nrk.no

Droner kan bli politiets nye super-verktøy

Kategorier: Droner & Langlesning

To personer i politiuniform er avbildet på et tak i Oslo. Den ene holder en stor drone og ser inn i kameraet. Den andre holder en styringsenhet med et påmontert nettbrett og ser ned på denne skjermen.
Prosjektleder for droner i Politiet, Jørgen Lunde Ronge (t.v.) og prosjektleder for antidrone prosjektet, Jan Otto Johansen, med en drone av typen DJI Matrice 210 V2. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Politiet i våre naboland bruker droner tusenvis av ganger i året. Norge kan følge etter.

I flere år har Politiet i Norge vært nysgjerrig på bruken av droner, og har nå begynt å teste teknologien under utrykning.

Et pilotprosjekt er ferdig evaluert, og i løpet av året skal politiets ledelse beslutte om droner blir fast inventar i politiets verktøykasse.

Mye oppmerksomhet

Politiets drone-aktivitet har fått økt oppmerksomhet de siste ukene. På onsdag viste politiet frem sine droner til pressen, politidirektør Benedicte Bjørnland samt justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Det gir fantastiske muligheter, sa sistnevnte til NRK under politiets demonstrasjon.

– Det vi har sett her er at man kan rykke ut og få veldig mye informasjon på veldig kort tid.

To personer ser opp i luften. Den ene har full politiuniform med skyggelue, den andre sivile klær. Begge ser opp mot himmelen, til venstre i bildet.
MINISTER: Politidirektør Benedicte Bjørnland og justis- og beredskapsminister Monica Mæland observerer en av politiets droner i aksjon. Foto: Ståle Grut / NRKbeta

Justis- og beredskapsministeren sier politiet også må være oppmerksomme på dilemmaene tilknyttet bruken av den nye teknologien.

– Det er lovregulert, og dronebruken følger lover og regler som politiet ellers må forholde seg til. Det er helt klart dilemmaer knyttet til dette, og de må vi være veldig oppmerksomme på. Man får veldig mye informasjon og noe av den informasjonen har man ikke bruk for i politiarbeidet.

Har allerede reddet liv

I april meldte NRK hvordan en savnet 75-åring ble funnet av en politi-drone, som blant annet kan utstyres med varmesøkende kamera.

Et sort bilde viser lysende figurer som beveger seg i terrenget.
SØK: Med et varmesøkende kamera kunne politiets dronepilot se en savnet person i terrenget fra 50 meters høyde. Video: Politiet

– Det viser allerede at minst ett menneskeliv har blitt reddet ved hjelp av droner, om ikke flere, sier Jørgen Lunde Ronge, fagansvarlig for politiets droneprosjekt til NRKbeta.

Til nå har dronene blitt brukt av politi i Agder, Trøndelag og Troms. Rundt pinsetider begynte også Oslo politidistrikt å teste droner i utrykning. Første gang dronen ble brukt i Oslo, deltok den sammen med en patruljebil i jakten på det politiet omtaler som en kraftig beruset mann:

Skjermbilde av en Twitter-melding med teksten "#Oslo. Ved Havnelageret har vi nå for første gang benyttet vår nye dronekapasitet. Politiet rykket ut med både drone og bilpatr. i søk etter en meget beruset mann som skal ha skallet hodet sitt i et gjerde. Vi har nå kontroll på han, han er uskadd, men kjørt OKL, kraftig beruset."
VARSEL: Slik meldte politiet i Oslo at de hadde brukt dronen i utrykning for første gang. Skjermbilde: Oslopolitiops/Twitter

Fagbladet Dronemagasinet beskriver et annet oppdrag, hvor politiet fikk tips om at noen har tatt seg inn i Frognerbadet i Oslo.

Kort tid etter sendte politiet opp en drone. På 90 sekunder forflyttet dronen seg raskt i luftlinje til Frognerbadet, og ble politiets første enhet på stedet.

Med en drone i luften kan politiet være hvor som helst i sentrumsområdet innenfor ring 1 i Oslo på 50 sekunder, og innenfor ring 2 på 2 minutter.

Bruken av droner i tjenesten tiltar, etter at politiet siden i fjor har gjennomført et pilotprosjekt, organisert av helikoptertjenesten i Oslo Politidistrikt.

Foreløpig vil dronene bli brukt til å gi politiet oversikt over et åsted eller en pågående situasjon, som leteaksjoner og trafikkulykker – men også større arrangementer som festivaler.

Hyllevare gjør det mulig

Det at politiet kan kjøpe droner rett fra butikkhyllene har gjort prosjektet langt rimeligere enn eksempelvis et politihelikopter som kan koste opp mot hundre millioner.

