nrk.no

Skisser til nye mobilsider på yr.no

Kategorier: Design & NRK


yr.no er truleg blant nettstadene i Noreg med høgast andel mobilbrukarar, trass i at mobilversjonen m.yr.no er både gamal og utdatert. No vil vi gjerne ha hjelp til korleis mobilsidene kan bli betre!

I løpet av hausten lanserer vi nye mobilsider, som gradvis vil bli utvida utover hausten og vinteren. Du kan få sjå skissene våre no, og vi set stor pris på tilbakemeldingar og innspel.

PS! Designaren vår er kanadisk, difor er skissene delvis på engelsk 🙂

yr.no på fleire plattformar

I dag finn du yr.no på fleire ulike plattformar, med litt ulikt tilbod:

 • Nettversjonen www.yr.no er det rikaste tilbodet. Her finn du alle varsla + ei rekkje tilleggstenester (snøskredvarsling, UV-stråling, statistikk, observasjonar m.m.
 • Mobilversjonen m.yr.no er ei svært nedskalert versjon av www.yr.no. Mobilsidene vart utvikla for fleire år sidan, og ser til dels utdaterte ut. Dei har varsel og radarbilete, elles få andre tenester.
 • Appane for iOS, Android og Symbian er òg svært nedskalerte versjonar av nettsidene. Dei har varsel, men manglar radarbilete, observasjonar og alle tilleggstenestene.

Vi trudde lenge at appane kom til å bli dei viktigaste mobiltenestene våre. App-bruken var svært mykje høgare enn bruken av m.yr.no i fleire år. Trenden har snudd, og vi ser no at m.yr.no er nesten dobbelt så mykje brukt som appane. Då må vi gjere desse sidene betre å bruke! Vi har fått svært mange ynske om nytt innhald på mobilsidene, no kjem dette på plass!

I løpet av 2014 kjem den nye mobilversjonen til å bli bygd ut og vil deretter erstatte www.yr.no slik du kjenner sidene i dag.

Alt innhaldet som ligg på dagens www.yr.no vil bli overført til dei nye sidene. Dei nye sidene vil sjølvsagt bli responsive, og då blir det slutt på at mobilversjonen har eit anna innhald enn nettversjonen. I løpet av denne perioden kjem vi òg til å oppgradere appane, men vi startar altså med mobilsidene.

Vi rydjar i tid og rom

Det kanskje smartaste grepet vi gjorde då vi lanserte yr.no i 2007, var å strukturere innhaldet etter geografi i staden for varslingstype. Tdilegare var dei fleste vêrnettstadene delt i «korttidsvarsel», «langtidsvarsel», «kystvarsel», «fjellvarsel» o.s.v. Du måtte altså innom svært mange ulike sider før du fekk oversyn over vêrutviklinga på éin stad. Vi organiserte yr.no slik at du fyrst fortalde oss kvar du ville ha eit varsel for, og så gav vi deg alt vi kunne seie om vêrutviklinga på denne staden. Dette er sjølvsagt i dag, men det var ei stor endring den gongen!

No skal vi prøve å gjere det same med tidsaksen. I dag delar vi yr.no inn i klima, statistikk (historiske data), eit slags oversynsvarsel, time for time-varsel, langtidsvarsel og normalar (korleis vêret vanlegvis er). Planen vår er å harmonisere dette slik at du enkelt kan bla deg framover og bakover langs éi tidsakse. Om du går bakover i tid får du observasjonar frå målestasjonane, om du går langt framover i tid får du klimatologi og normalar. D.v.s. at det skal vere like lett å finne ut av korleis temperaturen sannsynlegvis vil bli i juli 2014 som det er å finne korleis temperaturen var i går formiddag.

tidsakse-oversyn

Dette er ikkje heilt ukomplisert: Mange stader manglar vi målingar og historiske data. Av og til går målestasjonane i stykker, slik at det plutseleg manglar data for nokre dagar. Vi har ikkje normalar for heile verda o.s.v.

Veksling mellom oversyn og detaljar

Alle brukarane av yr.no er vande med delinga mellom f.eks. timesvarsel og langtidsvarsel slik sidene fungerer i dag. Vi trur likevel at det finst smartare måtar å skilje mellom overblikket du får i langtidsvarselet og djupdykket du får i timesvarselet, og håpar å kunne integrere oversyn og detaljar langs same akse.

tidsakse-detaljert

Vi trur òg at det vil vere lettare å forstå tidsaksen dersom du kan bevege deg opp og ned i detaljgrad på same måte – uansett om det er varsel for dei neste dagane eller historiske data bakover i tid.

D.v.s. at du vil kunne navigere på same måte frå varsel for dei neste dagane til detaljane for kvar dag, som du navigerer frå oversynet over vêret i juli 2012 til detaljerte tal time for time 11. juli.

Raskare overblikk, ny ikonografi

Dei vanlege vêrsymbola på yr.no fungerer godt i dag, men dei aller fleste brukarane har store problem med å forstå vindpilar og nedbørsmengdar. Vi håpar at sirklane du ser i skissa nedanfor kan fungere betre enn vindpilane vi har i dag (sist vi testa vindpilane var det berre 20 prosent som forstod hakane på vindpilane vi har i dag).

