nrk.no

Mener konkurrent brøt seg inn i IT-systemet og drev svertekampanje

Kategorier: IT-sikkerhet & Samfunn

SABOTASJE: – Vi mener vi har blitt utsatt for en svært alvorlig sabotasjeaksjon fra vår største konkurrent, sier André Killingmo som er daglig leder i Killingmo Freseservice. Foto: Martin Gundersen / NRK

– Det er veldig ubehagelig når du vet at noen har vært inne og hentet ut informasjon de ikke skulle hatt, sier daglig leder i Killingmo Freseservice.

Tirsdag slo namsmannen i Moss til i en koordinert razzia på tre adresser i Østfold. Målet var å sikre alle datamaskiner og mobiltelefoner som tilhører Eyvind Aase Brynildsen. Brynildsen er HR- og markedsføringssjef i Asfalt Remix og daglig leder i iFlow.

Ifølge Killingmo Freseservice skal Brynildsen ha drevet en svertekampanje mot selskapet som ledet til en politianmeldelse fra Statens vegvesen.

– Det kom tydelig frem i anmeldelsen fra Statens vegvesen at noen har hatt tilgang til vårt IT-system. Det er hele kjernen til hvorfor vi har valgt å gå videre med dette, sier André Killingmo som er daglig leder i Killingmo Freseservice.

Han mener de har blitt utsatt for industrispionasje av konkurrenten. Både Killingmo og Asfalt Remix driver med asfaltfresing, noe man gjør for å kunne legge et nytt asfaltlag uten at veien blir høyere.

Brynildsen skal over en lengre periode ha sendt detaljerte timelister til Statens vegvesen i tillegg til å ha tipset tre andre aktører, ifølge anmeldelsen til Statens vegvesen.

STOR BELASTNING: André Killingmo forteller at det har vært en stor belastning å bli beskyldt for å brudd på arbeidsmiljøloven. Foto: Martin Gundersen / NRK

I kjennelsen om bevissikring utenfor rettssak, skriver Søndre Østfold tingrett at det er «sannsynliggjort at det i perioden august 2020 til august 2021 flere ganger er begått uautoriserte pålogginger til Planleggern via en IP-adresse som er ukjent for selskapet». Planleggern er navnet på IT-systemet til Killingmo Freseservice. Selskapet iFlow, der Brynildsen er daglig leder, leverer et liknende IT-system rettet mot samme bransje.

Tingretten skriver også at det er «klare holdepunkter for at Eyvind Aase Brynhildsen selv har utført eller medvirket til gjennomføringen av datainnbruddene i KFs dataverktøy Planleggern». Det baserer tingretten på dokumentasjon fra Killingmo Freseservice.

– Det er veldig ubehagelig når du vet at noen har vært inne og hentet ut informasjon de ikke skulle hatt, sier Killingmo.

Hva er bevissikring utenfor rettssak?

 • Bevissikring utenfor rettssak brukes for at en part skal kunne vurdere om de vil gå til rettssak eller er redd for at bevis går tapt i forkant av en rettssak.
 • Denne formen for bevissikring er hjemlet i tvisteloven. Det betyr at det ikke er politiet som gjør beslaget, men namsmannen eller namsfogden.
 • Det er namsmannen eller namsfogden som gjør bevissikringen på vegne av en sivil part. For å gjøre en slik bevissikring må man ha en kjennelse fra tingretten.
 • I etterkant av bevissikringen er det gitt anledning til forhandlinger mellom partene om hvordan materialet skal gjennomgås.

Kilde: Masteroppgave «Bevissikring utenfor rettssak» av Elise Waaler

Partner i advokatkontoret Føyen, Marianne Klausen, svarer på vegne av Asfalt Remix, iFlow, og Brynildsen.

– Vi kan bekrefte at selskapene har fått speilet innholdet på sine IT-verktøy etter en kjennelse fra domstolen. Dette er i første omgang gjort uten at selskapene eller Brynhildsen i forkant var gjort kjent med inngrepet og har fått mulighet til å uttale seg. Det pågår nå en tvistesak mellom partene i retten om tilgang til dokumenter hvor selskapene og Brynhildsen skal gis mulighet til å fremme sitt syn på saken, skriver Klausen.

– Kjennelsen som er avsagt om bevissikring er foretatt uten at selskapene eller Brynhildsen har fått mulighet til fremme sitt syn for domstolen, skriver Klausen.

Hun oppgir at de har begjært muntlige forhandlinger i saken hvor de vil fremme sine synspunkter.

– Vi er derfor avskåret fra å kommentere denne saken i detalj nå. På vegne av Brynhildsen og selskapene kan vi derfor kun formidle at de ikke kjenner seg igjen i påstandene som er fremmet av Killingmo Fresesevice AS og at dette vil bli nærmere utdypet i forbindelse med den rettslige prosessen.

