nrk.no

Over 700 nordmenn kartlagt av kinesisk selskap

Kategorier: Samfunn & Sikkerhet

DATABASE: Informasjon om mange millioner personer er samlet inn av et kinesisk selskap. Illustrasjonsfoto: verkeorg / CC BY-SA 2.0

Et selskap med angivelige koblinger til kinesiske myndigheter har samlet informasjon om flere millioner mennesker verden over. NRK har fått tilgang til den norske databasen, som inneholder over 700 navn. Databasen avslører hvilke personer i Norge som er av interesse for kinesiske aktører, sier ekspert.

Datalekkasjen viser hvordan det kinesiske selskapet Zhenhua Data har kartlagt personer verden over basert på data fra sosiale medier og andre åpne kilder. Databasen ble først lekket til den amerikanske professoren Christopher Balding, som har skrevet en rekke artikler om Huawei og selskapets koblinger til kinesiske myndigheter.

Ifølge Balding har Zhenhua Data koblinger til Kinas militære og etterretnings- og sikkerhetstjenester. I dokumenter publisert av den australske kringkasteren ABC kommer disse koblingene også frem i Zhenhua Datas interne dokumenter.

Til den britiske avisen The Guardian sier en talsperson for Zhenhua Data at de er et privat foretak som ikke har noen koblinger til den kinesiske stat eller dets militære. Talspersonen sier videre at det ikke eksisterer noen database med 2 millioner mennesker. NRK har sendt en e-post med spørsmål til kontaktpersoner knyttet til Zhenhua Data, og vil oppdatere saken hvis de besvarer våre henvendelser.

Databasen inneholder navn og noen ganger personlige detaljer som politisk tilhørighet for 712 nordmenn. Blant navnene finner vi topp- og lokalpolitikere, næringslivstopper og straffedømte, i tillegg til en rekke tilsynelatende vanlige mennesker.

– En del av verdenen vi lever i nå

Erik Reichborn-Kjennerud jobber ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, hvor han blant annet forsker på militærteori, strategi og sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Han er ikke overrasket over at denne listen finnes:
– Dette er en del av verden vi lever i nå. Mange aktører lager store databaser som kan brukes til ulike formål.

IKKE OVERRASKET: Erik Reichborn-Kjennerud forsker blant annet på hvordan dataangrep, kunstig intelligens, og droner brukes i krigføring. Han jobber ved NUPI. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

40 av menneskene i databasen er flagget som «Special Interest Person (SIP)». Samtlige av disse er ifølge databasen knyttet til alvorlig kriminalitet som menneskehandel, terrorvirksomhet, organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet. I databasen er hver og en av disse menneskenes kriminelle bakgrunn kartlagt.

– Oversikten over de som er knyttet til kriminalitet på lista er grunnen til å tro at dette er noe selskapet vil selge til etterretningstjenestene i Kina. Man kan for eksempel se for seg at Kina kan betale disse personene for å gjennomføre tjenester, alt fra å sette opp en lyttestasjon til å ta folk, sier Reichborn-Kjennerud.

Han føyer til at dette er en metode som er mye brukt av blant annet Russland.

– Hvis man ser til Russland ser man jo at de er opptatt av å undergrave demokratier, og det er en kjent sak at Russland benytter seg av kriminelle nettverk i andre land nettopp for å undergrave og destabilisere, sier Reichborn-Kjennerud.

Norske samfunnstopper kartlagt

En annen gruppe i databasen er politisk eksponerte personer. Dette er mennesker som har profilerte posisjoner i større bedrifter, politiske verv eller som av andre årsaker er mer utsatt for utpressing og politisk påvirkning. Her finner vi 294 navn på en rekke næringslivsledere, samt norske lokal- og toppolitikere, koblet sammen med bilder og notater om dem. I notatene står det detaljer om deres bindinger til ulike selskaper og konsern.

De øvrige menneskene som er kartlagt i databasen er flagget som «Relative or Close Associate (RCA)». Altså mennesker som gjennom personlige eller profesjonelle relasjoner har koblinger til maktpersoner.

Fordelingen av ulike kategorier av mennesker i datasettet. Illustrasjon: Henrik Lied/NRK

Det finnes også en annen del av databasen som er fokusert på selskaper. NRK har ikke fått fullstendig tilgang til denne delen, men har fått utdrag av informasjon relatert til store norske selskaper som Telenor og Statkraft.

