nrk.no

Kampen mot et fritt internett

Kategorier: Nettjuss & Rettighetsbransjen


Denne uken fikk rettighetsbransjen en seier i kampen mot piratkopiert innhold på internett. Ole Trøan i Internet Society er bekymret for det frie internett etter Pirate Bay-dommen.

«En fullstendig seier for norske rettighetshavere» sa Willy Johansen i Rettighetsalliansen denne uka.

Produsentforeningens direktør, Torbjørn Urfjell er også fornøyd med dommen og sier det er «kjempebra at den internettleverandørnæringa vi har nå også tar konsekvensene».

Noe overraskende virket ikke Telenor særlig skuffet. De sier seg nemlig «fornøyd med kjennelsen fra Oslo tingrett«.

Det overrasker Ole Trøan i Internet Society, en organisasjon som jobber for et fritt og åpent internett.

Ole Trøan
Ole Trøan i Internet Society

Han synes det er rart at Telenor ikke bruker «common carrier«-argumentasjon, som tilsier at de er bare en formidler av informasjon, og at sier seg fornøyd med dommen.

Trøan mener dette er det samme som å si at Posten er ansvarlig for innholdet i brev, eller at Statens Vegvesen blir holdt ansvarlig for at noen kjører for fort eller frakter ulovlige varer på veien.

– Derfor er denne dommen et anslag mot nettet, ikke lovbryterne, sier Trøan til NRKbeta.

Skytes budbringeren?

Rettighetsbransjen har i lange tider forsøkt å stanse Pirate Bay og dets like, men går nå etter budbringeren.

– Det myndighetene og loven sier, er at om en rettighetshaver ikke lykkes med å gå etter misbrukeren kan de gi beskjed direkte til distributør om at tilgangen skal stenges, sier kommunikasjonsdirektør i Telenor, Torild Lid Uribarri.

Telenors kommunikasjonsdirektør Torild Lid Uribarri
Telenors kommunikasjonsdirektør Torild Lid Uribarri

Hun forteller videre at Telenor ikke tar stilling til disse sidene eller selve innholdet når de sier seg fornøyd med dommen, kun at det er en domstol som har tatt avgjørelsen.

– Vi ønsker ikke at vi eller andre selskaper skal utøve sensur, derfor er vi fornøyd med kjennelsen om at stenging av nettsider fremover kun kan gjøres av norsk domstol, sier Uribarri.

Dommen kan du lese her.

Flere kunder har skrevet inn til Telenor på deres Facebookside og uttrykt skuffelse over at Telenor sier seg fornøyd, og at de heller ikke ønsker å anke dommen. Telenor svarer kundene med at de ikke ønsker å være «internettpoliti» og derfor ikke vil overprøve en norsk domstol.

– Vi tror det vil være uheldig om ISPer selv skal ta disse avgjørelsene, skriver Telenor.

Den nye loven

Venstre var i 2013 det eneste partiet på Stortinget som stemte imot endringen i opphavsrettsloven som har muliggjort denne kjennelsen. Den åpnet blant annet for at private aktører selv kan samle inn IP-adresser i jakten på piratkopiert innhold og trekke internettlevrandører for retten.

Trine Skei Grande Foto: Jo Straube
Trine Skei Grande Foto: Jo Straube

Partileder Trine Skei Grande nølte ikke med å kalle dette et angrep på ytringsfriheten den gang loven ble vedtatt, og gjentok dette denne uken:

– Når vi åpner for å stenge tilgangen til enkelte nettsider på dette grunnlaget, hva blir det neste? Skal nettsider som oppfordrer til sivil ulydighet stenges? Hva med nettsider som varsler om forhold myndighetene forsøker å hemmeligholde, som WikiLeaks? uttalte Grande.

Rettighetsbransjen har to valg for å møte fremtiden på internett. De kan lage gode løsninger for film og TV som folk vil bruke – eller de kan kjempe en stadig mer alvorlig kamp mot internett i rettssalen. Direktør i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, sier at det ikke nytter å blokkere, uten gode alternativer for å bekjempe piratkopiering. Svaret er å tilby gode løsninger av høy kvalitet.

I ytterste konsekvens

Tiltaket som blir satt i verk som følge av dommen, er at domenene til syv nettsider blir sperret. Pirate Bay-grunnlegger Peter Sunde bemerker på Twitter at han for lommerusk kan kjøpe et nytt domene – som igjen vil kreve en ny kjennelse for å få stoppet.

Håkon Wium Lie Via: Kmosman/Wikipedia
Håkon Wium Lie Via: Kmosman/Wikipedia

– DNS vil sperre tilgangen for veldig mange som ikke har kapasitet eller kunnskap for å komme rundt. Intensjonen for søksmålet var nok for å sperre for de fleste, sier Haakon Wium Lie, en av pioneerene i utviklingen av internett til NRKbeta.

– Det er umulig å blokkere seg til seier, fordi man vil ha tapt alt for mye på veien, mener han.

– Skulle man virkelig blokkert alt dette innholdet, måtte man tatt i bruk teknologi som Kina og andre bruker for å overvåke nettet, såkalt dyp pakkeinspeksjon, forteller Lie.

Slik pakkeinspeksjon overvåker all traffikk som sendes over nettet.

Dette fordrer også at kryptering gjøres ulovlig. «Noen» utdyper i vårt kommentarfelt: «Det hjelper lite med dyp pakkeinspeksjon hvis materialet som sendes er kryptert, så overvåkeren ikke ser annet enn at en stor mengde data blir sendt fra A til B på tidspunkt T.»

Når det gjelder akkurat denne dommen virker den i følge Lie å være korrekt i forhold til hva åndsverkloven spesifisere. Loven sier også at saken kan behandles skriftlig og uten høring.

– Det ville styrket dommen om det hadde vært en åpen rettssak og et fysisk møte med representanter fra begge sider. Dommen er godt skrevet og korrekt med tanke på åndsverkloven, men at den samme loven åpner for slike hjemmestiloppgaver vedtatt bak lukkede dører, svekker avgjørelsene, sier han.

For å forfølge blokkeringsstrategien til enden så vil man i prinsippet kunne klare å sperre trafikk av piratkopiert materiale, men det har en kostnad, fordi nissen på lasset er total overvåkning av all internetttrafikk.

– Det er en alt for høy pris å betale, sier Lie

170 kommentarer

  • Thomas (svar til S)

   Hvis artister og produsenter taper en masse penger på at du stjeler verket deres, så ja, da vil- og bør Telenor stoppe din kriminelle virksomhet.

  • Hvis de har råd til å forandre lovene i et land, nesten helt uten at det forhindrer ulovlig nedlastning, da har de kanskje for mye penger uansett.

  • Kristian Kalvå (svar til Petter)

   Nå er det jo strengt tatt ikke rettighetshaverne som har fått endret åndsverkslovgivningen i Norge, denne rettsaken er heller ikke endring av lovverket.

   Resultatet av rettsaken er helt rett innenfor gjeldende lovverk og det er helt rett av Telenor å være fornøyd med dommen da de slipper å drive sensur. MEN det er svært problematisk at «løsningen» på problemet skal være sensur.

  • Nei, det er strengt tatt ikke helt riktig. Denne kjennelsen er på kant med flere menneskerettigjets artikler. Og dette er det faktisk næringsinteresser som jubler over, og som har vært pådriver for. En importert trend fra USA, som forøvrig sålangt har nektet å ta stilling til menneskerettighetene.

  • Du mener det burde være din menneskerett å fråtse i andre menneskers verker, som de har brukt både tid og penger på å skape, helt gratis? Noe så kvalmt!

  • At du blir kvalm over at noen sier at frihet og individets rettigheter ikke bør tråkkes på av kommersielle hensyn får du selv stå for.
   Selv er jeg enig i at når man slutter å gå etter de kriminelle, og begynner å stenge ned adgangen til de deler av Internettet som myndighetene ikke vil du skal se, er det i beste fall svært problematisk.

  • Thomas (svar til Arild)

   Det er ikke sensur å hindre deg i å stjele andres kunstneriske verker. At du er for gjerrig til å bruke 170 kr på en musikk CD skal ikke gå ut over artistene. Vi går ikke glipp av noens ytringer når det stenges for tilgang til TPB, som ikke fint kan ytres langt bedre på andre plattformer.

  • Marius Bendiksen (svar til Thomas)

   Det er ikke målet (å forhindre digitalt tyveri) som er problemet her, men middelet man har latt dette målet få hellige. På det tekniske planet kreves en sensurløsning for å implementere dommen, og den rammer bredere enn det som er tilsiktet eller forsvarlig. Det er også svært uryddig. Opplysningen 1881 er ikke rett instans for å kontrollere salg av tyvegods; Statens Veivesen er ikke rett instans for å kontrollere flyt av tyvegods; stengning av Haukelifjell er ikke rett håndtering av et problem med heleri på tvers av fylkesgrensene. Det samme gjelder her.

   Forøvrig har jeg aldri piratkopiert disse gruppenes åndsverker. Jeg har derimot en samling på noen tusen lovlig kjøpte filmer og serier, og var inntil nylig godt fornøyd med å ha støttet det jeg liker av innhold. Jeg skulle gjerne ha lastet dem ned for å slippe å grave i hyllene, og siden norsk lov tillater meg å rippe dem til eget bruk, kan jeg vanskelig se at det er noe betenkelig ved å laste ned de jeg allerede eier for å spare meg for merarbeidet. Det er ett lite eksempel på hvordan loven rammer utilsiktet. Ikke at jeg ikke kan omgå det, akkurat som jeg kan omgå de minuttene med trusler som kommer før innholdet jeg betalte for, selv om de prøver å låse avspilleren til å vise dem.

   Det bør være en viss forståelse for at jo mer man tygger på hånden som mater, jo mer legger man opp til en slankekur. Ironisk nok var jeg relativt sympatisk til bransjen tidligere, men all sympati er helt kategorisk borte nå. Brukthandel blir nok tingen for meg fremover, for å ikke mate denne vederstyggeligheten. Godt jobbet, antar jeg…?

   Hva jeg syns om presedensen ellers, egner seg ikke på trykk.

  • Kristian Kalvå (svar til Thomas)

   Det å synes at det er svært problematisk at nettsider sensureres er ikke nødvendigvis det samme som å være for piratkopiering. Hva om vi prøver å holde debatten på sak og ikke på person/følelser?

   Denne rettskjennelsen utfordrer det åpne internett ved å begynne å sensurere uten å gjøre noe særlig med problemet den har som mål. Nå kan vi forsåvidt debatere hvorvidt et blokkert The Pirate Bay vil være et samfunnsmessig savn eller ei. Men saken er mer alvorlig enn det. Vi snakker om sensur, rett og slett sensur, det setter en potensielt farlig presedens som hører mer hjemme i totalitære regimer enn det gjør i demokratier med yttringsfrihet.

  • Nei, vi snakker så visst ikke om sensur. Sensur ville det være om vi gikk inn for å hindre tilgang til materialet som ligger på TPB, men det gjør vi ikke, idet materialet (film og musikk) er veldig tilgjengelig andre plasser– der utgiverne av materialet ønsker at det skal være tilgjengelig. Så nei, det er ikke sensur. Overhodet ikke.

  • Hipida Kristisøn (svar til Thomas)

   Altså, hvis det jeg faktisk har funnet gjennom årene på det gråe markedet, reelt sett hadde vært tilgjengelig for meg, hvorfor skulle jeg ha brukt steder som TBP? ^^
   I den frie konkuransens market er det bare ên vinner, tilgjengelighet.

   Forøvrig, tygg litt på at; Pr. i dag har det meste av intelektuel eiendom 70 års rett til eienskap og forvaltning av nevnt eiendom, OG at det i det meste denne tid går evt. fortjeneste til kapitalistiske forvaltere av nevnte eiendom. Så, hva er da mest viktig? Fri flyt av kunstnerisk skjønnhet, eller uhemmet diktatorisk forvaltning av eiendom, til den blir fullstendig utilgjengelig.

   Forøvrig har stengningen av seriøse torrent søke sider åpnet opp for ett plettorium av useriøse sider som fulle av virus, søppelapps og trojanere, er med på å spre denne skiten til millioner av brukere som ikke en gang vet hva en torrent side er.

   Sneverhet tilhører det forrige årtusen

  • Du, Thomas. Er du en løpegutt for rettighetshaverne eller bare nok et troll i kommentarfeltet? Forstår du virkelig ikke hvor viktig et fritt internett er?
   Selv har jeg ikke bruk for å laste ned ulovlig, men har hatt stor nytte av lovlige nedlastinger fra TPB.
   Jeg har også stor nytte av Posten, så ikke legg ned selskapet om noen sender ulovlige pakker. Gå etter avsenderen, ikke friheten til hvermansen!