Sterk og farleg vind varierer mykje mellom landsdelane. Stiv kuling går heilt greitt på Vestlandet, men kan føre til store skadar på Austlandet. I dagens vindpilar er det knapt mogleg å sjå den sterke vinden – skalaen er tilpassa ekstremane. Vi har difor lyst til at vindpilane og nedbørssymbola skal justere seg etter kva som er normalt for staden: Altså at stiv kuling blir veldig tydeleg markert på Austlandet, men får mindre krisepreg langs kysten i Nord-Noreg. Akkurat denne funksjonaliteten kjem det nok til å ta litt tid å få på plass – vi må rekne ut normalvindstyrkar for heile jordkloten fyrst!

ikonografi

Ting vi er usikre på

Vi har bede om hjelp frå NRKbeta-lesarane mange gongar tidlegare, med stort hell: For nokre år-sidan posta dåverande yr-redaktør ei sak med tittelen «Fordømte skyer», i frustrasjon over å ikkje få til nytt meteogramdesign. Vi fekk god hjelp, og takka i artikkelen «Fine skyer» litt seinare!

 • Funkar det nye designet? Kva kunne vi gjort betre?
 • Ert det fornuftig å endre såpass mykje på ikonografien i eitt jafs?
 • Finst det betre måtar å vise fram nedbør og vindstyrke på?

Dersom du har andre gode idéar til korleis vi kan gjere mobilversjonen av yr.no betre set vi stor pris på dét òg!

89 kommentarer

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Andreas Hesselberg)

   Det står på lista! Definitivt! Appane må gjennom ein del oppgraderingar òg, det kjem vi til å be om hjelp til på eit litt seinare tidspunkt.

   Men akkurat i dag har vi konsentrert oss mest om mobilsidene 🙂

  • Roger A. Bendiksen (svar til Erik Bolstad)

   Designaren vår er Kanadisk, difor osv. osv.

   Mitt spørsmål e – klarer dokker ikke å oversette det tel norsk??

  • Roger A. Bendiksen (svar til Erik Bolstad)

   Designaren vår er Kanadisk, difor osv. osv.

   Mitt spørsmål e – klarer dokker ikke å oversette det tel norsk , eller e det bare et utrykk for en husmannsånd???????

 1. Dere må iallefall ikke fjerne det vakre time for time meteogrammet, med mindre dere finner en bedre måte å vise så mye informasjon samtidig på skjermen. Beste vær-visninga som finnes i dag.

  Svar på denne kommentaren

 2. Jeg ser at dere tenker dere å skifte tekst fra regn til snø, og det høres smart ut. Betyr da tallet fremdeles mm nedbør, eller er det nå cm snø?
  Jeg liker ideen med vind-symbolet, men fargen kunne kanskje gå fra blått for lite vind til rødt for farlig vind?

  Når dere er kommet så langt at dere har en test-versjon som fungerer hadde det vært fint å hatt en test-link for å se den i praksis.

  Svar på denne kommentaren

  • Kunne nedbøren også vært vist som ca cm med snø, når man vet temperatur, luftfuktighet og vind i et område?
   Eller blir det så mye gjetning at det ikke har noen hensikt?

  • Erlend Mongstad (svar til Bjørn Steine)

   1. Jeg liker også de nye vindsymbolene, men uenig i, som kommentert her, å bruke blått og rødt for å beskrive vindstyrke. Jeg får mer assosiasjoner til vindtemperatur ved fargebruk, så en nøytral farge som grått synes jeg er helt greit.

   1. Ellers, vil værdata bli tilgjengelig i json/xml?

   Ser for meg mye mer interessant og utstrakt bruk av værdata om det er tilgjengelig i json/xml, enn som widgets. Men mulig jeg tar feil…

   2. Liker ellers uttrykket godt, og håper dere kommer til å videreutvikle appen også. Hva med mer vær-«varsel»? i form av push notifikasjoner/sms når det f.eks er på tide å ta inn utemøblene, eller når stormen nærmer seg? Har alltid savnet at været kan gi meg informasjon selv, fremfor at jeg aktivt må hente informasjon ut av værmeldingene. Latskap kanskje, men tankegangen eksisterer jo over hele linja ellers (nyheter, sportsresultater, etc)

   3. Har ellers alltid savnet en indikator på hvor sikker en værmelding er. Kanskje dere kan utdype nærmere hva som ligger bak en værmelding? Har liten tro på at det er egne værstasjoner på alle stedene yr melder. Hvor er nærmeste reelle målestasjon? Hva er sannsynligheten for at været inntreffer? Noen ganger må det jo være mer sikkert enn andre ganger…

   Mulig jeg kan for lite om vær – men det er jo ikke til å stikke under en stol at værmeldingene ikke alltid treffer helt;)

   4. La oss si jeg er nysgjerrig på om det er steder mellom Bergen og Oslo det kan være glatt? Finnes det muligheter for å lese dette på andre måter enn å se vær for enkeltsteder? Er det evt en ide?

