nrk.no

Øyvind Vasaasen

Artikler av Øyvind Vasaasen

FM – en suksesshistorie, til slutt

Regjeringens beslutning om å slukke FM-nettet i 2017 har skapt mye diskusjon. NRKbeta vil i en serie artikler ta opp argumenter og innlede til diskusjon. Målet er å få mest mulig informasjon på bordet, slik at vi bedre kan se hvordan vårt tilbud til publikum skal kunne bli best mulig også i fremtiden. Øyvind Vasaasen […]

Innspill om digitalradio til Giske

Som enkelte kanskje har registrert, rører det litt på seg rundt digitalradio igjen. IKT-Norge og NRK har for eksempel gående en dialog rundt hvordan overgangen skal skje. Uenigheten er kanskje ikke så stor? (Foto: Eirik Solheim, Creative Commons.) I Frankrike legges det nå opp til at en overgang skal skje ved at alle radioer må […]