– Etisk veldig problematisk

– Det spesielle med denne databasen er at den avslører hvilke personer i Norge som er av interesse for kinesiske aktører, sier førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets Høgskole.

Røseth har hatt tilgang på dataene i en uke og har gjort innledende undersøkelser. Han mener det er spesielt interessant at nær familie til enkelte personer også har blitt kartlagt.

Tom Røset er førsteamenuensis ved Forsvarets Høgskole. Foto: Forsvaret

– Det er etisk veldig problematisk, selv for en vestlig etterretningstjeneste, sier Røseth.

– De sikter seg heller ikke bare mot politikere, men også den teknologitunge delen av næringslivet. Det er også eksempler på personer som er interessante sett i lys av nordområdene og som har samiske kontaktpunkter.

– Om personene har blitt tiltalt eller dømt for kriminelle handlinger blir det godt dokumentert, hva skyldes det?

– Jeg antar det er fordi det er personer kinesiske aktører vil holde seg unna for å ikke få negativ omtale, eventuelt unngå en økonomisk smell om det handler om investeringer.

Vanlig innen lobby- og etterretningsvirksomhet

Ellers peker Reichborn-Kjennerud på at det å kartlegge nettverkene til toppledere og politikere er en vanlig taktikk både i lobby- og etterretningsvirksomhet.

– Både PR-selskaper og etterretningsorganisasjoner kartlegger mennesker som er i sfæren til andre, enten det er politikere eller næringslivsledere. Hvis man har et ønske om å komme nært innpå mennesker i maktposisjoner, er det ofte enklest å gjøre dette gjennom noen som er lettere tilgjengelig, sier Reichborn-Kjennerud.

NRK fikk tilgang til databasen av David Robinson, en sikkerhetsekspert og medeier i selskapet Internet 2.0. Robinson sier at de har gjort et omfattende arbeid for å gjenopprette databasen, og at de så langt har klart å gjenopprette omtrent 10 prosent av dataene. Den opprinnelige databasen fra Zhenhua Data er altså langt mer omfattende enn det NRK har tilgang til, og det er vanskelig å fastslå akkurat hvor mange mennesker som finnes i den originale databasen fra Zhenhua Data.

Databasen er sist oppdatert i slutten av 2018. Den inneholder flere felter hvor man kan notere ned personers profiler på sosiale medier og deres politiske tilhørighet. For den norske delen av databasen er ingen av disse feltene utfylt.

Det har så langt ikke lykkes NRK å få en uttalelse fra Politiets sikkerhetstjeneste om denne saken.

42 kommentarer

  • Etablert tradisjon.

   Loaran-C-saken på siste halvdel av 1970-talllet handlet om at informasjon om plassering av basestasjoner for navigasjons-systemet Loran-C, fritt tilgjengelig i USA, var blitt samlet sammen og utgitt i en rapport i Norge – men her var denne informasjonen klassifisert som militære hemmeligheter. Det ble ble votert i Odelstingen over om det skulle reises riksretts-tiltale mot Berge Furre og Finn Gustavsen for røping av informasjon som kunne true rikets sikkerhet, til tross for at det var redegjort for hvilke åpne kilder informasjonen var hentet fra, og det var bare med noen få stemmers overvekt at tiltalen ble frafalt.

   Når vi kan vurdere riksrettssak mot norske folkevalgte for å publisere (i USA) fritt tilgjengelige opplysninger, da må vi da kunne fordømme kinesere for å gjøre noe tilsvarende!

  • Tor Guttorm Syvertsen (svar til Trond)

   en timilliodels promille av hva PST gir CIA spiller liten rolle, og de fleste deler det ut frivillig; Norge har nok idioter til å fore hele verden med fjas;

   “Dragnet surveillance capitalists such as Facebook, Comcast, AT&T and Google, unfortunately, supply these manipulating forces with an endless supply of metadata for this information war against the American and European public.”
   ― James Scott

  • Kurt Nilsen Jr. (svar til Trond)

   Skummelt? Er vel ikke det som er poenget med saken.
   Poenget er informasjon, en nyhetssak om at fremmede makter samler informasjon om VIP i Norge.
   Ikke alle er nødvendigvis klar over dette, ei heller i hvilket omfang. Kina er egentlig ikke vår venn, da Kina først og fremst tenker på seg selv. Kina er i gang med å utfordre vestens hegemoni, noe vi er en del av. Dette er i ferd med å forme seg til å bli et fiendebilde. Dette er skummelt.