 3. Dette er for applikasjonen

  jeg har ofte irritert med over at det ikke er mulighet i appen til og få hav og kystvarsler. Det bør dere gjøre noe med. (Bølge høyde, bølge retning, bølge periode osv)

  Kult om dere hadde fått til mer avansert vind-varling, med prognoser og retning i bokstaver ikke bare piler. eks (N, NV, S, SØ, OSV) også wind gust
  feks se på windguru.
  http://www.windguru.cz/int/index.php?sc=228

  også kan dere jo melde finnere vær på vestlandet 🙂 og dårligere på østlandet 😀

  Svar på denne kommentaren

 4. Erik Vesteraas

  Pent, og spennende tanker. Men når det er sagt, mer bruksorientert design og mindre grafisk design takk.

  For å utdype: I dag kan jeg se opptil 11 timer av gangen på time-for-time-varselet på iPhone, som er det jeg i hovedsak bruker og hovedgrunnen til at jeg ikke bruker appen. Med dette designforslaget ser det ut til at det går ca 4-5 timer på én skjerm, uten noen særlig ekstra informasjon lagt til.

  I tillegg ser det ut som dere sikter på at man skal bruke horisontale «swipes» for å navigere. Har dere tatt høyde for hvorvidt dette vil være upraktisk på iOS 7? Om det så skulle være «tilnærmet uproblematisk» er det fortsatt potensielt dårligere enn helt uproblematisk slik det er med vertikal navigering.

  Jeg ser dere opererer med forskjellige nedbørsvisninger for øyeblikket også. Hva dere enn ender opp med, husk at hvorvidt det er meldt 0-2mm eller 0,9-1,1mm nedbør er en stor del av hva som gjør yr’s varsler gode. Så for all del ikke skjul den type info.

  Svar på denne kommentaren

  • Alexander Pope (svar til Erik Vesteraas)

   Jeg er helt enig i at de nye iOS7 navigasjons «gestures» kan være problematiske for side-skroll (vi skal ikke bruk swipes), men vi har lyst til å prøve den først for å forsterke tidslinje konseptet (fortid og framtid er aktuelt). Det kan være vi må prøve vertikal istedenfor, men det er litt vanskelig når man starter i midten av tidslinjen (nå + 10 dager frem). Takk!

  • Erlend (svar til Ingvar)

   Appen (iOS) føles «iOS6», og jeg bruker den kun pga det «liggende» bildet med grafisk fremstilt varsel. Ser for øvrig ut som om det er et «bilde» – noe som ikke er særlig pent på retinaskjermen.

   Ellers er appen helt grei spør du meg, og hadde satt pris på mer fokus på appen enn mobil-webside… Pga at de fleste stedene jeg har behov for å sjekke været er det dårlig nettforbindelse – og en app som slipper å laste grafikk fra nettet er å foretrekke for min del… Men forstår selvsagt at behovet er individuelt.

   Mulig det eksisterer i dag, men Ja til rå værdata, og la utviklere «leke» seg med været;)

 5. Grafikken ser veldig bra ut, og har fått et mer moderne preg. Likevel vet jeg ikke om det å fjerne temperaturgrafen ved korttidsvarsel er så lurt. Jeg setter veldig pris på å se grafen, noe som gjør det lettere å se forskjell på minimumstemperaturer og maksimumstemperaturer i løpet av en dag. Dette er blant annet en av grunnene til at jeg foretrekker yr.no foran storm.no. Uten grafene må man gjøre en slags mental interpolasjon. Det at dere planlegger fargekoder hjelper derimot noe.

  En annen ting. Har dere tenkt til å tilby nordlysvarsel på yr.no?

  Svar på denne kommentaren

 6. Det grafiske time for timevarselet er klart det beste med yr. For vestlendinger er utvikling av vindretning og vindstyrke viktig., sier ofte mer enn resten av varselet om hvordan været blir. Synes også min maksnedbør med stiplet og hel søyle er veldig oversiktlig. Ikke design bort oversikt og kvalitet.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til M.Nyborg)

   Har du eit framlegg til korleis vi kan vise vind på ein måte som fleire forstår?
   Vindpilane er det einaste elementet på yr.no som «ingen» har forstått i samtlege brukartestar.

  • Hilfred Mikalsen (svar til Erik Bolstad)

   Jeg jobber på sjøen og bruker yr.no på pc og mobil hver dag. Jeg har ikke problemer med å forstå vindpilene, og ikke har jeg hørt om andre som bruker dette mye som sliter heller, men vindstyrken m/sek hjelper mye på forståelsen.
   Jeg savner observasjonene fra fyrene på mobil.

  • Har aldri hatt problem med det selv, men har også tilbrakt mye tid på sjøen. Kan godt tenke meg at mange som bor i større byer har lite forhold til himmelretninger, og da blir vindpilene meningsløse. Synes selv retning og flagg er selvforklarende, selv om det ikke alltid er like lett å huske vindstyrke ifht hvor mange flagg det er. Da er det greit å kunne kikke litt på tallverdiene i tillegg.

   Men som sagt – bor i en vestlandsfjord, og lokalt vær er svært avhengig av vindretning. Skjønner at «flertallet» som bor i Oslo ikke har samme bruk for det, men det må ikke gjøre at varselet blir for dårlig for de som faktisk trenger det. Når jeg tilbringer somrene på sjøen, er vindretning og styrke hovedmotivasjon for å sjekke varselet, og det er faktisk endel som gjør det. Kystvarselet er ofte mer egnet om en er langt til sjøs.

