nrk.no

Hvilket NRK vil du ha i fremtiden?

Kategorier: Journalistikk, Media & NRK


Kulturministeren ønsker innspill til hvilket NRK vi skal ha i fremtiden. NRKbeta tar derfor ansvaret for å samle publikums innspill og spør: Hvilke endringer i NRKs rammebetingelser mener dere kreves i disse skiftende tider?

Bakgrunnen

Da regjeringen Solberg tiltrådte ifjor, annonserte den en gjennomgang av NRKs rammer:

Medier
Digitalisering fører til en ny hverdag i mediebransjen. Premissene for publikums deltakelse, produktenes utforming og redaksjonenes arbeidsform endres hurtig. Regjeringen vil legge til rette for god nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn. Mediepolitikken må derfor stimulere til nyskaping og innovasjon, samtidig som den frie pressens tradisjoner og grunnverdier ivaretas.

Regjeringen vil:

· Modernisere det mediepolitiske virkemiddelapparatet gjennom økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform. Over tid skal pressestøtten omlegges og nivået reduseres.

[…]

· Legge frem en stortingsmelding om NRK-lisens og alternative betalingsordninger.
· Øke andelen eksterne produksjoner i NRK.

· Begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag.

side 53, Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Ønsker innspill

Kulturministeren vil ha en åpen prosess: «Vi ønsker både innspill på om formen for å uttrykke statens forventninger til NRKs allmennkringkastingsoppdrag er god, og om de konkrete forventningene som stilles er dekkende. I høringen peker vi også på noen områder der vi særskilt ønsker innspill. Dette er knyttet til NRKs kommersielle inntekter, NRKs innholdstilbud og NRKs bruk av eksterne produksjoner.»

Før sommeren inviterte departementet til et eget innspillsseminar, der inviterte interessenter fra medier og organisasjoner snakket om hvilke endringer de ønsket i NRKs rammebetingelser.

Program Innspillsseminar om NRK, 17. juni 2014
Program Innspillsseminar om NRK, 17. juni 2014

Hvor er publikum oppi dette?

Under innspillsseminaret bet vi oss merke i at publikums stemme i stor grad var fraværende. Det er jo i og for seg forståelig; publikums stemme er ikke lett å fange – hvordan inviterer man noen millioner lisensbetalende nordmenn til å sitte i en kinosal i Oslo midt på en tirsdag? Likefullt savnet vi publikums syn; Norsk Rikskringkasting tilhører jo tross alt lisensbetalerne i siste instans – dere betaler 7,50 hver bidige dag for at vi sitter her og snakker med dere, står ute i verdenshendelsene med en mikrofon og alt det andre vi driver med, og som 9 av 10 nordmenn har som en daglig del av dietten. Hva dere ønsker og forventer av deres lisensfinansierte almenkringkaster er en del av regnestykket i behandlingen av NRKs fremtid.

Ståle Grut (som da hadde praksis i NRKbeta) intervjuet mediekommentator Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad i bachelor-oppgaven sin i våres:

Mediekommentator Omdal sier han er usikker på hvilke sterke aktører som skal ivareta publikumsperspektivet i høringsrunden, da han antar at konkurrerende aktører som Schibsted, Amedia og MTG kommer til å jobbe grundig med stortingsmeldingen – og dermed bli hørt.

Intervju med Sven Egil Omdal i Dissens om NRK-lisens?

Vi i NRKbeta vil gjerne gjøre vårt for at publikumsperspektivet kommer med i høringsrunden:

NRKbetas opplyste publikum

Derfor vil vi be dere, NRKbetas publikum, om hjelp. Kommentarfeltet her på NRKbeta samler stadig vekk reflekterte mennesker – enten det er oppegående publikummere eller profesjonelle på tvers av norsk medie- og teknologimiljø. Dere bidrar stadig med å berike og nyansere debatten og dele kunnskap. Så vi tar det for gitt at dere har synspunkter, ønsker, behov og innsikt dere kan dele, og som vil være et verdifullt bidrag i behandlingen av NRKs fremtidige kår.

Hva ved dagens NRK bør endres?

NRKs virksomhet reguleres av NRK-plakaten, som sist ble revidert i 2012. Du finner den her: NRK-plakaten (pdf). Hva ved den mener du fungerer, hva bør endres? Hvilke overordnede ønsker og forventinger har du til din lisensfinansierte allmennkringkaster?

Hva bør publikum spille inn?

Thorhild Widvey åpnet årets Nordiske Mediedager i Bergen. Foto Gabrielle Graatrud, NRK
Thorhild Widvey åpnet årets Nordiske Mediedager i Bergen.
Foto Gabrielle Graatrud, NRK

Alle innspill er relevante, men vi vil anta at av de feltene kulturministeren ber om innspill på; finansiering, innhold og eksternproduksjon, vil nok publikumsperspektivet i størst grad komplettere bildet på det midterste feltet; NRKs innholdstilbud, som det står i pressemeldingen, eller Begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag, som det er formulert i regjeringsplattformen – altså hva NRK bør og ikke bør drive med. Dagens tilbud beskrives i mer detalj her.

Hvordan gjør jeg det?

Du kan skrive dine innspill og synspunkter i kommentarfeltet, så skal vi i NRKbeta sørge for at dette innholdet blir gjort kjent for departementet innen fristen 26. august. Om du vil skrive høringssvar direkte til departementet, er adressen forvarelse.medieavdelingen@kud.dep.no

Vi gleder oss til å høre hva dere tenker og hvilket NRK dere ønsker dere i fremtiden!

443 kommentarer

  • Øyvind O. (svar til Roger Pihl)

   Det er en misforståelse å tro at dagens lisensmodell og reklamefinansiering er de eneste to måtene å gjøre det på. Det er ikke enten eller. Det finnes mer hensiktsmessige måter å gjøre det på. Dagens lisensmodell bør endres på. Alle voksne kan godt betale en lavere sats, i og med at teknologien og tilgjengeøogheten er blitt som den er blitt. Å kreve inn lisens basert på hvordan fortiden så ut er meningsløst og dyrt.

  • Jorunn Furset (svar til Øyvind O.)

   Hvilke andre løsninger ser du? Kan du være mer konkret? Jeg betaler med glede videre min lisens i bytte mot reklameavbrudd.

  • Øyvind O. (svar til Jorunn Furset)

   En lavere avgift som alle voksne betaler, som jeg også skrev, er én mulighet. Eller en skatt som alle voksne betaler, som kan graderes etter inntekt. Alt er bedre enn dagens lisensordning, som er dyr å drifte og ikke er oppdatert med tanke på dagens teknologi. Betalingsplikten er uansett nødt til å bli teknologiuavhengig, alt annet er knalltøvete. Alle som har en mobiltelefon eller et nettbrett eller en annen dings, har mulighet til å se og høre NRK. Og det er så godt som alle i landet. Da blir det tullete å bruke hundrevis av millioner på å drive en komplisert innkreving basert på tanker om gammeldagse mottagere.

  • Guri Enerud (svar til Øyvind O.)

   Hvis jeg skal bruke dagens teknologi for å se TV (uansett kanal), så vil jeg ha samme fart som dere har i byen, og vi kan dele på kostnaden for utbygging. Hjemme (ca 80 km fra Oslo) hos meg er det veeeeeldig dårlig forhold for alt som har med digitale signaler å gjøre.

  • Bjørg Fredval (svar til Øyvind O.)

   «Eller en skatt som alle voksne betaler, som kan graderes etter inntekt». Hallo,.. dette alternativet høres veldig lite gjennomtenkt ut. Mener du virkelig at dette forslag blir enklere, mer rettferdig og en billigere innkrevningsmetode?
   Dessuten,… alle har slett ikke samme forutsetning eller forhold lagt til rette for å nytte gjøre seg nettbrett og andre «dingser», som du kaller det. Både alder og bosted er med på å hindre dette. Du må nok skue litt lenger enn til dine egne brukermuligheter,.. dette blir for enkelt.
   Bjørg Fredval

  • Om alle må betale en lavere avgift, som i tillegg kan justeres etter inntekt, så mener jeg det blir enklere og billigere ja. Hvis alle skal betale så trenger man ikke det digre lisensapparatet som koster hundrevis av millioner å drifte.

   Poenget med teknologiuavhengigheten er at det er meningsløst å kun kreve lisens fra de som har gammeldags tvmottaker, når store deler av brukerne enten ikke bruker tvmottaker for å få tilgang til produktet, eller har tvmottaker bygget inn i tven sin men benytter seg ikke av produktet. Hvor er rettferdigheten eller fornuften i det? Alle som har tilgang til produktet på en eller annen plattform bør betale, og med dagens tilbud så er det omtrent alle voksne nordmenn. Når man i tillegg tar hensyn til inntekt, så kan de som er uten inntekt slippe å betale, de med god inntekt kan betale litt mer og de med lav inntekt kan betale litt mindre. Dette kan for eksempel gjøres over skatteseddelen på samme måte og med samme apparat som eksisterer allerede.

   I Finland med YLE har de har de en slik ordning allerede, og flere andre vurderer det også.

  • odd halsnes (svar til Øyvind O.)

   Jeg er for lisensavgift og imot reklame. Lisensavgiften bør legges inn i den vanlige skatteseddelen. Da må alle betale, men det blir lavere avgift på den enkelte. Ved i dag å kunne ta inn NRK på mobiltelefoner, nettbrett, pc, vanlig TV. Kanskje mange flere muligheter om noen år. Dagens system er kostbart å drifte og er urettferdig.

   Har inntrykk at nå er det gamle mennesker som betaler mest avgift, mens de fleste programmene skal være så unge og trendy.

   Savner programmer med opplesing, Astrid Sommer og Astrid Lindgren hadde gode stemmer

   Mange gamle hørespill bør sendes igjen
   Savner Lørdagsbarnetimen, bør starte igjen

   P2 akademiet bør tas opp igjen, det er godt å ha programmer på 30 minutter uten musikk. La P2 bli en seriøs kanal, P2 akademiet, med foredrag, hørespill, litt klassisk musikk, norsk musikk
   Nå er det blitt for mye trendy på P2, det er en hel haug kanaler som sender sånt

   Kanskje det bør være mindre dialektbruk, mer tydelig og mer likt norsk normal

   Det er mye sjuskete, slurvete uttale, særlig blant unge, trendy personer. Det er et langt ææææ som ofte kommer mens de tenker. Setninger starter ofte med æ-ja, ææ-nei, og mange små æ-er ellers. Dere har visst noen som skal passe på språket

   Moderne programledere skal være så morsomme, liker bedre den gamle typen, med mer stil

  • Øyvind O. (svar til odd halsnes)

   Du sier omtrent det samme som meg. En forenklet innkreving for eksempel over skatteseddelen og en lavere avgift for alle. Da er det ikke lenger det tunggrodde utdaterte lisenssystemet vi har idag, og det er det jeg vil ha bort.

  • Bente Jørgensen (svar til Øyvind O.)

   Jeg synes Øyvind O. har et godt argument for hvordan lisens skal innbetales. Over skatteseddelen – etter inntekt – og systemet er allerede der. Det vil spare NRK for store utgifter. Jeg ønsker heller ikke reklame i NRK – hverken i radio eller fjernsyn.

   Når det er sagt, bør vi ha mer nyttig informasjon i NRK – vår statskanal! Her har vi litt å lære av andre land. Vi behøver f.eks en seriøs EU-debatt som kan gå over tid. Svært mange nordmenn er utrolig uvitende om hvordan EØS fungerer og kan ingenting om EU generelt. Dette er bare et eks.
   En del unge mennesker i dag har dessuten en skremmende liten forståelse samfunnet vårt og av verden utenfor Norge. «Reality»-programmer hører hjemme i reklamefinansierte kanaler Her har NRK en stor utfordring. Samfunnsdebatten må gjøres mer spiselig for de unge. Vi lever i en global verden.

  • Utfordringene med å legge dette inn under skatteseddelen, er at da blir inntektene til NRK veldig uforutsigbare, iom. at budsjettet må godkjennes årlig. Alle budsjettposter er områder som potensielt kan kuttes, ikke minst ifbm. regjeringsskifte. Det skaper en veldig usikker økonomi, da NRK ikke vet hvor mye penger de vil ha de nærmeste årene og ikke kan planlegge deretter.

  • Jarle Sæbøvik (svar til odd halsnes)

   <>
   NEI! Skal eg betala NRK-lisens eller ein NRK-skatt SKAL da vera dialektbruk, finst ikkje noko verre enn å høra på folk med fine dialektar som er tvungne til å «snakka bokmål/østlandsk» kun får å tilfredsstilla nokre sytete østlendingar.

  • Bente Jørgensen (svar til Jarle Sæbøvik)

   Til Jarle Sæbøvik.
   Du ønsker flere dialekter i NRK. Jeg er enige i at folk skal snakke slik det er naturlig for dem. Imidlertid – mange dialekter har ord som er uforståelig selv for nordmenn.
   Tenk også på våre nye landsmenn som skal lære seg norsk De MÅ ha EN kanal hvor de kan lære norsk ved å lytte til ord de kan forstå!
   Jeg bodde i England i mange år og hørte mye på BBC. Der har de regler for språkbruk.
   Jeg synes en statskanal bør ha ETT språk.

  • Pia Helen Bjørsvik (svar til odd halsnes)

   Jeg er forsåvidt ganske enig med deg!
   P2 er faktisk blitt overraskende trendy, og som halvveis avdanka P3-lytter så tåler jeg å høre de nyeste poplåtene på P2, men det er ikke det jeg vil ha der.

   P2 ble mitt hjerte kjært pga av EKKO, og det burde aldri tas av lufta. Snakke-program, inkl nyheter er det jeg forbinder med P2. Seriøs og god journalistikk om samfunn, kunst og kultur, vitenskap og politikk.

  • Bente. Jørgensen (svar til Øyvind O.)

   Enig med Øivind her. Med dagens teknologi er lisensavgiften utdatert. Når det er sagt mener jeg at statskanalen har et ansvar ut over dårlig moroprogrammer (på TV). Gode debattprogrammet og informasjon generelt om alle samfunnets sider, både nasjonalt og internasjonalt bør utvides

  • Bård Henriksen (svar til Jorunn Furset)

   Det er overflod av reklame men sånn er det blitt av grunner som blir andre debatter. Men små pauser, reklamer eller ikke, er faktisk på TV meget praktisk. Hva om du må pisse midt i et interessant program? Er ikke alle som orker å begynne å styre med opptak. Forøvrig kan opptak bli bedre sånn at en kan se programmer valgt fra digital dekoder før de går live på TV.

  • Bård Henriksen (svar til Sonja Lie Fjellvard)

   Det finnes jo ikke seriøse nyheter lenger. Nyhetsmedia er bare krig og kaos som underholdning. Ispedd ofte ensidige framstillinger om bestemte land, bestemte folkegrupper osv. Man har til og med begynt å putte inn allslags konspirasjonsteorier om bestemte land og grupper, så lenge de tjener populariteten til rådende eliter i politikk og motvirker andre interesser.

  • Stein Nordahl (svar til Roger Pihl)

   Helt enig med deg. Reklamen har gjort oss til et underlig folk hvor vi løper i flokk efter billig – billig. Det meste skal helst være gratis. Men ligg unna lønningsposen er nok mere parolen.

  • Stein Nordahl (svar til Øyvind O.)

   Pussig det der? Det å ha hovedfokus på sak – og ungå personkarakteristikker, burde alle klare. Eller hva tror du?

  • Øyvind O. (svar til Stein Nordahl)

   Joda, forsåvidt enig i det. Men jeg syns ikke noe om å karakterisere folk med presset økonomi som gnitne flokkdyr heller.

  • rolf h antonsen (svar til Roger Pihl)

   Helt enig. Reklamefinansiert med mest mulig norskproduserte programmer, nyheter, debatter og norsk, europeisk fim.

  • Audvin Linde (svar til Roger Pihl)

   Nrk er ikke bare lisensfinansisert, det er vel kun dagsrevyen og værmeldingen som ikke er sponset,,- som det heter. Hva det koster å hanke inn alle milliardene for å drive hele
   Nrk er det visst ikke tall på. At dette er med på å påvirke både ledelse og programskapere
   er forståelig, men svært negativt for hele kanalens spekter av tilbud. Det som skapes
   er ikke relatert til økonomi basert verken på kreativitet eller nyskapning, pengene klinger i kassa uansett hva som bys frem, om nødvendig under trusler fra innkassofirmaer. Den frihet som skapes under slike arbeidsforhold kan sammenlignes med situasjonen der ingen turde slutte å klappe når Stalin hadde holdt tale. Nrk har gapt over alt for mye og mikset en drink
   som det norske folk ikke har hatt eller har godt. En drink av seig sevje med rikelig spritdunst
   for å hjelpe på den almenne sløvhetstilstand. Hva man kan gjøre med det er en annen diskusjon!

  • frank andre lindquist (svar til Audvin Linde)

   Jeg er veldig enig i mye av det du sier her. JEG ønsker meg videre at NRK bruker sine 3 NRK tv kanaler mer i sammenheng. F.eks: når en stor begivenhet vises direkte på NRK1, f.eks store sportsbegivenheter, er det helt forkastelig å avbryte disse med TEGNSPRÅKSNYTT, SAMISKE NYHETER ol midt i sendingen! Da kan andre programoppsatte saker sendes på NRK2 ! Videre bør NRK 1 fortsatt være hovedkanalen, og både NRK2 og NRK3 brukes som avlastningskanaler……NRK2 med hovedsaklig nyheter, debatter, dokumentarer ol Denne kanalen bør også brukes til informasjonskanal for Myndighetene! SE til OBS programmene på Dansk TV! Dette er et stort behov for i folket. og disse daglige danske OBS programmene er svært gode folkeopplysningsinnslag! Jeg mener videre at NRK er svært overbefolket av «komikere» som lager innholdsløse, tåpelige og nedrige programmer, som egentlig virker som en slags «attføring» for overskudd av ansatte i organisasjonen! Få dem vekk! Kutt ned på mesteparten av REPRISER….spesielt på hovedkanalen NRK1 ! Jeg har mange andre tanker , men begynner med det jeg har nevnt her. Det ville være en GOD begynnelse. OG….: VIS RESPEKT FOR SEERNE! De er, tross alt, de som betaler lønna deres!

  • Godt du nevnte det, reprisene! Enkelte dager består omtrent alle sendinger av repriser,
   det være seg radio eller TV. Dette er ikke bare et sommerfenomen, men strekker seg ut
   over året også. Man skulle tro at over 4000 ansatte pluss konsulenter og innleid hjelp
   kunne lage programmer slik at repriser ikke fyller sendetiden på linje med hovedprogrammene. At enkelte program får sin reprise er ok, folks arbeidstid er ofte slik at dette er bra, men alle–hele tiden–året rundt?

  • Dag Erlend Jåsund (svar til frank andre lindquist)

   Enig med deg der.
   Se gjerne også til BBC sitt kanalutvalg.
   De har «tema» kanaler, Entertaiment, Knowledge, World news osv. Kanskje en ide istedet for dagens mange, mer eller mindre like kanaler?

  • Øyvind Berge (svar til Dag Erlend Jåsund)

   NRK Underholdning, NRK Kunnskap, NRK Nyheter, NRK Sport er eit godt forslag. Kunne også vere fint å ha ein kanal som sendte arkivstoff (NRK Arkiv?) a la NRK Gull på radio.

  • Bente Jørgensen (svar til Dag Erlend Jåsund)

   Dag Erlend Jåsund – du har et godt poeng når du nevner BBC som ex.
   NRK – Historie, NRK – samfunn, NRK – nyheter (finnes allerede) NRK – kultur etc.

   Som jeg leser innleggene her, så virker det som de fleste er enige om mer seriøsitet, mer samfunnsdebatt, kultur, historie og kunnskap – mindre av amerikanske tulleprogrammer og repriser.

  • Når vi har tre kanaler og den ene har timesvis med sport, så bør minst en av de andre sende de vanlige programmene som ellers går ut. En av kanalene bør sende gode filmer og serier, personlig som de britiske krimseriene eller spennende, kjente filmer. Dokumentarer og vitenskap på den andre. Repriser bør ikke fylle en hel kveld, ikke som nå i sommer f.eks. Vi har mulighet til å se repriser på nettet for mange. Synes heller ikke bollywoodfilmer o l. hører hjemme her i landet. De som liker det, har sine paraboler. Det må vel være nyere filmer enn tredje gangs repriser av filmer fra 90-tallet, selv om noen kan sees igjen. Synes det virker som om NRK bruker alle pengene på div sports- og kulturarrangementer, og må sende repriser for å spare. Vinteridrett, fotball, OL, VM-er og Melodi Grand Prix tar for stor plass på et år.

  • Sondre Lysne (svar til Elsa Burkeland)

   Eg er einig i mykje av det skriv. Men eg tykkjer NRK gjerne kunne vore endå flinkare til presentere litt uvandleg og utradisjonell kultur. Som f.eks. Bollywoodfilm, europeiske film og teater, o.l.

   NRK treng ikkje spekke sendeflata med utradisjonellt innhald, men eg trur oss nordmenn har godt av å få presentert litt annleis kultur i ny og ne. Og ikkje berre når me er i eksotiske utland.

  • Harald Pedersen (svar til Roger Pihl)

   Det går helt fint. Bare sett det opp til å måtte betale lisens for å kunne se på NRK. Ikke tving alle som eier en TV til å betale for den.
   Sett opp en konto basert betaling der man kan selv sette seg selv opp for å betale for å se på NRK, kontoen er du nødt til å ha for å vise artikkler og dokumentarer på nrk.no
   Det er digitale løsninger, så man kan enkelt sette opp passord for dekoderen som man kan hente ut fra kontoen sin. Kan også enkelt legge til systemer som vil holde styr på hvor mange dekodere du er logget inn på i tilfelle noen prøver å dele NRK kontoen for å gi til venner slik at de slipper å betale.

  • Jorunn Lande (svar til Roger Pihl)

   Enig med Roger Phil.Jeg vil ha et lisensfinansiert NRK slik vi har idag.Uten reklame.Jeg mener det er den beste finansieringsmodellen.Mest uavhengig av den til en hver tid styrende regjering.Et sterkt og godt NRK skal gi alle grupper i Norge et godt tilbud både i TV og radio,virke samlende og fremme demokrati.Etter min mening er NRK idag den kanalen som gir oss mest mangfold.Og vi slipper reklame.Legger gjerne til at jeg er veldig glad i NRK.Så håper jeg den fantastiske satsinga på nett fortsetter.

  • arne nordlien (svar til Jorunn Lande)

   Vi må ha et politisk uavhengig NRK. Som ikke til enhver tid støtter og er mikrofonstativ for den sittende AP regjering og som gir elendig liten plass til borgerlig opposisjon. Og som fotefulgte Stoltenbergere og gjorde de til Lødagsunderholding, landsfadere, drama etc alt etter behov. Erna fikk aldri tilsvarende posisjon. Og ingen bør heller ha det.

   Opptre politisk uavhengig og gi posisjon og opposisjon like mye rom og tid. Her har NRK fortsatt mye å hente. Hvis NRK ikke klarer dette – så er dere ferdige som lisens- og almen kringkaster.

  • Jan H.Pedersen (svar til Jorunn Lande)

   Helt enig med deg! NRK er en bastion i Norge…..Husk at de ikke bare produserer TV i flere kanaler,men de har også radio i flere kanaler samt værtjeneste både for land og sjø. I tillegg har NRK distriktprogrammer og nyheter produsert i landsdelene hver for seg.
   Hvem kan se for seg det samme tilbudet basert på reklamefinansiering??
   Jeg betaler min lisens med glede!

  • Egil Pedersen (svar til Roger Pihl)

   Jeg er så absolutt enig. Nå er det vel bare på NRK og Dansk TV1 det er mulig å se et program i sammenheng uten reklameavbrudd.

  • Jeg er enig. Jeg liker NRK godt slik det er i dag, lisensfinansiert.

   Men jeg synes NRK kan bli mindre kristent nå som vi ikke har en statskirke. Jeg er lei av andakt hver morgen!

  • Lillfrid sakshaug (svar til Roger Pihl)

   Jeg vil gi NRK penger over statsbudsjettet. Vi kan ikke forvente at de fattigste skal prioritere lisens. Jeg håper NRK kan produsere mange programmer selv, og overføre store begivenheter.

  • Erik Andersen (svar til Roger Pihl)

   Å finansier en kanal ved hjelp av lisenspenger er fullstendig feil i utgangspunktet. Jeg vet jo også at lisenspengene går til å vedlikeholde bakkenettet. NRK burde på lik linje med de andre leve av reklame. Da blir de nødt til å tilrette legge for programmer som folk faktisk vil se. NRK er jo delvis reklamefinansiert fra før. Så dere som faktisk vil betale så bare betal, men hvorfor skal jeg tvinges til å betale for en kanal som jeg nesten aldri ser på.

  • Jan H.Pedersen (svar til Erik Andersen)

   Du «tvinges» ikke til å betale lisensen i det heletatt! Kvitt deg med tvn……se betal tv på pc.
   Det er DITT valg…….meld deg gjerne ut av felleskapet i bastionen NRK! Sytpeis!
   Forøvrig er det helt sykt å se på programmer/film som stadig blir avbrutt av reklame,slik jeg føler det.

  • rune andersen (svar til Roger Pihl)

   Helt enig. Presentasjon i form av stillbilder av sponsorer, FØR og ETTER sending/program er helt ok, men IKKE midt i sendingen!

  • bjørn jørstad (svar til Roger Pihl)

   NRK er et fantastisk og unikt tilbud,uten sidestykke. Jeg gleder meg over de fantastiske radioprogrammene som Ekko, Verdibørsen, Dagsnytt atten, verden på Lørdag, Museum, osv. dette alene betaler jeg gjerne lisensen for.
   Dyktige medarbeidere gjør radiolytting til noe helt unikt. Når vi i tillegg har NRK.no der både radio og tv programmer kan streames når som helst er også tilgjengeligheten fantastisk. og alt dette uten reklame og annet tøv.
   Jeg håper virkelig NRK får bestå i en slik form i fremtiden også, vi behøver NRK som går i dybden og har gode tradisjoner som tas vare på.
   Se på f.eks Italia der det er bare mas og tull både på radio og tv, er det slik noen vil ha det?
   Jeg heier på et NRK uten reklame også i fremtiden

  • rolf solvoll (svar til Roger Pihl)

   Jeg syns vi har et flott NRK – velsignet fri for avbrudd av reklame.
   Det er viktig å bevare.

   Hvordan pengene skal kreves inn har jeg ikke tenkt nøye over, lisensen har fungert greit for meg.

   Rolf Kr.

  • Hildegunn Knudsen (svar til Roger Pihl)

   Jeg vil gjerne betale lissens og vil at NRK fortsatt skal sende kvalitetsprogrammer slik de de gjør i dag. Det er et utrolig variert utvalg av programmer både selvproduserte og utenlandske. Jeg kan ikke tenke meg et reklamebasert NRK eller «privat basert NRK». La oss få beholde mediet slik det er men med en dagsrevy som går litt dypere inn i sakene de legger frem. Ønsker meg også URIX med mer enn 20 min. sendetid.

  • Egil Johansen (svar til Roger Pihl)

   Eller, en abonnementstjeneste, som det også kalles?

   Fravær av reklame er intet argument, utover at du ønsker å betale for å slippe den. Det samme gjør jeg.

   Men, det har ingenting å gjøre med om aktøren er statlig eller ei. Det har heller ingenting å gjøre med om man skal tvinges til å betale den eller ikke.

  • Randi Sleppen (svar til Roger Pihl)

   Siden våren 2013, og fram til i dag, pipler det rød-grønn guffe fra veggene i NRK. Det synes også som om enkelte utvalgte ansatte har måtte ta AP-e test for å bli ansatt. Testet gikk ut på å være tilstrekkelig bøllete til sin intervjuobjekt, spesielt dersom det var et offer fra det borgerlige fløyen: Eks presentasjon av statsbudsjettet for aller første gang. Varighet ca 30 sek..Den evigvarende linselusa, Støre, fikk både klapp og 5 minutter til rådighet. Som programleder ved partilederdebatten, kuttet (hun) programlederen den nåværende statsministere før hun hadde fått sagt A.
   Debatten på torsdager er det eksakt de samme avbrytelse. Støre får smil og rikelig med taletid, men Anundsen blir avbrutt før han få begynt
   Er NRK tjent med å ha et slikt sjølgod, aggresivt menneske på TV skjermen som dette kvinnemenneske?.
   Valg av foto på NRK.no, bli valgt ut etter samme lest. De gode bilde av AP-e Står forstørret, øverst, men de mindre heldige får en tydelig påfallende plass.
   Her er glad jeg har TV2 Nyheter- forutsigbare programmer, og dyktige nyhetsanker.

 1. Nils-Arne Håland

  Jeg vil ha ett reklamefritt NRK!. betaler min lisens med glede for å slippe reklame. mener derimot at web-tv biten bør få innlogging med brukernavn og passord. vil også kunne benytte web-tv i utlandet for å få se NRK.

  Svar på denne kommentaren

  • Torleiv Aarrestad (svar til Nils-Arne Håland)

   Her var det mange gode poeng.
   Her er min oppfatning av hvor Nrk bør gå:

   Finansiering:
   1) Nei til reklame
   2) Lisensbetaling bør tilpasses en moderne tid hvor omtrent alle kan ta inn Nrk. Som nevnt har alle med mobil eller nettbrett denne muligheten (forutsatt smart telefon).
   3) La nettet kreve innlogging. Det betyr at en som lisensbetaler kan se NrK i hele verden fordi avtalene med leverandør rettes mot dem som betaler lisens. Ikke geografi, som HBO, og andre strømme leverandører.
   4) Som pensjonist har jeg ikke noe imot å betale lisensen over skatteseddel, men jeg vil ha den utskilt og ikke som en del av sekkepost som en PR-kåt politiker heller vil bruke på valgflesk.
   ________________________________
   Programinnhold:
   5) Erlend sin oppsummering av programinnhold og struktur er fin, om en noe lik dagens.
   6) Radio:
   Mer fokus på hele befolkningen i Radio utvalget. Det å ha 5 kanaler for dem under 30 hører ikke hjemme noe sted. Da jeg var ung på 80 tallet hørte jeg ofte på et reiseprogram på søndagen. Kan fremdeles huske når reporteren stakk mikrofonen ut av bilvinduet i rushtiden i Praha og du hørte fuglene kvitre. Når programmet består av to setninger og mer musikk blir det faktisk litt kjedelig. Jeg har en hjerne som vil lære og lytter gjerne på prat. Jeg kommer ikke til å like alle programmer, men når alle lages over samme lest blir det kjedelig for oss som har noe mer enn bomull mellom ørene og det tror jeg faktisk er flertallet i Norge.
   At musikk kanalene ble populære på 80-90 tallet har sammenheng med at NrK den gang føltes å bare være for de voksne. Da var musikkprogrammene nye og anderledes. Nå føler jeg sterkt på at NrK har havnet i fellen med å bare lage trendy og ensidige programmer, med noen gode innslag. P1+ er ok, men har feil navn. Det burde være som før endringen med P2 som den seriøse kanalen hvor hodet får litt trim når det lytter i arbeidstiden, eller ferien.
   7) TV
   Her synes jeg NrK gjør en god jobb. Fredagen er flott, programmer a la Bit for Bit, er for meg en vinner sammen med NpN. QI som går på BBC ville være en flott konsept å få inn.
   Serier som blir sendt er bra, mye bra Nordisk for tiden, og kombinert med engelsk krim hva kan være bedre (men det er min smak). Sport er viktig for mange og NrK ville kunne vinne mange med å ha en dedikert sportkanal som er åpen for lisensbetalerne.
   Rullering av programmer som at et program som er sendt på kvelden blir sendt senere (om natten eller dagen etter på en annen kanal) synes jeg er flott. Eldre programmer i reprise bør heller bli lagt til nettet som arkiv, sammen med nyere program til lisenstiden løper ut. Litt overrasket over at «Shetland» ikke hadde 30 dager lisens fra første visning. Her burde NrK bruke sin størrelse til å ha faste lisens betingelser for innkjøp av programmer.
   8) Alle medier
   Nrk burde ikke ha problem med å kjøpe inn programmer fra frittstående norske produsenter av underholdningsprogram som jeg ser de andre kanalene gjør. Det burde heller ikke være et problem at et TV-fjes er å se i forskjellige kanaler i andre roller. Det er kanskje allerede endret, håper det.

   Dette ble litt langt, men det er nå min oppfatning. Håper det kan være til hjelp.

  • Helt enig. NRK uten reklame må fortsette. Lisensfinansiering er helt greit, finansiering over statsbudsjettet er svært farlig. Det flytter makten over sendingene helt over til politikerne. En sur finansminister kan ødelegge hele programtilbudet.

  • Elisabeth Kritiansen (svar til Nils-Arne Håland)

   Jeg har ikke hatt TV siden 2008, men ser NRK programmer på http://www.nrk.no – vil gjerne betale 7,5 kroner hver gang jeg setter meg ned å ser noe. Men da skal det være reklamefritt. Slik som det er nå er noen sendinger både reklametilsølt og lisensbelagt, det har jeg sett på TV hos andre. Filmnettstedene fungerer veldig bra med at jeg kjøper en kreditt. Viktigere enn betalingen er at programmene fortsatt har en rikskringkastingsfunksjon som holder høy kvalitet uten produktplassering og selvopptatte programfolk. Stå på. 🙂

 2. Kjell Øritsland

  Takk for at vi har NRK. Jeg vil ha et reklamefritt NRK, på samme måte som nå. NRK er en fantastisk TV kanal. Om den også skulle blir fylt opp med reklame, så blir det radio for meg.

  Svar på denne kommentaren

  • Hei!

   Vil ha NRK finansiert via skatten / skattesatsene. Ellers som det er. Men mer informasjonsprogram. Flere nøytrale (ikke påvirket av kommersielle aktører) program om livsstil, kosthold, passelig og riktig trening. Vi bør få tilbake programmer der folk kan lære å lage sunn, god, og rimelig mat uten å måtte sløse med maten, for mange sliter med å få til et riktig kosthold i dag og mange blir da syke.

   Informasjon om forebyggende tjenester for barn bør også inn. Mange vet ikke hvor de skal henvende seg om den har problemer relatert til hjem og skole, og det skaper uføre voksne senere.

   Ikke reklamefinansiert, folk forbruker nok som dem gjør, og mye reklame er villedende.

   Det bør også arbeides med å redusere fordommer, og nøytral og konkrete menneskelig opplysning, og lage fordommsnøytrale programmer. De kommersielle kanaler sender ofte filmer og programmer som fører til fordommer og gammelkonservatisme fra USA.

   NRK bør også ha en god og nøytral helseopplysning, og en god opplysning for ungdom i utviklingsfasen.