  • Jeg tror nok heller det er angst for kinesisk økonomisk makt. Huawei står vel som et symbol på dette. Det vi frykter er ikke overvåkingen men at Huawei skal levere toppklasse mobiler til en pris som slår beina fullstendig under iPhone. Og tilsvarende slår beina under vestlige leverandører av utstyr til 5G-nettet. Etter hvert trolig også underholdnings-elektronikk – Huaweil og/eller andre. Kineserne har utvilket sine egne CPU-akitektuerer, og vi frykter at de kan komme til å slå ut både Intel og ARM.

   Det er det vi (og i enda sterkere grad USA) frykter. Kineserne har ingen interesse av å kartlegge om du foretrekker Pepsi framfor Coke og hvilke action-serier du strimer – det tar Facebook og Amazon seg av. (Og de gjør en grundig jobb!). Det er de som tjener masse penger på å enten selge opplysinger om deg til andre som vil styre reklamen sin mot deg, eller til å finstemme markedsføringen av egne produkter mot deg så de tjener maksimalt på deg.

   Overvåkingen av måten du lever livet ditt på, slik du viser det i sosiale media, brukes av tusenvis av firmaer for å få deg til å bruke mest mulig penger på deres produkter. Det som eventuelt Huawei kunne samle opp, får ikke tusenvis av kinesiske firmaer til å utforme reklame spesielt rettet mot deg.

   Når USA nå krever å få kjøpt opp TikTok har det reelt minimalt å gjøre med «overvåking». Det er en frykt for at TikTok skal kunne ta over en vesentlig andel av reklame- og markedsførings-funksjonen til amerikanske sosiale / kommersielle media. Hvis utenlandske aktører tar over hele reklame-markedet til USA-eide sosiale medier, da kan det få en dramatisk effekt på USAs økonomi. Det er det de frykter, ikke ‘spionasje på amerikanske borgere’!

  • Trond,
   Det påstås (jeg kan ikke bevise det) at det er funnet teknologi i en del produkter produsert i Kina som er egnet for bruk utover «vanlig bruk». Det skal ha blitt funnet komponenter (skjult) i elektronisk innretninger der noen kan bruke denne teknologien for å skaffe seg informasjon de vanligvis ikke skal ha tilgang til.
   Er vi trygge på at eksempelvis Huawei ikke er styrt av statlige organer? Gjelder det eventuelt andre? Lenovo? Andre?
   Føler meg egentlig trygg jeg, men prøver å unngå enkelte produkter.
   😁

  • En tanke…
   Overvåket blir vi, vil vi bli overvåket av en stat som går til krig for litt olje, eller av en stat som ikke har helt greit forhold til menneskerettigheter (hvilket krigs-stat ei heller har når det passer dem)?

  • Og mer.

   USA ble tatt i avlytte alle telefoner på stortinget (og i den tyske Bundestag) med sine falske Stingray basestasjoner, uten at det fikk noen konsekvenser….

   Og Snowden avslørte at NSA driver med industrispionasje over hele verden, inkludert land de angivelig er venner med…

  • Nemlig. Boken CIA i Norge kan også anbefales. Det jeg lurer på, er hvilke konsekvenser det får for oss at E-tjenesten samler inn vår meta-data, hvilke andre etterretninger de deles med, hvilke endringer våre tele- og internettleverandører har måttet gjort, og ikke også dét skaper en viss sårbarhet. MS Windows er som kjent også som ei sil med sine universelle bakdører, og når 15-åringer makter å hacke CIA, så tror jeg kanskje det er på tide med litt undervisning i DNSCrypt-proxy, VPN, GnuPG, kryptering og lignende. Mon tro om folkeopplyseren NRK tar utfordringer?

 1. Dette er bare tull! Forfatteren skriver: «Datalekkasjen viser hvordan det kinesiske selskapet Zhenhua Data har kartlagt personer verden over basert på data fra sosiale medier og andre åpne kilder. » Er dette spionasje/overvåking? Nå må myndigheter og eksperter slutte å gå USA’s ærende! Norge bruker fortsatt utstyr fra Huawei innen kommunikasjon! Hvor er logikken!

