nrk.no

DUGNAD: Hva slags telefon har du og de rundt deg?

Kategorier: Forskning & Mobil

En rekke mobiltelefoner

Er det tilfeldig fordelt hva slags telefoner folk rundt oss har, eller har vi en tendens til å velge det samme? Det vil vi gjerne ha deres hjelp til å finne ut av.

Ca 30% av Norges telefoner heter iPhone, noen-og-40% er Android-telefoner (vanskelig å finne et eksakt tall, fordi statistikken går på telefonprodusent, og ikke operativsystem), og så er det noen prosent smarttelefoner med ulike mindre brukte systemer. Totalt har 79% av Norges befolkning smarttelefon – alt sammen ifølge TNS Interbuss. Hadde disse telefonene fordelt seg tilfeldig i befolkningen, ville det altså vært ganske jevnt fordelt om de rundt deg hadde en iPhone eller en Android – men med en tydelig overvekt av Android. I USA er sannsynligvis Android-andelen enda høyere.

People I text the most are on iMessage

Sett på bakgrunn av dette ble vår nysgjerrighet vekket da vi i kommentarfeltet på en artikkel så at en leser skrev: «People I text the most are on iMessage».

I know it is integrated to the SMS app on Android ! Too bad it’s not on iPhone :( (I know it’s Apple I should be blaming). But the thing is, iMessage not being cross platform doesn’t bother me the slightest bit, here’s why : Unlimited text/MMS worldwide; People I text the most are on iMessage; For people texting me back who neither have an unlimited plan nor iMessage there’s ALREADY WhatsApp. I have Hangouts, but it’s sadly just sitting there. Also, to be clear, I am NOT using iMessage as leverage for “a
Fra kommentarfelt hos The Verge

Altså at de han var mest i kontakt med hadde iPhone, slik at han kunne bruke iMessage, Apple’s gratis-alternativ til SMS.

Dersom telefonsystemer hadde fordelt seg tilfeldig i befolkningen, ville ikke dette virket, for Android-eierne har ikke iMessage. Han som kommenterer lever altså tydeligvis i en boble av folk som har valgt samme type telefon som ham. Vi ser noen av de samme mønstrene rundt oss, både på jobb og privat – men vi er jo bare i dagligkontakt med en svært liten del av befolkningen.

Vi kjenner at dette er noe vi godt kunne tenke oss å vite litt mer om.

Kan dere hjelpe oss å finne ut av det?

Når vi lurer på noe i NRKbeta, så vil vi gjerne være grundige. Derfor skulle vi ønske dere kunne hjelpe oss med å fylle ut en ultrakort spørreundersøkelse om dette, slik at vi kan forstå mer – og kanskje kan komme til bunns i det hele. Om vi får et godt datagrunnlag, så skal vi alle sammen snart få vite mer om dette.

FYLL UT DETTE SPØRRESKJEMAET

43 kommentarer

 1. Roy Halvor Frimanslund

  Skjemaet tar ikke høyde for utlandet som alternativ på postkoden.. 😉
  Ellers ville det kanskje vært interresant å vite hva slags mobil de 10ish mest kommuniserte med venner til hver har?
  Interresant spørsmål.

  Svar på denne kommentaren

  • Morten (svar til Sol)

   Da foreslår jeg at du tar litt kurs is statistikk ettersom det ikke skal diktere hvordan informasjon hentes, men hvordan det skal leses/presenteres.

   Så lenge man er ærlig og legger frem rammen og premissene for statistikken så har det ingenting å si hvordan det ble hentet inn.

   Her vil «alle som frivillig fylte ut et spørresjema [etter å ha lest en artikkel] laget med hensikt for å finne ut telefonvaner hos deres omgangskretser i Norge»

   Det er faktisk du som observatør som totalt feiler her, da du trekker konklusjoner basert på helt andre premisser og uten å ha tilgang til forskningsmaterialet.

   DERP!

