nrk.no

Kvifor lagar ikkje NRK appar for Windows Phone?

Kategorier: Apps,NRK,NRKTV & Windows


Ein del brukarar av NRKbeta har spurt om kvifor NRK ikkje lagar eigne appar for Windows Phone og andre Microsoft-plattformar. Vi har svart kort i kommentarfelta til no. Her kjem det lange svaret!

NRK TV og NRK Radio er i dag tilgjengeleg på ei lang rekkje ulike plattformar.

Primærtenestene vår er nettversjonane tv.nrk.no og radio.nrk.no. Nettsidene fungerer på så og seie alle plattformar, og vi har brukt svært mykje tid på tilpassingar slik at dei skal fungere «over alt».

For enkelt andre veldig store plattformar lagar vi eigne løysingar i tillegg. Dette reknar vi som sekundærtenester – primærtenesta er framleis nettversjonen. I dag har vi appar for iOS (iPhone og iPad), Android, Apple TV, Chromecast og fem store smart-TV-ar. Om kort tid kjem vi med ein eigen app for Android TV.

Når lagar vi ein eigen app for ein plattform?

Utgangspunktet vårt er at det ikkje er vår rolle å vere teknologidrivarar. Vi utviklar altså ikkje tilbod for små oppstartsplattformar; vi skal vere til stades der publikum er.

I utgangspunktet lagar vi berre appar for plattformar som er i vanleg bruk blant nordmenn. Vi har altså ikkje som mål å vere fyrst (sjølv om vi er det av og til), men at vi skal vere til stades på plattformar som er mykje brukt blant nordmenn.

Vi kan ikkje lage appar for alle plattformar, mest fordi det fører til enorme vedlikehaldskostnadar. Vurderinga er altså om ein skal ha rask utvikling på få plattformar, eller treig utvikling på mange plattformar. Akkurat no prøver vi å ha ein balanse: Eit rask utvikla primærprodukt (tv.nrk.no og radio.nrk.no) og eigne produkt for dei mest brukte andre plattformane.

Korleis er bruken av NRK TV i dag?

Operativsystem
I perioden 1. januar til 1. mai 2015 var det 56 millionar økter (sesjonar) i nettversjonen og mobilappane til NRK TV (altså ikkje inkludert Apple TV, Smart-TV og Chromecast).

Du ser dei seks største operativsystemfamiliane i grafen. Om vi skal dele opp operativsystemversjonar hadde 23 % Windows 7 og 5 % Windows 8.

Det ein ser av statistikken vår (og alle andre store norske nettstader) er at Windows er dominerande på desktop; at Android-bruken er forbausande låg og at iOS-bruken er forbausande høg (trass i at det er mange fleire Android-telefonar blant nordmenn enn iPhone). Ein stor del av iOS-bruken hos oss er barn som har arva dei gamle iPad-ane til foreldra sine.

Universal Apps

Nokre av NRKbeta-lesarane har føreslått at vi skal lage Universal Apps for Windows, Xbox og Windows Phone. Her kjem ei litt teknisk forklaring om kvifor Universal Apps til no ikkje har vore interessant for NRK TV.

Universal Apps kom i Windows 8 og var meint å opne for at vi kan lage «éin» app for fleire plattformar (Windows Phone, desktop-Windows, brett o.s.v., men ikkje Xbox). Ein må framleis lage eitt design per plattform og ein må byggje ei fil per plattform appen skal fungere på. D.v.s. at appane ikkje er så veldig universelle. Dei fleste brukarane av Windows 8 slår av Tiles-funksjonen og bruker «klassisk Windows»; bruken av appar på desktop-Windows har difor vore svært låg både i Noreg og USA (som er dei einaste stadene eg har sett statistikk frå).

I Windows 10 blir Universal Apps meir universelle, med felles kodebase for Windows, Windows Phone og Xbox. Designet skalerer etter skjermstorleik og det er felles API for telefon/pc/box. Windows 10 og Windows Phone 10 er framleis i technical preview; vi veit ikkje når W10 blir offisielt lansert og heller ikkje kor moge systemet er før vi har testa det i praksis. Det vi kanskje er mest spente på er om app-bruken på desktop vil auke i W10.

Universal Apps har til no ikkje hatt støtte for Xbox, men dette kjem med Windows 10. Vi har veldig lyst til å lage ein eigen app for Xbox, men til no har det vore for arbeidskrevjande målt opp mot tal brukarar. Vi kryssar fingrane for at det blir betre no!

Microsoft har annonsert at dei vil opne for porting av appar frå iOS og Android. Vi er spente på kor enkel denne porteringa faktisk vil vere, til no ser det ut til at appar med mykje spesiallaga design i praksis må lagast frå botn av. Vi kjem til å teste i løpet av sumaren.

For å oppsummere: Universal Apps kan bli viktig med Windows 10, men akkurat no er Universal Apps lite brukt og vil ikkje gjere oss i stand til å nå dei viktigaste Microsoft-plattformane.

Vi er Microsoft-tilhengjarar!

Nesten alle tenestene til NRK TV og NRK Radio er laga på Microsoft-teknologi. Vi utviklar i .Net, og API-a og nettsidene våre ligg i Microsoft Azure.

Vi bryr oss minst like mykje om brukarar på Microsoft-plattformar som dei andre brukarane våre; men når vi skal prioritere kva plattformar vi skal utvikle eigne løysingar for er vi nøydd til å prioritere plattformar med mange brukarar.

Ting kan endre seg

Akkurat no har vi altså ingen planar om å lage eigne appar for Windows Phone, men dette kan godt endre seg i framtida. Vi fylgjer med på kor mange telefonar som finst, og om bruken hos oss og andre norske nettstader aukar.

Dersom mange nordmenn vel å ta i bruk Windows Phone kjem vi sjølvsagt til å lage spesialsydde tenester for denne plattformen òg. Inntil vidare er det primærtenesta vår, tv.nrk.no, som er tilbodet på Windows Phone.

 

Har du Windows Phone? I så fall blir vi veldig glade for tilbakemeldingar om kva du trur blir betre i ein eigen app samanlikna med nettsidene slik dei er i dag. (Fleirtalet av iOS- og Android-brukarane våre bruker nettsidene, ikkje appane.).

 

Oppdatering 12. mai: Mange har hevda at Windows Phone blir talt feil i statistikkane våre. Dette er feil. Windows Phone har ofte ein user agent av typen «Windows Phone, like iPhone» eller «Windows NT 8.1, like Android». Vi tel dette som Windows Phone, ikkje Android eller iPhone. Det er ein myte at Windows Phone ikkje blir tald korrekt i statistikken.

102 kommentarer

 1. Bjørn Are Andreassen

  «Har du Windows Phone? I så fall blir vi veldig glade for tilbakemeldingar om kva du trur blir betre i ein eigen app samanlikna med nettsidene slik dei er i dag.»

  Vet ikke hva jeg skal svare på dette, men dette burde vel NRK Beta vite siden dere må lage egne app for iPhone, iPad, Android, etc.!?

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Bjørn Are Andreassen)

   Eg skreiv denne artikkelen fordi vi har fått veldig mange kommentarar av typen «det er diskriminering at NRK ikkje lagar app for Windows Phone»; mens det eg eigentleg er mest interessert i er _kvifor_.