   NRK bør også være politisk nøytralt.

   NRK bør være 100% riksdekkende i god kvalitet for alle uansett bosted.

   Mvh Bård

 3. Håvard Bartnes

  Jeg jobber i en konkurrerende mediebedrift, og vet at det i mediebransjen sies mye negativt om hvordan NRKs posisjon med statlig finansiering og lisens visstnok påvirker mediebildet negativt for kommersielle mediebedrifter. Men det er en annen diskusjon, som jeg antar at disse mediebedriftene kommer til å flagge høyt – akkurat som Omdal sier.

  Jeg er av en annen oppfatning, både personlig og profesjonelt.

  Norge trenger NRK. Nordmenn trenger et NRK som er dekker både smalt og bredt, nettopp for å kunne nå alle. En kommersiell aktør vil kanskje velge bort det smaleste fordi man da når for få, og velge bort det bredeste fordi det dekkes av alle andre. Dette gjelder både innhold og distribusjon.

  NRK trenger å drive FOU, både på innholdsproduksjon og distribusjon. En kommersiell aktør kan velge bort både innholdstyper og distribusjonskanaler fordi den antatte inntjeningen er for lav. Men for «kunden» kan det være nettopp denne innholdstypen eller distribusjonen som er den rette. Dette må det være spillerom for at NRK åpenlyst tester ut, og gjerne i mange tilfeller feiler.

  Videre må NRK være gjennomsiktig. Som et statlig mediehus må NRK tilgjengeliggjøre både innhold og informere/tilgjengeliggjøre ting som eksempelvis produksjonsmåter og datamateriale.

  Jeg syns NRK gjør veldig mye riktig i dag. Jeg applauderer de «smale» programtilbudene, selv om de ikke nødvendigvis treffer meg i det hele tatt – eksempelvis salmeboka minutt for minutt. Jeg jubler over at NRK har tilgjengeliggjort innhold med Creative Commons-lisenser via BitTorrent, og at det formidles nyheter via Instagram og Snapchat. Og jeg takker ærbødigst for at NRKs ansatte er åpne om hvordan de har utviklet egne løsninger – som Instagramløsningen brukt på blant annet #NRKsommer.

  Svar på denne kommentaren

  • Ola Vikland (svar til Håvard Bartnes)

   Kjære NRK, kulturminister.

   Jeg støtter Håvard Bartnes og hans velformulerte innlegg til hvordan NRK bør «se ut» i framtida.

   Kortversjon:
   Finansiert (lisens/skatteseddel e.l.) uten reklameavbrudd
   Egenproduksjon som våger og tør
   Smale program som ofte er/blir bredere enn en skulle tro
   I front på teknikk- og teknologiutvikling
   Deling av innhold

  • Helge Svendsen (svar til Håvard Bartnes)

   Mye fornuftig I det du sier, og jeg støtter deg. Det eneste jeg ikke liker med NRK er finansieringen. Slik det er I dag så finnes det ingen incentiver for å begrense pengebruken, og jeg vil anta at det er årsaken til selskapet er overadministrert og skriker etter mer penger I kontigent hvert år. Det ideelle hadde vært om Staten hadde fått slutt på reklame TV på TV 2 og NRK og tvunget dem inn I en budsjett form hvor de må vise hva de duger til. Pengene de ble tildelt må gå over statsbudsjettet, for kontigent er gammeldags og dyrt. Selskapene kunne da velge sine profiler og vi slipper å se på football hos begge. De andre kanalene kunne så lage sine reklamesendinger som I dag. Jeg vil tro at en slik tanke kunne trigge selskapene til å bli bedre og dermed gi oss seere bedre programmer.

  • Per Ove Rasmussen (svar til Håvard Bartnes)

   Hør hør! Jeg er helt enig.

   Jeg betaler min lisens med stor glede. Det utgjør ca 1/4 av en bussbilett pr dag.

   Jeg ønsker et NRK som har tilstrekkelig finansielle muskler til å drive med FoU, til smale program, til allsidighet. Til å bruke de nye formidlingsformene kreativt.

   Nettopp slik dere fremstår nå – lekne, solide, seriøse, kreative, potente, nysgjerrige.

   Jeg orker bare ikke denne reklamen! (Sukk)!

  • Dag Johan Høybakk (svar til Per Ove Rasmussen)

   Jeg er helt enig med Per Olav Rasmussen om at NRK fungerer utmerket og endrer seg i takt med tiden. Er også enig i at NRK bør sikres en sterk økonomi slik at de kan produsere programmer på nivå med i dag og helst over dagens nivå. UTEN REKLAME! Jeg tror finansieringen må løses på en smartere og mindre byråkratisk måte enn i dag. I dag er det også mange som slipper unna ved bruk av ny teknologi. Nivået på lisensen er det i hovedsak ikke feil med. Vi blir også stadig flere i Norge slik at inntekten vil øke, samtidig som produksjon og distribusjon vil bli rimeligere fremover. Kunne d være en modell at alle betalte dette over skatteseddelen. Dette skulle også gjelde alle typer pensjonister, trygdede / alle personer som mottar offentlig støtte. Kun førstegangstjeneste skulle være unntatt.

  • øystein Gjerdevik (svar til Håvard Bartnes)

   Veldig enig her!

   Bruker per i dag bare NRK over nett og sniker meg derfor unda lisens. Dette har eg da dorlig sammvitighet for og en annen modell er velkommen 🙂

  • Hans J. Berntsen (svar til Håvard Bartnes)

   Enig med Håvard. NRK-lisensen er lav sett i forhold til det brede tilbudet med «noe for enhver smak», og med god kvalitet. Jeg anbefaler at folk regner på hvor mye de betaler pr. time for det de benytter NRK. Vi blir mange som deler på dette mangfoldet. Jeg tror at reklametilhengerne er mer opptatt av prinsippet om friheten innenfor mediet, og ikke det de må betale i lisens. Og jeg tror at mange av de smale programmene (som opplagt vil forvinne) også vil bli savnet av de som er mot NRK. Og hvis alt skal finansieres med reklame så vil nok annonsørene måtte øke prisene på sine produkter – der forsvinner nok det sparte for deg og meg. Jeg håper at de blåblå politikerne ser bort fra sine prinsipper i denne saken.

  • Eg er heilt enig! NRK er velsigna fritt for reklame. Det er berre deilig. Eg betaler med glede lisens, og takkar kanalen for flotte ærlege program som ofte går rett til hjartet!! La NRK vera som det er. Heile landet treng det, det er berre ikkje alle som har oppdaga det endå. Eg blir så INDERLEG lei av alt VÅS som blir produsert .

  • Audvin Linde (svar til Håvard Bartnes)

   «Norge trenger NRK. Nordmenn trenger et NRK som er dekker både smalt og bredt, nettopp for å kunne nå alle.», skriver Håvard Bartnes. Er det nå så sikkert at vi trenger en så altomfattende medie-institusjon at den når alle av det smale og brede? Hvis man med «alle»
   mener ned til 1000 personer, eller 3000 for den saks skyld, så er det ikke gangbart. Hva Nrk så absolutt burde gjøre for å nå flest mulig med det de tilbyr, er å gjøre programmene
   tilgjengelige for flest mulig mennesker i en forståelig språkdrakt. Det frislippet av dialekter i både radio og TV som Nrk har gjennomført, er den største bøygen for å nå brukerne.
   Det er så ille til tider at man absolutt ikke får med seg verken ord eller mening i de orale krumspring som presteres. Bevares, dialekter er glimrende, som sogning vet jeg vel det,
   men da i Sogn og helst fødestedet Balestrand! Hele livet har jeg måttet jenke på dialekten, jeg vil, helst, gjerne bli forstått. Hele vitsen med kommunikasjon er jo at de kommuniserende forstår hverandre og i Nrk kan formidle noe som lyttere/seere forstår.
   Det får ikke hjelpe at det da kan bli knotete til tider, men heller 100 knotere som jeg forstår enn 1 som jeg ikke forstår bæret av. Med alle våre dialekter er det ikke gjennomførbart å tilfredsstille de mange grupper slik det virker som kanalen vil. Her kan Nrk gjøre en innsats som tusenvis av lisensbetalere vil ha nytte av, både smale og brede!

  • Martin Bowitz (svar til Håvard Bartnes)

   Veldig enig med Håvard Bartnes her. Om lisens eller en annen form for skatt/avgift er den beste måten har jeg ingen formening om, men reklamefinansiering er en svært uheldig løsning.

  • Signe Marie Antonsen (svar til Håvard Bartnes)

   Støtter deg og er redd for hva endringer i finansieringen av allmennkringkastingen kan gjøre med innholdet. Synes det er helt greit at jeg betaler ca 7.50 pr dag for 3 tv-kanaler som sender mer eller mindre 24 timer i døgnet. (Hva med radiokanalene? Fantastisk variasjon mellom musikk og verbale innslag.) Reprisene er helt ok. Klarer ikke å få med alt uansett. Vi trenger kvalitet, som NRK leverer pr i dag etter min mening.

  • Man skal heller ikkje gløyme at man får fleire radiokanalar og gode mange gode nettsider. I tillegg er NRK ein stor bedrift som gir veldig mange ein god og trygg jobb, eg meiner det òg er verd noko.
   (Eg jobber ikkje i NRK)

  • Roy Halvor Frimanslund (svar til Håvard Bartnes)

   Enig med Håvard her.
   I tillegg mener jeg at NRK må få konkurrere fritt innen områder som nyheter, vær, idrett og kultur og ikke måtte trekke seg fra prosjekter fordi en kommersiell aktør plutselig ser mulighetene innen områder NRK støtter og driver innovasjon. NRK har hatt noe av den beste dekningen innen vinteridrett med svært god kompetanse, når TV2 karer til seg hoveddelen av feks OL ble det mer en jakt på skandaler enn god idrett, NRK trenger da å få kunne bruke midler på å opprettholde kompetanse og kvalitet der de er gode, men også der det trengs videre utvikling.

 4. Jeg betaler NRK lisensen med glede og håper å få gjøre det i fremtiden også.
  Takk for Hurtigruta Minutt for Minutt, En seriøs nyhetskanal som ikke hyper opp nyhetene for å selge, dyktige programledere, bra med humor, de smale programmene som jeg aldri ser på men vet at andre ser og som aldri ville blitt vist hadde det ikke vært for NRK. Dokumentarer som TV2 ikke kan sende fordi de ikke er Se&Hør/VG-aktige nok til å dra reklamepenger.
  Et seriøst barne-tv tilbud som ikke finnes ellers (selv om her har dere glidd ut litt de to siste årene)
  Gode norske og utelandske serier og filmer 🙂

  Svar på denne kommentaren

 5. Kari L. Hansen

  Betaler med glede lisensen hvis jeg kan få slippe reklame.
  Mer dybde i nyhetene og bort med disse private syke/problem- rapportene.
  For mye amerikansk tullete og dumme serier/filmer.
  Flere tyske og franske filmer og mer kulturstoff fra Europa generelt.
  Og mer ANNE GROSVOLD, NRKs desidert beste journalist!!!!
  Gleder meg forøvrig over alle de gode naturprogrammene.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Guldager Nielsen (svar til Kari L. Hansen)

   Jeg er 100 % enig. NRK sender en del gode programmer fra BBC, SVT og DR, men ellers er det nesten ingenting fra resten av Europa. Derrick går om igjen og om igjen, men det produseres faktisk mye kvalitetsfjernsyn i Tyskland i dag. DR (i Danmark) har en kulturkanal hvor de sender noe for nordmenn så ukjent som russiske tv-serier eller nederlandske film, bare for å nevne noe som aldri vises på norsk fjernsyn. I tillegg viser de gamle DRprogrammer (altså en slags NRK-gull for fjernsyn!)

  • Eli (svar til Mia)

   Helt klart!
   Mindre «vg/dagbladet»-fakter over nyhetene, mer fokus på analyser, forklaringer og mer dyptgående reportasjer.
   Er også opptatt av at nrk skal holde på sin gode barneTV-profil, gjerne enda mer gjennomgående kvalitet på tilbudet til barna!
   Og så håper jeg ikke radio blir borte i diskusjonen her, det er ok med flere og mer differensierte kanaler (er flere som er litt for like for tiden, i min mening). Det kan hende at p1 har trengt en «oppfrisking» for å unngå å bli en skikkelig «tante-kanal», men jeg må innrømme at i en alder av 36 er jeg allerede begynt å søke mot p2/p13 når det blir for fjasete på f.eks nitimen. Ønsker interessante programmer med mindre fokus på programlederne selv og mer fokus på gjester og reportasjer!

 6. Øivind Nullmeyer

  NRK skal være uten reklame.
  NRK skal være kvalitet på alle områder. Politikk, samfunn og utenriks som er basert på kunnskap, analyse og går i dybden. Skal være nøytral og objektiv.
  Kvalitetsserier og -filmer. Overlat masseprodusert lettvint underholdning til reklamekanalene.
  Gode egenproduksjoner.
  Skal representere hele landet, bredde og det smale.
  Det betyr at NRK må ha ressurser nok. Det er jeg gjerne med og betaler lisens for.

  Svar på denne kommentaren

 7. Vidar Andreassen

  – Fri oss fra reklamen (dvs. ja takk til lisens).
  – Fri oss fra kjendisstoffet (ingen livesendinger om Robin Williams’ død takk).
  – Fortsett å være åpen om tekniske og praktiske løsninger (a la fersk artikkel om sendingene fra sjakk-OL).
  – Samarbeid med konkurrentene hvor dette gir seerne mer og bedre TV (fotball-VM med TV2 var genialt).
  – Press rettighetshavere hardt slik at mest mulig materiale er tilgjengelig på nett-TV lengst mulig.
  – Oppretthold distriktskontorene slik at hele landet dekkes.
  – Fortsett å være smale og kreative (alt vil ikke lykkes like godt som Hurtigruten, men det er greit).
  – La nrk.no fortsatt være landets beste nettavis (løsningen er ikke å strupe nrk.no, løsningen er at de andre blir bedre).
  – Og ikke minst – flere sjakksendinger 🙂

  Svar på denne kommentaren

 8. Ønsker et reklamefritt NRK som dekker både smalt og bredt.

  Liker/likte veldig godt:
  – OL-sendingen med 10(?) samtidige sendinger på nett
  – Sjakk-sendingene
  – NRKbeta, nye kanaler og medier, FOU
  – Frislipp av innhold med Creative Commons, BitTorrent
  – NRK Super (eller «ordentlig barne-TV» som ungene mine kaller det)

  Svar på denne kommentaren

 9. Jeg betaler NRK lisens med glede!
  Det er fordi NRK tv og radio er av veldig god kvalitet og i tillegg til å være reklamefritt, og det er viktig at det forblir det. Reklame er støy og forsøpling i mine ører, som må kunne velges bort ved å betale for det. Sponsing av kostbare sendinger er helt OK. NRK har god kvalitet på det de leverer, og jeg mener de skal fortsette med egenproduksjon, det er det som skiller de fra de andre TV selskapene!
  Jeg er stor fan av NRK og ønsker at de skal fortsette slik de har gjort frem til nå. Vi trenger den «institusjonen» 🙂
  Hilsen en ihuget NRK patriot!

  Svar på denne kommentaren

 10. Jeg digger NRK! En variert kanal som gir oss hverken mer eller mindre enn det vi kan forvente. NRK kan overraske og NRK er enormt profesjonelle. Takk! Jeg er for reklamfritt NRK i all fremtid. For min del må NRK gjerne sende mer film, dokumentarer og nyheter fra verden. Selv om dere allerede er flinke på dette – og det jeg ikke får se på TV kan jeg se på nett. Det er flott!

  Svar på denne kommentaren

 11. Hans Dransfeld

  Ønsker fortsatt lisensbasert, reklamefritt fjernsyn.
  Gjerne enda mer dokumentar bakom og utover aktuelle blodige konflikter: hva mener feks berørte intellektuelle om årsaker og ev framskritt mot løsninger?
  Gjerne flere filmer utenom storprodusenter som Hollywood: fra andre verdenshjørner, smale eller mindre kjente miljøer. Likte «Silver» i så henseende.

  Svar på denne kommentaren

 12. Ja takk til en reklamefri kanal med bredde i innhold!
  Men la lisens bli et tilbud og ikke en tvang, dvs et abonnement for dem som ønsker å se NRKs kanaler! At lisensen skal tvinges på alle som kjøper seg en TV er ikke holdbart! Det finnes mange som ikke ser og ikke ønsker å se NRKs kanaler!
  Så, la NRK bli en abonnement tjeneste på lik linje med andre kanaler!

  Svar på denne kommentaren

 13. Ønsker et reklamefritt NRK og redusering av nrk-lisensen. Liker NRK veldig bra og ser nesten ikke på andre kanaler. Dere sender mange gode engelske filmserier, bl. a. Downtown Abbey, The Paradise, Krigens helter osv. Liker også godt Dagsrevyen og lokale sendinger fra distriktene. Trenger ikke flere debattprogram. Ønsker mer at frivillige organisasjoner, spesielt at kristne organisasjoner kunne fått mer programtid under kristne høytider, som jul, påske og pinse. I tillegg savner jeg reportasjer fra ulike kristne festivaler, stevner og arrangement som skjer i løpet av sommeren. Det er ofte lange innslag på Dagsrevyen når en profan artist har konsert i Norge, men aldri noe fra religiøse/kristne konserter. Mange reiser på bibelcamping om sommeren og gjør dette år etter år. Kanskje Sommeråpent kan ta turen innom en bibelcamp neste år??
  Det er mye frivillig arbeid i Norge som burde fått mer plass i NRK.

  Svar på denne kommentaren

  • Sondre Lysne (svar til Anne)

   Eg er einig i mykje av det du seier om NRK. Men når du seier at NRK burde gi meir plass til kristne organisasjoner skurrer det litt for meg. Eg meiner at NRK skal dekke både smalt og breitt, og difor også dekke skal dekke kristne arrangement på lik linje med andre arrangement. Eg tykkjer det blir feil visst NRK, som allmennkringkasner, skal gi ein religion spesiell dekning. I likheit med politikk er ikkje religion på nokon måte nøytralt. Dekninga må difor skje på ein måte om føles rettferdig for sjåaren. Man må i vert fall passe på at det blir eit balansert bilde, i likheit med den politiske dekninga.

   Personleg tykkjer NRK allereie har ein ganske omfattande dekning av gudstenester o.l., og kanskje for lite av andre livssyn og religionar.

   (Btw: at sommeråpent tar seg innom ein bibelcamp tykkjer eg er ein god idé, i det formatet passer det seg bra)

   Når det kjem til dekning av frivillige organisasjoner (generelt, ikkje berre kristne), så ser eg at det veldig fort berre blir interessant for dei som deltar. Og då forsvinn litt av poenget(?) I slike tilfeller må kringkastaren uansett passe seg for å lage (ubevisst) skjult reklame.

 14. Jeg betaler min lisens med glede for å slippe reklame. Dere har mange gode programmer som det virkelig gir innsikt. Jeg har størst glede av gode dokumentarer, naturprogrammer, kulturstoff og nyheter. Fint at dere kjøper inn såpass mye fra BBC, som har ressurser til å produsere så mye av høy kvalitet.
  Kjøp gjerne produksjoner fra frittstående norske produsenter, slik at de også blir i stand til å levere kvalitet av NRK-standard.
  Kan dere være så snill å bli litt mindre fokusert på programlederne. F. eks. «Schrödingers Katt» var i sin tid et populærvitenskapelig magasinprogram. Nå handler det nesten bare om programlederne, og har etter min mening blitt mindre og mindre interessant. Samme tendens er også der i sportssendingene.
  Hovedscenen på søndagene er ukas høydepunkt.
  Fortsett med radioprogrammer som fordrer at lytterne faktisk lytter. Som eksempel: Ekko, verdibørsen og kunstreisen på radio. Heldigvis legges de ut som podcasts og kan tas med i bilen. Da kan en times biltur bli fylt med mening.

  Svar på denne kommentaren

 15. Ha gjerne med litt reklame mellom sendingene. Skader ikke å få flere ben å stå på. Dokumentarer på NRK er stort sett bra. Usikker på den politiske nøytraliteten til NRK. Stoler mer på nyhetene i TV2.

  Svar på denne kommentaren

  • Stein Nordahl (svar til Knut Erik)

   Og hva tror du om reklamebudsjettene? Tror du de blir større om også deler av NRK reklamefinansieres? Eller vil det være slik at kaken må deles på flere, dvs NRK er en så stor aktør at den vil tiltrekke seg store deler av reklamebudsjettene i Norge. Hva da med f.eks TV2 som du mener er så bra. Etter NRKs innhugg vil TV2 kunne levere slik du ønsker?

   Er det slik at kr. 7.50 pr.dag pr. hushhold vil ta maten av «bordet» for oss velfødde nordmenn? Eller er det slik at det i enkelte miljøer er en politisk agenda?

 16. Vi trenger er et mediemangfold og sentralt i dette står NRK. De kommersielle kanalene bidrar selvsagt til mangfoldet, men er konsentrert rundt relativt lettbent underholdning med høy kjendisfaktor, noe som kanskje er nødvendig for å drive lønnsomt i et lite marked som Norge. Vi trenger en aktør som kan utvikle TV formatet og radioformatet og som ikke alltid behøver å ta kommersielle hensyn – Som kan jobbe bredt og smalt, som kan holde et høyt redaksjonelt nivå på nyheter i en medieverden som ser ut til å bli flatere og styrt av kommersielle hensyn.

  Jeg mener NRK skal få fritt spillerom på nett som nyhetsformidler – den rollen klarer dessverre ikke konkurrentene å utfordre med dagens betalingsmodeller.

  Jeg vil ha NRK reklamefritt og lisensbasert – det er en veldig liten pris å betale for å slippe reklame til alle døgnets tider.

  Svar på denne kommentaren

 17. NRK kan være akkurat hva som helst for meg, men la det være Norsk Rikskringkasting og ikke Arbeiderpartiets Rikskringkasting.

  Det er også helt utrolig idiotisk at man må betale en skatt for å eie en tv. Det er mange som ikke ser på tv i det hele tatt, men vil ha en tv fordi man da kan f.eks. se på en film vha dvd/bluray/pc. NRK kan gjerne være lisensbasert, men la nå det være slik at det er de som ønsker å se/høre på kanalene få betale.

  Det kan også være at jeg kommer til å betale for en slik lisens, selv om vår familie ikke bruker disse mye.

  Svar på denne kommentaren

  • Sondre Lysne (svar til kmk)

   Det er vel det som et tanken med ein slik ny ordning. At det ikkje skal vere ein (for mange) monitor som skal avgjere om du skal betale lisens.

   Eit anna poeng som er viktig er NRK i dag er mykje meir enn 3 tvkanalar. (Nettsidene ikkje minst) Og då gir det endå mindre meining å kreve lisens berre frå dei med Tv-apparat.

   Kva meiner du ville vore den beste betalingsløysinga?

 18. Unni Krogstad

  Slutter meg fullt ut til disse kommentarene:
  – Betaler gjerne lisens – bare vi slipper reklame.
  – Fri oss fra kjendisstoffet.
  – Samarbeid med konkurrentene hvor dette gir seerne mer og bedre TV (fotball-VM med TV2 var genialt).
  – Press rettighetshavere hardt slik at mest mulig materiale er tilgjengelig på nett-TV lengst mulig.
  – Oppretthold distriktskontorene slik at hele landet dekkes.
  – Fortsett å være smale og kreative (alt vil ikke lykkes like godt som Hurtigruten, men det er greit).
  – La nrk.no fortsatt være landets beste nettavis (løsningen er ikke å strupe nrk.no, løsningen er at de andre blir bedre).
  – Programønsker: mye dokumentar, mindre humor, mer god krim og flere sjakksendinger!

  Svar på denne kommentaren

 19. Etter min mening har NRK gjennom flere år vært rammet av en form for «elefantsyke»..
  NRK har vokst og vokst, og økt antall kanaler og sendetid til at de nå har blitt en gigant, som er finansiert av lisenspenger.

  Samtidig har vi et stort tilbud av både radio og TV kanaler fra kommersielle tilbydere, som fyller de fleste tomrom.

  Fremtidens NRK mener jeg må slankes betydelig, og antall kanaler reduseres både på TV og Radio. Det kan ordnes på den måten at NRK kan deles opp, organiseres som et konsern og hvor datterselskaper blir AS under konsernet. Slike datterselskaper og deler av selskapet kan så selges/fases ut til å bli en eller flere kommersielle aktører. På den måten får man inn private eiere.

  Selve finansieringen av en kjernedrift ved NRK mener jeg må gjøres med overføring fra Statsbudsjettet, og IKKE med lisenspenger.

  De må også defineres tydelig fra Stortinget hva som menes med en kjernedrift av NRK som kan finansieres med statlige overføringer. Så må det være evalueringer med jevne mellomrom, som f.eks hvert 4. år, slik at hvert Storting kan ta en debatt om å eventuelt avslutte overføringene, og la NRK bli et kommersielt selskap med finansiering fra reklame og annet. DVS, finansiere sin egen drift.

  Poenget er som følger :
  1. NRK må slankes.
  2. Lisensen må bort.
  3. NRK må i størst mulig grad klare å finansiere sin egen drift.

  Svar på denne kommentaren

  • Astrid Paulsen (svar til Jørgen)

   Helt uenig Jørgen. Med den type kanal du foreslår for NRK, så blir innholdet i programmene like overfladiske, innholdsløse og meningsløse som mange av dagens kommersielle. NRK er den eneste kanalen jeg benytter meg av, da det stadig er gode debattprogrammer, dokumentar, naturprogram og undervisning. Men tror barne TV med fordel kan være litt av den «Gamle Sorten» Eks: Portveien to, Emil fra lønneberget, Lassie, Skippy, Pippi og Labbetuss…. Takk også for mange hyggelige og morsomme serier (spesielt de engelske)…… JA til fortsatt lisens, – og absolutt NEI til reklame!!!

  • Hvis du Astrid mener som du sier, regner jeg med du også frivillig betaler min lisens?

   For kanskje det bør bli sik at lisensen er frivillig? Altså at NRK blir BetalTV, og dersom du vil ha det som du vil, så kan du betale det NRK forlanger for å lage det du ser på, og så kan vi andre som ikke gidder å betale for alt det dårlige som NRK produserer, slippe å betale lisens.

   så dersom du skal få det du vil, og jeg få det jeg vil, er jo løsningen at NRK blir Betal-TV og lisensen fjernes. Poenget mitt vil å så fall bli gyldig, og NRK vil kunne finansiere sin egen drift, uten lisens, men med betal-TV..

 20. Ruth Mariann Waage

  Jeg mener at vi absolutt bør beholde ett reklamefritt NRK.
  Lisensen kan betales som nå- eller legges på skatten hvis den blir øremerket.
  Vi har i dag så mye «søppel» i media at det er viktigere enn noensinne for et land og kunne tilby ett frittstående tv og radiobolag uten reklame.
  NRK kan i dag vise program som ikke ville bli fremvist andre steder derfor at de er ett frittstående folkefinansiert TV- bolag og det er jeg takknemlig for.
  Selv har jeg ikke TV siden ca. 9 år tilbake men funderer på om jeg skal skaffe TV igjen og det hadde jeg ikke tenkt hvis vi ikke hadde hatt NRK.

  Svar på denne kommentaren

  • Kan bare slutte meg til ditt innspill.

   Verdien av en offentlig/statlig rikskringkasting kan knapt overvurderes. Å ha en tjeneste som ikke er reklamefiniansert og som forsøker over favne alle landets innbyggere, er særdeles viktig. Det er ikke uten grunn at noe av det første som blir okkupert under krig og lignende uro, nettopp er et lands rikskringkasting.

   Jeg opplever ikke lisensen som urimelig. Jeg bor i sameie og der må jeg fortsatt betale for alle kanalene som følger med, til tross for at de «tyter» av reklame, reality-dritt og alt som bekrefter at mangfold i «eteren» ikke er ensbetydende med god kvalitet. Med unntak av SVT og et par andre kanaler, er det meste uinteressant, blant annet på grunn av de ustanselige avbruddene med reklame.

   For lisensen til NRK får jeg derimot en reklamefri tjeneste (at selv NRK har innledende «plakater» under eksempelvis Fotball-VM, sier mer om hvor avsindig dyrt det er å betale overbetalte fotballspillere…) med debattprogrammer, nyhetssendinger, tv for unger, filmer som ikke avbrytes ustanselig og annet spennende.

   Det er viktig for såvel dannelse og kunnskap som for glede og variasjon å ha en kringkasting som NRK.
   Fri og bevare meg for å få mer «Betsson dått kåm»- finansiert søple-tv eller, mareritt over alle mareritt, nyhetstjenster lignende propagandakanalen FOX.

   Vennlig hilsen 🙂

 21. David Tørre Asprusten

  1: At flere programmer alltid vil være tilgjengelige, for eksempel «QuizDan», hvis man blir enige om det med rettighetshaverne. 2: At flere eldre programmer skal bli tilgjengelige igjen, for eksempel «Kvitt eller Dobbelt». 3: At det skal være en mulighet for å søke stikkord blant episodene i et program. Både nett-TV og nett-radio har søkefelt, men det fungerer ikke til det formålet.

  Svar på denne kommentaren

  • Jørgen (svar til Louise)

   Er nok ansatt i NRK du 😉

   Ja, jeg reagerer på at det tydelig er svært mange som kommenterer her, som uten tvil er ansatt i NRK, og dermed gråter for sin syke mor!!!

  • Tåpelig hersketeknikk. Det at folk er fornøyd med NRK, betyr ikke at de er ansatt i NRK. Hadde det vært tilfelle, hadde NRK hatt mange ansatte.

 22. Forslag én er at skal være alltid tilgjengelig, forslag to er at flere gamle program skal bli tilgjengelige igjen, og forslag tre er at en mulighet for å søke opp en episode av et program skal bli mulig, for eksempel at man kan søke krumkakejern for å få episoden av 20 spørsmål der det er en av oppgavene eller Agatha Christie for å få episoden av Dagsrevyen der det er et innslag om henne.

  Svar på denne kommentaren

  • Herû (svar til David)

   Er ikke 3eren din mulig i dag (i søkefeltet på tv.nrk.no, eller i app), skal du finne et program som ikke er tilgjengelig velger du bare å vise alle. Når jeg søker på gitarkameratene får jeg ivertfall opp en episode av nyhetene der en av dem var med.

   Ellers ønsker jeg meg fremdeles et lisensbetalt nrk, men kanskje heller legge lisensen på en annen måte enn hvem som har tv. Jeg vil også at utlegning av gammelt innhold skal fortsette.

 23. NRK står for det beste innen norsk media.
  Jeg har ikke TV så jeg betaler ikke lisens, men skulle gladelig gjort det. Bruker Nett-TV nesten hver dag. Om dere hadde innført et månedlig abonnement på Nett-TV, hadde jeg med glede betalt.

  – Ja til mer analyser og politiske kommentarer i nyhetssendingene
  – Flott at dere har tilnærmet sladderfrie og kjendisfrie nettsider. Fortsett slik.
  – Ja til mer inngående og kritiske dokumentarer om norske forhold (Brennpunkt er helt topp!)
  – Ja til kvalitetsdokumentarer fra andre land
  – Ja til satsning på nye, spennende konsepter som tester ut nye formater. P3-dokumentarene, for eksempel.

  Jeg tror mange er eninge om at NRK må ha lisens. Slik vil man i alle fall et seriøst medietilbud hvor ikke alt handler om antall klikk.

  Svar på denne kommentaren

 24. Jeg ønsker absolutt ikke reklamefinansiert NRK. Det er befriende å slippe avbruddene man får på de andre kanalene. Reklamen er IKKE interessant. Dessuten har NRK et mye bredere tilbud enn de konkurrerende kanalene.

  Svar på denne kommentaren

 25. Erland Nettum

  Jeg ønsker at vi fortsatt skal ha en lisensfinansiert reklamefri statseid kanal slik som vi har i dag. En kanal som kan formidle og analysere nyhetsbildet uten å skjelne til hva som selger eller genererer klikk. NRK gjør stort sett en fantastisk jobb. Setter spesielt pris på Dagsnytt 18 og URIX.

  Men for all del, kutt den lange sommerferien til URIX.

  Stå på!

  Svar på denne kommentaren

 26. Henning Larsen

  NRK gjør i dag mye riktig. Det bør fortsatt være lisensfinansiert, men det forutsetter at man minsker andel rene kommersielle programmer, ned produktplasseringer og skjult reklame. NRK må skille nyheter og sport. Sterkere satsning på nyheter med kommentarer fra utland.

  Svar på denne kommentaren

 27. Terje Bøifot

  Hurra for NRK og mangfoldet av «gratistilbud» i radio og tv.
  Herlig med ett reklamefritt alternativ, både i radio- og tv-kanaler.
  Jeg betaler lisensen med glede, men hva med å kutte ut lisensen, og la folket betale dette via vanlig skatt? Det vil spare mye administrasjon, og gi en enklere hverdag for oss alle.

  Svar på denne kommentaren

 28. Jon magne Gabrielli

  Reklame fritt NRK takk!
  Ønsker litt mer langsiktig perspektiv på nyheter og debatter, som jeg føler har utviklet seg litt fordummende de siste årene.
  Ønsker også at NRK skal utvikle seg mer i interaktiv retning, og få nye apper både for Samsung tv, lg tv, og andre som gjør innholdet i NRK arkivet og alle sendingene tilgjengelige også på disse plattformene. UTEN reklame.
  Selv sette jeg mest pris på store sportssendinger som ol, vm, og andre mesterskap, pluss gullrekka på fredagen. Selv om jeg ser den mest på nett andre dager når det passer meg gjennom Internett.
  Ungene ser mye på nrksuper på nett og på ipadene. Det har blitt et meget godt tilbud. Og jeg som voksen setter ekstra pris på mine barn har et så godt tilbud, uten reklame og kjøpepress.
  Jeg setter også stor pris på NRK sine gode nettsider som jeg flere ganger om dagen bruker til å lese nyheter, både lokale, nasjonale og internasjonale.
  Yr.no trafikk siden er og blitt gode tjenester. Mer av dette!

  Ellers er jeg helt enig med Håvard Bartnes lengre opp i tråden som hadde et meget godt innlegg.

  Svar på denne kommentaren

 29. enig med Øyvind Nullmeyer som sa at: «NRK skal være uten reklame.
  NRK skal være kvalitet på alle områder. Politikk, samfunn og utenriks som er basert på kunnskap, analyse og går i dybden. Skal være nøytral og objektiv.
  Kvalitetsserier og -filmer. Overlat masseprodusert lettvint underholdning til reklamekanalene.
  Gode egenproduksjoner.
  Skal representere hele landet, bredde og det smale». ser at de fleste her vil ha lisensbetalt NRK. vet ikke hvilken aldersgruppe som er representert her, men har inntrykk av mange unge fordømmer lisensen og vil heller ha reklame og gjerne ha mer amerikanske realityserier?.