  Svar på denne kommentaren

  • Tore Foshaug (svar til Tore Foshaug)

   Nei det er det som ikke finnes! Stortingen tvang Telenor til å kutte ut Huawei på 5G-netter. I dag er ruteren du får i huset ved hjemmebredband tråløst, Huawei! Alt det som skrives om kinsiske selskaper i vesten, er sprunget ut fra handelskrigen mellom USA og Kina. Norge og mange europeiske hopper etter USA!

  • Forfatteren henter også inn litt suspekte eggspertmeninger…

   «– Oversikten over de som er knyttet til kriminalitet på lista er grunnen til å tro at dette er noe selskapet vil selge til etterretningstjenestene i Kina. Man kan for eksempel se for seg at Kina kan betale disse personene for å gjennomføre tjenester, alt fra å sette opp en lyttestasjon til å ta folk, sier Reichborn-Kjennerud.»

   Man kan for eksempel se for seg at Kina ønsker å holde oversikt over kriminelle og terrorister.

   Man kan for eksempel se for seg at NATO betaler slike kriminelle for å gjennomføre tjenester…

  • Norge og våre samarbeidspartnere vet at teknologien kan brukes til etternetting.

   Det burde være mer en god nok grunn til å kun bruke teknologi hvor Norge selv har full kontroll. Eventuelt teknologi fra nære sikkerhetspolitiske samarbeidspartnere Norge finner det hensiktsmessig å stole tilstrekkelig på i det aktuelle tilfellet.

   Mange av våre institusjoner er ekstra utsatt pga outsourcing, offshoring, og internasjonale skyleverandører. Dette gjør det ikke bedre å bygge infrastrukturen på leverandører fra land vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

  • Tore Foshaug (svar til Tore Foshaug)

   Til Trond så har du rett!

   Til Hans! Jeg er delvis enig i det du sier,men det er forskjell på sunn skepsis, og det å male et fiendebilde av Kina eller Russland for den saks skyld! Vi er avhengig av et bra forhold til begge! Da er det verre med data på avveier i India! Det er et omfang myndighetene i har ikke har snøring på. Da snakker vi ikke om 700 personer, men titusener sine data som er på avveie!

  • Trond Gjengstø (svar til Tore Foshaug)

   Det er pengene som rår. Om du vil at diktaturet og overvåkningssamfunnet Kina skal få styrket sin makt og økt sine muligheter for å spre sitt system utover i verden, er det bare å fortsette å kjøpe kinesiske varer. Da tar det vel ikke så altfor mange år før også vi blir omfattet av de kinesiske sikkerhetslovene som nettopp ble innført… Alle kinesiske firma har plikt til å oppgi til kinesiske myndigheter, de opplysninger og data de ber om.
   I mine øyne, er USA et mye bedre alternativ som dominerende verdensmakt.

  • @Per Leines Lausund

   Du sier: «Jeg er ikke like trygg på Kina og Russland som på USA. Forskjell på venner og andre.»

   Er USA våre venner?

   Og i så fall hva tjener vi på å være venner med ondskpens imperium?

   Vi risikerer å bli ofret i en krig som USA ønsker.

  • «I know he is a crook, but he is our crook!»

   Jeg husker ikke hvem som først kom med den uttalelsen, men den er tatt opp og gjenbrukt av så mange (helst kommentatorer) at det ikke er rett fram å finne den opprinnelige kilden ved enkel googling.

   Men det er den holdingen du (Per Leines Lausund) promoterer. Så lenge det er USAs kapital som vil kartlegge oss for å suge mest mulig penger ut av oss, og Donalds lausbikkjer som vil rette drone-skytset sitt mot dem de ikke liker, så sier vi «But he is our crook!» Og da er det helt i orden.

 2. USA er et NATO-land Norge har ett tett sikkerhetspolitisk samarbeid med.

  Kina er ikke et land som Norge har et nært sikkerhetspolitisk samarbeid med.

  Det utgjør en vesentlig forskjell sett fra Norges ståsted. Norge bør bli mer selvstendige på mange områder, men det er en stor forskjell.

  Svar på denne kommentaren

  • Mer vesentlig: USA er et land vi har et ustrakt handelssamband med. Vi har et langsom oppbygging av et tilsvarende handelssamband med Kina, og det er dette som for enhver pris må stoppes.

   Vi kaller det «overvåking» og «spionasje på våre borgere», men det er først og fremst et påskudd for å si «Ikke driv handel med dem!» Hadde vi vært et dypt religiøst land kunne vi like gjerne sagt «Ikke driv handel med hedninger!». Eller vi kunne sagt «Slike som spiser hunder vil vi ikke ha handelsforbindelser med».