  • «Fritt internett» er intet annet enn et falskt mantra dere nedlastnings-troll bruker for å rettferdiggjøre deres kvalmende massive tyverier fra kunstnere og artister. Jo visst er jeg for et fritt internett og er motstander av alle former for overvåking, men du og de andre nerdenes rasering av musikkbransjen er jeg absolutt en motstander av. Musikk skal koste. Musikk skal ikke være billig. At du synes musikk er dyrt betyr ikke at du dermed fritt kan stjele den.

  • Haha, du er kanskje ikke trollet her likevel, ettersom du ikke klarer å bruke ordet i riktig sammenheng. Men hvorfor beskylder du meg for å laste ned ulovlig? Jeg bruker HBO, Netflix, NRK og Viaplay for TV og film, og Spotify for musikk, som slett ikke er i noen gråsone. Som noen nevnte tidligere i en kommentar til deg, hvorfor antar du at alle som er imot blokkeringen driver ulovlig nedlasting? Du er på dypt vann her, kamerat.
   Og FYI: musikk og filmbransjen blomstrer som aldri før. Med andre ord: den raseringen gjør tydeligvis ikke mye skade.

   Dette er uansett ikke en debatt om ulovlig nedlasting, men om folkets ytringsfrihet. Synes du ikke at litt bortkastet penger er verdt det? Hvordan tror du musikk hadde vært uten ytringsfrihet? Åpne det snevre sinnet ditt.

  • Christian Lo (svar til Vegard)

   FYI så sliter dessverre norsk filmbransje økonomisk etter overgangen fra DVD til digital distribusjon. I denne artikkelen
   dagbladet.no/2015/03/22/kultur/teknologi/streaming/stromming/popcorn_time/38337423/ sier leder i Produsentforeningen at «Konsekvensen ser vi allerede: Bransjen har hatt et inntektstap på flere hundre millioner kroner i året siden folk slutta å kjøpe DVD’er, og mange filmprodusenter spør seg om det er noen vits i å fortsette.»

  • DVD begynner å bli _litt_ utdatert vel?? Norsk filmbransje har aldri vært noe å skryte av uansett. Det er også urelatert til nyhetstemaet hvorfor de ikke klarer å modernisere seg. Stay on track.

  • Kristian Kalvå (svar til Christian Lo)

   Kan det ha noe med at norsk filmbransje ikke nødvendigvis har vært veldig flinke til å få innholdet sitt tilgjengelig i nye tjenester?

  • Thomas, du er mot «ulovlig nedlastning». Siden du har så utrolig greie på dette, kan du være grei og fortelle en n00b hvilken lov og hvilken paragraf man bryter ved å laste ned en film fra nettet?

  • Kristian Kalvå (svar til Thomas)

   «Musikk skal koste. Musikk skal ikke være billig. At du synes musikk er dyrt betyr ikke at du dermed fritt kan stjele den.»

   1: Musikk trenger ikke nødvendigvis koste for sluttbruker, så lenge rettighetshaver blir kompensert.
   2: Hvorfor i all verden skal ikke musikk være billig? Er det en menneskerett å bli rik av å lage en sang? Ja, man skal kompenseres rettferdig, men en blanket statement om at musikk ikke skal være billig høres mest ut som om man ikke vil at noen skal høre på musikken.
   3: Debatten handler ikke om at vi synes innhold er dyrt/billig, det handler virkelig ikke om det. Spotify, Netflix, iTunes Store og mange andre er gode eksempler på at folk ikke har prisippielle problemer med å betale. Vi forsvarer ikke ulovlig fildeling som sådan.

  • Er det en menneskerett at gjerrige tullinger som du skal ha nesten gratis musikk? «Jeg vil ha toppmodellen til Ferrari og den krever jeg at maksimalt skal koste kr. 250 000». Eller; «jeg vil ha en ekte Rembrandt og den krever jeg å ikke betale mer for enn bildene på Skeidar». Sånn funker det ikke, din lille klovn.

  • gro-bente (svar til S)

   Det spiller egentlig ingen rolle for brukerne av pirate bay om siden blir blokkeret, siden du bare kan bruke *mirror*, så dommen løser ingen ting annet enn å skape inskrenket frihet for hva du kan bruke browseren din til. Den bekymring jeg deler med deg er at det innskrenker det frie nett.
   Det riktige er å gå etter selve pirate bay og ikke en nasjon av potensielle brukere. Det er lettere og koster mindre penger og gå etter utbyderne av nettforbindelse en selve pirate bay. Det bekymrer meg at penger skal styre vår frihet på nettet fordi det er den billigste løsning… man vet at loverket er galt når det gjøres på denne måten.

  • Kristian Kalvå (svar til gro-bente)

   Problemet med lett sensur, som å blokkere ett domene (og muligens på sikt en haug andre) er at man legger opp til en digital klassedeling mellom de som har kunnskap til å få tak i innhold man ønsker og de som ikke har den muligheten.

  • GormPirat (svar til gro-bente)

   Nå ser alle at det er stor iver etter å ta PirateBay. -Så, spørsmålet blir da hvorfor ingen klarer å dokumentere at PirateBay har brutt loven? Til tross for at pengesterke næringsaktører står bak? Enten kan ikke advokatene jobben sin, eller så har Piratebay ikke brutt noen lov.

  • SEX (svar til S)

   Det kan og stenges av pornografi for norske PC brukere.
   Det er ulovlig for norsk KABEL TV å få inn usensurert fra Canal+ og Viasat.

  • Stig Hamstad (svar til S)

   Det neste blir vel sikkert at butikkeiere som sliter med at kjeltringer stjeler i butikkene deres, begynner å anmelde tyveriene.

 1. > For å forfølge blokkeringsstrategien til enden så vil man i prinsippet kunne klare å sperre trafikk av piratkopiert materiale, men det har en kostnad, fordi nissen på lasset er total overvåkning av all internetttrafikk.

  Da må du også forby kryptering. Det hjelper lite med dyp pakkeinspeksjon hvis materialet som sendes er kryptert, så overvåkeren ikke ser annet enn at en stor mengde data blir sendt fra A til B på tidspunkt T. (Det kan like godt være at A og B samarbeider om å utvikle spill og derfor deler mye grafikk, eller at A er videograf i brylluppet til B eller at A og B har en kryptert samtale osv).

  Svar på denne kommentaren

  • Thomas (svar til noen)

   Typisk at dere som er for stjeling av andre sine verk kommer med slike tøvete argumenter. Selv om det lar seg gjøre å lure ett hver system(eks. ved å kryptere data), så betyr ikke det at nettleverandørene skal legge til rette for åpenlys kriminell deling av kopibeskyttet materiale som i dag. De mest gjerrige og utspekulerte tyvene vil kanskje gidde å holde på med kryptering, men langt fra alle tyvene gidder det.

  • Robert Paulsen (svar til Thomas)

   Ånei du, du får ikke slippe unna med slikt vrøvl. Hvordan er det stjeling? Hvem stjeler jeg fra? Hvis jeg kjøper en CD så er den min eiendom! Hvis jeg vil låne den til min bror eller min kjæreste, er jeg i min fulle rett til å gjøre det.

  • Du tar noe – i dette tilfellet noens verk – lagrer- og nyter det helt uten å betale for det, hvilket du ellers måtte ha gjort om det ikke hadde vært for at du synes å være en tyv. Artistene/produsentene bak verkene du har stjålet tjener ingenting samtidig som du sitter og nyter deres verk. Om du låner bort en CD til noen, så har du likevel betalt for CDen. Det skjønner du vel? Slikt sett er det et åpenbart tyveri. Akkurat som at det er tyveri å ta noens bil og kjøre rundt i, selv om du senere leverer den tilbake.

  • Øystein (svar til Thomas)

   Du tar deg litt vann over hodet her, når du påstår at alle som er mot isp-styrt sensur, kategorisk også støtter ulovlig nedlasting.
   Men for å ta for oss problemet ulovlig nedlasting. Noe av problemet denne bransjen har, er en lang og innarbeidet grådighetskultur hvor man i mange tiår har tvunget brukerne, KUNDENE SINE, til å godta urimelige vilkår og priser for bruk av noe så enkelt som musikk!
   Dette er en skapt industri som tjener et knippe bakmenn og de mest populære artistene.
   At de nå forsøker å holde på sin svært så innbringende forretningsmodell er naturligvis forståelig. Det jeg ikke skjønner er at de får så bred støtte av artistene som hadde hatt det mye bedre på sikt ved å publisere musikken sin direkt.
   Det er nok ikke like innbringende som det de store plateselskapene kan tilby om man klarer å hale i land en gullkantet avtale, men er det slik at det er en RETTIGHET å bli søkkrik av å jobbe med musikk?
   Etter å ha nytt super kjendiser som Brittney spears og andre «supre» musikere gjennom to tiår, hadde det ikke vært allright med en modell som lot mindre pop’a super idoler slippe til, rett og slett i egenskap av å være gode musikere?

   Ø.

  • Klapp.Klapp.Klapp… Det var en kongelig kommentar (siden det er vanskelig å tolke i skrift, jeg er IKKE ironisk, jeg støtter deg 110%)

  • Hvor har jeg angivelig skrevet at alle som er motstander av ISP-styrt sensur også støtter ulovlig nedlasting? Riktig. Ingen steder. Det var dette med å ta seg vann over hodet …

   Men fra resten av viss-vasset du presterer, så ser man jo tydelig at du tilsynelatende er en skikkelig stortyv av andres verker og/eller en tilhenger av slik lavmåls kriminalitet.

   Argumentene dine er fullstendig uholdbare og rett ut latterlige. Du sier rett ut at det er negativt at artister tjener penger på verkene sine, eks. musikk. Du sier rett ut at du skal ha alt det disse menneskene har jobbet for samt investert penger i, det skal du ha nesten helt gratis.

   Folk som deg gjør meg direkte kvalm!

  • Marius H J (svar til Thomas)

   Thomas, er du, eller er du betalt av, de som vil sverte medie industrien? Ditt ‘forsvar’ er så bakstrebersk at jeg mistenker deg for å operere under falsk flagg.

  • Klart. Det hele er en enorm konspirasjon for at du ikke skal få lov til å laste ned alt du vil helt gratis. Gud forby at ukelønna di skulle gå til å faktisk betale for eks. musikk.

  • Kristian Kalvå (svar til Thomas)

   Hva med å prøve å holde seg til sak og ikke person?

   Hvor i all verden står det at Øystein er «en skikkelig stortyv av andres verker og/eller en tilhenger av slik lavmåls kriminalitet.»?

   Du må gjerne mene at piratkopiering er lavmåls kriminalitet, men vær så snill å holde debakken på sak og ikke på person.

  • Øystein (svar til Thomas)

   Kjære vene. Du er jo helt på viddene 🙂

   Inndirekte svarer du «noen» og sier «Typisk at dere som er for stjeling av andre sine verk kommer med slike tøvete argumenter» til hans påstand om at en slik dom ikke nytter og at dommen er problematisk. Ergo, alle som er imot dommen er » for stjeling av andres verker» i følge ditt utsagn.

   Det som er problematisk i denne saken er at TPB, Google og internet i seg selv kun er et medium i en større sammenheng. Det er som å dømme 1881 og skatteetaten for å ha kart som tyver kan bruke til å finne rike mennesker.

   Og hvor i allverden får du det plutselig fra at JEG laster ned, stjeler og er en stor-kriminell??!! Er du helt gått fra konseptene? Hvor tar du det fra?

   Jeg jobber i et firma som jobber med å sikre rettighetshavere og det siste jeg vil er vel å gjøre meg til skurk for sånne småting…

   Det jeg der i mot ser, er hvor utrolig ute av takt en hel bransje er med kundegruppen sin og hvor lite effektive tiltakene de har presentert de siste 15 årene (før du ble født?) har vært så langt. Å gjøre en hel gruppe mennesker kriminelle, ved å gjøre nettsidene de besøker og mediene de bruker ulovlig, det kommer ikke til å føre noe annet sted, enn at en hel generasjon risikerer å hate en hel bransje…

   Og så vil jeg be deg tenke gjennom at det sitter mennesker i andre enden av ett hvert innlegg her, både eldre og yngre enn deg. Følg med, så kanskje du lærer at det finnes alltid to sider, og det er ikke sånn at andres syn gjør dem til idioter eller «stortyver».

   Ø.

  • Enda flere idiotiske analogier; «TPB er som gule sider», «TPB er som skatteetaten». Dette er jo som å ha en diskusjon med en gjeng under gjennomsnittet begavede 8. klassinger.
   Og du som er så gammel og vis, burde forstå at man ikke er kriminell ved å besøke TPB, men ved å laste ned materialet som gjøres tilgjengelig der, ulovlig. Det er ingenting som er blitt «gjort ulovlig» av denne dommen, hvilket du i din «klokskap» innbiller deg. Dommen bare gir ISP pålegg om å hindre tilgang, men det er likevel ikke forbudt å oppsøke siden. Og som den angivelig voksne personen du er, så burde du vite at reelle forbud gis ved lov og ikke ved dom. Dette skulle du egentlig ha lært deg allerede på ungdomskolen, men det er jo aldri for sent sies det jo.