  • Håvard Bartnes (svar til Morten)

   Selv den beskrivelsen vil være feil. Jeg fikk for eksempel lenken direkte til spørreskjemaet via Twitter, og ble oppmerksom på og leste artikkelen først lenge etter at jeg hadde avgitt svar.

  • Kjetil Nesheim (svar til Sol)

   Et ‘perfekt tilfeldig utvalg’ finnes ikke. Derfor er det viktigste i alle undersøkelser å se på resultatet i lys av forutsetningene knyttet til innhenting av data.
   F.Eks: Hvis du spør om en person er fornøyd med behandlingen på et sykehus og utvalget ditt er de som har sendt inn klager, så må man forvente ganske negative svar, men undersøkelsen blir ikke feil av den grunn.

  • Du vil i hvert fall ikke få et utvalg som er representativt for populasjonen, og mest sannsynlig ikke normalfordelte data. Selvsagt kan man legge frem undersøkelsen med de forutsetninger man har, men så lenge den ikke er representativ for populasjonen vil den være mindre anvendelig og vanskeligere å brukte i statistiske analyser. Jeg skriver det fordi i artikkelen står det at de ønsker å være grundige og få gode data, og da er det greit å være bevisst på denne faktoren.

  • Kjetil Nesheim (svar til Sol)

   Du v il uansett ikke få et ‘gallup’ utvalg siden du må være leser av NRKbeta for i det hele tatt å bli med på undersøkelsen, men det medfører ingen problem når det gjelder bruken av datane. Du må bare angi dette der dataene blir presantert. Fakta er at de fleste statistiske undersøkelsene blir utført der utvalget på ingen måte er normalisert. Ofte er det nettopp forskjellene mellom grupper som er av interesse.

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Bjørn Are Andreassen)

   Det er både et svaralternativ som heter «Hovedtelefonen min er en Windows Phone» og et som heter «Hovedtelefonen min er en annen smarttelefon», som er tenkt å dekke øvrige telefonsystemer.

   Når man lager spørreskjema, blir det alltid en avveining mellom presisjon og oversiktlighet. De mindre telefonoperativsystemene har relativt få brukere (Windows Phone står f.eks. for ca 1% av trafikken som måles i TNS mobile). Dermed er de statistiske sjansene for at vi eller publikum ville hatt utbytte av et fullt sett med egne svaralternativer for «alle vennene mine bruker Windows Phone», Blackberry osv. så små at jeg slo disse sammen til «andre» for tydelighetenes skyld. Beklager om dette forenklende grepet oppleves som en desavuering av din mobil; det var ikke ment slik.

  • Bjørn Are Andreassen (svar til Anders Hofseth)

   Skjønner at Windows Phone er små i Norge.

   Det er ikke for å være vanskelig men denne type forenklinger gjør dessverre at jeg ikke svarer på denne type undersøkelser.

   Når jeg føler at jeg havner i en «alt-mulig-bøtte» svarer jeg ikke fordi jeg er ute etter å kunne gi et så nøyaktig svar som mulig for den telefon jeg bruker 🙂

  • Noen må alltid havne i denne alt-mulig-bøtta, og hvorfor det ikke skulle være deg betyr vel at du anser dine meninger/preferanser for å være mer viktig enn som så?

 2. Kjenner ikke noen andre som fremdeles bruker Nokia E66. 🙂

  Er det ikke en feil i øverste avsnitt inni parantesen? «… fordi statistikken går på telefonprodusent, og ikke operativsystem»
  Er vel motsatt?

  Svar på denne kommentaren

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Kaya Papaya)

   E66! Det er kult, da 🙂

   Nei; det står riktig. Statistikken jeg viser til er fra spørreundersøkelsen TNS Interbuss, der folk blir spurt om hvilket merke telefonen deres har.

