nrk.no

– Jeg vil egentlig ikke anbefale noen å bruke appen slik det er nå

Kategori: Samfunn

En person med briller og dress ser mot kameraet.
FORSKJELL: Advokat Jon Wessel-Aas etterlyser nye regler for politiets bruk av droner. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix


Personvernekspert og advokat Jon Wessel-Aas reagerer på manglende åpenhet og flere valg tatt av Folkehelseinstituttet (FHI) og apputvikler Simula.

Det ble i forrige uke kjent at Simula Research Laboratory jobber sammen med Folkehelseinstituttet med å en app i kampen mot koronaviruset. Appen er ennå ikke lansert, men Simula jobber for å gjøre den tilgjengelig så snart som mulig.

Appen skal automatisere deler av smitteoppsporingsarbeidet som i dag gjøres manuelt. I tillegg skal den bidra til å måle effekten av ulike tiltak på befolkningsnivå og brukes til forskning.

Dataene appen skal samle inn er posisjonsdata (hvor du oppholder deg) og hvilke app-brukere som er nært hverandre ved bruk av blåtann. Blåtann er mye brukt for i trådløse tastaturer og hodetelefoner.

Partner i advokatfirmaet Lund og Co, Jon Wessel-Aas, har i en årrekke jobbet med spørsmål innen personvern og sitter blant annet i Advokatforeningens lovutvalg om personvern og IKT. Han er svært kritisk til FHI og Simulas foreløpige arbeid med appen.

– Jeg vil egentlig ikke anbefale noen å bruke appen slik det er nå. Dessverre, sier Wessel-Aas, til NRK.

– Det har særlig betydning for dem som for eksempel har kildevern, som journalister, eller dem med taushetsplikt, som advokater. Det bør i hvert fall gjøre at man reflekterer over hva man gir fra seg, sier Wessel-Aas.

Foreløpig mener han prosessen rundt appen har vært for lukket. Ifølge Wessel-Aas er det også tatt beslutninger som gjør appen mer inngripende enn den hadde trengt å være.

Han bekymrer seg for at det kan føre til at færre installerer appen, noe som vil gjøre den til et mindre effektivt virkemiddel.

Rune Opdahl, som er partner og fagdirektør i advokatkontoret Wiersholm, mener derimot at forskriften for digital smittesporing (som appen springer ut fra) har en god balanse mellom personvern og smittesporing.

Til Advokatbladet stiller han seg spørsmålet om regjeringen har gått langt nok, og om det vil være tilstrekkelig at appen er frivillig å laste ned.

FHIs områdedirektør helsedata og digitalisering, Gun Peggy Knudsen, understreker overfor NRK at det er frivillig å laste ned appen.

– Her vil ulike yrkesgrupper naturlig nok ha ulike hensyn som de må vurdere. Det er helt riktig og bra at spesielt utsatte yrkesgrupper vurderer sitt eget personvern og egne sikkerhetshensyn, det gjelder forøvrig for alle andre apper og teknologiske løsninger.

– Når det er sagt trenger vi at flest mulig skal ta denne appen i bruk for at den skal ha effekt, noe som kan bidra til for eksempel å lette på de inngripende smitteverntiltakene vi har i samfunnet i dag.

Gun Peggy Knudsen er områdedirektøren i Folkehelseinstituttet med ansvaret for den digitale smittesporingen. Foto: Privat

– Advokatforeningen og Jon Wessel-Aas er kritiske til manglende åpenhet og at det kan føre til mindre bruk av appen. Hva mener dere om det problemet?

– Ja, vi er klar over denne problemstillingen, og det er viktig at dette blir debattert i offentligheten slik det blir nå. Vi er først og fremst bekymret for at ondsinnede aktører kan misbruke appen, og ønsker å finne riktig balanse slik at vi er mer sikre på konsekvensene, svarer Knudsen.

Mener det er unødvendig å lagre sentralt

Flere land har allerede lansert digitale løsninger for smittesporing. Noen av dem har bevisst unngått å lage en stor sentral database over befolkningens bevegelser på grunn av personvernet. Planen er at smittesporingsappen i Norge skal ha en slik sentral database.

– For appens anførte mål, smittevarsling, er det ikke nødvendig med en løsning der opplysningene om den enkelte lagres sentralt, sier Wessel-Aas, som mener en norsk løsning hovedsakelig burde lagret dataene lokalt i brukerens telefon.

Wessel-Aas, og en rekke andre har trukket frem løsningen i Singapore som spesielt bra.

Appen i Singapore bare sporer nærkontakter med blåtann. Der lagres informasjonen lokalt og den overleveres til myndighetene først når noen er bekreftet smittet på samme måte som når helsearbeidere intervjuer smittede om nærkontakter. Også en ny app fra helsemyndighetene i Israel lar være å samle inn data til en sentral database.

Bekjempe pandemi? «Det finnes en app for det» Faksimile: Agenda Magasin

Sigve Indregard har også skrevet om hvordan det er en betydelig risiko knyttet til hacking av servere eller avlytting av innsendte data – hvordan kan folk stole på at alle disse dataene som samles inn ikke kommer på avveie?

– Vi mener sikkerhetstiltakene som vi iverksetter rundt denne løsningen tar høyde for trusler som denne typen løsninger kan være utsatt for. Men sikkerhet er et område vi naturligvis må jobbe med hver eneste dag, og det er noe vi vil prioritere svært høyt for å beskytte disse dataene, skriver Gun Peggy Knudsen.

Vil ha offentlig kildekode

Jon Wessel-Aas mener det ville vært normalt at ha åpen kildekode for FHI-appen, som appen i Singapore.

Førsteamanuensis Espen Andersen har spesialisert seg på digitalisering ved BI og skriver spalten Tversover for IT-nettstedet Digi. Han mener det vil være uansvarlig om kildekoden ikke offentliggjøres.

– En samlet gruppe med sikkerhetseksperter har mer suksess med å pirke borti en app enn man gjør selv, sier han.

– Hvorfor er appens kildekode lukket?

– Vi er enige i at åpen kildekode er et godt sikkerhetsprinsipp som kan avdekke sårbarheter. I tillegg til innsynet det gir, vil åpen kildekode modnes over tid når feil blir rettet. Samtidig ønsker vi ikke å bidra til at ukjente eller ondsinnede aktører kan misbruke denne løsningen, skriver Gun Peggy Knudsen.

Hun oppgir at de på sikt vil se på muligheten for en åpen kildekode, men «den tiden har vi ikke nå».

Interesserte kan også lese Simulas utvidede begrunnelse på sine nettsider.

Advokatforeningen: Mye kunne vært løst med en høring

Tre dager etter at sporingsappen først ble kjent ble en forskrift for å regulerer den vedtatt av kongen i statsråd. Det ble gjort uten en høring, noe Advokatforeningen er svært kritisk til.

Foreningen mener en høring, det å innhente meninger og synspunkter fra ulike organisasjoner, kunne blitt gjennomført med en kort frist. Det ville avdekket mange av bekymringene som nå løftes frem, mener foreningen.

– Dette er omfattende overvåkning. Det som skjer her setter standarden for senere kriser. Da er det vanskelig å forstå hvorfor de ikke sendte det ut på en høring, sier Merete Smith, foreningens generalsekretær.

De vil ikke fraråde sine medlemmer å installere appen, men oppfordrer advokater som besøke klienter eller vitner å være oppmerksomme på taushetspliktutfordringene med appen.

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen er bekymret for at dataene kan brukes til andre formål enn smittevern.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Foreningen er spesielt bekymret for at dataene som samles av sporingsappen senere kan bli brukt til andre formål, noe som kalles formålsutglidning.

– Man må ta høyde for at det kan bli for fristende å ikke bruke denne informasjonen i andre sammenhenger, sier Smith.

FHI: Korte tidsfrister

FHI oppgir til NRK at de er klar over kritikken om manglende åpenhet.

– Det er viktig at dette blir debattert i offentligheten slik det blir nå. Vi er først og fremst bekymret for at ondsinnede aktører kan misbruke appen, og ønsker å finne riktig balanse slik at vi er mer sikre på konsekvensene, skriver Gun Peggy Knudsen i FHI.

– Hvorfor var ikke appen på høring?
– Simula har jobbet med svært korte tidsfrister med utviklingen av denne løsningen, og verken de eller vi har hatt tid til å legge til rette for å legge appen ut på noen form for høring, skriver Knudsen, som oppgir at de i samarbeid med Simula ser på andre tiltak.

Blant annet kan det være aktuelt å bestille penetrasjonstester av eksterne aktører og å oppnevne en ekspertgruppe som kan få tilgang til kildekoden og slik vurdere den.