   Leste nettopp en skryteartikkel om hvor mange franske bønder som bruker yr. der var det også referert til gode vindvarsler.

   Så får en kanskje leve med at «flertallet» ikke nytter den parameteren. Eller lage et system der en kan velge bort de parametrene en ikke trenger, og som blir husket av maskinen.

 7. Er meget skeptisk, er veldig fornøyd med hvordan det ser ut i dag. Dettte ser alt for forenklet ut og bruker veldig mye plass til ingenting. Personlig så bruker jeg «skrivebords» versjonen på Windows Phone, zoomer inn slik at jeg får med dagens og de to neste dagene og eventuelt går nedover for å se hva været er akkurat nå.

  For selve ikonene så er jeg meget positiv til alt annet enn «pilene», det er ikke mye pil igjen på de nye. Kunne kanskje hatt en mindre sirkel og at streken som egentlig skal være en del går litt utenfor sirkelen i hver ende. Tror en modernisering av ikoner og siden vil være positiv, men jeg liker alle detaljene som jeg kan få i dag og at jeg kan få oversik over dem med en gang.

  Svar på denne kommentaren

 8. Vær så snill ikke endre time for time-meteogrammet. Jeg ber dere. Det er dette som gjør yr brukervennlig (og populært). Både på nettsiden og på appen: Så mye informasjon (inkl. skylagene), 48 timer, lettfattelig, uten behov for analyse eller tolking, ved bare et blikk. Dere finner ikke bedre design. Grafer kommer neppe til å gå av moten med det første.

  Om det er vindpilene som er problemet, bytt bare disse. Om mulig kunne y-aksene flyttet seg slik at de hele tiden var i bildet. Utover dette gjentar jeg min stille bønn om time for time-meteogrammet.

  Svar på denne kommentaren

  • Harald Hanche-Olsen (svar til Tore)

   Jeg slutter meg til ønsket om å beholde noe som ligner på dagens meteogram. Og spesielt det med y-aksene! Det er mitt største irritasjonsmoment med yr-appen at jeg må scrolle frem og tilbake hele tiden for å kunne lese av temperaturene. Med moderne nettlesere burde det kunne gjøres bedre.

   De nye vindpilene virker fornuftige på meg, inklusive fargevalget. Noen foreslo blått for lite vind, men jeg assosierer «kaldt» med blått, ikke vindstille. Lysegrått for lite vind er bra, jo mindre vind jo lysere. Og helt vindstille kan være som nå, en hvit sirkel med svart rand.

 9. Anders Ekkje Slettebø

  Jeg elsker Yr, og jeg elsker NRKbeta. Takk for alt dere gjør. Det er megapositivt at dere søker innspill på denne måten.

  Alt i alt ser jeg på dette forslaget som en stor forbedring. Ikonene er mer intuitive, og det er et skritt i riktig retning å sette vindstyrken med en konkret måleenhet, ikke bare et uforståelig pilsymbol. Synes kanskje ikke at lilla er en naturlig farge for høye verdier. Rød er foreslått, men er for knyttet til temperatur. Ettersom fargeskalaen er grå, bør den kanskje gå over i sort i stedet for lilla?

  Det jeg mener dere mangler fokus på, er hvorfor brukerne deres sjekker været. Selv om man skulle tro det er nok ikke Ola Nordmann interessert i været. Majoriteten har et konkret spørsmål de ønsker svar på, for eksempel:

  Skal jeg dra på hytta i helgen?
  Skal jeg dra på jakt?
  Hva skal jeg ha på meg når jeg sykler til jobb?
  Hva skal jeg ha på meg på fotballtrening?
  Hva skal jeg pakke med til barnehagen?
  Når bør jeg klippe plenen?
  Når passer det å fly med modellfly?

  Alle disse spørsmålene krever en viss grad av analysering av værdataene dere presenterer. Først må brukeren forstå symbolene, og deretter tolke dem ut i fra sine konkrete behov.

  Ikke krev av Ola Nordmann har et forhold til 21 mm nedbør, eller 13 m/s vindstyrke. Det som virkelig betyr noe er hva man skal ha på seg, og hvilket transportmiddel man skal benytte.

  Jeg har tro på at dere kan hjelpe brukerne deres i større grad. Hva om man i sin brukerprofil har gitt litt bakgrunnsinformasjon om sin hverdag, og sine helgeaktiviter og hobbyer.

  La oss tenke oss følgende scenario – du driver med modellfly, og sykler til jobben mandag, onsdag og fredag. Du har 10 km vestover til jobb. Kombinerer Yr denne informasjonen med sine værvarsler har man mulighet til å gi anbefalinger av typen:

  «På torsdag bør du klargjøre flyet ditt. Hele lørdag og søndag frem til 13 er det perfekte flyforhold. Prøv deg på en ny manøver da vel!»

  «På mandag kommer klarværet, og du bør kle deg litt ekstra på vei til jobb. Husk hansker og hjelmlue. Gled deg til medvinden på hjemturen. Kanskje du klarer ny rekord.»

  «Snart setter kulda inn. Hvis du ikke allerede har gjort det bør du dra til hytta i helgen og skru av vannet. Frosne rør kan bli en dyr affære.»

