nrk.no

Jon Wessel-Aas

Jon Wessel-Aas er advokat (H) i Bing Hodneland advokatselskap og styreleder i Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling.

Artikler av Jon Wessel-Aas