nrk.no

Zeynep Tufekci

Zeynep Tufekci er Associate Professor ved University of North Carolina og kommentator hos New York Times

Artikler av Zeynep Tufekci