  Svar på denne kommentaren

 30. Jeg ønsker da at NRK skal gi mer fokus på meteorologi of værsaker, særlig om sommeren i storm-sesongen. Live feed fra Doppler radarer og gode programmer, som utdanner befolkningen om StormWarn. Dette programmet kan hjelpe med å redde liv og verdier når det stormer som verst.

  Svar på denne kommentaren

 31. Jeg får starte med mitt ståsted.
  Jeg har kvittet meg med TV for flere år siden og bruker PC for nyheter samt tilgang på informasjon som interesserer meg. Jeg hører også litt på Radio.
  NRK er for meg en av flere kilder til nyheter.

  Jeg ser ikke behovet for at NRK skal være en kanal som bør drives på en slik måte at den skal konkurrere bort kommersielle aktører. Dette er for meg en missbruk av den monopol situasjonen NRK er i.
  Jeg skjønner at NRK ønsker å rettferdiggjøre sin eksistens ved å vise at de er like gode eller bedre enn de kommersielle aktørene, men bør det være NRK sin rolle?
  Hvis argumentet for NRK er at det trengs for de smalere nisjene, så er det et argument som jeg har forståelse for, men det forklarer ikke hvorfor NRK trenger å sende TV i mange kanaler.

  Mye av tilbudet slik det er i dag kan fint holdes ved like av kommersielle aktører, men ikke alt.

  La NRK leve som en kanal for de smale nisjene og barneprogram.
  De kunne godt hatt mer undervisnings program, et segment som fort blir for smalt for en kommersiell aktør.

  Svar på denne kommentaren

 32. La de kommersielle ta seg av OL og Fotball-VM. Da kan de tjene penger og NRK spare enormt mye penger. Det er uansett ikke produsert av NRK, bare kommentert og det kan andre gjøre like bra.

  Svar på denne kommentaren

 33. Mats G. Andersen

  Vi trenger et lisensfinansiert NRK som tør å eksperimentere med innhold, distribusjonskanaler og format.

  La de store aktørene som HBO og Netflix selge sine serier og de nyeste filmene gjennom sine distribusjonskanaler. Et NRK som lager eget innhold og viser serier, dokumentarer og filmer av høy kvalitet som forbrukere ellers ville ha vanskelig for å få tak i er en ønskelig situasjon for meg.

  Sendingene fra Sjakk-OL er et fantastisk eksempel på innovasjon fra NRK, der dere i NRKBeta også legger ut informasjon om hvordan sendingen teknisk er satt opp.
  Gode nettsider og tjenester som Yr.no er andre solide eksempler på det jeg vil se enda mer av fra NRK.

  Vil forøvrig støtte Håvard Bartnes og hans meget gode innlegg lenger opp i tråden.

  Svar på denne kommentaren

 34. Ole-Martin Granath Espelund

  Selv om jeg ikke betaler lisens i en alder av 19, kommer jeg gledelig til å betale når den tid kommer. Et sterkt og trygt NRK, med svært høy produksjonskvalitet og uten reklame er det et godt demokrati trenger.

  Når jeg leser artikler på NRK sine sider, så ser jeg svært skjeldent kritikk til valg av saker. Derimot hvis jeg tar en titt innom VG sine kommentarfelt, så blir journalistene kritisert for lave kunnskaper, artikler som ingen syns er relevante osv.. Jeg ønsker ikke at det skal skje med NRK.

  Lisensen må bli for at Norge skal ha en stilren medieaktør som som i aller fleste tilfeller lever opp til forventningene.

  Svar på denne kommentaren

 35. Ane E. Hamilton

  Ønsker et fortsatt reklamefritt og lisensfinansiert NRK. Hold på kvalitetsprogrammene, ikke vær redde for å være for tunge, og ikke nærm dere de kommersielle kanalene for å tekkes massene. Det finnes nok av tilbud for dem som liker lett underholdning.

  Svar på denne kommentaren

 36. Med så store sendeflater som NRK har nå burde det være rom for ENDA smalere stoff. Hva med et samarbeide med universitetene? Vis forelesninger på TV! Det handler også om hvilken rolle universitetene skal ha, som er relevant i forhold til NRK. De har begge en folkeopplysningsplikt.

  Svar på denne kommentaren

 37. NRK er suveren når det gjelder det meste, god kvalitet , profesjonelle og ser hva folket ønsker! Henger også godt ned i tiden! Vi har kun NRK og betaler med glede lisensen. Vi hadde tidligere kabel tv men ble så lei den dårlige kvaliteten på program både for barn og voksne og all reklamen. Avbestille derfor alt annet enn NRK .

  Svar på denne kommentaren

 38. Dag N. Gjersøe

  1. Jeg ønsker et lisensfinasiert NRK.
  Forutsetningen for dette er null reklame.
  I dag går det mye tid til reklame i NRK i form av:
  – «Dette programmet er sponset av XXXX og YYYY og ZZZZ». Slikt må bort i sin helthet hvis
  lisensfinansieringen skal opprettholdes.
  – Og det går mye tid til egenreklame i form av snutter som viser kommende programmer.
  Disse tar alt for mye tid nå og vises alt for mange ganger. Selv for meg som ikke ser så mye
  TV er det vanskelig å unngå å se slike snutter 5 – 6 ganger.

  2. Jeg ønsker mer godt innhold, nyhetsstoff og dybde.
  Mindre debattprogrammer som har et for mye showpreg over seg.

  3. Jeg synes all gamblingen, Viking-lottotrekning osv. i beste sendetid er forsøplende.

  4. Jeg synes det er for mye sport, særlig fotball, og i fotballprogrammene for mye om hva
  utenlandske spillere foretar seg og som ikke viser selve sporten.
  Men her er selvsagt svært mange sikkert uenige med meg.

  Konklusjon:
  NRK TV har ikke utviklet seg til det bedre i de senere 6 – 8 årene.

  Om lisensen:
  For min del er jeg ikke særlig lysten til frivillig og på en positiv måte å betale en NRK-lisens dersom NRK ikke endrer seg og distanserer seg mer fra de kommersielle TV-kanalene. Dvs. som beskrevet ovenfor.
  Da blir det tvang. Selvsagt skal jeg følge lover og regler mht. lisensbetaling, men kanskje blir det lett å unngå lisens dersom nett-TV blir mer vanlig?

  Svar på denne kommentaren

 39. Nils Jakob Haarseth

  Jeg ønsker at det blir sendt mere nyheter og repotaser ifra bygde norge. Distriktskontorene gjør en utmerket jobb, men det er mere å ta av hendelser ute i distriktene. Jeg håper dette blir tatt på alvor. Lykke til videre med planlegginga av den framtidlige NRK.

  Svar på denne kommentaren

 40. Ønsker at nrk 1,2 og 3 kan slutte med repriser ..først sendes det på nrk 1 så 2 og 3 akkurat det samme.
  Ønsker nye ting å se på !..
  Filmavisa fra over 50 år tilbake er jo på trynet..to til å lese opp kveldsnyhetene også.
  vurderer å sende nrk lienskvittringa fra i fjor sender jo bare repriser i mente dere også…

  Svar på denne kommentaren

 41. Else Mari Strand

  Jeg har bare tre TV-kanaler: NRK 1, 2 og 3, og er veldig fornøyd med det.
  Jeg ønsker at NRK skal fortsette som i dag. TV uten reklame, takk!
  Dere tilbyr mange interessante programmer innenfor fakta, kultur, livsstil, samfunnsrelaterte tema, debatter, «sakte-TV» osv.
  Litt nytenkning på underholdningssiden på fredags- og lørdagskveldene hadde imidlertid gjort seg. Fakta på lørdag var en god idé.
  Jeg ønsker helst å lære noe når jeg ser på TV. Gjerne underholdes også, men i så fall underholdning av en viss kvalitet. Nei takk til tåpelige reality-produksjoner, blant annet.
  Ja takk til NRK slik det er i dag. Dere sender mange programmer som jeg neppe tror ville ha blitt vist på en reklamebasert og «popularisert» kanal.

  Svar på denne kommentaren

 42. Underholdning:
  NRK skal holde et fast orkester, men jeg syns det er sjelden i bruk på underholdningsmusikk! Virker som orkesteret brukes mest til symfonier? Ønsker at NRK fremmer mer norsk musikk (mer enn 35%) og norske artister – og at det er lov å vise frem artistens nyeste album! France 2 får dette bra til i «Chanson d’abord»! Fra samme studio og scene kan NRK ha visekveld, discokveld, operakveld, salmekveld, rockekveld osv. Et slikt musikkprogram kan appellere til alle aldersgrupper og oppfyller NRKs krav om både tematisk og sjangermessig bredde!

  Nyheter:
  Dagsrevyen er veldig langtekkelig – tror det er Europas lengste nyhetssending! Forøvrig flott at man kan se Dagsrevyen (også fra utlandet) i reprise på internett og hoppe over det man vil (NRK kan gjerne forbedre struktur på nett slik som tyskerne: http://www.heute.de)

  Film:
  NRK skal fremme det norske, så vis mer norsk film på TV. Det er jo masse å ta av.

  Høytidsdager:
  Savner program relatert til høytidsdager, slik som f.eks. påske, pinse, advent og jul. NRKs julekalender for barn viser gode verdier, men forteller lite om hva advent og jul er 🙂
  NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv, så hvor er f.eks tv-gudstjenestene på søndager blitt av? Eller hva med radioprogrammet «Salmer til alle tider» på TV – det er en flott historisk arv?

  Svar på denne kommentaren

 43. Betaler lisensen med glede.
  NRK med sine tilbud på TV, nett og radio er en infrastruktur i Norge som binder oss sammen og gir oss kvalitet. Det har vi råd til. Vi vil bli fattigere uten.

  Å ville rasere dette for å «beskytte» kommersielle kanaler mot konkurransen fra NRK er sneversynt og korttenkt.

  Inntrykket av de reklamefinansierte kanalene er at det de sender på den ene siden skal være så billig som mulig fyll mellom reklamene samtidig som det, for å trekke flest mulig seere til reklamene, sendes spekulative produksjoner som appellerer til «kikkeren» i oss og gjør oss mer flaue enn kloke. Det er vel som forventet med slike rammevilkår, men slik vil vi ikke at NRK skal bli.

  Vi trenger et reklamefritt statlig finansiert mediehus som setter standard og gir oss bredden.

  Svar på denne kommentaren

 44. Ønsker i all hovedsak at NRk i fremtiden også fremstår som det kvalitetsprodukt det er i dag. -og selvfølgelig reklamefritt(med unntak av nødvendig programsponsing).
  Ønsker også at NRK beholder dagens internett/nyhetsportal, noenlunde lik dagens.
  Reklame her er imidlertid greit.
  Når det gjelder programtilbud, ønsker jeg også at det i fremtiden, lages gode programmer i Norge, av NRK, og frittstående programskapere, som NRK kan gi oppdrag til, vi fylle en meget vesentlig del av sendetiden. Vi har nok av andre kanaler, som sender utenlandske serier, av sterkt varierene kvalitet, og innhold.
  Ønsker også at NRK, gjerne i samarbeid, med f.eks. TV2(slik fotball VM i år ble vist) sikrer at vi også i fremtiden kan se store internasjonsle idrettsfester uten stygge reklameavbrudd i tide og utide!
  Spennende også med nye og litt smale radiokanaler, i DAB settingen. Gjerne mer av dette!
  Skal jeg også i fremtiden betale lisens, om ikke med glede, så i allfall, uten å protestere, må disse krav innfries. Hvis ikke blir lisenskravet, en lidelse, som kanskje bør gå i graven.
  Lisensens berettigelse, går dermed hånd i håndmed et kvalitetssikret NRK, som kan – vil -og får med myndighetenes tillatelse, lov å levere kvalitet også i fremtiden!

  Svar på denne kommentaren

 45. Jostein Hove-Henriksen

  Jeg vil IKKE ha NRK!
  Det er ikke en legitim statlig oppgave å drifte underholdningsfjernsyn!
  Mange dyktige folk, som nå arbeider i NRK, vil finne seg nye jobber i andre mediebedrifter. Eller de kan være med å starte opp nye kanaler.
  Om ikke NRK blir lagt ned, bør den gjøres om til en selveiende stiftelse, uten noe statstilskudd, eller lisensprivilegier. Nye NRK kan da være enten reklamebasert, eller pay-TV, eller basert på frivillige donasjoner etc…

  Svar på denne kommentaren

 46. Torstein Hammervold

  Jeg ønsker at NRK slutter å være en propagandakanal for masseinnvandring og multikultur. Hva med for eksempel en egen NRK-avdeling som fokuserer på de negative konsekvensene av masseinnvandringen og multikulturen som bejubles av resten av NRK og deres ansatte?

  Svar på denne kommentaren

 47. Betaler lisens med glede . Ønsker at folkekanalen P1 på radio ble litt bredere .

  I dag er musikkformatet for smalt i P1 . Syns minimum at det må være en time lett klassisk /underholdninsmusikk med KORK i P1 hver uke

  Svar på denne kommentaren

 48. Ørjan Brendløkken

  Kjære NRK. Jeg betaler med glede lisenspengene, så lenge rikskringkastingen fortsetter å modernisere sine tjenester. Jeg ønsker et bredt innhold av underholdning, nyheter og spennende artikler på nett, og videre utvidelse av utvalget tilgjengelig i nett-tv og nett-radio. Serier, dokumentarer og programmer av allsidig sort er noe NRK stadig blir bedre på. Men det er en ting jeg som «sponsor» ikke setter spesielt stor pris på: deres stadige satsning på såkalt «sakte-TV». Jeg forstår at dette er noe som appellerer til en del seere, og det er også fint at NRK velger å fordype seg i enkelte temaer. Men la meg gjøre dette helt klart: Jeg har aldri, og vil aldri sette meg ned foran tv-en for å følge med på et 24-timers program enten det handler om strikking, jernbaneturer eller hurtigrute. Ja, det er mye flott natur i Norge å vise fram, men dette kan dere fint gjøre uten å oppta viktig sendetid med det jeg velger å kalle «døde bilder». Dere har utprøvd dette konseptet godt nå, og jeg mener tiden er inne for å ta et par skritt tilbake, evaluere og si dere fornøyd med dette prosjektet.

  Videre ønsker jeg gjerne at dere fortsetter å jobbe for å holde rikskringkastingen så reklamefri som det lar seg gjøre. Hadde det vært opp til meg, ville dette også gjelde for alle sportssendinger og liknende der stadig mer reklame har «sneket seg» inn i sendetiden.

  For å ta noe av det positive: Jeg mener NRK har en rik og dyktig utenriksredaksjon, som formidler gode og reflekterte bilder av verden. Jeg er selv svært opptatt av det som skjer utenfor Norges grenser, og korrespondentene deres gjør en ypperlig jobb. Det samme kan for øvrig sies om resten av nyhetsredaksjonen. Fortsett arbeidet med god kildekritikk og allsidige vinklinger i diverse saker i framtida.

  Og én siste ting: Storsatsningen på digitalisering av radio i Norge er vel og bra, men jeg forstår fortsatt ikke hvorfor det er så viktig å ta ut FM-nettet fullstendig. Dette er enda en utgift nordmenn er nødt til å gå ut med for å kunne fortsette å høre på radio, og selv om signal og kvalitet på lyd helt sikkert er bedre med et digitalt nett, mener jeg at det å fortsatt lytte til FM-radio burde forblitt en mulighet. Og da selvfølgelig at NRK skulle fortsatt å sende over FM-båndet.

  Svar på denne kommentaren

 49. Jeg vil ha reklamefritt NRK. NRK er kjempebra, fortsett i samme stilen! Som TV seer ønsker du ikke reklameavbrudd mitt i et TV program!! I tilfelle NRK skal reklamefinansieres, kjør reklamen mellom TV programmene.

  Svar på denne kommentaren

 50. Knut Magne Lundemo

  NRK kan gi kommunene tilgang til en «katastrofe-kanal» som lokal operasjonssentral kan nytte for å nå innbyggere på alle digitale plattformer ved kriser i egen kommune, og som er fast tilgjengelig. Bruken reguleres av eksisterende katastrofeplaner, men dette reduserer behovet for flere mer og mindre kjente tjenester på andre digitale plattformer. Sikker og rask info til alle er essensielt vice versa gassulykker med utslipp fra lokal industri, storbranner i tettbygde strøk, skogbranner og informasjon til publikum ifm disse. Vi trenger en sikker kilde med riktig informasjon og NRK har en spesiell posisjon i Norge hva gjelder troverdighet blant norske innbyggere. Katastrofekanalen må være landsomfattende og en del av ordinær offentlig beredskapstjeneste.

  Svar på denne kommentaren

 51. Satse enda mer på sport, få kjøpt inn igjen OL, pluss ha div internasjonale mesterskap på kanalen, og kanskje køpe inn retigheter til noen av de store fotballligaene, med unntak av PL (TV2 har blitt langt bedre på fotball enn NRK). Må gjerne ha sport på egen kanal som noen foreslår, så man kan ha en ren sportskanal, der man kan oppleve sport uten å bli avbrutt av nyhetssendinger. Der går det også an å ha reprise av klasiske idrettsøyeblikk.

  Svar på denne kommentaren

 52. Jeg skulle gjerne sett at NRK også favnet økonomi og finans (nyheter, analyser, statistikk, debatter. Jeg ser for meg at NRK vil kunne levere høy kvalitet på dette området og at man også forsøker å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle. Vi snakker om at barn og mange voksne trenger opplæring i privatøkonomi. Alt henger sammen med alt, så hvorfor ikke gi befolkningen innblikk og kunnskap om fond, aksjer og rentepapirer – og hvordan disse har utviklet seg den siste tiden. Eller er det janteloven som har gjort at man har holdt seg unna dette (ja, bortsett fra forbrukerjournalistikk og noen korte programserier med Torkjell Berulfsen).

  Svar på denne kommentaren

 53. John Bjønness

  Det er bra med en lisenbetalt medie, men det ikke med glede jeg betaler lisensen slik den politiske holdningen til NRK er i dag. Det er dessverre for venstre-fokusert politikk i NRK. Jeg er svært interessert i nyhetene som går på NRK, TV2, BBC og CNN (da jeg er i arbeid på dagen, så er det hovedsakelig kveldsnyhetene jeg får med meg). BBC er meget politisk nøytral, mens de norske TV-kanalene dessverre er alt for fokusert på venstresiden i politikken. Dette gjelder spesielt NRK. TV2 er mer nøytral enn NRK. Jeg mener at en kanal som dekkes av folkets lommebok SKAL forholde seg nøytral politisk og ikke ta parti med den ene siden i politikken. Vi ser at NRK særlig trekker frem de positive sakene fra de rødgrønne partiene (spesielt fra AP), mens de fokuserer på de negative sidene fra de borgerlige partiene. Dette vises tydelig dersom en sammenlikner nyheten med TV2 ( og andre utenlandske medier når det gjelder globale nyheter).

  Svar på denne kommentaren

 54. Arne Pihl Bordi

  Jeg vil ha reklamefri public service. Ikke med overdrevent tekstbasert nettinnhold (nettavis).
  Og så vil jeg gjerne ha egen Sonos-app med samme arkivfunksjon som nettradiospilleren.

  Svar på denne kommentaren

 55. Jeg liker NRK slik som det er idag, men mener at det burde innføres lisensfritak for studenter. Jeg er ikke student lenger selv, men har friskt i minne at NRK-lisens var en tung utgift i en ellers økonomisk trang hverdag.

  Svar på denne kommentaren

 56. Christer van der Meeren

  Det jeg liker best med NRK er typen innhold. Produksjonene og måten å gjøre ting på virker mer rolig og mindre sensasjonell enn det man ser hos konkurrentene. Mer nøktern, om du vil. Dette bør bevares, og er en viktig motvekt til sensasjonaliseringen og det høye tempoet man ser i andre kanaler, som jeg personlig tenker kan negativt påvirke våre verdier, konsentrasjonsevne osv. (slik som internett har blitt kritisert for).

  Det er viktig at det finnes kanaler hvor «smale» programmer får slippe til som ellers ikke ville vært lønnsomme. Jfr. kritikken og redslene rundt det private oppkjøpet av Bergen kino. NRK gjør en god jobb med å treffe både bredden og mer smale grupper. Dersom NRK skal bli kommersiell er jeg redd det smale vil forsvinne. Flere har kommentert at NRK er viktig for demokratiet, og jeg er enig. Kommersialisering vil kunne gå på bekostning av smale, men viktige produksjoner som ikke hadde vært lønnsomme på f.eks. TV2. Dette kan bidra til at enkelte synspunkter, vinklinger osv. ikke kommer fram.

  Jeg mener NRK bør forbli reklamefritt, og jeg betaler med den største glede lisens for dette og for alt jeg har nevnt over. (Ikke at jeg utelukker andre reklamefrie finansieringsløsninger.)

  Svar på denne kommentaren

 57. Arne Mørk Midtbø

  Jeg savner låtfri radio. I en verden hvor vi et blitt bortskjemte med å spille det vi selv liker via eksempelvis Wimp og Spotify, virker det som en anakronisme at NRK skal fortsette å «underholde” oss med med så mye musikk i alle program, bortsett med hederlig unntak for Dagsnytt 18.
  Jeg hører en del på DR1 og mye på Kanal 24syv fra Danmark. Dansk radio er mye flinkere til å ta for seg europeisk politikk. Hører vi noe om EU i Norge så dreier det seg om økonomisk krise, på samme tid som «alt» fra Gaza blir rapportert.
  Konklusjon; mindre låter og mer opplysning å radio – uten alle disse politiske misjonærene NRK slitet med. Mindre politisk aktivisme og mer objektivitet, takk.

  Svar på denne kommentaren

 58. Stig Arvid Knutsson

  Det er dødsens alvorlig for ethvert demokrati å ha en uavhengig, reklamefri og kvalitetsorientert institusjon som NRK. Hva hadde Danmark vært uten DR, Sverige uten SR, Storbritania uten BBC og Norge uten NRK? Sjøl bor jeg for det meste i østen og savner hver eneste dag det statlige tilbudet som finnes i demokratiske land i Europa. Sjøl om antallet kanaler her er nesten uendelig, så finner jeg stort sett bare søppel. Når jeg er hjemme er det straks på med NRK, enten på radio eller TV. Og helst de såkalt smale kanalene som P2 og NRK2.
  Forresten er de ikke smale i det hele tatt. Det er der du finner bredden, f.eks. i musikk.
  Sjøl ønsker jeg meg mer av dokumentar, noe mindre sport og mer av musikk på TV fra større orkestre som symfoniorkestre, jazzband, kor og korps av høg standard.
  Men generelt er NRK bare ypperlig!

  Svar på denne kommentaren

 59. Jeg ønsker at NRK fremdeles skal være et reklamefritt alternativ. Jeg betaler gjerne lisens for å slippe et programtilbud som styres av reklameinntektene.
  Fredagskvelden i NRK er ukas høydepunkt. Forstsett sånn! Og Dagsrevyen seriøsitet i nyhetsdekningen er det ingen som slår.
  Forhåpentligvis holder NRK seg unna realitybølgen. Jeg ønsker ikke innholdsløst TV.

  Når det er sagt, ønsker jeg at NRK kunne gitt et bredere tilbud til alle oss som ikke er opptatt av sport. Jeg klarer ikke å skjønne hvordan sport og fotball i særdeleshet skal ha så mye plass. Det er faktisk flere millioner seere som ikke er interessert.
  Derimot bor minst halvparten av seerne i hus med balkong eller hage. Flere og bedre hageprogrammer som sendes fra nyttår og fram til mai i beste sendetid, er det jeg savner. Sendinger på formiddagen er uinteressant for oss som er på jobb. Fra mai og utover har jeg ikke tid til å sitte foran tven. Da koser jeg meg i hagen selv.
  Har dere ikke kompetanse eller ressurser til å lage programmene selv, finnes det mye bra å få kjøpt fra BBC.

  Svar på denne kommentaren

 60. Bjørn Kvitnes

  Jeg ønsker et fortsatt lisensfinansiert NRK, som ikke er avhengig av reklameinntekter fra kommersielle aktører. NRK leverer kvalitet som langt overgår de reklamefinansierte kanalene.

  Svar på denne kommentaren

 61. Sigri Sognnæs Andresen

  Jeg tror et sterkt NRK er viktig for demokratiet og at de tar sitt ansvar på alvor. Viktig med en mediekanal som har stor del av egen direkte journalistikk og ikke bare adopterte saker som kan viderføre en eventuell feilstilt vinkling av saken. I tillegg føles det sikrere for god journalistikk at NRK ikke er avhengig av å tilfredsstille pengesterke selskaper gjennom reklame. Jeg tror på et lisens eller statsfinansiert NRK framfor reklame og flere kjøp av eksternproduserte saker.

  Svar på denne kommentaren

 62. Til alle tider har NRK levert kvalitet og kvantitet. En fantastisk TV-kanal som leverer TV, radio og nett-tilbud til alle i Norge. Uansett hvor du bor, hvor gammel du er, eller hva du liker.

  Vi har sluppet å se de de tomme/dumme seriene, de tomme/dumme realty-seriene, de tomme/dumme livsstil-slanke-skille seg-seriene som går på de reklamefinansierte kanalene

  Jeg lærer noe nytt hver gang jeg ser NRK!
  Og betaler gjerne min lisensavgift med glede!!
  Og slipper å betale masse penger til GET, Canal Digital etc for tom/dum TV.

  Svar på denne kommentaren

 63. Norge er i krise!
  Folkehelsa skranter.
  Klimautfordringene står i kø.
  Trygdenorge galloperer.
  Osv. Osv.

  Jeg ser på NRK som en veldig viktig statlig mediekanal. En mediekanal som er styrt av en agenda gitt av norske myndigheter.

  Gi oss tilbake fjernsynskjøkkenet, et program som lærte oss hvordan vi lager sunn mat fra bunnen av. Kombiner programmet med skolekjøkkenundervisningen. Lær de unge hva maten gjør med kroppen.

  Apropos kroppen, et helseprogram med enkle og forsåelige saker. Lær oss hvordan vi lettest kan forebygge helseplager og hvordan vi kan behandle uten bruk av dyrt helsevesen. Styrt av helsemyndighetene i samarbeid med skolene og idrettslagene.

  Naturprogram ala Sverre M. Fjeldstad sine. Slow-tv naturprogram som lærer oss sammenhengen mellom natur, dyreliv, klima, byer, tettsteder, landbruk og fiskeri. Gjerne i samarbeid med undervisningen i skolene.

  Viktige og grunnleggende saker som må styres av en statskanal!

  Svar på denne kommentaren

 64. Henrik Hillestad Løvold

  Jeg mener det ville vært et stort nederlag å «selge ut» NRK, og helt eller delvis reklamefinansiere kanalen. Tidligere har jeg vært for en løsning der NRK-lisensen avvikles, og NRK finansieres over statsbudsjettet. Jeg har etter diskusjon med min omgangskrets blitt litt mer skeptisk til denne finansieringsformen, med tanke på NRKs frihet til å uttale seg kritisk til den sittende regjering. Hvorvidt vil en krass uttalelse i Dagsrevyen direkte eller indirekte påvirke hvor mye penger som i såfall settes av til NRK ved neste statsbudsjett?

  Én ting er i hvertfall klinkende klart — NRK MÅ ikke reklamefinansieres og kommersialiseres. Norge trenger en statlig, uavhengig allmennkringkaster også i fremtiden. Det er usunt å la kommersielle interesser få styre alle norske mediehus. Det er ikke tvil om at eieres interesser tas høyde for når nyheter skal publiseres av reklamefinansierte, privateide mediehus. At NRK ikke styres ved «markedet-rår-prinsippet» betyr også at NRK kan sende en del alternative og allmenopplysende programmer, som aldri ville fått sendetid på en kanal som tjener penger på antall seere.

  Sagt kort; Det viktigste er at NRK forblir 100% statseid og reklamefritt. En markedsuavhengig allmennkringkaster er et essensielt innslag i en kommersiell medieverden. Om NRK selges til privat sektor, vil det være et stort tap for det norsk kultur, norsk allmennopplysning, norske medier, og det norske folk.

  Svar på denne kommentaren

  • NRK skal kunne ytre seg kritisk til Storting og regjering. Det er eit veldig godt poeng.

   Men eg meiner fortsatt at det er betre å køyre kringkastingsavgifta over skatteseddelen, men då som ein eigen avgift som reflekterer kvar enkelts inntekt. Dette må sjølvsagt vere øyremerka penger, slik at ikkje politikarane kan gjere slik du skisserer.

   Tar eg ikkje heilt feil er det vel Stortinget som bestemmer kringkastingsavgifta?

   Då blir det ganske likt det me har i dag. Bortsett frå at det vil vere ein meir rettferdig fordeling av denne (i praksis tvungne) betalinga. Samt at man slipper dei vanvittige purregebyra om ein skulle gløyme å betale. Eller vere så uheldig å aldri få rekninga i posten.

 65. Eg vil ha eit lisensfinansiert NRK, sjølvsagt.

  Og så vil eg gjerne ha ei styrking av nyheitsredaksjonen, men samtidig òg ei endring. Sats meir på djupna og mindre på breaking news. Det er ei sjuke at ein skal melde alt, heile tida, og helst fyrst. Det gjer «alle», så me treng ikkje at NRK gjer det, meiner eg. Spør dykk om det som har skjedd er det viktig. Om det er det, ok, då må ein sjølvklart melde det, bruke ressursar på det. Er det mindre viktig? Hopp over det. Eventuelt la robotjournalistane ta seg av det (det meste kjem allereie frå NTB, AP, AFP, Reuters). Det kan ikkje vere så vanskeleg.

  Sats på større reportasjepakkar, både innan- og utanriks. Gå for dei viktigare linjene og utviklingane i samfunnet, dei viktigare sakene. Og tør å satse meir på det dokumentariske langformatet, både på TV, radio og tekst/nett. Kva med eit radioprogram inspirert av This American Life?

  Andre saker de bør halde på:
  – Legg aldri ned Dagsnytt 18. Utvid det heller til halvannan time og inkluder samtidig meir reportasjar.
  – Radiokanalen NRK Klassisk
  – Lokaltilbodet, både på TV, radio og nett.
  – NRK2-tilbodet. Utvid gjerne, gjer gjerne endringar, men hald på stammen i det tilbodet. Det same gjeld for P2.

  Svar på denne kommentaren

 66. Rikke Fjeld Jansen

  Jeg betaler gjerne lisens for et reklamefritt NRK, men da må særlig nrk.no kunne gå foran som et godt eksempel på hvordan en moderne nettavis skal drives. Derfor:

  INGEN CLICKBAIT. Det er NULL grunn til at dere skal holde like lavt nivå som de reklamefinansierte mediehusene. Vennligst fokuser på nyhetsformidling og god kommunikasjon i stedet for «Du vil ikke TROOOOO hva som er bak denne linken!!» så blir jeg ikke flau over å anbefale nrk.no.

  Resten av skuta styrer dere bra, folkens. Fortsett sånn. 🙂

  Jeg ville forøvrig også gjerne hatt mer av arkivet digitalisert og tilgjengelig!

  Svar på denne kommentaren

 67. NRK med lisens og UTEN REKLAME og dere gjør en fantastisk jobb allerede. Lag gode nære programmer fra hele Norge – som involverer og som engasjerer. (slik dere gjør i dag – med Sommeråpent NRK , programmer med humor, revy, musikk (mangfoldet av kultur), NRK Nyheter hvor dere er dyktige og seriøse, troverdige, filmer, naturprogram egen produserte og fra BBC eller andre. Monsen programmene er meget gode. Underholdningsprogrammer som dere gjør i dag og som involverer og engasjerer. EN VIKTIG TING TIL: Alt dere produserer gjør dere som i dag tilgjengelig digitalt slik at vi som er KUNDENE/BRUKERNE får tilgang til disse 24/7 når vi vil og på hvilket digitalt verktøy vi vil se/høre det på.

  Dere vinner aller mest på å være tilstede der vi er – landsdekkende slik at folket kjenner seg igjen og at dere er en følgesvenn.

  Svar på denne kommentaren

 68. Thor Erik Just Olsen

  Jeg synes at det funker ok med lisensen, slik den er i dag. Deilig med reklamefritt teve.
  Synes kanskje at «sponset av» bør fjernes, da dette gir grunn til irritasjon mot lisensen. (selv om jeg må si at jeg enda har til gode å irritere meg over disse plakatene)

  En modell hvor vi betaler lisensen over skatteseddelen kan kanskje være et godt alternativ.

  NRK på nett bør passordbeskyttes, og seriene bør være tilgjengelig noe lenger. Av og til kommer man halvvegs i en serie på nett, og så er den fjernet. DET frustrerer det.

  I tillegg bør det være apper tilgjengelig, som gir betalende kunder en «netflix» opplevelse.

  Svar på denne kommentaren

 69. Gustav Reiersen

  – Jeg ønsker en seriøs tv-kanal: unngå å kopiere andre.
  – Mindre sendeflate for russehumoristene, det får være måte på forflatning!
  – Sport har generelt for mye plass. Kommer det eget sportsprogram etter nyhetene, holder det at man i nyhetssendingene formidler resultater: intervjuer og reportasjer får vente til sportssendingene (som bør få mindre sendetid).
  – Jeg ønsker flere gode tyske og franske program, gjerne også fra andre land.
  – Selv foretrekker jeg nyheter og reportasjer, og gode naturprogram.

  Svar på denne kommentaren

 70. Ja til reklamefritt NRK! Jeg betaler min lisens med glede!
  Etter år i utlandet har jeg sett nok av slog som blir presentert på kommersielle kanaler. Jeg ønsker nyheter med dybde.
  Jeg vil ha historisk bakgrunn. ( synd at Steinfeldt slutter).
  Jeg vil ha P2 på radioen.
  Jeg vil ha Barne TV med innhold f.eks kometkammeratene.
  Jeg vil ha Slow TV.
  Jeg vil ha smale programer( selv om jeg ikke alltid ser på).
  Det er med økende bekymring jeg legger merke til vridningen NRK har gjort de 2 siste åra, med «hyping» av lokalradiosendingen. Musikken skal prates inn, akkurat slik som «lyden av Norge». Programmer som PULS og Schrødingers Katt skal deles opp, uten å kunne fullføre ett tema.

  Svar på denne kommentaren

  • jan reiling (svar til Terje)

   Helt enig med deg. Sammenlignet med andre land er NRK utrolig bra. NRK er flink på live-sendinger, bra på innhold i programmene, flink på nettet. Og de har økonomi til å prøve nye ting. ingen kommersiell kanal hadde turt å begynne med slow-tv.

