nrk.no

Værsågod: Lek med dataene fra «Hvis året er en sirkel»-undersøkelsen vår

Kategori: Forskning


I november spurte vi NRK-publikummet hvordan de så for seg året, om de skulle plassert månedene på en sirkel. Det ga oss en enorm mengde spørreskjemadata som vi gjerne vil dele med andre interesserte.

I artikkelen Fasit: Slik ser året ut har jeg oppsummert det jeg selv synes var mest interessant, men det er begrenset hvor dypt én mann kan gå på begrenset tid, selv med hjelpsomme kolleger (takk Henrik, Vidar, Øyvind, Iacob, og Martin).

Så da Torbjørn skrev dette i kommentarfeltet:

Legger dere ut dataene fra innsamlingen? Så får crowd-computer’en en sjanse til å finne enda mere interessant
Torbjørn Lindahl i kommentarfeltet på NRKbeta

Tenkte vi umiddelbart at det er da en Veldig God Idé!

Her er (nesten) alt sammen

Dermed deler vi svarene fra spørreundersøkelsen med Creative Commons-lisens, i håp om at dere kreative smartinger kan lage bedre, mer uventede, mer nyskapende ting ut av materialet enn vi har fantasi eller ressurser til på egen hånd.

Her kan du laste ned en Excel-fil med det hele: ÅrFinalPublic Lisensbetingelsene for bruk av dataene er forklart under.

Hva får jeg her

I skjemaet var det endel fritekstfelt; for å sikre anonymiteten til de som har svart, er fritekstinnhold fjernet fra skjemaet. Fritekst er erstattet med «Annet».

I feltet for spørsmål om hvilken form året har, var alternativene «En jevn sirkel» eller fyll ut fritekst. De hyppigst forekommende alternativene er gruppert i Ellipse, Linje, Firkant, Spiral og Annet. Dette er gjort manuelt og nødvendigvis med endel fortolkning av tildels ganske komplekse forklaringer.

Da jeg gjorde forrige gjennomgang og skrev artikkelen måtte jeg sette en grense for hvor lang tid jeg brukte på denne klassifiseringen, og endel av de mer utydelige forklaringene havnet i «Annet». Nå har jeg tatt en runde til i helgen, så det er flere som er klassifisert. Datasettet er dermed litt mer detaljert enn det som ligger under «fasit»-artikkelen.

Gruppen Ellipse inkluderer nå variasjoner over temaet «ujevn sirkel»; sirkel som er flatere om sommeren, f.eks.

Det følger også med noen kalkulerte støttekolonner her som gjør det endel kjappere å gjøre kjøringer, filtreringer og pivottabeller:
År-modell: (feks «12 – 03», som betyr desember kl 12, mars kl 3)
Kompass: (feks 1 OPP, som betyr at orienteringen plasserer desember kl 11, 12, eller 1)
Rotasjon: (CW eller CCW for hvilken vei man kan anta året beveger seg)
Avstand: numerisk differanse mellom de to oppgitte klokkepunktene
Segment: En firedelt inndeling av svarene som ble brukt i «fasit»-artikkelen.

Særlig skarpe øyne vil registrere at det ikke er eksakt like mange svar som det var da jeg skrev artikkelen over; da jeg vasket gjennom en gang til fjernet jeg også noen åpenbare dubletter og tullesvar.

Caveat Emptor

Data fra en internasjonal versjon av undersøkelsen ligger på et separat ark i samme bok, men her er det tynt datagrunnlag, og muligens ganske skjevt utvalg (undersøkelsen gikk ikke viralt, og har dermed primært svar fra folk med norske facebookvenner og fra noen reddit-grupper).

Jeg ville vært forsiktig med å tolke for mye inn i de internasjonale resultatene.

Lisens for bruk av materialet

Dataene er lisensiert med en Creative Commons-lisens. Du kan bruke materialet til både private og kommersielle formål, så lenge du følger vilkårene:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/

Du har lov til…

Du har lov til å dele – å kopiere, distribuere og spre verket (så lenge du følger alle de andre vilkårene)
Du har lov til å remikse – å bearbeide verket (så lenge du følger alle de andre vilkårene)

Dette betyr at du kan gjøre hva som helst med dataene – så lenge du følger alle vilkårene i lisensen.

På følgende vilkår…

Navngivelse

Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler din bruk av verket).

Det som alltid skal merkes er at datakilden er NRKbeta – og du skal alltid lenke til denne adressen: Værsågod: Lek med dataene fra «Hvis året er en sirkel»-undersøkelsen vår. Om du lager noe på nett skal lenken være klikkbar. Om du lager video skal lenken være med i teksten som beskriver verket, med en klikkbar lenke. Om du lager noe for medier som ikke er klikkbare (tv, lyd, trykk) skal du skrive:

«Årshjulet» – NRKbeta
https://nrkbeta.no/lagnoefint/

Brudd på dette er brudd på lisensen.

Del på samme vilkår

Om du endrer, bearbeider eller bygger videre på verket, kan du kun distribuere resultatet under samme, lignende eller en kompatibel lisens.

Dette betyr at alt du lager må deles videre på samme vilkår som det vi beskriver her.

Så om du lager et nytt produkt der du tilføyer nye data, tekst, grafikker, egen musikk osv, så må du dele denne med samme Creative Commons-lisens. Du kan ikke legge til ting du ikke kan dele videre med denne lisensen. Vi og andre kan bruke det du eventuelt lager uten å spørre deg om lov, så lenge vi også deler det vi lager videre.

Kommersiell virksomhet

Legg også merke til at du faktisk kan bruke dataene i kommersiell virksomhet, så lenge du følger vilkårene og deler videre med samme lisens.

Sammendrag

Du kan dele og remikse data fra denne undersøkelsen – også kommersielt – så lenge du krediterer Værsågod: Lek med dataene fra «Hvis året er en sirkel»-undersøkelsen vår og bruker samme Creative Commons-lisens på ditt arbeide.

Ved all bruk og formidling må du gjøre lisensbetingelsene klare. Den beste måten å gjøre det på er å lenke til siden du leser nå.

Hvis du lager noe fint, er det også herlig om du deler det med oss i kommentarfeltet 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.