   Vi kunne tatt utgangspunkt i trafikktall, og da ville vi fått se IOS VS Android, men det blir ganske skjevt, fordi nettbruken fra IOS-enheter er høyere enn fra Android-enheter, ettersom det finnes mange billige Android-telefoner som ikke brukes til nett, men som mer er et berøringsskjerm-alternativ til en gammel billig-nokia. Pluss at statistikken ikke er helt krystallklar på hva som er mobil og hva som er nettbrett.

 3. Hva med oss som har iPhone påtvunget på jobb? Det fører jo til at jeg har iPhone og at alle andre rundt meg (på jobb) har iPhone.
  Selv om de fleste her ville svart «Ja» på spørsmål om man er Geek og «Android» på hva man ønsker å ha..
  (Bortsett fra Managementet, selvfølgelig. De har jo ikke peiling)

  Svar på denne kommentaren

  • Kjartan Henriksen (svar til Eirik)

   Du er samme situasjon som meg. Bare at jeg har valgt en annen løsning på problemet:
   Jeg har jobb-iPhone i kontorskuffa. Har viderekobla jobbnummeret til min private telefon. Da slipper jeg skatt på telefonen også. Men nå er jeg i den situasjon at jeg ikke har behov får ringe ut med jobbnummeret. Det har jeg fastlinje til.

  • Alexander (svar til Inge)

   Fordelen med imessage er at servicen sjekker om du er online på imessage hvis ikke blir den sendt som sms. Jeg har ikke iPhone men jeg har OS X desktop og en iPad og en nokia 700 som kjører på symbian belle OS(jeg kan sende og få mail på den + holde mine kalendere og addresse bok oppdatert) Når jeg er online på wifi får jeg mine imessage på desktopen eller iPaden. Er jeg ude på farten får jeg beskjedene som mail på min telefon. Ganske praktisk synes jeg. Hadde apple lagd en mindre telefon som passer i skjorte lomma hadde jeg nok kjøpt en sånn. Store smart phones dekker ikke mitt behov og android er ikke et alternativ da jeg synes google sine tjenester fyller gennerelt for mye på nettet ellers.

  • Hrvoje Krstic (svar til Alexander)

   Alt det der kan du gjøre med hangouts eller chatone. Vil du ikke bruke google sin er chatone utmerke t alternativ. Den får du til alle plattformer. Også til iphone. Pluss mye mer

 4. Helge Karl Nyhamn

  Denne artikkelen kun e likså gjerne handlet om bruker dere iPhone eller Android og hva sier det om deg. For oss som bruker andre operativsystemer blir da denne artikkelen revnende likegyldig. Det blir nesten som å spørre om man flyr med airbus eller boeing fly. Latterlig idiotisk og snevert.

  Svar på denne kommentaren

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Helge Karl Nyhamn)

   I Norge har rundt 79% smarttelefon. Av disse er det noen prosent som ikke har Android- eller IOS-telefoner – la oss for enkelhets skyld si at 70-75% av den norske befolkningen har iPhone eller Android-telefoner, 21% har ikke smarttelefon og de resterende 5-10% fordeler seg på andre smarttelefon-systemer.

   I tillegg til de to dominerende systemene spør vi også om folk har Windows Phone, andre typer smarttelefon eller ikke har smarttelefon, men når vi gir avkrysningsalternativer for «hva folk rundt deg har», sammenfatter vi «andre typer smarttelefon» i ett svaralternativ, ettersom sjansene for at folks omgivelser domineres av systemer med utbredelse på noen få prosent er såpass lave at vi kan tillate oss å forenkle.

   Du skriver «Latterlig idiotisk og snevert». Jeg kan ikke svare deg på om det er idiotisk eller ikke å lure på om mobil-operativsystemene er tilfeldig fordelt, eller om det er to bobler som klumper seg rundt hvert sitt hovedsystem – og eventuelt hvorfor, men jeg mener du ikke har tallene på din side når du kaller det snevert.