   Reklame finansiert TV er heller ikke gratis. Noen må betale reklamen og det er alltid forbrukeren. Du og han og jeg

 71. Kristine Dommerud

  Jeg vil ha eg NRK med mere dekning av hestesporten! Dette er en sport i vekst, og statskanalen dekker dette minimalt, selv om vi nå kan glede oss til WEG, men det er vel det eneste de sender omtrent.

  Svar på denne kommentaren

 72. Dagens betalingsmodell er utdatert. Jeg vil velge min egen underholdning, og mine egne nyhetskilder.

  I mine øyne bør NRK enten reklamefinansieres, eller bli en ren betalkanal, hvor «lisensen» innkreves av kabel- /parabolselskapene. Eventuelt kan man selv, aktivt «melde seg ut» av lisensordningen.

  For meg er stikkordet valgfrihet. Jeg ser selv mindre og mindre på lineær TV generelt, og NRK spesielt. Radio hører jeg ikke på. NRK Nett-TV benytter jeg unntaksvis, og dette er en tjeneste jeg hadde vært villig til å betale for, på lik linje med andre streamingtjenester.

  Jeg vil rett og slett ha muligheten til å velge bort NRK, og ikke føle at jeg blir påtvunget en særskatt fordi politikerne har besluttet at landet trenger et statseid mediekonsern.

  Privatisering av NRK er noe som bør vurderes – politikerne vil fortsatt kunne legge visse føringer for innholdet, gjennom ordinære konsisjonstildelinger.

  Svar på denne kommentaren

 73. Knytt NRK til abonnement og la de som vil ha den betale selv. Jeg ser ikke på NRK, vil ikke ha NRK og er drittlei av å betale for noe jeg ikke vil ha og ikke bruker. Jeg har ikke råd til å kaste penger ut av vinduet, men det blir man altså tvunget til.
  Dette er utrolig patetisk og maktmissbruk. Få vekk den fordømte tvangsavgiften og la de som vil se på betale kalaset selv.

  Svar på denne kommentaren

 74. Sindre Kristoffersen Olsen

  NRK lisensen må kunn betales av de som ser på NRK. Så hvis du har utstyr som kan ta inn NRK, men ikke ser på NRK så skal du ikke betale lisens heller. Få slutt på tvangsavgiften!

  Svar på denne kommentaren

 75. Henrik Førli

  Følgende synes jeg skal gjelde for NRK TV og Radio:

  1. Reklamefritt
  2. Tilgjengelig uansett medium, teknologi og sted for norske skattebetalere.
  3. Innhold:
  -Nyheter, Aktualitet og debatt
  -Dokumentarer
  -Kultur
  —Aktualitet, bredde, debatt
  —Musikk, Teater, Film, Kunst osv…
  -Samfunn: Hvordan er det å leve i Norge? Norge rundt, Der ingen skulle tru, Hurtigruta, Lokalstoff osv.
  -Sport: Sport er så kommersielt at det må kun være i helt spesielle anledninger at NTK skal drive med det. Det må være sport med særlige nasjonale interesser.
  -Underholdning:
  +Film: Ikke nyeste nytt men film som er tematisk, aktuell eller klassisk.
  -Serier kan i de fleste tilfeller andre ta seg av på en bedre måte.
  —Humor: Egenprodusert eller inkjøpt men aktuell.
  —Show kan jeg ikke se at skattepenger skal gå til.
  -Arkivmateriale.

  Så oppsumert: Aktuelt og relevant. Ingen ren hunderholdning men altid i en kontekst. De kommersielle aspektene kan andre dekke men det fritar ikke NRK fra å være relevante og oppdaterte. NRK burde tenke helhetlig og redaksjonelt innenfor Norges behov som nasjon og kan med dette være med på å forbedre opplæring, helse, politikk, økonomi og samfunn.

  Dette betyr ikke at NRK må være nøytrale og tilpasningsdyktige for å være en troverdig platform. Hvis NRK skal eksistere så burde det være under slagordet «Vi gjør Norge bedre»

  Svar på denne kommentaren

 76. sigbjørn johansen

  Det beste er om Nrk var statsfinansiert. Allternativ 2 er å ha lissens som idag.
  Å begynne med reklame i Nrk vil ødelegge hele konseptet. Det er så deilig å ha muligheter til å se tv uten dette reklamemaset.
  Mange ser på reklame som gratisfinansering, da er man på bærtur. Det finnes vel ingen dyrere finanseringsmodell for felleskapet enn å produsere reklame.

  Svar på denne kommentaren

  • Støttes.

   Dessuten er jo ikke reklamefinansert tv gratis – alle jeg kjenner som har kabel til huset eller bor i sameie/boretsslag med kabel- tv må betale månedlig avgift for dette – til tross for all reklamen.

   Vennlig hilsen 🙂

 77. Frode Fredriksen

  Jeg betaler IKKE lisens av den enkle grunn, jeg har ikke TV. Jeg gikk lei av TV-kanalenes sosialpornografi lenge før jeg flyttet hjemmefra og har dermed unngått å fylle hjemmet med 57 kanaler uten innhold.

  NRK, derimot, ser jeg på ofte når jeg besøker familie og venner. Man kan ikke velge sin familie men jeg har vært heldig med min. Ingen av dem er interessert i å se nyheter fra kommersielle sladderkanaler og velger derfor NRK. Mine venner velger jeg selv, og disse slår som regel av TV når de får besøk…

  Når det er sagt, bør NRK absolutt presentere et bredere innhold enn i dag. Når man ser et program, er det som regel fra Oslo eller omegn. Produksjoner fra distriktene synes totalt fraværende. Likeså har de daglige oppdateringene fra distriktsnorge skrumpet inn fra 20 til 15 minutter. Et NRK er IKKE tjent med dette på lengre sikt. Tross alt bor mesteparten av folket utenfor Oslo. Trolig er de også lei det ensidige fokus på en hovedstad som fullt og helt er avhengig av resten av landets produktivitet og finansiering for i det hele tatt å eksistere. Her taper NRK folkets vilje til å betale lisens. Dette er i hvert fall hovedargumentet for ikke å betale lisens blant min omgangskrets og meg selv. Tenk et helt Tall Ships Races i Bergen fire dager til ende, men totalt fraværende i sommeråpent. Dette viser ingenting annet enn en skremmende fiksering på Oslo som grenser til kameraderi innenfor NRKs vegger.

  Hvis regjeringen Solberg vil endre noe med NRK, bør det etter min oppfatning være å gjenreise distriktenes posisjon. NRK-distriktene blir avspist med smuler og bygget ned. Skal NRK virkelig være en dominerende kanal for Norge i fremtiden, så må fokuset definitivt vekk fra Oslo og ut i distriktene hvor Norges finansiering ligger.

  Svar på denne kommentaren

 78. Mye godt nevnt her. Jeg vil i tillegg slå et slag for Skolefjernsyn, som ble lagt ned i son tid. Ville gjerne hatt en NRK Kunnskap som kunne sende undervisnings- og faktaprogrammer tilsv Skolefjernsynet og div dokumentarer etc. Bør ha en barnevennlig profil på dag/ettermiddag og mer rettet mot voksne på kveld/natt.

  Ellers hadde jeg gjerne sett en samarbeidskanal for Sverige, Norge, Danmark, Færøyene og Island for å sende nyhetsprogrammer, kulturprogrammet og ungdomsprogrammer for økt språklig, saklig og kulturell innsikt mellom de nordiske landene.

  Svar på denne kommentaren

 79. Jeg mener at informasjonsfrihet er en grunnlegende demokratisk rettighet i dagens samfunn og at NRK i den sammenhengen har en viktig rolle når det kommer til folkeopplysning og ikke komersiell informasjonsformidling.

  1· Legge frem en stortingsmelding om NRK-lisens og alternative betalingsordninger.
  Den eneste langsiktige løsningen er at NRK finansieres gjennom skatteseddelen. Skatt er av natur inntektsjustert, noe som gjør at resurs-svake grupper ikke blir diskriminert i tilgang til informasjon.

  Logikken bak lisens er utdatert ettersom forskjell mellom en PC og en TV holder på å forsvinne. Samfunnet påkrever en digital tilstedeværelse av alle i samfunnet (for å i det hele tatt ha tilgang til grunnleggende tjenester som bank, offentlige søknader m.m.), noe som gjør at en utvidelse av definisjonen av lisenspliktige apparater til digitale platformer automatisk vil omfatte alle. Når alle i realiteten har en eller annen form for skjerm er lisensinnkreving en dyr og unødvendig øvelse.

  2. «Øke andelen eksterne produksjoner i NRK.»
  I overgangen til digitale medier er begrepet «TV kanal» meninsgsløs. Når alle medier smelter sammen bør NRK ha som mål å være en digital platform som ivaretar folkeopplysning og «bredt anlagt offentlig samtale».

  For å bygge en slik platform (og få legitimitet for å repressentere bredden) mener jeg at NRK burde hatt en mye større grad av sammarbeid med andre «ikke komersielle» aktører og få et mye større fokus på brukerinvolvering og brukergenerert innhold.

  Når det kommer til tvproduksjoner som dette punktet sikkert refererer til bør NRK bør være en motor for Norsk film og medieproduksjon ved å støtte eksterne prosjekter og gi Norkse produksjoner eksponering.

  3. «Begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag.»

  Denne formuleringen tolker jeg som et uttrykk for at regieringen synes NRK er konkurransehemmende for andre kanaler. Jeg tipper at tallene og argumentene de kommer til å bruke ignorere at de fleste Norske medier er i nedgang pga. manglende tilpassning til et digitalt samfunn (i motsetning til NRK) og at kostnadsrammene til NRK bør være proposjonal med andre medie aktører.

  For å imøtekomme denne kritikken bør dere i NRK være tidlig ute med en god plan på å tilpasse produksjonen til en digital platform med lavere kostnader og argumentere for en gradvis overgang til disse løsningene slik at dere kan ivareta kvaliteten. Ved å bli mer aktuell og skape mer interaksjon på NRK sine digitale platformer vil dere også bygge mer støtte for kanalen slik at det ikke lenger er en populistisk agenda for å kutte i resursene til kanalen.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik (svar til Erik)

   Ser at jeg kanskje missforsto punkt 3. Synes ikke at NRK bør avgrenses med byråkratiske virkemidler. I stede bør NRK ha et klart formål og en kontinuerlig dialog med seg selv og brukerene i hvordan dere best kan oppfylle disse. Selv mener jeg at mange utenlandske komersielle serier faller utenfor NRK sit kjerneområde og blir bedre formidlet av komersielle aktører med fokus på dette.

  • Espen S. (svar til Erik)

   Godt innspill.

   Angående pkt. 3, om at NRK virker «hemmende» på andre, så faller det på sin egen urimelighet.

   Politikerne har innført «mangfold» i både tv og radio, blant annet for å få økt konkurranse. Da kan de ikke samtidig syte over at NRK har tatt konkurransen alvorlig og forsøker å gjøre en god jobb. «Alle» sier at NRK må være konkurransedyktige og ha et godt tilbud også på digitale plattformer – da kan man ikke samtidig kritisere dem for å tilby nettopp det – absurd.

   Hvis de andre kanalene vil ha flere seere, så får de skjerpe seg. Og betaling får de reklamefinansierte kanalene dobbelt opp – både gjennom reklame og gjennom abonnementsavgiften (lisensens) som vi betaler.

   Vennlig hilsen 🙂

 80. gunvor natrud

  Jeg betaler NRK lisensen med glede. Jeg ønsker det fortsatt skal være oss lyttere/seere/lesere som finansierer NRK. At det er oss/fellesskapet som finansierer NRK og ikke pengemakta/alle mulige og umulige kommersielle interesser er en forutsetning for at jeg kan benytte mediet.

  Det må ikke bli mer reklame i NRK. Jeg ønsker primært at NRK skal være reklamefri. Jeg ser på frihet for reklame som en meget viktig frihet. NRK må tydeliggjøre når det kommer reklame i forbindelse med et program. Dette gjelder også programomtale. Her er det et stort forbedringspotensial. Dette begrunnes også med at NRK’s programmer skal kunne ses/høres/leses av alle med ulike forutsetninger. Naturlig aldring gjør oss mer sårbare for kompleks stimuleringen. Mange vil ikke kunne skille mellom reklame og program. Dette gjelder også små barn og mennesker med alvorlig kognitiv svikt. Dersom de blåblå ønsker å lage STORE TAPERGRUPPER er det bare å gå løs på NRK’s finansiering og mangfold.

  Jeg synes NRK’s program mangfold i radio, TV og digital er nødvendig når det skal være noe for oss alle. Jeg vil nevne at Dagsnytt atten på P2/NRK2 var det eneste nyhetsprogram min mor hadde utbytte av å se/høre de siste årene hun levde. Det er (dags)aktuelt, bruker tid på hvert tema, det er ryddig å se på (ikke forstyrrende synsinntrykk) og det gir flere innspill til hvert tema. En samfunnsinteressert dame i 90 årene hadde stort utbytte av det.

  Svar på denne kommentaren

 81. Jeg ønsker nedlagt eller solgt, og vekk med tvangsabonnementet. Jeg er en kristen konservativ og venn av Israel. Vi er en betydelig gruppe, som samler tusenvis av mennesker med familier hver sommer og oppbyggende virksomhet for landet. Fra NRK får ingen oppmerksomhet, og den vi får er full av sjikane, forakt, ja i det verste tilfelle oppfordring til vold.

  Jeg anbefaler kristne om å se på Visjon Norge, og gjerne gi dem en gave, bli partner. Ikke alle programmer er for alle, men i løpet av 24 timer vil alle kristne finne flere timer med kvalitet, som passer dem. Har aldri sett noen håp for NRK de siste 30 år. Nyhetsbildet deres er basert på den verste klipp lim journalismen, som gjør den verdiløs. Det er fordi NRK er kuppet av av ett svært lite segment til venstre, som ikke har noe tilknytning til folket, bare Rødt, SV og den ekstreme venstresiden i AP. Ellers jobber de for å være mer kommersiell enn de kommersielle, med en masse talentløse mennesker som hopper rundt gjør seg til med vulgariteter. Ta skrittet, selg det, kristenfolket har vist med Visjon Norge at vi får det til med frivillig støtte, og jeg vet at hos mange står kanalen på døgnet rundt, som meg de ser ikke på NRK.

  Svar på denne kommentaren

  • sigbjørn johansen (svar til Helge Sundar)

   Ja, hver sin lyst. Takk og pris for at Nrk ikke dekker den slags særinteresser. Har vært innom Vison Norge eller hva det heter, maken til galskap og naivitet som presenteres der. Jeg har ingen motforestillinger for et sunt og balansert kristent livssyn, men å se på det som du viser til, gjør at jeg blir flau på vegne aktørene. Forskrudd amatørtv.

 82. Jeg er bare redd for å miste det NRK som er i dag. Kvalitet jevnt over, og til alle og enhver, smalt og bredt. NRK er en viktig brikke i tillegg til alle de andre mediene.

  Jeg er for at man kanskje går over til at alle med internett eller mobilnett skal betale lisens(slik som i Sverige), og at med det blir summen kanskje også ørlite mindre.

  Svar på denne kommentaren

 83. Osmund Lind Iversen

  Vi trenger NRK. Lisens er greit, men bør knyttes til personen og ikke ”apparatet” – én lisens pr. person eller husholdning. Det blir helt fjollet å kontrollere og telle ”TV” apparat man har hjemme, på hytta, kanskje på båten, når man også kan se NRK på nettbrett, PC og mobil. Uansett medium vil en person bare bruke ett apparat av gangen. Det blir for så vidt ett fett om man innkrever som i dag eller via skatteseddelen, så lenge ”lisensskatten” er flat som i dag og kreves inn uavhengig av fradrag og alt det andre som kompliserer en selvangivelse.

  Et uløst problem: TV via nye media er fullstendig avhengig av folks tilgang til bredbånd. Hvis NRK og reklamefritt TV skal være en almennrett, bør vel også lisenspenger øremerkes til bredbåndsutbygging? Det er internett som skaper klasseskiller i folks mediedekning i dag, ikke TV apparat og analoge master.

  Et voksende problem er kommersialiseringen av sport og underholdning, der kanalene må overby hverandre for å vise det vi pleide se som en ”almennrett” til å følge med på mesterskap og store arrangement. Lisenspengene kan ikke bare forsvinne i lommene på OL komitéer og fotballforbund – og det blir ikke bedre om for eksempel TV2 skal tømme kassen for å overby NRK. I forhold til VM, OL og liknende bør vi se mer av samarbeidet som ble inngått over årets Fotball-VM, der TV2 og NRK fant fram til et fellestilbud. I parentes: Det er ikke så at kommersielle kanaler nødvendigvis gir dårligere tilbud enn NRK; Tour de France dekkes av TV2 på et vis som er uovertruffent, med fantastiske kommentatorer, glimrende bakgrunnsstoff og kort sagt en sportsdekning som løfter sykling til et nytt nivå.

  Svar på denne kommentaren

 84. Et alternativ til dagens lisens knyttet til TV-apparatet kan være å avgiftsbelegge alle «dingser», som kan brukes til å se/høre NRK, en avgift som så danner det økonomiske grunnlag for NRK. For et reklamefritt NRK må vi ha. Det er en enorm kvalitetsforskjell mellom NRK og alle andre kanaler. TV2 har mye godt nyhetsstoff, men er ellers fylt til randen med infantilt fotballprat, lavpannede serier og mye søppel, som folk åpenbart vil ha. At de andre kanalene kan overleve viser bare at det ikke er noen sammenheng mellom et høyt utdannelsesnivå og kvalitetssans i Norge. Men: Da må til gjengjeld NRK ikke gå inn i det som hører hjemme i de kommersielle markedene, men konsentrere seg om kvalitetsfjernsyn både når det gjelder nyheter, reportasjer, kultur og sport.

  Svar på denne kommentaren

 85. NRK ER ET FRISTED MOT PÅTRENGENDE OG UTIDIG REKLAME. SLIK HÅPER JEG DET FORTSETTER. BETALER GJERNE LISENS FOR Å SLIPPE UNNA REKLAMEN.
  Der er langt mindre irriterende enn å måtte betale for å se reklamefinansierte TV2, som i utgangspunktet skulle være gratis å se, nettopp gjennom reklamefinansieing. I dag sender TV2 stort altfor mmage tanketomme programmer som bare fungerer som formelt fyll mellom reklamene.
  Det jeg IKKE liker med NRK – er at de såkalte moroprogrammene er temmelig humørløse, og oftest basert på å lattleriggjøre folk som ikke får anledning til å ta til motmæle. Det jabbes også altfor mye betydningsløst tøv i alle radiokanalene. Gi oss vettuge samtaler med folk som har noe å forteller, og ikke bare pjatt.

  Svar på denne kommentaren

 86. Jeg vil ha et reklamefritt NRK som er relevant og er med på å presse media fremover. Om det fører til lisenskrav eller om det skal løses direkte over statsbudsjettet er en helt annen diskusjon.

  Det er viktig at NRK er tilstede på nett og mobil og diverse andre nye og fremtidige kanaler, det er bare tull å påstå at NRK ikke skal være tilstede med nyheter på nett. NRKs eksistens og tilstedeværelse setter press på og bedrer de andre aktørene i medienorge, så selv om man ikke personlig bruker NRKs medietilbud daglig eller ukentlig påvirkes man indirekte i form av konkurransen NRK representerer.

  Det er en styrke for det norske samfunnet å ha et relevant og tilstedeværende uavhenging statlig mediehus.

  Svar på denne kommentaren

 87. Unni Livsdatter Larsen

  Jeg ønsker meg et NRK som i dag med TV- og radiokanaler for det brede og smale publikum, betalt av lisensen. Synes også NRKs egenproduserte materiale holder god kvalitet jevnt over og ønsker IKKE flere innkjøpte. Det tar de andre selskapene seg av med svært varierende hell.

  Svar på denne kommentaren

 88. Tore Flakstad

  Vi er svært godt fornøyd med NRK slik det er i dag. Jeg synes imidlertid at forhåndsreklame for egne programmer kan reduseres betraktelig. Denne informasjonen finner en jo allikevel i alle aviser og andre medier.

  NRK er unik i dag og svært ulik alle andre kanaler og dekker nesten hele vårt behov for TV.

  Svar på denne kommentaren

  • Odd Askerød (svar til Tore Flakstad)

   Jeg stiller vel i den store hop,som er enig i at NRK også i fremtiden må være lisensfinansiert. I et lite land som vårt,vil det være meget vanskelig å drive » allmanstv» uten. Jeg innbiller meg om at for de fleste er NRK mest brukt.

 89. La betalingskanalene ta seg av sporten.
  Ev. skal det være sport, så må også e-sport tas seriøst!

  Hold fokus på dokumentarer og div. norskprodusert, samt udifferensierte nyheter.
  Gi bedre rom til nyutdannede film- (og serie-) skapere. Ikke bare ansett personale innenfor egne rekker/familier.
  Bidra til å utvikle norsk film/serier. (Det finnes f.eks. ikke noe norsk sci-fi.)

  Videreutvikle web-tv.

  Redusere antall kanaler (shift+delete på nrk2).

  Svar på denne kommentaren

 90. Hans H. Hansen

  Jeg ønsker et NRK tilnærmet slik det er i dag.

  Én ting som absolutt bør endres er den statlige økonomiske sansen der budsjetter skal brukes opp koste hva det koste vil («hvis ikke får vi kanskje mindre penger neste år»).

  Videre er det for mange små konger i NRK som har alt for mye makt og som hindrer institusjonen i å utvikle seg videre.

  Kolleger og bekjente som har stiftet kjennskap med NRK-systemet har blitt regelrett sjokkert over hvor lite respekt den gjengse NRK-ansatte har for lisensbetalerene.

  Svar på denne kommentaren

 91. Freddy Michel Paulsen

  Først, når det gjelder lisens.

  Jeg mener at dette fungerer på en måte som er vanskelig å forsvare med logiske argumenter. Det henger ikke sammen at alle som har en tv som «kan» motta tv-sendinger må betale lisens, men at alle som har tilgang til en nettleser og internett, men ikke en tv, kan slippe å betale lisensen. En person uten tv kan benytte seg av ALLE tilbudene til NRK helt gratis. (NRK.no med både nyheter og alle tv-kanalene. Og i tillegg er radio også gratis for alle.)

  Det finnes også mange som ikke er interessert i tv i det hele tatt. I dag kan folk lett se de tv-programmene de vil på forskjellige nettsider, og igjennom tjenester som Netflix. Disse personene ønsker sikkert å koble pcen sin til en tv, men ikke for å få inn tv-kanaler, men allikevel MÅ de betale lisens.

  I praksis så tvinges stort sett alle til å betale lisens med dagens regler. Jeg tolker det dithen at lovgiverne i Norge ØNSKER at alle SKAL betale lisens uansett situasjon. Hvis ALLE skal betale lisens, så er min mening at det måtte vært lettere å legge dette til på skatten i stedet. La oss bare betale 3000 kr mer i skatt pr år. Eller bak det inn i andre avgifter. Jeg ønsker bare ikke å SE den regningen. Den irriterer meg hver gang den kommer for jeg er en av de som har tv, men ikke noen tv-kanaler. Jeg har kun internett og jeg trives med det.

  Til tross for dette så bruker jeg radio i bilen, og jeg bruker nrk.no. Derfor er det egentlig greit at jeg betaler lisens, men ikke slik regelverket er i dag. Hvorfor kunne ikke reglene vært at «alle husstander skal betale lisens»? Hvorfor kunne det ikke bare vært tatt fra skattepengene?

  INNHOLD.
  Når det gjelder innhold så setter jeg pris på at det er så mye innhold som mulig.
  Jeg takler ikke så se på tv-kanaler som har reklame, eller høre på radio som har reklame. Reklame er hovedgrunnen til at jeg ikke gidder å ha tv-kanaler, og at jeg ikke hører på annet enn NRK sine radiokanaler.

  Hvis noen finner på at NRK skal finansieres av reklame, så klarer jeg meg uten NRK.

  Videre når det gjelder innhold, så har jeg sterke motforestillinger mot den tvungne bruken av nynorsk. Jeg liker ikke å lese nynorsk, og jeg klikker meg fort bort fra de artiklene som er skrevet på nynorsk. Det er både desperat og unødvendig og klamre seg fast i dette utdøende skrift-språket. Vi trenger ikke nynorsk. Hvis ikke språket hadde blitt holdt kunstig i live, hadde det sikkert allerede vært borte og overlatt til spesielt interesserte historikere og språkforskere, slik som det burde være.

  En ting jeg savner på nettsidene deres, er flere kommentarfelt. Det er vel stort sett ikke noe annet enn ytring.no som har kommentarfelt. Nettsidene er jo laget for oss, vi som leser dem, og jeg tror ikke at jeg bare snakker for meg selv når jeg sier at mange artikler på nettsidene deres gir meg lyst til å kommentere, til å utveksle meninger om den aktuelle saken med andre som er aktive i kommentarfelt.
  Hvis alle artiklene på nrk.no fikk kommentarfelt, så vil jo det også gjøre at NRK kommer nærmere publikum. Det blir jo litt som en «meningsmåling light» å lese kommentarene.

  Jeg savner også større variasjon og mer politisk ukorrekthet.(som Trygdekontoret.) Folket er ikke politisk korrekt. Folket har egne meninger som får helt på tvers, slik Trygdekontoret har til en viss grad fått frem. Jeg vet ikke engang hvem som definerer hva som skal være politisk korrekt. Kanskje de som roper høyest? For eksempel så er ikke de fleste kvinner feminister, og langt mindre er de fleste menn feminister, til tross for dette så har feminismen en enorm aksept i samfunnet vårt. Jeg sier ikke at det er galt, i seg selv, men når man begynner slik de gjør i Sverige, og stemple filmer (med godkjentstempel) som har så og så fremtredende kvinner i hovedroller på film, så blir det for dumt. Vi har ikke sunket så dypt i Norge, men jeg frykter for det. Jeg bruker feminismen som eksempel fordi jeg føler at de tar uforholdsmessig stor plass i samfunnet, og det skyldes media. Hvor ofte hører vi ikke hvor mange «kvinner og barn» som er drept i konflikter? Eller jenter som kidnappes? Hva med alle menn som lider samme skjebne? Er ikke det viktig nok til at det nevnes engang? For ikke lenge siden så hadde LHL en kampanje for kvinners hjerter, eller noe lignende. Menns hjerter er vel like viktig? Å nevne kvinner oftere er ikke likestillings-arbeid. Nevn begge kjønn i saker som gjelder begge kjønn. Jeg mener ikke at å gjøre dette er politisk ukorrekt, men det er vel politisk ukorrekt å stille spørsmålstegn ved feminismens innflytelse i samfunnet vårt i dag? Kvinnesaker i Norge, så lenge de ikke dreier seg om de delene av kvinnens fysikk som skiller seg fra mannens, er ganske ofte også aktuelle saker for menn. (lavt lønnede yrker, trakassering, voldtekt, omsorg for barn, etc.)

  Ellers av innhold, så savner jeg MER variasjon i nyhetsbildet. Hører man på radio er det igjennom dagen (så og si) NØYAKTIG de samme nyhetene som blir opplest på SAMME måte hver time eller halvtime. Ikke nye saker, ikke nye vinklinger, ikke nye ord. Generelt i nyhetsbildet så skulle man av og til tro at nyhetene utenriks bare blir kopiert og oversatt fra BBC. Vi lever i en ganske STOR verden tross alt. Hva skal de ha seg at man ikke finner flere saker å legge ut på nettsiden? Er det umulig å ha flere viktige saker samtidig? Jeg synes at det er spennende med nyheter fra hele verden, og jeg kunne ønske at vi fikk flere saker på utenrikssiden. Hva skjer i Australia, i Asia, i Sør-Amerika, og andre steder? Det er nok å ta av. Det behøver ikke å være revolusjonerende eller grusomme terroraksjoner for at det kan være interessant. Det er verdt å betale for.

  Svar på denne kommentaren

 92. – Ja til dialektmangfold på TV og radio, samt nynorske artikler på nrk.no.

  I Danmarks radio, er det så vidt jeg vet, kun lov med riksdansk, noe som kan føre til mindre aksept av dialekter. Jeg vil at folk (innenfor normerte grenser) skal kunne snakke som de vil, eller språket de er vokst opp med, og at folk skal få bo der det er mulig. Derfor ønsker jeg også at Nrk opprettholder distriktskontorer.

  – Ja til nrk.no

  Nettsiden er blant landets beste nyhetstjenester, og jeg vil at Nrk fortsatt skal ha denne tjenesten. Jeg ønsker fortsatt at nrk.no, i tillegg til generelle nyheter, skal ha artikler med en oppdragende funksjon à la typen: «Ikke fjern avokadosteinen med kniv».

  – Ja til lisens.

  Den eneste finansieringsløsningen som sikrer både bredde og nisje, reklamefrie sendinger og et mer mangfoldig medietilbud generelt siden kommersielle kanaler vil få det tøffere med Nrk som reklamekonkurrent.

  Svar på denne kommentaren

 93. Hvor er det blitt av teateret i NRK?

  I en periode i livet var Nrk ganske enerådende innen formidling av kunst og kultur.
  De henger ennå med på et vis, men teaterforestillinger er omtrent borte. I stedet er kommet den ene serien etter den andre, spesielt innen krim, mens den alenestående forestilling med teater er blitt skjøvet vekk. Hvorfor det? Bakdelen med serier er at de tar sikte på å binde folk til kanalen i uker, uten at man får den konsentrerte opplevelse til ettertanke, som en teaterforestilling representerer. Oftest er også serier det rene tøv, oppkonstruerte og meningsløse intriger som ingen ende vil ta. Det finnes mange innspillinger av både kjente og dyktige dramatikere som kan kjøpes inn fra mange land, det er ikke nødvendig at det absolutt må være innspillinger fra Norge. Ibsen, Tsjekov, Strindberg osv. er vel tatt vare på i flerefoldige land. Hadde man mindre serier og fler enkeltstående teaterforestillinger, så slapp også folk å legge opp livene sine etter serienes tidstabell. Det er stress nok å forvalte uten å pådyttes serial tvangstitting.

  Svar på denne kommentaren

 94. Magnar Storøy

  1. NRK bør framleis ha hallomenn og hallodamer.
  2. Bruker tekst-tv mange gongar for dag. Viktig nyheitskanal. Tekst-tv må bestå.
  3, Framleis utan reklame.
  4. Gjerne repriser på gamle seriar og underhaldningsprogram utanfor prime time. Med det tenkjer eg også på spørjeprogram som kvitt eller dobbelt med Knut Bjørnsen og bit for bit bilde for bilde med Roald Øyen.

  Svar på denne kommentaren

 95. Stein Thomassen

  Jeg er tunghørt. Derfor ønsker jeg følgende:
  1) All tale i alle programmer må være tekstet.
  2) Tekstingen må være pålitelig (både teknisk og meningsbærende) og lett å ta i bruk.
  3) Talelyden må alltid være synkronisert med bildestrømmen.
  4) Pyntelyd / lydillustrasjoner må være vesentlig svakere enn talelyden.
  5) Nyhetsopplesere, programledere og andre ansatte som prater, må ha tydelige munnbevegelser, og de må snakke rolig.
  6) Gjester som skal si noe, bør være få en påminnelse om det samme.

  Svar på denne kommentaren

 96. Kristian Zenuzo

  Bevare NRK som en kvalitetsleverandør og som reklamefri. Ikke bygg ned det beste vi har. La oss beholde den éne kilden til kvalitets-TV og kvalitets-radio vi har idag. Og la oss beholde ett sted i medieverden der vi slipper å bli forsøkt hjernevasket hver halvtime.

  Svar på denne kommentaren

 97. «Modernisere» – mhm…..om man ikke lukter en skitten løgn av dette utrykket er det like greit å skru av TV. Ser overhodet ikke problemet med dagens ordning, med unntak av at man kunne pakket dette inn i den normale skatten med 0,05 prosents økning og gitt de med lav inntekt fritak. Det som skjer nå er jo akkurat det motsatte, gjøre dagsrevyen og noe underholdningsfjas fra England tre ganger så dyrt – veldig typisk de blåbrune. (+ en LOL og alt det der..)

  Svar på denne kommentaren

 98. Man må huske på at NRK sin viktigste oppgave er å være tilstede i hele Norge. Spessielt på de mest avsidsliggende steder der ingen andre enn NRK er eller kan være. Det er viktig å han noen som kan formiddle lokalnyhetene og ikke bare hva som skjer «langt borte».
  Det er også godt at det er en reklamefri og robust kanal som alltid er der når du trenger. Enten på radio, TV eller nett.

  Svar på denne kommentaren

 99. arild vågstøl

  – lisensbasert
  – innflytelse fra lisensbetalerne på NRKs program- og strategivalg
  – færre radiokanaler (fjern gjerne P3)
  – mer musikk på norsk språk
  – mer musikk på andre språk enn engelsk. Det gis stadig ut masse god moderne musikk på andre europeiske språk enn engelsk og de skandinaviske som NRK totalt overser og neglisjerer. Spill mye mer av det. I dag løper NRK den anglo-amerikanske musikkens ærend.
  – Hvorfor skal de fleste filmer som vises dreie seg om drap eller annen kriminalitet; vektlegg annen film
  – mer film og serier produsert i andre land enn England, USA og Australia
  – mer mangfold i idretten som vises; mindre fokus på ski og fotball i formidling av idrett
  – mindre tabloid og mindre oppmerksomhet mot såkalte kjendiser og stjerner
  – høyere norsk-språklig kvalitet på de som formidler og leder program; og samtidig mer åpen for dialektbruk. Flere medarbeidere som behersker andre språk enn engelsk. Det er direkte pinlig når NRK ansatte presser/intervjuer folk som er svake i engelsk til å ytre seg på engelsk.
  – Tillat reklame på nrk.no og yr.no, og anvend inntekten til å minske lisensen og dekke deler av driften ved Smi.

  Svar på denne kommentaren

 100. Vidar Havellen

  Jeg ønsker meg et NRK som ikke er for forskjellig fra i dag, ved at det kan det utvikler nye programkonsepter og ideer uten at det er nødvendig å tilfredsstille annonsører. Uten dette blir medie-Norge fattig. Jeg betaler min lisens med glede, synes ikke det er spesielt dyrt. En familie på fire med to ungdommer bruker sannsynligvis mer i året på Spotify, enn på NRK.
  Det som er fint, er å slippe reklameavbruddene. På TV kan man i det minste gå på do, eller hoppe over på en annen kanal så lenge, men på radio synes jeg reklamen er svært irriterende.
  Jeg håper at man kan fortsette med «smale» radiokanaler som P2, P13 (min favorittkanal!) etc.
  Det er dessverre sterke krefter som vil ha kloa i alt som NRK gjør som er suksess, og mener at NRK bare bør drive med ting som ingen vil se/høre. Til og med barne-TV er det enkelte som mener NRK ikke bør drive med. Avisene taper i dag annonsekronene til Google og Facebook, men mener tydeligvis at det er NRK som er den store stygge ulven her, og stjeler lyttere/lesere/seere.
  Allikevel bør NRK ha en tydelig profil, og holde seg innenfor visse grenser. Det er ikke nødvendig at NRK utvikler tjenester som kunne vært løst av reklamefinansierte medier. Men tjenester som Yr.no og ut.no hadde ikke eksistert uten NRK.