  Dette høres kanskje ut som personlig rådgivning, noe som krever mye ressurser. Dette er det jeg mener. Dere vil kunne automatisere slike type anbefalinger til en viss grad. Spill ballene videre til de involverte. Jeg er sikker på at dere klarer å koke i sammen noe lurt.

  Personalisering er en nøkkel til gode brukeropplevelser. Lykke til!

  Svar på denne kommentaren

 10. Jan Inge Larsen

  Nye sider er velkomne, men en av de viktigste grunnene til at jeg benytter Yr er 3 ting:

  -Oversiktlig og lokal:
  Nr.1 er time for time grafen med temp, nedbør, vind er viktig når man planlegger. Denne stablet ovenfor hverandre (i nettleseren) viser også forskjellene mellom flere lokale steder og det er viktig at man ikke bare gir en samling for de største byene. Dette benyttes blant annet til turplanlegging for min del. Skal jeg gå en tur i høyfjellet, en tur til kysten eller noen andre steder.

  -En app for alle steder:
  Gode data overalt hvor man reiser eller planlegger tur.

  -Ikke for glorete:
  Yr har enkel oppbygging med få glorete og store ikoner som liksom skal forklare alt.

  Jeg er litt redd for at nye ikoner får for mange varianter at de mister sin verdi da man må slå opp i forklaring for å finne ut hva de betyr. Enkelte apper har gått i fellen med å lage store ikoner som skal liksom forklare og oppsummere alt. Det medfører at ikonene blir hovedsaken og gjerne slik som et norgeskart, lite detaljrikt. Med store ikoner som tar stor plass og har en tendens til at de blir så generelle at de kan tolkes både som fint vær og dårlig vær.
  Jeg savner en enda lengre prognose, kanskje 15 dager. Men jeg ser utfordringen i hvordan man enda bedre enn i dag skal vise om hva som er sikker og usikkert. Dagens fargekoding er et hint, men kommer for dårlig frem.
  Så anbefaling er å kjøre noen betasider hvor dere tester ut forskjellige ideer og utvikler dem derfra.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Jan Inge Larsen)

   Fine innspel!

   Dersom vi får til ei tidsline som går «uendeleg» fram i tid, vil du på eit tidspunkt bevege deg over i normalar og klimatlogi. Det finst ei grense for når prognosane (varsla) ikkje har høgare verdi enn normalane (korleis vêret vanlegvis er), og i dag går denne grensa ein stad mellom 7 og 15 dagar (veldig avhengig av kven du spør). Vi vurderer å berre hoppe over til normalar og klimatologi på eit eller anna tidspunkt etter langtidsvarselet, fordi vi tenkjer – som deg – at dette har verdi for folk!

 11. Støtter oppfordringene ang forbedringer for hav og kyst varsel på mobilen, gjerne med muligheter for å trykke rett på skjermen hvor man vil ha varsel fra. Sammen med flo og fjære for forskjellige steder vil dette være flott når man planlegger hvilke fiskefelt man vil fiske på. Slik det er idag får jeg dette opp på mobilen, men må fortsatt huske de lengde/breddegradene jeg ønsker varsel for.
  Har tilgang til alle disse dataene på OLEX ombord i båten, hvor blant annet flo og fjære for geografiske områder i nærheten er oppdatert. Muligheten for å «skille» land og vann, evt kunne velge hvilke varsler man vil vise i ett skjermbilde, eller en slags favoritter bokmerke ville vært drømmen for oss som jobber til sjøs.

  Men vil samtidig gi ros for imponerende korrekt varsel i kyst og fjord strøkene i øst-finnmark som nok er et vanskelig område å foreta korrekte beregninger.

  Svar på denne kommentaren

 12. Bare få med hav og kyst delen på en ordentlig måte!!!
  Er jo umulig å få seilværet på en standsmessig måte med dagens app.
  Må inn på websidene med PC for å få dem med.
  Stå på!

  Svar på denne kommentaren

 13. Jeg synes opplegget som er i dag er meget bra. Jeg liker pilene, de nye liker jeg mindre. Det bør også framgå i tekst South East, South West, North, North West osv for vind.

  Fargevarsling for vind vil være bra.

  Den animerte grafen time for time liker jeg veldig godt. Den må dere ikke fjerne.

  Jeg bruker gjerne appen på mobilen, den er enklest og raskest å finne fram til.

  Dere bør få med spesielle menyer for skredvarsling, stormvarsel, farlige temperaturer, svært nedbør osv som blir funnet via brukerens gps / satellitt på mobilen.

  Dere må også tenke på at ikke alle ser like godt, og da er de små pilene på de runde prikkene kanskje ikke veldig gode?

  Svar på denne kommentaren

  • Jan Inge Larsen (svar til Annelie)

   Skredvarsling var en god ide og få inn i appen. Kom på at nordlysvarselet var av interesse også så kunne dere konkurrere med storm på det også..