Uvedkommende i systemet

Killingmo Freseservice leide inn Agenda Risk til å gjøre tekniske undersøkelser for å avdekke hvem som hadde vært inne i deres systemer. Det innebar at nøkkelansatte tillot at deres mobiler og datamaskiner ble undersøkt.

Undersøkelsene viste at det var 44 mistenkelige pålogginger på 37 ulike dager i 2021. Disse påloggingene tilhørte faren til André Killingmo, men ifølge Agenda Risk er det ingen tekniske spor som tyder på at han har gjort dem selv. Faren var på det tidspunktet daglig leder i Killingmo Freseservice.

Agenda Risk mener det er sannsynlig at samme person utenfor selskapet har fått tak i brukernavnet og passordet til daværende daglig leder. Det skyldes at den samme IP-adressen, et slags telefonnummer for datamaskiner, ble benyttet i alle de identifiserte påloggingene.

Etter hendelsen har selskapet innført såkalt totrinnsverifisering på det aktuelle IT-systemet, altså at man må ha en unik kode i tillegg til passord for å logge inn.

Ønsker å renvaske selskapet

I anmeldelsen til Statens vegvesen fremgår det at Brynildsen skal ha påstått at konkurrenten blant annet drev med «systematisk ‘hvitvasking’ av timelister for å skjule ulovlig arbeidede timer».

Denne anmeldelsen ledet til en politietterforskning og razzia av Øst politidistrikt mot Killingmo Freseservice i oktober i fjor. André Killingmo avviser blankt at de har drevet noe skyggeregnskap eller forsøkt å omgå arbeidsmiljøloven. Saken er fortsatt under etterforskning, oppgir politiadvokat Sigbjørn Arneberg i Øst politidistrikt.

– Vi har lenge jobbet med å etterleve og overholde alle arbeidslivsbestemmelser, sier André Killingmo.

AVVENTER: Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen forteller at de avventer politiets etterforskning og at deres samarbeid med Killingmo Freseservice løper videre. Foto: Gunhild Hjermundrud/NRK

– Statens vegvesen fikk inn flere tips og innspill fra ulike kilder om uregelmessigheter knyttet til selskapets utførelse av oppdrag for oss. Tipsene var knyttet til systemer som vi ikke har tilgang til eller forhold som vi ikke har muligheten til å sjekke, sier Bjørn Laksforsmo som er direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

– Statens vegvesen har nulltoleranse for useriøsitet i anleggsbransjen og i vårt forhold til samarbeidspartnere. Det var derfor naturlig å be politiet undersøkte disse påstandene videre. Vi registrerer at politiet fortsatt arbeider med saken og ikke har fastslått om mistankegrunnlaget er bekreftet eller avkreftet, sier Laksforsmo.

André Killingmo ønsker å renvaske selskapet.

– Vi er interessert i å fremstå som en seriøs aktør i bransjen. Vi vil ikke ha et stempel som useriøse eller at vi jukser, sier Killingmo.

Ny politianmeldelse

André Killingmo opplyser at de i etterkant av bevissikringen tirsdag valgte å politianmelde Eyvind Aase Brynildsen. De mener at det er sannsynlig at han har hatt en rolle i det påståtte datainnbruddet basert på opplysningene som fremkom i anmeldelsen til Statens vegvesen og de tekniske funn.

Politiadvokat Sigbjørn Arneberg bekrefter at de i tirsdag mottok en anmeldelse fra advokatkontoret som representerer Killingmo Freseservice.

– Anmeldelsen kom i går og det er således for tidlig å gå nærmere inn på hva som vil bli foretatt i sakens anledning, skriver Arneberg onsdag til NRK.

– Vi er ikke kjent med at Brynhildsen personlig eller noen av selskapene er politianmeldt. Ut fra oppslag i media er vi imidlertid informert om at politiet gikk til beslag hos Killingmo Freseservice AS i forbindelse med at de skal være anmeldt for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, skriver Klausen på vegne av selskapene og Brynildsen.

Klausen opplyser videre at de er kjent med at to forbund, Maskinentreprenørenes Forbund og Norsk Arbeidsmandsforbund, sammen har levert et varsel til Arbeidstilsynet om Killingmo Freseservice.

André Killingmo oppgir at dette er ukjent for dem og at de «har i lang tid etterstrebet å etterleve gjeldende lover og regler som gjelder for vår bransje».

3 kommentarer

 1. Beklager at jeg ikke har et mer saklig spørsmål, men jeg klarer ikke skjønne meg på perspektivet på bildet øverst i artikkelen. Er bildet tatt nedenifra og opp mot sideruta på en lastebil, hvor Killingmo sitter rotert 90 grader mot ruta? Det ser ut som at interiøret og eksteriøret på lastebilen er rotert hver sin vei. Eller er speilet slått fremover mot frontruta? Jeg har tenkt altfor lenge på dette…

  Svar på denne kommentaren

  • Martin Gundersen (NRK) (svar til Tellev)

   Godt spørsmål! Om jeg husker rett er døra halvveis åpen og jeg (som fotograf) står utenfor på bakken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.