  Svar på denne kommentaren

 101. Linda Lysfjord

  Jeg ønsker at NRK skal fortsette å levere gode, kvalitetsprogrammer til Norges befolkning. Jeg skriver «fortsette» fordi jeg opplever at NRK i stor grad gjør det. NRK må være politisk uavhengig og kunne formidle viktige samfunnstema, både via nyheter og andre aktualitetsprogrammer. Vi trenger programmer som kan viderebringe viktige kulturbærende nasjonale hendelser. Barna trenger gode programmer som ivaretar både underholdning og som har et læringspotensiale, feks andre nordiske barneprogrammer som ikke er dubbet. Jeg foretrekker NRK uten reklame, men aksepterer «sponsemeldingene» som følger med store sendinger. Mitt inntrykk er at NRK henger med i den teknologiske utviklingen, og at de klarer å formidle dette til brukerne (feks når jeg leser forklaringene til nett-TV). Men kvalitetsprogrammer avhenger etter mitt syn ikke av teknologinivået.
  Til slutt: jeg ønsker meg balanserte nyheter som tar hensyn til mennesker. Det er med andre ord ikke nødvendig å fylle skjermen med de grusomste blodflekkete filmsnuttene for å formidle andre menneskers lidelse. Seerne forstår jo hva som sies. Det er ofte tilstrekkelig. Blir det ille slår vi av TV’n. Balanserte nyheter betyr også at nyheter er mer enn å formidle elendighet. Det skjer mye godt i verden som også fortjener en plass i nyhetsbildet!

  Svar på denne kommentaren

 102. De som jobber betaler 0,25% skatt. Dette finansierer 1 TV kanal og 2 radiokanaler.
  Kjennetegn : Nyheter fra gravende journalister og norsk kultur.
  Resten (sport, filmer, eurovision) kan komersielle aktører ta seg av.

  Svar på denne kommentaren

 103. Bjarte Rundereim

  Jeg hadde gjerne sett vesentlig mer nyetsstoff, både fra Norge, Skandinavia og verden forøvrig, gjerne mer URIX-liknende, men også rene radionyheter.

  Det finnes noe som kalles NRK Alltid Nyheter på DAB, og det kunne vel være noe å bygge videre på. Slik det er i dag er den syltynn, og ikke en statskanal verdig. Det er faktisk mer interessant stoff på BBC, som fungerer som fyllkalk på kanalen, men det er ikke på norsk, da.

  Nordmenn har et visst rykte i verden for å være sære og litt navlebeskuende. NRK har nok ikke lite av et ansvar her. Mer som BBC, men på norsk.

  Når det så kommer til musikk, så kunne det ha vært en idé å blitt litt mer «tradisjonell» i smaken. Jeg ville svært gjerne ha hatt mer av klassisk musikk, ikke bare Stavangerensemblet, og Filhamonien, men klassisk rock og pop i gjenhør.
  Det er ikke nødvendig å være så forbistret eksperimentell og avantgarde hele tiden, med lydbilder som mest minner om flyplasser og takras.

  Gjenkjennelse er den viktigste enkeltfaktoren i kommunikasjon.
  For å kunne gjenkjenne noe, må man ha hørt eller sett det før.

  Svar på denne kommentaren

 104. Ikkje klikkhoreri og kjendisnytt, men faktiske informative artikler der ein får vite kva som skjer og ikkje minst bakgrunnen for at det skjer. NRK er ikkje Se og Hør, og det må det heller ikkje bli.

  Svar på denne kommentaren

 105. Mari Torvanger

  Flott tiltak!
  Jeg snakkes på manges vegne når jeg sier vi i hestemiljøet setter pris på at WEG blir dekket i år, men at vi håper at også NM og lignende store arrangementer vil bli vist på TV i årene som kommer.

  Svar på denne kommentaren

 106. Jeg vil ha et lisensfinansiert NRK som består som en uavhengig allmennkringkaster og et klart alternativ til reklamefinansiert TV.

  Jeg vil ha god bredde i programmene, uten at kanalene oversvømmes av f.eks. sport.

  Jeg vil ha fortsatt opprettholdelse av NRKs svært gode internett-tjenester, slik som Yr.no.

  Jeg ser gjerne at man oppretter to ekstra kanaler, med programfordeling slik: NRK1: Hovedkanal, litt av alt. NRK2: Kultur og Distrikt. NRK 3: Serier, Filmer, lett underholdning. NRK Super: Barneprogram. NRK 4: Sport. NRK 5: Natur, Reise og Dokumentar. -Enkelte av disse kanalene kan sikkert dele sendeskjema, slik NRK3 og Super gjør det i dag.

  Svar på denne kommentaren

 107. Jeg vil at NRK skal
  – Fortsette å være lisensfinansiert
  – Kutte ned på antall kanaler : 1) NRK skal være samlende og ikke splitte opp etter alder og interesser. 2) Kvalitet framfor kvantitet: Midler brukt til fyllstoffprogrammer basert på at programlederne snakker om seg selv/improviserer, intervjuer andre nrk-ansatte og/eller spiller av automatisk genererte musikklister brukes heller til å lage gode, gjennomarbeidete programmer. Færre repriser og «billige» serier.
  – Ha fortrinnsrett til å vise nasjonale begivenheter
  – Ha programledere med et kunnskapsnivå langt over middels og som snakker norsk.

  Svar på denne kommentaren

 108. Jeg ønsker et NRK UTEN reklame, MED kanalverter, fri tilgang til serier på nettet (ikke noe abonnement-system som f.eks. TV2 har, med den sumo-greia…), Ha førsterett på kringkastning av nasjonale begivenheter, Ha gode programledere, et høyt teknisk nivå for å få de aller beste løsninger frem. Kanaler kan gjerne være litt bedre organisert tilbudsmessig, med NRK1 som hovedkanal (med nyheter og slikt, blant annet), NRK2 som en mer distrikts-, dokumentar- og kulturkanal, NRK3 som en egen underholdningskanal og NRKSuper som en barnekanal, og en egen NRKSport.

  Svar på denne kommentaren

 109. Kurt Singstad

  jeg vil ha et NRK som i mindre grad er skreddersydd for generasjonen 60+.
  Ja, dette er en kjøpesterk gjeng som slår tungt ut i TV-seerstatstikkene, men de representerer ikke fremtiden. Det gjør heller ikke vi 40- og 50-åringer. NrK graver sin egen grav ved å løpe etter «gårsdagens» TV-tittere.

  Svar på denne kommentaren

 110. La NRK, være NRK, men skaff dere bedre programmer og bredere sportsnyheter, selv de minste skal med.
  Sikt mer til Ungdommen også og vis noen ungdoms filmer noen ganger samt å ha programmer som kan interessere ungdommen.
  Dere burde vise flere BBC dokumentarer å lage såpass bra dokumentarer og programmer at de kan selges til utlandet slik at dere kan få flere inntektskilder enn nesten bare lisens. Dere burde også få lov til å sponse programmene slik at dere kan tjene litt penger på reklame og dermed få mer penger å lage TV for. Bare ikke så mye sponsing at dere nærmer dere de kommersielle kanalene. Hold det på et nivå på ca 30 sek. maks før og etter og ikke pauser i programmet til reklame.
  Lag bra programmer, selg programmer, Lisens og Sponset av er måter jeg ikke hadde hatt noe i mot at dere tjener penger på, men lag heller lisensen til en slags skatt som justeres etter inntekt og ikke bare er der siden du har TV. Alle kan se på tv nå uten TV så alle burde betale selv om de har TV eller ikke. Sett en grense at f.eks alle over 30 skal betale en hvis sats etter hvor mye de tjener hvis de tjener over en hvis grense f.eks 200K (200 000) eller 300K (300 000) og la de rikeste i Norge betale mer enn de andre, de sniker seg unna på skatten hele tiden. Noen av de betaler jo mindre skatt enn de som har inntekt på 1000K (1 million) selv om rikingene tjener 10-100 ganger mer enn dette.
  Hilsen gutt 17 Asker

  Svar på denne kommentaren

 111. Jeg ønsker et reklamefritt NRK med tilbud til ulike aldersgrupper. Kvaliteten er viktigst. Small-talk-programmer blir trøttende i lengden. Skal vi som seere bruke tid på TV-titting, bør tidsbruken gi noe tilbake. Gjennomarbeida programmer, der programleder er mindre opptatt av å markedsføre seg selv, er best.

  Svar på denne kommentaren

 112. Leiv Erik Elvestad

  Dagens lisensordning er grei nok for meg. Det er svært viktig å opprettholde en god og fri journalistikk. Stadig mer av journalistikken blir avhengig av reklameinntekter og kan derfor ikke kan skrive noe som gjør at de får mindre reklame. NRK blir derfor stadig viktigere for å bevare og styrke det norske demokratiet. For øvrig er jeg imponert over NRK.no og setter pris på at NRK samarbeider om UT.no og YR.no

  Svar på denne kommentaren

 113. Aleksander E.

  Finansiering gjennom en allmenn skatt/avgift. Allmennkringkastinga bør være reklamefri.

  Et av NRK sine samfunnsoppdag er bred journalistisk virksomhet og bred samfunnsopplysning. Fokus på ”alternative nyheter”, som NRK Beta, dekning av e-sport og lignende bør fortsette.

  NRK2 bør vise filmklassikere flere ganger i uken.

  Bredden i radio bør fortsette. P2 bør satse på de seriøse programmene og sende forelesninger. P2 Akademiet bør komme tilbake.

  Svar på denne kommentaren

 114. Tom Danielsen

  Betaler gjerne lisens for å slippe reklame.
  Synes man får mye for pengene, 3 TV-kanaler og masse radio. Best er NRK2, seriøs og med mange gode dokumentarserier.
  De verste reklamefinansierte kanalene har 25-30% reklame. Det er mye bortkastet tid.

  Svar på denne kommentaren

 115. Anne Lise Lothe Eftedal

  Minimalt med reklame er ein av dei viktigste grunnane til at NRK er favoritten min. Dei har i tillegg klart å styra unna det meste av Amerikansk søppel, men heller satsa på kvalitets krim og serier frå UK, Sverige og Danmark. Gode naturprogram og nærhet til folket er og med på å styrke mitt kanal valg.

  Svar på denne kommentaren

 116. Jeg er veldig enig i alt som er sagt her om hvor bra NRK allerede er.

  Litt på siden av alt det:
  Jeg tror, som en del av videre utvikling, at NRK hadde vunnet mye på å utvikle gode TV-serier og vise HBO og Netflix litt norske muskler – og da snakker jeg ikke om dem som streamingtjenester, men som nyskapende serieprodusenter. Dere har allerede en veldig god streamingtjeneste og jeg tror at hvis dere hadde hatt mer innhold som tilfredsstilte målgruppa til de mest populære streamingtjenestene ville det ikke vært noe problem for dere å ta en 70-80 kr i måneden for innlogging på nett-TV heller. Men stikkordene er altså innhold og målgruppe.

  TV-serier er den nye filmen og norske TV-serier og filmer ligger skuffende langt bak når det kommer til både regi, skuespill og manus – og det å ta seerne på alvor. Hadde det ikke vært kult om det var NRK som kom med den første virkelig store serien av internasjonal betydning? Dere har gjort en så bra jobb med NRK Super, og selv om jeg hverken er- eller har barn selv mener jeg rent personlig at Julekongen er den mest seriøse og kvalitetsmessig sterke norske underholdningsserien som har kommet noen gang. Den tar publikummet sitt på alvor uten å ironisere rundt det eller fjase det til, den holder høy kvalitet og var forfriskende og noe nytt. Det hadde vært herlig om det i det hele tatt kunne komme noe mer for aldersgruppa 16-40 (!), spesielt den delen av oss som har forlatt dere til fordel for disse nevnte serieprodusentene, og som kun vender tilbake fra til til annen for nostalgiens skyld. Oss som alltid er på leting etter en ny serie og bare står og venter med åpne armer. Har dere ikke noe til oss? Jeg er helt sikker på at dere er i stand til det fordi: Se til f.eks. Netflix for inspirasjon, glemt alt dere har lært og alt som har vært gjort og lær av dem – rett og slett fordi de får det til. Men. Gjør det på deres egen måte, tegn på utsiden av strekene og skap noe helt unikt som dere har gjort så mange andre ganger. Jeg stiller meg sterkt i mot å sette ut produksjoner til eksterne produksjonsselskaper som hanker inn kjente skuespillere og gjør alt etter boka. De har fått prøvd seg mange ganger og er, for å si det skarpt, enkelt og greit for dårlige. De har hengt seg opp i norske standarder og nekter av uviss grunn å se utover, samtidig som seerne har hele verden rett framfor seg hele tiden. Dere har masse å gå på og masse å vinne på det, og dere har muligheter ingen av de andre norske tv-selskapene har, så fortsett å bruke dem. Jeg gleder meg allerede.

  Svar på denne kommentaren

 117. Vil ha et reklamefritt NRK som leverer godt og bredt på alle plattformer. Vi må også i fremtiden være sikker på at vi har minst en uavhengig leverandør (les Neil Postmans Amusing ourselves to death).
  Betaler mer enn gjerne lisens for å få til dette.

  Svar på denne kommentaren

 118. Ønsker et mere farts fylt NRK en det som er nå om dagen , med mere filmer i helgene og mer av p3 morgen med Silje og Ronny . Og at det kommer noen flere tv program på Lørdag kveldene en det er nå om dagen . Og på tide at NRK må for nye seg i en stor grad og komme opp med noen egen saker og ikke kopier andre kanaler på tv . Det er alt for mange repriser på NRK om dagen . Kommer det noen gang et NRK 4 OG 5 en dag .

  Svar på denne kommentaren

 119. Det er fornuftig for fremtiden å ha en kanal som kan lage programmer som ikke på død og liv må ha høyt seertall for å være liv laga. Det sikrer mangfold. En pålitelig kanal som ikke får en masse trøbbel i økonomiske nedgangstider. Ikke reklame, det er befriende og kunne se på TV uten å få kapitalens bobbobdælidælibobosuu inn i øret hver dag. Siden staten garantert ikke vil bruke mer på NRK, så må lisensen forsette. For øvrig så kunne NRK bytte ut juggel og tankesøppel med undervisningstv.

  Svar på denne kommentaren

 120. Betaler gjerne for de gode løsningene som er idag. Når RiksTV ikke funker bytter vi bare til net-tv:)

  Jeg ønsker at Dagsrevyen flyttes til kl 20.00. Så jeg slipper og se reprisen når barna sover

  IKKE flytt sende tidene til barnet-tv eller Dagsrevyen p.g.a. Sport.

  Bruk mindre penger på OL sendinger, fotball osv. De som vil se dette kan bestille betal tv

  Lag flere dokumentarer, serier og filmer. NRK sine produksjoner pleier og være veldig bra.

  Synes NRK generelt gjør en god jobb.

  Svar på denne kommentaren

 121. Fjern lisensavgiften, inn med reklame. Ser så sjelden på NRK til å bli tvungen til å betale en avgift som gagner andre enn meg selv. Reklame er man vant til, TV2, TV3, TVN etc. med mye bredere spekter enn hva NRK disker opp med. Hva med Pay per view?, abonnement? noe som fjerner lisensen i sin helhet og kan finansieres den veien. Hvorfor skal NRK fortsette dette «gratistilbudet» i åpent nett, som er til bry for oss andre som ikke har en snev av interesse for NRK.

  Dette er min mening.

  Svar på denne kommentaren

 122. Mathias Bynke

  Lisensen bør bli en del skattebetalingen; dagens løsning er utdatert. Selv ser jeg stadig mindre på TV men er likevel en storforbruker av NRKs nettinnhold, og jeg er ikke alene. Jeg tror at alle nordmenn nyter godt av NRKs arbeid, om enn indirekte. En innloggingsløsning for lisensbetalere ville ødelagt den åpne, gratis tilgjengeligheten som er en av de store fordelene ved NRK.

  Om innhold mener jeg at vi trenger flere programmer og dokumentarer som dekker nyheter og andre temaer i dybden. «Brennpunkt»; «Urix»; og «Ekko» er gode eksempler som gir folk innsikt til å danne seg mer informerte meninger enn mange nyhetssendinger gjør. I «Dagsrevyen» har det dessverre blitt for mye fokus på uvesentlige enkeltsaker og -personer og for lite på det store bildet og analyse av trender og statistikk (en skikkelig graf kunne sagt mer enn tusen ord i mange saker). Stort sett er nå bare de første 20-25 minuttene interessante.

  NRK bør samarbeide enda mer med svensk og dansk kringkasting om utveksling av programmer. Det er synd at landegrenser skal holde oss unna gode produksjoner som allerede er nesten på vårt eget språk.

  Personlig setter jeg stor pris på Yr.no (som har blitt stadig bedre med tiden); «Språkteigen»; og NRK Klassisk. Som noen her nevnte, ville også en norsk versjon av BBCs «QI» vært supert. «QI» kombinerer læring med humor (bedre enn «Brille» gjør det), og SVT har allerede gjort noe slikt med «Intressklubben». I det minste kunne NRK sende BBCs originale episoder.

  Svar på denne kommentaren

 123. Fred Henry Moe

  Jeg er for at NRK fortsatt skal være en lisensfinansiert almenkringkaster. Uten reklameavbrudd, men gjerne med sponsorer for de mest kostbare produksjonene, slik det gjøres i dag. Hvorvidt lisensen kommer som en giro, eller det skjer over skatteseddelen er ikke så viktig. Jeg støtter også at NRK skal bidra med forskning på mediemangfold og applauderer at NRK kanalene favner bredt og smalt.

  Det er imidlertid en ting som forbauser meg når det gjelder dagens NRK, hvorfor klarer de ikke å løfte de norske undertekstene når de kommer i konflikt med tekst (rulletekst) i det tekstede programmet. Nesten alle de andre kanalene ser ut til å beherske det!

  Svar på denne kommentaren

 124. Jeg vil ha ett NRK med unngdommsfilmer som Divergent, Harry Potter, The Fault In Our Stars, If I Stay, Mean Girls osv ja dere skjønner

  Også hadde det vært kult vis dere kunne vise Never Say Never, Believe, This Is Us, osv

  Svar på denne kommentaren

 125. Pål H. Danning

  Reklamefri kanal er nr 1!
  Så er spm hvordan det skal finasieres? NRK bør heller satse på mer egenproduksjon istedet for mindre. Men da på produksjoner som kan selges til utlandet. Et eksempel er Lillyhammer. De kan lage film av en eller flere av bøkene til Jo Nesbø. Til og med hente inn Hollywood skuespillere om de ønsker. Finnes sikkert mange andre programkonsepter også. Hvis NRK i større grad blir en produksjonskanal vil de kunne bli mer kommersielle uten å ty til reklameinntekter.
  En betalingsløsning for nett-TV er også mulig, men da må løsningen for nett-TV bli bedre. For det første bør det bli mulig å laste inn deler av et program før man trykker på play (slik man kan på Youtube). Selv midt i Oslo opplever jeg at program stopper opp pga midlertidig dårlig internetttilgang. Dette problemet er enda værre utenfor storbyene. Eller at man laster ned en torrent som fungerer like lenge som programmet er tilgjengelig (hvis det er mulig) Når dette er fikset kan man ta mnd betaling for alt innhold eller betaling for en enkelt film eller serie og til og med gi muligheten for å kjøpe og laste ned film/serie. Dette åpner også opp for et mye større programinnhold siden nett-TV i dag kun inneholder et begrenset utvalg av det NRK sender på TV.
  Eller hva med en internasjonal nett-TV?. Norge og NRK har midlene til å starte en tjeneste som tilbyr «alt» av filmer, serier og dokumentarer. NRK beta hadde et eksempel på en «avansert piratebay» løsning som NRK kunne ha satset på. Bare kaster ut noen ideer her 🙂

  Svar på denne kommentaren

 126. Syns NRK bør være noenlunde som idag. Betaler gjerne lisens fremover for å slippe reklamepauser. Skjønner bare ikke hvorfor lisensen også skal betales med noen ører, det må være mulig å regulere slik at det blir hele kr.
  Endel av de gode programmene vi ser på NRK2 ville aldri blitt sendt på en reklamefinansierte kanal.

  Svar på denne kommentaren

 127. Lisensfinansiering eller over skatteseddelen er meg likegyldig, bare vi slipper reklameidiotiet.
  NRK er uansett en velsignelse, og et lyspunkt i mediebildet som vi absolutt MÅ beholde.
  Så til kritikken:
  – Utenriksdekningen er under enhver kritikk. Det finnes noe annet enn USA og Midt-Østen. Se bare til Sveriges Radio. De har oppdaget verden. NRK har det ikke. Det finnes, tross alt, et London, et Paris og et Berlin. Har ikke NRK evnen, så samarbeid mer med SR, og gjerne BBC. De kan det.
  -Dyrk den nøytrale politiske linjen. Vi, lyttere og seere, er null interessert i hva den enkelte journalist mener om politikk. Vi vil ha analyser basert på fakta. Ikke et stykke propagandajournalistikk som vi alt for ofte blir utsatt for. Studer gjerne toneleie og kroppspråk på f.eks Dagsnytt 18 når enkelte programledere med stor forakt «griller» en Frp-politiker, contra den logrende tonen de bruker i samme sending i møte med en Ap-politiker, en Sv-politiker, eller endog en Rødt-politiker.
  -Si opp underholdningsmedarbeidere/kulturmedarbeidere en masse, og lei heller inn ved behov. Det er de samme personene som går igjen, går igjen, går igjen. For min del går jeg bare lei. For noen kategorier medarbeidere kan det synes for behagelig med fast ansettelse.
  – Til sist, kjære NRK. Kunne dere ikke være så snille å ansette noen Østlendinger også? Vi blir tutet ørene fulle av Vestlendinger med kjevelås og dårlig diksjon. Ennå verre er det med skarrende sørlendinger hvor alt bare flyter rundt i bløde konsonanter. Flatskjermenes høyttalere er ikke konstruert for å tåle en slik mangel på diksjon.
  Den språkpolitikken NRK følger, er ikke egnet til annet enn å understreke at Norge fremdeles er et stammesamfunn. Hver mann, sitt språk. Vi har et felles språk alle forstår, bokmål. Det burde være nok.

  Svar på denne kommentaren

 128. Ønsker et lisensbasert NRK, men helst innbakt som en del av skatt da studenter og andre med lav nok inntekt til å slippe skatt burde kunne se nyheter på TV uten å måtte betale for det.

  Ønsker at man slutter med det store fokuset på fotballsendinger og heller gir en bredere sportsdekning som dekker alle typer sport (eks. orientering, turn, terrengsykling, ishockey, dans, etc).

  Ønsker også at NRK brukes som en nyhetskanal med bedre dekning av nasjonale og internasjonale (!) nyheter. Håper NRK kan sgå i retning av en om nyhetskanal med nøytrale journalister som ikke stiller samme spm 4 ganger på rad for å få tynt ut det svaret de ønsker, og som ikke snakker i mange minutter om heiser…

  Svar på denne kommentaren

 129. Jeg setter stor pris på NRK 1 – det er uten sammenligning den kanalen jeg ser mest på. Især er jeg glad for at NRK ikke sender så mange endeløse amerikanske volds- og såpeserier av den typen TV2 teppelegger sendeflaten med – de har jeg ingen interesse av. Videre har NRK på nett blitt en viktig og oppdatert nyhetskilde – det håper jeg fortsetter! Men, mye kunne utvilsomt vært bedre. For det første lar jeg meg provosere over at kanalen er så infantilt venstrevridd – kanskje det ville vært en ide å ansette noen markante journalister som hører hjemme på høyresiden i norsk politikk? Den agendapolitikken NRK kjører vedrørende f.eks. romfolk, sexkjøpslov og aktiv markedsføring av landets særeste dialekter(!), og at de rød-grønne (især mini-partiet SV) alltid løftes fram mens den nåværende regjeringen konsekvent forsøkes plassert i et ironisk eller nedlatende lys, er skadelig for NRKs omdømme. For det andre skulle jeg gjerne sett mer utenriksnyheter, ikke minst fra våre nærmeste naboland, i Dagsrevyen. For det tredje sendes det enkelte helger altfor mye sport på NRK. At det er overlappende sportssendinger hele dagen i en av de tre NRK-kanalene kan jeg godta, men når bade NRK 1 og 2 sender sport, og NRK 3 sender barne-TV, da synker min motivasjon for å betale lisens raskt.

  Svar på denne kommentaren

 130. Marianne Beck

  Jeg betaler lisensen med glede for å få kvalitets-TV og slippe reklame. Jeg liker at NRK tilbyr et alternativ til alle de andre kanalene, som jeg opplever som svært like i profilen.
  Her er det viktigste for meg kort oppsummert:

  – gode nyheter og magasiner (som urix etc i tillegg til dagsrevyen etc)
  – egenprodusert barne-tv
  – dokumentarer, samfunnsaktuelt stoff etc (egenprodusert og innkjøpt)
  – kulturstoff
  – programmer som trygdekontoret, nytt på nytt etc (intelligent kvalitetsunderholdning) etc

  Personlig synes jeg kvaliteten på mye av det som sendes på reklamefinasierte kanaler er elendig og ønsker at det finnes et alternativ.
  Filmer og serier etc ser vi uansett på HBO, Netflix osv, så for meg blir det jeg ikke finner frem til på egenhånd viktig. Vi trenger en tv-kanal som utfordrer oss og ikke bare underholder oss. Ser førøvrig mer og mer på nett-tv, mindre og mindre direkte.

  Svar på denne kommentaren

 131. Hilde bratlien

  Flere kvalitets dokumentarer og vitenskaplige serier(feks lånt fra BBC) som er med på å øke unges interesser innenfor vitenskapen( feks «wonder of the universe» med brian cox)!
  De konsertene som sendes på nrk3 kan godt gå litt før kl 24( feks pink floyd) for å nå ut til et større publikum.

  Og heia dere som lar oss hesteint. se VM fra 24aug! Håper dere klarer å holde en god kvalitet på kommentatorer osv!

  Betaler gjerne lisens for å slippe reklame, og for god kvalitetsTv!!

  Svar på denne kommentaren

 132. Sist jeg sjekket reglene rundt lisensbetaling sto det at alle som har en analog tuner av noe slag, enten den er bygd inn i et tv-apparat, videospiller eller annet, er pliktig til å betale lisens. Når man kjøper slikt utstyr blir det rapportert til lisensavdeliingen og man får en regning tilsendt. For å på noen måte slippe å betale avgiften skulle man måtte gå til et godkjent verksted og få tuneren fjernet/plombert. Når man så begynte med digitalt kodede sendinger, man ikke kan se uten en dekoder, ble det ikke gjort noe med disse forutsetningene for lisensbetaling. Så alle som fortsatt har et analogt tv stående et sted kan kreves for lisens.

  Jeg har sett eksempler på urettmessige krav om lisens hvor mottakerne har vært ute av stand til å kvitte seg med dem og samtidig nektet å betale. Inkasso-krig. Dette er noe som typisk går ut over eldre og vanskeligstilte. Jeg er for en mer moderat lisens som kan oppleves som «fornuftig» og «rettferdig» istedet for «den helsikes lisensen» som er en ganske stor og uønsket regning mange sliter med. Om man klarer å kvitte seg med det onde imaget, de urettferdige reglene og de skumle lisenskontrollørene samt får lisensbeløpet ned under 1000 kroner i året tror jeg man er på vei et sted.

  (Man kunne også sagt mye om lanseringen av Riks-TV, den totale forvirringen og misledningen rundt seernes alternativer og den korstogs-lignende markedsføringen. Ja DAB også.)

  Svar på denne kommentaren

 133. Eg er for lisensavgift for ein reklamefri allmennkringkastinskanal, programsponsing av spesielt dyre program slik det blir gjort no kan eg leve med. Om lisensbetalinga blir som no eller over skatteseddelen er ikkje viktig for meg.
  Eg likar at NRK tilbyr eit alternativ utan produkplassering og liknande, og at dei forskjellige NRK-kanalane har forskjellig profil som likevel er tydeleg annleis enn dei reklamefinansierte kanalane (som eg forøvrig opplever som veldig like kvarandre).

  Eg vil ha:
  – gode og uavhengige sjølvproduserte nyheits-, dokumentar-, natur-, vitskap-, sports- og samfunnsaktuelle program. Helst med nyheits- og sportsjournalistar som ikkje stiller samme spørsmål 4 gonger på rad!
  – det samme i innkjøpte program
  – intelligent kvardagsunderhaldning (dersom det må vere reality, så la det i det minste vere litt intelligent)
  – kvalitetsseriar, andre enn dei på reklamekanalane
  – gjerne fleire program frå språk- og kulturområde utanom det angloamerikanske. Dette gjeld også nyheiter der veldig få område får mykje fokus.
  – Sterkare fokus på lokale debattar og partiprogram i t.d. kommunevalkampen istadenfor den vanlege partileiargjengen. I det heile syns eg det er viktig å halde fram med å satse på distrikskontora.
  – mindre fotball!

  Syns og det er viktig at NRK framleis er involvert i produksjon av yr.no og liknande tenester.

  Svar på denne kommentaren

 134. Formålet med en offentlig finansiert mediekanal, må kunne begrunnes ut fra at formålet ikke kunne vært oppnådd med en ordinær kommersiell aktør. Om finansieringen bør foregå ved bruk av særskatter (lisens, betaling for bruk) eller bevilgning over statsbudsjettet, må sees i forhold til formålet med et statlig finansiert NRK.

  Dersom NRK ikke bidrar med noe mer enn det kommersielle kanaler kan bidra med, er det ikke grunnlag for å opprettholde NRK, men jeg tror det er flere forhold hvor et statlig finansiert NRK kan bidra, som for eksempel:
  – Sikre politisk og kommersiell uavhengig redaksjon
  – Sikre tilgang til nyheter fra og om Norge i inn- og utland
  – Produksjon og visning av «ikke kommersielt interessante» program
  – Bidra til at «alle» kan bli hørt (økt demokratisering)
  – Opplæring av fagpersonell innen radio og TV
  – Et offentlig arkiv
  – Utbygging av infrastruktur

  Svar på denne kommentaren

 135. NRK skiller seg positivt ut blandt dei andre TV kanalene da dei blandt annet ikkje har reklamepauser i tide og utide. Men for min del er innholdet på kanalen det som vinner. Programmene, seriøsiteten som finnes på sendingene. (Selvfølgelig med «ungdommeslige» unntak.) Men til syvende og sist så vil eg heller betale lisens for å få se trivelige programmer enn å se masete programmer gratis (med reklame) hos dei andre.
  Økonomisk sett så skulle eg gjærne sett at lisensen ble tatt inn som ein del av skatten.

  Svar på denne kommentaren

 136. Brede Karlbom

  NRK bør gjenspeile befolkningen ved å tilby et bredt utvalg av programmer. De bør stå for kvalitet, da dette i liten grad tilbys fra deres konkurrenter. Det bør være rom for ettertanke og refleksjon i programmen, ved å i større grad slippe til gjestene og tilby barne tv der det er ro og underholdning.

  Svar på denne kommentaren

 137. Jeg ser ingen grunn til at NRK skal bruke penger på å kjøpe inn dyre utenlandske serier og konkurere med streaming-tjenester som Netflix og HBO.

  Fortsett den gode satsningen på egenprodusert innhold, både nyhetssendinger, fiksjon, underholdning, sport og dokumentarer.

  Appropos dokumentarer, her er det ett stort hull å fylle. Se til Sverige, SVT er kanskje best i verden på å lage gode og dyptgravende dokumentarer.

  Samarbeidet med TV2 under fotball-VM var en fantastisk suksess, fortsett med det, da vil vi sikre at store idrettsarrangementer får god dekning uten at folket nødvendigvis må betale for tilgang til de viktigste hendelsene.

  Jeg vil også se mer sendinger fra musikkfestivaler og konserter. Øya og Karpe Diem i Spektrum står fram som kremeksempler sammen med de fantastiske Studio 1 konsertene. Hva med å gjøre det samme med teater og stand-up?

  Fortsett den gode nettsatsningen, om få år vil folk slutte med tradisjonelle TV-bokser. Jeg hadde i prinsippet klart med fint med NRK Nett-TV og Neflix.

  Radio… keep up the good work!

  Svar på denne kommentaren

 138. Torleif Berger (@svish)

  – Er enig med mange her om at NRK bør forbli reklamefritt, men at finansieringen kanskje bør flyttes over fra lisenstypen til skattetypen. Gir mer mening.
  – Men viktigst av alt: Kunne dere være så snille og slutte med disse meningsløse click-bait overskriftene på nrk.no? Har lenge brukt nrk.no som nyhetskilde fordi det ble så mye av det på andre nettaviser, men nå blir det bare værre og værre på nrk.no også. Utrolig plagsomt! Jeg vil kunne lese nedover en side og bli informert om hva som har skjedd/skjer, og klikke inn om jeg ønsker mer detaljer. Ikke måtte delta i disse gjettelekene. I blant er jo til og med overskriften det motsatte av det som artikkelen til slutt konkluderer med… Click-bait overskrifter er meningsløse og stjeler min tid. Skulle ønske dere kunne bannlyse dem fullstendig fra deres kanaler.

  Svar på denne kommentaren

  • Helt enig. Jeg ønsker også å vite hva jeg klikker på før jeg klikker. Prøver å unngå nettsteder med villedende overskrifter. Hos NRK bør vi kunne forvente saklighet både i kringkastet og web basert innhold.

 139. I dagens virkelighet med omfattende budsjettkutt hos de store mediehusene, ser vi at mange medier tyr til publikumsfrieri for å slåss om lesere, klikk og annonseinntekter. Lisensfinansierte NRK burde hatt alle muligheter til å stå fram som et fyrtårn i forhold til svært mange medier både når det gjelder kvalitetsjournalistikk og øvrig innhold. Likevel ser vi at det er forsvinnende liten forskjell mellom nrk.no og andre nettaviser, mellom NRK-nyhetene og andre nyhetssendinger, og til dels også mellom NRK og reklamefinansierte TV-kanaler når det gjelder innkjøp av innhold.