– Hvordan kan brukerne av appen være helt sikre på at det de deler i tro om at de bidrar til kampen mot koronaviruset ikke kommer til å brukt til noe som helst annet?

– Dette er regulert i forskrift og beskrevet i personvernerklæringen som vi har utarbeidet for appen. Brukerne skal selvfølgelig være sikre på at det ikke brukes i noe annet enn det som er formålet. Brukerne har full mulighet til å slette appen når som helst, og be om å slette alle tilhørende data.

Oppdatert (1. april klokken 12.47): Artikkelen hadde først tittelen «Advarer mot å installere FHIs korona-app». Den ble endret til «Anbefaler å ikke installere FHIs korona-app».
Oppdatert (30. april klokken 15.55): Artikkelens tittel ble endret til «- Jeg vil egentlig ikke anbefale noen å bruke appen slik det er nå».

115 kommentarer

  • Rune Espeland (svar til Hallvard)

   Ikke dersom man har skrudd av «stedstjenester»
   Personlig har jeg skrudd av dette, fordi jeg ønsker ikke at «alle» skal se hvor jeg befinner meg dersom jeg legger ut noe, eller skriver en kommentar.
   Jeg kommer ikke til å installere denne nye appen.

  • Helt enig! Det er en dokumentar som kan sees på NRK TV «Smittefare» eller original tittel «Contagion! The BBC Pandemic» som tar i bruk en slik app for å simulere et utbrudd. Det finnes sikkert mange ferdig utviklet og testet app-er men… anskaffelsesprosessen her til lands i offentlig sektor har alltid vært tvilsom.

  • lars randby (svar til Nils Olsen)

   Personlig ville ikke jeg har gitt bort mine persondata til et israelsk firma. Det er nok langt bedre at vi bruker et norskutviklet program til dette og at lagringen skjer i Norge. Vi har jo sett hvordan blant annet helsenorge har gått i baret med helseopplysninger sendt til India.

 1. Det er veldig bra å diskutere problemet. Men NRK bør prøve å unngå å lure vanlige folk med sin super store skrift som villedende tittel. Mange av oss leser bare tittelen, noe som er en sak. Og NRK-journalisten vet dette veldig godt, og brukte strategien. Tittelen skal være faktabasert, ikke «iøynefallende-effekt» basert.

  Svar på denne kommentaren

  • Martin Gundersen (NRK) (svar til Xu Xiang)

   Tittelen er godt dekket i saken, og det begrunnes hvorfor Jon Wessel-Aas per nå advarer mot appen.

  • Christer (svar til Xu Xiang)

   Helt enig, dette var en altfor stor advarsel fra NRK mot et meget viktig tiltak for å normalisere samfunnet igjen. Hvis dette fører til at folk ikke laster ned appen, ja da blir det unntakstilstand i 18 måneder. Vil dere det NRK?

   Selvsagt bra med debatt, men overskriftene bør være like nyansert som teksten!

  • Kristoffer Sandy (svar til Xu Xiang)

   Helt enig med Xu Xiang og Christer. Denne overskriften er ment for å få klikk og skremme.
   Selve artikkelen var mye mer nyansert.
   Hadde forventet en slik overskrift av VG eller Dagbladet men ikke fra NRK.
   Synes ingen ting om at dere er med på å bidrar til at ferre kommer til å laste ned appen.

  • Arnvid Aakre (svar til Xu Xiang)

   Unnskyld Martin, men den overskriften er ikke balansert. Det er flere synspunkter i artikkelen, men overskriften gir ensidig ett synspunkt i borgerkrigsoverskrifter.
   Sorry, get real, NRK er dessverre ikke alltid balansert, og denne type overskrifter er dessverre ett tydelig eksempel.

  • Morten Otterstad (svar til Xu Xiang)

   Henger meg på her. Reagerte på den sterke advarselen. Vil nesten påstå at NRK her nærmest drepte utbredelsen av denne appen ved den ene overskriften.
   Synd, det kunne blitt et godt verktøy som sparte liv.

  • Vidar (svar til Xu Xiang)

   Jeg er helt enig, Overskriften burde f.eks vært: Man bør tenke seg litt om før man laster ned appen (som man må gjøre med alle apper)

   Simulas sider skriver jo godt om betenkelighetene – og vi trenger dette for «dugnaden», om appen gjør at vi raskere kan «normalisere» livet vårt så er jeg for.

   Jeg ville IKKE installert en app fra Facebook, Google eller Kina som lagrer data på denne måten. Derfor må den være norskutviklet.

  • Thomas (svar til Xu Xiang)

   FHI og Simula kan takke seg selv. Hvis de ville at folk skal ha tillit til appen burde de tatt motforestillingene på alvor. Kritikken nå er ikke ny, den har vært der hele veien. Og ville de lage en app så raskt som mulig, burde de tatt utgangspunkt i noe som eksisterte, og heller justert det. I stedet har de kasta bort masse tid og produserer en app som ikke kommer til å bli brukt av mange nok.

  • Stein Erik (svar til Xu Xiang)

   Veldig enkelt spørsmål: Hvor mange menneskeliv er det verdt at journalister og advokater skal bevare sine abstinenser på personvern i en måned eller to? Journalister som forsvarer personvern er i seg selv dobbeltmoralsk slik de holder på.

  • Martin Gundersen (NRK) (svar til Xu Xiang)

   Hei,

   takk for innspillene. Vi har valgt å tone ned tittelen noe basert på dem. Ny tittel er nå: Anbefaler å ikke installere FHIs korona-app

   Inngangen på forsiden av NRK ble også endret tidligere i dag.

 2. Folk bør tenke litt fremover. Hva hvis bruken av appen blir vellykket, og den faktisk viser seg å bli et effektivt middel for smittesporing, hva da når pandemien er over ?

  Jeg kan fortelle nøyaktig hva som kommer til å skje da: Det kommer til å bli nedsatt et offentlig utgvalg for å evaluere bruken, som vil konkludere med at appen var så vellykket at den bør bli innbakt i alle nye mobiltelefoner, og bruken bli obligatorisk for alle, «for å være føre var i tilfelle nye pandemier eller tilsvarende situasjoner», som begrunnelsen kommer til å være.

  Og knehønene på stortinget vedtar.

  Etter hvert vil politiet ønske tilgang, «som et tiltak i kampen mot organisert kriminalitet».

  Er det et slikt samfunn vi ønsker oss ? NEI !!!

  Svar på denne kommentaren

  • Hans Ottestad (svar til Per Pleks)

   0,1% dør av influensa i Norge, samme tallene for de som tester positivt for corona virus i Norge er 0,4%, sannsynligvis er tallet mye lavere enda enn dette grunnet de fleste som testes er alvorlig syke…

   Corona virus «epidemien» er i stor grad et medieskapt hysteri grunnet de kategorisk bruker de verste tallen de kan finne, slik som de liker å påstå at 8 til 6% dør av corona virus men lar være og nevne de Norske og andre lands mye lavere tall. Media her bokstavelig talt skremt vettet ut av hele verdens befolkning og politikere, media har helt unødvendig skapt en økonomisk krise som sannsynglivis kommer til å vare i årtier.

  • Morten Otterstad (svar til Per Pleks)

   Det får være måte på til krisemaksimering. Det du sier det krever omfattende lovendringer det neppe blir flertall for i Norge.
   Vi lever faktisk ikke i et autoritært diktatur. Vær litt realistisk.
   Appen det er snakk om et frivillig og du gir i praksis vekk de samme dataene til Google/Apple allerede. Det hadde jeg vært mer bekymra for

  • Magnuss (svar til Per Pleks)

   Helt korrekt. Hvis vi ønsker å beholde et fritt samfunn også etter korona, er det ekstremt viktig at vi ikke gir fra oss personvernet nå; -vi får det aldri tilbake.

  • Christer Skotland (svar til Per Pleks)

   Jeg vedder 10 000 kroner på at spådommen din ikke kommer til å slå til. Hvis du er så sikker i din sak kan du google meg, finne kontaktinfo også ordner vi det praktiske med veddemålet.

   Unntakstilstanden i norge bør opphøre snarest, så vi trenger denne appen

  • Dag H. Baardsen (svar til Peter)

   Tror ikke det var FHI, men et av helseforetakene var vel ute og hadde asiatiske systemadmin’er som hadde fri tilgang til pasientdata. Mulig det er den saken du husker?

  • Bjørn H. Smevold (svar til Peter)

   I remember Rettsmedisinsk Institutt would not destroy dna-samples that should have been destroyed. Samples from innocent people. This showed me that I may have a reason to suspect certain authorities for not keeping to the deal when they get access to certain data. There will always be possible to find good arguments and reasons to use certain data for purposes they were not meant for. The current trend is that privacy is the big looser. This is sad, because this may be a good tool for tracing infected people. I did see the recent BBC documentary on NRK. If other countries had time for more openness, do should we.