  • Øystein (svar til Thomas)

   Hei «Thomas»

   Du fortsetter å rakke ned på andres synspunkter og vinklinger, kommer overhode ikke med konstruktive innspill og forsøker å fremstå innsiktsfull ved å strø om deg med begreper du knapt har lært deg betydningen av, dette i god blanding med personkarakteristikker og personangrep på folk du ikke vet hvem er.

   Det er vel det som kalles «nederlag» i debattsammenheng.
   Vi snakkes.

   Ø.

  • Så alle må kjøpe sin egen cd, se/høre på den alene. Her er det markedskrefter som igjen vinner og forbrukere taper.. Synes ikke synd på bono og co om noen laster ned gratis iblandt.. Ang film så inneholder jo flere og flere produktreklame som gjør at de tjener fett nok selv om noen prosent laster ned gratis fra noen som frivillig deler egne kjøpte filmer og musikk..

  • Jan Johnsen (svar til O2)

   Det er forbrukere som er de største markedskrefter. Kundemakten. De griske krefter vi kritiserer, er så mektig som de er, ved hjelp av nettopp myndigheter og rettsvesen, IKKE ved hjelp av markedskrefter. Som settes til side.

  • Thomas (svar til O2)

   Du kan jo forsøke å rettferdiggjøre dine tyverier til krampa tar deg. Argumentene dine for å stjele andres verker forblir likevel fullstendig uholdbare.

  • Når ble det tyveri å forsyne seg av noe som ligger gratis tilgjengelig? Hvis jeg kjøper en cd, kopierer den, og gir den bort til en kompis av meg – eller en ukjent person på gata for den saks skyld – stjeler han da den? Og hvis han kopierer den og gir den videre, er det ulovlig å ta imot den?

  • Kristian Kalvå (svar til Thomas)

   Nei, I Norge eier jeg CDen og jeg kan gjøre hva jeg vil med den. Jeg kan kopiere den så mye jeg vil, jeg kan dele med mine venner så mye jeg vil og jeg kan spille den hvor jeg vil (med unntak av i offentlige situasjoner hvor jeg da må betale Tono-avgift).

   Det er virkelig IKKE tyveri å dele musikk på denne måten. Hvis vi skal følge din argumentasjon vil det være et tyveri hvis jeg setter på en CD på fest hvor det er folk som ikke har kjøpt samme CD. Det sier seg jo selv hvor urimelig en slik holdning vil være.

  • Tull! Når du deler musikk på internett, hvilket det kan se ut til at er en form for kriminalitet du holder på med, så fører det til at du(som ikke har noen rettighet til selve verket) fratar artister potensielt millioner i salg. Det samme skjer ikke om du spiller av en CD på fest,

   Logikken din svikter fullstendig.

  • Å spille av musikk eller video på fest er faktisk ofte ulovlig. Produktene privatpersoner kjøper er ment for privat konsum, og det må kjøpes inn egne lisenser for offentlig avspilling. Om du tror at det er uproblematisk å spille av media på fest så har du avslørt deg selv som det du selv ville kalt en tyv og en kjeltring, Thomas. 🙂

  • Thomas (svar til Hest)

   Nope, å spille musikk på fest er «faktisk» aldri ulovlig. Du kan jo leke jurist så mye du vil på nett for min del, men korrekt er jo uansett ikke disse egenproduserte jus-teoriene dine. Hvis du vil lære mer om dette, bør du først og fremst søke å finne ut hva som menes med «offentlig» i loven. For det har du åpenbart ikke forstått.

  • Kristian Kalvå (svar til Thomas)

   Det kommer vel litt an på festen. Tono definerer et privat arrangement som noe for famile og venner, men det finnes vel nok av eksempler på fester som er mer eller mindre åpne for bekjente av venner og når 50+ personer i lokalet. Det er åpenbart ingen som betaler Tono-avgift for slike fester, men på en del av dem skulle man nok egentlig det.

  • Ja vel, og hva så? At noen ev. ikke betaler Tono-avgift der de egentlig skulle, fører det til at du og med-nerdene dine liksom skal ha lov til å fritt stjele og hele så mye musikk dere bare vil fra — ofte — fattige artister? Nei. Du eier jo ikke logiske evner, overhodet, din narr.

  • Tore Olav (svar til Thomas)

   Du avslører deg som en med middelmådige retoriske evner ved å konsekvent benytte personangrep og unnlate å svare på relevante spørsmål. Du fremstår som en tulling av en jusstudent som har fått sommerjobb med å drive lobbyvirksomhet…noe du mislykkes fullstendig med!

  • GormPirat (svar til Thomas)

   OECD har faktisk forsket på fildeling, og kommet frem til at det må betraktes som gratis reklame. Fordi Sony faktisk øker salget av at folk laster ned filmene deres.

  • Det er helt og holdent opp til eierne av verkene hva de anser som gratis reklame og ikke. Tydeligvis anser de selv at de taper enorme summer på slike som deg sin ulovlige tyveri-virksomhet.

 2. Jeg er litt undrende til denne dommen. Hva er egentlig sperret? Er det Piratebay.se, Piratebay.com, eller Piratebay.no? Er det alle nettsteder som heter Piratebay.* slik at Piratebay2.com ikke skal sperres?

  Hvis jeg setter opp en strømmetjeneste på Statoil.bh i Bahrain, kan det føre til at Statoil.* blir sperret?

  Det hadde vært artig om Nrkbeta prøvde å få et intervju med en teknisk kyndig jurist som kunne si noe presist om hva som skal sperres.

  Fark

  Svar på denne kommentaren

  • Per-Erik broz (svar til Fark)

   Fra VG 2/9-15:

   I kjennelsen står det at de saksøkte skal «hindre eller vanskeliggjøre kundenes tilgang til nettstedet The Pirate Bay ved å iverksette DNS-blokkering av domenenavnene som benyttes av nettstedet» og skriver følgende eksempler:

   «thepiratebay.se, piratebay.net, piratebay.org, thepiratebay.com, thepiratebay.net, thepiratebay.org, thepiratebay.mn, thepiratebay.gd, thepiratebay.la, thepiratebay.am, thepiratebay.vg, thepiratebay.mu, thepiratebay.sh, thepiratebay.tw, thepiratebay.fm og thepiratebay.ms, med sub-domener».

 3. Bjarte Rundereim

  Ole Trøans «common carrier-argumentasjon» er rent tøv.
  Det er ikke Telenor – eller the «common carrier» – som stenges. Det er bare ett sete i toget som blir sperret av for at den ulovlige brukeren ikke skal fortsette sin virksomhet.
  Det såkalt «frie nettet» er vel heller å sammenlikne med en verden uten politi, tollvesen, helsevesen eller skoler, og hvor skattevesenet er avgått ved døden – og et stort antall av innbyggerne snyleter og stjeler fra de andre – helt straffritt.

  Ole Trøans verden er ikke bærekraftig, på samme måte som piratsamfunnene i Karibien på slutten av 1600-tallet, og vil med nødvendighet måtte siviliseres og sosialiseres. Verken de sjøbaserte eller de nettbaserte piratene og rabulistene bør ha forventninger om at deres lille «edens hage» skal vare evig.

  Svar på denne kommentaren

  • Per-Erik broz (svar til Bjarte Rundereim)

   Ikke helt enig. Jeg ser det mer som om Posten skulle bli dømt til å ikke ta imot brevforsendelser fra Kina fordi mye derfra er piratkopiert eller er skadelig pga. dårlig kvalitet. Samtidig blir familiemedlemmer der hindret i å varsle norske myndigheter om ugreie ting i hjemlandet.

   Torrent nettsteder er også verktøy for lovlig virksomhet.

  • Bjarte, Internett er ikke en nasjonalstat eller et øysamfunn. Det sier seg selv at det ikke har helsevesen. «Skoler» har vi dog: Ta en kikk på Khan Academy, hvor du kan lære mer om bl.a. dette, helt gratis og lovlig.

  • Det er ingen uenighet om at ulovlige aktiviteter bør forfølges. Tjenestetilbyderene (Telenor, Altibox, Get et al) har ikke gjort noe ulovlig i dette tilfellet. Det synes kanskje som den enkleste løsningen, men den er verken den moralsk eller tekniske riktige. Man bør straffeforfølge de som begår ulovlige handlinger.

   Vår bekymring er at blokkering har vidtrekkende konsekvenser den (uskyldige) vanlige brukeren av nettverket. DNS blokkering er en liten hindring. Man vil kunne forvente økte krav fra opphavsmenn om mer inngripende former for blokkering, filtrering og overvåkning.

   Internett, med intelligente endepunkter og et (relativt) dumt nettverk, er ikke en arkitektur hvor man enkelt kan filtrere eller blokkere spesifikt innhold midt i nettverket. Ett våpenkappløp hvor man introduserer mer og mer drakoniske mekanismer for å kontrollere bruk, hindrer kanskje noen opphavsrettbrudd, men det ødelegger også Internett.

   Etter Snowden er det stort fokus på å forbedre Internettprotokollene mot masseovervåkning. Mekanismene, f.eks mye mer utstrakt bruk av kryptering, vil gjøre det vanskeligere å foreta blokkering og filtering i nettet. En Internettprotokoll skiller ikke mellom et lovlig vedtatt hindring, eller et angrep fra den Russiske mafiaen.

   Denne dommen er et typisk eksempel hvor kuren er verre enn sykdommen.

   Løsningen på utstrakte opphavsrettbrudd er det konsensus omkring. Gi brukerne tjenester de vil ha; gode løsninger som det kan betales for. Å saksøke sine kunder er sjeldent en god start.

   Se også:
   isoc.org/internet/issues/dns-blocking.shtml
   internetsociety.org/what-we-do/issues/dns/finding-solutions-illegal-line-activities
   tools.ietf.org/html/draft-iab-filtering-considerations-07

  • Bjarte Rundereim (svar til Ole Trøan)

   «Denne dommen er et typisk eksempel hvor kuren er verre enn sykdommen.»

   En slik påstand er kanskje forståelig ut fra et teknisk synspunkt, men det ser helt bort fra det essensielle, at det er snakk om tyveri og snylting på åndsverk og privat eiendom. En kan selvsagt mene mye om åndsverk og privat eiendom, men det er nå engang slik at noen av oss lever av slike ting, og er avhengige av at vi får beholde og kontrollere våre egne eiendeler. Det gjelder antakelig ganske mange.

   Internett er bare legitimt i den grad det gjør mer nytte enn skade, og i den grad det (institusjonelt sett) forholder seg til lands lov og allmen rettsfølelse.

   Internett kan selvsagt seksjoneres, sperres, siles og sensureres i forhold til hva regjerende myndigheter ønsker. Nettet er ikke en selvgående skapning som kan fungere uten hensyn til ressrurser, energiforbruk, eiendomsforhold til de tekniske komponentene i distribusjonen.

   Dersom internett, deler av det, blir sett på som samfunnsskadelige og kriminelle, så vil nok myndigheter i alle land finne måter å begrense skadene. Jeg ser det som naivt å tro at internett «is forever» eller «domain of the free», uten å behøve å forholde seg til de samfunnsinteressene som bærer ansvar og kostnader.

   Kryptering er selvsagt alltid et slags svar, men det er en merkelig tanke at tyngden av brukerne noensinne skulle bli i stand til å leke katt og mus med regjeringer og myndigheter over lang tid.

   Svært mange vil nok også være tilbakeholdne med å utføre handlinger som samfunnet rundt dem har stemplet som ulovlige og straffbærende. Dette vil etter mitt syn være den første og enkleste virkningen av en kampanje mot ulovlige brudd på åndsverkslov og eiendomsrett.
   Oppfordring til kriminalitet er fortsatt ikke god tone for flertallet i Norge.

  • Vi er helt enige om at brudd på opphavsrett er ulovlig og at opphavsmenn trenger beskyttelse, det er da heller ikke det som er mitt argument.

   Målet om å begrense brudd på opphavsrett er vi enige om. Om målet helliggjør midlene brukt i dette tilfellet er vi uenige om.

  • Veien til Helvete er brolagt med gode intensjoner. Man ønsker jo bare å verne og beskytte, dermed må myndighetene sensurere og blokkere. Styre litt. Forby litt.

   Jeg skulle gjerne ha visst hva du hadde ment om det kom pålegg om å få godkjent alt det du lagde av en statlig oppnevnt byråkrat, for å være trygg på at det ikke vekket anstøt eller gikk i en retning regjeringen ikke ønsket. Alt i beste mening, selvfølgelig, og arbeidet ditt har jo bare legitimitet dersom det bidrar til samfunnsordenen.

