nrk.no

Vi undersøkte Facebooks åpenhetsverktøy for å se hvordan politikerne vil vinne våre stemmer

Kategori: Analyse

Venstres annonse har blitt vist mellom 50.000 og 99.000 ganger, mens Fremskrittspartiets er visst 100.000 til 199.000 ganger, ifølge Facebooks annonsebibliotek den 1. september. Skjermbilde: Facebook

Miljøpartiet De Grønne peker seg ut med å satse ungt, mens Fremskrittspartiet satser på dem over 65 år.

Tirsdag 25. juni rullet Facebook ut et verktøy som gjør at alle kan se hvem som kjøper politiske annonser i Norge. Til Dagens Næringsliv forteller Facebook at ordningen er frivillig i Norge, men at den er obligatorisk i USA, Canada og Ukraina.

Likevel – stadig flere har kanskje lagt merke til at det står «betalt av» på politiske annonser. Denne uken gikk NRKbeta gjennom alle annonsene Facebook har tilgjengeliggjort i sitt annonsebibliotek fra 25. juni til søndag 1. september.

Stikkprøver vi har gjort viser at det er flere enkeltpolitikere, lokallag, og fylkeslag som ikke har meldt seg inn i ordningen. Partiene selv oppgir at de sentralt har sendt ut informasjon til alle som styrer Facebooksider, men at det varierer hvor flittige de har vært til å gjøre de nødvendige trinnene.

Blant annet har Kristelig folkeparti, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet, og Venstre betydelige hull i hvilke kontoer som dukker opp i NRKbetas database over politiske annonser.

En analyse av annonsekjøpene vil derfor ha mange feilkilder, men de gir likevel et bilde av hvordan partiene posisjonerer seg frem mot valgdagen 9. september.

I bunnen av artikkelen har vi også lagt ved mer om metoden, hvilke kontoer vi har regnet med, og enkelte datasett.

Mellom 23 og 72 millioner annonsevisninger

Facebook som annonseringskanal har blitt stadig viktigere for de politiske partiene i Norge, og plattformen ble trukket frem i USA og England som sentral i valgkampen for Donald Trump og Brexit.

Facebook oppgir ikke nøyaktige beløp for annonsevisninger eller antall kroner brukt. Istedenfor grupperer Facebook verdiene i ulike bøtter etter hvor mange som har sett en annonse og hvor mye den har kostet.

For eksempel har en annonse fra Arbeiderpartiet blitt vist mellom 1.000 og 5.000 ganger for et kronebeløp på 500 til 999 kroner:

NRKbeta har summert sammen alle de nedre og øvre grensene for hver annonse for å få en totalsum per parti.

Norske partier har basert på dette brukt et sted mellom 1,8 og 6,9 millioner kroner. Dette skal ha gitt mellom 23 og 72 millioner annonsevisninger.

Disse tallene er konservative fordi det ikke tar inn annonser fra kontoene som ikke er meldt inn som politiske annonser.

Hvem har vært mest aktive?

Av de politiske partiene er det Arbeiderpartiet og Høyre som har flest registrerte annonser med henholdsvis 1096 og 1092 annonser.

Arbeiderpartiet bruker mer penger på sine annonser, faktisk et sted mellom 677.900 og 2,5 millioner.

Senterpartiet har brukt nesten hele Facebook-budsjettet (som vi har registrert) på én annonse. For å vise denne frem har de brukt mellom 50.000 og 100.000 kroner. Per søndag hadde Senterpartiet totalt brukt mellom 64.600 og 144.650 kroner på Facebook-annonsering siden 25. juni.

Senterpartiets mest påkostede Facebook-annonse er video med budskapet at «politikken må være nær folk i hele Norge». Skjermbilde: Facebooks annonsebibliotek

Med datasettet vi har hentet fra Facebook kan vi skimte nærmere hva partiene forsøker å gjøre på plattformen. Blant annet er det mulig å se hvilke aldersgrupper, kjønn, og regioner partiene annonserer mot.

Hvem satser ungt?

En av de tydeligste forskjellene mellom partiene, er hvem som prioriterer annonser mot unge velgere, og hvem som prioriterer annonser mot eldre.

Vi kan også bryte aldersgruppene mer ned:

Kjønnskampen

De fleste partiene har prioritert å nå like mange menn som kvinner. Noen forskjeller er det likevel – Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet har en liten overvekt mot kvinner, mens Rødt og Senterpartiet har en overvekt mot menn.

Trykker du på annonser på Facebook har du også mulighet til å se hvorfor den vises i nyhetsstrømmen din:

Om du har lyst til å lete selv finner du annonsebiblioteket her, og du kan benytte deg av API-et.

Mer om fremgangsmåte

NRKbeta har benyttet seg av Facebooks API for annonsebiblioteket. Der har vi gjort en spørring som ber om alle annonser publisert i Norge. Facebook-sidene til de politiske partiene, lokallag, og enkeltpolitikere er så knyttet til partinavnet de tilhører.

Videre har vi brukt API-et til å hente ut nedre og øvre grense for annonsevisninger og prisen for annonsen. API-et bryter også ut prosentandelen av ulike demografier (alder og kjønn) og regioner en annonse er vist.

Ved å multiplisere gjennomsnittet en annonse er vist (basert på den nedre og øvre grensen Facebook opplyser om) med demografi har vi fått et an

For å hente ut demografiske tall per parti har vi multiplisert inn en annonses visninger (basert på nedre og øvre grense) mot demografiske tall. Dette er så normalisert.

Vi har ikke sett nærmere på geografi grunnet hullene i datagrunnlaget.

Datasett 1: Utvalgte tabeller (Excel)
Datasett 2: Alle unike annonser (Excel)
Datasett 3: Lister over Facebook-sider tilknyttet parti

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.