  Hvorfor driver nrk.no med klikk-journalistikk? Teller dere lesere til internt bruk? Hva er poenget?
  Og hvorfor er ikke NRK Dagsrevyen lokomotivet i norsk gravejournalistikk? Personlig ser jeg ikke forskjell på Dagsrevyen og TV2-nyhetene, og jeg synes begge deler er like intetsigende. Burde ikke NRK bruke BBC som forbilde, i stedet for kommersielle kanaler?

  Selv har jeg i mitt arbeid hatt mye med et av NRKs distriktskontorer å gjøre, og jeg slutter aldri å undre meg over at de svært ofte plukker nyhetssakene sine fra lokalavisene og regionavisen, i stedet for å utvikle egne saker. Hvorfor er ikke NRK mer kreativ og nyskapende, når man har så stor kompetanse internt, og når man i motsetning til andre mediehus faktisk har råd til å satse i dybden? Hvor er kreativiteten? Hvor er viljen til å gå nye veier? Hvor er ønsket om å være en fjerde statsmakt og ikke bare å fylle sendeplanen med enkelt og forutsigbart innhold?

  Jo likere NRK blir resten av medie-Norge, desto mer undergraver dere legitimiteten til lisensen i befolkningen. Hvorfor skal vi betale for det samme som vi får gratis av andre?

  De siste årene har NRK satset stort på «sakte-TV». Det var jo litt gøy at NRK skjøt blink med et helt nytt konsept som ingen ville trodd skulle slå an, men et sikkert tegn på manglende kreativitet er når man fortsetter å tvære det samme konseptet videre på stadig nye temaer i årevis, i stedet for å legge det fra seg og heller finne på noe nytt.

  Når det gjelder eksterne produksjoner, er det tydelig selv for en lek-publikummer at det som kjøpes inn, er like blankpusset og like lite eksperimentelt som det som produseres innomhus. Tenk nytt! Løft taket! Vær annerledes! Bruk kompetansen! Gi spillerom til nye stemmer, nye vinkler, nye konsepter! Kort sagt: Gjør alt det som andre mediehus drømmer om å gjøre, men som de ikke kan unne seg, fordi de ikke har råd til å miste lesere, lyttere eller annonsekroner!

  Fortsetter NRK i samme kurs som nå, kan vi alle sammen vinke farvel til lisensfinansiert allmennkringkasting innen overskuelig framtid. Det har vi ikke råd til.

  Svar på denne kommentaren

 140. Jeg tror folket forventer at en lisensfinansierte allmennkringkaster som NRK m.a. sender fra samtlige store hendelse som betales med norske skattekroner. De Olympiske Leker er et eksempel, som for øvrig NRK bør dekke 100% også når det ikke avholdes i Norge.

  Videre er det å forvente at innholdet i sendingene dekkes av ordens betydning, lisensfinansiert allmennkringkaster. At kanalen faktisk brukes til å allmennkringkaste viktige nyheter og informasjon. At kanalen brukes til både folkeopplysning så vel som folkeoppdragelse.

  Humor og kultur generelt virker som å ha fått en sentral plass i NRK i jakten på høye sèertall, men for dette har kvaliteten måtte vike til fordel for det tilsynelatende behovet programledere har etter å skape noe nytt og banebrytende. Barnslig humor fungerer fint for voksent publikum, men humoren har eskalert til klein nakenhet og seksualundervisning.

  NRK må finne tilbake til balansegangen mellom en seriøs kanal med underholdende innhold.

  Svar på denne kommentaren

 141. Jeg er IKKE interessert i å betale en stein-dyr tvangslisens for en kanal jeg ikke ser på!!

  Ved tilfeldige sjekkinger av NRK finner jeg dårlige programmer, tåpelig norske `komikere`, og
  utdaterte `snakke show`.

  Hvis folk vil betale for det – greit for meg, men da bør det være frivillig!
  De som ønsker NRK kan donere til dem.

  Svar på denne kommentaren

 142. Nrk må forbli en tung nordisk mediaktør. En motvekt til private mediemonopol.

  Tv og radiokanalene må være reklamefrie og profilen skal være en forutsigbar, politisk nøytral almenkrinkasting. Sikre og fremme ytringsfrhet og kildevern.

  Finansiert ved lisens, som i dag eller over skatteseddelen.
  Nrk bør videreutvikles som nettaktør og drive frem. Eie og drifte sider som Yr.no Mv.
  Reklamefritt

  Svar på denne kommentaren

 143. Jeg vil ha et NRK som produserer fakta, og ikke politisk propaganda. NRK bør ikke undervurdere lisensbetalere i å tenke selv. Jeg vil ha gravende journalistikk, både nasjonalt og internasjonalt, men faktabasert.

  Svar på denne kommentaren

 144. Unni Høyland

  Jeg ønsker meg et NRK uten reklame. Jeg betaler gjerne lisens for å slippe reklamen. Det er det viktigste. Programmer som stadig avbrytes av reklame, er en lidelse. Av den grunn ser jeg nesten aldri på de reklamefinansierte kanalene. Orker ikke. Dessuten kan jeg godt klare meg med mindre sport, men jeg forstår at her er jeg i mindretall. Det er jo bare å skru av!
  Men hovedsaken er altså: INGEN REKLAME.

  Svar på denne kommentaren

 145. Det er viktig at lisensordningen forsetter som en lisensordning og ikke blir en slags sekkepost i statsbudsjettet som letter kan skaltes og valtes med og ikke minst blir i større grad usynlig for TV-seerne. Da kan finansieringen lettere svekkes. Det må unngås.

  Jeg betaler gjerne TV-lisens, for sendinger, radio, podcasts, arkiver, TV-arkiv, direktesendinger nyhetssider, nyheter og NRKBeta er tjenester jeg benytter meg daglig, ikke alle, men hver dag flere av disse.

  Jeg synes NRK er bra, jeg er journalist av yrke, men jobber i dag i kommunikasjon.

  Det er viktig at NRK har den rollen den har, som en reklamefri folkeopplyser, uhildet og nøytral, som ikke kan kjøpes i et stadig mere kommersielt og lettkjøpt medielandskap der kommunikatører blir stadig flinkere til å blande journalistikk og lobbyistisk propaganda i kommersielle TV-kanaler.

  Jeg vil ha det NRK jeg er glad i – ikke en kommersiell sump av politisk propaganda som reklamebasert TV i stadig større grad har utviklet seg til, (særlig i utlandet men man ser også tendensene her hjemme, og alt peker i samme triste retning).

  Man trenger ikke være medieforsker for å se at kommersielle medier i mindre grad er bundet av eiere og annonsører og lar seg styre av kommersielle krefter som kun har som mål å gjøre de rike rikere, ved annonsering og kommersiell forbrukeradferdspåvirkning. På sikt er det skadelig for demokratiet, men også i ren og skjær underholdningsøyemed. Kommers gir skjemmere humor, mindre presise dokumentarer, flatere musikkprofil, kjedeligere sportssendinger med mere personfokus og untenomsportslig vas. Smal-TV og Knirke-TV er kjært og viktig, både for samfunnsdebatt og balanse mot det meningsløse og gjennomkommersialiserte.

  Jeg ønsker en STØRRE grad av egenproduksjoner fra NRK, da disse i de aller aller fleste tilfeller har høyere kvalitet, større journalistisk integritet, og større grad av fingerspitzgefühl med både produksjon og type innhold som vi seere nyter godt av. Dette gjelder både nyhetssendinger, dokumentarer, faktaprogrammer og underholdning. Jeg har savnet mere seriøst gravejournalistikk, (særlig økonomisk og politisk gravejournalistikk fra NRK), og synes nok at det som har vært produsert de siste årene har et sterkt tilsnitt av skandalesøking, men det har vært lyspunkt, også i Brennpunkt…

  NRK underholdningsavdelingen er en kreativ smeltedigel som har vært med å definere, glede, irritere og utvikle nordmenns forståelse av kultur, kunst og humor og seg selv gjennom mange år. De blir stadig bedre, selv om de nok kunne turt litt mer.

  NRKs egenproduksjoner av naturprogrammer og underholdning og dokumentariske programmer har en helt annen dybde og tyngde enn noe som noe norsk produksjonsselskap drar til torgs i 9 av 10 tilfeller. Det er en divisjonsforskjell, da NRK henvender seg til publikum uten å tenke på samme gjennomkommersielle hensyn, de kan tillate seg å utfordre seeren på en positiv måte, der et kommersielt selskap alltid vil holde tilbake for et minste felles multiplum for publikum, og dermed støte det reelle kjernepublikummet fra seg, i frykt for å bomme på mainstreamen. I stedet blir ingen helt tilfredsstilt, men DET greier NRK på en utmerket måte, de tør, der feks Rubicon og TV2 fjaser, og de har forståelse for SINE seere. Det blir ikke det samme med innkjøpte produksjoner.

  NRK må utvikle seg, selvfølgelig, men ikke i den retningen Widvey, Frp og Høire vil, det vil være et stort tap for for nordmenns forståelse av seg selv, og vår kultur. Vi skal ikke lefle med den fremste av våre mediale kulturbærere og kulturbyggere på den måten de ønsker. Det er ingen nordmenn tjent med, heller ikke de som har betalt valgkampen til regjeringspartiene, på sikt.

  Svar på denne kommentaren

  • Helt enig! Før brukte jeg teksttv (via app på mobilen) mange ganger daglig for å få et kjapt overblikk over nyhetene innenriks, utenriks, osv. Nå er teksttv som du sier mer rotete, og ikke brukbart for et to-sekunders overblikk over nyhetsbildet.

 146. En nyhetskanal hadde vært noe. En konkurrent til Tv2 Nyhetskanalen!

  I tillegg hadde det vært koselig om NRK holdt litt av sin gamle sjarm med å sende nostalgiske serier, som Jul i Skomakergata.

  Også savner jeg den kritiske NRK. Bare se på OL-saken. Ja-tilhengere får frie tøyler uten kritiske spørsmål og lite innslag fra motparten.

  Svar på denne kommentaren

 147. Vil også vedlegge at NRK har en fin balanse i serie- og egenproduksjon. Skulle også ønsket at NRK3 kunne gått på fulltid, og at Nett-TV blir en konkurrent til Netflix, Tv2Sumo og Viaplay.

  Ville ikke skadet å kjøpe inn flere serier og filmer til den type bruk.

  Svar på denne kommentaren

 148. Jeg vil ha et NRK som snakker sant,
  som ikke er nikkedukker for myndigheter og næringsliv,
  men som stiller kritiske spørsmål og avslører løgner.
  Dvs det totalt motsatte av idag, hvor NRK mest av alt er en propagandakanal!

  Svar på denne kommentaren

 149. Jeg betaler min lisens med glede. Vi må beholde en uavhengig og reklamefri almenkanal med rom for smale program, nyheter, kultur og gravejournalistikk. Jeg betaler gjerne mer for norskprodusert drama, film og dyktige korrespondenter i inn og utland.
  Slå ring om NRK og stå mot presset fra kommersielle interesser. Reklamefinansiering vil være dødsstøtet, finansiering over statsbudsjettet med skiftende regjeringskonstellasjoner er en farlig vei å gå.

  Svar på denne kommentaren

 150. Lisensfinansiering uten reklame passer med «samfunnsoppdraget» NRK historisk har hatt og iflg.NRK – plakaten skal ha.

  NRK- plakaten er bra som den er, men
  a) At NRK gjennom P3 har en sendeflate mot ungdom er bra og også ønskelig for å kunne rekruttere yngre medarbeidere. Dessverre fremstår P3 slik den er i dag med et innhold som er veldig fjernt fra NRK- plakatens idealer.
  b) NRK sin ressursbruk til sportssendinger bør ha et «tak» både mht pengebruk og medarbeiderinnsats.

  Svar på denne kommentaren

 151. Jeg ønsker at NRK fortsatt blir finansiert via en slags lisens. Det er to ting jeg synes er bra med dette:
  Det ene er at NRK kan hente inn penger som er garanterte, og som ikke er gjenstand for vurderinger om nedskjæringer. Diskusjoner om nedskjæringer skal tas av NRK internt og ikke som en nødvendig følge av innstramminger.
  For det andre gjør lisens NRK uavhengig av reklame og næringsinteresser. (Reklameinntektene i det norske markedet kan de andre få slåss om, og reklame mellom og i programmer er en hån mot seerne)
  Hvis NRK skal finansieres via skatteseddelen, så bør det f.eks.være av typen 1% på netto inntekt av hver husstand, som går uavkortet til NRK. Hvis det blir lagt på en generell NRK-skatt som så skal distribueres av f.eks Stortinget, så vil NRK ganske snart bli gjenstand for holdninger som ‘skoler og sykehus må spare, da må NRK ta sin del’. Dette vil være et alvorlig tilbakeslag for NRK.
  Hvorfor mener jeg dette er viktig?
  NRK er ved siden av folkebibliotekene den viktigste kulturaktøren i Norge, og finansieringen av NRK et nasjonalt kulturpolitisk anliggende. NRK har siden starten produsert mye av sitt eget stoff, og har etterhvert opparbeidet seg en formidabel kompetanse på dette feltet. De dreier seg ikke bare om teknisk produksjon, men utvikling av ideer og personer. NRK er i dag en av Europas desidert dyktigste produsenter/kringkastere, muligens kun med konkurranse fra BBC. En rekke priser i inn- og utland vitner om dette. Å risikere dette miljøet vil være fatalt for Norge som nasjon. NRK må rett og slett være i stand til å gjøre nyskapende/egne ting, selv om det er mye dyrere enn å fylle sendeflatene med innkjøpt stoff. Samtidig som vi slipper reklamepauser.
  Nrk har vært avgjørende i oppdagelsen og utviklingen av et utall norske kulturbærere. En enkel øvelse kan være å tenke etter hvilke komikere hadde vi hatt her i Norge hvis det ikke var for NRK? Jeg klarer ikke å finne en eneste. Andre kanaler presenterer artister som har et navn og som gjør det lettere å selge reklameplass. Det er kun NRK som tar inn folk som ‘muligens kan bli noe’ og så lar dem utvikle seg til faktisk å bli noe.

  Svar på denne kommentaren

  • Dag Jakobsen (svar til Dag Jakobsen)

   Et tillegg:
   Hvis NRK blir finansiert via skatt, og blir gjenstand for økonomiske nedskjæringer, mener jeg at vi bør beholde lisensordningen.
   Hvis det i framtida ikke blir solgt TV’er fordi alle bruker PC, kan man vurdere å innføre avgift på PC’er og lignende, selv om dette ved første øyekast kan høres vanvittig ut. Argumentene mot er stort sett at det vil medføre et stort byråkrati. Slett ikke!
   Med dagens teknologi kan slikt gjøres uten at ett eneste menneske er involvert. Vi har i årtier hatt panteavgift på flasker og for noen få år siden hadde vi avgift på uinnspilte musikkassetter for å kompensere for manglende salg av musikk. Det fungerte helt fint, uten en eneste datamaskin til å overvåke dette.

  • NRK-avgift på PC (og dermed nettbrett og mobiltelefoner) er vannvittig ved andre øyekast også. Forsvinnende få av disse enhetene brukes til å se TV.

   Men dagens modell med å avgiftsbelegge en integrert tuner som ingen får brukt er også dum. (RiksTV måtte jo beskyttes, ellers kunne vi alle sett på NRK uten kodekort og tilleggsutstyr i dag.) Den medfører også sideeffekter, som at alle som skal bruke TV til videokonferanse må få plombert tuneren eller betale NRK-lisens for hver eneste skjerm.

   Løsningen er kanskje å legge betalingsmur på internett, eller å bevilge til NRK over statsbudsjettet.

 152. Gøril Nilsen

  Jeg og min familie betaler lisens med den største glede, og det ønsker vi å fortsette med. Gode programmer, dokumentarer, god dekning av utenriks såvel som innenriksnyheter, og kvalitetsfilmer og serier uten reklame er det vi stter stor pris på hos NRK. For ikke å glemme barneprogrammer og egenproduserte serier og programmer. På NRK slipper vi å få reality, mobbeTV og lavmålsprogrammer tredd over hodene våre, i motsetning til mange andre kanaler. Nei til reklame, nei til dårlig reality og white trash. NRK skal for vår del fortsette sitt gode kvalitetsarbeid som de alltid har gjort.

  Svar på denne kommentaren

 153. Dere må aldri fjerne lisenses. Det er så deilig å sette på en kanal hvor det aldri er reklameavbrudd.

  Kunne man gi forslag til programmer?
  Hadde vært gøy med en norsk teknologi serie, hvor de ser på energi (strøm) og teknologi som er i verden og kommer til å bli nytt.

  Det hadde også vært gøy om NRK hadde fått realityserier. Slik som Farmen. Hvorfor kjøpet ikke NRK rettighetene til det programmet

  Svar på denne kommentaren

 154. Torleif Remme

  NRK har sin berettigelse i Norge. Men ikke slik det er idag. Nasjonen har i et halvt århundre vært plaget av alt for stor egalitet. Det er ingen plattformer hvor meninger og uttrykk som ikke er innafor kan komme til uttrykk usensurert og redigert. NRK er sterke på teknisk produksjon. Den eneste funksjonen NRK kan ha i framtiden er i det ikke-kommersielle segmentet dersom vi snakker om et lisensfinansiert medie. Det meste av det NRK produserer idag er kommersielt stoff. I framtiden må derfor NRK begrense seg til, over det ganske land, å produksjonsmessig hjelpe norske statsborgere til å realisere sine ideer om hvordan de kan få formidlet sitt budskap – uansett innhold. Det som blir interresant for kommersielle aktørene skal NRK la idemaker og de kommersielle ta seg av. Teknologien er gjennom digitaliseringen kommet så langt at Norge ano 2014 ikke trenger reklamefinansiering. Vi kan betale for det vi ønsker å se eller lese. Reklame er en av de største katalysatorene for å forløse og frigjøre et alt for høyt forbruk og følgelig en uting i et moderne kunnskapsdrevet samfunn. Markedsførere og bedrifter er fullt ut i stand til å drive markedskommunikasjon etter prinsippet – ha informasjonen tilgjengelig når kunden spør etter det. I motsetning til det gjeldende prinsippet om å lage et budskap som skaper produktrelasjoner når kunden ikke ber om det. I dette bildet vil det være plass til alle aktørene på en bærekraftig måte som nærmer seg illusjonen om like konkuransevilkår. Tiltakene en flertallsregjering trenger å iverksette for å få til dette er enkle. Ny samfunnskontrakt og formålsparagraf for NRK og en endring av markedsføringsloven som gjør oppsøkende markedsinformasjon kunden ikke tydelig og eksplisitt har bedt om ulovlig. Med disse enkle endringene vil aktørene tilpasse seg og forandre seg. Forutsatt at man klarer å overhørte bæljingen deres i fødselsprosessen.

  Svar på denne kommentaren

 155. det er alt for mye «fordummende programmer, som reality og «kjendiser» som leker seg i studio. Jeg vil ha opplysning, kunnskap og innsikt. Hva er vitsen med flere kanaler når det sendes sport samtidig i alle? Faste program blir ofte overkjørt av sport. Det er for mye sport i nrk, for eksempel så er det daglig sportsnyheter i dagsrevyen FØR værmeldingen. På søndag etterfølges det av egen sportsnyhet…….kunne det ikke da ha ventet til etterpå, så vi slipper å lide oss igjennom dette tullet , – gi oss nyheter og været. Hvorfor er det ikke fast oppdatering på kulturelle hendelser på linje med sport? Det er rett og slett for mye , -stopp…skru av, så folk heller tar seg en tur på ski, ut i hagen eller hva som helst i stedet for å se på sport hele dagen.

  Svar på denne kommentaren

 156. Det er ganske absurd at minst 25% av det som NRK produserer må være tekstet på nynorsk, når godt under 10% av Norges befolkning bruker det til daglig i privat sammenheng, og andelen stadig blir mindre. Hadde det ikke vært mer respektfullt overfor det norske språk å la nynorsk dø en naturlig død, snarere enn å fortsette med å holde det kunstig i live ved hjelp av lisenspenger fra en befolkning som åpenbart ønsker en hverdag uten den slags?

  Svar på denne kommentaren

 157. Hvis NRK, som i dag, skal forbli et talerør for venstresiden i Norge så kommer jeg helt klart til å argumentere hardnakket for at NRK går over til å bli reklamefinansiert. Om vi derimot, mot formodning, skulle klare å få NRK til å bli partipolitisk uavhengig så er jeg for å beholde den som en lisens og statsfinansiert kanal. Det er forstemmende å følge NRK som er så venstrevridd når vi er tvunget til å betale lisens.
  Vi så det senest i partilederdebatten forrige dagen, helt utrolig at slike programledere får fritt spillerom i en allmenkanal, fins det ikke styring i det hele tatt eller er alle i kanalen venstrevridd og går med skylapper. Avslutningen gjorde meg direkte flau når den kvinnelige såkalte programlederen står og ler under avslutningsinnlegget til vår Statsminister.

  Svar på denne kommentaren

  • tranquila (svar til taco123)

   Undres om du og jeg så samme program? Eller er det slik at du har fått for deg at NRK er «venstrevridd» efter alle tåplige utspill gjennom årene fra Carl I Hagen? Kommer det kanskje an på hvilke briller en har på?
   Ved samtlige stortingsvalg siden jeg fikk stemmerett på 60-tallet har Høyre vært mitt parti.

   Det er ingen overdrivelse å si at jeg savner Kåre Willoch og hans tydelighet i norsk politikk. Dagens statsminister når ham dessverre ikke til knærne. Hun er ikke tydelig nok efter min smak.

   Efter mitt skjønn er både nyheter og debatter i NRK av en slik karakter at de gjenspeiler det «levende liv», og ikke ensrettet i noen av retningene.

   Jeg har lest endel innlegg av din kaliber på ulike fora. Implisitt i innleggene jeg har lest kan en ane et ønske om ensretting og dreining mot en samfunnsform vi klarte ved de alliertes hjelp å komme oss ut av.

 158. Marte Foss Tveiten

  Takk for at dere tar opp dette, det er et viktig tema.

  Jeg ønsker et reklamefritt NRK, finansiert med en abonnementsløsning som er frivillig.

  Der jeg synes NRK er best og skiller seg fra andre kanaler på en positiv måte, er på seriøse dyptgående programmer og debatter. Jeg ønsker meg mer av typen «Brennpunkt», «Dagsnytt 18» og «Urix». Granskende, aktuelle programmer med et kritisk blikk på samfunn, styresmakter og andre maktstrukturer, som man virkelig lærer noe av. Det er viktig at NRK er politisk uavhengig, og vender det samme kritiske blikket mot alle politiske retninger. Men jeg ønsker ikke et NRK som er u-politisk og ikke kan ha meninger. Meningene og holdningene til journalister bør imidlertid tydeliggjøres slik at seerne kan vurdere kritisk det som sies og den informasjonen som gis.

  NRK kan gjerne kutte i antallet TV-kanaler, og heller konsentrere seg om én, høyst to kanaler med god kvalitet. Kvalitet over kvantitet. Rene underholdningsprogrammer og repriser av gamle serier er veldig lett å finne tak i på andre måter, og er ikke noe jeg ser at det er nødvendig å bruke unødig sendetid eller økonomiske midler på.

  Det betyr imidlertid ikke at alle programmer trenger å være alvorlige og tunge. Programmer som «Norge rundt» er underholdende, trivelige og opplysende på samme tid. At man får kjennskap til, og kunnskap om alle deler av landet er viktig for at man skal føle seg som del av det samme fellesskapet. Denne typen programmer ser jeg med glede mer av, gjerne fra resten av verden også. Dokumentarer om alle mulige temaer ønskes også velkommen.

  NRK har vært god på krimfronten, med gode skandinaviske og britiske krimserier. Dette har jeg satt stor pris på og ser gjerne mer av i framtiden. Interessante og annerledes filmer er også noe jeg ønsker meg mer av på underholdningssiden. Mindre amerikansk film, og mer fra resten av verden.

  Kvalitetsprogrammer for barn synes jeg også det bør satses på. Man kan med fordel vende tilbake til slik det var før, med en halvtimes barne-TV hver dag. Denne halvtimen bør da fylles med ordentlige, gode programmer som er lærerike og oppmuntrer barna til å tenke selvstendig og kritisk, og til å vurdere etiske problemer. Dette må selvsagt kombineres med at det skal være morsomt og hyggelig for barna, men det trenger ikke være noen motsetning mellom tankevekkende og morsomt.

  Kort oppsummert ønsker jeg et NRK som er granskende, seriøst, kritisk, opplysende og variert. Et NRK som utvider horisontene våre, og viser oss sider ved verden vi ikke engang ante at fantes. Et NRK hvor kvalitet og grundighet står i fokus.

  Jeg er spent på hvilken vei NRK velger å gå i framtiden, og håper at det som gjør NRK bra blir tatt vare på og videreutviklet. Lykke til!

  Svar på denne kommentaren

  • Jeg har lagt min tilbakemelding her – sammen med et av flere gode og «to the point» tilbakemeldinger til NRK på invitasjonen om å si hva vi som publikum ønsker.

   NRK er en allmenn kringkaster – det må man ikke glemme. Jeg mener det er viktig å fortsatt ha en slik i samfunnet. Det betyr at institusjonen skal ha et vidt spekter av programmer for alle med tanke på aldersspredning og interesser. Det betyr at en godt voksen person som onkel på 83 -skal ha et interessant alternativ til dagens nitime el reiseradio som han synes er blitt bare bråk. Med litt leting finner man det alternativet alternative programkonsepter synes jeg NRK er meget gode på i dag på alle plattformer og jeg ønsket at de fortsetter med det. Det er kanskje litt vanskelig å finne frem i alle kanaler, men det går seg til for alle 🙂

   Jeg er at radiomenneske og har på radio nesten hele tiden og overalt. Har mine favoritter; nyhetsmorgen, dagsnyttatten (Anne Grosvold er strålende) her og nå.
   Kommer det et program jeg ikke synes er ok, ( er heller ikke spesielt interessert i andakt , folkemusikkhalvtimen eller hør en klassiker;)….) bytter jeg kanal, hender jeg skrur av også – 😉 Dette gjør at å ha kanaldeling slik det er idag med det jeg karakteriserer som «lett underholdning» på P1 og mer informasjon på P2 og » ungdom og «fjase» innhold på P3 er glimrende. Da bytter jeg kanal etter humør, interesser og tid på dagen.

   Noe jeg imidlertid skulle ønske når det gjelder innhold og som til tider er skikkelig irriterende er at all sport «trumfer» faste program som feks ukeslutt. Jeg kan tåle det under store mesterskap som OL OG VM, men er det nødvendig under ethvert verdenscuprenn hver lørdag og søndag? Dette gjelder spesielt i skisesongen. Klart mange er sportsinteresserte og dette er deres favoritttidspunkt på radio, men kan det ikke heller opprettes egen sportskanal – som NRKklassisk med rekkevidde hele landet?

   Så skulle jeg ønske at NRK i større grad forsøkte å se aktuelle saker fra andre vinkler enn andre journalister. Mange ganger «løper alle journalister etter hverandre» å snakker om saken fra en vinkel. Prøv å belyse de andre sidene også tydeligere

   NRK har mange gode produksjoner på tv. Bare se på prisutdelinger. Dette synes jeg det bør satses på videre. Dette gjelder både for barn, ungdom, drama og programmer som Brennpunktet.
   Ideen med info fra myndighetene var bra – hørte i sommer om at endring i trafikkregler el tips i trafikken kunne sendes rett etter el før nyhetene.

   Alt koster penger og NRK s aktiviteter skal finansieres. Satsing på digitale radiokanaler som P1+ og P13 har etter det jeg har forstått medført endringer i andre programmer pga økonomi, mer re priser og gjentagelser. Samkjøring og effektivisering er bra men jeg synes man skal tilstrebe seg at almennkringkasteren ikke blir for like programkonseptene til Radio Norge og P4. Dette er hyggelige kanaler å høre på, men de er der – la NRK være et alternativ med annet innhold.

   Jeg er for at NRK fortsatt skal være «reklamefritt» dvs plakater med støttesamarbeidspartnere i forkant og etterkant av programmet er ok.
   Lisens som i dag er nok utdatert . Som flere sier her har teknologien gått fra dagens ordning. Du betaler lisens hvis du har tvmottaker, mange ser på tv på andre plattformer i dag.
   Verden er ikke helt rettferdig kommer aldri til å bli det heller. En abonnements ordning hvor du betaler for det du ser tror jeg ikke på for en almennkringkasteren. Det bør nok tas over skatteseddelen – lisens er jo en form for skatt. Dette vil kanskje bli konkurransevridende overfor den reklamefinansierte andre almennkringkasteren -Tv2- men en løsning med penger øremerket til en statskanal er nødvendig

   Lykke til

 159. Eg er svært glad i NRK, og ønsker meg ei todelt finansieringsløysing utan reklame: deler av NRK sitt budsjett dekkast over statsbudsjettet, medan folk betaler ein mindre lisens for TV og nett (med innlogging).

  Kvifor innlogging på nett? Jo, fordi dagens nrk.no bidrar til at vi forventar at kvalitetsinnhald på nett skal vere gratis, som igjen gjer det vanskeleg for konkurrentane å lage reklame-frie tenester. Dermed ender vi som brukarar opp med å bli bombardert med MEIR reklame totalt sett (så lenge vi ikkje berre ser på NRK), og/eller mindre kritisk variasjon i nyhetsbildet (dersom vi kun ser på NRK). Demokratiet i Norge er ikkje tent med at ein aktør har for stor makt til å sette dagsorden. Ingen media er ’objektive’, heller ikkje NRK.

  Noko innhald kan sjølvsagt fortsatt vere tilgjengeleg utan innlogging for å sikre demokratiprinsippet. Ei innloggingsløysing har også andre fordelar, som personalisering, tilgang til TV-program frå utlandet, sjå vidare på ein annan device osv.

  Svar på denne kommentaren

 160. Andreas Myhre

  Jeg vil ha et lisensfinansiert NRK. Dette vil kun la seg gjøre hvis NRK tar seg sammen. NRK må forvalte tilliten bedre. Det må komme flere originale programmer, og mindre oppgulp ifra BBC. Det kan virke som om NRK fyller opp sparebøssen om dagen. At Høyre og slike partier vil ha NRK vekk er ingen overraskelse – de er kun ute etter å støtte bakmennene, og bakmennene er tjent med reklame og innsvevring av kulturrommet. Bakmennene er tjent med det reklamefinansierte samfunn. De er tjent med sosial dumping og fordumming av folket. De er ikke tjent med vaktbikkjer. Det er svært uheldig at rikskringkastningssjefen har noe å gjøre med reklamefinasierte kanaler. Han burde gå av umiddelbart. NRK må bli bedre. Jeg ser ikke på reklamefinansiert TV av prinsipp.

  Svar på denne kommentaren

 161. Her er først og fremst betaling i sentrum leser jeg. Opplever utrolig med begrensninger i 2014 og mange brukte og ubrukte muligheter. Når jeg jobber ute i verden, kommer jeg ikke inn på NRK pga. noen regler og lisenser. Hvorfor kan ikke alle av de 7 Milliarder mennesker som er interessert derute, ser NRK på nettet – mot betaling – uansett hvor de befinner seg.

  Hvorfor denne oppdeling og berøringsangst. Og reklamer reagerer jeg allergisk på, siden jeg bodde i USA. Fokuset til TVSenderen blir reklame!!! fylt med lidt film imellom for å holde oppmerksomheten.
  Denne mangel på respekt er døden til TVen – akkurat som Kodak måtte oppleve, deres monopol med 24 og 36 bilder og fremkalling med rådyre priser var irriterende for mennesker. De gikk konk som en av de størrste konserner i verden. Det er brukeren som bestemmer!
  Dem som gir mennesker frihet og gode løsninger vinner i siste ende.

  Det som også erenorm begrensende i en TV lanskap med 100 kanaler i 2014, er at vi ser kvart av en film, slår over og ser slutningen av nyheter og ser litt av en serie som vi ikke ha sett de andre episoder av og litt her og litt der. Det er i lengden en frustrerende opplevelse og bare søppel. Så reaksjonen hos folk i California som kjenner dette i 50 år, at folk vil ha
  «film on demand» løsninger. Jeg vil se denne film på denne tidspunkt med min familie og det får jeg på min TV og betaler kun for det. Så er der Nyheter døgn rund og Sport døgn rund og f.eks. hageprogrammer døgn rund – i en sløyfe på den enkelte kanal. Var mye lettere å forholde seg til. Jeg betaler flatrate til de kanaler jeg vil se og blir tilhenger av NRK fordeler alt på ulike interesseområder. Noe gir mer inntekt, noe mindre. Den samlet pulje fordeles i huset uansett. Jakten ette popularitet er mer prostitusjon or har lite med kvalitet å gjøre. Gir god kvalitet over et tidsperiode og se at Nordmenn er like kresen på kvalitet som mennesker i andre land. Bare de opplever kvalitet først. Ellers blir det billige serier og B-film, potetgull og rølpekultur – også det neste årti, når man ikke kjenner annet.

  Det er en side av selve innholdet. Den andre side som oftest halter, er de ulike politiske holdninger som brukes på TV, fremfor å graver i alt som fins og skaper debatt. Journalister i et Demokrati skal ikke bare bringe budskapet fra de ulike politiker videre oppfra og ned, men bringe befolkningens budskap opp! NRK er heller ikke talskanal for Politiet og ser folk som modstandere. Man behøver ikke oppdra voksne mennesker, men gir ulike løsningsmodeller og viser mennesker, som får det til på en god og etisk måte. Detgir stadig en smak av Stats TV som i Sovjet eller Nordkorea og folk bare skal gjøre som blir sagt – det betyr døden til TV. NRK skal være en forsvarsadvokat for befolkningen og peke på trangsynte byråkrater og politikere. Så har man befolkningen med seg, ikke mot seg.

  For meg spiller det ingen rolle hvilken politisk eller religiøst eller filosofisk holdning en journalist har, bare den holder det for seg selv, og ikke dra det over hoved til alle som ser på. NRKbeta et bra eksempel, hvordan holdninger kan brydes og nye og nyttige ting kan vises og diskuteres.

  God artikkel og utspill.
  Anders Hofseth, bra gået!

  NRKbeta rocks!

  Svar på denne kommentaren

 162. Tiril Vold Hansen

  Jeg vil ha flere nyheter om kvinner i et ikke-sexistisk lys.