   Mobiloperativsystema har ulik funksjonalitet. iOS, Android og Windows Phone har til dels svært ulik funksjonalitet. Då er det interessant å få vite kva OS-spesifikk funksjonalitet Windows Phone-brukarane saknar samanlikna med å bruke nettsida.

  • Bjørn Are Andreassen (svar til Erik Bolstad)

   Personlig ønsker jeg «live tiles» og push når nye episoder er tilgjengelig for serier man følger.

  • Eivind Gussiås Løkseth (svar til Erik Bolstad)

   Forslag til funksjoner i en framtidig Windows-app:
   -En-klikks tilgang til favorittprogrammene med pinnede tiles på startmenyen hadde vært bra.
   -Og delingsfunksjonen med deling til det tidspunktet i videostrømmen man står på idet man trykker del kan være praktisk.

  • det mest konkrete tingen jeg kommer på som jeg savner i nrk.no «appen» er når jeg leser en artikkel og de henviser til «se video» så får ikke jeg sett videoen uten å gå ut av appen og inn i nrk tv appen og leiter frem den aktuelle videoen. ganske tungvint.

  • Thomas Halvorsen (svar til Bjørn Are Andreassen)

   Vi har en veldig god ide om hva vi selv mener en app bør bestå av, men når vi lager apper er det for å lage en god opplevelse for brukerne (veldig kjedelig ord).
   Vi kjører spørreundersøkelser, brukertesting av prototype, brukertesting av alfa/beta, ser på/filmer hvordan folk bruker appen og registerer hva de lurer på, hva de finner, hva de ikke finner.

   Erik ber om tilbakemeldinger for å avdekke behov vi ikke nødvendigvis ser selv.

   ThomasH / Mobilteamet

 2. John E Pedersen

  Tror statistikken til WP er litt farget av den ekstremt dårlige user-agent-stringen. Ellers synes jeg dette var en god og utfyllende forklaring. Dere kjenner sikkert til denne siden dev.windows.com/en-us/uwp-bridges som sier at etterhvert kommer andre portingsverktøy enn bare ios/android porting, men også porting fra web.

  Web apps

  Windows 10 will make it easy for you to create a Windows app that packages your website for publishing to the Store. Once installed, your website can update and call Windows APIs from JavaScript, creating a more engaging user experience.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til John E Pedersen)

   Jepp. Vi har lasta ned og held på å teste! Er veldig spent på om det er like enkelt som Microsoft lovar 🙂

 3. Ja, har Windows Phone og er storfornøyd. Så fornøyd at Android og iOS er totalt uaktuelt. (betaler også lisens…) Håper på at W10 kan føre til at universell apps kommer fra NRK. Kan ikke helt se at det er forbundet med ENORME kostnader å vedlikeholde en app? Ser jo at Windows er størst i statistikken deres.
  Hadde vært flott i en app å bl.a. kunne lagre favoritter, pinne til startskjerm…
  En annen ting om statistikk… Nettleseren i Windows Phone har en «ikke spor»-funksjon som står på som standard. Dette fører til at besøk ikke blir registrert i bl.a. Statcounter. Og webkit-tilpasningen som er lagt til gjør at enkelte sider oppfatter mobilen som iPhone eller Android. Dette er det Microsoft som må stå for, men håper det endrer seg med W10.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Øivind)

   Windows er størst på statistiken, men det er VELDIG dominert av Windows 7. Det er berre 5 prosent som har Windows 8, og 0,3 % som har Windows Phone. Ergo er ikkje appar veldig aktuelt.

   Statistikken er henta frå TNS Scores (Gallup), Google Analytics + fleire andre statistikkverkty. Eg er rimeleg trygg på at fordelinga er korrekt.

  • Fredrik (svar til Erik Bolstad)

   Vil belyse dette temaet ytterligere litt. Erik, hvis man produserer en app for Windows 8.1 operativsystemet vil du kunne ha muligheten å la denne appen være tilgjengelig for alle forskjellige Windows utgivelser som finnes i dag. Det vil si at hvis du produserer en app for Windows 8.1 Tabletene kan du automatisk i Visual studio (Slik som jeg har blitt informert) velge å la disse være tilgjengelig for alle andre platformer som Windows Phone og Windows PC. Dette skal enkelt kunne gjøres i det samme utviklingsverktøyet som brukes for å lage Windows apps for 8.1 Operativsystemet.

   Hvorfor skal det da være så vanskelig å lage en app som vedlikeholdes for et OS som dekker langt over de prosentene som finnes av andre Operativsystemer? Håper dette åpner for at dere ser mulighetene for å produsere en app for alle. 🙂

   PS: Klokken for nettstedet er feil. Mulig at dere har skrudd av «automatisk innstilling av sommertid» funksjonen? 😉

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Fredrik)

   Om vi lagar ein Universal App i dag vil han vere tilgjengeleg for 5,3% av brukarane våre (5% Windows 8, 0,3% Windows Phone).

   Det store fleirtalet av Windows-desktop-brukarar har Windows 7.

  • Andreas Hulsund (svar til Erik Bolstad)

   Det er da rart at dere har ett såpass stort statistisk avvik, på deres nettsted, Windows Phone hadde 9,9% markedsandel i Europa i mars 2015. (Finner dessverre ikke statistikk over land utenfor EU.) Da er det veldig rart at kun 0,3% av besøkene på deres side er fra WP. WP er nå nummer 1, og har 5 telefoner inne på topp 10 listen over mest solgte mobiler hos komplett.no. Er det virkelig flere som har cromecast enn WP? Dere har jo laget app til den!

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Andreas Hulsund)

   Windows Phone er stort i Frankrike og Italia, men er veldig små i Norden.

   Tala våre er omtrent like som f.eks. Finn.no og dei fleste andre store norske nettstader.

   Etter det vi veit er det ca 300 000 – 400 000 Chromecast i Noreg (usikkert tal).

  • Frank (svar til Øivind)

   Personlig har jeg en Windows 8.1 PC og Lumia 620 med Windows Phone 8.1, på begge enhetene sender IE «Do Not Track» forespørsel.

   «Og webkit-tilpasningen som er lagt til gjør at enkelte sider oppfatter mobilen som iPhone eller Android. Dette er det Microsoft som må stå for, men håper det endrer seg med W10.»

   User-agent string er ikke en god ting, nettsider benytter den og ser ikke på hvilke funksjoner nettleseren faktisk støtter.

   «Were you planning to control your website’s behavior based on the browser “sniffed” from the User-Agent (UA) string?

   Please don’t; use feature detection instead.

   Poorly implemented (non-futureproof) User-Agent sniffing has proven to be the top compatibility problem encountered each time a new version of Internet Explorer ships. As a consequence, the logic around the user-agent string has grown increasingly complicated over the years; the introduction of Compatibility Modes has meant that the browser now has more than one UA string, and legacy extensibility of the string was deprecated after years of abuse.»
   blogs.msdn.com/b/ieinternals/archive/2013/09/21/internet-explorer-11-user-agent-string-ua-string-sni…

   Historien om UA string er meget fasinerende: webaim.org/blog/user-agent-string-history/

 4. Maria Jørgensen

  Jeg har i all tid trudd at NRK-appen min var ekte saker, men den var altså fra «Norsk Rikskringkasting AS» (sist jeg sjekka var ikke NRK på børs).

  I alle fulle: Appen funker uten hosting, men verken IE eller UC Browser vil spille av nett-TV på mobilen min (WP 8.1).

