nrk.no

Rapport: Russland manipulerer GPS-signaler over hele verden

Kategori: Sikkerhet

En ny rapport har analysert hvordan Russland manipulerer GPS-signaler i flere land. Illustrasjon: Henrik Lied/NRK

Når Putin er på reise, opplever mennesker i de samme områdene ofte problemer med GPS-mottaket.

En ny rapport, publisert av den amerikanske sikkerhets-tenketanken C4ADS har analysert GPS-signaler i flere deler av verden gjennom en rekke år. I rapporten skriver de at Russland ofte sender ut forfalskede GPS-signaler i områder hvor høytstående regjeringsmedlemmer oppholder seg, blant annet for å unngå at droner skal kunne spionere på dem.

Bildet ovenfor viser at en rekke skip mottok manipulerte GPS-signaler som førte til at skipssystemene rapporterte feilaktige posisjoner. Faksimile: C4ADS

Forfalskede GPS-signaler fører til at mottakere viser feilaktige posisjoner, eller at GPS-mottaket rett og slett slutter å fungere.

I 2017 analyserte NRKbeta hvordan GPS-manipulasjon forårsaket store problemer for skipstrafikken i Svartehavet. Både eksperter og bevismateriale pekte på Russland. Da problemene var på sitt verste i Svartehavet, var Vladimir Putin på tjenestereise i det samme området.

Rapporten fra C4ADS bekrefter at episoden i Svartehavet var en bevisst handling for å manipulere GPS-signalene i området.

Lager en «boble» rundt høytstående politikere

I rapporten fra C4ADS viser de til konkrete eksempler hvor GPS-mottak blir forstyrret, og trekker blant annet fram Svartehavet-episoden for å illustrere hvordan forstyrrelsene gjennomføres.

Fordi GPS-signalene sendes på en ganske høy frekvens, er senderne avhengige av fri sikt for at noen skal kunne motta signalene.

Med det som bakgrunn har C4ADS gjennomført en såkalt siktanalyse, der de har sjekket terrengets utforming opp mot posisjonene til skipene som ble påvirket av GPS-forstyrrelsen. De har da klart å predikere hvor utstyret som sendte det manipulerte GPS-signalet var plassert.

Mulig plassering av utstyr som manipulerte GPS-signalene i Svartehavet i 2017. Faksimile: C4ADS

Organisasjonen hevder det er sannsynlig at utstyret stod plassert i nærheten av Putins sommerresidens ved Svartehavet, Cape Idokopas.

I rapporten skriver C4ADS at Russland bruker denne taktikken for å lage en «elektronisk boble» rundt politikere og andre høytstående russere, i all hovedsak for å beskytte dem mot nysgjerrige og potensielt skadelige droner.

GPS-forstyrrelser i Finnmark

C4ADS nevner GPS-forstyrrelser i Norge og Finland, men har i rapporten ikke analysert disse områdene.

NRK har i en rekke saker rapportert om GPS-problemene i Finnmark, som blant annet har påvirket luftfarten. I slutten av mars rapporterte også VG at Utenriksdepartementet har sendt Russland bevis på GPS-forstyrrelsene.

Målte forstyrrelser med en mottaker i verdensrommet

C4ADS har brukt mange ulike metoder for å finne eksempler på målrettede GPS-forstyrrelser. Den mest effektive metoden var å analysere skipsbevegelser, og se etter uvanlige mønstre. For eksempel ved at et skip plutselig flyttet seg fra ett sted til et annet, innenfor et tidsrom som virket usannsynlig.

Organisasjonen har også kartlagt GPS-forstyrrelser ved å analysere uvanlige mønstre i joggeturer fra treningsappen Strava.

Den mest oppsiktsvekkende metoden er kanskje at de ved hjelp av en mottaker på den internasjonale romstasjonen har målt GPS-signaler sendt fra bakken over lang tid. Siden romstasjonen går i en fast bane rundt jorden, kunne forskerne fastslå posisjonen til utstyr som forstyrrer GPS-signalene, blant annet ved en russisk militærbase i Syria.

Et falskt GPS-signal ble sendt ut fra området markert i rødt. Kartet viser den russiske militærbasen Khmeimim Airbase i Syria. Faksimile: Characterizing Terrestrial GNSS Interference from Low Earth Orbit, Matthew J. Murrian, Lakshay Narula, og Todd E. Humphreys

Ønsker du å tipse oss om noe rundt denne tematikken, ta gjerne kontakt på 404 55 897 via appen Signal.

Red.anm.: Vi har bedt pressekontakt for Russlands ambassade i Oslo om å kommentere påstandene lagt fram i rapporten fra C4ADS, og vil oppdatere saken hvis vi får en kommentar.