En rekke droner med tilhørende håndkontrollere står utstillt. De fleste er mindre droner, men bakerst skimtes en ganske stor drone av typen DJI Inspire.
ULIKE: Politiet har tatt i bruk en rekke droner fra den kinesiske produsenten DJI i sine tester. Foto: Ståle Grut/NRKbeta

Politiet har testet en rekke droner, men behovet for maskiner som kan takle det norske været er en sentral erfaring politiet har gjort seg så langt. En av disse er DJIs Matrice 210 V2, som koster rundt 200 000 kroner.

– Noe som er sentralt for oss er kostnadene knyttet til dette. Grunnen til at det er så interessant er at dette ikke er et politihelikopter til 100 millioner, men en maskin til 200 000 som en politimester har råd til å kjøpe inn. Skulle vi gått for noe annet enn kommersiell hyllevare, ville vi ikke fått gevinsten ved å ta i bruk noe som er rimelig, sier Lunde Ronge til NRKbeta.

Å utvikle eller skreddersy egne droner til politibruk ville ført til langt høyere kostnader enn å kjøpe vanlige droner fra en butikkhylle. Nå har altså droner som selges i butikken blitt så avanserte at de er interessante for politiet uten spesielle modifikasjoner.

En stor drone av typen DJI Matrice henger i luften. Den er sort og har et kamera hengende under.
UTSTYR: Matrice-dronen koster rundt 200 000 kroner og kan utstyres med ulike sensorer og kamera. Foto: Ståle Grut / NRKbeta

Den største Matrice-dronen politiet bruker har et kraftig zoomkamera (30x) og et termisk kamera som kan brukes i søk når det er mørkt, forteller Jørgen Lunde Ronge, som gjerne ønsker seg bedre teknologi.

– Vi skulle gjerne hatt mer av alt. Mer flytid, bedre rekkevidde, bedre sensorer, lavere vekt, enda bedre værsikring – og det går den veien ganske hurtig.

– Det er en teknologiutvikling som er utrolig rask. For bare åtte år siden var dette helt science fiction, nå er det en relativt moden løsning som faktisk fungerer, sier Lunde Ronge.

– Hva med etiske problemstillinger og personvernspørsmål tilknyttet bruken av droner?

– Det er noe vi er veldig bevisst på i utrullingen av dette, og grunnen til at vi prøver å være så tydelige vi kan på at dette kun skal brukes i eksisterende politioppdrag hvor vi vurderer at droner kan være nyttig. Det skal ikke være sånn at vi bare har droner i luften som leter etter folk å ta, sier Lunde Ronge.

– Hadde vi innført dette på en måte som ville vært kontroversiell med tanke på personvern og så videre, så ville ikke det vært noe heldig for vår videre jobb med dette heller. Vi prøver derfor å være bevisst de problemstillingene når vi ruller dette ut, og være på den sikre siden når vi tar det i bruk.

Etterlyser klare regler for bruk

På generelt grunnlag mener Jon Wessel-Aas, advokat og forfatter av boken Personvern, at det bør utredes egne regler for bruk av droner i politiet.

– Den tenkte bruken er jo ikke bare om det skjer et slagsmål et sted, men også konserter og andre store arrangementer hvor politiet ønsker å ha overblikk og se hvor de skal sende inn folk.

Det kan være nyttig, mener Wessel-Aas, men sier reglene også bør vise hva man ikke kan gjøre, og hva som skal skje med overskuddsinformasjon som samles inn av politiet.

En person med briller og dress ser mot kameraet.
FORSKJELL: Advokat Jon Wessel-Aas etterlyser nye regler for politiets bruk av droner. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

For å bevare sikkerheten på store arrangement, forteller politiet at dette kan defineres som et politimessig formål, og dermed kan dronen brukes også i slike situasjoner.

– Dette er noe helt annet enn luftfoto fra helikopter. Man må ha noen regler for når og hvordan det kan brukes. Man kan i prinsippet fly helt inn i folks hjem, om vinduene står åpne. Du kan filme menneskemengder, tett på ansikter. Det vil være en innsamling av personopplysninger, og der fins det begrensninger i loven for hva politiet kan gjøre.

I forbindelse med sitt testprosjekt har Politiet sammen med Luftfartstilsynet og Justisdepartementet jobbet med regler for hvordan dronene kan brukes i tjeneste.

– Personvern er som i andre politioppdrag og dette blir definert som et kamera. Den eneste forskjellen med dronene er at den kun skal brukes når det er et politimessig forhold. Den skal bare ut når en vet at det er en situasjon på gang. En skal ikke søke etter kriminalitet med dronen, sier politiinspektør Per Øyvind Haugen som har ledet Politidirektoratets dronestrategi til NRKbeta.