  Svar på denne kommentaren

  • Andreas Hulsund (svar til Maria Jørgensen)

   AS, betyr ikke at selskapet er på børs. Norsk Rikskringkasting AS, er det du kjenner som NRK og eies 100 % av kulturdepartementet.

  • Maria Jørgensen (svar til Andreas Hulsund)

   Da har jeg altså levd tredve år i landet i den vantro at aksjeselskaper per definisjon var på børs. The more you know.

  • Karl Martin Lund (svar til Maria Jørgensen)

   Beklager off topic post, men fant ut at jeg skulle gjøre en liten jobb i folkeopplysningens navn…

   I Norge har vi to typer aksjeselskaper, aksjeselskap (AS) og almennaksjeselskap (ASA). I følge no.wikipedia.org/wiki/Aksjeselskap skal et AS har en aksjekapital på minst 30.000 kroner som er fordelt på minst én aksje. Almennaksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst 1.000.000, og aksjer kan tegnes av eller selges til «almenheten», altså hvem som helst.

   Alle børsnoterte selskap er ASA, men det finnes mange ASA som ikke er børsnotert.

   I Norge var det per 31. desember 2013 250.367 AS i Norge 1). Det var bare 238 ASA i Norge i 2015 2). I dag er det 195 selskap notert på Oslo Børs 3).

   1) altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Nyheter/450000-foretak-i-Norge-Flere-AS-farre-NUFer/
   2) snl.no/allmennaksjeselskap)
   3) netfonds.no/quotes/kurs.php

  • Karl Martin Lund (svar til Karl Martin Lund)

   Må forresten få korrigere meg selv, ikke alle selskaper på Oslo børs er ASA, det er også sparebanker der, og de er ikke en gang AS. Her kjøper og selger man grunnfondsbevis uten at jeg på stående fot skal forklare det nærmere…

 5. Dere skriver «Vi har veldig lyst til å lage ein eigen app for Xbox, men til no har det vore for arbeidskrevjande målt opp mot tal brukarar.»

  Men hvordan kan dere vite hvor mange brukere det er av Xbox? Er det antall solgte Xbox i Norge dere tar utgangspunkt i? For brukere av Xbox prøver vel neppe å se på NRK TV eller høre NRK radio via Xbox i dag så lenge det ikke finnes app? Og dermed har dere ei heller egen statistikk på potensielle Xbox-brukere. Og videre blir det synsing å si at det er for få brukere.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Arild)

   Vi har tilgang til ein del salsstatistikk og har gjort estimat av tal brukarar.

   Då vi starta med Smart-TV-appane hadde vi lyst til å ta med Xbox òg, men denne appen ville åleine kosta nesten like mykje som alle dei andre Smart-TV-appane til saman. Dessutan fungerer videoformata våre svært dårleg på dagens Xbox.

   Men: Med Windows 10 og nye Universal Apps (ikkje dagens) håpar vi at dette endrar seg!

  • Undelig at TV2 har tatt ser råd til å utvikle en app for Xbox one, men det er ikke så rart når NRK har valgt å bruke Apple-løsningen HLS.

 6. Morten Nikolaisen

  Rakk for en ryddig og oppklarende artikkel. Det er betryggende å lese at dere har et reflektert forhold til utvikling også til Windows-plattformene.

  Som fan av plattformen ønsker jeg sterkt å se en universal-app til Windows 10, som er på høyde med appene til iOS og Android.

  Ellers tror både jeg og flere at 0,3 % Windows Phone-andel ligger noe lavere enn realiteten, siden forskjellige utgaver av nettlesere i Windows Phone (IE eller basert på IE) ofte registrerer Android eller iOS som operativsystem. Project Spartan/Edge i testutgaven av Windows 10 på telefon vises som Chrome på Windows 10 når jeg har sjekket.

  Svar på denne kommentaren

 7. Universal apps i Windows 10 fungerer veldig bra. Har prøvd dette selv og er veldig fornøyd. Jeg vil si det er veldig spesielt om NRK ikke velger å lage en Universal app til Windows 10 når det vil være ca.1 milliard enheter verden over som kan kjøre dette OS’et. Det er mer enn IOS og Android til sammen. Nå vil vel ikke så mange utover de i Norge og andre Nordmenn i utlandet benytte en evt. app, men markedet er der… Så kom igjen NRK, gi meg noe tilbake for alle de lisenskronene dere får av meg!

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Lars)

   Hei! Universal Apps no er to forskjellege ting:

   Windows 8 Universal Apps: Vil berre gjere oss i stand til å nå 5,3% av brukarmassen (fordi salstala av Windows 8 har vore så låge).

   Windows 10 Universal Apps: Dersom Windows 10 får bra salstal vil dette gjere oss i stand til å nå langt fleire, men det vil nok ta litt tid.

   Eg trur det er feil at det vil bli ein milliard einingar som vil køyre Windows 10. Då må alle Windows 7-maskinene bli oppgradert; men det kan hende at eg tek feil?

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Markus)

   Statistikksystema vi bruker baserer seg på meir enn User Agent-stringen.

   Eg er som sagt relativt trygg på at tala stemmer, men det kan sjølvsagt vere feil.

   Uansett må vi ta utgangspunkt i talmaterialet som er tilgjengeleg (statistikk for sal i butikkar + bruken av våre og andres nettsider).

  • Pedro Dias (svar til Erik Bolstad)

   Du nevner at dere bruker en kombinasjon av User Agent String, Google Analytics m.fl. Windows Phone bruker som sagt ikke alltid samme user-agent string. I tillegg leveres samtlige windows phones med innstillingen «Do-Not-Track» satt på som standard av hensyn til Personvern. Om dere kikker litt på Google Analytics, så er dette en innstilling som blir respektert:
   google.com/intl/en/policies/privacy/

   Det ville forundre meg om Scores ikke også respekterer dette. Det er vedtatt ved lov i USA, og såhvidt meg bekjent nokså utbredt adoptert ellers på nettet.

   Min påstand er derfor at dere ikke ser WP trafikk fordi denne ikke telles korrekt hos dere.
   De brukerne som aktivt har gått inn for å skru AV denne innstillingen vil synes i både analytics og scores, men det utgjør da en skremmende liten andel. Dere vil oppleve det samme med Windows 10 brukere. Do-Not-Track ligger under IE sine «Advanced» innstillinger, og er på som default. Sjekk på testlabben deres 🙂

   Litt mer info om Do-Not-Track lovgivning:
   en.wikipedia.org/wiki/Do_Not_Track_legislation

   Mvh
   Pedro

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Pedro Dias)

   Som sagt baserer vi oss både på vår eigen statistikk (operativsystem, ikkje nettlesar) og salstal. Tala vi får stemmer så godt med salstal og andre rapportar at eg trur at dei stemmer. Korriger meg gjerne om eg tek feil, men då vil eg gjerne sjå tal!

   Om Microsoft hadde delt salstal med oss hadde det vore til stor hjelp, og det kan kanskje du fikse? 🙂

   Til info for andre: Pedro har arbeidd som konsulent i NRK, og er no «technical evangelist» i Microsoft Noreg.