31 kommentarer

 1. Bjørn Nygård

  Hei,

  Vet dere om GPS forstyrrelsene også samtidig gjelder Russiske GLONASS, Kinesiske BEIDOU eller EUs Gallileo? (Alle er GNSS systemer). Jeg arbeider overordnet med nøyaktig posisjonering i anleggssammenheng hvor vi i Norge spesielt benytter GPS og GLONASS i RTK modus. Forstyrrelsen av GPS viser at Stortingets beslutning om å nedlegge LORAN C var feil.

  Svar på denne kommentaren

  • Godt spørsmål. Har vært inne på det samme..I Troms og Finnmark er Glonass svært presist og man benytter som regel en kombinasjon av Glonass og GPS. Så mhp uregelmessighetene i nord, var det Glonass som rett og slett ble slått av? Glonass er Russernes posisjoneringssystem, og de har vel rett til å slå det av under militærøvelser..

  • Jørn Aasland (svar til Bjørn Nygård)

   GPS og Galileo bruker de samme frekvensene (på L1/E1 og L5/E5a-båndene, hhv. 1575 MHz og 1176 MHz), så Galileo vil sannsyligvis bli påvirket på samme måte som GPS. GLONASS-frekvensene ligger et stykke unna, på hhv. 1599, 1243 og 1201 MHz for L1/L2/L3. Litt avhengig av hvor smalbåndet jammeren som brukes er så kan nok GLONASS slippe unna.

   Noe litt interessant er at Rosoboronexport, den russiske statens våpeneksportselskap reklamerer for R-330ZH, en militær GSM, SATCOM og GPS-jammer på sine nettsider (2. treff på google). Det er litt beskjedne når det gjelder detaljer, men noe teknisk info står det i hvert fall der.

  • Halvor E. Hagenes (svar til Bjørn Nygård)

   Heilt einig. Noreg burde ha satsa på eLoran, for å ha eit system å falle tilbake på i slike situasjoner som nå.

  • John Erling Blad (svar til Bjørn Nygård)

   Interessant!

   Kan legge til at dette problemet ble påpekt når Loran-C ble rigget ned, og Regjeringen valgte å ikke oppgradere til eLoran.

   Det er såvidt jeg vet ingen systemer utover eLoran/Loran-C som har tilstrekkelig sendestyrke til å motstå jamming. Egentlig dreier dette seg om lokal feltstyrke, og en satelitt har rett og slett ikke tilstrekkelig strømproduksjon til å overdøve bakkebasert jamming.

   Egentlig er det veldig merkelig at ingen militære fagpersoner innså at dette ville bli et veldig stort og reelt problem.

  • Det var definitivt militært fagpersonell som reagerte og kom med advarsler, men de var ikke mange nok og sterke nok undert debatten – ihvertfall ikke til å få overbevist politikerne.

  • Øyvind Roth (svar til Bjørn Nygård)

   Der var mange krefter som prøvde å advare mot nedlegging av Loran C og heller satse på eLoran. Bl a oppfordret britene å satse på eLoran og USA ønsker å oppgradere sitt system til eLoran. En ting er navigasjon og posisjonering, men i tillegg kommer «tidssignaler». Mye vår infrastruktur er avhengig av nøyaktig klokke, enten det nå er kraft, børs eller mobilnettet og med 5G blir kravet til nøyaktighet ytterligere hevet. Her kunne eLoran stasjonene virkelig kommet til nytte.
   I Norge er er «klokken» avledet fra GNSS og man bør begynne å tenke på å avlede tidssignaler fra annen kilde enn GNSS via f eks en LF stasjon siden LoranC stasjonene er revet.

  • Tore Liseter (svar til Bjørn Nygård)

   eLoran ble nok avsluttet på helt feil grunnlag, – men gjort er gjort. De nye Loran-C kjedene ble bygget ut på nittitallet av fagfolk som forstod hva de holdt på med etter mange år innen sine fagfelt. Imidlertid var Brad Parkinsons satellitt baserte navigasjons system som etter hvert fikk navnet GPS under full kommersialisering i land etter land. Noen så nye muligheter ved å tilby en tilleggstjeneste som etter hvert ble til EGNOS i Europa. NELS (North West Loran-C system) som ble etablert rundt ny teknologi ble utviklet i Frankrike men ledet fra CAO i Oslo hvor jeg jobbet på den tiden. Vi erstattet gamle NATO stasjoner med nye sendere fra Megapulse i USA og satte dette i midlertidig prøvemodus i 1995. Vi kalte dette Extended Interim perioden og kjedene gikk i SAM (System Area Monitor) modus inntil den nye teknologien som la grunnlaget for eLoran var klar til å prøves ut. TOE (Time of Emmision) ble satt i drift og med dette representerte faktisk kjedene en trygg og robust kilde til distribusjon av hyper nøyaktig tids distribusjon over hele Nord Europa. Det som gjenstod var å konstruere såkalte ASF (Additional Secondary Failure) data som kunne leveres til leverandørene av mottager utstyr. Disse satt på gjerdet og ventet på dette slik at de kunne utvikle nye mottagere med 4 siffers presisjon på PRF frekvensene som skiller kjedene fra hverandre. Gamle mottagere ble naturligvis ubrukelige pga denne oppgraderingen som NELS foretok seg. Uheldig men viktig for å øke kvaliteten på navigasjons tjenestene det nye loran-C skulle levere.

