon?

Watts nevner endel eksempler fra russiske operasjoner han har observert som kan brukes for å avdekke påvirkningsoperasjoner:

 • De russiske statsmediene RT og Sputnik News skriver mye om et splittende tema i et land
 • Omarbeidede nyhetssaker dukker opp
 • Høy forsterkende aktivitet rundt temaet fra bot-kontoer
 • Kontoer som vanligvis snakker andre språk engasjerer seg plutselig (og ofte giftig) i et tema

Hva kan påvirkningsoperasjoner føre til?

– På kort sikt kan de påvirke utfallet av avstemninger der marginene er små. Se på Brexit, valget i USA, eller Frankrike. Disse valgene kunne faktisk vippes med en endring på bare en prosent. De skaper ikke de politiske bevegelsene, de hjelper bare den ene å bli litt sterkere enn de andre, sier Watts og fortsetter:

På litt lengre sikt kan de endre folks syn på ting.

Over lang tid kan de skape apati og få befolkningen til å miste troen på demokratiet og samfunnet slik det fungerer idag. Da er Russlands system like godt som ethvert annet.

Clint Watts forbereder seg til presentasjon hos NRK
Mobilfoto Anders Hofseth, NRKbeta

Denne saken bygger på en lengre samtale med Clint Watts. Ønsker du å fordype deg grundigere i hvordan påvirkningsoperasjoner virker, hva målene er, og hva det kan føre til, kan du lese den lange versjonen Nyttige idioter og medløpere: Slik virker russiske påvirkningsoperasjoner.

Vil du vite hvordan etterretningstjenestene i 11 vestlige land vurderer situasjonen fra europeisk perspektiv? Les kronikken Ti ting du bør vite om russisk påvirkning av politikk i Europa.

NRKbeta har forelagt den russiske ambassaden i Norge påstandene fra Watts. Etter at artikkelen ble publisert har vi fått følgende svar:

Vi tror at det ikke er passende å kommentere nye grunnløse påstander av amerikanske eksperter «på turné». Vi er sikre på at Norges folk fortjener sann informasjon og ingen spekulasjoner om hvordan «russisk innblanding» i Norge kunne se ut, som ikke fant og ikke kan finne sted.

Slike uttalelser noen dager i forkant av den viktige begivenheten i russisk-norske forhold – markeringen av 75-års jubileum av Den Røde Armeens befrielse av Nord-Norge med deltakelse av Russlands utenriksminister og Norges høyeste lederskap – i seg selv er et forsøk på å undergrave atmosfæren av feiringen og kan anses som et «påvirkningsforsøk». Det er beklagelig at statlig TV- og radioselskap bevisst får slike temaer i sving.

98 kommentarer

 1. Ragnar Bratland

  Den økende motstand mot EØS gjør det naturlig å tenke at temaet må være interessant som påvirkningssak. Argumentene for å gå ut av EØS er lite faktabasert, og det er stort volum på innlegg om temaet.

  • Helge Stølshaug Nilsen (svar til Ragnar Bratland)

   Er t.d. sosial dumping på norske arbeidsplassar lite «faktabasert»?? Er ein sterk auke av norske strømpriser pga stor eksport av norsk strøm?? Lite faktabasert?? Er det EU/EØS-tilhengarar sånn som deg, som har har fakta og facit på politiske spørsmål, mens dei som er uenig med deg pr. definisjon ikkje har «faktagrunnlag» for sine standpunkt???

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Helge Stølshaug Nilsen)

   Det er ingenting galt med å ha en EØS-debatt, men den er kanskje best hvis den er vår egen, uten innblanding av påvirkningsoperasjoner, og at den er der for å forstå vårt forhold til EØS, og ikke for å sette Norge ut av spill.

   Jeg vil anta det finnes både faktabaserte og ikke-faktabaserte, både gode og dårlige argumenter for å gå ut av, eller for den del for å bli i EØS, og dette er en diskusjon som har løpt i mange år.

   Det mest interessante i denne forbindelse ville være om det – som Ragnar skriver – er en stor økning eller endring, om disse argumentene bæres fra annet hold enn tidligere (for eksempel bot-nettverk), eller om det er en markant endring fra faktabaserte argumenter til mer følelsesvekkende argumenter.

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Vegar Dyrnes)

   …og med det setter vi strek for debatt om EØS-debatten. Det er et sidetema i denne sammenheng.

   Men uansett takk for innspill til et tema det er mulig å granske nærmere.

  • Lars Erik Kvaale (svar til Ragnar Bratland)

   EØS er et politisk spørsmål som diskuteres i Norge….Det går an å være mot EØS – uten at det er å «løpe» russernes ærend….

  • Der har du det hele i et nøtteskall. McCarthyansk angrep mot meningssmotstandere er hva det alltid har handlet om helt siden starten med den falske Russiagate mot Trump. Nå vil noen bruke det mot EØS og det får denne ‘journalisten’ til å juble.

   Se bare på hvordan Integrity Initiative, NATO og EUs trollfabrikk bruker Russland som dekke for operasjonen men i virkeligheten går etter politiske elementer på hjemmebane som f.eks. partileder Jeremy Corbyn i Storbritannia og Bernie Sanders i USA. abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/01/02/195488180/norske-navn-trukket-inn-i-hemmelig-nettverk-for-informasjonskrig-mot-russland

   Det er nesten ikke til å tro hvordan det hele har hatt mulighet til vokse seg til å bli en akseptert ting. Alle vet at USA har startet falske kriger med de verste desinformasjons- og påvirnkingskampanjer en kan tenke seg som f.eks. Irak 1 og 2 med resultat at hundretusener ble drept en.wikipedia.org/wiki/Nayirah_testimony , men de samme synes det er FULLSTENDIG UTENKELIG at samme kan ha startet en falsk McCarthyansk propagandakampanje, enda McCarthyansk propagandakampanje også er av amerikansk opprinnelse. Det er så nissete det går an å bli men historien kommer ikke til å bli nådig.

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Tellef)

   Hei Tellef.
   Her bruker du såkalt whataboutism til å snakke om andre ting enn Russland. Dermed leder du oppmerksomheten bort fra det faktiske temaet. Jeg er veldig spent på hva du mener, ikke om en internettlenke hit eller dit, men om det faktiske temaet: Russiske påvirkningsoperasjoner. Så to spørsmål:

   · Dersom du skal legge til grunn at operasjoner som dette er gjort mot andre stater fra Russland og at det er bredt dokumentert (selv om effekten diskuteres), mener du vi ikke skal snakke om det fordi USA har gjort etellerannet?