  • Fredrik Weisethaunet (svar til Bjarte Rundereim)

   Jeg får sitere jeg også, siden du gjør det. Ryddig, sånn egentlig:

   «En slik påstand er kanskje forståelig ut fra et teknisk synspunkt, men det ser helt bort fra det essensielle, at det er snakk om tyveri og snylting på åndsverk og privat eiendom. En kan selvsagt mene mye om åndsverk og privat eiendom, men det er nå engang slik at noen av oss lever av slike ting, og er avhengige av at vi får beholde og kontrollere våre egne eiendeler. Det gjelder antakelig ganske mange.»

   Du tar feil, blokkering av sider har beviselig ingen effekt for å stanse piratkopiering, ingen av landene som har innført det tidligere har kunnet vise til en nedgang i etterkant av en slik dom. Derimot har flere kunstnere og artister på grasrotnivå lagt ut sine verker på piratnettverker bevist og i mot sine plateselskapers og forleggeres vilje, fordi de har innsett hvor enormt stor effekt det kan ha for markedsføringen av et produkt. En av de mest kjente eksemplene på dette, er forfatteren Paulo Choelo, som har lugget på bestselgerlisten i flere land. Vi lever i en delingskultur, og sosiale medier er med på å forsterke denne delingskulturen betraktelig. Samtidig har konsumet av kultur forandret seg også, kultur er ferskvare, noe som er med på å drive frem piratkopiering i mangel av bedre alternativer. Folk VIL betale, og gjør det også når alternativene er der. Spotify har tilnærmet utryddet piratkopiering av musikk, nettopp fordi tilnærmet all musikk finnes på et sted, til rimelig pris og på en enkel måte.

   Steam har gjort det samme med spill, ved å tilby en kjapp tjeneste, lave priser og bedre produkter enn piratkopiene, så har Steam bidratt til å nærmest utradere piratkopiering av spill på PC. Nå er det egentlig bare film- og TV-bransjen som gjenstår, og vi er på god vei.

   Frem til disse alternativene kom på banen, har måten bransjene har forsøkt å bekjempe piratkopiering på, vært å gjøre de lovlige produktene dårligere og dårligere i forhold til piratkopier. Kopisperrer, regionsperrer og kopibeskyttelsesprogramvare har gjort lovlig kjøpte spill treige, lite brukervennlige og dyrere enn de behøver å være. I tillegg har ikke bransjen gjort noe som helst for å øke tilgjengeligheten før nå. Førstemann ut var Steam… Takket være denne tankegangen er de i dag ubestridt den største distributøren av dataspill i verden, og har nærmest egenhendig utryddet piratkopiering.

   Med en gang spotify kom, så vi at piratkopiering av musikk begynte å forsvinne, og den samme effekten har vi også nå begynt å få takket være netflix, HBO og andre, lignende tjenester. Game of Thrones toppet lenge listen over mest nedlastet, i dag kan jeg garantere at tallet for piratnedlastninger er langt, langt lavere enn før de lanserte HBONordic. Hvorfor? Fordi deres egen tjeneste er av god kvalitet, har gode undertekster, er billig og fordi episodene er tilgjengelig bare få timer etter at de har blitt vist på TV i USA.

   Hva er det som blir lastet ned mest i dag? Ting som ikke er tilgjengelig lovlig… Gamle filmer ingen har rettigheter til å vise, eller filmer og serier som ikke er tilgjengelig for salg, leie eller streaming. Man kan bruke brutale summer på å forsøke å blokkere seg ut av problemet, eller man kan faktisk gjøre noe med det, og heller tjene penger… Alle forskningsprosjekter på piratkopiering viser det samme, de som er de største piratene, er også de største lovlige konsumentene av kulturprodukter. Det er ikke betalingsvilje det står på, det er tilgjengelighet. Man kan kjempe mot internet, men man vil ALDRI vinne. Men man kan gjøre piratkopiering til et marginalt problem, det krever ikke så mye for å utkonkurere det.

   Samtidig bidrar også piratkopiering til å ivareta den delen av vår kulturelle arv som markedet ikke lenger finner kommersielt interessant. Det finnes en rekke filmer og serier det er fullstendig umulig å få tak i kommersielt, med mindre man finner en bruktkopi (som forøvrig også bransjen har forsøkt å gjøre ulovlig å selge videre). Takket være det har vi mistet store deler av kulturarven vår i en tidsalder hvor arkivering er billigere enn noen gang. Å bruke piratkopiering, som i utgangspunktet er et marginalt problem, som døråpner for å sensurere internet er fullstendig galskap, å pålegge tilbyder å stå for sensureringen er enda værre. Vi bør ikke godta et postvesen som åpner og stanser brev, og vi bør ikke godta at internettilbydere skal åpne eller stanse trafikken på internet.

   «Kryptering er selvsagt alltid et slags svar, men det er en merkelig tanke at tyngden av brukerne noensinne skulle bli i stand til å leke katt og mus med regjeringer og myndigheter over lang tid.»

   Det fine med kryptering er at det er relativt enkelt og billig å utvikle, men svært dyrt og vanskelig å knekke…

  • Tjenester som Spotify har også gjort det omtrent umulig for seriøse musikere å tjene penger på utgivelser. Men du hører vel antakeligvis uansett bare på Kygo på iPhonen din.

  • Bjarte Rundereim (svar til Fredrik Weisethaunet)

   «Du tar feil, blokkering av sider har beviselig ingen effekt for å stanse piratkopiering, ingen av landene som har innført det tidligere har kunnet vise til en nedgang i etterkant av en slik dom.»

   Du bommer på mål.
   Antakelig er det ikke lett å vise at forfølgelse av narkotikabruk og salg fører til nedgang i verken bruk eller salg, annet enn muligvis i korte perioder.
   Skal det føre til en konklusjon om at samfunnet skal slutte å forfølge disse lovbruddene?
   Antakelig er det like vanskelig å vise at forfølgelse av tyveri og innbrudd fører til nedgang i tyveri eller innbrudd, annet en muligvis i korte perioder.
   Skal det føre til at samfunnet skal slutte å forfølge tyver?

   En logikk som går på at effekten av en kamp skal styre innsatsen, istedet for at målsettingen med kampen skal styre, er vel jevngodt med å sette vogna foran hesten, som man sa i gamle dager. Opportunisme og bakstrev er andre uttrykk for det samme.
   Etterpåklokskap som styrende prinsipp?
   Ikke smart, spør du meg.

   Resten blir irrelevant lapskaus.

  • Kommersiell fildeling, hvor noen tjener penger på andre sitt arbeid, er med rette ulovlig.

   Men, her er tema ikke-kommersiell fildeling. Til eget bruk. OECD har lage flere solide rapporter, hbor de faktisk har undersøkt saken. Og konklusjonen er at dette er å betrakte som gratis reklame, fordi opphavsretts haverne faktisk til syvemde og sist ender opp til å tjene penger på piratnedlasting.

   Fordi dem som laster ned mest, faktisk er de samme som legger igjen mest penger hos bransjen.

   Så, da bør de sluttenå kaste advokater på kundene sine!

  • «Common carrier» er en teknisk, juridisk og praktisk nyttig parallell, fordi det er det vi snakker om. Når du så kommer med en «det er som en plass på toget», er det verken et tog, en plass eller – for en saks skyld – «en». Når du trenger en elendig analogi for å forsvare hva du mener, bør du kanskje revurdere hva du mener.

  • Kjell Edvard Medhaug (svar til Michael wynn)

   Konsekvensen er at du aktivt må installere plugin for å omgå blokkeringa. Då kan du ikkje lenger skjule deg bak «eg visste ikkje» når du lastar ned beskytta eller ulovleg innhald. Du utfører ei bevisst handling for å omgå ei sperre som er vedteken ved dom, altså basert på vårt lovverk. I prinsippet er dette eit bevisst lovbrot.

  • Alle i hele verden BØR jo installere en slik plugin, hvis den gir deg «frihet på nett».

   Ikke fordi man ønsker å laste ned film, men fordi det er bedre å være fri enn å være «kontrollert». Hvem vil vel la seg kontrolleres frivillig?

   Kanskje de lover å bare sensurere ting som «ikke er bra for meg», men hvorfor skal jeg stole på dem som vil begrense meg?

  • Anonym (svar til T)

   Du blir kontrollert på nett. Den kontrollen slipper de aldri tak i. Nettet blir aldri mer «fritt», om det noen gang var det. Vil du ha et fristed, må du finne på noe nytt.

 4. Greia er nok at Telenor og andre har blitt mer en rene ISPer.

  Nå er gjerne det dem tilbyr «triple play». Altså kabel-tv/strømming, telefoni og data på samme linje.

  Dermed er dem nok bekymret for at kopieringen skal gjøre innhugg i strømmefortjenesten.

  Men samtidig kan dem ikke begynne å blokkere på eget initiativ, for da ender dem bare opp med at folk bytter tjenesteleverandør. Dette erfarte dem når dem prøvde seg med bruksbaserte regninger på DSL, og hadde en drøss med folk som gikk over til Nextgentel og andre.

  Så når nå distribusjons-bransjen (det er hva dem er mer enn produsenter) trekker Telenor (og andre) for retten, så har dem baken dekket. Om folk klager så kan dem bare henvise til dommen og si dem gjør som dem er dømt til.

  Den store tragedien oppi alt dette er at vi har nå ett klart eksempel på at løvebakken er kjøpt og betalt. Lovendringen var ett bestillingsverk fra ende til annen. Utvalget som skulle i sin tid foreslå endringer var fratatt mandat til å vurdere om konseptet opphavsrett fortsatt hadde livets rett. Eneste dem kunne gjøre var å foreslå hvordan lovverket kunne gjøres strengere.

  Vi frykter 1984 osv, men det ser ut til at den ikke vil komme i form av uniformer og militærstøvler. Derimot kommer den i dress og slips.

  Svar på denne kommentaren

 5. Leif Oskar Zetterstrøm

  Pornoindustrien jubler. Er vel de som har tapt mest penger med porno fritt på nettet.
  Er en sang eller film fremført/ vist offentlig er den allemannseie.
  Nye filmer og programvare må rettighetshaverne selv se på om de kan gjøre noe med og ikke gå veien om sensurering av nettet som setter presedens for andre tvilsomme saker.

  Svar på denne kommentaren

 6. Hva betyr dette for det øvrige samfunn utenfor Norges grenser?
  Er det et dårlig forsøk på å stå i fronten for å få andre land til å følge etter?
  Hvorfor er Norge et land som skiller seg mer ut enn alle de andre landene i europa?

  Dette er ikke Kina eller Nord Korea… Hvor er Datatilsynet? De har jobbet hardt i årevis for at nordmenn får fritt internett.

  Hva med DLD?? Fungerer det ikke likevel, slik at de må blokkere TPB som en nødløsning?`

  Hvor er demokratiet?

  Svar på denne kommentaren

 7. Jeg tror det er en større fare for det frie samfunn om piratindustrien får fortsette å ture fram og ødelegger inntektsgrunnlaget til de som har noe å si om verden. Samfunnet trenger kunstnere, filmskapere, forfattere og journalister, men da må en kunne leve av det.

  Svar på denne kommentaren

  • tore hansen (svar til Christian Lo)

   Slapp av, det fantes drøssevis med aktive kunstnere før copyrightlovgivningen kom. Samfunnet vil alltid få sin kunst. Det vi kanskje ikke vil få så mye av, er en strømlinjeformet hitindustri som kun er konstruert rundt å lage billig underholdning for pengas skyld. Men har egentlig samfunnet så veldig behov for akkurat det?

  • Christian Lo (svar til tore hansen)

   Jeg tror dessverre det er de vanlige kulturarbeidere som allerede er en lavtlønnet gruppe som må lide mest pga piratkopiering. Hitindustrien overlever, men får mindre inntekter..

  • tore hansen (svar til Christian Lo)

   Og hva har det med debatten å gjøre at noen kulturarbeidere ikke kan leve av jobben sin? Det gjelder flere yrkesgrupper og da går de fleste og skaffer seg en jobb nummer to fremfor å bruke tiden sin på klaging.

   At du prinsipielt verken forstår forskjellen mellom hvordan disse tåpelige industriene velger heksejakt på kundene sine fremfor å faktisk tilby produktene sine på plattformer kundene har tilgang til, eller forstår debatten om kriminalisering av de som simpelthen tilbyr en fildelingstjeneste (der f.eks. politiske dissidenter kan utveksle informasjon mot undertrykkende regimer) fremfor å rette skytset mot de som bruker tjenesten til noe kriminelt.

   Og da er det kriminelt i den forstand at vi snakker om tenåringer som ikke ser hvorfor de må vente tre uker på en film som allerede har hatt premiere andre steder. Og akkurat det er et det ingen logikk i. Hvis ikke din fantastiske bransje klarer å forstå og utnytte digitale plattformer er altså løsningen deres å angripe ytringsfriheten.

   Hvis ikke du ser hvor dumt dette er, så fortjener du kanskje å være lavtlønnet.