 8. Jeg er 4.generasjons WP bruker. Hvis man ser bort fra Windows Mobile 6 samt Windows Phone 7 som var en tragedie, er WP 8 / 8.1 helt fantastisk i bruk. Jeg kommer aldri til å bytte tilbake til Android / IOS. Jeg er utvikler og registrert i Windows Insider programmet, og så snart de slipper W10 for Lumia 930 blir det installert asap.
  Hva om dere lagde et API som utviklere kan bruke for å lage sin applikasjon uansett platform? Jeg ville i alle fall ha benyttet meg av et slik tilbud. Det hadde vært gøy med et Open Source prosjekt for Windows Universal for win10/wp10 og xbox. Jeg er med på det!

  Svar på denne kommentaren

 9. Det er jo ikke særlig rart at det er under 1% på windows phone, når det ikke engang finnes en app.

  Det er jo ingen som gidder å kjøpe en mobil som har lite tilbud av apper. Om først de «store» aktørene lager apper til windows, kommer flere til å bruke disse mobilene garantert.

  Windows phone har fint design. Vurderte faktisk kjøpe en selv helt til jeg fant ut at det nesten ikke var apper.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Rasmus)

   Hugs at dei fleste iOS- og Android-brukarane bruker nettsidene våre, ikkje appane.

   Ein vanleg iPad-brukar går altså inn i Safari og tastar inn tv.nrk.no, han har ikkje lasta ned appen vår.

   Om vi berre ser på bruken av nettsidene (utan appane) er framleis Windows Phone svært små.

  • Rasmus F (svar til Erik Bolstad)

   Selv har jeg lyst på WP telefon men pga mangelen på nrk app med chromecast støtte kan jeg ikke det. ..

   Samme gjelder flere i familien.

 10. Kim Steffen

  Jeg ville besøkt NRK TV oftere om det var app for Windows 8.1. UI på nettsider er alltid dårligere enn UI i apps. I apps har man ingen forstyrrende adresselinje f.eks. Jeg bruker en tredjeparts app for strømming av radio heeele tiden. Fordi den er så genialt enkel. 1 app per kanal, start app, trykk på play. Deres app er veldig møysommelig.

  Svar på denne kommentaren

 11. Alexander Spernes

  NRK bør erkjenne hvor mye de faktisk har å si for salg og folks valg av OS og produkter.

  Ved å IKKE gi ut applikasjoner, bidrar dere faktisk til at færre anser nettbrett og telefoner med Windows som et alternativ. Tilbake får dere flere som benytter applikasjonene på IOS og Android, og dere trenger å bruke mindre tid på flere apper og vedlikehold.

  For NRK er dette en vinn vinn situasjon både i tid og penger! I en ideell verden for alle firmaer som produserer applikasjoner finnes det bare ett perfekt OS og en perfekt enhet.

  Disse andre unnskyldningene blir bare for dumt å sitte å lese. Selvsagt er det en viss logikk bak det, men likevel: det vil aldri endre seg om dere ikke iallefall forsøker. Og all den gratis reklamen dere gir Android og IOS, for ikke å snakke om selve gullkalven: iPad. Støtt og stadig hører man om apper og muligheter på et knippe utvalgte enheter, så til de grader produktspesifiserte at man skulle tro appene dere produserer var subsidiert av enkelte produsenter.

  Man fyller opp sand i den sandkassen man ønsker at flest skal leke i, inkludert en selv. En rikskanal finansiert med penger fra ALLE bruker bør fokusere på ALLE brukere, eller kun holde seg til de tjeneste dere leverer som fungerer i nettleseren for absolutt alle. Alt annet er systematisk bullshit.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Alexander Spernes)

   Eg er til dels samd med deg, men det er eigentleg ingen andre alternativ:

   Korleis skal vi velje ut kva plattformar vi skal lage appar til om vi ikkje baserer oss på faktisk bruk? Det er _heilt_ umogleg å lage appar for alle plattformar, og då må vi gjere eit utval.

   Og i tillegg: Hugs at dei fleste iOS- og Android-brukarane bruker nettsidene våre, ikkje appane. Ein vanleg iPad-brukar går altså inn i Safari og tastar inn tv.nrk.no, han har ikkje lasta ned appen vår. D.v.s. at Windows Phone-brukarane har nøyaktig same tilbod som fleirtalet av iOS/Android-brukarar.

  • «Og i tillegg: Hugs at dei fleste iOS- og Android-brukarane bruker nettsidene våre, ikkje appane. Ein vanleg iPad-brukar går altså inn i Safari og tastar inn tv.nrk.no, han har ikkje lasta ned appen vår. D.v.s. at Windows Phone-brukarane har nøyaktig same tilbod som fleirtalet av iOS/Android-brukarar.»

   Dette har jeg ikke fått til å funke på Windows phone 8/8.1/10, og antar at det kan ikke funke heller siden WP ikke støtter flash. Når jeg trykker play kommer det en pop-up som sier at en app kreves for avspilling.

   Kan du forklare hvordan du går fram for å få til TV titting uten app på WP? Enten tar du feil, eller jeg har gått glipp av noe helt fundamentalt. Håper det siste.

  • Christian Karlsson (NRK) (svar til Bernt)

   Hei Bernt,

   Gå til tv.nrk.no/innstillinger (eller trykk på Innstillinger-knappen lengst ned på forsiden). Her kan du velge avspillertype. For å spille direkte i nettleser kan du velge HTML5-avspiller med HLS. Dette funker i hvert fall på Windows Phone 10.

   /Christian Karlsson (NRK)

  • Supert, takker! Ja, funker fint på Windows 10 Mobile, og det er fint for NRK TV-appen finnes ikke i Store når man går dit fra en Windows 10 dings.

   Tested også med Lumia 620/WP8, og Lumia 930/WP8.1, her funker det ikke, men her har man jo NRK TV-appen.

   Hadde vært fint om nrk.no kan sette HTML5 som default når man bruker Windows 10 Mobile, i stedet for WP8 appen, slik som nrk.no gjør nå. Fordi som sagt appen ikke er tilgjengelig for Windows 10 Mobile.

   Burde forresten NRK TV-appen være synlig i Store for Windows 10 dingser? Er det så store endringer fra WP8.1 at appen ikke er kompatibel? Jeg trodde Silverlight 8.1 apper fortsatt skulle funke i Windows 10 Mobile?

  • Bor ikke i Norge, i W10M telefonens settings var område og språk ikke satt til Norge/norsk. NRK TV-appen ikke synlig i Store. Satte område til Norge, omstart, appen fortsatt ikke synlig. Satte språk til norsk, omstart, og vips var NRK appene synlige. Lasta ned NRK TV, funka fint. Satte så område tilbake til utgangspunktet, omstart. NRK TV-appen fortsatt synlig. Satte så også språk tilbake til utgangspunktet, men nå er NRK TV-appen fortsatt synlig. Dette var på en Lumia 950. Testa også med en annen W10M tlf og, som eneste endring, satte språk til norsk, omstart. Satte så språk tilbake til utgangspunktet, var ikke innom Store. omstart. Nå er NRK appene synlig i store. Så man må altså ha aktivert norsk språk en gang før all NRK appene blir synlig i Store med windows 10 mobile.

   Så da er spørgesmålet om bugen er i operativsystemet/Store, eller om det er noe med måten appene er registrert i Store på. NRK.no appen var synlig i Store også før språk var satt til norsk, så ikke alle appene som har dette problemet.

 12. «Vi utviklar altså ikkje tilbod for små oppstartsplattformar»

  Vel, NRK utviklet aldri noe for Symbian, selv når den platformen utgjorde nærmere 100% av smart telefon markedet.