 3. Vi går sammen om å stoppe epidemien i dette øyeblikket. Hvis vi overlever, har vi rett til privatliv. Vietnam ordtak vi har ordtaket: har ikke sett kisten, ikke tappet tårer

  Svar på denne kommentaren

  • Hans Ottestad (svar til Hung Nguyen)

   Hvis vi overlever??? Her i Norge er det 0,4% av de som tester positivt for corona virus som dør, for en vanlig influensa er det 0,1%. Har du blitt helt hjernevasket av propagandaen i media som hele tiden drar frem 8% til 6% dødstallene tatt lokalt fra de verste plassenen de kan finne andre steder i verden? Coronoa virus er ikke en dødelig pest slik media liker å gi intrykk av for å selle mer aviser og reklamer…

 4. Med den overskriften og plassering av saken (helt øverst på forsiden) vil svært mange se dette som det første i dag tidlig, vegre seg og antagelig ikke laste ned appen. Kanskje uten å ha lest hele saken og gjort en balansert vurdering. Da vil mye viktig data ikke bli hentet inn. Advokaten har en mening, andre har en helt annen. Dere bør derfor før ytterligere skade har skjedd endre overskriften. Prøv noe mindre click bate-aktig som for eksempel «Argumenter for og imot nedlasting av FHI-appen».

  Svar på denne kommentaren

  • Martin Gundersen (NRK) (svar til Eirik)

   Hei Eirik, jeg ser bekymringen. Dette er jo heller ikke den eneste artikkelen som kommer til å bli skrevet om appen. Vi mener det er innafor å ha denne tittelen og inngangen, og den rører ved kjernen av problemet du tar opp.

   Det er også viktig å få med seg at kritikken går på at man i det hele tatt kan stille spørsmål ved valgene. De ville sagt at man burde inkludert flere tidligere for å unngå denne typen bekymringer.

  • Bent Gramdal (svar til Eirik)

   Det er sant. De fleste vet ikke at hvor mye posisjons- og aktivitets-data som google lagrer sentralt. De færreste sjekker sin google konto (se menyen «Dine data i kart» når du logger på din google konto på maps.google.no). Jeg har valgt å stole på at google sin løsning, men jeg er skeptisk til at en app som har kort utviklingshistorikk dekker den nødvendige sikkerheten. Jeg liker veldig godt den nye Europeiske løsningen (pepp-pt.org/) men kommer nok til å følge NHI’s råd og også installere den Norske. I den perioden vi er i nå vil jeg sette personvern til side. Vi er tross alt mest hjemme.

 5. En forutsetning for at folk skal installere appen, må vel være at de som er smittet også blir friskmeldt etter en periode. Vil det bli praksis å friskmelde og få opp statistikk på antall friskmeldte?

  Svar på denne kommentaren

 6. Det kan se ut til at norske ambisjoner går for langt. Simula skriver at fordi appen «lagrer data for bevegelsesmønsteret til hele befolkningen» vil man få input til å lage prognoser.

  Derved får man en sentral database som er mye mer følsom enn den trenger å være for å oppnå smittesporing. En base som kun har atomære posisjoner vil effektivt kunne pseudonymiseres, og dervedha en kontrollert prosess for smitteoppsporing.

  Men ved å lagre bevegelsesmønster – hver persons kjede av posisjoner – så vil databasen med nødvendighet være identifiserbar i seg selv. Hvor du er om natta forteller om ditt hjem, og dine øvrige bevegelser avslører hvem du er i husstanden.

  Det er et hav av forskjell mellom å lagre bevegelsesmønstre og å lagre atomære posisjoner.

  Svar på denne kommentaren

 7. Snorre Milde

  Om vi ser bort fra personvernproblematikken (som er reell) i et øyeblikk:

  Appen vil ikke gi verdifull informasjon fordi nesten ingen kommer til å installere den fordi de ikke vet om den eller er skeptisk til hele konseptet.

  Den eneste løsningen jeg kan se på dette er å jobbe med mobilselskapene for å hente inn omtrentlig stedsinformasjon for alle mobiler i Norge — noe jeg skjønner allerede blir gjort.

  Dette datagrunnlaget er ikke det mest nøyaktige, men det er det vi har å jobbe med i praksis.

  Svar på denne kommentaren

 8. Tallak Tveide

  Det beste svaret her ville vært om appen bare lagret data lokalt på telefonen, og på en slik måte at man ikke kunne spore en enkeltpersons bevegelser.

  Dette kunne man ha løst ved å bruke vanlig kryptering.

  For å spore må den smittede og de andre samtykke via et meldingssystem i appen som ikke umiddelbart krever at alle gir seg til kjenne.

  Normalt sett vil alle samtykke å dele data, men vi bør beskytte oss mot misbruk.

  Simula bør binde seg til å gjøre dette open source, men gjerne etter en innkjøringsperiode.

  Svar på denne kommentaren

 9. Rune Espeland

  Jeg ser ikke helt nytteverdien av denne appen.
  En forutsetning må vel være at alle smittede blir testet, og registrert inn i systemet.
  Slik det er nå, så får veldig mange bare beskjed om å holde seg hjemme.
  De blir ikke testet og registrert.
  Ingen blir varslet selv om de har vært i nærhet av den smittede.
  Vi står jo egentlig tilbake med en ren overvåkingsapp når det gjøres på denne måten.

  Svar på denne kommentaren

 10. Det er en dokumentar som kan sees på NRK TV «Smittefare» eller original tittel «Contagion! The BBC Pandemic» som tar i bruk en slik app for å simulere et utbrudd. Det finnes sikkert mange ferdig utviklet og testet app-er men… anskaffelsesprosessen her til lands i offentlig sektor har alltid vært tvilsom.

  Svar på denne kommentaren

 11. Hei.
  Kjem Simula til å samarbeide med EU, og utlevere opplysningene dei samler inn i Norge, til EU (evt ein samarbeidspartner av EU som gjer det same som Simula)? Eller er Simula ein samarbeidspartner av EU og? Sidan Norge oppfører seg som ein EU-wannabe, er det vel sannsynlig at Norge vil tekkes EU på dette området også?

  Svar på denne kommentaren

 12. Ove Kristoffersen

  Jeg er redd tilliten til våre myndigheter ikke er høy nok til å oppnå tilstrekkelig utbredelse av appen dersom man skal lagre data sentralt. Man skal ikke være spesielt konspiratorisk anlagt for å forstå hvilken enorm verdi innsamlede data vil ha for bl.a. kommersielle aktører. At politiet og PST i lengden vil holde fingrene fra fatet er også nærmest illusorisk. Konsekvensen er at mistro til appen på grunn av et for høyt ambisjonsnivå, reduserer dens potensiale for reduksjon av smittespredning. Konspirasjonsteoretikere, kriminelle, ulovlige innvandrere m.fl. vil «dukke under radaren». Selv har jeg tvilt meg frem til at jeg har mer å tjene på å ta sjansen enn å la være.

  Svar på denne kommentaren

 13. Hans Ottestad

  Corona virus i stor grad medie skapt hysteri… Tallene fra Norge sier at 0,4% av de som tester positivt for corona virus dør, for vanlig influensa er tallet 0,1%. sannsynligvis er corona enda nermere vanlig influensa grunnet de fleste som testes er alvorlig syke (ikke not tester for alle som ønsker å testes). Media har skremt vettet av hele Norge og resten av verden med å kategorisk dra framm de verste tallene de kan finne i verden med 8% til 6% dødelighet som har fått hele Norge og verden til å tro at corona virus er bokstavelig talt dødsfarlig. Folket forlange mer og mer drakoniske og økonomisk skadelige tiltak for å stoppe denne «dødelige» sykdommen og politikerne sier bare ja uten å tenke… Sannheten er et NRK og i enda større grad andre media bedrifter har kjørt hele Norge og Norges befolkning konkurs hvor den økonomiske katastrofen dere har ført oss inn kommer til å føre til flere dødsfall bare av selvmord enn det corona virsu noensinne vil klare mens økonomien langsomt tar seg opp igjen (kommer sannsynligvis til å ta tiår).

  Dere i media fortjener å bli straffet hardt for det dere har gjort mot hele verden…

  Svar på denne kommentaren

  • Bjørn Ove Isaksen (svar til Hans Ottestad)

   Jeg forstår det slik at 5-15% av Covid-19 tilfellene trenger innleggelse, med ekstra oksygen, og for en mindre andel også respirator. Vi har ikke kapasitet for så mange innleggelser i Norge (på kort tid) som smitteraten tilsier, og uten plass på sykehusene kan en stor del av disse tilfellene få terminal utgang. Derfor ble/blir det store dødstall f.eks tidlig i Kina og Italia.