   · Dersom vi legger til grunn den fremlagte dokumentasjonen på at påvirkningsoperasjoner mot andre stater er blitt gjort fra Russland, hva tenker du om det etiske aspektet ved slike operasjoner mot andre lands demokratier?

   Jeg spør fordi jeg ikke helt klarer å forstå tenkesettet til dem som prøver å lede oppmerksomheten vekk fra temaet og over i mer obskure ting.

  • Lars Birkelund (svar til Ragnar Bratland)

   Dette er hjernevask fra NRK side, i den ortodokse troen på at Russland er fienden, Russland er utspekulert, lumsk og farlig, Russland er slem osv. Dette mens «vi», USA/NATO/Norge er snille. Og vestlige/norske journalister er heltene som avslører Russlands skurkestreker.

 2. Dette er tema det er viktig å få fram informasjon om og den må presenteres sånn at folk flest skjønner at vårt politiske system er utsatt for kontinuerlig press. Vi trenger organ som følger med og kan si fra i tide om hva som skjer.

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Finn Walland)

   Det er jo egentlig meningen at vi medier skal ha en rolle i dette. Men det er komplekse greier, og dermed vanskelig både å forstå og å formidle om på en lettfattelig og tilgjengelig måte. Men vi prøver.

  • Erik Ranheim (svar til Finn Walland)

   Vi trenger først og fremst en befolkning som gjør en innsats for å sette seg inn i viktige samfunnsspørsmål. Det virker det som om det er en mangel på i dag og dette er en trussel mot demokratiet for det gir fritt spillerom til populister og nettroll.

  • Lars Erik Kvaale (svar til Finn Walland)

   Det er ikke tvil om at dette foregår…Jeg vil likevel tro at alle «stormakter» og enkelte «små» har metoder som likner…

  • Dagmar Hof (svar til Finn Walland)

   Vi må huske på at vi er utsatt for kontinuerlig press fra TO kanter, også fra USA.

   Hvis ikke innrømmer man at Norge har blitt en satelittstat for USA.

  • Lars Birkelund (svar til Finn Walland)

   Problemet er at NRK prøver å lure oss til å tro at det bare er Russland som holder på sånn når faktum er at «vi», USA/NATO-landene er ti ganger verre.

   «Beskyld dine fiender for det du sjøl gjør» (Joseph Goebbels).

   «One of the many pressing stories that remains to be told from the Snowden archive is how western intelligence agencies are attempting to manipulate and control online discourse with extreme tactics of deception and reputation-destruction». https://firstlook.org/theintercept/2014/02/24/jtrig-manipulation/

 3. Dagfinn A. Mork

  Anbefaler interessert å lese Stefan Olsson sin bok, Vilseledning, som kom ut i 2016 og er en granskning av statsviteren hvordan svenske medier ble utsatt for påvirkning fra Russland i forbindelse med at de gikk til krig mot Ukraina.

  Overføringsverdien til norske forhold vil jeg mene er stor.

  Av flere interessante forhold boke påpeker er at 2014 ikke er et skille som ofte argumnetert av norske politikere og militære, men kun et særs synlig moment på en mye lengre kampanje fra russisk side.

  • Lars Birkelund (svar til Dagfinn A. Mork)

   «hvordan svenske medier ble utsatt for påvirkning fra Russland i forbindelse med at de gikk til krig mot Ukraina».

   USA/NATO/EUs påvirkning er minst ti ganger større.

 4. Ørnulf Wang-Sandaas

  De av oss som husker noen år tilbake vet jo at russerne hadde samme strategi i ‘gamle dager’ også. Mange fredsbevegelser og ‘Nei til atomvåpen’ var finansiert fra Moskva. Men det var en ‘ikke-sak’ dengang. Jeg vurderte nå å lansere en hypotese om hvorfor det har blitt noe deler av pressen tar opp denne gang, men det ville vel bare blitt tatt til inntekt for at russernes strategi fungerer. Nå som da.

  • Tidligere inviterte Russland våre mest røde politikere til smøreturer til Russland, i tillegg til at de ga dem pengestøtte.
   Dagens bruk at nettroll og sosiale media er trolig langt mer sofistikert og virkningsfull.

  • Øystein Halling (svar til Ørnulf Wang-Sandaas)

   Jeg har ikke større tilit til Russland enn til USA, og tror gjerne at Russland driver sånne operasjoner. Men da skal vi ikke glemme hva som kom fram om USA for noen år siden, f.eks spionasje på allierte statsledere (f.eks Angela Merkel!) og alle andre som NSA i det hele tatt var i stand til å plukke opp informasjon om. Dette har jo forsvunnet fra nyhetsbildet de siste åra, men kort sagt: Supermakter er supermakter og bør holdes på lengst mulig avstand, om det er USA, Russland, Kina eller EU.

  • Det NRK har klart med disse to artiklene er å avsløre sine metoder for å indoktrinere journalister. Som om ikke det er nok har NRK laget en quiz som «inngangsbillett» for å få være med i kommentarfeltene under artiklene, en quiz som er laget sånn at man må svare feil for å kunne bli med. Dvs, man må svare med de politisk korrekte svarene Watts anviser. Hvis man svarer korrekt i steden for politisk korrekt får man altså ikke være med på debatten!

 5. Frode Steinset

  Det forunderlige i denne saken er at artikkelen begynner med en spekulasjon om hvordan «russiske troll» ville ha prøvd å påvirke Norge. Denne spekulasjonen blir så en «sannhet», og hele diskusjonen tar denne «sannheten» for gitt.
  Slik jeg ser dette, er NRK med på å spre konspirasjonsteorier og bygge opp om et fiendebilde om vår nabo i øst. Og det synes jeg er trist.

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Frode Steinset)

   Dessverre er både media og vi mennesker skrudd sammen slik at vi er opptatt av «hva betyr det for meg». Derfor er problemstillingen om Norge løftet opp til toppen av saken, så folk skal kunne tenke «dette burde jeg vite om».

   Jeg antar du er klar over at det er bredt kjent at Russland har vært en prominent aktør i påvirkningsoperasjoner de siste 5 årene. Se foreksempel denne rapporten for dokumentasjon og kilder.

   Russland er en autoritær stat som årlig beveger seg lengre inn i totalitarisme, ifølge EIUs demokratiindeks. Landet er en nær nabo av Norge. Å ikke holde et våkent øye med dette eller gi befolkningen innsikt og verktøy til å forstå moderne krigføring – og roller de selv kan komme til å spille uten å vite om det – fremstår for meg uklokt.

   Samtidig tiltror jeg folk evnen til å holde flere tanker i hodet samtidig og skille mellom det russiske regimet (som utifra de fleste målestokker jeg kan komme på ikke fremstår spesielt godartet) og den enkelte russer, der vi vel kan anta at en stor andel er normalt bra mennesker.