  • «industriene velger heksejakt på kundene sine»

   Folk som deg, altså tyver som stjeler musikk via TPB og lignende, er jo nettopp det motsatte av kundene til plate- og filmbransjen. Dette skjønner du!

  • Nå viser jo statistikk at de som laster ned ulovlig, også er de største lovlige konsumentene.

   Men du virker mer som et sint troll enn noen som er interessert i å diskutere fakta. Fjortisen her er deg, Thomas.

  • Tore hansen (svar til Thomas)

   Jeg har aldri benyttet meg av en fildelingstjeneste men er opptatt av prinsipper. Jeg ser at det åpenbart ikke vil være mulig å ha en vettug prinsippdebatt med deg. Du mangler en objektiv tilnærming til saken og griper til banale og feilaktige slutninger. Ikke godt nok.

  • Christian Lo (svar til tore hansen)

   Jeg ser bare ikke at omfattende piratkopiering som disse sidene står for har noe med ytringsfrihet å gjøre. Det meste av innholdet har du uansett tilgang til lovlig om du bare betaler. Jeg ser det som et større problem at pirater fjerner inntektsgrunnlaget for de som faktisk ytrer seg gjennom film, musikk og bøker.

  • tore hansen (svar til Christian Lo)

   Det du ikke ser ut til å forstå er at The Pirate Bay ikke piratkopierer. Noen av brukerne av tjenesten piratkopierer. Det er som å stenge en vei fordi noen kjører for fort på den.

   Og nei, det er ikke nødvendigvis slik at mesteparten av det som deles uansett er lett tilgjengelig. Det er tungvint for en kunde å forholde seg til ti ulike tjenester for å kunne se de filmene og seriene man vil, eller høre den musikken man vil. Ingen hadde giddet å dra på Rema for å kjøpe brød, men så må de på Rimi for å få tak i ost, og på Kiwi for å handle smør. Folk vil ha alt på ett sted. Og er man på jakt etter noe som er litt eldre eller litt obskurt er det god sjanse for at man overhodet ikke finner det.

   Når tjenestene blir bra nok, slutter folk å dele. Det har skjedd hver gang en ny digital tjeneste av litt kvalitet har kommet på markedet. Det skjedde med Spotify og det skjedde med Netflix.

   Så bransjen får rett og slett ta seg sammen og finne en god digital salgsstrategi, så vil piratkopieringen løse seg av seg selv. Uten at man trenger å bygge ned basale samfunnsmessige friheter kun for profittens del.

  • tore hansen (svar til tore hansen)

   Jeg kan forøvrig føye til at hadde Tim Berners Lee vært profittstyrt, og ikke gitt bort internett til allmennheten, så hadde neppe denne åndsverkbransjen hatt en plattform å krangle om i utgangspunktet.

  • Christian Lo (svar til tore hansen)

   Kjenner kun til den som den største pirat «merkevare» websida, har ikke påstått noe som helst om teknologien rundt den som har vært brukt for å omgå loven.
   Og til det neste du skriver så er det slik at det som piratkopieres mest er det som er mest populært og lett tilgjengelig lovlig som vod eller kino.
   En kan vel påstå at det er tungvint for en kunde å forholde seg til ti ulike matvarekjeder også. Heldigvis trenger en hverken å forholde seg til hverken ti matvarebutikker eller ti vod tjenester. Holder med 1-4 for meg for å bli fornøyd som forbruker. Viaplay er kanskje den beste siden de tilbyr både abonnement, offline tilgang og pay per view videokiosk av nyere titler i samme tjeneste. Selv om kunden er usikker på om den ene eller eller den andre av matbutikkene har elgkjøtt, så er det ikke greit å stjele det fra sentrallageret til butikkene selv om det er din nærmeste nabo og du vet hvor nøkkelen er gjemt.
   Og når blir de lovlige tjenestene gode nok? Mange rettigheter er allerede solgt og låst, fordi det er slik en finansierer og kan lage film. Og de som har prøvd å tilby det som etterspørres, som HBO som lanseres over hele verden samtidig, blir piratkopiert mer enn noen andre med Game of Thrones. Men det sagt så håper jeg virkelig at de lovlige tjenestene blir enda bedre framover og kan tilby «alt».

  • Kristian Kalvå (svar til Christian Lo)

   Vi ser det på rene trafikktall.

   I USA står Netflix alene for større trafikk en torrent-trafikk, nå har jeg ikke tilgjengelig statisitkk for Norge, men jeg vil tro at vi opplever lignende endring i trafikken.

   Tjenestene er «gode nok» når sluttbruker ikke opplever pirattjenestene som bedre. Spotify er bedre enn pirattjenestene fordi (mer eller mindre) all musikk er tilgjengelig, søkbar, avspillbar OG med andre kjekke tjenester som anbefalt å høre på. Netflix er bedre enn pirattjenestene på grunn av automatisk valg av versjon (dvs. du får HD/SD/Surrond/Stereo alt etter hvilken plattform/nettkapasitet du til enhver tid sitter på) og anbefalingssystemet. Pirattjenestene er bedre enn Netflix på grunn av at innholdet ikke geotargetes, holdes igjen av ukjente grunner og i det hele tatt gjør ALT innhold tilgjengelig.

   Det er mulig å konkurrere med gratis, bare tjenesten er god nok. NRK har vist det med, Spotify har vist det og Netflix har vist det.

  • tore hansen (svar til Christian Lo)

   Fint du ser at det er håp for å løse situasjonen på andre måter enn kriminalisering. Et godt tjenestetilbud er den beste medisinen mot ulovlig nedlastning. Håper dette er en holdning som sprer seg til resten av bransjen også.

   Og sånn på tampen, så trenger jeg kun å forholde meg til 1 matbutikk. Matbutikkene har nemlig fattet at de må kunne tilby stort sett alt, eller så vil de raskt miste kunden til konkurrenten. Denne trenden vil nok gjøre seg mer gjeldende på nett etterhvert som leverandører begynner å forstå det digitale markedet de skal tjene. I mellomtiden synes jeg det må være flaut for kulturarbeidere å drive økonomisk heksejakt på tenåringer. Jeg tror nok heller jeg hadde gått for jobb nummer to.

  • Christian Lo (svar til tore hansen)

   Jeg er enig i at et godt tjenestetilbud er den beste medisinen mot ulovlig nedlastning. Stenging av piratsider er en annen medisin. Sannsynligvis fungerer disse to medisinene best sammen 😉
   Og mens vi venter på svaret håper jeg foreldrene til de ungdommene i verdens rikeste land som piratkopierer våkner og lærer barna sine at det ikke er greit å stjele, og omprioriterer noen av pengene deres fra nye dyre mobiltelefoner og merkeklær til å betale for kulturprodukter. Problemet er uansett større enn noe ungdom gjør, det gjelder like mye og kanskje i større grad voksne.

  • Kjell Edvard Medhaug (svar til tore hansen)

   «…som å stenge en vei fordi noen kjører for fort…»
   Hvis du lager ein privat bilbane utan sikkerhetsregler eller annan kontroll, og annonserer i innkjørselen «fri fart, fri tilgang, ingen kontroll» kan du rekne med at dei verste sjåførane finn veien dit. Du kan tjene gode pengar på reklame og drivstoffsal.

   Nokon vil sannsynlegvis kjøre seg eller andre i hjel. Då kan du argumentere med at du gjer offentleg vei sikrare, fordi du har fjerna mange farlige element frå trafikken.

   Gratulerer!

   …eller kanskje du risikerer stenging fordi din bane trugar helsa til ungdom og unge vaksne, som ikkje veit sitt eige beste…

   …eller kanskje fordi banen blir brukt til veddeløp i Mad-Max-stil …

   Vil ei slik stenging vera eit urettmessig anslag mot din fridom?

  • Sikkerhetsreglene er der. Lovgivningen gir ikke anledning til fri nedlastning av alskens, derav begrepet «ulovlig nedlastning». Jeg har heller aldri sett at TPBs slagord har vært «her er det påbudt å bryte norske lover». De tilbyr et verktøy som gir anledning til å dele filer. Det er likevel brukerne som ene og alene tar en avgjørelse om hva slags filer de velger å dele.

   Så analogien din henger ikke helt ihop, men nice try.

  • Det blir litt som å forby biler for å forhindre at folk bryter fartsgrenser. Hvis man skal stoppe piratkopiering, går man etter de som piratkopierer. Det man her gjør er å forsøke å skape en aksept for at det er myndighetene som skal bestemme hvor du får lov til å gå på Internett. At du ikke tar konsekvensene av dine valg, men heller hindres i å ta valg.

  • Christian Lo (svar til Arild)

   Jeg syns det er sunn fornuft å fjerne versting piratsidene fra internett, akkurat som det er fornuftig å fjerne verstingbilistene fra veiene.

  • Kristian Kalvå (svar til Christian Lo)

   Nå er det jo slik at dette ikke er verstingpiratsidene på internett. Det er Pirate Bay og en del som ingen har hørt om. Pirate Bay er størst fordi de har en politisk bakgrunn, alle andre fildelingssider har holdt en generelt lav profil.

   De verste er heller lukkede nettverk hvor man må ha innlogging for å få tilgang, men de er det i hvertfall «ingen» som har hørdt om.

  • Utrolig mye dumt og farlig har blitt presentert som «sunn fornuft». Se hvor mange av de tingene i vår historie som vi i dag grøsser over, som ble innført via mange små, nesten uskyldige steg.

   Det er ikke en debatt om hvorvidt noe er ulovlig. Det er en debatt om det er riktig at kommersielle aktører kan kjøpe seg en lov, og deretter bestemme hvilke deler av Internett du skal få lov til å besøke. Ikke engang om du skal få lov til å gjøre, men hvor du skal få lov å være.

  • Christian Lo (svar til Arild)

   «Kommersielle aktører kan kjøpe seg en lov»??? Hæ? Sunn fornuft er å ikke tro på konspirasjonsteorier. Vi befinner oss i Norge. Her er det kun snakk om å ha tilpassa åndsverksloven og vern av ikke fysisk eiendom til en tid hvor internett eksisterer. Med mindre en ser på internett som en slags hellig ku, så ser jeg ikke noe urimelig med denne dommen.

 8. Kjempeflott Rettighetsalliansen. Nå kan norske skattebetalere sitte og punge ut for den ene rettsavgjørelsen etter den andre mot nettsteder som bare bytter adresser. I mellomtiden har alle med et minimum av teknisk kunnskap for lengst omgått dette tåpelige forbudet.

  For en taperaktig sak å bygge ned prinsipiell ytringsfrihet med.

  Svar på denne kommentaren

 9. Dommen angriper også den frie presse ved Aftenposten.no

  Se min facebookside… Der er bildet publisert!!

  Aftenposten.no nekter meg å publisere kommentar angående registrerte nettsider med thepiratebay hvor Telenor vil blokkere domenenavnet og fått godkjennelse av oslo tingrett uten at andre eiere av domenet får uttale seg i retten… Det er opplagt at retten har blitt lurt, det er URL-blokkering retten trodde de dømte over i kjennelsen, mens telenor har fått retten i Norge til å tro at det er DNS-blokkering som er det riktige…

  Aftenposten samarbeider tydeligvis med telenor og PST, siden de vil hindre denne informasjonen å komme frem!!!

  Svar på denne kommentaren

 10. Største formidler av lenker til «ulovlige» torrents er Google… Skal norske nettlevernadører følge dommen må de blokkere netttilgang til Google i Norge. Helt absurd hele greia. Dette er lite gjennomtenkt.

  Svar på denne kommentaren

  • Håller fullständigt med Thor. Tingsrätten har ju nu ganska enkelt tagit i från människor med en norsk IP adress möjligheten att få använda internet utan sensur. Vakna gottfolk, dom är redan nu på väg att göra Norge till ett diktatur. Vad blir det nästa och vill ni verkligen acceptera sådant???

   Är det konstigt det blir i krig i världen. Norge som alltid säger sig vara ett land med fridom? Visa det då.

  • Anonym (svar til Tom)

   Noen av kjennetegnene på et demokrati er faktisk at det finnes lover og regler som folk følger, at folk betaler for ting som koster penger heller enn å stjele dem, og at det er en viss sensur. Idéen om at «JEG HAR LOV TIL ALT ELLERS ER DET ET DIKTATUR» er kokainsniffer-, tabloidjournalist- og pornosurfer-logikk.

   Det diktatoriske ligger ikke, som du påstår, i at det finnes og håndheves visse mer eller mindre fornuftige regler for publisering. I et demokrati har du ikke rett til å publisere hva som helst. Det totalitære og diktatoriske er derimot at myndighetspersoner og kommersielle aktører tror de har lov til å registrere og overvåke alt sluttbrukerne gjør på nettet, noe som strengt tatt blir det eneste alternativet til at man går etter domener og ISPer (med mindre man ønsker fullt anarki). Det er mye mer i tråd med demokratisk tradisjon at myndighetene fjerner servere som bryter loven og stiller krav til ISP-ene enn at de konstant plager brukerne på den måten.