  • Så kunnskapløs burde det ikke være mulig å være i 2020…

   Dette er i aller høyeste grad en krise. SARS-CoV-2 som viruset heter, er så vidt jeg har fått med meg omtrent tre ganger så smittsom som «vanlig» innfluensa. I tillegg er det null imunitet i befolkningen. Uten tilltak vil 90% av befolkningen være smittet i løpet av få uker.

   Vi vet at en betydelig større andel av de som smittes trenger sykehusbehandling og intensivbehandling enn ved influensa.

   Det skal ikke rare matematikkunskapene til for å skjønne at uten de tiltakene vi har gjort i Norge så vil helsenorge kollapse fullstendig. Sykehusene har allerede oppunder 100% belegg og har ikke kapasitet til å ta imot de mange tusen pasientene som er et uunngåelig resultat dersom vi ikke tar dette alvorlig.

   Dersom helsenorge ikke lenger fungerer vil ikke folk bare dø av SARS-CoV-2, men også en rekke andre sykdommer vi i dag behandler med god effektivitet.

   Det vil til og med bli folk som dør av vanlig omgangssyke og forkjølelse.

   Din «sammenligning» med influensa viser at du ikke aner hva som foregår. Det er på tide å oppdatere seg!

  • Hans Ottestad (svar til Hans Ottestad)

   Tallene jeg kommer med er offisielle tall, hvem av oss er det som er kunskapsløs? Det som kommer frem i midia om corona virus er overdrevet, og de gjør dette for å selge…

  • Det er ingen som vet hvor dødelig viruset er, men dette handler om så veldig mye mer enn bare dødelighet…

   Det handler om å redde samfunnet og en av grunnpilarene i samfunnet: helsevesenet.

 14. Øystein Bach

  Når alt kommer til alt så er vel egentlig spørsmålet: Synes du at det ville vært fint om du fikk en advarsel hvis du kan – med stor sannsynlighet – være smittet fordi du har vært i område der det har forekommet?
  Eller er du redd for at noen ved å ha foretatt seg et datainnbrudd kan finne ut hvor du har vært uten at du får informasjon.
  Jeg håper inderlig at folk som ikke ønsker en slik app ikke bruker hverken Facebook eller Google ihvertfall.
  Jeg er lykkelig uvitende og foretrekker en beskjed om at jeg bør teste meg for mulig smitte. Ja takk til en slik app!

  Svar på denne kommentaren

 15. Det er en dokumentar som kan sees på NRK TV «Smittefare» eller original tittel «Contagion! The BBC Pandemic» som tar i bruk en slik app for å simulere et utbrudd. Det finnes sikkert mange ferdig utviklet og testet app-er men… anskaffelsesprosessen her til lands i offentlig sektor har alltid vært tvilsom. Simula har muligens tatt ideen fra BBC appen som bruker både GPS og Bluetooth teknologien!

  Svar på denne kommentaren

 16. Simula har muligens tatt ideen fra BBC appen som bruker både GPS og Bluetooth teknologien!
  Det er en dokumentar som kan sees på NRK TV «Smittefare» eller original tittel «Contagion! The BBC Pandemic» som tar i bruk en slik app for å simulere et utbrudd.

  Svar på denne kommentaren

 17. Werner Danielsen

  Når man ser at smittetallene stadig øker i Norge tyder det på at mange ikke forholder seg til restriksjonene. På tide at man får et verktøy for enklere smittesporing.

  Svar på denne kommentaren

 18. Bjørn Ove Isaksen

  Kontaktsporing er nødvendig før vi forsvarlig kan åpne samfunnet. En mobilapp med høy penetrasjon i befolkningen kan muliggjøre kontaksporing på ett mye tidligere tidspunkt. En mobilapp med sentral lagring øker risikoen for misbruk og tyveri, og vil øke motforestillingene mot å bruke appen i befolkningnen.

  Svar på denne kommentaren

 19. Ingen trenger tvile på at dette kommer til å bli misbrukt for alt det er verdt. Bare at systemet kommer til å bli enda mer inngripende enn overvåkingsstatene Singapore og Israel sier jo egentlig alt vi trenger vite, men som vi har sett med den ene personvernskandalen etter den andre her til lands er det uansett den norske kulturen.

  Lover, regler og normer betyr ingenting for ‘gutta fra losjen’. Selv FHI har vist det med det ulovlige DNA registeret. Her ble det lovet på tro og ære at innsamlet data skulle slettes for å lokke folk til å frivillig avgi DNA, mens det hele tiden var planlagt å beholde det til evig tid. Det var regelrett løgn og lureri, og samme kommer garantert til å skje nå. Det er derfor de vil ha sentral lagring og ikke innsyn av kildekode.

  Det er mer enn ironisk at ‘ondsinnede krefter’ som brukes som dekke for hemmeligholdet her, i realiteten kommer til å bli våre egne i denne saken, for hensikten er for overvåkingstaten å styrke seg.

  Tipper dette blir fint sauset inn med det nye ‘digitale grenseforsvaret’ eller lignende under dekning av ‘forskning’, og nær fritt brukt etter forgodtbefinnende.

  Det er synd, for med stor tillit i samfunnet kunne slike systemer være meget virksomme som vi allerede har sett.

  Svar på denne kommentaren

 20. Ole Erik Skare

  Det skal benyttes GPS-data. Vil det si at man må ha GPS slått på hele tiden for å kunne bidra? Siden det tapper batteriet dobbelt så raskt som normalt, vil dette være et stort hinder for meg og sikkert andre som ikke kan eller ønsker å lade mobilen flere ganger for dagen. Noen som vet noe mer om dette?

  Svar på denne kommentaren

  • Øystein Grande Jaren (svar til Ole Erik Skare)

   Apper som bruker lokasjonstjenester (kombinasjon av GPS, Wifi og mobil-basestasjoner) i bakgrunnen har ikke veldig stor påvirkning på strømforbruket, men heller ikke veldig god nøyaktighet. Det er noe annet når en aktiv app bruker GPS for mest mulig nøyaktig posisjon, f.eks. bil-navigering.

   Pga. begrenset nøyaktighet på posisjonstjenester er det nødvendig å supplere med avstandsberegning direkte mellom telefoner som bruker appen. Bluetooth er vel den eneste praktiske måten å gjøre det på, men det har definitivt sine utfordringer, både med tanke på forskjellig signalstyrke på ulike telefoner og sikkerhetsproblemer i Bluetooth-implementasjonen.

  • Ole Erik Skare (svar til Ole Erik Skare)

   Altså, min mobil bruker enten GPS og alt det andre, eller så er GPS av og den bruker wifi+bt+GSM. Det første suger strøm, det andre ikke. Set står på sidene til Simula at happen skal bruke GPS, jeg håper ikke det er tilfelle.

 21. Om data skal bli brukt til forskning og se på hvordan folk beveger seg, så kan denne dataen fint være anonymisert. Hva av persondata lagrer de i tillegg til posisjon og kontakt? Brukeren bør ha kontroll på egen data.

  Svar på denne kommentaren

  • Ole Erik Skare (svar til Arne)

   Det vil ligge data om den enkelte bruker opp til 30 dager – eldre data slettes automatisk. Bare forskningsdata der individer ikke kan identifiseres blir tatt vare på lenger.

 22. Veldig uheldig, spissformulert tittel fra NRK. Forutsatt at Jon Wessel-Aas er korrekt sitert, burde han også ha formulert seg annerledes. Det er ingen tvil om at appen vil kunne ha stor betydning for hva slags Norge vi vil ha det nærmeste året. Denne artikkelen kan bidra til et samfunn i lock down i lang tid fremover.

  Derfor anbefaler jeg alle å lese Andreas Slettholms kommentarartikkel i Aftenposten om samme app, hvor han blant annet skriver:

  «Men selv har jeg landet på i utgangspunktet å være villig til å la meg overvåke. Jeg stoler på myndighetene, og tenker at gevinstene ved bedre smitteoppsporing og tidligere isolering er så store at det er verdt personvernprisen. Jeg føler også en slags forpliktelse til fellesskapet: Det skal ikke være min skyld hvis dette mislykkes, skriver Slettholm.»

  Lenke til artikkelen her:

  aftenposten.no/meninger/kommentar/i/Xg7gwb/vil-du-la-deg-totalovervaake-av-staten-er-du-koronasjokks…

  Svar på denne kommentaren

 23. De som er redd for sporing av alle bevegelser bør kanskje sjekke hvilke apper de allerede har som har posisjonstilgang.
  Snapchat, Pokemon Go, Google Maps osv osv..
  Det er liksom hele ok, men en app som kan hjelpe i kampen mot korona er farlig.

