nrk.no

Jay Rosen

Professor i journalistikk ved New York University. Driver bloggen Pressthink hvor han jevnlig publiserer mediekritikk og analyserer mediene i nettets tidsalder. Tidligere medlem av det rådgivende styret i Wikimedia Foundation. På Twitter som @jayrosen_nyu.

Artikler av Jay Rosen