nrk.no

Datatilsynet krever flere svar om Smittestopp

Kategori: Samfunn

KREVER FLERE SVAR: Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, ber i et brev FHI oppgi hvilke vurderinger de har gjort av Smittestopps nytteverdi. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix


Datatilsynet sendte tirsdag kveld et brev til Folkehelseinstituttet (FHI) der de etterspurte mer informasjon om appen Smittestopp.

«Det at staten kan følge med på enkeltpersoners bevegelsesmønster og kontakt med andre mennesker, innebærer i alle tilfeller et svært inngrep i den enkeltes personvern», skriver Datatilsynet i brevet. Brevet er signert tilsynets direktør Bjørn Erik Thon.

Datatilsynet krever derfor svar på hvilke vurderinger FHI har gjort om Smittestopps nytteverdi. Tilsynet ber også FHI legge frem en plan for å jevnlig evaluere nytteverdien av appen.

I brevet står det videre at: «Jo større inngrepet i personvernet er, jo strengere krav må det stilles til nødvendigheten av behandlingen av personopplysninger. For at personverninngrepet ved Smittestopp skal kunne anses som forholdsmessig, må derfor innsamlingen og lagringen av opplysninger om befolkningens bevegelser være strengt nødvendig for å nå formålet»

Har varslet om pålegg

Brevet er en del av en større og trinnvis kontroll av Smittestopp. Tidligere har Datatilsynet gjort et vedtak om pålegg. Blant annet har tilsynet pekt på at appen har to ulike formål og påpekt mangler ved appens risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Fungerende assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen, oppgir til NRKbeta at de skal svare Datatilsynet i sin helhet innen svarfristen.

– Vi har hele tiden hatt god dialog med Datatilsynet, og vi er positive til alle krefter som vil gjøre appen bedre. Datatilsynet har i kravet om redegjørelse stilt 11 spørsmål med tilhørende underspørsmål. Vi vil besvare spørsmålene innen fristen, og følge opp eventuelle nye spørsmål og krav som kan komme i den trinnvise kontrollprosessen, sier Knudsen i en epost.

Gun Peggy Knudsen har ansvaret for den digitale smittesporingen som gjøres av FHI. Foto: Privat

Knudsen oppgir til NRK at Smittestopp har fått en mer utfyllende beskrivelse av de ulike formålene.

– Når det gjelder ROS-analyse så har vi ettersendt dokumentasjon og ny versjon hvor totalløsningen inngår, sier Knudsen.

8 kommentarer

 1. Rune Espeland

  Det virker som om Datatilsynet gjør en god og grundig jobb når de vurderer appen Smittestopp.
  De påpeker at det er viktig at nytteverdien av appen må være stor når slike alvorlige inngrep i personvernet gjøres.
  Datatilsynet ber FHI legge frem en plan for å jevnlig evaluere nytteverdien av appen.
  Nettopp nytteverdien er det sentrale her.
  Hvor mange varsler kommer til å sendes ut til personer som bruker appen?
  Til nå er ingen varslet.
  Det er også liten sannsynlighet for at det blir sendt ut mange varsler i tiden som kommer.
  Det skyldes at kriteriene for å bli varslet er for strenge.
  Statistisk er det svært usannsynlig at man er så nære, som en meter, til smittet person, i 15 minutter.
  Har da appen livets rett?

  Svar på denne kommentaren

  • Ragnhild Sohlberg (svar til Rune Espeland)

   Godt spørsmål! Jeg har siden 6.april stilt spørsmål om nytteverdien til flere, bl.a. Simula, Folkehelseinstituttet, media/journalister. Jeg har aldri fått et tilfredsstillende svar. Bra at Datatilsynet nå sier at nytteverdien må være så stor at det er verdt utfordringene med personvern og sikkerhet. Som Espeland skriver, hva er sannsynligheten for å bli smittet av en man har nærkontakt med, definert som innen 2 m i over 15 min???? Siden det legges slik vekt på å vaske hender, er det vel fordi vi kan smittes ved kontakt (handlekurver, betalingsterminaler, gelendre, osv). Dette fanges ikke opp av en app. I tillegg kan vi vel smittes ved nærkontakt under 15 minutter selv om vi skal holde oss hjemme om vi nyser, hoster, osv.