  Det er få rollemodeller for jenter innenfor forskning, lederskap og andre tradisjonelt mannsdominerte yrker, og en måte å endre dette på er å fremme kvinnelige forskere, ledere og andre i media. Regjeringen og Stortinget ønsker da også å ha flere jenter inn i realfaglige yrker, og da er media et viktig hjelpemiddel for å få jenter mer interessert. Dette kan selvsagt også brukes motsatt vei – å få gutter inn i tradisjonelt kvinnedominerte yrker-, og NRK fortjener et klapp på skuldra for dokumentaren om gutter som driver med ballett. I media generelt er kvinner alt for ofte gjort til objekt og henvist til noe som er pent å se på, dette gjelder særlig i serier. Jeg mener NRK som statlig kanal har et særskilt ansvar for å fremme serier der kvinner har (hoved)roller som har en større karakter enn pynt og omsorgsperson. «Broen» er et positivt eksempel. Også innen sport dekkes kvinner mindre enn menn, og oftere på grunn av måten de kler seg på eller lignende. Dette siste gjelder også for politikk. Selv om vi har sterke kvinnelige politikere, kommer disse ofte i media på grunn av kjolevalg og utseende. Jeg håper med dette NRK vil gjøre sitt beste for å fremme et mer likestilt samfunn.

  Svar på denne kommentaren

 163. Inga Berge de Gálvez

  Måtte NRK for alltid bli lisensbasert.

  Blir NRK finansiert over statsbudsjettet, mistes uavhengigheten og bevilgningene vil gradvis reduseres dersom den sittende regjeringen kritiseres. Blir den reklamebasert blir kvaliteten borte.

  Jeg håper NRK fortsetter stort sett på samme spor som i dag – det er herlig med kvalitetsprogrammer – både egne og feks fra BBC og det er en lettelse å ha en kanal som ungene kan se på uten at man trenger å være bekymret. Litt mer uavhengighet i utenriksdekningen også, så er alt på plass!

  Svar på denne kommentaren

 164. Vi trenger en statskanal som motvekt til «det kommerse».
  …men da bør ikke NRK konkurrere direkte med f.eks. «Reality-TV» og lignende – ihvertfall ikke med samme ingredienser og lavmål som «de andre». Skjønner at dere ønsker seere – og at seriøst, «tungt» innhold kan være vanskelig å selge – men hvis rikskanalen blir lik de andre TV-kanalene, da går det galt av sted.

  Spørsmålet om lisens er også vrient, for å si det mildt. Hvordan skal man innkreve denne på rettferdig vis – og samtidig greie å opprettholde tilbudet…? Alternativet der finansieringen skjer over statsbudsjettet er skummel, fordi skiftende politisk klima kan gi uforutsigbare rammer – og i verste fall nedskjæringer når en uavhengig kanal trengs mest av alt. Jeg tror dette kan bli en realitet hvis NRK ikke skiller seg ut fra resten av eteren ‘ både mht. dybde/kvalitet og tema.

  Har vel stilt flere spørsmål enn jeg svarer på – så avslutningsvis kommer det jeg liker – så får dere ihvertfall noe håndfast tilbakemelding:

  NRKBeta er en soleklar favoritt som MÅ opprettholdes. Dokumentar-kanalen på Nett-TV også. Dokusommer har vært interessant, lærerik og gitt noen overraskelser.
  P13 er også noe dere bør satse videre på – har fått mange gode musikktips derifra.

  Svar på denne kommentaren

 165. Vi trenger en allmenn TV og radiokringkaster, herlig fri fra tøvete reklameinnslag – selv om det koster lisenskroner.
  Hva jeg ønsker endringer på er ikke programtilbudet direkte, men et bedre språk. I en del tilfeller er språket til å grine av med naivistiske, radikale og superlokale ordformer som også får en til å undres hvorfor det tilsynelatende ikke finnes en norm. Ser her bort fra bruk av dialekter.
  Så har vi all teksting på nynorsk. Jeg tilhører de mange som bytter kanal når NRK-TV tekster filmer og annet på nynorsk. Når NRK f.eks. sender en westernfilm, så er det nærmest garantert at John Wayne, sheriffer, cowboyer og skurker «snakker» språket til Ivar Aasen. Altså, alt for «mykje Krutrøyk».
  Mer om språk: Hvorfor må vi forvirres når NRK resolutt fornorsker pavenavn og britiske kongenavn? Jeg har aldri visst at Jakob og Johan m.fl. har regjert hos våre naboer i vest og at Frans bor i Vatikanet. Personlige egennavn bør skrives på originalspråket nå som alt er så globalisert.
  Ennå mer om språk: NRK burde ta grep angående bruk av maritime uttrykk. Det hører ingen plass hjemme at «båten velta», samt mye annet.
  Tekst-TV: Den nye oppdateringformen er til å bli gal av. Vi trenger ikke en utviklings studie på tre sider om samme hendelse. Og, hvorfor i all verden er Tekst-TVs værmelding for fylkene rundt Oslofjorden og andre steder på nynorsk?

  Generelt holder NRK god kvalitet, statskanalen er underholdende og opplysende. Hva som her er pekt på er noen irritasjonsmomenter.
  Takk.

  Svar på denne kommentaren

 166. ARK må bli politisk nøytrale, det er pinlig å se dagens venstrevridde journalister. ARK bør også dekke saker som klimahysteri fra begge sider, så langt har diskusjon vært på miljøbeveglsens premisser.

  Svar på denne kommentaren

 167. NRK bør bli slik:

  Finansiert over ordinært statsbudsjett. Tilleggsinntekter kan de selv fritt disponere.
  Bli mindre. Det holder med 2 tv-kanaler med tydelig profil. Radiokanalene kan segmenteres og deles i større grad, identitetskrisen radio p1 har i dag, er tydelig, og må defineres med støtte i folket.

  Svar på denne kommentaren

 168. Enig med at det må være reklamefritt også egenreklamen, er jo lei programmet før det sendes. Savner noen «gamle» programmer. (ut i verden i p2 for eks) og hvorfor musikk i «samtaleprogram» som søndagsavisa og verden på lørdag og ukeslutt. Heldigvis er dagsnytt 18 unntatt enn så lenge. Ellers altfor mye sport

  Svar på denne kommentaren

 169. Dessuten, vi må alltid beholde nrk og gi full tilgang til alle nordmenn i Norge, fordi nrk er en del av beredskapen, og den siste institusjonen som kan henvende seg til alle nordmenn når landet kommer i en krise. Lisenser, abonnementer eller andre av/på ordninger ødelegger denne beredskapen, på lik linje med mye annen beredskap som er avviklet eller delvis lammet grunnet.

  Svar på denne kommentaren

  • derfor må alle betale 2.745 i året? voldsomt dyrt for et nasjonalt bereds-varslingssystem. Et reklamefinsansert nrk kunne klart akkurat det samme.

 170. Fred Henry Moe

  Jeg synes egenreklamen er OK, men den bør kanskje ikke gjentas så ofte. Hvis vi skal kritisere dagens NRK, så irriterer det meg at kanalvertene påanonserer neste program oppå rulletekstene til det programmet vi ser på. Særlig synes jeg det er unødvendig (og respektløst) når det skjer på avslutningsnummeret fra konserter. Desuten synes jeg altså teksting av program ikke bør komme i konflikt med tekst i programmet som tekstes. Alle de kommersielle kanalene ser ut til å være i stand til å løfte teksten høyere på skjermen når den kommer i konflikt med det tekstede programmets tekster.

  Svar på denne kommentaren

 171. Jeg vil ikke ha NRK, og derfor vil jeg heller ikke betale for det. Jeg synes at det er urettferdig at jeg må betale for en dyr kanal som jeg ikke vil ha bare fordi jeg har TV. Hvis jeg kunne valgt, ville jeg ikke beholdt NRK.

  Svar på denne kommentaren

 172. Fokuser kun på nyheter, resten trenger vi ikke. Og reduser lisensen kraftig. Den eneseste gode grunnen til å forsvare NRK og lisensen er nyhetene som er langt bedre enn det reklamefinansierte kanaler klarer å tilby.

  Svar på denne kommentaren

 173. Erlend Mørch

  NRK Beta, dere må ha kommentarboksen OVER kommentarene. Må jo scrolle i evigheter her jo.

  On topic: Jeg vil ha et smalere NRK som slutter å prøve å være VGTV. Det blir ræva innhold og dere blir ikke like gode som dem på den typen innhold uansett, bare gi opp.

  Drit i seertall, vær modigere med hva dere satser på.

  Svar på denne kommentaren

 174. Inger Benjaminsen

  Jeg ønsker et nrk med nyheter og reportasjer, mest mulig nøytralt rapportert av dyktige reportere. Dokumentarer og debatter der debattdeltagerne får tid til å utdype hva de mener uten stadige avbrytelser. Debattdeltagerne skal være i fokus, ikke programlederen.

  Underholdning kan jeg godt finne andre steder. Dersom nrk absolutt skal drive underholdning, setter jeg pris på humor som ikke går ut på å henge ut andre personer.

  Svar på denne kommentaren

 175. Ingeborg Klingberg

  Sporten ETTER værmeldinga!! Mer utenriksstoff, URIX utvider med min 5 minutter. Dokumentarer, ala sommer- dokumentarene. Gjerne smale programmer, om ting vi ikke visste vi var interessert i. Fortsett med bok i p2, kulturstripa, bokprogrammet. Det må være plass til debatter med fordypning, uten avbrytelser. Man må kunne fullføre en tankerekke. Ala Dagsnytt 18. God humor, som vi kan le godt og hjertelig av. Og serier som …de naboene…hva heter det igjen? Med bla Jon Almaas. Kommer ny sesong i høst. NRK må finansieres med lisens. IKKE reklame!!!

  Svar på denne kommentaren

 176. Jeg ønsker et NRK finansiert over skatteseddelen med bevilgninger for 10 år av gangen, slik at politikere ikke kan sensurere eller true kringkasteren. Dette er viktig fordi uføretrygdede, studenter og pensjonister ikke har råd til lisensavgift.
  Jeg ønsker at NRK skal sende nye programmer om dagen, men gamle programmer om natten, ihvertfall på en av kanalene.
  Jeg vil ha verdt å vite tilbake på radio, eller ihvertfall en egen nettside for vitenskapsnytt.
  Ellers ønsker jeg et åpent arkiv på nettet, slik som i dag, men jeg ønsker å kunne se gamle Dagsrevysendinger helt tilbake til begynnelsen.
  Når det gjelder Tv dramaserier, så burde NRK produsere mindre selv ettersom de ikke har klart dette.
  De burde ha en fast nettside hvor folk kan foreslå programkonsepter til kanalen. De som blir fulgt får t-skjorter, dvd-er og navnet sitt i rulleteksten.

  Svar på denne kommentaren

 177. Det er svært utbredt og vanlig at mange har brukbart opptaksutstyr og redigeringsprogramvare hjemme. NRK skulle, etter min mening, følge opp teknologiens muligheter for å demokratisere programskapelse – ved at de opprettet en «NRK-tube», der publikum registrerer seg og oppretter en konto -etter mønster fra Youtube. Her kan man så laste inn egne produksjoner, som igjen blir rangert etter popularitet (antall sette), kvalitet (NRK plukker ut utvalgte) og etter tema. Her har man både sensur (porno, uetisk vold, rasistiske ytringer og trakassering av enkeltpersoner siles ut). Man bør også ha en varslingssystem som publikum kan benytte på støtende innslag. Dette bør fra NRK’s side være en streaming-tjeneste og reklamefri.

  Svar på denne kommentaren

 178. Alexander Eriksen

  blir ikke dette litt teit…

  Hele lisensgreia?

  NRK står for Nasjonal Riks-Kringkasting og er ment som ett verktøy for myndighetene til å nå resten av folket…

  Politikerne jobber for at alle skal få tv og internett.

  Det var sikkert godt ment, men alle som får TV må jo også betale NRK lisens…

  NRK må rett og slett få penger av skattekassa.

  Eventuelt øke skatten tilsvarende.

  Svar på denne kommentaren

 179. Erling Abelsen

  NRK må bestå som lisenskanal uten noen form for reklame. Må ha plass til smale progam som andre ikke bryr seg med. Være en kritisk, uavhengig kanal som ikke dirigeres av kommersielle interesser. Må ALDRI splittes opp. Distriktene må ivaretas som i dag, med minst like mange kontorer som i dag.

  Svar på denne kommentaren

 180. 1. NRK må bestå som lisenskanal uten noen form for reklame.
  2. NRK må ha plass til smale progam som andre ikke sender, også snakkeprogram på P2 som ikke blir avbrutt av musikk.
  3. Dialektene må slippe til!
  4. NRK må være en kritisk, uavhengig kanal som ikke dirigeres av kommersielle interesser.
  5. NRK må IKKE splittes opp.
  6. Distriktene må ivaretas som i dag, med minst like mange kontorer som i dag.
  7. NRK må fortsette med sine samarbeid på nett (som yr og ut), og må få anledning til å videreutvikle seg på internett med satsinga de har på nyheter, publisering av program osv.
  8. Værmeldinga må komme på faste tider, nå «svever» det,må komme helst etter fastsatte heltimer, f.eks. hver 3. time, om morgenen hver time.
  9. Fortsatt FM-sendinger for iallfall P1, siden DAB alltid vil ha langt dårligere dekning utenfor tettsteder og byer, som i fjellet!

  Svar på denne kommentaren

  • Ditt pkt 9 er særdeles viktig – selv om det kommer litt på siden av hva denne tråden egenlig skal diskutere.

   Stortinget har bestemt å legge ned FM-dekningen når DAB-dekningen er tilstrekkelig. Problemet med DAB er at litt dårlig dekning fører til null lyd – og det betyr at sendingene ikke kan mottas inne i kriker og kroker, eller i søkk og daler, hvor dekningen ikke er god nok.

   En slukking av alle kanalene i FM-båndet betyr at vi får en vesentlig svekket samfunnsberedskap, da man må ha perfekt mottak for å kunne lytte til viktige meldinger på radio, hvis DAB er i bruk. Med FM er det mulig å høre hva som blir sagt, selv om dekningen er dårlig (man får en del støy i lydbildet, men hjernen vår greier å filtrere dette bort).

   Dekningsmessig burde man kanskje heller ha beholdt et par mellombølgesendere, men både Kvitsøy og Vigra mellombølgesendere er lagt ned de senere årene. Om man legger ned U-båndet (ultrakortbølge) for FM-radio og gjenbruker, bør man reetablere mellombølgeradio for beredskapens del.

   Fordelen med FM-dekningen er at den var oppdelt geografisk slik at man kunne sende f.eks gassalarm i Grenlandsområdet mens de som ikke bodde i Grenland kunne lytte uavbrutt til den nasjonale sendingen. Ulempen med FM-dekningen er at den er dyr i drift.

   Spørsmålet som jeg ikke opplever at Stortinget har svart på, er hvordan man skal sikre en god beredskap på lydradio i Norge. Skal man bygge DAB-dekning tilsvarende den som har eksistert med ultrakortbølge/FM og mellombølge/AM, vil den ekstra dekningen også bli ekstrem dyr å bygge og drifte. Man har med andre ord sammenliknet prisen for drifting av FM-nettet med prisen for drifting av DAB-nettet, uten å ha sammenliknbar dekning, og uten å kreve at dekningen skal gi sammenliknbar sammfunnsberedskap.

   Beklager off-topic-posting, jeg mener denne saken er for viktig til å holde unevnt. (Det er vel også slik at NRK har forfektet overgang til digital radio gjennom egenreklame i lengre tid nå, så helt off-topic er det altså ikke…!)

 181. Vi må få tilbake ein almennkanal, der ein t.d. kan få høyre eit tverrsnitt av det som rører seg i musikken; janitsjar, viser, klassisk, jazz m.m.m. i same kanal – og for all del: ta livet av den uforståelege spele-lista. Mindre pludre-radio burde også vere eit viktig mål; alminnelege folk toler faktisk litt seriøse program innimellom.

  Svar på denne kommentaren

 182. Det jeg ønsker av NRK er at det forsetter med nyheter slik det er i dag. Kanskje mindre av nyheter av Midtøsten/afrika-nyheter. Se på ting som skjer i Europa og innen Norge.

  Den «gullrekka» er så dårlig at fysj…. Har ikke orka å bruke et minutt på det.

  Radio:
  Mye av de faste gode programmene er blitt ødelagt/flyttet til andre tidspunkt… Radioteateret kl 14.03 på lørdagene… savner det. Hørespill der en må bruke fantasien… ikke bare krim, men hørespill som ungdom og barn også kan bruke ørene på. Barnetimen var en også en slik happening som gav muligheter til å lukke øynene og drømme seg vekk. I dag er det futt og fart som gjelder… det blir et samfunn med mer futt og fart…

  DAB: Nei takk! Det vil ikke gi bedre radio. Droppouts og dårlig mottak utenfor tettsted. Kjøper aldri en dab.

  Lisens: Det betales nok i lisens. Det var en annen meningsytrer her: Den personen sa: Slank NRK.
  -Kvalitet i stedet for kvantitet!

  Svar på denne kommentaren

 183. En del av NRKs medarbeidere bedriver litt for mye propagandavirksomhet med den lisensfinansierte krigskringkasteren som verktøy, til at NRK kan forsvare TV-lisensen lenger. Skal mediabedriften misbrukes som part i politiske konflikter innen- og utenriks, da kan den ikke med rimelighet forlange at enhver TV-seer i Norge skal tvinges til å betale NRK penger for å få lov til å eie et TV-apparat! Det finnes mange og gode alternativ til NRK, og hvorfor skal vi måtte betale NRK penger for å eie et apparat vi ikke kjøper av NRK? For så på toppen å se hvordan NRK-ansatte på sitt verste fordreie nyhetsbildene av politiske begivenheter til det ugjenkjennelige… NRK som plattform for en enkelt politisk fraksjon i landet gjør det umulig å forsvare lisensfinansieringen uten at det må oppfattes som maktmisbruk! Selv har jeg begynt å skru av lyden på TVen og bruke den som 300 watts panelovn på kjølige dager. Den gir da lys og varme. For dette betaler jeg penger til elektrisitetsverket. Men i tillegg forlanger NRK penger også…!

  Svar på denne kommentaren

 184. 1 Mere av P3 morgen på radion
  2 Mere underholding på NRK en det er nå
  3 Få slutt på alle reprisen som er nå på NRK nå om dagen
  4 Få xltv tv tilbake på NRK
  5 Hvor er det blitt av skole fjernsynet da ,det er også blitt borte fra NRK
  6 Og hvor er det blitt av VG LISTA som ble sent på NRK før med shortcut da
  7 Og kommer natt rocken tilbake på NRK noen gang da ?
  8 Hvorfor er ikke Knut Borgen programleder lenger i 20 spørmål ?
  9 Skal NRK og TV2 slå seg sammen noen gang i fremtiden
  10 Sommeråpent var kult før men nå er det bare ræva alt sammen , dårlig artister M.M

  Svar på denne kommentaren

 185. K. A. Johannesen

  Ikke endre på noenting. NRK funker. Ikke «reparer» noe som funker.
  Ligg unna reklame og populistisk innretning på programmene.
  De som ikke vil betale lisens kan se betaltv på nett. Enkelt.

  Svar på denne kommentaren

 186. NRK.no bør støtte HTML5 video. Da kan også alle som bruker ulike Linux distroer også se NRK nett TV. Dette handler om at NRK børe være tilgjengelig for alle. YouTube støtter HTML5, så hvorfor ikke NRK? Et eksempel på et Linux system som støtter HTML5, men ikke Adobe Flash, er Fedora. Dette er forøvrig systemet Linus Thorvalds bruker på alle sine PCer. Et annen Linux system som imidlertid støtter Adobe Flash, er Linux Mint.

  Svar på denne kommentaren

 187. ENDRING I KRINGKASTINGSAVGIFTEN!

  Enten må NRK bli en vanlig kommersiell TV kanal som tjener penger på lik linje som alle andre TV kanaler. Ingen Tv-lisens innkreving overhode!

  Eller

  Så kan NRK fortsette å være lisensbelagt, FOR DEM SOM ØNSKER Å SE PÅ NRK. Det er helt tilbakestående at vi alle som eier TV/kanalmottager skal måtte betale lisens uavhengig om man faktisk ønsker å se på NRK.

  Svar på denne kommentaren

 188. Eivind Dyrlie

  ja, hvis det hadde vært noe jeg kunne sakt var. fortsett med lisens. men fjærn ting som for eksempel MGP MGPJ… å ha en monopol i det ser ikke lurt ut. og er heller ikke nyskapene.

  også prøve å blåse nytt liv i den norske film industrien, lage noen IKKE såpeoperaer, og se om nyhetene kan forbedres, (sette nyhetene slik att du faktisk FÅR siste nytt over tv?)

  nrk’s situasjon er litt slik som jeg ser.
  dere har nyhets program som går om morgenen(30min) som går hele morran.
  kan være lurt å se litt hva dere kan gjøre der,
  dere har monopol på MGP… vet ikke hva dere tjener men vet at det ikke er fruktbart(ikke nå lenger.) så det en gang i det siste året… for å være ærlig jeg er i 20 åra… og jeg syns det var noe idiotisk program. (ikke ta det ille opp dere som ser og liker det) men… det kan jo vises hos andre også, dermed har dere jo kan hende åpnet en del penger også siden dere ikke trenger å ta hele regningen. men uansett,
  det går repriser fra 70-90 tallet… ja jeg syns dere trenger noe nytt, men også noe som er naturlig(ta utgangspungt i for eksempel barnetv før og nå, ) og se hva som er der.
  se litt hva dere faktisk sender.

  det er hva jeg kan si

  Svar på denne kommentaren

 189. Ingen NRK-lisens!
  Det er urettferdig at alle som har registrert TV må betale lisens selv om TV er i gave til noen andre eller folk som ikke har kanaler.
  Ellers synes jeg NRK har bra innhold, og flott at de ikke har reklame 🙂

  Svar på denne kommentaren

 190. Vi ønsker NRK slik det fremstår i dag. NRK har fulgt utviklingen godt både teknologisk og programmessig. Gjelder både tv- og radio. Utvalget er meget godt. Synes NRK skal fortsette som de har gjort frem til nå.

  Vi, er et pensjonistektepar som antageligvis benytter TV/radio mer enn gjennomsnittet.

  Gjennom kabeltv har vi i dag tilgang på 40 forskjellige TV-kanaler og flere kan vi få.

  Likevel tror jeg vi benytter NRK(både radio og TV) 80 til 90% av tiden vi er på «nettet».

  Svar på denne kommentaren

 191. Kjell H Martinsen

  NRK er for meg en klippe i en mangfoldig medieverden. På tross av at mange synes NRK er venstrevridd, synes jeg derimot at NRK-kanalene fremstår svært troverdig og med stor grad av integritet hos programledere og i nyhetsredaksjonene. At det fins enkeltstående tilfeller av overtramp mtp fronting av en gitt politisk agenda synes dokumentert, men kan ikke sies å være fremtredende for NRKs renommé.
  Reklame er i seg selv en relativt uskyldig finansieringsmetode for ulike medier. At reklamen kan fremstå fordummende og ofte villedende er vel kjent, men det er opp til det opplyste menneske å sile hva som er «hel ved» og hva som er det motsatte.
  Undertegnede har bodd mange år i USA og sett reklameavbrudd så ofte som hvert halvannet minutt. Dette er nesten til å bli gal av. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke skal skje i Norge bare vi slipper forretningsfolkene skikkelig til.
  Det er den totale kommersialiseringen av mediebransjen og retningen dette tar som er svært bekymringsfull. Gigantiske forretningsinteresser er gjerne også store samfunnsaktører. Når slike eier ett eller aller helst flere mediehus, styrer de også retningen på informasjonsstrømmen til fordel for sine investeringer. På godt og vondt.
  Kritisk journalistikk blir uglesett og til slutt terminert fordi det stilles spørsmål ved mer eller mindre lyssky aktiviterer. Lover som regulerer medievirksomheten blir endret fordi de sender «reklame» gjennom sine egne medier som påvirker opinionen, alltid til eiernes fordel. Dette er vel dokumentert i mange land, og er en skikkelig hodepine for politikerne som skal bygge gode fellesskap for innbyggerene. I dette perspektivet blir uavhengige medier ufattelig viktig.
  NRK er et slikt alternativ.
  Hvordan vi skal finansiere vår nasjonale, riksdekkende og ultrabrede kringkaster kan diskuteres.
  Hittil har det fungert fint at alle i besittelse av en TV er med å betale litt av driften. I nyere tid trenger man ikke lengre en TV for å se «fjernsyn», og dermed føler folk at lisenspengene blir urettferdig, spesielt når man fint klarer seg med en mobil, nettbrett eller latop.
  Etter min mening trenger vårt samfunn dette nøytrale landsdekkende nyhets-, kunnskaps- og underholdningsbidraget som heter NRK TV og NRK Radio. Nettopp på grunn av nøytraliteten.
  Lisensen betales med glede inntil eventuelle andre betalingsformer ser dagens lys, som også vil betales med glede. Jeg gledes over å kunne kalle NRK – «litt mitt»!

  Svar på denne kommentaren

 192. Markus Bjørnereim

  Få inn skikkelig storsatsing på eSport! Det er absolutt framtida, og markedet har vore der lenge, uten at det har blitt ‘akseptert’ her i norge. Berre sjå til Sverige og SVT, dei har hatt stor suksess med eSport på TV i årevis, etter at dei bestemte seg for å sidestille det med all anna sport. Vi som arrangørar står i kø for å kunne starte slike samarbeid med mainstream media her i Norge!

  Svar på denne kommentaren

 193. Valeska Mella

  Jeg vil at denne kanalen ikke blir tvunget på folk. Tåpelig å betale lisens når man i tillegg betaler tusener i mnd i skatt også i tillegg. Altfor mye skatter og utgifter i dette landet som det er 70% trekkes det i alt. Hallo!? Nå skal dere i Nrk skjønne at det er ikke alle som vil ha NRK. Jeg veit at Linsensen gjelder for de andre kanalene også, men herregud. Når blir det slutt på galskapen. Folk har jo knapp penger til mat og matprisene bare øker og øker også i tillegg.
  Jeg misliker sterkt NRK og hvis jeg hadde hatt muligheten å velge bort denne kanalen så ville jeg personlig gjort det.

  Svar på denne kommentaren

 194. JEG HATER NRK! Ser ikke på tv eller hører ikke på radio. NRK bruker snik reklame. Reklame på andre kanaler er ikke noe problem, da kan man gjøre noe annet. Surt å betale lisens på noe som jeg ikke bruker når jeg betaler kabel tv avgift i tillegg. Ser på alle andre kanaler. NRK styrer jeg unna.

  Svar på denne kommentaren

 195. John Atle Vestvik

  Med lisensbetaling ønsker jeg først og fremst et NRK som ikke skal kunne begrenses av varierende politiske styringsprogrammer.
  Jeg er spesielt fornøyd med de allment tilgjengelige tjenester NRK har opprettet, da de viser at institusjonen tar på alvor sitt samfunnsansvar.
  Av endring kunne jeg tenke meg et mer kritisk NRK som avslørte mer diskrepansen mellom politikeres uttalelser og handlinger. Til eksempel ovenstående bilde av kulturminiseter Thorhild Widvey, som uttaler at fellesskapet må inviteres til diskusjon, og organiserer fellesskaps diskusjonen som en diskusjon med næringslivsaktører som ønsker en større bit av mediekaka.
  Den type udemokratisk manipulering av fellesskapet trenger fellesskapet mer og kontinuerlig oppdatert kunnskap om for at demokratiet skal kunne overleve..

  Svar på denne kommentaren

 196. Bjørn R Nilssen

  NRK må sannsynligvis endres noe i innhold og uttrykk – men grunnprinsippene i NRK er de som gjør kanalen til verdens beste radiokanal (P2) og en av de beste TV-kanalene i verden. Ett av grunnprinsippene jeg her tenker på er uavhengigheten den har ved at den er lisensfinansiert. Jeg mener kanalen er så bra at jeg gjerne betaler enda mer lisensavgift for å beholde den. Se på de kanalene som er reklamefinansiert. Det er vanskelig å kunne se en film og andre programmer sammenhengende pga. reklameavbrudd. Sist jeg var i USA forsøkte jeg å se på TV – men det var komplett umulig, da det hvert 10. minutt kom reklameavbrudd. Etter reklameinnslaget gikk det nesten 10 min. til resymé på hva som hadde skjedd før reklamepausen. Jeg forstår at kanaler som ikke er lisensfinansiert må ha andre inntekter – f.eks. reklame. Men la oss beholde en som er lisensfinansiert og uavhengig – please. Ikke hør på FrP.

  Svar på denne kommentaren

  • Støtter deg helt i din betrakning. Vil kun tilføye en ting: FrP og Carl I Hagen har gnålt om «venstrevriddhet og ARK» i mange lange år.
   FrP får det nok ikke helt som de vil ha det – i første omgang. Men sammen med Høyre kan de lande på modellen som noen få her inne tror og mener er flott.
   Nemlig bevilgning via statsbudsjettet. Det vil være direkte udemokratisk siden skiftende regjeringer har ulike føringer politisk. Noen kunne i den sammenheng være villig til å strupe kranen ut fra eget politisk ståsted om noen år.

   Atter andre vil ha reklamepenger til driften. Til dere er det bare en ting å si. Reklamebudsjettene i Norge er ikke store nok for NRK og TV2. Som den store og tunge aktøren NRK er vil den stikke av med størsteden av reklamepengene. Hvor blir det så av mangfoldet dere etterspør?

   Personlig er jeg stort sett fornøyd med utviklingen av vår allmenkringkaster.

 197. Dere må først å fremst bestemme dere for om dere skal ha reklame eller ikke- sånn dere har det nå oppfatter jg at dere har det før enkelte programmer som f: eks ol ( når programmet sponsede av….. ) hvorfor skal vi da betale lisens?

  Så lenge NRK er lisensfinansiert har NRK ett spesielt ansvar for å ha programmer som ikke støter eller fordummer og er etisk riktig å ha samtidig som dere er politisk nøytrale, opplysende, underholdene, mangfoldig, innovative og fortsatt kvalitetsbeviste, slik rettferdiggjør dere at man må betale uansett, dere bør fortsatt ha gratis netttv og radio men la tilgangen være ubegrenset

  Svar på denne kommentaren

 198. Men dere kan kanskje også vurder om NRK kan finansieres med f. Eks skatt eller oljepenger? Slik at de med lav inntekt , arbeidsløse, uføre, studenter og pensjonister kan bruke inntekten de har på gjeld, bolig osv.

  Om det finnes en mulighet for å ha ett fm nett i tillegg til dab, bør det vurderes av tidligere nevnte årsaker

  Distriktskontorene bør opprettholdes og om mulig brukes mer slik at mangfoldet i dette landet kommer frem, og nyheter og begivenheter fra hele landet kommer frem.

  Radio bør se på om de kan ha programm med met prat en musikk for alle aldersgrupper – dette kan være radioteater, humor osv. Og kanskje også motsatt rene musikkkanaler

  Kanskje dere også kan få tilbake vg- lista programmet

  Det er bra dere har debattprogram men kanskje dere kan sørge for at dere blir mindre krangling og mer opplysende. kanskje en blanding mellom de Leo innslagene før valget og partilederdueller kan være noe?

  Dersom dere skal finansieres av skattepenger, lisens eller oljepenger bør dere kanskje unngå programmer som paradise hotel og lignende slik at dere tar vare på alles interesser og ressurser. Finansieres NRK av reklame derimot er det mer frivillig om man vil bruke tid og ressurser på slike ting og gir dere i NRK mer spillerom og frihet.

  Svar på denne kommentaren

 199. Kristopher Schau Sjøshake

  1 Hel Makrell M/ Egene Ben u / Hode
  1 Boks Reker
  1 Boks Blå skjell
  1 Krone is M / Sjokolade
  En del melk

  Håper på et bedere og NRK i framtiden en det som er nå om dagen , for det som er nå
  er ikke noe og rope hurra for lenger . Og det sommeråpent som var nå var bare ræva og se på . Det var innholdts løst og skrekklig tomt innhold og selv opptatte programleder .

  Svar på denne kommentaren

 200. Ricardo Mayandia

  For min del må NRK finansieres av de som vil betale. Jeg syns at lisensen er en gammel ordning som går på å skattelegge mottakere. Altså vi betaler ikke en gang for programmene dere sender! Syns ikke, som noen sa ovenfor, at dere er den beste i verden. NRK er ikke bra jeg vil ikke betale for noe jeg ikke ser eller hører på. Ser så å si nesten aldri på NRK og ikke minst hører jeg ikke på deres radio. Hvorfor skal jeg betale for det likevel? Nei det høres mer som gammel stats diktatur. I Spania har vi den spanske nasjonal tv og den er mye,mye bedre selv med reklame og den er gratis! Nei til lisensen. Dere i NRK må ha tro (hvis dere er så gode som folk sier) på de som er villige å betale for å se deres programmer og ikke tvinge alle oss andre å betale for noe vi verken liker eller ser/hører på.

  Svar på denne kommentaren

 201. May Britt Bjerke

  NRK er et godt reklamefritt mediaalternativ med tilgjengelighet for alle. Samtidig vet jeg at mange synes lisensavgiften utgjør en økonomisk byrde. Kunne ett alternativ være å finansiere NRK gjennom innteksskatten gradert etter inntektsnivå (betalingsevne)? Eller gjennom merverdiavgiften på smarttelefoner, nettbrett, TVer, osv.? Dersom vi ønsker at NRK blir en mer uavhengig «reklamefri» mediainstitusjon, kan kanskje noe læres fra PBS i USA som finansieres gjennom frivillige donasjoner, noe statlig støtte, og litt reklame.

  Jeg ser/hører NRK for det meste gjennom nrk.no siden jeg da kan jeg se/høre mine favorittprogrammer når det måtte passe meg. Jeg håper NRK utvider dette tilbudet og gjør flere programmer tilgjengelige også i utlandet. I tillegg setter jeg stor pris på norsk produserte barneprogrammer/-serier og ønsker at NRK fortsetter denne satsingen.

  Svar på denne kommentaren

 202. Sivert Sæterbø

  Først: Det må bli slutt på at man ikke fritt får kjøpe TV`er i Norge uten at de skal registreres.

  For det andre: NRK må også i fortsettelsen på en eller annen måte finnansieres uten reklame.

  Jeg mener at det må være mulig å finnansiere NRK gjennom skatteseddelen. Vi snakker tross alt ikke om mer enn de totale inntektene fra taxfreesalget i Norge..

  Et annet forslag kan være å lage et fond med noen milliarder av oljeformuen, eller andre penger, der stortinget bestemmer hvor mye av avkastningen som hvert år skal gå til NRK.

  Uansett hva man kommer frem til, NRK må bli reklamefritt også i fortsettelsen. Samtidig må NRK gis økonomi nok til å konkurrere om å få overføre de stor sportsarrangementene. Ikke nok med det, NRK må samtidig selv gis økonomi til å organisere slike overføringer og andre, til Norge og verden utenfor.