  Dere utviklet til iPhone før den passerte 1% av featurephone markedet (jepp, de første tre generasjoner iPhone var featurephones) og lenge før de var av betydning på smartphone markedet.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Dag Kvello)

   Dette er heilt feil:

   Vi hadde fleire appar for Symbian, nokre av dei finst framleis (men er ikkje akkurat oppdaterte…).

   Den fyrste iOS-appen vår var Yr-appen, lansert i 2009. Då var det allereie fleire hundre tusen iPhone i Noreg (eg har diverre ikkje nøyaktige tal, men hugsar at appen vart lasta ned 150 000 gongar i løpet av dei fyrste to vekene).

 13. Martin Koksrud Bekkelund

  Vi i Posten får også dette spørsmålet regelmessig, og svaret vårt er tilnærmet identisk med det dere har gitt. Derfor fint å se at vi ikke er alene om å ha kommet til denne konklusjonen.

  Svar på denne kommentaren

  • Bjørn Are Andreassen (svar til Martin Koksrud Bekkelund)

   Hva er det som etterspørres hos Posten?

   Hvis det er sporing så bruker jeg 3-parts (Bring It) app, som er bedre enn appen levert fra Posten.

 14. Tom Williamsen

  Dette blir for dumt! For det første, som utviklerne helt sikker er klar over, er det det at flere Windows phone versjoner identifiseres som Android/IOS, antageligvis da også i statistikken over.
  Dette er gjort av MS for å kunne få nettsider til å fungere bedre på windows phone da en stor del av norske nettsider er utviklet spesifikt mot IOS/Android ,og ikke holder seg til standarder. Nå i ettertid blir dette brukt mot Windows Phone da tallene naturlig nok er lave grunnet feilidentifisering.

  Man kan nesten kalle dette en kampanje mot Windows Phone. (Ikke bare NRK og posten) Vi er mange mange tusen som bruker Windows Phone her i Norge, er vi ikke gode nok brukere?

  Når det gjelder kommentaren fra posten over her så føyer det seg bare inn i rekken, vi er som nevnt over flere tusen brukere og at det er en monopolist som posten som holder på slik biter jeg meg merke i, monopolet er vel snart over, og da skal jeg huske hvem som var med og ikke.

  Windows 10 kommer snart på både PC og mobil, da vil alle etter hvert måtte føye seg og lage apper også til Windows «phone», da blir vi sterke. Jeg håper alle som har følt seg dårlig behandlet i denne tiden ikke går tilbake til de «kjipe» når den tid kommer.

  Jeg skal rett og slett boikotte, ikke fordi noen kommer til å bry seg, men for min egen del! Håper flere følger etter!

  Dere leter etter grunner til å rettferdigjøre dagen situasjon isteden for å lete etter grunner til å tilby «oss» gode tjenester!

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Tom Williamsen)

   Som sagt tidlegare: Statistikkverktya registrerer meir enn user agent, så eg trur ikkje dette er eit stort problem; men eg kan ta feil.

   Uansett må vi ta utgangspunkt i talmaterialet som er tilgjengeleg (statistikk for sal i butikkar + bruken av våre og andres nettsider).

   Eg er heilt usamd i at dette er ein kampanje mot Windows. Vi utviklar nesten alt vi gjer på Microsoft-plattformar, og Windows 7 er det største operativsystemet blant brukarane våre. Nettsidene våre fungerer prikkfritt på alle Windows-plattformar (med unntak for IE6…).

   Du skriv «vi er som nevnt over flere tusen brukere». Kva baserer du det på? Har du tilgang til betre statistikk enn oss? I så fall er eg veldig interessert i å titte på det. Microsoft er ikkje så opne om sal av telefonane, så vi har andrehandskjelder som vi baserer oss på.

   Som sagt kjem vi til å lage appar for Windows Phone dersom brukartala aukar 🙂

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Tom Williamsen)

   He he. Les korleis WP-optimisten kom fram til dei tala, mange usikkerheitsfaktorar der 🙂

   Men eg trur kanskje dei stemmer relativt godt, dei er kanskje litt høge?

   120 000 telefonar delt på 5 000 000 nordmenn = 2,4 %.

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Andreas Hulsund)

   Det er sannsynlegvis fleire. Vi er nærmar oss å bli 5,2 millionar nordmenn, og mange har meir enn ein telefon.

  • Kjartan Michalsen (NRK) (svar til Tom Williamsen)

   Vi er klar over at i alle enkleste form, så setter faktisk Windows Phone user agent til OGSÅ å inkludere iPhone i user agen strengen:

   «Mozilla/5.0 (Mobile; Windows Phone 8.1; Android 4.0; ARM; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; IEMobile/11.0; NOKIA; Lumia 1520) like iPhone OS 7_0_3 Mac OS X AppleWebKit/537 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537″

   Nøkkelen her er at det står «like iPhone OS 7_0_3». Så for enkle javascript som bare OM det finnes iPhone i strengen, så slår den ut også på Windows Phone.

   MEN, statistikken vi henter ut leser hele strengen. Vi bruker Google Analytics i det daglige, men har både logger og to andre statistikkverktøy som bekrefter tendensen (dessverre).

   Jeg har tidligere også svart mer utdypende på dette:

   nrkbeta.no/2015/03/17/betateste-ny-radioapp/#comment-560536

   Personlig tenker jeg at det mobile landskapet har godt av å ha en tredje stor aktør for å drive innovasjonen. Det er bare å se hvordan Apple nå bruker krefter på å legge til innovative funksjoner både fra Windows Phone og Android. Selv er jeg glad i min Lumia, for som designer setter jeg virkelig pris på Windows Phone og den fantastiske bruksflyten. Men stort sett bruker jeg min Sony Android telefon. I hverdagen er effektiv og god brukeropplevelse, god batteritid, vanntett og de appene jeg faktisk bruker, viktigst.

 15. Erik Bolstad (NRK)

  Eg kan forresten melde at 3 av 20 personar som arbeider med tv.nrk.no og radio.nrk.no har Windows Phone (altså 15% av teamet, langt meir enn resten av folket).

  Du ser telefonane deira i biletet i toppen av denne saka 🙂

  Svar på denne kommentaren

  • Andreas Hulsund (svar til Erik Bolstad)

   Skjønner ikke helt bakgrunnen for å utvikle kun til de systemene som har mest brukere. Forståelig for ett selskap som skal tjene penger, men jeg betaler like mye til NRK som en med iPhone, hvorfor skal jeg få en dårligere tjeneste?

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Andreas Hulsund)

   Eg svarte på denne litt tidlegare: Det er heilt umogleg for oss å lage eigne appar for alle plattformar, og då må vi på eit eller anna vis lage kriterium for kva vi skal lage eigne tenester for og ikkje. Vi har vald å bruke tal aktive brukarar (basert på vår eigen statistikk + sal av telefonar) som kriterium.

  • Andreas Hulsund (svar til Erik Bolstad)

   Du sier at dere bruker salg av telefoner for å anslå antall brukere, de salgstallene vil jeg gjerne se for Windows Phone.

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Andreas Hulsund)

   Vi har forsøkt å få offisielle tal frå Microsoft, utan hell.

   Vi har fått tilgang til tal gjennom andre kanalar (som vi stolar på), men som eg ikkje kan offentleggjere. Tala gjeld omsetning i butikk + netthandel.

