nrk.no

Aksel Nordal

Webutvikler for nrk.no nyheter. Trives best i front-end-laget, men opptrer med ulike mellomrom også lengre bak i stacken.

Artikler av Aksel Nordal

Embedding på nrk.no

Embedding er en teknikk der man lar en nettside bake inn en løsrevet komponent – gjerne ekstern – som “lever” sitt eget liv ved siden av nettsiden du egentlig besøker. Nettet og dets bruksområder hadde neppe vært slik vi kjenner det i dag, dersom embedding ikke fantes. Vi ser det hver dag – uten kanskje […]

foto av kode

Responsive nettsider på nrk.no

En gjennomgang av kodeløsningene vi har valgt når vi bygger nettsider som skal virke på flere ulike skjermer. Vi som bygger nettsidene til nrk.no blir ofte bedt om å dele tips og tricks. Så her er en gjennomgang – med kodeeksempler – av hvordan vi får samme nettside til å passe både for mobiler, brett […]