 14. Nils Myklebust

  Kart – med lavtrykk og høytrykk.
  Som gamle oversiktskart over hele nordatlanteren dere vist på TV, men sjelden viser nå.
  Dere bommer en del på værmeldingen.
  Vet vi hvor lavtrykkene ligger og hvor det er høytrykk kan vi med et øyekast lage oss værmelding. I hvert fall når dere også sier noe om forventet bevegelse.
  Vi kan også se f.eks.: Ja det har ikke begynt a regne enda, selv om værmeldingen sa det.men det er bare fordi lavtrykket bevegde seg litt saktere en meteorologene trodde. Regnet kommer snart.
  Og vi so seiler, og også arrangerer konkurranser ser at dere ofte ikke en gang er i nærheten med vindstyrken. (I dag f.eks. ved Sarbuvollen er det for oss stor forskjell på 2 m/s som dere meldte og 0 som det faktisk var. Det ble ingen regattaseiling.)
  Mer overordnet informasjon som er lett å se ville hjelpe oss mye.
  Desverre får jeg ikke set kartet i appen. På min gamle iPad krasjet den med en gang jeg zoomer. Kart bare over litt av sydnorge er for meg uinteressant.
  Kart på web på telefonen er bare dekket av en uendelig liste over ting som kan vises i kartet. Selve kartet greier jeg ikke å få frem.
  På PC er kartet alt for komplisert å bruke og ser ut til å være laget utfra hva meteorologer liker.
  Se på gmle TV kart. Store kromme nedbørsområder. En strek for varm og kaldfronter. Bare ideer som må utvikles.

  Svar på denne kommentaren

  • Nils Myklebust (svar til Nils Myklebust)

   Litt mer om kartene.
   Ser på værkart på weben. Utsnittet «Nordeuropa» er kanskje interessant for dem som vil vise sol o.l. på et kart. Noen liker sikkert det.
   For oss som vil se lavtrykkene må vi jo til verden. For Norge burde det være et default kart som vestover gikk til sydspissen av Grønland, sydover til Gibraltar, nordover til nord for Norkapp og østover akkurat slik at hele Norge blir med.
   Viser vi i dag trykk og lar animasjonen gå til den starter på nytt blir det «fint». Da tegner den oppå eksisterende trykklinjer. Blir «vanskelig» 🙂
   Jeg og andre som vet litt om trykk forstår og kan bruke dette kartet, men dere kunne forenklet mye.
   Behovet for det ser vi klart i dag. I morgen melder dere på vanlig værmelding fra kl 15 til 16 et vindskift fra 2 m/s syd/sydøst til 5 m/s nordøst. Her kunne vi fått fine ettermiddagstimer med seiling. Men litt merkelig. Ser vi på trykkartet med animasjon ser vi at dette neppe kan ha noen høy sannsynlighet ved seg!
   Tilsvarende sannsynlighet i værmeldingen finner man ofte via gode værkart over store nok områder med akkurat den riktige informasjonen og animasjon som virker skikkelig!
   Håper veldig på at vi får det.

  • Jon Tingvold (svar til Nils Myklebust)

   Jeg har også savnet de gamle kartene. Jeg tror det har noe med at jeg føler jeg har langt mer kontroll når jeg kan se hvor skyene og værfrontene er hen.

   Dessuten er det ganske lærerikt med kart, for man forstår mye bedre hvorfor været blir som det blir.

 15. Ikke skift hoved designen, behold det blåe og de normale vær bildene/ikonene. De eksemplene jeg så her syns jeg er å gå helt fra konseptet deres… for brukerne blir det en drastisk overgang..

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Paul Norheim)

   Hei! Kan du seie litt meir om kva du tenkjer at er for brå overgang og kvifor dette er eit problem? Det er nyttig for oss med slike innspel!

 16. Hei.

  Først vil jeg si at dere kommer med veldig mange gode ideer her, og sidene vil ha godt utbytte av å få nytt design.

  Så vil jeg bare få lufte en bekymring jeg har. Dere nevner at disse nye vindsymbolene skal bli lettere enn pilene. Ja, når det gjelder vindstyrke så er de blitt det, men dette er gått sterkt på bekostning av retningen. Før var det veldig lett å se hvilken retning dere meldte at det skulle spås, og om man satt seg litt inn idet, også veldig lett å se styrken.

  Nå er jeg ikke designer, men ser for meg at det kanskje kunne vært løst på en bedre måte enn det forslaget som ligger her.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til henriko)

   Kom gjerne med nokre framlegg! Alle tankar vil hjelpe oss.

   Som ein kuriositet: Sist vi spurde folk (i Bergen, Oslo og Tromsø) om vind var det ein stor andel (eg trur ca 20%) som meinte at nordavind kom sørfrå. Ein annan stor andel trudde også at vindpilane indikerte kvar vinden kom frå, altså motsett av kva vi har tenkt.

  • …og derr ble jeg litt forvirret. Eller nervøs? Du skriver » Ein annan stor andel trudde også at vindpilane indikerte kvar vinden kom frå, altså motsett av kva vi har tenkt.»

   Nordavind kommer nordfra. En pil som peker skrått ned fra venstre mot høyre angir nord-vestlig vind (NW). Den indikerer at vinden kommer fra NW! Dere har vel ikke planlagt å snu opp-ned på en slik grunnleggende ting ? (fordi noen ikke bryr seg nok om vind til å lære seg begrepene..?).

