nrk.no

Dette er overgrepsforumene

Kategori: Scandiland


Mens de skandinaviske pedofile stort sett kan finnes på Scandiland, har NRK kartlagt flere andre debattforum hvor pedofile møtes for å dele innhold.

Scandiland fremstår som en liten aktør i forhold til noen av de grovere forumene. Spesielt ett av disse forumene er ekstra graverende, og fungerer som en åpen delingsportal for grovt overgrepsmateriale. På grunn av at forumet aktivt bistår i spredning av ulovlig materiale, velger vi å ikke frigi navnet på dette forumet.

Det grovere forumet deler overgrepsbilder og -videoer av barn helt ned i spedbarnsalder. Her har over 160 000 pedofile valgt å registrere en konto.

Spesialiserte dataprogrammer

I vårt arbeid med dette temaet, har vi bygget spesialiserte dataprogrammer som har hentet ned og generert statistikk fra de ulike forumene. Denne statistikken inneholder blant annet informasjon om registrerte brukere, som når de valgte å bli medlem, hvor mange innlegg de har og hvilken rangering de har opparbeidet seg.

Vi har også sammenstilt medlemslistene fra flere av de ulike forumene, og har funnet en rekke brukernavn som er registrert på tvers av forum.

Av de 1150 brukernavnene som er registrert på Scandiland, er 450 av disse også å finne på det groveste av forumene.

Et tredje forum er bygget spesifikt for deling av bilder og videoer av gutter. Her deles det også grovt overgrepsmateriale, og vi velger derfor å ikke frigi navnet på dette forumet. Medlemslisten viser at over 50 000 brukere har valgt å tilknytte seg dette forumet.

Også her fant vi 150 av Scandilands brukere.

Mye av delingen foregår i lukkede kanaler

På det mørke nettet foregår mye av kommunikasjonen på tomannshånd, og chatteprogrammet TorChat muliggjør svært anonym kommunikasjon mellom to parter. TorChat, som navnet antyder, benytter seg av Tor-nettverket for sikker og anonym kommunikasjon.

Flere kilder sier til NRK at TorChat brukes mye av pedofile for utveksling av informasjon og bildemateriale.

En «Kickstarter» for overgrepsmateriale

Begrepet folkefinansiering har blitt et populært begrep de senere årene, og brukes ofte når man omtaler nettsider som Kickstarter og Indiegogo. Dette konseptet tok også de pedofile til seg.

Et nettsted på det mørke nettet har spesialisert seg på folkefinansiert produksjon av overgrepsmateriale. Formålet med nettsiden var at overgripere kunne søke andre pedofile om støtte til produksjon av overgrepsmateriale. Ved publiseringsdato var det ikke mulig å få kontakt med den aktuelle nettsiden, og rykter på det mørke nettets åpne debattflater hevder at siden er tatt ned.