  • Kim Lassen (svar til Rune Espeland)

   Bra. Jeg vil ikke påstå at den såkaldte «Ekspertgruppen» er uvitende og uerfarne – men de virker slik. De burde ha påpekt at «nærhetskriteriet» – dvs at to personer skal ha vært nærmere hverandre enn to meter i 15 minutter – vil være umulig å detektere i en slik app. Dette er noe av problemets kjerne. GPSens unøyaktighet (normalt på fra ca 5 til 15 meter) er vel kjent. Siden Bluetooths rekkevidde kan variere fra noen få til over 100 meter (fra telefon til telefon), er det også svært usikkert og uegnet for å beregne avstand. Som bekreftes av Bluetooths oppfinner (nrkbeta.no/2020/05/06/oppfinneren-av-bluetooth-ikke-noyaktig-nok-til-bruk-i-smittesporing/). Likevel gjentar FHI og Simula dette igjen og igjen: «2 m, 15 min».

 2. Feil: «Tidligere har Datatilsynet gjort et vedtak om pålegg»
  Rett: «Tidligere har Datatilsynet varslet vedtak om pålegg»
  Å varsle et pålegg kommer før selve pålegget. Dette er for å ivareta kontradiksjonsprinsippet, slik at FHI kan svare for seg før Datatilsynet faktisk vedtar et pålegg. Et varsel om pålegg er altså ikke det samme som et pålegg. Media blander stadig disse to tingene.

  Svar på denne kommentaren

  • Rune Espeland (svar til Peder Ås)

   Rent teknisk (eller hvordan å ordlegge seg) har du rett i at Datatilsynet ennå ikke har gjort annet enn å varsle om et vedtak.
   Men har det egentlig noe med temaet i denne saken å gjøre?
   Saken omhandler vel uklarheter, som Datatilsynet via spørsmål ønsker ytterligere belyst?
   Var denne ene setningen som du påpeker (som ikke var helt korrekt) så viktig å få endret, at du i din bekymring så deg nødt til å rette opp feilen gjennom en kommentar, slik at ingen skal kunne misoppfatte artikkelen i sin helhet?

 3. Bra av Datatilsynet. Siden det nå (iflg FHI) er i underkant av 700.000 brukere av appen (dvs ca 15% v befolkningen), er det bare en 2% teoretisk sjanse på at two app-brukere vil møte hverandre. Som trolig ytterligere kan reduseres (til kanskje 1%?) fordi det er store begrensninger på hvordan Bluetooth virker på Apple-telefoner. Og de store usikkerhetene i beregning av avstand både for GPS og Bluetooth gjør det umulig å si om personene har vært 1 meter fra hverandre – eller 30 meter. Og etter det jeg forstår, er det ennå ikke registrert et eneste treff (?) Så NYTTEN av dette kan det i beste fall stilles et stort spørsmålstegn ved. Appen synes å være basert på håp og tro, og ikke på grunnlag av hva teknologien i dagens mobiltelefoner er i stand til.

  Man kan stille spørsmål ved nytteverdien. Men UNDERHOLDNINGSVERDIEN er stor!

  Svar på denne kommentaren

  • Enrique Perez-Terron (svar til Kim Lassen)

   Bare en liten presisering: når 15% av befolkningen bruker appen, er det 2,25% sjanse for at to personer som møtes, begge er brukere av appen. Forutsatt at smitte skjer like ofte mellom brukere som mellom ikke-brukere, av alle møter der smitte overføres vil 2,25% være overføringer der begge parter er brukere av appen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.