 5. Dere burde heller ha aldersintervaller framfor nøyaktig alder. I tillegg burde dere bruke noe annet enn postnummeret (ihvertfall noe annet enn alle 4 sifre) for å bestemme geografiske forskjeller. Dere vil uansett sannsynligvis ikke kunne se noen statistisk forskjell mellom to forskjellige postnumre som ligger rett ved siden av hverandre. Kanskje dere heller burde skille på fylke og så be folk oppgi om de bor urbant eller i forskjellige grader av pokkerivold.

  For min del vil jeg kunne identifiseres dersom jeg sier hvor gammel jeg er, hvor jeg bor og hva jeg driver med. Det er ikke noen katastrofe i seg selv å kunne bli identifisert, men i disse dager er det prinsipielt viktig å ikke være for løsslupne med personopplysninger.

  Svar på denne kommentaren

  • Anders Hofseth (NRK) (svar til Lars)

   Vi lager aldersintervaller i Excel i etterkant – da kan vi se om det er mest hensiktsmessig å si 20-29, 30-39 eller 0-25 25-40 e.l.

   Vi kommer nok til å slå sammen postnumre, men det som er fint med å bruke dem, er at vi har erikbolstad.no/geo/noreg/postnummer/ – som lar oss gjøre kart-ting om vi får ånden over oss.

   Men identifisering er absolutt et relevant tema, og vi behandler alltid datasett som dette med stor nennsomhet.

 6. Folk følger ting slavisk. Det finned også mange samsung fannboys. Men hvorfor bruke imessage når mann kan bruke samsung sin chatone og google sin hangouts. Disse går på kryss og tvers av opperstiv system og plattform. De har allerede mange titals millioner brukere verden over og vokser stort. Chatone er utrolig genialt der har mange portaler og netttjenester sett innsett mulighetene og bruker tjenesten aktivt.

  Svar på denne kommentaren

 7. Har ikke smarttelefon fordi jeg er litt geek – litt sikkerhets-geek. Har ikke Twitter eller Facebnook-konto av samme grunn. Liker ikke å bli sporet. Liker ikke muligheten for å bli overvåkket. Liker ikke å bli kartlagt. Jeg har sluttet å bruke kundekort som blir brukt til å skaffe oversikt over alt mitt private forbruk.

  Jeg har en gammel SE K700i, fordi jeg har venner som inisisterer på å ringe til mobilnumre, ikke fastnumre. Men jeg forbeholder meg retten til å legge igjen telefonen hjemme når jeg går ut en tur og vil være i fred. Innen et par år har jeg sikkert en smart-telefon, og kanskje tilogmed FB-konto, fordi det blir mer og mer info som ikke er tilgjengelig uten det. Men jeg kommer ikke til å bruke verken smarttelefon eller FB mer enn høyst nødvendig. Og jeg vil fortsette å insistere på min rett til å ikke ta med meg telefonen overalt.

  Svar på denne kommentaren

  • Hrvoje Krstic (svar til j b)

   Grunnen til at jeg tar med meg telefonen når jeg er ute og går er at det er et ok kamera 2. Jeg har brukt det til en del kreativt arbeid. Det er ikke altid jeg trenger å drasse med dslren og et sett med linser. Speaielt når bildekvalitet ikke er stort tema.

  • Jarle Hammen Knudsen (svar til j b)

   Grunnen til at jeg tar med meg telefonen når jeg går ute en tur, er at jeg kan ringe etter hjelp hvis jeg kommer i nød.

 8. Bjørn Ove Strand

  Jeg har en Nokia C3-01. Det ser ut som den er laget kun for Telenor-kunder. Jeg får ikke til å bruke alt på telefonen for på mange av innstillingene står det «Telenor» på alle alternativ. Jeg har Tele2 og dermed får jeg ikke sendt eller motta mms.

  Svar på denne kommentaren

  • Hvis telefonen er kjøpt med Telenor-subsidiering er den bundet til Telenor-abonnement en viss tid. Tidligere kunne det være i to år, men jeg tror myndighetene for noen år satte et tak på bindingstiden på 12 mnd.