  • Erik Ranheim (svar til Frode Steinset)

   NRK påpeker en reell problemstilling. Det er vel ytterst få andre land som sentralt har en så bevisst strategi for å bruke sosiale media til å manipulere nyhetene som Russland. Det er langt vanskeligere å gjøre dette i et demokrati med en fri presse.

  • Erik Hansen (svar til Frode Steinset)

   Jeg blir selv kalt for Russisk nett-troll på daglig basis grunnet mine lite polistisk korrekte meninger og berettighet samfunskritikk. Denne myten om alle disse nett-trollene er bare nok en måte å kneble all opposisjon mot sånne som First-house, NRK og andre inne midia som driver sine egne propaganda kampanjer på løpende bånd og er lei av at de blir tilintetgjor i kommentarfeltene av helt vandlig oppegående folk som de nå gjør alt de kan for å svekke.

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Erik Hansen)

   Dersom du daglig blir kalt nettroll vil jeg anta at det er en viss mulighet for at du skriver ting på nett daglig som det er vanskelig for vanlige mennesker å skille fra negativ trolling, spredning av falsk innhold og konspirasjonsteorier (du krysser forresten av på sistnevnte i kommentaren du skriver), og som sammenfaller med en russisk påvirkningsstrategi som beskrevet i denne saken.

   Det er bare du selv som kan vite hva dine intensjoner og standpunkter er, men hvis det ofte er vanskelig for andre å skille din nettaktivitet fra russiske nettroll, så kan det jo gi grunnlag for litt egenrefleksjon.

   (og så er det jo også noe med dette internettet som gjør at når du dukker opp i et kommentarfelt, så er det ikke nødvendigvis så lett for andre å vite om du er en ekte person, eller hvem du er.)

   PS: Du har skrevet seks kommentarer her, jeg limer inn dette svaret ved hver av dem

  • Frode Steinset (svar til Frode Steinset)

   Svar til Anders Holfseth
   I din kommentar til mitt innlegg kommer du først med en antakelse om den menneskelige natur som begrunnelse for at du har vinklet denne historien på den måten du har gjort. En annen, alternativ fortolkning kunne være at du ønsket å lage historien så «juicy» at den skulle tiltrekke seg mange lesere?
   At substansen fullstendig mangler, betyr vel ikke noe i den sammenheng. For resten av ditt var er ikke noe annet enn forsvar av din egen artikkel? Når du prøver å imøtegå det jeg har påpekt – at artikkelen helt og holdent bygger på en spekulasjon og at du dermed er med på å fremme «faKe news» og konspirasjonsteorier, blir ikke særlig styrket ved at du fortsetter med det samme, nemlig at (min tolkning, arrester meg om jeg tar feil) «Russland har tidligere vist at de ikke bare har rent mel i posen, demokratiet er ikke det beste der, og lederne er noen despoter», så derfor er det helt legitimt å fremme spekulasjoner uten noen form for dokumentasjon. Mener du selv dette er klok og god journalistikk?

 6. De store mediakonserner har et stort ansvar i denne sammenhengen. Og ikke minst politikere. Vanlige folk tror i stor grad at opplysninger og nyheter i stor grad er til å stole på. Dette er en problemstilling som er ytterst farlig, manipulering av folks velferd og trygghet er en forbrytelse mot menneskeheten. Ikke mindre. Det er mørke krefter i sving som må stoppes.

  • Erik Ranheim (svar til Tore Wiik)

   Det største ansvaret har hver enkelt av oss til å gjøre en innsats til å forstå verden og landets politikk. Dette kan ikke overlates til noe sentral organ.
   I Buddhismen har man plikt til å gjøre en innsats for å skaffe seg kunnskap.

 7. Marius johannessen

  Flott at NRK beta tar opp slike saker. Spørsmålet er om vi trenger russisk innblanding for å splitte oss i kontroversielle saker. Sosiale mediers algoritmer bidrar godt helt av seg selv, og følger man med i kommentarfeltet på saker om klima, miljø, elbil, EU/EØS og selvfølgelig innvandring ser det ut til at vi er ganske splittet som det er. Mediene, inkludert NRK, ser også ut til å spille på konflikter i stadig større grad for å få flere klikk på sakene sine. Heldigvis viser studier (fra bla. SSB og European social survey) at vi tross alt fortsatt har tillit både til hverandre og til institusjoner i samfunnet, men vi ser samtidig at ytterpunktene tiltrekker senest i lokalvalget nå i høst.

  • Myten om alle disse Russiske nett-trollene er kun skapt for å diskreditere alle de oppegående helt normale folkene som stiller sammfunskritiske spørsmål. NRK, First-house og alle andre lignende som gjenvlig driver sine egne propaganda kampansjer er rett å slett lei av at de blir kritisert og avslørt i kommentarfeltene av helt vanllige folk. Jeg blir selv kalt for Russisk nett-troll grunnet mine upopulære meninger og politisk ukorekkthet…

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Erik Hansen)

   Dersom du daglig blir kalt nettroll vil jeg anta at det er en viss mulighet for at du skriver ting på nett daglig som det er vanskelig for vanlige mennesker å skille fra negativ trolling, spredning av falsk innhold og konspirasjonsteorier (du krysser forresten av på sistnevnte i kommentaren du skriver), og som sammenfaller med en russisk påvirkningsstrategi som beskrevet i denne saken.

   Det er bare du selv som kan vite hva dine intensjoner og standpunkter er, men hvis det ofte er vanskelig for andre å skille din nettaktivitet fra russiske nettroll, så kan det jo gi grunnlag for litt egenrefleksjon.

   (og så er det jo også noe med dette internettet som gjør at når du dukker opp i et kommentarfelt, så er det ikke nødvendigvis så lett for andre å vite om du er en ekte person, eller hvem du er.)

   PS: Du har skrevet seks kommentarer her, jeg limer inn dette svaret ved hver av dem

 8. Denne debatten (ikkje spesielt knytt til denne artikkelen) er utruleg lite balansert, og det er synd. Er vi verkeleg så naive at vi trur at det berre er Russland, Kina etc som driv denne forma for skjult påverknad? «Alle» land med kapasiteter gjer det for å påverke ei utvikling så går i den retninga dei ønskjer. Ta eksempelvis Venezuela: Det er ikkje tvil om at USA «nører» opp under motstanden mot Maduro, og slik blandar seg inn i interne prosessar.

  Og så vil mange seie at «ja, men vi støttar jo berre demokrati og friheit». Kven definerer kva som er rett og gale? Har vi i vesten monopol på det?