Når det kommer til opptakene som gjøres fra dronens kamera blir de lagret på politiets servere, og det er politiregisterloven som gjelder for å behandle dataene.

En politibetjent står vendt mot en stor skjerm som viser et kart med flere bilder over. Bildene er fra store norske byer som Trondheim og Tromsø.
DIREKTE: Politiet demonstrerte hvordan operasjonssentralen kan få tilgang til direktebilder fra droner i flere norske byer samtidig. Foto: Ståle Grut / NRKbeta

Skal forske på politiets dronebruk

I Sverige brukte politiet droner i over 3 000 oppdrag så langt i år. På landsbasis har de 350 droner og 204 piloter, og deler ukentlig erfaringer med politiet i Norge.

I forbindelse med det nevnte pilotprosjektet utdannet politiet 18 politibetjenter til dronepiloter fra Agder, Trøndelag og Troms, og forsker Jenny Maria Lundgard har fulgt dette arbeidet siden starten.

– Det er veldig unikt å kunne følge dette helt fra starten i fjor høst. Jeg har observert pilotene fra begynnelsen, med alle ideene man hadde med seg da. Når tryggheten med å fly dronen ikke er et usikkerhetsmoment lenger, er det interessant å se på hvilke typer oppdrag dronen vil ha verdi i, sier Lundegaard til NRKbeta.

En kvinne med langt hår og briller smiler mot kamera. I Bakgrunnen sees en søyle, og bildet er tatt på juridisk fakultet ved UiO i Karl Johans gate.
FORSKER: Jenny Maria Lundgaard undersøker bruk av droner i Politiet Foto: UiO/Rabe

Internasjonalt er det gjort relativt lite forskning på politiets bruk av droner, ifølge Lundegaard.

– Politiarbeid er komplekst fra før, med politifolk, andre mennesker, biler, teknologier, geografi og så videre. Når man putter en ny greie som dronen inn i dette, er det spennende å se hvordan det påvirker helheten.

Fortsatt jobber politiet med å teste droner, og antyder at de vil ferdigstille en rapport med sine funn i september. Etter dette vil politiets ledelse bestemme om droner skal bli en del av politiets verktøykasse.

14 kommentarer

 1. Selv totalovervåking kan ha nyttige effekter. Vi behøver likevel ikke sette pris på det. I et STASI-lignenede (eller 1984, om du vil) total-overvåkings-samfunn kan politi-droner bli et svært nyttig redskap for å kunne følge med på samfunnsfiender. Gutta på skauen ville ikke hatt store sjanser om myndighetene hadde hatt droner dengang.

  Da jeg leste Richard Wright: Native Son (på norsk: Nigger), ble jeg fysisk dårlig av hvordan hele nasjonen kom i ekstatisk fryd av den direkteoverførte politijakten på Bigger. Det er også en måte politiet kan bruke droner på – og antagelig vil de jage ned mennesker på samme måte som i «Native Son». Til samme jubel fra Folket.

  En annen litterær beskrivelse av en tilsvarende jakt (fra helikopter – droner fantes ikke da) er en (absolutt lesverdig!) barnebok: Jean Craighead George: Ensom blant ulver. Avslutningskapitlene der beskriver en jakt som gir meg magesmerter … Men som sauebønder i Østerdalen vil juble over.

  Jeg frykter at politiet vil opptre mer som sauebøndene enn som Julie. Kan man få has på disse ubeistene, er det flott. Og folket vil juble «Korsfest, korsfest». Vi liker droner, og ønsker ikke motforestillinger mot dem. Vi bare skulle ønske at også vi selv hadde hatt samme retten til å bruke dem fritt som det politiet har.

  Uansett vil politi-droner kunne gi oss mange spennende live-reportasjer fra gode kriminaldrama og forbryter-jakt-historier. Det er hva som gjør at det aldri vil bli noen motstand mot politiets drone-overvåking her i landet.

  Svar på denne kommentaren

  • Stein (svar til keal)

   En meget god analyse jeg stiller meg bak. Og ennu mer i et land hvor politiske strømninger hyler efter borgevern. De samme elementene som ønsker seg fritt frem når det gjelder våpen ala USA.
   I min tidlige ungdom leste jeg Orwels 1984. Det var skremmnde lesning dengang, og svært meget av en skremmnde virkelighet i dag.
   Igjen rinner ordene fra Arnulf Øverlands dikt meg i hu: Du må ikke sove ………..