   Men siden vi har begynt å bli oppmerksomme på den overvåkingen vestlige kommersielle og asosiale medier bedrirver, er det mye lettere å fange folks oppmerksomhet mot det. Da får vi også muligheten til å si at «Det er kineserne som er de store stygge ulvene på overvåking – det vi i Vesten gjør skal dere bare lukke øynene for» – nrk.no-avsløringene i våres kan dere bare ignorere.

   Den dagen du opplever at noe du nevner i forbifarte på TikTok fører til at du to dager senere mottar masse reklame for akkurat den typen produkter fra to dusin ulike kinesiske produsenter, da vet du at TikTok begynner å komme opp på FaceBook-nivå. Men hvis USA-kapital kjøper opp TikTok i Vesten vil det nok være amerikanske tilbud du vil motta, ikke kinesiske. Og det er nettopp det som er hesikten med amerikanskovertakelse.

  • Kurt Nilsen Jr. (svar til Hans)

   Helt riktig.
   Ser ut til at mange her i kommentarfeltet ikke helt har skjønt dette.
   Enten det, eller så er det en del trolling ute å går.

   Sånn i tilfellet vi skulle vri oss fra USA og mot Kina, så kan kan tenke seg litt om her og. Hva er vi som folk mest tjent med. Et land der man velger sine ledere, eller et land der lederne velger seg selv?

 3. Dette høyrest ut som den type database som alle finansinstusjonar og andre som er bundne av kvitvaskingslova i praksis er tvungne til å bruke for å identifisere politisk eksponerte personar, deira nære medarbeidarar og personar med forhøga risiko for kvitvasking og terrorfinansiering. Det finst mange internasjonale tilbydarar av slike databasar. Du kan prøve å slå opp dei same personane her: namescan.io/ (du kan gjere nokre få gratis oppslag før det kostar pengar)

  Heile EU har tilsvarande regelverk, og for ikkje å hamne på lister over høgrisikoland for kvitvasking må kinesiske finansinstitusjonar fylgje like strenge krav.

  Kina kan neppe klandrast for å gjere noko dei er pålagde av norske styresmakter å gjere.

  Svar på denne kommentaren

  • Sturle Sunde (svar til Sturle Sunde)

   Kvitvaskingslova § 13:

   (4) Rapporteringspliktige skal ha systemer for å avgjøre om personer som kan handle på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, eller reell rettighetshaver er politisk eksponert person eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en politisk eksponert person.

   Dette er veldig tungvint å gjere utan hjelp av ein database, spesielt for internasjonale kundar. Vipps har ei tilsvarande teneste med database over alle politisk eksponerte personar og deira nære medarbeidarar i Norden: vipps.no/produkter-og-tjenester/bedrift/innlogging-og-identifisering/bankid-aml/

   Aller helst skulle det eksistert eit offentleg register som ein kunne slå opp slik informasjon i, med avgrensa tilgang, men det finst ikkje. Ein er i praksis avhengig av ein tredjepart som gjer den nitidige jobben med til dømes å finne alle ektefeller, born og borneborn til styremedlemmer i NRK (eit statleg selskap), og deira nære medarbeidarar. Slike databasar er etterspurde av alle som er rapporteringspliktige etter kvitvaskingslova i Noreg eller i utlandet, og det er stadig fleire. Det finst tilbydarar over heile verda. De kan like godt skrive om Trapets, eit britisk selskap med databasen Vipps slår opp i. Dei har samla informasjon om akkurat dei same folka.

 4. Slapp av, folkens!
  I kina er det «snille og respektfulle mennesker gjevnt over!» Dessuten er kina mer «demokratisk» enn de fleste vestlige land. Videre respekterer og sikrer kina «menneskerettighetene» gjevnt over (bare les/se People’s Daily, Global Times, CGTN osv.).

  Svar på denne kommentaren

 5. Ehm, dette høres ut som de helt alminnelige PEP, SIP og RCA listene som er lovpålagt å bruke av de fleste banker i mange land i forbindelse med hvitvasking. Altså tror jeg ikke dette er et resultat av overvåkning men en kopi av disse listene. Om dette selskapet burde ha de listene er en annen sak men så veldig hemmelige er de ikke.