  Nei, eg saknar balansert framstilling i media (både på europeisk/amerikansk side og fx russisk). Men det er nærast «demonisering» på begge sider i dag (ja, eg kan russisk så eg er i stand til å få med meg også kva som blir sagt i russisk media og kjenner også til kva som faktisk foregår «på bakken» i Russland og det stemmer verken med det media her heime presenterer eller slik russisk media presenterer det).

  Slik er også du og dine kollegaer med på å skape ei kløft mellom fx nordmenn og russarar @Anders ved å vinkle saker så negativt som det kan vere ei bittelita dekning for på den eine sida og å unnlate å sei noko om det positive.

  • Erik Ranheim (svar til Noralf Gamlem)

   Det er langt lettere for ikke demokratiske land uten en fri presse som Kina og Russland til å bruke sosiale media til å manipulere nyhetene.
   Men vi vet jo selvfølgelig at også at land USA gjør dette og også Trump som president blir hele tiden avslørt for løgn og manipulasjon.
   Men vi ser at populismen er på fremmarsj og demokratiet på tilbakegang i land som USA, Tyrkia, Ungarn og Polen.

 9. Veldig bra. Skriv gjerne også om hvordan USA påvirker valg i andre land. Ellers kan man få inntrykk av at amerikanerne er de fromme mens russerne er de onde. Det kan nesten minne om RT eller Sputnik til tider her på NRK.

  Jeg tviler ikke på at Russland forsøker å påvirke valg. Det er noe stormakter gjør. Tviler heller ikke på at USA har stor påvirkningskraft gjennom norske medier.

  Nei, jeg er ikke et russisk troll. Ønsker bare mer balansert journalistikk.

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Dagmar Hof)

   Hvis du leser den lange versjonen Nyttige idioter og medløpere: Slik virker russiske påvirkningsoperasjoner vil du se at Watts snakker om forskjellen på hvordan Russland og USA opererer og hvorfor.

   «Minne om RT eller Sputnik»-påstanden din er det ikke hold i. NRK er i svært stor grad uavhengig av hva norske myndigheter vil, både innenriks og utenriks. Norge topper pressefrihet-indeksen i verden, Russland er nummer 149 av 180… Dersom NRK ikke hadde vært uavhengig, brukt journalistiske metoder og fulgt presseetiske prinsipper ville det antagelig vært mulig å lese det ut av denne indeksen.

   Hvordan USA påvirker land er relativt bredt kjent og beskrevet, meg bekjent bedriver de (som Watts sier i artikkelen det lenkes til over) ikke påvirkningsoperasjoner basert på trolling, falske nyheter og å sette grupper opp mot hverandre. Om du har god og troverdig dokumentasjon på det motsatte er jeg rimelig sikker på at du kunne vekket stor internasjonal oppsikt.

  • Dagmar Hof (svar til Dagmar Hof)

   «Kan nesten minne om» var formuleringen jeg brukte, jeg mente ikke å antyde at NRK er direkte statsstyrt. Det tror jeg selvfølgelig ikke at det er. Likevel tegner NRK villig et fiendebilde av Russland og andre motstandere av USA uten å balansere framstillingen med å rapportere om USAs egen kritikkverdige innblanding i andre nasjoners valg og konflikter. Da tegner man et skjevt og ubalansert bilde som tjener USAs interesser, enten det er bevisst eller ei. Du har kanskje hørt om soft power?

   Du har rett i at Russland opererer på en annen måte enn USA. USA tyr gjerne til økonomiske virkemidler som sanksjoner (som fører til hungersnød) og backing av USA-vennlige aktører. De støtter opprørere med våpen, gjerne på begge sider (fører til ustabilitet og krig), og er kjent for å ha stått bak flere statskupp. Dette sier du er viden kjent, men det kommer sjelden frem i norske medier. Sammenlign gjerne med den massive mediedekningen av Russlands trollfabrikker.

   Hvem har størst moralsk rett til å begå urett? Det kommer nok an på hvilken side man selv sympatiserer med. Her framstår ikke NRK som balansert, men klart på USAs side, og fremmer derfor bevisst eller ubevisst USAs narrativ (USA som the good guys, Russland og Kina som the bad guys, for å si det på amerikansk). Hvilket er en ærlig sak i en satelittstat, bare man er ærlig om det. Norge er en USA-vennlig stat, og norsk media reflekterer det.

   Ja, pressen i Norge er fri. Men er den balansert og politisk nøytral?

  • Noralf Gamlem (svar til Dagmar Hof)

   Veldig enig med deg der Dagmar… Anders: Det at vi har fri presse er ikke ensbetydende med at informasjonen som kommer fra dere er balansert og «nøytral» (se også min kommentar litt lenger oppe). 😉

  • Lars Birkelund (svar til Dagmar Hof)

   «Norge topper pressefrihet-indeksen i verden», skryter Hofseth. Men han skjønner ikke at det er forskjell på frie medier og kritiske medier. For han sier ikke noe om hva norske «journalister» bruker friheten til, nemlig å propagandere for kriger, mot Russland osv.

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Lars Birkelund)

   Du sier du er opptatt av kritisk journalistikk:
   Russland er i jevn bevegelse nedover både i demokrati-indeksen og pressefrihetsindeksen: I skrivende stund er Russland 23 plasser unna bunnplassen i demokrati, og 31 unna bunnplassen i pressefrihet. Hva tenker du er de viktigste fordelene ved å ikke drive kritisk journalistikk på dette nabolandet?

  • Lars Birkelund (svar til Dagmar Hof)

   Til Hofset. For det første tror jeg ikke lenger på myten om at det ikke finnes kritiske medier i Russland, da Aftenposten m fl stadig referere til russiske medier som kritiserer myndighetene.

   For det andre: hva hjelper det at norske medier er frie når de ikke er kritisk?

   Norske journalister har fullstendig misforstått konseptet kritisk journalistikk, da de tror det er ensbetydende med å kritisere andre lands myndigheter, ikke norske myndigheter. Det lengste de går når det gjelder å kritisere norske myndigheter er tilfeller som Giskes tafsing og Sandbergs telefonbruk. Da kan de holde på i uker og måneder. Men norske politikeres krigsforbrytelser mot Libya og Syria tier de om. Det samme med norske myndigheters destruktive politikk overfor Venezuela. Og i denne artikkelen dyrkes hat og fordommer mot Russland. Ja, slik bygger man karriere som journalist i Norge, ved å spre krigspropaganda, splid og hat.

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Lars Birkelund)

   Du bruker avledningstaktikken whataboutism. Jeg forstår ikke hvorfor det er så viktig for deg å avlede.