  • Hong Phat (svar til keal)

   The more Oslo police have new drones the more police become dangerous. I myself have been victim of Oslo police. They abused helicopters and drones for many years, to harass innocent people. They wasted a lot of money and time. You can find thousands of evidences on internet. Or you can ask police why directly.
   Here you can see on youtube user softevidence

  • Sånn at de kan være kjent med teknologien når de får behov for den til mer tvilsomme aksjoner…

   Dette er hovedårsaken til at jeg er skeptisk til «smittestopp»: Uansett hvor godt persondata beskyttes i denne applikasjonen, gir den verdifulle erfaringer om hvordan «man» (les: politiet) kan kan bruke mekanismene til å spore mennesker, uavhengig av formål.

   Droner er en alternativ måte å spore mennesker på.

   Jeg er skremt (og det er bare forbokstaven!) over våre alliertes drone-bruk. Det repesenterer på ingen måte respekt for andre nasjoners suverenitet, demokrati og menneskeverd. Jeg har sterk frykt for at det norske politiets holdning til bruk av droner vil bli sterkt influert av slik de brukes av våre allierte. (Uten å nevne navn.)

 2. Martin Vindheim

  Høres forlokkende ut, men det er ikke lenge etter «godkjent bruk» at også disse blir brukt til helt andre formål enn opprinnelig tenkt.
  – Koblet sammen med Smittestopp, bombrikker, skiltovervåking på bil( EU, forsikring osv.)
  Listen kan bli lang.

  Svar på denne kommentaren

 3. Alle i som har vokst opp i Oslo har vel hoppet over gjerdet til Frognerbadet en eller to ganger.
  Når Politiet bruker droner mot slik og lignende
  syntes jeg synd på hele landet. Politistat

  Svar på denne kommentaren

 4. Den store forskjellen på Norge og Kina ser i dette tilfellet ut til å være at Kina sier rett ut hva de ønsker seg, mens Norge satser på løgn og gradvis formålsutglidning.
  Dette er hva vi får igjen for 8 justisministre på 7 år. Finnes det noen oversikt over hva disse har trumfet igjennom i løpet av disse årene? Interessant med tanke på at de aldri blir stilt til ansvar for ulike teknologier som de advokerer for. Skremmende.
  Det blir ikke bedre av at vi har en digitaliseringsminister som ble overrasket over at en smart-telefon egentlig er det beste overvåkningsverktøyet menneskeheten noen gang har sett. Og at noen bruker de til å overvåke med. Nei, takke meg til en ekte ‘burner’ istedet.

  Svar på denne kommentaren

 5. Khorvall Thon

  Jeg forstår ikke hvordan politiet kan se bort ifra det faktum at de misbruker de myndighetene de har fra før, for å forenkle egen jobbhverdag. Det er da hevet over enhver tvil at også droner vil bli misbrukt. Vi er velsignet med et politi som trakasserer borgerne, slår hardt ned på symbolpolitikk, og lar de alvorlige straffesakene gå til henleggelse.

  Svar på denne kommentaren

 6. Kjetil Thomassen

  Senking av terskelen for overvåking. Først installeres utstyret, med full teknisk kapasitet for totalovervåking, i samfunnet, og gradvis forskyves bruksområdet.

  Slik vil de sikre seg å ikke møte vesentlig motstand ved installasjon for ‘det er jo bare til formål X’, og når tilvenningsperioden for dette er over går de over til utvidet bruksområde med ‘det er jo bare til formål Y’ som avledende argument.

  Politiet har allerede vist at de ikke vil bruke dette til å løse alvorlig kriminalitet. Når eneste suksesshistorie for et apparat til 200,000 skattekroner er at de fikk en drone kjapt på plass for å ta folk som dypper i frognerbadet, så sier det litt. Ikke bare har de ikke noe bedre å vise til forsvar for innkjøpet, men de virker stolt av denne lille bragden. Normale mennesker hadde vært flau over slik smålig bruk.

  I tillegg omfavner de naivt droner fra kina, uten noen nevnt ettertanke om problemet med å gi en stats politiapparat over til en annen stats private selskaper.

  Dette er så latterlig på så mange nivåer at jeg kun kan konkludere med at politiet hverken forstår helt hva de driver med, eller er genuint interessert i å ivareta offentlig sikkerhet med dette.

  Svar på denne kommentaren

Vil du kommentere? Svar på en quiz fra saken!

Vi er opptatt av kvaliteten på kommentarfeltet vårt. Derfor ønsker vi å sikre oss at alle som kommenterer, faktisk har lest saken. Svar på spørsmålene nedenfor for å låse opp kommentarfeltet.

Hvem er justis- og beredskapsminister i Norge?

Hvilken produsent har politiet testet droner fra?

Hvem har testet droner i sitt arbeid?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.