  Svar på denne kommentaren

  • Jon (svar til Ole S)

   Helt klart et poeng, men det er ikke automatikk i at posisjonstilgang gjelder hele tiden du har telefonen påslått, eller om det kun er når du bruker appen.

   F.eks. er dette et valg i Pokemon Go – jeg har valgt bare ha det på, når jeg spiller.

   Det som er spesielt her, er at man vel skal være identifisert med korrekt identitet (antakeligvis vha. id-porten), jf. at opplysningene skal kunne kobles mot kontaktregisteret – som krever oppslag på fødselsnummer/dnr. lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-475 § 4 annet ledd bokstav b

   Hos google og facebook i teorien mulig å operere med ufullstendig navn eller pseudonym.

 24. Benjamin Lakselv

  Enig med det flere andre skriver her. Overskriften virker skremmende og reflekterer bare ett av flere synspunkt i saken. Det burde være helt unødvendig med clickbait i koronanyheter fra NRK.

  Svar på denne kommentaren

 25. Øyvind Jelstad

  Overskriften er en tabloid brøler av NRK som kan plante forutinntatte holdninger i en sak som kan bli svært viktig for videre forløp og tiltak mot pandemien. Forutsetningen for å lykkes med tiltaket er en massiv aksept i samfunnet av appen slik at de fleste velger å installerer den. Da må personvernaspektene løses på en god og tillitsvekkende måte. Artikkelen belyser dette bra og diskusjon om dette er nødvendig, men overskriften er feil.

  FHIs valg sammen med Simula birdar også til skepsis og kan vise seg å være avgjørende feil. Vi trenger åpenhet fra første stund om slike systemer. Simula har gått motsatt vei. De her fjernet koden fra Github og holder kortene tett til brystet. Er det personvern eller forretnings-hemmeligheter de skjuler?

  Dette er en global utfordring som motiverer til globalt samarbeid om løsninger. Singapore appen foreslås som mulig åpen løsning, men de planlegger å frigi koden, den er ennå ikke fritt tilgjengelig.

  Åpen kildekode og åpenhet om personvernspørsmålene burde være åpenbare forutsetninger for success. Utviklere fra navigasjonsselskapet Sygic (sygic.com/press/code-vs-corona-volunteers-and-developers-from-slovakia-are-offering-everyone-covid-1…) har forstått dette og inviterer til samarbeid med kildekode på github.com/CovidWorld

  Hvorfor har vi ikke hengt oss på slik strategi? Simulas antydninger om «security by obscurity» er lite tillitsvekkende og kan gjøre det svært vanskelig å oppnå den nødvendige aksept i befolkningen.

  Svar på denne kommentaren

 26. Det er spesielt bekymringsverdig at FHI og Simula går for hemmelighold i et forsøk på å hindre datainbrudd. For å si det enkelt, sannsynligheten for at en app utviklet på så kort frist klarer å holde alle inntrengere ute er minimal. De kan kanskje kjøpe seg noen dager ved å holde detaljene hemmelig, men jeg er rimelig sikker på at gevinsten ved åpen kildekode ville veiet opp for dette, da en slik app vil trekke oppmerksomheten til rimelig mange sikkerhetsingeniører.

  Det er for meg ingen tvil om at de burde prøve å minske skaden ved å lagre minimalt med data, desentralisert.

  Svar på denne kommentaren

 27. Dette er ikke tiden for å diskutere juss. Nå må Wessel Aas skjerpe seg! Han har kommet med veldig mye bra tidligere, men dette er IKKE tiden for å diskutere personvern i den situasjonen vi er i nå. Appen skal være der en begrenset periode og vil være med på å isolere og redde liv. At advokatene kommer med dette nå viser at de ikke kjennner besøkstiden sin.

  Svar på denne kommentaren

 28. Thore K. Gudbrandsen

  Bidrar ikke med noe nytt i denne debatten, men fint å se en saklig kommentar på en artikkel.
  Føyer meg inn i rekken av kommentarer som kritiserer overskriften til artikkelen. Den bli veldig ensidig, og som det blir påpekt, svært mange leser bare overskriften uten å sette seg inn i saken. Dette vet, eller bør journalister vite. Teamet er såpass viktig at NRK burde bidra til en nyansert debatt. Nå er dere med på å etablere et narrativ om appen som ikke er korrekt. Se bare på hvordan forskriften om hytteforbudet har blitt. De fleste medier har fått kommentarer fra epidemiologer som kommenterer dette fra et smitteperspektiv. Forbudet er som kjent etablert på bakgrunn av kapasitetshensyn i den kommunale helsetjenesten. Allikevel fortsetter medier å skrive om emnet, senest i VG i dag.
  Dere i NRK forsvarer allikevel bruken av overskriften. Slik dere svarer her i kommentarene virker det mer som dere er opptatt av å ikke tape ansikt. Ydmykhet er også en egenskap som er viktig å ha.

  Svar på denne kommentaren

 29. Jeg lurer på hva folk (eller Wessel-Aas) er redd for at dataene skal brukes til? Finne ut hvor du bor (kan man se i telefonkatalogen) eller hvor du handler (registrerer sikkert de fleste allerede i bonusprogrammer til dagligvarekjeder, og med alle steder de drar bankkortet)? Jeg har vanskelig for å se at dataene skal kunne misbrukes på noen seriøs/skadelig måte for folk som allerede bruker facebook osv., dette bare gjør de nødvendige dataene lettere tilgjengelige for de som trenger dem ifm. bekjempelse av Covid-19.

  Og jeg mener at det er utsagnet hans om at han er bekymret over at Simula/FHIs valg kan føre til at færre bruker appen, sammen med NRKs overskrift til denne artikkelen, som er det som fører til at folk blir bekymret, ikke Simula/FHIs valg i apputviklingen. Dette er måten konspirasjonsteorier funker også, folk som er mottagelige tror på det de hører først i stedet for seinere argumenter, samme hvor fornuftige og logiske de seinere framførte argumentene måtte være. De fleste vet på dette tidspunktet svært lite om appen og hva den skal registrere, og det er skadelig at de på forhånd hører at f.eks. noen med Wessel-Aas sin tyngde kritiserer den. Vi vet jo ikke engang om Wessel-Aas vet nok om appen til å kunne kritisere den.

  Svar på denne kommentaren

 30. Geir Pettersen

  Sitat fra artikkelen: «Vi er først og fremst bekymret for at ondsinnede aktører kan misbruke appen, og ønsker å finne riktig balanse slik at vi er mer sikre på konsekvensene, svarer Knudsen.»

  «Security by obscurity» er er prinsipp de fleste har forlatt for lenge siden. De med onde hensikter finner ut av mye uten kildekoden. Alt dere gjør er å gjøre det vanskeligere for de som vil hjelpe.

  twitter.com/henriksen/status/1245388770872119296«

  Svar på denne kommentaren

 31. Kjetil Hustveit

  Det er et par krav som må oppfylles med en slik app, men følger men dette så får vi så mye mer igjen.
  1. Organisasjonen som håndterer rå persondata må være en nøytral organisasjon med primært formål å ta vare på brukerens (den registrerte) digitale identitet.
  2. Dataene må i utgangspunktet bare være tilgjengelige for brukerene som eier dem, men det må være funksjonalitet for å gi tilgang til data eller spørringer, slik at tredjeparter kan be om rettigheter til å løfte nødvendige data inn i sine systemer.
  3. Løsningen må skalere og være sikker nok til å håndtere sensitive data.
  4. Det må være enkelt å bruke og forståelig for brukeren.
  Dette gjør at man kan oppfordre brukere til å ta vare på det de kan av adferds og interaksjonsdata. Når man trenger å få tilgang til data spør man om akkurat de dataene man trenger – ser man i ettertid at man trenger mer kan man spørre om utvidet tilgang. Får vi dette på plass vil vi være bedre rustet neste gang dette skjer, og vi vil komme styrket samfunnsmessig og forretningsmessig ut av krisen.
  Det er en stor fare for at våre rettigheter svekkes etter hastetiltak i en slik krise. Vi må kreve at dette kommer på plass – det er nå vi har muligheten til å utgjøre en forskjell.

  Svar på denne kommentaren

 32. Mechthild Opperud

  Den europeiske appen Pepp-PT skal fungere annerledes enn både den fra Singapur og den fra Simula.
  Pepp-PT samler IKKE posisjonsdata, lagrer INGENTING sentralt. Den skal fungere slik: Man slår på Bluetooth. Når man befinner seg i nærheten av en smittet person med samme app, utveksles det noen krypterte ID-er, og senere får man beskjeden om at man har vært i nærheten av en smittet person. Det sies ikke hvem det var, eller hvor det var.
  Dette her skal tjene også for senere epidemier. Kildekoden skal offentliggjøres.