   Her er spørsmålet igjen:

   Du sier du er opptatt av kritisk journalistikk:
   Russland er i jevn bevegelse nedover både i demokrati-indeksen og pressefrihetsindeksen: I skrivende stund er Russland 23 plasser unna bunnplassen i demokrati, og 31 unna bunnplassen i pressefrihet. Hva tenker du er de viktigste fordelene ved å ikke drive kritisk journalistikk på dette nabolandet?

 10. Påvirkere bruker samme strategi som Hitler og Goebbels. Bruk av enkle budskap som ikke kan misforstås og gjentagelse. «Hvis en stor løgn gjentas tilstrekkelig antall ganger, blir den en sannhet.
  Den som best har forstått dette i norsk politikk i dag er Trygve Slagsvold Vedum. Han roper ut om sentralisering så fort han får en sjanse. Han har ingen gode konstruktive forslag selv og er kanskje den største trusselen til utkantstrøka som i lengden ikke kan leve på offentlige arbeidsplasser som best kan gjøre sentralt.
  Det farlige i dag er at mange leser bare korte nyheter på telefonen og lar være å sette seg ordentlig inn i sakene, samtidig som samfunnet har blitt mer komplisert.
  Dette gir store muligheter til de som ønsker å manipulere folk.

 11. Kjetil Hustveit

  Kanskje det kan komme noe godt ut av dette – alle aktørene benytter seg av svakheter med informasjons behandlingen i hjernes raske system – (Kahnemans system 1) . Disse kampanjene ville være langt mindre effektive om man forsøker å kommunisere med den analytiske delen av hjernen (system 2) Dette kan føre til at vi igjen ønsker å ha en aktiv velger som virkelig vurderer og analyserer budskapet i motsetning til dagens mål om en passiv velger som tar seg påvirke av enkel system 1 hacking.

  • «De» har alltid ønsket seg tanketomt stemmekveg som er lett å manipulere. Denne myten om så forferdelig mange Russiske nett-troll er kun laget for å diskreditere de som faktisk er normale oppegående folk som kommer med berettighet samfunskritikk og generell kritikk. Problemet er at denne kritikken i kommentarfeltene ødeleger NRK, first-house og lignenende propaganda maskiners effektivitet…

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Erik Hansen)

   Dersom du daglig blir kalt nettroll vil jeg anta at det er en viss mulighet for at du skriver ting på nett daglig som det er vanskelig for vanlige mennesker å skille fra negativ trolling, spredning av falsk innhold og konspirasjonsteorier (du krysser forresten av på sistnevnte i kommentaren du skriver), og som sammenfaller med en russisk påvirkningsstrategi som beskrevet i denne saken.

   Det er bare du selv som kan vite hva dine intensjoner og standpunkter er, men hvis det ofte er vanskelig for andre å skille din nettaktivitet fra russiske nettroll, så kan det jo gi grunnlag for litt egenrefleksjon.

   (og så er det jo også noe med dette internettet som gjør at når du dukker opp i et kommentarfelt, så er det ikke nødvendigvis så lett for andre å vite om du er en ekte person, eller hvem du er.)

   PS: Du har skrevet seks kommentarer her, jeg limer inn dette svaret ved hver av dem

 12. Nå er han jo selv agent for en fremmed makt da, Watts. Det betyr ikke at det han sier ikke er sant, men man må stille krav til dokumentasjon. Han kan ikke bare henvise til interne kilder. Da krever han blind tillit, og det er mange grunner til å ikke gi det til en amerikansk etterretningsagent.

  Assange ble arrestert bare uker etter å ha publisert Cablegate, og er fortsatt ufri ti år senere. Riktignok er HVA en kan stole på viktigere enn HVEM en kan stole på, men mishandlingen av Assange burde ligge i bakhodet til utenlandske journalister som snakker med FBI-agenter.

 13. Geir Hågen Karlsen

  Jeg har jobbet med dette temaet i mer enn 10 år. Det er mye bra her, men også en del som definitivt bør kommenteres, særlig påstander om hvor vellykkede de russiske operasjonene er (NB: denne kommentaren dekker også det som står i den lengre saken).

  1. Ambisjonen om å påvirke hele befolkningens standpunkt til russiske utenrikspolitiske mål i et annet land er, mildt sagt, ambisiøs. Ingen meningsmåling eller de facto politikk tyder på at de lykkes. Yougov har hatt en rekke målinger av tillit til Russland og Putin, og de ligger svært lavt. Russland er politisk og økonomiske isolert, NATO holder sammen, forsvarsbudsjettene øker (sakte), sanksjonene har vart i fem år og stadig blitt skjerpet siden invasjonen i Ukraina i 2014 (det trodde ingen den gang). For en vurdering av russiske påvirkningsoperasjoners begrensede effekt, se min forskningsartikkel basert på analyse av mer enn 40 årsrapporter fra 15 vestlige hemmelige tjenester. Detaljer i avsnittet «How serious is the threath?», helt bakerst: https://www.nature.com/articles/s41599-019-0227-8

  Oppsummert: «These influence activities are of large-scale, and the threat should be taken seriously, but the reports studied also indicate that the effects of these activities are limited».

  2. Assad sitter ved makten i Syria primært fordi han fikk nok militær, økonomisk og annen støtte fra Russland, ikke pga en genial påvirkningsoperasjon. Det er ikke mange som støtter ham utenfor Syria.

  3. Han hevder de har vært ganske vellykket i Sverige. Svenske myndigheters analyse av påvirkningen av riksdagsvalget i 2018 tilsier at enkelte aktører sverter Sverige i utlandet, men at målet ikke var påvirkning av det svenske valget men av utenlandske målgrupper. De registrerte ikke russiske forsøk på bruk av bots eller forsterkningsteknikker. http://www.lse.ac.uk/iga/assets/documents/arena/2018/Sweden-Report-October-2018.pdf

  Den tyske sikkerhetstjenesten fant heller ingen indikasjoner på at valget i 2017 ble påvirket fra Russland, se s. 270-271, 276: https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2017.pdf

  4. Det er bred enighet om at målsetningen til Russland er å splitte NATO og EU og undergrave demokratiet generelt, men påstanden om at de oppnår nesten alle sine mål i hele verden er jo helt feil (se pkt 1 over).

  5. SINTEF er i ferd med å analysere påvirkning av valget i Norge i høst. Prosjektlederen Tor Olav Grøtan uttalte nylig at det foreløpig ikke er noe som tyder på at andre land har blandet seg inn i valget. https://www.sintef.no/siste-nytt/leter-etter-utenlandsk-innblanding-i-valget/

  6. Russland bør få vel fortjent kritikk for den uakseptable påvirkningen de gjør. De gjør mye, men de står ikke bak alt galt som skjer, og det er stor tvil om hvor mye de lykkes.