   Når bindingstiden er utløpt, må du gå til Telenor for å få «låst opp» de funksjonene som er bundet til Telenor. Høyst sannsynligvis får du ulevert en tallkode som du skal taste inn, dypt nede i en eller annen «vedlikehold»-meny eller noe slikt.

   Hvis du selv kjøpte telefonen ny vet du vel når det skjedde (og du vet også at grunnen til at den var så billig var at Telenor betalte en god del av prisen for at du skulle bli Telenor-kunde) – da vet du også om bindingstiden er utløpt, eller om du må vente noen måneder til. Var telefonen brukt da du fikk tak i den er vel sjansene store for at det er så lenge siden den ble kjøpt at bindingstiden er gått ut, men det må du kontakte Telenor for å få vite. Jeg vet ikke hva de trenger av info – det burde være nok å ringe dem fra den mobilen det gjelder – da vet ihvertfall basestasjonen IDen til telefonen. Men det kan hende den ikke formidles videre til de som skal gi deg den magiske koden, og at du f.eks. må finne et serienummer på telefonen. Den eneste måten å finne ut av det på er å ringe dem og spørre! (Men jeg ville ikke bli de minste forbauset om de blir litt masete om hvordan du har fått en Telenor-delfinansiert telefon uten å være Telenor-kunde!)

 9. Jeg har en Samsung Galaxy S III, og de fleste av mine mer nerdete venner har også en eller annen Android-telefon. De bytter som regel en gang i året eller annet hvert år, og holder seg i øvre til middels-sjiktet. Noen i vennekretsen har iPhone og Windows, men de «bryr seg ikke» eller sier «det funker til mitt bruk.»

  Svar på denne kommentaren

 10. Kjører hardt med Sony Ericsson W302. Fulgt meg jevnt og trutt, i tykt og tynt, helt siden vi møttes i 2008.
  Har forøvrig ingen «touch» devices; jeg forakter enda tanken på å styre med øynene.
  Det må mer enn hype til for at noen skal løfte på fingeren.

  For øvrig: har noen skaffet seg Jolla?

  Svar på denne kommentaren

 11. Nå har google meldt fra at de skal kaste ut det vanlige sms programmet i android og at Hangouts skal bli standard meldings porgram om det gjelder sms, emali, eller gratis meldings tjenste. Samsung kjører hardt på Chatone og har allerede flere titals millioner brukere. Begge kan brukes på alle mulige platformer, om det er pc, mac, iphone, ipad, tablet, android telefon eller noe annet slags gadget. Så alt annet er dødsdømt.

  Svar på denne kommentaren

 12. Skjønner ikke helt hva som er negativt med denne spørreundersøkelsen. Lett å svare på er den faktisk. Ellers så bruker jeg en Sony smarttelefon fordi jeg hadde en Sony mobil før og var godt fornøyd med Sony og android.

  Svar på denne kommentaren

 13. Jeg måtte svare at det var tilfeldig hva slags telefon folk rundt meg bruker. For å være helt ærlig vet jeg bare hva slags telefon 5 av mine kontakter har. Samboeren, 1 venninne, 2 «kolleger» og 1 niese. For de øvrige har jeg null peiling…
  De 5 jeg vet er bra fordelt. 2 iphone, 1 blackberry, 1 Nokia ‘oldie’, 1 samsung.

  Hvorfor burde jeg vite hva slags telefon folk har? Det viktigste er jo at jeg kan ringe dem.

  Svar på denne kommentaren

 14. Svarte so godt eg kunne til å ikkje ha mobiltelefon. Radiomerking er for dyr. Eg er ganske sikker på at den analoge telefonen eg har heime kosta under 1400 kroner. Fleire av dei eg kommuniserer med har valt same løysing, og eg anar verkeleg ikkje kva folk har på mobiltelefonane sine.

  Kvifor har ikkje NRK Beta RSS-feed lenger, forresten? Får ikkje med meg om det er noko nytt utan å sjekke manuelt.

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.