 16. Hvis det er sånn at de fleste ios/android brukere bruker nettsidene, hva er da vitsen med egne apper der?
  Nettsidene er tydeligvis bra nok for de og. Bortkastede lisenspenger m.a.o.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til s.e.olsen)

   Blant iOS- og Android-brukarane ser vi at rundt 40% bruker appane og 60% nettversjonen.

   D.v.s. at det er fleire hundre tusen brukarar på appane.

  • Kjartan Michalsen (NRK) (svar til s.e.olsen)

   Og for Android og NRK TV er det dessverre teknisk nødvendig å ha en egen app, for å gi god nok avspilleropplevelse akkurat nå. Uten appen ville endel Androidbrukere ikke kunne sett nett-TV. HLS støtten har vært veldig variabel, heldigvis er den på plass fra Android 4.4 og nyere – samtidig som vi snuser på om ikke MPEG-DASH snart er modent nok.

 17. Erik Skavold

  En kjapp løsning ville jo vært å gjøre videoene på tv.nrk.no mulig å spille av uten Flash. På den måten kunne jeg spilt av videoene på Xboxen min uten en egen app. Da kunne jeg fint klart å vente til en eventuell Windows 10-støtte.

  Senest i dag ergret jeg meg over dette.

  Med fare for at jeg ikke har fulgt godt nok med på NRK Beta-nettsidene; kanskje det skaper problemer med tidskoding, undertekster etc.?

  Svar på denne kommentaren

  • Tallene fra Google Analytics på vårt nettsted (stort offentlig nettsted) ser i hvert fall rare ut for mobil.

   Den siste måneden har faktisk Windows vært det nest mest brukte OS’et, Windows Phone fortsatt svært liten andel. Når man driller ned og ser på versjon av OS kommmer WP opp med 7.5 og «not set», altså ingen WP versjon 8 å finne. Driller man ned på versjon av Windows er det nesten bare versjon 8.1 (99,1%).

   Kan virke som at Windows Phone 8.1 regnes som Windows 8.1 og ikke som Windows Phone av Google Analytics?

   Tallene er IOS 59,85%, Windows 20,69%, Android 18,76% og Windows Phone 0,63.

   Jeg ville i hvert tall en ekstra kikk på bakgrunnstallene fra analyseverktøyet deres.

  • Jens Otto (svar til Erik Bolstad)

   Hei,
   Jeg har gjort noen enkle tester med en lukket nettside og Google Analytics der jeg har brukt diverse enheter med Windows Phone og Windows 8.1 og Windows 10.
   Det jeg fant ut er at når «Do Not Track» (DNT) er satt på i Internet Explorer så vises det ikke statistikk i GA for besøk på nettsiden min. De vises imidlertid i sanntidsoversikten, men der er det ingen informasjon annet enn at det har vært en bruker på nettsiden.

   DNT er en instilling som er på som standard i Windows Phone 8.1 (Windows Phone 8 også?). Den er også på som standard i IE 10 og IE 11 på Windows 8/8.1.
   I IE 11 fikk web-sider mulighet til å spørre brukeren om å godta innsamling av data uavhengig av om DNT var på eller av. Resultatet, slik jeg ser det, er at veldig få Windows Phone 8/8.1 eller Windows 8/8.1 (også RT-versjonen) vil dukker opp på GA-rapportene med mindre det spesifikt er laget støtte for å spørre brukeren om tillatelse om dette. Jeg kan ikke se spor av at NRK har gjort noe slikt.

   Windows Phone har også en mulighet til å velge mellom mobilversjon og skrivebordsversjon av nettsidene som besøkes. Hvis det velges mobilversjon vil besøk rapporteres som å komme fra Windows Phone (8) og Safari (537). GA vil derfor kunne rapportere feil statistikk for nettlesere som brukes på nettsiden.
   Hvis det velges skrivebordsversjon vil enheten vises som Windows 8 og nettleseren som Internet Explorer 10/11. Å sette mobilen i skrivebordsversjon ble ofte gjort for å unngå de gamle m.-versjonene av nettsider som mange trykket på brukere av Windows Phone selv om de fint kunne vist den samme versjonen som ble levert for andre mobile enheter. Dette var noe jeg også gjorde tidligere, men de fleste nettsider har i det siste blitt flinkere til å gi en mer korrekt versjon for Windows Phone når mobilversjon er valgt.

   Alt dette tatt i betraktning så vil ikke GA, slik jeg ser det, rapportere en Windows Phone som Windows Phone med mindre brukeren aktivt har skrudd av DNT og ikke satt mobilen til skrivebordsversjon.

   Jeg tror dette kan være en forklaring på hvorfor dere ser så lav andel av Windows Phone (og også Windows 8/8.1) på statistikken deres. Jeg vil dermed påstå at beslutningsgrunnlaget NRK har for å ikke utvikle apper til Windows Phone er feilaktig.

   Avslutningsvis vil jeg bare nevne hvordan Windows Phone 7 og Windows 10 med Edge oppfører seg. Windows Phone 7 rapporteres som Windows Phone (7) med Safari (537) i mobilversjon og Windows (7) med Internet Explorer (9.0) i skrivebordsversjon.
   Windows 10 med Edge rapporteres som Windows (NT) og Chrome (42) (DNT er her skrudd av som standard).

   På bakgrunn av testene jeg har gjort er det ingen myte at Windows Phone ikke blir telt korrekt i statistikken. Det samme gjelder Windows 8/8.1 Andelen for begge er nok høyere enn talldataene dere sitter på tilsier.

   Jeg håper at NRK ser på avgjørelsene sine på nytt i lys av denne informasjonen, og starter en jobb for å få mer korrekte analysedata. Konklusjonen er uansett at andelen Windows Phone nok er mye høyere enn det som statistikken til NRK og andre viser.

 18. Når det kommer til hva jeg kunne tenke meg i en app som jeg ikke får i webspilleren (eller som ikke finnes på websidene i dag):
  – Innlogging med personlige lister etc (dette kommer vel på web også?)
  – Automatisk avspilling av neste episode i serien (mulig også for webspilleren)
  – Mulighet til å lagre programmer på telefon for å kunne se på bussen/toget/båten uten å bruke opp all mobildata. (dette blir vel vanskelig å få til gjennom webspilleren).

  Men bortsett fra det siste så synes jeg det fungerer helt fint i webspilleren og trenger i utgangspunktet ikke en egen app. Bare synd webspilleren ikke fungerer i IE på Xbox. Da kunne jeg bare pinnet siden deres og brukt det som en «app». IE på xbox one har html5? Vil det funke om jeg endrer instillingene til å bruke HTML5-avspiller med HLS? (har ie xbox one hls?).

  Argumentet for ikke å lage app fordi mesteparten av iphone og android brukerene bruker webspilleren er urimelig da dere helt må ha vurdert det slik at webspilleren ikke fungerer bra nok for disse platformene siden dere har utviklet app for de. Hva er det som fungerer bedre i disse appene enn på webspilleren? Mest sannsynlig vil dette fungere bedre også på wp.

  Samtidig ser jeg argumentet om utviklings og vedlikeholdskostnader. Men hadde vært artig å sett statisikk på hvor mange cromecast og smart tv brukere dere har nå (og hadde dere hadde før dere utviklet app for dem).

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Rikard)

   Bra innspel!

   – Innlogging er rett rundt hjørnet!
   – Autoplay av neste episode er også på veg (tør ikkje seie når).
   – Offline (lagre program) kjem vi ikkje til å tilby. Det er eit rettigheitsmareritt!