   Gjennom nittitallet fikk Norsk Romsenter stadig mer og mer kontroll over myndighetene i Norge og ble deres eneste rådgivere for videre drift og utvikling av navigasjons tjenester. Etter hvert ble NELS sin halvveis ferdigstilte løsning satt på en slags pause og siden det var forsvaret som hadde oppdraget med den daglige driften av systemet

   ble dette mer og mer et problem for de som ønsket seg «alle penga» til å drifte det nye ROM eventyret. Galileo ble lurt inn, finansiering manglet helt så enhver krone de kunne skaffe ble høstet inn. Dog tok det mange år før «noen» fikk avsluttet Loran-C for godt. Og jeg har oppfattet at de som fikk oppdraget skulle sørge for at det neppe kunne reetableres. Titt på skjebnen til senderen på Jan Mayen som var hovedgrunnlaget til arbeidsplasser for folk der oppe på nettsiden http://www.ihf-jan-mayen.org Den knuses og sendes som skrot eller metallavfall til Norge. Intet skulle kunne benyttes av noen som reservedeler eller til nyetablering andre steder i verden. Hvorfor? Dette burde man få svar på da man i Norge nå leter etter metoder for å distribuere presisjons tid. Dette kreves for å drifte landet vårt fremover. Jeg var med på å etablere dette, fra utstyret ble skapt på fabrikken i USA til den ble intallert rundt i Europa. Det er tragisk å se dette bli ødelagt når teknologien og det robuste utstyret kunne hatt et videre liv i ennå en mannsalder.

  • Tore Liseter (svar til Bjørn Nygård)

   Jeg vil legge til at EGNOS ikke er en tjeneste som var tiltenkt Loran-c men ville nok etter hvert blitt tatt i bruk for å dekke behovet for differensiell modus også got eLoran. For øvrig ville nok eLoran ha sørget for distribusjon av differensiell modus via sin interne kommunikasjons kanal og som neste generasjon mottagere kunne benyttet til mye mer enn dette. men slik gikk det ikke da landets unge kloke hoder ved våre universiteter aldri fikk oppgaver rundt dette. ELoran er dødtt her i landet nå, – men…

   En helt ny teknologi er tilgjengelig for våre myndigheter, ja myndigheter over hele kloden. Sammen med min partner i Sensorteknikk AS lanserer vi ett maritimt navigasjons hjelpemiddel som foruten mye andet smart innebygget blir helt umulig å jamme, spoofe eller ødelegges mekanisk (bombing) da det er distribuert over det ganske land og signalene som benyttes er i kilowatt klassen. Det jobbes nå med autonome fartøyer og uten redundans må man vel kunne si at det er reinspikka galskap å sende slikt til havs. Titt innom http://www.distributedshipssurveillance.com og benytt passordet Navigate

  • I fjor kjørte vi nær frontlinjen syd for Stanytsia Luhansk i Ukraina med vanlig GPS og Glonass via Garmin. GPSen var helt på jordet, som en urytmisk puls mens Glonassen var korrekt. Antakelig var dette fra en jammer i nærheten.

  • keal (svar til Trond)

   Hva det har med saken å gjøre?

   Du er ikke så naiv at du tror at vestlige makter aldri har tenkt tanken at det er mulig for de som styrer GPS (les: USA) å selv gjøre noe tilsvarende? Eller tror du at kanskje at de kan ha tenkt tanken, men aldri vært i nærheten av å teste ut om det vil fungere?

   I svært mye fiende-propaganda er det helt essensielt å få publikum til å tro at det er fienden som driver med slikt … slik at ikke samme publikum skal oppdage at vi og vår allierte slett ikke er noe bedre. Oppdager de det, så kan vi vise til noen ørsmå detaljer som betyr at det vi gjør må defineres som noe heeelt annet, selv om det realiteten er akkurat samme sak, det vi bedriver.

   Min spontane reaksjon da jeg leste om hva russerne bedriver var «OK, så de driver også slik. Jaja, her skal vi liksom tro at det bare er dem … Sorry, den må du lenger ut på jordet med».

   Da Gallileo-utviklingen startet, for å bygge et alternativt system til GPS, var det ikke fordi vi fryktet at russerne ville jamme GPS. Det var fordi vi ikke stolte på at USA ville garantere oss ekte, uforfalsket GPS-informasjon.