  Svar på denne kommentaren

  • En gang på 1970-tallet ble det avslørt at stiftelsen Libertas opererte med lister over «samfunnsfiender» på norsk polititikks venstreside: Disse var de første som skulle «nøytraliseres» i en krisesituasjon.

   Det var en del oppstyr i avisene rundt avsløringene, men det er ganske åpenbart at det i ettertid har blitt dysset ganske godt ned – det finnes fint lite om det på internett. De som har tilgang til fritekstsøk i avisene fra den tiden burde være i stand til å finne ganske mye om det.

   I dag har naturligvis overvåkingen både i Norge og ikke minst USA langt mer komplette «dødslister». Det som i dag kan synes overraskende er at man vedlikeholdt slike lister også den gang de ble ført på skrivemaskin med blåpapir for å produsere flere kopier, helt uten digitale hjelpemidler.

 6. Merkelig hvor lite varsel det er om den virkelige trusselen mot oss alle, Mafia-staten USA. Tidligere drev USA mye av sin kriminelle virksomhet i det skjulte, men nå med Trump er den blitt åpenlyst. Og går en i dybden med hva som virkelig skjer der og i Storbritannia, så er det virkelig grunn til å være på vakt.

  Svar på denne kommentaren

 7. Kurt Nilsen Jr.

  Overvåkningssamfunn er noe vi burde kjempe i mot på alle fronter. Det vil kun ende dårlig for folket.

  At det drives etterretning er ikke nytt. At Kina gjør dette mot bla. oss, sier noe om hvordan de ser på oss. Dette har PST snakket mye om i sine trusselvurderinger.

  At private kinesiske selskaper henter informasjon som har til hensikt å drive med markedsføring, kan nok i første omgang være likt som for alle andre ref. google, faceb. amazon etc. Men det saken her handler om, er at kartleggingen ser ut til ikke å gå på det. Her snakker man om en kartlegging av personer som kan nyttes/utnyttes, trues eller presses. Dette er faktisk svært bekymringsfullt om det stemmer (Les 5 kolonister).
  Denne type kartlegging peker helt klart mot en statlig inngripen i det private selskapet. Det at det er lovgivning i Kina som tillater dette sier noe om det de mener er innenfor. En ekstra dimensjon som ikke er nevnt her, er at det ikke bare er det private Kina som samler info. Kina har og en omfattende militær etterretning. Denne samler og informasjon, og her går man ikke bare på det «åpne markedet». Når man da setter disse to sammen (slik som saken her er innom), så kan det bli farlig. Kanskje ikke i dag, for deg, men for de personene som er av interesse for Kina når vi deler ut vår neste fredspris til en kineser som Kina ikke liker.

  Når svært mange av vestens etterretnings organer snakker om Kina som en av våre største utfordringer, så tar de ikke feil. Selv Russland ser på Kina som sin største utfordrer. Vesten er nok skummel nok, men Kina sitt potensial, er verre.

  At USA driver etterretning er heller ikke noe nytt, men USA er vår alliert, og i det ligger en vesensforskjell. At USA selv er tjent med at de har allierte er ikke noe rart. Alle får noe igjen av dette. Vi aller mest, tror jeg.

  Svar på denne kommentaren

  • Den enkleste og mest effektive måten å begrense overvåkingen av privatpersoner ville være å forby Facebook, Twitter, Instagram og andre asosiale medier, samt å forby apper som avleser GPS-posisjonen og rapporterer den til en nett-tjeneste.

 8. Arggh… Slutt med å svartmale Kina. Amerikanske Google er verst av dem alle, og spionerer fortsatt på ALT og ALLE. MILLIARDER av mennesker er kartlagt. Hvorfor ikke spørre PST hva de mener om dette? Hvem bryr seg om 700 norske vs MILLIARDER? Det blir for dumt…

  dinside.no/data/google-har-en-liste-over-alt-du-har-gjort-pa-internett/68551567

  Anbefaler alle å se filmen «The Social Dilemma», så forstår man kanskje hvem som er VERST i klassen. For å få det inn med teskje: Verstingene er ikke fra Kina!! thesocialdilemma.com/

  Argumenter som «vi stoler på Facebook» funker ikke, når hvemsomhelst (inkludert NRK) kan fritt kjøpe meta-data som blir videresolgt med stor profitt. Med andre ord, Kina trenger ikke spionere, de kan også KJØPE ferdig informasjon fra Google eller andre amerikanske selskaper.

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.