   Ellers slutter jeg fullt og helt opp om alle bønnene her om å IKKE endre/avskaffe den flotte time-for-time-grafen! Dersom det er pil-symbolikken («hakene») som er vanskelig å forstå, så kan akkurat den delen styrkes med vindstyrke i m/s og fargekoding slik dere foreslår

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til EinarH)

   He he. Ja, eg var kanskje ikkje på mitt mest tydelege…

   Dette er lett bris frå sør (mange trudde at dette var eit symbol for nordavind, altså det motsette).

   Dette er liten kuling frå nord, altså nordavind.

 17. Ofte er det ikke åpenbart hva som er nord (uten å sjekke et kart eller et kompass). Kanskje det er nyttig å vite om vinden kommer fra sjøen eller innlandet? Og kanskje det går an å gjøre noe med kompasset hvis det er tilgjengelit gjennom et eller annet HTML5-API?

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Jostein)

   Oi… Dét blir heftig jobb med å definere kva som er kva 🙂

   Eg veit ikkje kvar du bur, men dersom du er i Oslo: Om du står på Bygdøy (halvøy i Oslofjorden) og det kjem vind frå vest, er dette pålandsvind eller ikkje?

   Det er ein veldig god idé, men eg ser ikkje heilt for meg korleis vi skal løyse det i praksis.

 18. Morten Fyhn Amundsen

  Jeg vil veldig gjerne at man kan definere en standard plassering som overstyrer hva gps-en finner ut av. Det virker så fjollete at mesteparten av skjermen surrer og venter på at gps-en finner ut at jeg er ved Gløshaugen Nord, når Trondheim alt har rukket å laste seg inn i listen under.

  Svar på denne kommentaren

 19. Først noen kommentarer om designskissene:
  Dette ser ekstremt bra ut! At det rent visuelt er veldig pent er én ting, men det jeg synes gjør det så bra er at det er enkelt å få et overblikk over både nedbør, skydekke, temperatur og vind uten å bruke en eneste ekstra kalori på å tolke informasjonen. Det er dette som gjør dagens time-for-time-varsel helt uslåelig.
  Det eneste jeg egentlig savnet ved skissene var en bedre visuell indikasjon på tid på døgnet, slik dagens time-for-time-varsel gir ved hjelp av skillelinjene mellom dager og det faktum at temperaturene gjerne følger solas høyde.

  Så litt om appen:
  Jeg har brukt Android-appen deres en stund, men er ikke spesielt fornøyd med et eneste aspekt ved den. De største problemene er tregheten, og den litt halvveis gjennomførte porteringen fra iOS. Mangelen på kontroll med historikken på søkte steder og fraværet av bl.a. radarbilder (som forsåvidt hadde fortjent en visuell oppdatering som matcher det øvrige designet til den neste mobilappen) er også frustrerende.
  Til den neste Android-versjonen skulle jeg gjerne sett:
  – Oppbygging som følger Android design patterns
  – Et design som ligner det dere har skissert
  – Samling av varsel på samme tidslinje, slik dere nevner at dere ønsker
  – Radarbilder (i penere design) med støtte for animasjon
  – Mulighet for varsel av spesielt vær, eller etter egne kriterier (varsel av godt helgevær på hytta hadde for eksempel vært herlig)

  Helt til slutt, vil det nye designet kun brukes på mobilsidene og i mobilappene? Hva med den vanlige nettutgaven?

  Svar på denne kommentaren

 20. Hvis dere skal fortsette å ha 3-4 forskjellige værvisninger skulle jeg gjerne sett at Yr.no husket hvilken værvisning jeg brukte sist. Hvis man foretrekker noe annet enn standardvisningen blir det ganske mange unødvendige ekstra klikk når man hver eneste gang man skal sjekke været også må endre værvisning.

  Svar på denne kommentaren

 21. Benytter anledning til å gjøre dere oppmerksomme på en mer avansert vær-radar enn den som er tilgjengelig på yr.no: http://www.kickstarter.com/projects/jackadam/dark-sky-hyperlocal-weather-prediction-and-visuali

  Kort fortalt laster de ned rådata fra National Weather Service og gir en veldig detaljert korttidsvarsel på en visuelt vakker måte. Produktet er ferdig utviklet, og de er veldig åpne om hvordan teknologien virker: http://journal.darkskyapp.com/.

  Jeg har vært i kontakt med både dem og med yr for å høre om man kunne få til å utvide dekning til å også gjelde norge. Kanskje noe for dere å skrive en artikkel om?

  Svar på denne kommentaren

 22. Hei, flott at dere inviterer til innspill. Forøvrig veldig mange bra innspill ovenfor. Likte veldig bra tankene knyttet til brukeropplevelser. Er selv aktiv bruker av sjøen og benytter time for time varselet på web mye med tanke på seiltaktikk ifm med regattaer. En ide på god pilot for god brukeropplevelse kunne vært for en bruker å lagre sin posisjon(evt valgt posisjon) og tidspunkt som ville være av interesse. F.eks favorittsted: Søndre Oscarsborg(Drøbak), time of interest: onsdag kl 18. Om appen da for denne posisjon kunne gitt time for time grafer som viste vind, strøm, trykktendens.. og %vis usikkerhet knyttet til prognosen hadde vært helt fantastisk.. Med mulighet for animasjon av vind/regn/strøm for samme lokasjon noen timer … Yes. Sist men ikke minst lagre denne konfigen som brukerens prefererte side(flere? )

  Vindpilene.: kompass med n,s,e,w og kanskje ne, se, nw,sw i senter, samt en pil som viser true vind- retning og tykkelse, med haker, gjør at dette forblir også en proff melding og ikke en mikke mus ikon forenkling. For mye forenkling = Fordumming.