   At USAs propagandaapparat nå prøver å «forklare» det europeiske ønsket om alternativer til GPS med at det er på grunn av russerne at vi vil ha et alternativ (eller to), ikke at vi betrakter USAs GPS som ikke helt pålitelig, det er ganske åpenbart.

   Det er åpenbart at hvis Europa fungerer helt utmerket selv om USA slår av GPS, fordi vi har flere andre systmerer som gjør samme jobben, og bare trekker på skuldrene av om GPS krypteres eller slås helt av, da vil USAs makt og inflytelse svekkes. Og vi er på vei over i den retningen.

  • Roy Sigurd Karlsbakk (svar til Dag Bjørndal)

   Jamminga gjøres ikke fra satellitt, men bakkeutstyr. GPS-signalet fra satellittene er veldig svakt på grunn av avstanden, så det kan enkelt jammes med sjøl en liten dings fra ebukta. Det utstyret russerne bruker her, er langt mer avansert – det jammer ikke bare, det sender ut et falsk GPS-signal sånn at enheter trur de er et annet sted.

  • Nikolai Åshamar (svar til Klaus-Martin)

   Då hadde det nok vore nokre overskrifter om det ja, trur du finner gps loggen på internett.
   Eg såg iallefall den og begge skipa var der

  • Jeg tror du er inne på noe. På videoen fra trafikksentralen kan det se ut som at der er avvik mellom ais-sporet og radarbildet av fregatten. Da ais ble slått på etter kollisjonen viste radaren at fregatten var nesten i fjæresteinene, og ais viste at den lå lenger ute i fjorden.

 2. Jeg mener å huske å ha lest at amerikanerne gjør det samme når deres president er ute på tokt. Finner ikke informasjonen igjen nå ved søk i farten, for nå er nyheten om GPS og Putin plastret over internettet.

  Svar på denne kommentaren

  • Jeg vil bli svært overrasket om ikke vestlige styrker i dag er utstyrt med både GPS, GLONASS og Gallileo-utstyr. Jeg nærmest tar for gitt at innen fem år er sivilt utstyr, på konsument-nivå, også tilpasset alle tre standarder. (Om jeg har forstått det riktig har de kinesiske BEIDOU-satellittene baner som gjør dem mindre aktuelle i Europa.)

   Og for alt vi vet… Loran-C-saken for en del år siden var jo en «avsløring» av baser i Norge som var hemmeligstemplet her i landet. Offisielt sa Norge nei til å modernisere til eLoran. Det betyr ikke at norske militære «ikke vet hva eLoran er». For alt vi sivile vet, er det ikke urimelig at Forsvaret har gjennom-analysert situasjonen, og har forberedet steder der de raskt kan sette opp eLoran-stasjoner. Kanskje infrastrukturen er klargjort, helt fram til stasjonene. Kanskje også ustyret, både på sender- og mottaker-siden står klart til utplassering. At det eneste som må gjøres hvis vi kommer i en krisesituasjon er å reise antennemaster og plugge inn utstyret.

   Hvis jeg hadde vært i en posisjon til å ta beslutninger innenfor dette området, er det overveiende sannsynlig at jeg ville ha gått inn for en svært så diskret forberedelse på å sette inn et satellitt-uavhengig alternativ på kort tid.

   Men ingen variant av Loran vil være egnet for det sivile konsument-markedet; den lave frekvensen krever for store antenner.

  • Jens Hoxmark (svar til Gunnar)

   Mottaker-antenne for Loran loran.org/proceedings/Meeting2009/Session%207%20Receiver%20and%20Antenna%20Technologies%202/S7-DeLor… Senderantennene sammen med jordnett MÅ være ganske store, men allikevel små sammenlignet med bølgelengde. Senderantenner er ca 200 meter høye, og kan da en få strålingsimpedans på 3 til 5 ohm, sammenlignet med 377 ohm for fritt rom. Det er om å gjøre å ha et godt jordnett, slik at man kan få matet antenna med så mye strøm som mulig. I gamle sendere gikk reflektert energi ut i dummy-laster, mens nyere Nautel-sendere benytter denne energien til å eksitere nye pulser.

 3. From a security standpoint, the best defense against an attack on GPS is to lower the target value by providing a sufficiently robust national backup that allows PNT to continue in a way that there is a significantly reduced safety risk and direct impact on our economy. .. – that is an insurance policy against PNT disruption that works out to less than 5-five NOKs per year per citizen (for Norway 2019) In the context of the overall budget for homeland security, the federal responsibility to provide a backup is cost beneficial to both the citizens and those in Government who provide navigation services. navcen.uscg.gov/pdf/loran/geninfo/GPS_Backup_For_PNT_Aug_2006.pdf «White Paper GPS Backup For Position, Navigation and Timing Transition Strategy for Navigation and Surveillance» was all about in year 2006

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.