   Når det gjelder anarki og anarkistiske ordninger, så tror jeg det fungerer greit en stund så lenge et miljø består av ungdommer i en viss alder og livssituasjon. Men med dagens nettdemografi snakker vi like gjerne om folk i femtiårene med full jobb og masse penger på bok som ikke betaler for ting som koster penger. Det finnes kanskje bedre og mer givende måter å late som man er ung og rebelsk på?

  • Anonym (svar til Thor)

   Hvorfor kan man ikke stille krav til Google om at de fjerner opplagte lenker til torrents? Jeg regner med at Google håver inn millioner på å anbefale slike lenker. I samme slengen kunne de gjerne også fjernet opplagte lenker til pornografi. Porno er det faktisk ulovlig å publisere og selge i Norge.

   Tror du algoritmene til Google pr. definisjon gir «perfekte» treff og derfor ikke under noen omstendighet må endres på, blir jeg redd for at du er en av stakkarene som har blitt lurt til å ukritisk google deg gjennom hverdagen. Google gir et sett av treff basert på algoritmer lagd av mennesker. Ikke av Jesus. Algoritmene kunne vært helt annerledes. Hvor ofte har f.eks. et Google-søk uten at du hadde tenkt det sendt deg til, la oss si, marxistisk vinklet analyse av samfunnet, til en forståelig forklaring av matematikken bak et fenomen, eller til å oppdage ymse nye subkulturer du ikke hadde hørt om?

   Google er ikke en hellig ku, og det er på høy tid å få dette aggressive og selvrettferdige selskapet underlagt norsk lovgivning.

  • Thomas (svar til Thor)

   Bullshit! Google legger ikke til rette for grovt tyveri slik TPB gjør. Hadde ikke ulovlige sider som TPB etc. eksistert, så hadde du ikke fått treff på slike sider via Google heller. Argumentet ditt er helt fortapt og helt bak mål. Rett og slett latterlig!

 11. Merkelige greier. Det er ingen som reagerer på at tollvesenet stopper og beslaglegger piratkopierte varer. Men når det er snakk om at myndighetene griper inn for å stoppe piratkopiering på nettet – da hyles og skrikes det om sensur og ytringsfrihet. Helt latterlig.

  Det er bare å innse at behovet for en viss kontroll tvinger seg fram etter 20 år med nett for hvermansen. Datalagringsdirektivet ol. er en skikkelig bekymring – å stenge nettet for et fåtall påviselig kriminelle nettsteder er banalt og uproblematisk. Eller kanskje de som skriker nå, også vil ha barnepornoen tilbake ? Å stenge for barneporno og ulovlig distribusjon av åndsverk er helt analogt.

  Svar på denne kommentaren

  • For en del av oss er det en vesensforskjell om man omsetter produkter basert på menneskelig lidelse og overgrep eller ikke. Jeg får bare håpe at du ikke tror at grunnen til at barneporno er forbudt er at barna ikke får betalt.

  • Per Paalsen (svar til Hest)

   Dette dreier seg om prinsipper. Prinsipper er veldig viktig i saker som dette, ellers ender man opp med å forby/tillate helt vilkårlig etter hva som er gjeldene opinion til enhver tid.

   Det er vanskelig å tenke seg at en nett-liberaler som argumenterer for et helt fritt internet, samtidig kan argumentere for å stenge ute barneporno. Og godtar man å stenge ute barneporno, må man samtidig akseptere at man stenger for annen kriminell virksomhet. Det som er viktig er at dette kommer under kontroll av domstolene – det bør faktisk være slik at en ISP ikke SKAL kunne stenge for nettsteder etter eget forgodtbefinnende, men at det må foreligge en rettskraftig dom til grunn for slike tiltak.

 12. Carina Ekstrøm

  Jag är hantverkare, och mina design har då och då blivit «stulna». Jag ser det som en komplimang. Varför ska jag få betalt gång på gång för något jag tillverkade för länge sedan? Jag gör hellre något nytt. Systemet borde förändras så att man får betalt för ett verk en gång för alla, sedan är det fritt. Bara för att något sprids löpeldsartat betyder det inte att det är den bästa konsten eller hantverket, eller att det förtjänar mer betalning än något annat. Det skulle hellre en oberoende och objektiv jury kunna avgöra. Eller bara ge konstnärer e fast lön så länge de skapar något som upplevs värdefullt för samhället.

  Svar på denne kommentaren

  • Jeg er filmskaper.. Film er så dyrt at jeg trenger å selge filmen på forhånd til distributør (er) i flere land og platformer for å få lagd filmen min. De kjøper retten til å gjøre butikk på filmen. Jeg får mulighet til å lage filmen. Det gjør de ikke i framtida hvis det ikke gjøres noe med piratproblemet, da har de ikke et marked å tjene penger i. Bortfallet av DVD markedet har medført store inntektstap for filmbransjen, og nå er en avhengig at lovlige løsninger begynner å fungere på internett. Jeg som regissør må også investere f.eks. halve lønna mi i en film. Den syns jeg jeg fortjener å få betalt. Da er det surt å se at folk verdsetter oss filmskapere så lite at de stjeler rått,
   selv om de vil ha det vi lager. Og det er surt å se at
   pirattjenestene gjør butikk på reklame uten å dele med skaperne. På lik linje med andre håndverkere syns jeg jeg fortjener å få betalt og kunne leve av yrket mitt.

 13. Dette er helt feil retning, vi risikerer mer sperring av helt andre grunner enn piratkopiering nå som denne katta er ute av sekken.

  Disse opphavsbeskytterene burde heller bruke all sin makt og penger på å utvikle et fullverdig og godt alternativ til tpb.

  Dette er fanken ikke rakettforsking, men det er vel en haug med advokater som hadde mista jobben.

  Etter Spotify, Wimp m.f. er det omtrent ingen som laster ned musikk, rett å slett fordi det er mer tungvint.

  Gi folket EN samlet kilde til film og serier, slipp innhold likt i alle land. Gi brukere mulighet for offline avspilling, og en api slik at folket kan utvikle ulike løsninger for avspilling.

  Da hadde piratkopiering som det eksisterer idag forsvunnet på noen uker!

  Svar på denne kommentaren

  • Du kan jo kreve så enkel tilgang til film som du bare vil, men inntil en slik fantastisk løsning foreligger, så har du likevel ingen rett til å stjele andres verker.

   Det blir som om jeg skulle få lyst på ny fiskestang kl. 2 på natten og fordi ingen sportsbutikker er åpne, så gir det meg rett til å stjele fra butikken. Sånn kan det ikke funke. Det må jo selv dere nedlastningstyver skjønne.

  • Denne formen for proaktiv hånhevelse av mulige forbrytelser, er rett og slett galskap. Uavhengig hva vi måtte mene om bransjens manglende evner eller åndsverkloven..

  • Det at man på forhånd sperrer tilgang til en del av Internett for å forhindre deg i å i det hele tatt velge å laste ned noe – enten det er lovlig eller ulovlig – i steden for å håndtere det i etterkant dersom du gjør noe ulovlig, tror jeg for de fleste mennesker (med tilgang til en ordbok) faller inn under begrepet «proaktivt».

  • Kent Person (svar til OA)

   Hvor i min kommentar står det at jeg krever noe eller laster ned kopibeskyttetet materiale?
   Har konto hos de fleste streaming tjenester og kabel TV. Men jeg hadde hivd alt dette ut vinduet og betalt godt om en videotjeneste lik f.eks. Spotify hadde eksistert.

   Din sammenligning med en fysisk ting blir helt feil, en bedre sammenligning hadde vært:
   Du har en veldig rimelig kinesisk kopi av hele den norske fiskestangen, som du kan skrive ut med pc’en din iløpet av noen minutter. Eller du kan, bestille snella av en butikk, men de har ikke snøre, det må du kjøpe en annen plass. Stanga må så kjøpes en tredje plass, men den får du ikke før etter 3mnd fordi du bor i feil land. Kroker det tilbys rett og slett ikke fra noen butikker så det kan du glemme. Så når du begynner å surre på snøret, så får du beskjed hver meter om hva slags båt leverandøren syntes du burde kjøpe. Når du da gir opp fordi snøret var for langt. Nei, da er alt surret tilbake neste gang du begynner.
   Uff nei, kunne fortsatt lenge andre dårlige sammenligninger for alle de rare løsninger og dårlige design som eksisterer i videostreaming markedet idag.

   Jeg bare sier hva jeg mener hadde løst dette pirat problemet. Bransjens motvilje til dette er ganske tydelig, hvorfor? Nei det vet bare bransjen.
   Dette er heller ikke en ønsketenkning, det gikk jo fint med musikken.

 14. Mange har her redegjort og belyst viktige poenger som jeg håper flere partier nå tar innover seg. Hvis ikke, får dette konsekvenser for mitt valg av politisk parti ved kommune- og regjeringsvalg. Har aldri før stemt Venstre, men de får nå min stemme. Noen ganger er en sak nok. Og denne saken trumfer alle andre saker. Også fordi det er skremmende hvor svakt mitt parti er. Jeg er ikke imot åndsverkloven.
  Denne håndehevelsen handler kun om frykt for å tape penger. Jeg kan lett se mange områder som kan ha bruk for liknende forbud, for å ikke tape penger. Dette er en meget farlig vei å gå. Det at så få politiske partier ikke ser mulig presedens, gjør meg trist. Takk Venstre, for deres kloke kunnskap og mot. NRK bør ta denne saken alene til samfunnsdebatt!

  Svar på denne kommentaren

  • Problemet er at retorikken din kun holder vann fordi loven sier det, ikke fordi den virkelig er «vanntett». Jeg bryr meg fint lite om at Venstre mener det er en trussel mot ytringsfriheten. De får min stemme basert på standpunktet de har tatt i saken.

  • >Problemet er at Venstre her tar feil. Tjuveri er ikke ytringsfrihet.
   Riktig, og piratkopiering er ikke tyveri. Å kalle det tyveri er forsøk på løgn.

   Hvis jeg kunne kopiert klokken din, uten at det kostet deg noe og uten at du i det hele tatt merket det, ville det vært tyveri? Du har jo ikke blitt frastjålet noe!

   Den eneste måten å komme til at «kopiering = stjeling» vil være hvis det bryter med ånsverksloven. Men den har mange problemer. Se f.eks: writ.news.findlaw.com/commentary/20020305_sprigman.html (The mouse that ate the public domain).
   Ånsverksloven, som den er i dag, er en lov MOT forbruker og folket. Altså en veldig merkelig lov, ettersom de fleste(alle?) lover er ment å TJENE folket!

   Og til slutt:
   Greit om man ikke prøver å kriminalisere barn på nett så mye. Det er jo strengt tatt barn og unge voksne som er «nett pirater».

   – T

  • Thomas (svar til T)

   Enda en som forsøker å rettferdiggjøre sine egne tyverier med noen høyst merkverdige forsøk på analogier. Er du 14 år eller?!

  • Hm. Det er lurt å være forsiktig med å kalle andre for tyv. Spesielt på bakgrunn av det han skrev. Om han er 14 år eller ikke, har ingenting med saken å gjøre. Er du 89 år eller? Så kan jeg med rette antyde at de eldre ikke er så oppdatert på dagens teknologi, overført betydning deg, men det er veldig lite flatterende. Og stiller meg i et dårlig lys.

  • Om han er 14 år, så er sjangsen for at han har mer peiling på dette enn deg ganske stor. Det er de unge som merker prisene på spill, tv-serier og film best. Men dette er ikke en debatt om kopiering og deling, det er faktisk en debatt om menneskets ytringsfrihet, noe som burde veie mer enn alle penger i verden.

  • Si meg; hvor får fjortisene, som du påstår merker prisene på musikk og film mest, pengene til disse filmene og musikken fra?

  • Thomas (svar til T)

   Du mener at de som da har stor nytte av åndsverksloven(kunstnere, musikere, arkitekter osv. ), de er plutselig ikke en del av «folket»?!
   Bra du ikke hadde ambisjoner om å bli jurist, for å si det sånn.

  • > Du mener at de som da har stor nytte av åndsverksloven(kunstnere, musikere, arkitekter osv. ), de er plutselig ikke en del av «folket»?!
   Jeg er fornøyd med at du ikke klarte å si produsenter eller rettighetsbransjen, men måtte gjemme deg bak et fint slør av «kunstnere, musikere, arkitekter osv.».

   > Enda en som forsøker å rettferdiggjøre sine egne tyverier med noen høyst merkverdige forsøk på analogier. Er du 14 år eller?!
   Her beviser du at du ikke har noe å komme med. Du trenger da ikke diskriminere unge.
   Hva var galt med analogien?