  7. Det er mange splittende tema i norsk politikk som bør debatteres, EØS, innvandring, klima, vindkraft, bompenger, sentralisering etc, men vi er ikke tjent med å beskylde hverandre for å være agenter eller nyttige idioter for andre uten dokumentasjon.

  Mvh

  Geir Hågen Karlsen
  Oberstløytnant
  Hovedlærer strategisk kommunikasjon
  Forsvarets høyskole

  • Denne myten om så forferdelig mange Russiske nett-troll i kommentarfeleten er laget for å få kontrollen tilbake til NRK, First-House og alle andre lignende som fører til stadighet sine egne propaganda kampansjer. Disse liker ikke at arbeidet de gjør blir plukket i fra hverandre og ødelagt av helt vanlig oppegående Nordmenn i kommentarfeltet… Så nå er plutselig alle som er kritisk Russiske nett troll 🙂 NRK er en propaganda maskin som har altfor stor makt her i landet og jeg er ikke sikker på om de ansatte i NRK selv er klar over dette og hvem som faktisk bruker de…

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Erik Hansen)

   Dersom du daglig blir kalt nettroll vil jeg anta at det er en viss mulighet for at du skriver ting på nett daglig som det er vanskelig for vanlige mennesker å skille fra negativ trolling, spredning av falsk innhold og konspirasjonsteorier (du krysser forresten av på sistnevnte i kommentaren du skriver), og som sammenfaller med en russisk påvirkningsstrategi som beskrevet i denne saken.

   Det er bare du selv som kan vite hva dine intensjoner og standpunkter er, men hvis det ofte er vanskelig for andre å skille din nettaktivitet fra russiske nettroll, så kan det jo gi grunnlag for litt egenrefleksjon.

   (og så er det jo også noe med dette internettet som gjør at når du dukker opp i et kommentarfelt, så er det ikke nødvendigvis så lett for andre å vite om du er en ekte person, eller hvem du er.)

   PS: Du har skrevet seks kommentarer her, jeg limer inn dette svaret ved hver av dem

  • Interessant at du her Anders Hofseth prioriterer å svare på Erik Hansen sin kommentar og ikke Geir Hågen Karlsen opprinnelige kommentar til din artikkel.

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Marve Jensen)

   Det er et godt poeng. Den banale forklaringen er at GH Karlsens kommentar ikke så ut som den trengte umiddelbar gjendrivning, mens Erik Hansens kommentarer behøver det. Karlsens poenger ser mer substansielle og kildebelagte ut (pluss at han virker å ha oversikt), så de tenkte jeg sette meg grundigere inn i litt utover dagen, og så ta det derfra. Det kan i margen bemerkes at vi allerede har hatt en diskusjon i redaksjonen om at vi burde hatt en funksjon for å løfte kommentarer som gjør oss klokere – nettopp pga GH Karlsen.

  • Det virker som Russland lyktes godt under både USA valget 2016 og Brexit. Russland ønsket Trump som valgvinner og marginene var så små at det meget vel kan tenkes det var Russisk påvirkning som var utslagsgivende. Det samme med Brexit.

  • Geir Hågen Karlsen (svar til Geir Hågen Karlsen)

   @Erland Nettum. De fleste er enige om at Russland ville støtte Trump og undergrave Clinton, det sa også begge partiene i Kongressen nylig, se side 4: https://www.warner.senate.gov/public/_cache/files/0/d/0dc0e6fe-4d52-49b0-9e92-a15224a74a29/C2ABC2CD38BA3C5207D7FA5352D53EC2.report-volume2.pdf

   Det er imidlertid mye mer krevende å vite om de faktisk lykkes med å påvirke valget. Her er det mange meninger, og i et polarisert Amerika er meningene sterke. Det finnes enkelte uavhengige kilder som påpeker hvor vanskelig det er, og at det ikke finnes dokumentasjon på at valgresultatet ble påvirket. På strak arm har jeg et par stykker:

   Det amerikanske justisdepartementet skriver i en tiltale mot en av russerne fra trollfabrikken i St Petersburg at: «The criminal complaint does not include any allegation that Khusyaynova or the broader conspiracy had any effect on the outcome of an election.» Se her: https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-charged-interfering-us-political-system

   En annen rapporten som ble bestilt av senatet i fjor er inne på det samme, se s. 78: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4326998/ira-report-rebrand_FinalJ14.pdf

   Jeg har bare overfladisk sett på Brexit, men så lang jeg vet var omfanget mye mindre, og dårligere dokumentert enn i USA. Så lang har jeg ikke sett noen god dokumentasjon på at Russland lyktes.

  • Anders, her kan du lære litt av oberstløytnanten! 😉 Dette er straks meir balansert og momenta blir ikkje presentert som uomtvistelege fakta. Til Geir: Ang. påvirkning av valet i USA så var vel kanskje Cambridge Analytica vel så delaktige i å vippe ting i Mr. Trump sin favør? Men symptomatisk: Når vi treng ein «fiende» blir det ikkje like spennande å skrive om det i media…

  • Geir Hågen Karlsen (svar til Geir Hågen Karlsen)

   @Noralf Gamlem. Cambridge Analytica har fått veldig mye oppmerksomhet, og de solgte alle de bæra de hadde, for å bruke et Stordalen-uttrykk. Det er imidlertid en faglig diskusjon om de virkelig var så effektive som de hevdet. De brukte en personlighetstest, den såkalte Big Five, for å lage en psykometrisk profil av velgerne basert på aktivitet i sosiale medier.

   En utfordringer er at det finnes lite forskning som påviser effekten av slik profilering, se https://psycnet.apa.org/record/2018-17017-001.

   Det er også skepsis til å bruke slike data til politisk påvirkning. Argumentene er at 1) det er vanskelig å predikere en persons personlighet, 2) linken mellom personlighet og politiske preferanser er svak, 3) bruk av personlighetsdata for påvirkning er svært vanskelig, og 4) andre data som demografiske eller sosioøkonomiske er trolig like hensiktsmessig. Se f.eks. her: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/03/23/four-and-a-half-reasons-not-to-worry-that-cambridge-analytica-skewed-the-2016-election/?noredirect=on&utm_term=.d694898c11cd

  • Elling Kristoffersen (svar til Geir Hågen Karlsen)

   For å være istand til å komme med sin opplysende kommentar fra en fagressurs man burde tro vet noe om dette, måtte altså han bekrefte ovenfor NRK at det VAR Russland som drev en påvirkningskampanje for Trump.

   Skammelig.

 14. Veldig godt svart av Russarane. Trur landet er tjent med å ta litt avstand frå Trumpf og pleie venskap med Vår storebror Russland.