   Prøv deg på tv.nrk.no/innstillinger

   Appane: Vurderinga vår var ikkje «nettsida funkar så dårleg på iPad at vi må lage ein app», men «nettsida funkar bra, men app funkar betre for mange, og det er veldig mange som har iPad». Rundt halvparten av mobilbrukarar installerer appar, den andre halvparten gjer det ikkje.

   Statistikk: Chromecast er vanskeleg å få rette tal for, men på Smart-TV (inkl Apple TV) har vi rundt 500 000 brukarar. Det er veldig bra.

 19. Jeg har en Philips smart tv, og en Xbox 360. Dessverre fungerer ikke nrktv på noen av disse to. Jeg leste en plass at nrktv ikke vil komme på Philips smart tv pga for få brukere. Men ser det jobbes med en løsning opp mot xbox. Vet dere mer når denne løsningen kommet i havn?

  Svar på denne kommentaren

  • Når jeg prøver å bruke den innebygde nettleseren i tven som du anbefaler, så får jeg beskjed om at det ikke går pga at Microsoft silverlight ikke er installert.

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Jonny)

   Gå til tv.nrk.no/innstillinger og prøv ein av dei andre avspelartypene 🙂

 20. Ny NRK Radio-app

  […] Appen funkar på Android-telefonar og -brett. Appen funkar flott på iPhone, men er ikkje laga for iPad (95% av iOS-radiobruken er frå iPhone, nesten ingen bruker iPad for å høyre radio). Vi har ikkje laga app for Windows Phone. […]

  Svar på denne kommentaren

 21. Mathias Waagnes

  Er det muligheter i fremtiden å satse mer på HTML5 i for eksempel videoavspilling? Jeg ser at Erik Bolstad sier det er vanskelig pga. ikke alle enheter støtter dette, men Flash er vel ved veis ende vil jeg tro mtp. at tom. YouTube faser nå dette ut.

  I tillegg lurer jeg også på om, som nevnt tidligere, om innlogging på NRKs nettsider vil åpne for å bruke NRK-TV i utlandet. Jeg er student i Polen for øyeblikket og savner mange program som NRK sender på nett-tv. Hadde innlogging med personnummer eller lignende funket, eller er dette mer utopi? Har planer om Xbox One i fremtiden, og om det hadde fungert å logge inn for å få tilgang til slike «nasjonale funksjoner» hadde det vært helmaks.

  Hilsen en nogså optimistisk Windows Phone bruker.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Mathias Waagnes)

   Verda går i retning av HTML5, det tek berre litt tid 🙂

   Nei: Innlogging vil ikkje gjere at du kan sjå geoblokka innhald utanfor Noreg.

   Senderettane for ein del av innhaldet vårt er avgrensa til det geografiske området Noreg. Det spelar altså ingen rolle om det er ein nordmann eller polakk som ser programma, så lenge dei er i Noreg. Nordmenn i Polen er diverre ikkje omfatta av det 🙂

 22. Lars Ola Eide

  «Utgangspunktet vårt er at det ikkje er vår rolle å vere teknologidrivarar. Vi utviklar altså ikkje tilbod for små oppstartsplattformar; vi skal vere til stades der publikum er.

  I utgangspunktet lagar vi berre appar for plattformar som er i vanleg bruk blant nordmenn. Vi har altså ikkje som mål å vere fyrst (sjølv om vi er det av og til), men at vi skal vere til stades på plattformar som er mykje brukt blant nordmenn.

  Vi kan ikkje lage appar for alle plattformar, mest fordi det fører til enorme vedlikehaldskostnadar. Vurderinga er altså om ein skal ha rask utvikling på få plattformar, eller treig utvikling på mange plattformar.»

  Nå må ikkje NRK sjå seg blinde på at to gigantar gjev eit sunt mangfald. Det er skilnad på å hjelpe ein mindre tredjepart inn i ei marknadsverd dominert av to jamstore blokkar, og å laga appar til kvar einaste ubetydelege aktør. Å kjempa for å ha tre jamstore krefter burde vera vel så viktig som det var å fjerna monopolet til den eine aktøren som dominerte ei heilt anna verd. Og skilnaden på å hjelpa ein tredje aktør og ein fjerde/femte/sjette/+++ er at det er den tredje aktøren som bryt ned det stabile blokk-monopolet og får i gong ein reell konkurranse og mangfald som dimed vil gamne evenuelle fjerde, femte og sjette aktør uansett.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Lars Ola Eide)

   Mange kloke ord!

   Men eg er usamd i konklusjonen din. Du legg opp til at det skal vere NRK si oppgåve å finne ut av kva det tredje alternativet skal vere. Korleis skal vi gjere dét?

   Du skriv «Å kjempa for å ha tre jamstore krefter burde vera vel så viktig som det var å fjerna monopolet til den eine aktøren som dominerte ei heilt anna verd.» NRK er ein innhaldsprodusent og publisist, ikkje eit konkurransetilsyn. Det er altså ikkje vår oppgåve å «kjempe for tre jamnstore krefter», og eg trur det ville vore veldig uheldig om vi prøvde oss på det òg. Dessutan trur eg ikkje at éin app frå NRK ville hatt veldig stor innverknad på telefonsalet 🙂

   Vi lagar tenester for heile folket, og legg vekt på at løysingane våre skal fungere på så mange plattformar som mogleg. Nettversjonen funkar så og seie over alt, også på Windows Phone.

  • Lars Ola Eide (svar til Erik Bolstad)

   «Du legg opp til at det skal vere NRK si oppgåve å finne ut av kva det tredje alternativet skal vere. Korleis skal vi gjere dét?»

   Nå er det vel nokså openbart at det er Windows Phone det er prat om når det gjeld smarttelefonar, fordi dette er det tredje største systemet på denne type einingar.

   «NRK er ein innhaldsprodusent og publisist, ikkje eit konkurransetilsyn. Det er altså ikkje vår oppgåve å «kjempe for tre jamnstore krefter», og eg trur det ville vore veldig uheldig om vi prøvde oss på det òg. Dessutan trur eg ikkje at éin app frå NRK ville hatt veldig stor innverknad på telefonsalet :-)»

   Mistyder du med vilje her? NRK er ikkje eit konkurransetilsyn, men ein allmenn innhaldsprodusent og publisist, som du skriv. Ordet «allmenn» måtte eg rettnok leggja til. NRK er eit førebilete for andre, også når det gjeld teknologi og nyvinning. Og nett det å ta ansvar og syta for at det vert laga appar til tre aktørar, og ikkje berre dei to største, ville vore eit symboltungt signal om at NRK stør mangfald, også når det gjeld elektroniske duppedittar. To ulike system innanfor smartphone/nettbrett er ikkje mangfald. Tre system er eit langt steg nærmare.
   Poenget er ikkje at NRK skal gjennomføra direkte tiltak for å auka salet av telefonar med WP, men å førebilete for andre app-makarar om at mangfald er bra og at WP som eit tredje system det er verdt å investera i. Så får heller auka sal av WP-telefonar grunna større app-utval og tenester vera ein konsekvens NRK får leva med.

   «Vi lagar tenester for heile folket, og legg vekt på at løysingane våre skal fungere på så mange plattformar som mogleg. Nettversjonen funkar så og seie over alt, også på Windows Phone.»

   Nettutgåvene fungerar bra med Windows Phone. Men skurrar det når de syns at tilbodet til WP-brukarane er heilt topp, medan det same tilbodet ikkje er bra nok for iOS/Android-brukarane.