 15. Skulle tro kopiering var ett nytt fenomen. Har alltid vært der og har aldri vært noe problem. Vi begynnte med og kopiere noter for flere hundre år siden. Har selv gamle kasset opptak fra 10 i skuddet ennå. 2 stk VHS spillere kunne kopiere en god film eller 2. Vi kjøper lovlig media som aldri før og dette vil øke. Ser ikke problemet. Gidd ikke se en film mer enn 1 max 2 ganger anyway. Ligger i hyllen og samler støv. Eller en fil som aldri blir brukt. Få bukt med hysteriet. Media industrien lever i tiden og må utvikle seg. Kjemp for det frie åpne nettet og ta deg en tur på kino når du vil. Eg vil ha tilbake Napster.. Hehe he!

  Svar på denne kommentaren

  • Kristian Kalvå (svar til Edward S)

   Telenor er ikke problemet her, de har all grunn til å være fornøyde med resultatet av saken. De har fått frem at de som ISP ikke skal kunne blokkere innhold på eget initiativ, men forholder seg til rettslige kjennelser.

   Nå finnes det jo mange måte å omgå denne blokkeringen, så du trenger ikke bytte ut Telenor på grunn av denne kjennelsen.

 16. Vel, kommentarfeltet tar seg av saken som artikkelen viser til, for min egen del spiller det liten rolle, jeg har piratkopiert og når det piratkopierte materialet var noe særlig å ha så har jeg siden kjøpt det, med svært få unntak. Omtrent som når jeg står i en platebutikk og hører på noe på headset og siden velger å kjøpe det. For ikke å snakke om de ca 500-1000 gangene jeg har brukt bittorrent for å dele fullstendig lovlige filer(mine egne, copyright TommyTommy i både privat- og jobbsammenheng).

  Om jeg kan få komme med en aldri så liten brannfakkel her så er det problemet med teknologisk utvikling i forhold til retts-systemets utvikling som er den store saken her:

  Dette er ikke første gangen at domstolene fullstendig misforstår effekten av en dom angående nyere teknologi (som et eksempel; patent-rettsaker mellom forskjellige utviklere av både program og elektroniske dingser).
  Hva blir gjort innen domstolene for å forstå utviklingen vi alle er med på enten vi vil eller ikke?
  Det bør snarest opprettes spesielle avgreininger av de tradisjonelle domstolene der det faktisk sitter folk som har greie på slike ting, i stedet for at de som har «tradisjonell» kriminalitet som sitt vanlige arbeidsområde klarer å komme opp med en rettskraftig dom de mest sannsynlig ikke forstår bæret av.
  Dette vil ikke bli et mindre problem med årene, snarere tvert imot da teknologien går ekstremt raskt frem, mens jussen ligger tradisjonelt en 1-2 hundre år bak i tid.

  Åndsverksloven o.l. er jo et godt bevis på dette. Det er ingenting galt med åndsverksloven i seg selv, jeg har selv produsert materiale som denne loven beskytter, men det er virkemidlene det er noe steike galt med i denne saken.
  En presedens som denne kan være livsfarlig for et demokratisk samfunn, da det åpner (helt sikkert uten domstolens mening IMO, og det er en del av problemet) for flere slike saker da det ikke nødvendigvis er snakk om «stjeling», men faktisk ytringsfriheten selv, som vi i et demokratisk samfunn er helt avhengig av.

  Denne dommen har ingenting med tyveri å gjøre, såvidt jeg kan se er det en stor misforståelse – og jeg kan for alt jeg klarer ikke se hvorfor Telenor skulle være «fornøyd» med dommen. Hvorfor i svarte Jesus skulle de bry seg om slikt for? Akkurat der begynner konspirasjonsteoriene mine (nei, jeg har ikke laget noen enda, men om jeg gjorde det så kan jeg desverre ikke dele de med dere da jeg sitter på en telenorlinje akkurat nå 😉 ), en ISP skal da for faen ikke bry seg om hvilken type trafikk som går over linjene sine. Det er en selvmotsigelse av dimensjoner.

  Og en fullstendig unødvendig en.

  Svar på denne kommentaren

  • «Fornøyd med kjennelsen» var kanskje ikke i dette tilfellet det smarteste ordvalget fra Telenor i tolkningen av uttalelsen som Uribarri klargjord.

   Fornøyd i betydningen at ansvaret for slike avgjørelser tilhører rettssystemet og ikke andre parter, men som i dette tilfellet har en mer vanlig tolkning der Telenor sees å velge side i saken.

 17. Fildeling bidro til å få frem strømmeløsninger som vi har i dag – NetFlix, HBO, Spotify etc. Uten «piratene» ville vi fremdeles betalt 179 kroner for en CD og 300++ for en film. Og de hadde vært låst til deg og din mediespiller.

  Bransjen sutrer over manglende inntekt, og glemmer helt at verden faktisk gjennomgår en massiv økonomisk krise. De klager over redusert vekst, mens de fleste andre opplever tap…

  Jeg drar på konserter, kjøper merchandise fra artistene og plater innimellom. Lurer på om jeg får noen slags kompensasjon for CD-plater i samlingen som ikke lenger fungerer… De eldste er 25år gamle, og tross fin behandling er flere begynt å svikte. Sa ikke bransjen at de skulle vare evig?

  Det er vel stort sett bare i Norge man har lov til å ta backup av egen musikk. Og det har møtt motstand. Lurer på hvor lenge det varer, i det klimaet vi har nå…

  Svar på denne kommentaren

  • Hvis alle stjeler Hugo Boss dresser i stedet for å kjøpe, så vil Boss tvinges til å lage dresser i Moldova og selge dem til gi-bort-pris. I henhold til din fantastiske logikk bør alle følgelig starte med butikktyveri av dresser. Logikken din svikter totalt, din narr.

  • Frank R Petterson (svar til Thomas R)

   du har helt rett. de store bandene gir nå all sin musikk gratis til alle som vil ha og oppfordrer lytterne til å pirat kopiere musikkes så mye som mulig , det gjør at de når ut til et mye større publikum son kanskje aldri ville ha hørt om dem. og å stoppe pirat kopiering som utgjør mellom 40 – 60 prosent av all trafikk på nettet? lykke til med det!!

 18. Tor-Olav Berntzen

  Vil ikke dommen også ramme f.eks. Google som også lagrer lenker til piratkopiert materiale ?
  Den rammer iallefall Facebook som inneholder store mengder ulovlig kopiert materiale, som de ikke fjerner selv etter å ha blitt gjort klar over dette.
  I så fall, hvem fører disse sakene ? Vil de bli ført hvis de som er krenket ikke har ubegrensede midler til advokater`?

  Svar på denne kommentaren

  • Leste om loven da den ble vedtatt for et par år siden og forsto det da som at sider som YouTube og Facebook ikke vil kunne stenges, loven er vel rettet mot type udiskutable ulovlige nettsteder.

  • Piratbay inneholder ikke ulovlige kopier slik som facebook eller youtube. Piratbay er en søkbar adresseliste og ligner mer på google en noe annet. Å forsøke å sensurere piratbay vil ikke gjøre at piratkopier forsvinner.

  • Kristian Kalvå (svar til Christian Lo)

   Det finnes MYE mer ulovlig materiale på YouTube og Facebook. The Pirate Bay lagrer lister over hvor man finner innhold (som ofte er ulovlig delt), YouTube og Facebook lagrer innholdet. Enhver YouTube-snutt som er lagt ut uten rettighetshavers tillatelse er et brudd på åndsverksloven, og det å se den er like problematisk som å laste noe ned fra The Pirate Bay. Det samme gjelder alle snutter med musikk i bakgrunnen.

   Det burde ikke være veldig vanskelig å argumentere for at YouTube legger til rette for det aller aller største bruddet på åndsverksloven. Ja, YouTube har bygd inn automatiske verktøy for å få fjernet åndsverksbeskyttet innhold, men vi ser jo at det hjelper lite i den store store kontinuerlige strømmen med nytt innhold.

  • Logikken din er altså at youtube må stenges fordi 1% av innholdet er brudd på opphavsrett, men TPB skal ikke stenges selv om 99% av innholdet er brudd på opphavsrett. Du er ikke akkurat den smarteste nerden jeg har møtt på …

  • Tor-Olav Berntzen (svar til Thomas)

   Jeg tror du misforstår.
   Torrent trackers inneholder 0% ulovelig materiale. De inneholder kun peker til slik materiale.
   Facebook f.eks. inneholder faktisk ulovelig materiale, som de ikke sletter når dette blir varslet.

   Det blir veldig som forholdet mellom de som stjeler, og de som vet hvem tjuven er. Her går tjuven fri, selv når han er kjennt, men han som kjenner han blir tatt.

 19. Mye bra debatt her, men dessverre sitter man kun igjen med brukeren «Thomas» som svarer på alt han ikke liker med unyanserte gjentakelser, og runder av grumset sitt med latterlige hersketeknikker. Du er satt til veggs flere ganger her, Thomas. Men du unnlater konsekvent å svare på disse innleggene. Du fremstår kun som et kverulerende unyansert fjols. PS: Jeg er 38 år.

  Svar på denne kommentaren

  • Dette var det hele du evnet å lire av deg, din klovn. Ikke ett ord relatert til tema, men derimot et helt innlegg dedikert til personangrep. Du er virkelig en idiot!

  • Espen Bjarke (svar til Thomas)

   Hei Thomas… Du kan men hva du vil, men skal du sove trygt om natten MÅ du gi deg med personangrep. Eg skal love deg det bare går ut over deg selv. Syntes faktisk synd på deg. Du trenger hjelp… Og ja! Dette er oxo personangrep til og mot deg… Ta deg sammen…

 20. Hei.
  Når det i teksten står at Telenor ikke benytter seg av «common carrier«-argumentasjon, betyr det at Telenor, og dei andre som nå stenger tilgangen til noen nettsteder, vil kunne bli holdt ansvarlig for det folk henter fra deres nett-tilgang?

  Svar på denne kommentaren

  • De har jo helt klart sagt at de er ansvarlige med den innstillingen. Desverre er det umulig å laste ned noe som er kopibeskyttet på piratbay så vi kan ikke få testet dette i praksis.

   Som de fleste burde vite så er ikke piratbay en side med piratkopier men kun en adresseliste lik telefonkatalogen.

  • Line Madsen (svar til Bård)

   Tenkte meir på at hvis en person blir dømt for å ha lastet ned barneporno, og dette skjedde over fx Telenor sitt nett, kan da Telenor bli dømt i ettertid på grunn av de signalene de har gitt med sitt forsvar i denne dommen? ( Forstår ikke hvorfor slike nettsider ikke ble blokkert før nettsidene nevnt i denne dommen. )

 21. Roald Kristensen

  Denne loven, som ble avgitt av tingretten i skjul for offentligheten og involverte inntill den var avgjort er et hån mot ytringsfriheten vi har, mener jeg. Ikke for at det hinder noen i å tilegne seg en kopi av en film eller en lydfil. Tiden vil vise at dette var bortkastede midler og tid.

  – Jeg kan se for meg denne loven gjort i andre typer virker/organisasjoner:

  Bomveiselskapet AS eid av Sigurd Nyt og Bjarte Drag bygger en 4 felts motorvei fra Oslo til Trondhiem. Det fantes ingen vei mellom disse byene før så S.Nyt og B.Drag tjente seg søkk rike på veien de hadde bygd. Det fantes mange små veier nordover fra Oslo og sørover fra Tr-heim. Men ingen av dem var knyttet sammen, det varte helt til brødrene Pir og Ate som hadde arvet halve hver av en stor gård midt i mellom Oslo og Trondheim en dag satte seg ned en dag og besluttet på hver sin side hjelpe sine nærmeste naboer med at de bygget en grusvei rett over deres gårder som nå knyttet Bay sør og Bay nord sammen til en stor gård igjen. I samme slengen ble det nå enda en vei som knyttet Trondheim og Oslo, men siden brødrene Bay ikke hadde noen intensjon om å bli rike, tok de ikke betalt for at deres naboer også benyttet denne grusveien. Med tiden spredde ryktet seg om denne veien for flere og flere innbyggere langs disse små veiene, og en selvfølge av det var jo at S.Nyt og B.Drag tapte penger på sin flotte 4 felts motorvei. De prøvde fortvilt å få myndighetene til å få brødrene Bay til å fjerne veien , men forgjeves.. Så prøvde de å gå etter alle bilistene som benyttet denne grusveien, heller ikke det med noe hell. De engasjerte så advokatene Leif Øgn og Ragnar An til hjelp. L.Øgn og R.An fant så ut med bruk av en effektiv metode kaldt statistikk manipulering at alle bilister nordover fra Oslo som ikke kjørte på S.Nyt og B.Drag sin motorvei var å anse som et potensiellt tap og at det var sannsynlig at bilistene skulle returnere var kunne de doble tapet. Dette gjalt også bilister sørover fra Trondheim, uavhengig om de krysset Bays gård eller ikke. Disse tallene tok advokatene L.Øgn og R.An med seg tilbake til myndighetene og igjennom domstolen saksøkte de Statens vegvesen, og fikk dem til å stenge for en av små veiene til en av byggefeltene nord og sør for hendholdsvis Oslo og Trondheim.
  S.Nyt og B.Drag trodde nå at alt var i skjønneste orden. Advokatene L.Øgn R.An var nå også blitt søkkrike så de var selvsagt veldig fornøyde.