 15. Jeg vil tro at både Russland, på grunn av deres store olje- og gassproduksjon, og store fossilaktører i vest vil ha sterk interesse av å påvirke klimapolitikken gjennom å sette grupper opp mot hverandre. Basert på det jeg har sett i diverse kommentarfelt i mange år, med kommentatorer som både er veldig tidlig PÅ og veldig monomane og nesten hatske, har jeg ofte lurt på om det allerede har vært i gang en stund. Vet dere noe om det? Kan det tenkes at Russland og vestlige fossilaktører har samarbeidet om dette?

 16. Jeg blir selv daglig kalt for Russisk nett troll (I wish da ville jeg i det minste blitt betalt for jobben jeg gjør). Myten om alle disse Russiske nett-trollene er skapt for å få kontrollen tilbake i kommentarfelet fra folket til de VIRKELIGE nett-trollene som er first house, NRK og mainstream media og lignede… De er rett å slett for at for mange skal se sannheten. Derfor driver de nå å kaller alle som kommer med høys berettiget sammfunskritikk for Russiske nett-troll.

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Erik Hansen)

   Dersom du daglig blir kalt nettroll vil jeg anta at det er en viss mulighet for at du skriver ting på nett daglig som det er vanskelig for vanlige mennesker å skille fra negativ trolling, spredning av falsk innhold og konspirasjonsteorier (du krysser forresten av på sistnevnte i kommentaren du skriver), og som sammenfaller med en russisk påvirkningsstrategi som beskrevet i denne saken.

   Det er bare du selv som kan vite hva dine intensjoner og standpunkter er, men hvis det ofte er vanskelig for andre å skille din nettaktivitet fra russiske nettroll, så kan det jo gi grunnlag for litt egenrefleksjon.

   (og så er det jo også noe med dette internettet som gjør at når du dukker opp i et kommentarfelt, så er det ikke nødvendigvis så lett for andre å vite om du er en ekte person, eller hvem du er.)

   PS: Du har skrevet seks kommentarer her, jeg limer inn dette svaret ved hver av dem

 17. Latterlig å man må svare på spørsmål som sverter Russland ennå mer før man kan kommentere… Uansett USA trenger ingen hjelp fra Russland for å bli upopulære eller ikke til å stole på, det greier de helt selv. Folk har heldigvis begynte å gjennomskue løgnene deres. Irak-krigen er et godt eksempel. Og hør med kurderne om hvorfor de ikke stoler på Washington noe mer.

 18. Det er vel like sannsynlig å kalle denne Clint Watts for en påvirkningsagent for USA.
  Samtidig gjør han det enkelt å mistenkeliggjøre diskusjoner og temaer som er i opposisjpn til det bestående.
  Han viser ikke til et eneste konkret eksempel som liksom skal være negativ trolling, inneholde falsk informasjon eller hva som er en konspirasjonsteori, men kommer bare med generell mistenkeliggjøring.

 19. Trond Helmer Sandberg

  Det som forundrer meg, er hvorfor ikke disse såkalte «sosiale medier» blir stoppet og fjernet fra nettet? Det må jo være like enkelt som å stenge nettet i et land, eller???

 20. Hvor ble det av de kritiske spørsmålene til denne eksperten?
  Hva med å etterlyse ett eneste konkret eksempel på slik påvirkning?

  • Steinar Johansen (svar til Erling Grape)

   Clint Watts brukte et eksempel hvor de Russiske bats klarte å organisete demonstrasjoner her i USA hvor jeg bor. Ikke i California, men i sving-statene hvor valgene på forhånd var kjent til å vippe i den ene eller andre retningen. Folk var ikke i stand til å forstå at dette var isenesatt av Russland. Problemet er at de vet hvilke ståsted du har og over tid så greier de å så tvil om hva du tror på. Enkelt å greit.

  • Erling Grape (svar til Erling Grape)

   Geir Hågen Karlsen Ja, jeg leste din kommentar, en god, interessant og faktabasert komentar.
   Alltids noe diskutabelt, men det ligger litt utenfor denne diskusjonens hovedtema.

 21. Steinar Johansen

  Problemet til alt dette er Facebook. De har ingen redigering av hva som blir postet samt at propaganda kan bli rettet direkte til spesifikke grupper. Da blir det helt håpløst å finne ut hva som er ekte nyheter eller «Fake News» Gjør som meg, slett Facebook kontoen din og livet blir mye lettere. Fortsatt tror jeg at redaksjonene i de største avisene klarer å levere ekte nyheter, men da er det viktig at redaktørene ikke lar noe som ikke er sjekket ut i det vide og brede bli postet/skrevet i avisene.

 22. Elling Kristoffersen

  Noen burde sjekket definisjonen på ordet «konspirasjonsteori».

  Ordinært burde ikke konspirasjonsteorier være publiserte nyheter, men de seneste årene har det blitt normen at man trenger ikke bevise en påstand eller engang sannsynliggjøre den med fakta så lenge den forklarer «The Deplorables» – de som er uenig i ditt eget synspunkt.

  For hvis din meningsmotstander ikke har egen rasjonell evne, men er et offer for en konspirasjon, så rettferdiggjør den at din mening er den eneste moralsk riktige meningen.

 23. Dette er en av grunnene til at sikkerhetsbristen hos Dagbladet er alvorlig. Tilgang til publisering hos en seriøs avis ville vært svært skadelig under et cyberangrep mot Norge.

 24. Philip Steiner

  Dette kommer ikke som en overraskelse. Jeg har tenkt at det må være krefter som står bak mye vrangsitater og påstander. Og at flyktningkrisen kom etter sanksjoner mot Russland etter Krim /Ukraina konflikten bekrefter mine antagelser.
  Nå ser vi tendensen til å splitte Nato når Russland får innflytelse i Tyrkia og selger våpen til dem som ikke kan samkjøres med Nato sine våpen.

 25. Falske nyheter.

  Tipper dette trollet er med i en påvirkningskampanje, kanskje Integrity Initiative: abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/01/02/195488180/norske-navn-trukket-inn-i-hemmelig-nettverk-for-informasjonskrig-mot-russland

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Tellef)

   Der var du, ja! Jeg var faktisk litt spent på hva du kom til å skrive denne gangen.

   Er det meg, eller Watts som er «dette trollet»? Om du sikter til meg må jeg dessverre skuffe deg. Ikke har de spurt, og ikke ville jeg takket ja… Jeg liker generelt ikke å være medlem av ting, og jeg ser ikke helt hvordan jeg kunne kombinert det med min journalistiske integritet på en god måte.

  • Lars Birkelund (svar til Tellef)

   Hofseth, deg eller Watts? Hva er forskjellen så lenge du formidler hans propaganda helt ukritisk?