  Svar på denne kommentaren

  • Øystein Grande Jaren (svar til Trine)

   Jeg frykter definitivt konsekvensene av at «hele» befolkningen tar i bruk en app som skal kommunisere med vilkårlige forbipasserende telefoner via Bluetooth. Se min kommentar lenger ned.

 33. Mechthild Opperud

  Min innvending mot alle disse appene er følgende:
  Den vil kunne føre til unødvendige panikkreaksjoner. Hvis man har gått raskt forbi en smittet person, er det kanskje ikke veldig sannsynlig at man selv blir smittet. Appen gir also mange falske positiva.

  Enda et problem er at mange smittede antageligvis ikke vet at de er det. Appen kan altså gi falsk sikkerhet.

  Svar på denne kommentaren

 34. Til de som sier vi allerede gir fra oss data: Det er en ganske stor forskjell på at Google Maps samler inn trafikkdata og at myndighetene i et land sporer befolkningen med en i hovedsak utestet app som utviklerne selv innrømmer de har forhastet seg med.

  At den da i tillegg registrerer for mye data og de nekter å publisere kildekoden, med argumenter som avslører at de ikke har en god forståelse av moderne datasikkerhet, gjør det helt utenkelig for meg å benytte meg av den i alle fall. Og det er ikke et lett valg, for jeg må veie det mot et offentlig behov for å hindre smitte, som jeg synes er så viktig at jeg allerede har snudd opp-ned på livet mitt for å delta i dugnaden.

  Det er også en stor forskjell på at «Kåre i naboleiligheten som tilfeldigvis jobber for FHI» har tilgang til å spore bevegelsene mine, og at en eller annen ukjent person i California skulle ha det.

  De ber befolkningen om å frasi seg personvernet sitt, det er langt mer inngripende enn noe forbud mot hyttebesøk eller liknende. Da må de gjøre den innsatsen som kreves for å etablere tillit: Publisere kildekoden for å demonstrere at dataene er anonymisert og begrense inngrepet til det som er nødvendig, det vil si ingen sentral lagring av sporingsdata og dokumentasjon på hvordan de vil forhindre at sporingen misbrukes senere.

  I stedet har de ganske arrogant avvist kritikk («fordi de har hastverk») og kommet med ulike, motstridende forklaringer på hvorfor de ikke ønsker å publisere kildekoden.

  Av den merkelige kommunikasjonen fra FHI og Simula omkring dette får jeg faktisk mer skepsis og sterkere følelse av at det er noe de ikke forteller. De har i alle fall ikke blitt enige internt om den offisielle begrunnelsen for å holde koden lukket, men de er tydeligvis helt enige om at det er superviktig.

  Jeg mener vi kan anta at den overstyrende hensikten er god, men vi vet også at uviklerne i Simula nesten 100% sikkert har gjort feil, at de med ønske om å oppdage feilene har alle midlene de trenger til å finne dem uten kildekoden. Og vi vet også at det er en reell risiko for at mennesker som bare er tilfeldige forskere, som ikke har noen som helst klarering for å håndtere sensitive data, også kan være drittsekker som misbruker tilgangen sin.

  Svar på denne kommentaren

 35. Torbjørn Morka

  Syns det var bra at NRK som tok frem denne saken her. Likeså er det jo nå 13 EU land som har signert et opprop mot at restriksjonene på frihet ikke må gå FOR langt. De henviser til Ungarn.

  Men hva med oss andre, hva med Norge? Nordmenn er ikke kjent for å være så veldig opprørske av seg, det er vel et heller bedagelig folkeferd som nå plutselig har fått en media-krisemaksimert smittsom sykdom å forholde seg til.

  Joda, den har en viss dødelighet og er farlig for selv unge og til og med barn har jo fått den. Men dette er absolutt sjeldne ikke-typiske tilfeller.

  Kina har jo i lengre tid hatt et sånn «sosial verdighet» hvor de rangerer borgernes status og faktisk forhindrer noen fra å kjøpe reiser p.g.a for lav score. Har dem vært kritiske mot regimet, så er det lav score automatiskt. Om ikke dem da «forsvinner».
  Skal Norge og kanskje flere europeiske land nå få et regime?

  Kanskje de akkurat som under svineinfluensaen som var mer dødelig men mindre smittsom, og fikk en hurtig konstruert vaksine med tvilsomme resultat, nå også får dette her servert rimelig raskt?
  Blir da dette obligatorisk og man får samme risiko som det var med den forrige?

  Da blir kanskje vaksine-motstandere raskt satt i bås og kanskje til og med internert?

  Minner om Benjamin Franklins ord:
  De som oppgir sin frihet i bytte mot følelsen av trygghet, fortjener ingen av delene..

  Jeg tror ikke det blir noen vesentlig lette på restriksjonene med det første, kanskje heller motsatt. Nå som de snakker om å åpne for barnehage og skole for utsatte barn i påsken, er jeg redd dem kommer til å finne plutselig ut at dette var FOR risikabelt og dermed går dem kanskje motsatte veien!

  Håper jeg tar skammelig feil her!

  Svar på denne kommentaren

 36. Odd Olav Ofstad

  Dersom man skal ha suksess med en slik app, så må myndighetene:
  A. Lovfeste pålegg om automatisk installering (tvungen installasjon).
  B. Forby bruk av telefoner som ikke støtter appen.

  Men selv det hindrer ikke folk å legge igjen telefonen, hjemme, eller i bilen, mens man gjør ting myndighetene ikke skal vite om. Dermed må myndighetene også gjøre det straffbart å:

  1. La telefonen gå tom for strøm, eller å slå den av.
  2. Forlate telefonen mer enn 2 meter fra kroppen.
  3. Bruke utstyr eller programvare som kan være til hinder for effektiv sporing.

  I tillegg må de sette av nok av politiets resurser for overvåking og oppfølging av «skjult» aktivitet.

  Lykke til med det, og kall gjerne appen «Order 66-6»
  Mvh
  Brazil1984

  Svar på denne kommentaren

 37. Hans Terje Bakke

  Det er flere grunner til at en ikke-sentralisert løsning er uaktuelt.

  Hvis kun den ene telefonen ser kontakt med andre telefoner og lagrer dette lokalt, hva da med dørhåndtaket som sprer smitte? Mange kan ha vært i kontakt med det, men det regnes ikke som kontakt mellom to personer ned mindre de var der samtidig.

  Hvordan skal en telefon alene kunne finne ut om den har vært i kontrakt med en smittet? Skal den få oversent eller kunne hente data om smittede enheter/personer? Det er ihvertfall ikke ønskelig.

  Hensikten med en sentralisert løsning er at ingen andre enn sentralen får vite hvem som har vært smittet, eller som kan være potensiell smittebærer. Og å kunne ta med andre smittekilder enn telefoner for å kunne spore smittespredning.

  Svar på denne kommentaren

  • Dataene har kun verdi når et smittetilfelle er oppdaget, da kan vedkommende velge å levere fra seg data som en aktiv handling, og dette kan formidles til andre brukere på en anonymisert måte (et smittetilfelle oppdaget i område X)

 38. Helt uaktuelt å installere en slik app.
  Ingen app får uansett tilgang til Stedstjenester, og blåtann er alltid slått av, så denne appen ville uansett ikke fungert på min mobil.

  Svar på denne kommentaren

 39. Arnfinn Nilsen

  Skjønner ikke poenget med appen. De som eventuelt kommer til å installere den er allerede oppmerksomme på spredning og sosial avstand. De som ikke har installert den trenger heller ikke å være mindre opplyst av den grunn. Samtidig måler den bare de som har installert den. Så hva er egentlig poenget..?

  Svar på denne kommentaren

 40. Øystein Grande Jaren

  Nå er det et stort antall ulike smittesporingsapper under utvikling rundt om i verden. Felles for dem alle ser ut til å være at de bruker Bluetooth for å beregne avstand til andre mennesker som også har appen installert. Er det ingen som reagerer på hvor skummelt dette høres ut? For at dette skal fungere, kan jeg ikke skjønne annet enn at telefonen kontinuerlig må være i «discoverable»-modus, slik at den kan kommunisere med vilkårlige telefoner i nærheten.

  I løpet av de siste årene er det avslørt en rekke alvorlige Bluetooth-relaterte sikkerhetsproblemer i Android, senest i februar i år: welivesecurity.com/2020/02/07/google-critical-android-bluetooth-flaw-attack/.

  Det er ikke noen hemmelighet at det finnes veldig mange Android-telefoner der ute som ikke mottar sikkerhetsoppdateringer spesielt ofte, eller ikke i det hele tatt. (Se f.eks. zdnet.com/article/android-security-warning-one-billion-devices-no-longer-getting-updates/) Hvis disse appene blir lastet ned og brukt av en stor andel av befolkningen, virker det for meg svært sannsynlig at vi snart vil ha å gjøre med en helt annen slags epidemi: en Bluetooth-orm av et eller annet slag.