  Har du giddet å lest helt hit så skjønner du kanskje at alt over er sprøyt, men det er akkurat så meningsløs jeg ser på loven tingretten nettopp har laget til angående blokkering av dns. for i morgen så er alt oppe og går igjen og det har hatt liten eller ingen innvirkning på antall besøk på Pir Ate Bay… (tog du han) 🙂

  ha en ellers bedre dag 🙂

  Svar på denne kommentaren

  • Tingrettene avgir ingen lover. Tingretten avsier dommer, kjennelser og beslutninger. Disse er ikke hemmelige, men derimot offentlige som bare det. Om du gidder å rive deg løs fra dataen og Colaen, så kan du til og med stikke bort på tinghuset og følge forhandlingen, men det blir vel for slitsomt for en datanerd som deg.
   Dere nedlastingsentusiaster er utrolig påståelige men samtidig ufattelig dumme, ureflekterte og kunnskapsløse.

  • Roald Kristensen (svar til Thomas)

   jøss. trakket jeg på foten din. beklager, viste ikke at du gikk uten vernesko med ståltupp. skal se meg for neste gang.
   Personangrep på meg hjelper ikke din sak noe.
   urk.. hvorfor gidder jeg,

   ha en bedre dag/kveld thomas. Håper du føler deg bedre i morgen.

 22. Kampen mot et fritt internett | Trollheimen Design

  […] fordrer også at kryptering gjøres ulovlig. «Noen» utdyper i vårt kommentarfelt: «Det hjelper lite med dyp pakkeinspeksjon hvis materialet som sendes er kryptert, så […]

  Svar på denne kommentaren

 23. Kristian Kalvå

  Jeg kikket på «The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz» på NRK i går (forøvrig en BRA dokumentar som du bør se med én gang) og ble minnet på SOPA (Stop Online Piracy Act) og Internet Blackout.

  Nå er det litt for lenge siden jeg var inne i SOPA (man glemmer jo ting som ikke blir noe av) og jeg har ikke satt meg skikkelig inn i nøyansene i åndsverksloven, men ligner ikke denne rettsavgjørelsen på nøyaktig det man argumenterte som resultater av SOPA?

  Hvorfor er det da slik at SOPA og PIPA i sin tid ble møtt av store demonstrasjoner, store nok til at internett gikk i svart en dag, så kan Norge innføre lignende lovverk uten særlig stor ståhei?

  Svar på denne kommentaren

 24. Håper at filmbransjen aldri skjønner hva som slår dem i ansiktet akkurat nå.
  jeg kan sove skikkelig godt, vel vitende om at næringsdrift uten livets rett er akkurat det… næringsdrift uten livets rett.

  hvem har sagt at det er en menneskerett å kunne jobbe med sin yndlingsfavoritthobby <3<3<3, og i tillegg være sikret bøttevis med penger siden alle skylder deg mye mer enn produktet ditt noen gang har vært verdt?

  voks opp, få dere en jobb og overlat filmskaping til de som vil gjøre det fordi de har noe å si og visjoner, ikke bare fordi mamma og pappa advokat står foran deg og truer alle de skumle kundene til å bruke mer penger på akkurat deg og ditt produkt som du representerer for en artist, for kun litt av omsetningen…stakkars lille mediabransjen… vil du ha en klem før du dauer sakte i ditt eget lille helt lovlige navlestirreshow?

  trollthomas får mene akkurat hva han synes om hva _jeg_ driver med til daglig, jeg driter så hardt i hva andre tror om mine mediakonsumvaner at det er helt latterlig!
  er ikke med det sagt at jeg _ikke_ er ansatt i mediabransjen, skaper film og egentlig bare har funnet løsningen på hvordan tjene penger på det…. det er ikke så vanskelig thomas, synd du ikke vil vite det 😉

  mer penger på meg.

  i denne verden så kan man fronte hvilken sak man vil, fra hvilket perspektiv man vil heldigvis… stjele shit er også ulovlig, hvilket også er greit..
  så lenge majoriteten av ting jeg vurderer å kjøpe er såpass lavmål kvalitet på produksjon kontra effekter, så har jeg ikke engang dårlig samvittighet for å la være… ofte har jeg dårlig samvittighet for å ha brukt tid og penger på å se en hollywoodoppfølger…

  hvor kan jeg henvende meg for å få pengene tilbake for en film jeg angrer på at jeg så?

  nei vent, er det kanskje ikke min rett å angre på å ha konsumert et åndsverk? bør jeg gå kanossagang og donere alle mine fremtidige inntekter til de stakkars produsentene som ikke kunne noe for at jeg valgte å se deres fordummende produkt uten å vite hva jeg gikk til?

  jeg brukte å løpe rundt med lapp foran øyet som alle andre, men som de aller aller fleste har jeg vokst opp og forstått at mediakonsumet jeg _vil_ støtte, koster penger… ergo jeg støtter _kun_ de artistene og produsentene som møter mine standardkrav, resten boikotter jeg med all verdens enkelhet.

  så, for å oppsummere: jeg trenger ikke ha synspunkter om piratkopiering, siden dette er et så marginalt problem at det nesten ikke er verdt å nevne.
  bransjen skyter mygg med luftvernskanon og det er nok ikke snakk om veldig mye tid før de skyter seg selv nok i foten til å endelig gå ned med mann og mus.
  kanskje vi da endelig kan få en filmbransje som bryr seg om artistene og faktisk vil selge ting til kundene sine, istedenfor å piratendre lovverk i nasjoner.

  Svar på denne kommentaren

 25. Er det ingen som tenker på at tpb har masse annet enn bare lenker til piratkopierte åndsverk? Det er tonnevis med artister som ikke engang har forleggere som deler sine ting i håp om å bli oppdaget. Selvsagt, slikt liker ikke mediamonarkiet.
  Det er multikulturelle filmer man antakeligvis aldri hadde brydd seg om noensinne om man ikke hadde plukket det opp fra internett – med opphavsrett, javel, men på et annet språk du kanskje vil lære.
  Det er ting en nybakt programmerer eller grafikk artist kan hente for å lære seg gamet. Hvilken idiot går hen og kjøper et 5-12000 kr produkt som man aldri kommer til å bruke igjen? Åja, du med pappa’s penger. Bortsett fra deg da. Ulovlig, men til syvende og sist kommer den nå profesjonelle til å kjøpe produktet – fordi support ikke følger med «piratkopier»-ei har en student råd til noe slikt. En demoversjon gir hverken tid eller mulighet til å prøve noe nytt.
  Dessuten kommer de fleste filmer og musikk med nettadresse hvor den opprinner fra – promotion! Noen ganger piratgrupper, men for det meste fra der produktet opprinner… Så hvem deler hva?
  Alle ser ut til å handle i egeninteresse, og det er den lille mann som får svi til slutt. Personlig ser jeg ikke mye på Hollywood- eller norske filmer. De jeg har, har jeg OGSÅ dvder av! Norske er for tragiske og overspilte, men Hollywood har samme malen for alle sine filmer. Musikk.. Hah. Få artister som faktisk kan synge. Kanskje da. Når man bruker unge naive sangere med auto-tuner, må musikk-industrien skylde på andre enn seg selv. Selvsagt. Og hva er dette tullet med å kalle det for stjeling? Det er pirat-KOPIERING. Produktet blir liggende like bra i hylla. Les bladet nå, kjøp albumet når trygden kommer… Fildelingssider har ikke bare ett perspektiv, men det er åpenbart det som har blitt presentert. Hyyl – åndssvakloven! Norge skulle skamme seg. Når du blir fan av en gruppe/artist/tema – hva blir den naturlige følgen? Franchise. Prøv å laste ned en Yoda-dukke. Idioter.
  Jeg har lastet ned fra tpb. Og det har medieindustrien faktisk tjent på. Så kom ikke her. Jeg har sagt mitt. Kall meg tyv og kjeltring. Ekte skurk som hadde spadd opp lapper for en full Alien av H.R.Giger. Nei vent. Kan ikke laste ned. Uffda. Hadde definitivt kjøpt meg et Thomas-troll til å ha på bordet.

  Svar på denne kommentaren

 26. fordelen med at man prøver å dytte ut slike lover er at ny desentraliserende teknologi, som ipfs, vil få et løft.
  informasjon vil alltid prøve å være fritt, og pga internetts natur vil lovene alltid være ett skritt bak teknologien. dette har vi jo sett gang på gang. først kom napster, så fikk vi limewire, så fikk vi bittorrent.
  jeg vet ikke om ipfs blir det neste, men det vil komme noe nytt som blir enda vanskeligere regulere med lov. kanskje det betyr at vi endelig får et samfunn som forstår viktigheten av fri informasjonsflyt og et fritt internet?
  det er lov å drømme ihvertfall…

  Svar på denne kommentaren

 27. Slik jeg har forstått hvordan nettsteder som f.eks. TPB er: Det er et digitalt oppslagsverk som inneholder adresser/annonser hvor det er mulig å få tak i digitale produkter og dårlige kopier, av både lovlige og lovbeskyttede produkter.
  Til sammenligning kan vi kanskje si at det blir som en markedsplass der vi finner flere som gir bort hjemmebrent vodka som anerkjent merkevare på Stortorget i Oslo. Det er ulovlig, og vi beslutter å stenge hele torget for alle som kommer fra f eks Finnmark. Fordi vi mener at de konsumerer illegal vodka fra dette markedet og vinmonopolet tror de taper penger, og vi klarer ikke å stoppe strømmen av Finnmarkinger til denne plassen. De andre tilbyderne av hjemmelaget øl og mikrobryggerier mister samtidig sin markedsplass.
  Nå er ikke sammenlikningen helt korrekt. Kunne enkelt brukt opptak og kopi av produkter som eksempel, men prinsippet bak omsetning av ulovlige produkter kan sammenlignes selv om de bare annonserer hvor du får tak i dette. Skal vi stenge i frykt for tap av inntekt, eller ulovligheter, bør vi prinsipielt vurdere å stenge flere områder i storbyene. Ja for er det ulovligheter vi vil til livs ved bruk av slike virkemidler, kan vi stenge alle steder som bryter norsk lov. Nå handler ikke dette om å være for eller imot ulovligheter, men motstander av virkemidlet som samtidig begrenser bevegelsesfriheten vår. Saken bør skape presedens, og kanskje man burde vurdere crowdfounding fir å finansiere motstand eller for å bidra til mer urimelig stenging. Noen ganger må vi gå et stykke i feil retning før vi oppdager at vi er på feil vei.

  Svar på denne kommentaren

 28. Hvor er knappen ved siden av hvert inlegg som man trykker for å varsle om at usaklighet, personangrep og lignende hersketeknikker benyttesi debatten? Jeg får helt mark av å lese trollet «Thomas» sine usaklige uhøffligheter og skulle likt å uttrykke min misnøye ved å kunne merke «Thomas» som en useriøs debattdeltaker (m.a.o. sløsing med andres tid o.l.) basert på psykologi-undersøkelsen som fant at internett-troll lider av hjerneskader av typen, sosiopati, psychopati o.l. [https://www.PsychologyToday.com/blog/your-online-secrets/201409/internet-trolls-are-narcissists-psychopaths-and-sadists], hvorpå den medmenneskelige og humane aspektet ikke lenger er automatisk tilstede, noe som ofte resulterer i at hele debatten bærer preg av (/reduseres/forvrenges til) disse få hjerneskadde individene sin forvrengte form for inhumane og makt-spill-fokuserte kommunikasjonsformer, i motsetning til saklige, objektive, høfflige o.l. sannhetssøkende debatter, synes jeg:) Men hvordan man skal unngå at høfflige og saklige ‘shills’ [https://en.wikipedia.org/wiki/Shill] får bli med i debatter blandt mennesker, når ‘shills’ representerer livløse organisasjoner og deres respektive aksjeholdere o.l., vet jeg ikke, enda:)

  Svar på denne kommentaren

  • Thomas er ikke et troll: Han har jo helt rett i alt. Han har dessuten all rett til å komme med personangrep mot opplagte lovbrytere.

   Og til orienterting: Å klistre psykologiske diagnoser på folk er langt verre personangrep enn det han kom med… Spør du meg, er apati og påklistrede smil farligere enn at folk blir engasjerte og sinte mens de tross alt snakker sak. Så får du heller holde deg unna nettet og gjøre noe annet en stund hvis det blir for mye for deg. Det er nemlig ingen menneskerett å kunne virre rundt på nettet hele dagen uten å bli utfordret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.