   Og når eg nå omtalar WP/Windows Phone, så er det ikkje fordi det er Windows Phone, men fordi det er prat om det tredje største systemet til smarttelefonar, som har to favoriserte gigantblokkar å forholde seg til.

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Lars Ola Eide)

   Biletet er ikkje så tydeleg:

   På NRK TV er Windows Phone tredje størst, men på dei andre NRK-nettstadene ser vi andre tal.

   På Yr er f.eks. Symbian er det tredje største operativsystemet i brukarar (!), og er dobbelt så stort som Windows Phone på fjerdeplass. På femteplass er Blackberry som er ca 3/4 så stort som Windows Phone.

   Eg meiner at det framleis ikkje er NRKs oppgåve å plukke ut kva som skal vere det tredje store operativsystemet. Dette må nordmenn finne ut av sjølv; og vi lager tenester som funkar nesten over alt uansett 🙂

   Du skriv Nettutgåvene fungerar bra med Windows Phone. Men skurrar det når de syns at tilbodet til WP-brukarane er heilt topp, medan det same tilbodet ikkje er bra nok for iOS/Android-brukarane.

   Fleirtalet av iOS- og Android-brukarane bruker nettsidene (ca 60 %), ikkje appane våre. Det er likevel mange nok brukarar til at vi vurderer det som viktig å lage eigne appar for desse plattformane. Nettsidene er framleis hovudproduktet vårt, så det er kanskje ikkje så rart at mange vel å bruke nettsidene framfor appane.

   Men no er det på tide å leggje seg. Takk for ein fin diskusjon!

  • Lars Ola Eide (svar til Erik Bolstad)

   Håpar du svav godt og er kvikk til å halda fram diksusjonen. 🙂

   «På NRK TV er Windows Phone tredje størst, men på dei andre NRK-nettstadene ser vi andre tal.

   På Yr er f.eks. Symbian er det tredje største operativsystemet i brukarar (!), og er dobbelt så stort som Windows Phone på fjerdeplass. På femteplass er Blackberry som er ca 3/4 så stort som Windows Phone.»

   På Yr.no, ja. Men så er vel innhaldet der meir kompatibelt med enklare einingar, som til dømes einingar med Symbian. Symbian er vel ikkje like kompatibel med tv.nrk og radio.nrk som det WP er?

   Det er ingen hemmelegheit at Symbian er utgåande. Sjølv om det finnast mange einingar med Symbian i dag, så vil talet på desse einingane søkkje da ingen nye einingar (som eg veit om) får fabrikkinstallert Symbian, medan eldre einingar går ut av bruk som fylgje av slitasje, skade. eller at eigarane vil ha meir moderne einingar.

   «Eg meiner at det framleis ikkje er NRKs oppgåve å plukke ut kva som skal vere det tredje store operativsystemet. Dette må nordmenn finne ut av sjølv; og vi lager tenester som funkar nesten over alt uansett :-)»

   Og det har nordmenn allereie gjort, som i dette tilfellet i smarttelefon-verda.

   «Fleirtalet av iOS- og Android-brukarane bruker nettsidene (ca 60 %), ikkje appane våre. Det er likevel mange nok brukarar til at vi vurderer det som viktig å lage eigne appar for desse plattformane. Nettsidene er framleis hovudproduktet vårt, så det er kanskje ikkje så rart at mange vel å bruke nettsidene framfor appane.»

   Det du seier her er at det eigentleg er ressurssløsing å laga appar til iOS og Android i utgangspunktet, men at det er symbolt viktig å syna at de greier å laga desse nye appane til dei domineraste operativsystema på marknaden?

   Misforstå meg ikkje, eg veit at de både greier, og har laga app til WP. Eg sjølv har (den gamle) radioappen.

   Og forresten: Kvifor er det ikkje moglegheit for å førehandsvise kommentaren før publisering?

 23. Microsoft Universal Apps…

  … The concept of one app developed and working cross-platform: phone, tablet, desktop is something of a Holy Grail and Microsoft delivered on this promise last year.

  Hvilket gjør at det er mulig å lage en App for alle windowsplatformer.

  På den måten vill også punktene under være tilgjengelig uansett hvilken type windowsplatform man benytter:

  Appane er mykje meir stabile og gjev ei betre lyttaroppleving

  Buffermodus når du har litt dårleg dekning

  Høyr direkte og spol opptil tre timar baköver

  Høyr opptak av program du gjekk glipp av

  Hald fram der du slutta sist

  Svar på denne kommentaren

 24. Hei!

  Først i det siste året har vel NRKs egne apper begynt å fungere på Android, for mange modeller, må ha påvirket bruk.

  LIkte den generelle live streamingen dere tilbød tidligere, som man kunne bruke på mange plattformer og pogrammer, som mobiler (e.g. Nokia N900).

  Hvordan kommer 3-parts bruk som kodi (tidligere xmbc) fram i deres å statistikker?
  Fint alternativ spesielt for linux. Og xbox?

  Svar på denne kommentaren

 25. Øøh! Konkurransevridning! Skal NRK være en aktiv part i det og, til enhver tid, utelukkende støtte de to største plattformene for håndholdte terminaler? Henger ikke på greip når man er «Public service». Åpenbart att almenkringkastningens tid er forbi!

  Svar på denne kommentaren

 26. Anders Bredesen

  Det jeg lurer mest på er når chromecast vil fungere på wp8/10 ?

  Nrk tv og radio appen/ nettversjonen fungerer tilfredsstillende, men savner som sagt casting mulighet.

  P.s en ting til. Hva er det som gjør at nrk radio appen får feilmeldingen » playback error» relativt ofte og uavhengig av nettkvalitet ?

  Anders..

  Svar på denne kommentaren

 27. Øyvind Thoresen

  Er en god stund siden denne artikkelen ble skrevet. Windows 10 er utgitt, og virker som om det får bra utbredelse, ved nyttår var antallet installasjoner på 200 mill maskiner world vide, ca 10 % av totale antall pcer. Ser dere i NRK de samme tallene? Det rapporteres også at antallet apper som lastes med fra Microsoft Store er svært økende. Jeg har selv 8 enheter med forskjellige valører av windows 10. Lumia 950, surface, desktop, laptop, HTPC, alle enhetene ville jeg brukt nrk appen fremfor web om det hadde vært tilgjengelig.

  Hilden Ø

  Svar på denne kommentaren

 28. Jonny Johansen Vollan

  Jeg synes det er dumt at NRK ekskluderer enkelte TV merker. Jeg forstår at det koster mye penger å utvikle en smart TV løsning for alle merkene, men burde ikke TV produsentene ta den kostnaden? Vi ser mye på NRK nett TV, men siden vi har en phillips smart TV, som ikke egen NRK nett tv app, så må vi koble dataen til tven. Dette ble relativt tungvint, og gjør at vi kommer til å velge et annet merke neste gang. Derfor bør TV produsenten supsidere smart TV løsningen for å ikke miste kjøpere.

  Svar på denne kommentaren

 29. Hjelp oss å teste ny iOS-app for NRK TV

  […] du på hvorfor vi ikke heller har laget app til Windows Phone eller xBox? Her finner du en lang og grundig forklaring. Siden denne saken ble skrevet, har vi laget en test-app i WinJS. Kort oppsummert forenkler ikke […]

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.