 26. Jan Nikolaisen

  Veldig bra svar fra den Amerikanske ambassaden. For å spekulere litt; er timingen til NRK journalisten i denne saken tilfeldig eller bevisst?

 27. Gutteromspromp

  «NRKbeta har bedt en av verdens ledende eksperter på feltet forklare alt man bør vite.»

  Bør vi ikke unngå amerikansk propaganda i kampen mot russisk propaganda?

  Disse artiklene står dessverre ikke til troende når det gjelder de faktiske forhold. Det styrker heller ikke saken at skribenten ser ut til å ha unnlatt å sjekke kilden, her en utfyllende exposé: https://www.alternet.org/2017/11/clint-watts-fake-russia-expert/

  Hvorfor ikke avkle hvordan informasjonskrig funker på BEGGE sider av atlanteren? En stor del av problemet er at vi lesere ikke får vite hvem disse budbringerne er, og at de presenteres i media som «godkjente» kilder -så når det gjennom gravejournalistikk viser seg at de er noe helt annet, da er det «for sent». Skaden har allerede skjedd, de klarte å så tvil, fikk ukritisk spre sine anklager, eller hva motivet måtte ha vært.

  Påfallende at dere kasta både Julian Assange og WikiLeaks på sjøen – for så å komme rekende med slike typer som profiterer på falsk informasjon og som attpåtil har uttalt et ønske om å styrke terroristorganisasjoner som «proxies» i krigføring på bakken.

  Det er ikke annet enn forkastelig. Endatil skammelig.

  Avslutningsvis et bittelite utdrag fra nevnte exposé:

  “I worked in influence operations in counter-terrorism for 15 years,” Watts boasted to his audience at FPRI. “We didn’t break one or two percent [increase in the approval rating of US foreign policy] in fifteen years and we spent billions a year in tax dollars doing it. I was paid off of those programs. We had almost no success throughout the Middle East.”

  Ha en fin dag!

 28. Våre egne politikere gjør jo jobben lettere ved å glemme å ha eget folk og egen nasjon sitt beste i tankene når de vedtar og gjennomfører sin politikk.

 29. Bård Krogstad

  Svært alvorlig. Men kommer dette fra myndighetene, og HVIS det er tilfellet; Hva kan være hensikten med å ødelegg for andre land? De forstår vel at det vil slå tilbake på den selv, en gang i fremtiden. så derfor blir spørsmålet…HVORFOR?

 30. Det tydeligaste eksempelet på splitt-og-hersk-teknikken, er klimasaken. Ikkje innvandring. La sidene krangla om det er klimaforandring, kva som påvirker klima, osv. Så vil dei ikkje kunne klare å bli enige om det viktigaste, som er forurensing. Her fungerer ikkje ein Macchiavellisk tankegang. Målet helliger ikkje middelet.

 31. Anders Hofseth skrive.

  «Det presenteres stadig mer fakta om hvordan det amerikanske presidentvalget i 2016 ble påvirket av Russland.»

  Før og etter presidenvalet i USA i 2016 høyrde ein stadig frå Nrk at Russland la ut falske nyheiter om Hillary Clinton.

  Eg vil gjerne at Anders Hofseth kjem med nokre eksempel på dei falske nyheitene?

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Iversen)

   Klikk på lenken i avsnittet du siterer – det første avsnittet i artikkelen, så kommer du til en rapport. Går du inn i denne rapporten og søker på «Clinton» finner du eksempler.

 32. Spørsmål til Anders Hofseth.
  Då må eg ha hjelp,kan du kome med nokre eksempel på falske nyheiter om Hillary Clinton
  på norsk?

 33. Denne artikkelen er like mye forsøk på påvirkning som det de mener russland står for. Og husk dette kommer fra de samme folkene som fortalte oss om russiagate, og annet svada uten beviser. Wmd og kuvøsebarna i kuwait og hva det enn måtte være de har kjørt på med løgner i årevis. Problemet er bare at folk tror ikke på dere lengre. Fordi vi i dag en informasjonsflyt dere ikke kan stoppe uansett hvor hardt dere ønsker det. Norsk massemedia er servil til usa/militærindustrielle komplekset og vi kunne ikke se det så klart før internett. Et veldig godt eksempel på hvor underdanig logrende nrk for eksempel er er hvordan dere ordrett gjengir amerikanske medier ukritisk. Ta å se corbettreport russiagate in 5 minutes
  m.youtube.com/watch?v=alt5kD7ei1I

 34. Steinar Pettersen

  Til Anders Hofseth.
  Tenker du bør ta en gjennomgang av anti vestlig propaganda fra 9/11 (spredning av påstander om at dette var en innsidejobb etc). Sett apparatet oppimot hvilke teknikker som ble etablert for å kontrollere informasjonsflyt internt i Russland etter Kursk, og sjekk forøvrig budsjettet for å vedlikeholde og utvikle atmovåpenprogrammet til Russland, samt ubåt programmet og sett dette oppimot velferds budsjettet, evt.lag artikler om dette og publiser det i Russland 🙂 Hvordan kan «lekkasjer» som ikke var noe nytt egentlig bli oppfattet som en tragedie av sosiale medier bare fordi de ble lekket av wikileaks, hvorfor får denne type lekkasjer mer oppmerksomhet enn andre langt mer betydningsfulle som Panama papers. Narrativ (MH17).

  Forresten mange av de som kommer med ekstreme holdngninger i kommentarfeltene som Lars Birkeland og andre er Vigrid medlemmer som går under pseudonymer, vigrid og andre fascist ansamlinger i Norge og andre plasser er selvfølgelig økonomisk støttet av russerne, noe PST selvfølgelig overvåker, eller?

 35. Jeg lurer på om forfatter av artikkel kan definere populisme for klassen?

  Hva er populisme forbi uvitenhet mennesker som er en fare for demokratiet?

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til AndyAce83)

   Du finner en relativt grei definisjon på Wikipedia.

   Her er starten: Populisme (fra latin populus, «folk») er en «ideologi, strategi eller kommunikasjonsform» som beskriver et motsetningsforhold mellom eliter og folket. Populister uttrykker mistillit til det eksisterende politiske system eller den politiske eliten, og lovpriser «folk flest» sin sunne fornuft.

  • AndyAce83 (svar til AndyAce83)

   Så omfanget av din kunnskap om populisme er Wikipedia?

   Ikke noe galt med det, mind you. Wikipedia er et populistisk prosjekt.

   Nen det viser hvor mye kunnskap og tid du har satt deg inn i dette.

   Alle politiske rettninger har en ideologi, strategi og kommunikasjonsform.

   Populisme et et politisk nøytral ide om at folk skal styre og ikke en elite. Også kjent som..?

Kommentarfeltet på denne saken er stengt