  Svar på denne kommentaren

 41. Jeg er skuffet og fortvilet over hvordan NRK velger å vinkle denne saken. Fri journalistikk er grunnleggende for demokratiet, men med makt kommer ansvar, og i dette tilfellet misbruker NRK makten sin gjennom å framheve synet til advokaten som roper høyest. Den som roper høyest, har ikke alltid rett.

  Svar på denne kommentaren

  • Per Egrid (svar til Christian)

   Hva da «roper høyest»? Her siterer de en ganske avmålt og anerkjent personvernsekspert som er kritisk til et helt ekstremt påfunn fra myndighetene under en regjering som nå har mer makt enn noen norsk regjering har hatt i vår levetid. Han kommer til og med med konkret tilbakemelding på hvordan man kan finne et akseptabelt kompromiss.

  • Christian (svar til Christian)

   Ikke enig med deg. Innvendingene hans er besvart av Simula. De har lagt ut nøktern informasjon på sidene sine. Advokaten roper ulv.

 42. Rune Ødegård

  Om COVID-19 er et menneskaskapt virus eller ikke, kan og bør etterforskes nærmere. Med halve jordens befolkning i husarrest og godt på veg rasert økonomi er det det mest paralyserende virus verden har sett. Ja, formodentlig langt værre enn Spanskesyken.

  At følgene er menneskeskapte er åpenbare. Ligeså massemedia sin rolle, noe som MÅ granskes nærmere gjennom offentlige høringer dersom det finnes et fnugg av demokrati igjen når all hysteri er oversstått. 24/7 blir vi hjernevasket gjennom TV, radio og andre media som manipulerer perspektivet og således sprer ett ennå farligere virus. ANGST. Dette fører automatisk til at reptilhjernen slår inn og vi går i overlevelsesmodus. Rasjonell tenkning og oppførsel opphører. Kollektivt skrikes det etter hjelp fra myndighetene.

  Her er det at ‘de gode hjelperne’ vandrer i kulissene i det politiske teater. Vi blir tilbudt all slags beskyttelse fra smittevern, overvåkende ‘helse’-apper til udokumenterte og potensielt helsefarlige vaksiner. Tiden er inne for handlekraft og ansvar. Politikere som vanligvis elsker å holde 17. mai taler om det spesielle norske demokratiet, friheten og nærheten argumenterer for isolering og avstand. Unntakslover vedtas i ekspressfart. Demokratiske lover og regler tilsidesettes. Hytteeigere og andre borgere av landet bøtelegges og fengsles for hverdagslig opptreden. Store deler av folket forbys å arbeide og forsørge sin familie. Konkurser, børskriser og nedgangstider står for tur. Hvorfor?

  At noen eldre og syke mennesker kan få leve litt lengre? Neppe. Så langt har vanlig INFLUENSA krevd langt flere liv. Men, men, men sier folk (og her er det at hjernevaskingen slår inn), det er jo så MYE, MYE mer smittsomt og farlig!

  I følge FHI, døde rundt 900 av 100.000 smittede sist sesong av vanlig INFLUENSA i vårt eget lille troskyldige land. I følge WHO døde inntil 600.000 globalt av vanlig INFLUENSA forrige sesong. Og COVID-19 per i dag? Under 50.000. Altså er dødeligheten under 1/10. Og forskning viser at nær 100% dør av allerede eksisterende bakgrunnssykdommer og dårlig immunforsvar. Hva med at luftforurensning bidrar? Legger man kart og satelittbilder over luftforurensningen i Nord-Italia, Madrid og Wuhan opp på kart over COVID-19 tilfeller, fremstår det 100% samsvar.

  nrk.no/urix/dramatisk-nedgang-i-luftforurensingen-i-europa-under-koronaepidemien-1.14966367

  Hvorfor er dette virkelighetsperskektivet ikke lengre interessant? Verken for politikere, byråkrater eller media? Eller styres de av en overodnet agenda annet enn folks helse?

  Dette bør får ethvert kritisk tenkende menneske til å se etter svar fra annet enn myndighetshold. Kanskje er årets påskekrim å anbefale 1984, en framtidsroman utgitt i 1949 av George Orwell.

  Svar på denne kommentaren

 43. Gun Peggy Knudsen i FHI om Appen: «Brukerne skal selvfølgelig være sikre på at det ikke brukes i noe annet enn det som er formålet.»

  NRK 27/3: «…men mer overordnet statistikk som ikke kan knyttes til enkeltpersoner kan så lagres lenger.»
  Så kan man tro hva man vil…

  Svar på denne kommentaren

 44. Som andre allerede har nevnt, vet vi fra den ulovlige DNA-lagringen og annet at man kan ikke stole på noe av hva som blir sagt rundt dette, og at det sannsynligvis kommer til å bli misbrukt.

  Svar på denne kommentaren

 45. ..må legge til for balansens skyld at slik teknologi hvis utbredt kunne ha gjort stor forskjell som sett av Singapore bl.a. så det er synd at tilliten er blitt såpass ødelagt.

  Men får jeg høre at det har blitt rettet opp alt som er feil med dette rundt kildekode, lokal lagring, uavhengig ettersyn (ikke det håpløse og medvirkende Datatilsynet), og varsel om strenge reaksjoner for overtramp og lovbrudd osv, er det allikevel mulig jeg vil være med på prosjektet.

  Svar på denne kommentaren

 46. Frank Olesen

  Må dere prøve å roe dere ned. Høres ut på enkelte som at vi snart blir tatt livet av eller at du aldri mer får se mamma. Konspiratorikere som sauser inn at Korona er et mediapåfynn og hva regjeringen gjør senere med appen og hvordan den kan ødelegge ditt liv. Hallo folkens! Det er på mobilen din! Det kommer ikke noen orm og tar deg. Hverken blåtann-orm eller noen annen orm. I så fall; Kast telefonen, kontakt banken og sperr alt! Og berre for å nemne det; Det er forstemmende hvor lett du gir fra deg antall hår på ballene til Facebook, Google og resten av sosialpornografien på nett og på kommentarfeltene. Men en app med noen stakkarslige opplysninger om hvor du er og banale detaljer som kan være med å berge liv er for drøyt ja. Gud hjelpe oss! Noen må få stappet en nygle i disse anti myndigheter, anti global, anti vitenskap eller anti-altmulig folka. Det er jo bare de som er vettuge virker det som…… ja i tillegg til Trump og Bolsonaro da selvsagt.

  Svar på denne kommentaren

 47. Men … Tror du seriøst at myndighetene trenger en slik app for å kunne spore deg? Har du fullstendig glemt hvor stolte politiet var under Faiza-saken, for drøyt ti år siden, over å kunne fortelle hvordan de hadde fulgt bevegelsene til hennes mobiltelefon? … dessverre uten å kunne forhindre et fatalt utfall.

  Et par år senere, i Sigrid-saken i 2012, kunne politiet igjen fortelle at de hadde sporet hennes bevegelser: De visste hvilke gater hun hadde gått, bortsett fra ett sted der hun hadde valgt en av to parallelle gater, så for akkurat dette strekket visste de ikke hvilket alternative hun hadde valgt.

  Har folk glemt slike saker? Eller oversett dem? Eller ikke forstått at myndighetene i minst ti år har hatt mulighet for å spore bevegelsene til vilkårlig mobiltelefon i hele Norge, med ganske få meters feilmargin i bystrøk med mange basestasjoner?

  Denne appen gjør det kanskje lettere å gjøre en masseinnsamling, siden politiet ikke behøver å få en dommer til å strø sand på, i de tilfeller det blir avslørt av de har drevet avlytting. Det er nærmest som FB – når folk frivillig gir detaljerte rapporter om hvor de er og hva de spiste til frokost, kan ikke myndighetene kritiseres for å benytte seg av dataene.

  Overvåkingsmessig er det ingen vesentlig forskjell om du bruker denne appen eller ikke. Den vesentlige forskjellen ligger i om du har viljestyrke til å slå av mobilen når du ikke vil bli sporet, alternativt la mobilen ligge igjen hjemme når du stikker ut av huset.

  Svar på denne kommentaren

 48. nrk.no/ytring/personvern-i-en-krisetid_-1.14968565

  Nå har Datatilsynet kommet ut i saken og som vanlig opptrer de som medløpere for ethvert overvåkingstiltak, og fremmer denne uten engang å snakke om innvendingene rundt f.eks. historikk, hemmelighold og lagring, men simpelthen hyller stater som har tatt lignende i bruk bare fordi de er demokratiske enda de har tilogmed gitt politi og etteretningsstjenesten full bruk av den.