  Svar på denne kommentaren

 203. Syntes NRK har de beste kanalene med god blanding av humor, dokumentar, filmer, natur og barneprogram. Setter også pris på hallodamer/menn mellom programmene, slik det alltid har vært. NRK = kvalitet, betaler derfor lisensen med glede 🙂

  Svar på denne kommentaren

 204. Lars Grøvlen

  Flere interne produksjoner, ikke eksterne.

  Samme, eller økt lisens.

  Hev pressestøtten for et mangfoldig og konkurransedyktig mediemarked.

  Mer demokratisk kontroll på innholdet i Nrk.

  Dette vil garantert gjøre både Nrk og norsk mediehverdag langt bedre ved å sikre uavhengighet, kvalitet og reduserte produksjonskostnader.

  Svar på denne kommentaren

 205. Jeg synes at NRK plakaten står seg godt selv i dag.

  Et NRK med lisens i stedet for reklameinntekter er fortsatt sterk ønskelig. Den reklame som er i dag, ønsker jeg å avskaffe.
  Det virker ikke som kanaler med reklame betyr høy kvalitet på TV programmene. Heller det motsatte. Svært ofte sendes billige amerikanske serier.

  Svar på denne kommentaren

 206. Hans Jacob Solgaard

  NRK har blitt svulstig/overvektig i løpet av en del år. Lisensen har bare økt og programmene er mindre og mindre aktuelle. Før så jeg 90% på NRK, nå er det 10 -20% Jeg savner muligheten til at lag og foreninger slipper til. Det ville øke interessen for brede lag av befolkningen.
  Sport er overfokusert. Det er med andre ord alt for mye sport i NRK. Når NRK fikk en såkalt avlastingskanal var det for å ha sport plassert der, nå er det sport over alt.
  Jeg ønsker ett slankere NRK med betydelig redusert lisens. Nærradioene har blitt nesten kvalt i den harde konkuransen som er nå. Jeg ønsker meg mer utenriks stoff. Vi ser jo verden gjennom ett nøkkelhull nå. Savner også en balansert nyhetsdekning, den har slagside nå. Jeg får en følelse av å befinne meg inni en Norsk boble. Våkne opp folkens, verden er stor. (U riks er bra)

  Svar på denne kommentaren

 207. Flemming Thyssen Pedersen

  Man bør betale alt over skatten. Lisens rammer urettferdigt særlig enslige med lav inntekt og småbarnsfamilier. De utsatte familiene bor ofte i borettslag hvor lisensen er en del av dyre fellesutgifter. Her går det ikke ann å si vi ønsker ikke NRK/betale lisens. Dessuten bør NRK kun være en nettbasert tjeneste. Her kan man spare fryktelig mange penge. Kutt ut DAB, DUPP og Ditt og beveg dere inn i fremtiden/nåtiden her er alt allerede nettbasert, streaming er saken. Se opp ut i verdenen vi savner nyheter som går utover at trikken igjen er forsinket eller fru Hansens hund har løpt avgårde. Det finne vel ikke journalister lenger kun knapptrykkere som formidler billeder. Reportasjene ser ut til å ha litt en stille død. Hvor er dybden, det er overflathetskulturen som rår jo dummere jo bedre syns det. Hvorfor torturerer alm tenkene mennesker med sport. Det er jo et boble ikke-liv. Slutt å bruk oversettelsesmaskiner det blir så dumt når man kan originalspråket. Ta fx. pinlige sykdomme, ta bort komentatoren, BBC klarer det fint selv. Kommentarene på norsk er så dårlige at de blir reelt morsomme. Bruk å tekste. Det finns fortsatt et flertall av befolkningen som kan lese, eller? Dessuten er det et godt argument at land som dubber tale har en befolkning som har vanskelig ved å forbinne og lære seg fremmedspråk. Jeg beklager evt. språkfeil her (dansk født).

  Svar på denne kommentaren

 208. JA til statsfinansiert NRK! Jeg ønsker ikke reklame! Lisensen bør derimot innkreves gjennom vanlig beskatning. Da betaler alle for tjeneste (både nett, radio og TV)

  En særskatt/lisens som nå vil alltid føre til spm. En felles beskattning fører til færre spørsmål fra publikum..

  Svar på denne kommentaren

 209. Betaler lisensen med glede og vil gjerne ha vekk de små reklamene før enkelte program, da de er litt provoserende. Synes NRK sender mye bra i de fleste kanaler TV & radio, men Nyheter kunne vært litt mer utfyllende og det skjer ting ute i verden som jeg tror mange ville satt pris på å høre litt mer om. Nyheter handler om å opplyse folket om hva som skjer i Verden, ikke fortelle gud og hvermansen sin historie om trivielle problemer overaskelser eller you tube hiter. Til det har vi sosiale medier som ikke Nrk trenger fortelle oss om. Virker som verden er aaaaaaaaltfor STOR for Nrk da det skjelden dekkes noe fra Asia, Australia, Russland (utenom hva Putin mener) Afrika og sør Amerika. Hvis det dekkes noe fra disse steder er det stort sett på grunn av katastrofe eller norske interesser. Kutt ned på billig sports nyheter eller ha egene sports program, og lag noen seriøse kritiske nyheter som dekker begge sider av sakene. Lei vestlig propaganda som Nrk har blitt en hovedformidler av..

  Svar på denne kommentaren

 210. Jeg vil ha et NRK som viser bredde uten å være sidrompa. Jeg ønsker at NRK i egenskap av almenkringkaster fortsetter å sende interessante dokumentarprogrammer. I tillegg hadde jeg gjerne sett en større orientering mot Europa og det som skjer der. I dag hører og ser vi mer fra Afrika og krigsområder enn Europa. Slik har det vært så lenge jeg kan huske.

  Idrettssendinger behøver ikke så til de grader være konsentrert om fotball sommersesongen som verdenscup i langrenn og skiskyting vinterstid. Send fra nasjonale stevner i friidrett. Det er like interessant som Haugesund – Sarpsborg 08 i eliteserien.

  Svar på denne kommentaren

 211. Jeg er i utgangspunktet positiv til lisensfinansiert NRK. Jeg forventer imidlertid at pengene blir brukt på vesentlig andre måter enn i dag:

  1. NRK bør klare seg med et vesentlig lavere budsjett i fremtiden (25 – 50% av dagens). Jeg er ikke villig til å fortsette å betale like mye for NRK som jeg gjør i dag.
  2. NRK skal ikke konkurrere med de kommersielle kanalene på alle områder. Vi trenger for eksempel ikke «reality» TV fra NRK,
  3. NRK skal ikke inneholde masse «nesten-reklame» for Norsk Tipping o.l.
  4. NRK-lisens basert på binding til et fysisk TV-apparat blir mindre og mindre relevant. Legg avgiften over statsbudsjettet og bli ferdig med det.

  Svar på denne kommentaren

 212. Einar Eiriksson

  Jeg vil ha et NRK som har nok selvinnsikt til å forstå at de ligger et lysår etter TV2 når det gjelder grunnleggende kunnskaper om fotball og dermed aldri igjen søker om å få rettighetene til store mesterskap. Arne Scheie var dyktig for 15-20 år siden, men fotballen har utviklet seg siden den gang. Det håper jeg NRK nå har forstått.

  Svar på denne kommentaren

 213. NRK må være/bli et nøytralt/balansert organ som ikke promoterer ett syn (en side) i omstridte saker.

  NRK skal drive folkeopplysning (som vel var det opprinnelige oppdraget til nrk) og ikke drive med propagandering for/mot enkeltgrupper eller saker.

  NRK bør ikke drive med vulgærjournalistikk og sprenge etiske grenser på skattebetalernes regning. Offentlige virksomheter ellers har nøye krav til hva som bevilgede penger kan brukes til, og tydelige regler om at de ikke kan propagandere private synspunkter.
  Dette ser det ut som om at NRK har hatt store problemer med i de siste årene.

  Skal skattebetalerne på sikt akseptere nrk’s pengebruk i en tid der alternative medie-muligheter stadig blir flere, må NRK få tydelige etiske rammer siden virksomheten drives med fellesskapets midler.

  Svar på denne kommentaren

 214. I don’t want a licence based financial model. Use subscription or ads instead.I personally don’t care for their product or the way they spend their money. i don’t want to pay licencing fees in order to have a tv on which I never watch NRK.

  Svar på denne kommentaren

 215. Bernt Follestad

  Jeg ønsker meg nyheter fritt tilgjengelig på nettsiden til NRK. NRKs nyhetsformidlingsrolle må ikke begrenses. Det er bra for demokratiet med en nyhetskilde alle har tilgang til.

  Svar på denne kommentaren

 216. I en verden der stadig mer av samfunnslivet blir styrt og kontrollert av komersielle og private interesser er det uhyre viktig å beholde NRK s integritet og frie rolle i samfunnet.

  Vi har allerede sett forsøk fra den «nye» regjeringen på å vingeklippe NRK til fordel for komersielle medieaktører. Dette er svært uheldig for den frie meningsdannelsen og må stoppes før det svekker NRKs posisjon.
  NRKs posisjon må ytterligere styrkes. Gjerne med høyere lisens. Som vil bli betalt med glede!

  Jon Haugen

  Svar på denne kommentaren

 217. Johan L. Ness

  Jeg er veldig glad i NRK. Det jeg setter mest pris på er at det er bortimot fravær av reklame, og ønsker meg et NRK som styrker seg i ikkekommersiell retning og som møter nasjonen på en nær måte.
  Kanskje NRK skulle dekke allmennidretten tettere og la det store utbudet kommersielle kringkastingsaktører dekke den kommersielle sporten. Slik også i underholdningsspekteret.

  Nyhetsavdelingen i NRK er, og bør fortsette å være, noe befolkningen bør være stolt av. Største redaksjonen i landet, og som er utdannende. Nyhetsavdelingen bør holde på, og søke å øke styrken sin fra internasjonalt til lokalt plan.

  Lisensen forarger mange. Ikke meg, som synes jeg får igjen for pengene. Det er en lise å slippe reklamen på andre kanaler og likevel få så tilgang til et så solid mediehus. Den kunne likevel vært utformet på en annen måte, som en del av statsskatten, som kirkeskatten, eller med en større frivillighet. Nivået bør speile kvaliteten, så trenger nok folk flest en påminnelse om at ikkekommersielle tilbud koster. Samtidig bør ikke lisensnivået være ekskluderende.

  Det er lett å tro at TV-skjermen, og særlig de fortløpende TV sendingene vil få stadig mindre relevans. At NRK satser på nettet er godt å se. Jeg kunne nok tenke meg at en større del av arkivet ble tilgjengelig, og at sendte program lå ute permanent.

  Svar på denne kommentaren

 218. Hildegunn Eide.

  NRK har noe som ikke mange andre har. Norskproduserte programmer innen natur, friluftsliv, kultur og samfunn som det koster å produsere på en seriøs måte. Hvis alle skal måtte produsere billigst mulig sitter vi igjen med for mange billige utenlandske hermeprosjekter hvor dybde og seriøsitet står i fare for å forsvinne. Dessuten er det en lise å slippe reklamen. Jeg betaler lisensen med glede.

  Svar på denne kommentaren

 219. Marit Gerhardsen

  Jeg ønsker at NRK fortsatt er lisens betalt og at de kan få fortsette i sitt eget tempo og med sin egen agenda. De har klart utviklingen i dagens tv produksjoner veldig bra. Jeg vil ikke at staten (dvs oss og styresmakten) skal inn og detaljstyre NRK. De har vist seg verdige til å drive frem sin egen prosess i utviklingen og moderniseringen av TV i 2014. Håper de fremdeles holder samarbeidet med BBC da de også ha mye av den samme program kvaliteten.
  Jeg vil i alle fall IKKE ha reklame på NRK!!!!
  Med vennlig hilsen Marit

  Svar på denne kommentaren

 220. Hjelp oss løse luksusproblem: Publikum mener altfor mye om NRK

  […] Tirsdag forrige uke ba vi publikum komme med innspill til den forestående behandlingen av fremtidens almenkringkasting i saken Hvilket NRK vil du ha i fremtiden? […]

  Svar på denne kommentaren

 221. Eg elskar NRK! De er utan tvil den kanalen eg likar aller best, på grunn av eit programtilbod som representerer den breidda som må til for å kalle seg rikskringkastar. Her tapar TV2 så det syng.

  Om eg skulle skrive ei lita ønskjeliste her over kva eg vil ha meir av så er det:
  – Nynorsk. NRK er sjølvsagt betre enn konkurrentane, men eg saknar enda meir nynorsk. Eg vil at fleire program skal ha nynorske titlar også, ikkje berre at programleiarane snakkar standardisert nynorsk. Ingenting galt med «NRK Nyheiter» eller «Vêret» eller «Laurdagsrevyen»!

  Det eg likar aller best hjå dykk er debattane og dokumentarane. Eigne produksjonar elles er også topp!

  Svar på denne kommentaren

 222. Torunn Borgen Gård

  Jeg ønsker å beholde NRK som det er. Et bredt utvalg av gode programmer med stor variasjon emnemessig, nyheter av god kvalitet og fravær av reklame. Det er en glede å betale lisens og få i retur muligheten til å lese, lytte og se på tv uten reklame. Reklame er det jeg liker minst. Det som hadde vært fint var om det muligens kunne være litt mindre fotball..kankje kunne det sendes sport på en egen kanal…irriterende når andre programmer må vike for sport…som ofte er tilfelle på nrk1. Her er det forbedringspotensiale, ellers: NRK er aller best i klassen…ingen over…ingen ved siden!! Til kulturministeren vil jeg gi følgende beskjed : FINGRENE AV FATET!!!

  Svar på denne kommentaren

  • Roald J. Larsen (svar til Torunn Borgen Gård)

   Nyheter av god kvalitet, morsomt! «Nyheter» med endeløse sportsinnslag. Endeløse sportssendinger, sponset av .. og totalt uten nyheter.
   Venstrevridde nyhetsreportasjer som er mer opptatt av politisk korrekthet en fakta, eksempel klimasvindelen. Når hørte du f. eks. sist NRK sa noe om at det ikke har vært noen økning i gjennomsnitttemperatur på jorda på snart 2-tiår?

   2 andre eksempler for å legge ned, – Lysbakken og SV!

  • Opprettes i år?? NRK har vært reklamefritt (med unntak av noen sportssendinger) siden de startet opp og holdt seg sånn takket være lisensen. Du kan fint velge kun å se på NRK..

 223. Hans Anders O. M.

  Få den overfyldige NRK mastodonten ned på jorda.
  Slutt å gi folk det dere tror de vil ha. Men gi de det de trenger.
  Kutt NRK2 NRK3 NRKsuper. Gå tilbake til NRK. Reduser lisenssummen tilsvarende men rust opp beredskapsavdelingen.

  Gjør den jobben dere er satt til å gjøre, hold dere innenfor rammene.
  Slutt å konkurere med andre med tvangsindrevne midler, det er ikke rettferdig.
  Og når jeg er så godt i gang. Stopp kristenpropaganda som «morgenandakt» osv.

  Ellers gjør dere en fantastisk jobb. Leve NRK!

  Svar på denne kommentaren

 224. Jeg støtter lisensbasert NRK [evt. over skatteseddlen for å sikre rettferdig innbetaling; mulighet for progressive satser, lavere innkrevingskostnader og et mer logisk innkrevingsgrunnlag (jf. «kun nett-tv-brukerne»).

  NRK er — etter mitt syn — svakest på nett, noe som er synd, da dette mediumet både er desidert viktigst, og neglisjert av andre mediehus. Jeg mener innholdet er både for dårlig skrevet og holder for lav kvalitet, og at forsiden er dårlig designet. I fremtiden håper jeg nettredaksjonen styrkes, slik at innholdskvaliten øker, og at forsiden får mersigende titler, og at ingresser blir brukt mer inngående, jf. bl.a. BBC.com og the Guardian, slik at leseopplevelsen styrkes.

  Det beste med NRK er all innovasjonen, spesielt her på NRKBeta, og at en tørr å tenke nytt. Andre gode eksempler er YR.no, Dit og Ut, samt bl.a. NRK Nyheter. Jeg setter også stor pris på at NRK tar lisensbetalerne med på råd, f.eks. ved hjelp av denne artikkelen!

  Svar på denne kommentaren

 225. Etter en periode i USA er jeg allergisk mot reklame. (Nrk’s sporadiske sekunderlange visning av sponsor er noe heeelt annet enn ørten minutter med tåpelige «sketsjer».) Nrk har heldigvis også en begrenset mengde av serier som vel må være beregnet på «voksne barn».. Derfor betaler jeg Nrk-lisensen (nesten) med glede. Men jeg frykter at Nrk vil fortsette sin streben etter å være hipp etteraper.

  Svar på denne kommentaren

 226. Fjern NRK-Lisensen. Ta det heller av skatten slik at fattige ikke må betale store deler av inntekten sin for å kunne se på TV. Bersparelsene på å fjerne hele lisensinnkreving-industrien(ja jeg sier industri så omfattende har den blitt) vil være enorm.

  Svar på denne kommentaren

 227. Frank Eivind Rundholt

  «What they said!» Mye bra her (har bare skummet igjennom).

  Selv ønsker jeg et NRK fritt for reklame som i dag. Jeg har ikke noe i mot å betale min lisens, men på sikt bør vel kanskje NRK finansieres på annen måte, uten at jeg har noen konkrete forslag her.

  Jeg liker at NRK har begynt med personalisering av Nett-TV og gleder meg til den dagen jeg kan logge inn med bruker, begynne å se et program på en dings for å avslutte på en annen. Og at nett-radioen får det samme.

  Svar på denne kommentaren

 228. Kjære NRK. Ja, virkelig – «Kjære NRK». For dette er mitt kjærlighetsbrev til dere. Et kjærlighetsbrev som samtidig sier hva jeg ønsker av dere i fremtiden.

  Jeg synes det er trist at jeg må beskrive meg selv som en «annerledes» 20-åring på grunn av dere. Men samtidig; hvis valget må stå mellom å holde seg til NRK (både når det gjelder TV, radio og nettavis) og å benytte seg av TV2, TV3, VG, P4 og andre kvantitetsmedier for å være som «de andre»… Ja, da vil jeg ikke anse det som et valg engang.

  Kanskje blir dette et vel bastant og lite saklig brev. Men i kjærlighet er det tillatt.

  For ingen andre er som dere. De prøver seg fra tid til annen. Men ingen kan skilte med en slik gjennomført kvalitet som dere kan. Kanskje skyldes det nerden i meg. Kanskje skyldes det min antikvariske legning – gamlisungdommen. Min evige søken etter de perfekte spissformuleringer og presise avhandlinger. Min stadige søken etter ny kunnskap. Min beundring av de flinkeste av de flinke. Jeg benytter meg uansett, nesten utelukkende, av dere. I et samfunn hvor jeg opplever at så mange av mine jevnaldrende først og fremst bryr som eksteriøret, har jeg lagt min kjærlighet på interiøret. Frontfigurene i NRK er mine superhelter. De nye programkonseptene som blir presentert, som først virker så merkelige og smale, men som dere selvfølgelig lykkes med, gang på gang, på grunn av deres genuinitet.

  Dette vil jeg har mer av. Gi aldri slipp på deres særegenhet. Fortsett å fronte kvalitet og hardt arbeid. Fortsett å oppskatte det koselige, det nære og det ekte. La dette skinne gjennom på alle arenaene – på TV, på radio og på nett. Lisenspengene vil dere alltid få av meg, og hadde det vært mulig, ville dere fått dem med et stort, rødt leppestiftmerke nederst i hjørnet. Hver gang. Slik ekte kjærlighetsbrev skal ha.

  Svar på denne kommentaren

  • Fred Henry Moe (svar til Ane Rønning)

   Ane, jeg har ikke for vane å lese andres kjærlighetsbrev, men dette var så vakkert at jeg bare måtte. Jeg støtter deg fullt ut i det du skriver, de kvalitetene du trekker frem er de samme jeg setter pris på hos NRK.

   Det er jo litt spesielt at du som 20 åring har disse synspunktene – kanskje litt mindre overraskende at en pensjonist som meg deler dem!

   Takk for ditt innspill!

 229. Jeg syns NRK så og si har de eneste kanalene på tv det er verdt og se på når det kommer til dokumentarer og kunnskapsprogrammer. Det er mange programmer med interessante tema på f.eks. Discovery Channel, men fyttirakkern for noen tungrodde programmer. Det brukes 15 minutter på å fortelle noe som fint kunne vært forklart på en fjerdedel av tiden og man går rett og slett lei av de stadige repetisjonene og overdramatiseringen. Én gang har jeg fått med meg at NRK har sendt et program jeg vil putte i denne båsen: «Naturens farlige krefter». Da ble jeg oppriktig lei meg. Heldigvis var dette et unntak og det som sendes er stort sett av høy kvalitet. Fortsett med det!

  Svar på denne kommentaren

 230. NRK skal forbli lisensbasert.¨
  NRK skal være reklamefritt.
  NRK skal ha så høy egenproduksjon som mulig ut fra økonomiske rammer som gis.
  NRK skal være slagskipet i eteren hva angår: nyhetsdekningen, sport, debatter, reportasjer, dokumentar og sendinger tilpasset barn.
  NRK skal være en kulturformidler, og være pådriver for å lyssette barn og ungdom som som har evner og ambisjoner til å bli dyktige kulturutøvere.
  NRK skal være i forkant hva angår distribusjon av lyd og bilde via webbaserte løsninger.
  NRK skal sørge for at mest mulig av programtilbudet også blir distribuert til nordmenn i utlandet.
  NRK skal fortsatt være delaktig i utviklingen av relevante info-sider, så som yr.no.
  Kringkastingsorkesteret skal ha muligheter til fortsatt å være et av landets beste orkestre.
  NRK må være sitt ansvar bevisst som såkalt «objektivt sannhetsvitne». Medieflauser som et resultat av for dårlig oppfølging fra overordnede, jfr. et par år tilbake, må unngås.
  NRK må behandle alle politiske partier og sentrale politikere likt, og ikke ha yndede intervjuobjekter.

  Svar på denne kommentaren

 231. Et NRK som fremdeles har råd til å produsere program med innhold og ikke tanketomt svada basert på seer-/lytteroppslutning og reklameinntekter. Om det er via lisens eller over skatteseddelen er ikke så viktig så lenge inntektene er sikret. Det er nok av fordummende radiokanaler.

  Svar på denne kommentaren

 232. Jeg vil ha et NRK som har fokus på innhold, ikke distribusjon. Jeg vil ha slutt på at NRKs penger og propagandamuskler brukes til å få egne nettverk (Digitalt bakkenett for TV, DAB, DAB+,…) for å holde konkurrenter ute. Jeg vil at dere skal ha som prinsipp å være mest mulig tilgjengelig på de nettverk og dingser folk bruker. Ikke at dere skal flytte Radioresepsjonen og andre populære programmer ut av FM-båndet for å «tvinge» en motvillig befolkning over på dette særnasjonale DAB-prosjektet deres.

  Svar på denne kommentaren

 233. 1. Ikke reklame! Aldri reklame! Jeg betaler heller lisens enn å måtte overleve 2-4 reklamepauser på 5 minutter hver per time/tv-episode/film!

  2. Fortsatt TV-lisens! Alternativt gjennom statsbudsjettet!

  3. Mer eldre filmer og tv-serier! Klassikerne! Utenlandske som Norske! Det må vel være mulig å sende filmer fra 1930-1980-årene for en svært billig penge?? Gjerne på en egen kanal som NRK2 kanskje?

  4. NRK3 må fortsatt være en flott barnekanal! Den er super!

  5. Når det gjelder tv programmer så hold intrigeprogrammene unna NRK! Vi trenger ikke flere serier som big brother og paradise hotel.. Mesternes mester er derimot meget bra! Liker også MasterChef UK men styrer glatt unna MasterChef US.. Elsker programmer som Scandinavian Cooking med Andreas Viestad. Et konsept som viser kulturen og matkulturen like mye som selve maten! jeg liker programmer som fremmer teamwork fremfor intriger.

  6. Slow TV! Jeg elsket programmet med hurtigruten som tok oss med langs norske-kysten! Men strikke-tv og peis-tv er ikke noe å satse på.

  7. Flere tvprogammer ala Frank Aarebrots 1814 foredrag!! Hva med en gang i måneden ha liknende programmer fra et universitet eller studentsamfunn med foredrag som tar for seg spesielle samfunnshistoriske tema med gode forelesere som Aarebrot? Legg gjerne disse ut senere for nedlasting!

  8. Programmer som kommer til NRK nett-tv burde fått lengre liggetid!! 7 dager holder absolutt ikke.

  Svar på denne kommentaren

 234. Jeg leser at det er uenighet om lisensordningen til NRK. Det må gjerne etableres andre former for «lisens», så lenge NRK ikke blir avhengig av reklameinntekter.

  Ellers ønsker jeg meg en bedre dagsrevy (som for øvrig er den beste i norsk tv verden). Det store ønsket er bedre dekning av landene i Europa, eks. Tyskland, Frankrike, Italia og Spania. Det virker som disse landene er underrepresentert dagsrevyen. Dette gjelder også for en del av de andre programmene i NRK.

  Svar på denne kommentaren

 235. Jeg ser gjerne gode dokumentarprogrammer. Dessverre er det ofte bakgrunnslyd, f.eks taktfast dunking, samtidig med opplesning av komentarer og informasjon. Når informasjonen er spesielt interessant økes gjerne lydvolumet. Mange opplever denne lyden som smertefull. Alternativet blir å kun se tekstede programmer hvor man har anledning til å skru av lyden, men det blir jo ikke helt det samme. Jeg ber om at NRK etablerer en systematisk praksis der det unnlates å legge bakgrunnlyd på programmene samtidig som kommentarer leses opp.

  Svar på denne kommentaren

 236. Flere interessante og viktige programmer som setter fokus på viktige samfunnsspørsmål, (f.eks. «Norsk nok?»), som utfordrer vanlig tankegang, bygger ned fordommer og opplyser folk. Ha fokus både på aktuelle saker, men også ta opp de større filosofiske spørsmålene om samfunnet og livet.
  Dere må fortsette å sende gode og interessante dokumentarer som dere gjør idag. Jeg synes også dere kan engasjere og bruke publikum og spesielt skoleelever, en gratis ressurs. Bruk dem i arbeidet, la medieklasser og it-klasser få prosjekter av dere, slik at de kan få viktig erfaring og føle at de gjør noe viktig, som de kan engasjere seg for.
  La vanlige folks meninger komme mer frem i lyset, gjør det enklere for publikum å få publisert innlegg. Lag et konsept som gjør at norske grundere med gode ideer får presentert dem for folk flest, f.eks. Lag flere programmer med samfunnsnytte.
  Tør å prøve ut nye konsepter. Eksperimenter mer enn i dag.

  Svar på denne kommentaren

 237. Ser gjerne at NRK også i fremtiden er reklamefri. Og lisensfinansiert. For øvrig er tilgjengelighet på alle plattformer (også de som ikke har kommet enda) et must. Innholdsmessig er jeg generelt fornøyd. (Med unntak at det er kuttet 10 minutter av Top Gear episodene 😉 )

  Svar på denne kommentaren

 238. Da eg setter mest pris på ved NRK er at dei har fleire gode og seriøse program. Håper dei ikkje vil gå vekk frå detta, men beholde posisjonen som ein seriøs aktør. Spesielt gode dokumentarer som belyser alt i frå hummer og kanari, enten da handler om folk eller korleis dei store selskapa påverkar polikara gjennom lobbyvirksomhet. Om ikkje NRK skal ta denne rolla kven da gjere det?

  Mindre popmusikk for unge på P1 hadde vore fint.

  helsing ein som ønsker eit folkelig nrk men fortsatt seriøst NRK uten reklame…i ein eller annan statsfinansiert form

  Svar på denne kommentaren

 239. Bjørnar Fjeldstad

  Hei!

  Det NRK eg vil ha er eit av mangfold, ein rikskrinkasting som når ut til store deler av befolkningen og alle aldergrupper. Ein som tør å satse på det uprøvde og setter fokuset rundt dei store spørsmålene, som debatter/dokumentar som stiller spørsmålene med kvifor samfunnet er slik det er blitt. Samtidig bør NRK vere trendsetterne for underholdning, ta inn nye serier, utvikle nye underholdningkonsepter og utfordre normalen. Tilslutt må fokuset på nyheter beholdes og utvikles, som gjennom NRK Beta nyheter og kor er ein uavhengig part som formidler.

  Klarer ein å gjere dette, blir det lettere å «selge» inn både lisensavgift og kanskje fjerne NRK sitt stempel som ein kanal som hovedsakleg er for den eldre befolkningen. En bør også ha lengre utetid på nettprogrammer, gjerne at det er tilgjengelig i minimun ein måned. Et slikt NRK vil eg ha.

  Svar på denne kommentaren

 240. Edmund Juliussen

  NRK har en viktig rolle i vår norske språkpleie! Dialekter bør med noen unntak kunne brukes, men det bør legges vekt på tydelig uttale/diksjon osv. (Det er litt for mange skravleprogrammer hvor prating i munnen på hverandre, fnising/latter dominerer, Vi trenger flere slike strukturerte debattledere som Grosvold m.fl. i Dagsnytt 18, som er tydelige i sine spørsmål og ikke godtar utenomsnakk.
  Det ville vel også være riktig å spørre om ikke NRKs ansatte som snakker i media får opplæring i utenlandske uttaleregler. Et flertall av Sportsrevyens kommentatorer burde få noen timer i spes. tysk. (Sommerens uttalelse av Zürich har vært svært forskjellig, og vinteren vil nok ennå en gang bringe merkelige uttaler av tyske sportssteder osv.)
  Lykke til!

  Svar på denne kommentaren

 241. Anders Hofseth (NRK)

  Kjære alle dere som har kommentert: Takk for enormt mange gode og gjennomtenkte innspill.

  Det er kommet så mange at dersom du vil være sikker på at ditt innspill vurderes individuelt, bør du selv sende det inn til epost-adressen som nevnes i artikkelen innen fristen: Tirsdag 26. august kl 23:59.

  Svar på denne kommentaren

 242. Eivind Gaustad

  Som NRK-bruker han jeg meninger om hva NRK bør fortsette å være. Her er noen ord om hva jeg vil beholde, og hvorfor:

  1. Jeg møter stadig flere som har gjort som meg og kastet ut fjernsynet. Det innebærer at vi får skjermmedia gjennom Internett, og blant annet gjennom nrk.no. Fordelen med dette er at vi kan se de fjernsynsprogrammene som interesserer oss, og slipper å kaste bort tiden på «det som går.» I tillegg bruker jeg også nrk.no som nettavis, med nyheter, anmeldelser og det andre stoffet som NRK uansett produserer for fjernsyn og radio. Tekst, fjernsyn- og radioinnslag kan på denne måten komplettere hverandre på ett og samme sted. Dette tilbudet vil jeg gjerne beholde, men det er kanskje på tide at jeg også begynner å betale for meg?
  2. NRK bør ha en stabil finansiering, som ikke gjør dem avhengige av hvilken regjering som styrer. Dette for å tilstrebe nøytralitet i politisk dekning. Samtidig mener jeg at brukere uten fjernsyn også bør bidra. Om det skal vurderes en finansiering gjennom offentlige midler, er det kanskje en idé at stortinget vedtar 5 eller10-årsplaner for størrelser på finansieringen. Hva sier der Høyre: Litt god gammeldags planøkonomi?
  3. Jeg tror ikke regjeringen vurdere å gjøre NRK reklamefinansiert. Det ville være å fjerne grunnen for at NRK skal eksistere. Og da mener jeg ikke at NRK eksistere for at vi skal slippe å se eller høre reklamer. Det handler om innholdet. For forskjellen mellom NRK og de kommersielle aktørene, ligger i at NRK først og fremst har fokus på å lage kvalitet, mens de kommersielle aktørene først og fremst har fokus på å tjene penger. Her er det noen som blir irriterte og vil komme med motargumenter. «Men det er da ingen motsetning mellom det å ha god kvalitet og det å ha fokus på å tjene penger.» «For å tjene penger må innholdet være godt, for hvis ikke blir ikke produktet solgt.» Samtidig sier mediene selv at de fleste brukerne ikke er interessert i kvalitet. Det er det som er unnskyldningen når de blir konfrontert med pinlige forsider og innhold.
  4. I regjeringens plattform blir NRKs «robuste økonomi» omtalt som et problem. De skal «begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag.» Dette punktet har regjeringen fått fra mediebedrifter som, i følge dem selv, ikke kan gjøre en god jobb, fordi NRK allerede gjør en god jobb på feltet. Det er sant at NRK har større muskler til å lage nye løsninger, men de har også større vilje til å satse. Det er bare naturlig ettersom de ikke har har som hovedmål å maksimalisere overskuddet, og dermed blir NRK et lokomotiv i utviklinga. Jeg tror ikke norske forbrukere vil være tjent med å parkere lokomotivet. Når Aftenpostens representant sier at NRK Ytring burde vært lagt ned, kan det være greit å få med seg at Aftenpostens egen kronikk og debattdel har blitt mye bedre etter at de begynte å strekke seg etter NRK Ytring.
  5. Nå er jeg svært positiv til NRK i denne teksten, men det er selvsagt ikke alt som er like ideelt. Det har blant annet dukket opp en irriterende plakat på nrk.no. Den forteller at det programmet jeg vil se er en ekstern produksjon, og at NRK ikke lenger har rettigheter til å sende programmet. Dette er en pest og en plage. Er det ikke lisensbetalernes penger som har betalt for programmet? Hvem andre enn NRK kjøper et NRK-program? Hvorfor skal andre sitte med rettighetene og nekte oss å se programmet vi har betalt for? (Altså ikke jeg, men de andre.) Og for å dra det videre: Hvorfor skal lisenspengene gå til eierutbytte i private produksjonsselskaper? Jeg vet det er i trå med høyresiden doktriner, men det er vanskelig for en utenforstående å se hvordan en slik ordning skal kunne gavne andre enn de nevnte eierne av produksjonsselskaper.
  6. Til slutt: Fortest satsningen på radio. Jeg hadde hatt en fattigere oppvekst uten P3. I dag har jeg blitt så voksen at jeg hører på P2 og P13. Jeg er takknemlig for at det fortsatt fins slike kanaler.

  Svar på denne kommentaren

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Eivind Gaustad)

   Hei Eivind
   Nå er det ikke lenger bare slik som jeg skriver over her at enkeltkommentarer risikerer å drukne i mengden, men jeg har i tillegg for noen timer siden sendt inn en pdf til Kulturdepartementet med kommentarene som var kommet inn til da. Dvs at om du ønsker at ditt syn (som det ser ut som du har brukt litt flid på å nedtegne) skal være med i behandlingen av ny NRK-plakat, er du tryggest om du selv sender det til epostadressen som står i artikkelen. 🙂 Dette vil også gjelde andre som dukker opp i løpet av kvelden. Slik jeg forstår det stenger postmottaket 23:59.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.