  Behendig nevnes ikke at disse landene har et helt annet grunnsyn på personvern enn oss, og igjen kun kopierer en praksis fra ikke-demokratiske land som Kina og Singapore.

  Utspillet avsluttes som forventet med et blankt kort (‘vi vet ikke hvor grensene går, dere får finne ut av det’), enda skandaler som datalagringsdirektivet har vist at selv storting har ingen skrupler med å gå langt over streken, og at det som virkelig trengs er et sterkt uavhengig personvernsorgan som nettopp Datatilsynet til å sette føringer.

  Svar på denne kommentaren

 49. John Andre Gjerde

  «Brukerne skal selvfølgelig være sikre på at det ikke brukes i noe annet enn det som er formålet.»
  De har jo tidligere uttalt at anonymisert data i etterkant kan brukes til forskning. Det er, slik jeg ser det, akkurat slike ting som gjør det hele uaktuelt for meg. Hvor anonymisert et datasett er, når en og samme person er på en adresse nesten 24/7 er litt uklart for meg. I tillegg var det kanskje en god idé, hvis de bare hadde holdt seg til nøyaktig dette formålet. I stedet måtte de legge på et «…og forresten».

  Svar på denne kommentaren

  • Nemlig. Det er akkurat det som avslører at det fra utgangspunktet er hensikter utover det som blir sagt.

   Selv ikke personverneksperter kan se hvordan det skal være mulig å anonymisere data her, men så har det nok heller aldri vært meningen.

 50. Lars-Erik Østerud

  Fint å sabotere det som kan hjelpe til å spore og hindre spredning. Husk at det er unntakstider. Normalt er jeg for personvern. Men her snakker vi om felleskapet og hindre å smitte andre. Akkurat nå kan vi ikke være egoister og bare tenke på oss selv.

  Svar på denne kommentaren

  • «Sabotere»?

   Jeg hører til dem som ikke har mobilen i lomma til enhver tid. Ofte glemmer jeg den hjemme. Uansett ligger den i ryggsekken, ikke i lomma. Når jeg går i kantina på jobben tar jeg aldri mobilen ut av sekken for å ta den med. Jeg leter den aldri fram når jeg stikker på butikken, den er med bare hvis den tilfeldigvis ligger i ryggsekken. Er det «sabotasje» å ikke være fullstendig avhengig av sin Lillebror?

   Appen skal få oss til å holde avstand. Det praktiserer jeg uansett. Det hindrer smitte, ikke at en app registrer det! Appen reduserer i seg selv ikke smitten, den er bare «oppdrager» som gir smekk på fingrene hvis du ikke oppfører deg som du skal. Jeg vil tro at de som skaffer seg appen også er svært bevisst på å holde avstand; de som gir blaffen er ikke de første til å installere en slik app.

   Skal appen ha noen vesentlig effekt, må sjansen være svært høy for at både du og den du ved en liten glipp kommer for nær har en mobil i lomma, begge har anskaffet appen og aktivert den. Ble samtlige nordmenn over åtte år pålagt å kjøpe smarttelefon om de ikke har det, byte ut den de har med en iPhone eller Android hvis de f.eks. har en gammel Windows-telefon, og ved lov pålagt å bære mobilen på kroppen 24/7 med appen aktivert, da kunne det blitt til noe. Men hvis halvparten av kundene på butikken, joggerne i marka eller passasjerene på bussen ikke har appen, og den halvdelen er de som bryr seg minst om å holde avstand, da er verdien av appen drastisk redusert.

   Jeg klarer ikke se på meg selv som «sabotør» når jeg uansett oppfører meg slik appen vil at jeg skal oppføre meg. Og jeg tror verdien er ganske beskjeden for korona-spredningen.

   Kanskje appen har størst verdi for å samle data om hvordan folk flest beveger seg i sin alminnelighet, til forskningsbruk for å være bedre i stand til å handtere neste pandemi. Til den bruken er det ikke nødvendig at 95% av alle nordmenn rapporterer data. Bare noen hundre tusen gir mer enn gode nok statistiske data for det formålet.

  • En fundamental betingelse for at appen skal (indirekte) føre til redusert smitte-overføring er at den ene av de to som møtes – men som appen bidrar til at blir holdt på avstand – reelt er smittet, og den andre verken er smittet eller immun.

   For ikke-smittede som møter ikke-smittede, (eller for smittede som møter immune, dvs. som har vært gjennom infeksjon) er det intet reelt behov for «sosial avstand». Nå er det slik at vi ikke vet hvem som er smittet, men likevel: Sjansene for å treffe en på butikken som er smittet uten å vite det, eller som vet det men ikke tar hensyn, er reelt forsvinnende liten.

   Sjansen for at den som reelt er smittet også har med seg en mobil som kringkaster: Jeg er smittet!, men han velger likevel å trenge seg tett sammen med andre mennesker. er vel relativt liten.

   Det er vanskelig å se for seg realistiske secnaier der appen vil signifikant bidra til reelt lavere smittespredning.

 51. Lena Syvertsen

  Jeg har en tlf. med Android som leverer min eksakte posisjon til Google hver dag, og jeg ser jo f.eks.hva de bruker der til ihht. reklame hver dag. Google ser hvor vi er minutt for minutt.
  Jeg har derfor mindre problemer med å gi den samme info.til Norske myndigheter for en periode. Har egentlig mer tro på Erna & co enn Google..

  Svar på denne kommentaren

 52. Klavs Klavsen

  Why don’t they Work with the MIT Open Source app instead.. Its all Open Source and already exists for both Android and IOS – github.com/tripleblindmarket/private-kit ( see details from MIT here: media.mit.edu/projects/safepaths/overview/ ) – instead of paying some company for reinventing the wheels (and having to handle all the privacy issues) – and at the same time given private and sensitive information to a private company?
  Improving the existing Open Source App could have saved valuable time – AND the improvements could help all other countries in the world, who generally have very similar needs here – and could build the same app for their country and benefit..

  Svar på denne kommentaren

 53. Uansett valget og bruken av app, håper jeg at vi slipper å se at informasjon om personlig helse gjør det dyrt, eller umulig for enkelte å kjøpe livsforsikring mm. Forsikringsselskaper priser forsikringer med hensyn på blant annet risiko.

  Svar på denne kommentaren

 54. Morten Hermanrud

  Det enkleste ville være å la hver persons personlige data ligge kryptert med f.eks deres personlige BankID, dvs vi måtte selv låse opp for at noen skulle bruke sporingsdata enten det er til smittesporing, forsknings øyemed eller andre gode formål som gjerne kommer til etterhvert. Dette kunne også benyttes for å slette data når smittefaren er over.

  Dermed kunne også det kreves vedtak fra domstolen dersom samfunnet krevde utlevering av informasjon.

  Ett datasett som inneholder sporingsdata for hele Norges befolkning ville være utrolig fristende for mange parter som hackere, kriminelle som f.eks ønsker å skade eller kidnappe, fremmede etterretnings organisasjoner, politi, politikere og reklamebransjen, aktiviteten til å få lovlig/ulovlig tilgang vil være svært høy.

  Det er så mange personvern hensyn å ta med en sentral database, selv om den er kryptert med en nøkkel vil det bli brukt mye resurser i å knekke den. Og når (ikke dersom) den blir dekryptert har vedkommende oversikt over advokater/klienter, journalister/kilder, mine og dine barn og selvfølgelig meg.

  Hvem som har tilgang til dekrypterings nøkkel er også en sak, kreves det domstol for å få tilgang eller er det ett politisk/byråkratisk vedtak? Hvilke sperrer ligger det for at ikke fremtidige politiske ønsker endrer bruken?

  Selv om datasett blir anonymisert vil det klart vise hvilke adresse jeg overnatte på, hvem kjæresten min som jeg overnatter hos er, handlemønsteret mitt, treningssenteret mitt, ev. aktiviteter jeg ikke ønsker offentlig av forskjellige årsaker – det vil være en smal sak å identifisere meg ut ifra datasettene om de kommer på avveie i ‘forskningsøyemed’.

  ‘Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner’; en smitteverns app er ett godt verktøy i disse tider men sporingsdata er for viktig til at det kan sentraliseres på denne måten, vi MÅ ha personlig kontroll, bruken og destruksjonen kan ikke være under rent politisk kontroll.

  Mvh

  Svar på denne kommentaren

Vil du kommentere? Svar på en quiz fra saken!

Vi er opptatt av kvaliteten på kommentarfeltet vårt. Derfor ønsker vi å sikre oss at alle som kommenterer, faktisk har lest saken. Svar på spørsmålene nedenfor for å låse opp kommentarfeltet.

Hvem er Simula?

Hvor skal dataene lagres?

Hvilke data henter appen inn?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.