  Hvorfor ikke la det være opp til bruker å velge simplified eller professional icons? Hvem ser nøye på detaljene på vindretning? Jo de som benytter seg av retningen eller er utsatt for den..

  Visste dere at yr.no anbefales av flere båt utleie selskaper i Kroatia som værside å bruke til sjøs? Hvorfor ? Fordi websidene er funksjonelt sterke og gode. 🙂 🙂 Lykke til!

  Svar på denne kommentaren

 23. Kristian Aamodt

  Jeg kunne tenke meg muligheten å velge mellom 2-3 profiler i appen: kompakt, vanlig og design.

  Kompakt: Kun tekst. Mest mulig informasjon på en gang. Raskt å åpne og lite databruk. Nyttig på reise.

  Vanlig: Den vanlige varianten med tekst og farger og noe grafikk.

  Kanskje også en design-variant: Hente bilder fra flickr.com som for det aktuelle stedet og værforholdet. Mindre informasjon som er penere fremstilt. (tilsv. Yahoo Weather)

  @kraamodt

  Svar på denne kommentaren

 24. Olav Alexander Mjelde

  Hei, det flate designet gjør seg.
  Men fargevalgene på temperatur trenger muligens en ny vurdering?

  Komforttemperaturen bør vel være grønn, så det bør vel være en gradvis overgang fra rødt (veldig varmt) over i oransj (varmt) til grønn (komfort), så videre til blå (kaldt). Jeg tenker gradient overgang, men ikke gradienter på selve symbolet.. (tenker ikke stygt IOS7 tema her).

  Dagens skisse/prototype har jo hvitt ikon for kaldt, men dette er jo usynlig (går i ett med bakgrunnen). Derfor forsvinner ikonet og jeg tror noen kan tenke dette er en «feil». (uregelmessighet). Ellers ser de meste bra ut. Jeg tenkte at det var jo unødvendig med den overste grå linjen, men det skal kanskje være nettleserens adresselinje?

  Husk å tenke på:
  IOS7: Her er det ikke back-knapp på enheten, men back-knapperad nederst i nettleser.
  Android: Back-knapp på enhetene, enten på skjerm (bunn) eller på selve tlf (fysisk), samt man har som regel en adresselinje på toppen som «skrolles vekk» (når man skroller ned).

  Man må altså gjøre noen tanker rundt interaksjonsdesignet.

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Olav Alexander Mjelde)

   Temperatur har «alltid» gått frå blått (kaldt) til raudt (varmt).
   Den grøne fargen har tradisjonelt vore reservert for nedbør (!).

   Vi har introdusert gult og ein slags turkis som mellomfargar no, og eg klarar ikkje heilt sjå for meg korleis vi skal stappe grønt inn i den skalaen. Tenker du at blått – grønt – gult – raudt er ein «naturleg» fargeskala? Kva er komforttemperatur? Innspelet ditt er spanande, eg treng berre litt hjelp til å forstå det 🙂

 25. Thomas Nygreen

  Veldig godt utgangspunkt! Supert at dere får inn meteogrammet i mobilsidene.

  Det jeg savner mest på dagens mobilsider er radaranimasjonen. Den fungerer nemlig ikke på min android, men står stille på første bilde i gif-en. Kanskje det går an å få til dette med noe som funker bedre enn gif?

  Som Erik Vesteraas var inne på er ikke den skisserte layouten særlig plasseffektiv. Fra mitt perspektiv går 2/5 av den tilgjengelige skjermplassen med til overskrifter og menyelementer. Det bør kunne halveres. Datoen trenger ikke å deles over tre linjer. «I dag, 7. august 2013» får faktisk plass på én linje, og «fra 11:00» er bare gjentakelse av klokkeslettet som står en cm lenger ned. Dermed har dere frigjort plass til en ny rad i tabellen. Som bringer meg til neste innspill:

  Med horisontal scrolling vil man i stående format ha mulighet til mer informasjon per time og man må vri telefonen for å få oversikt over flere timer, mens med vertikal scrolling får man med en gang oversikt, og kan vri telefonen om man vi ha plass til flere detaljer.

  Jeg er overbevist om at dere får mer ut av skjermplassen med vertikal scrolling. Det er begrensa hvor mye informasjon som må vises per time, men en stor fordel å få oversikt over mye av dagen i ett skjermbilde.

  Har prøvd meg på en liten modifisering av skissene deres for å vise et vertikalt alternativ: http://ubuntuone.com/0Uv7oKeBVpNIAumuKMoVTx

  Svar på denne kommentaren

 26. Martin Berglund

  Hei, Erik!

  Så gøy å se yr dele arbeidet med nettsidene sine her på NRKbeta igjen. Jeg husker godt hvor nyttig og lærerikt det var å få innspill fra publikum når vi jobbet med redesignet for noen år siden.

  I bildet på toppen av artikkelen er det noen lenker under stedsnavnet. For enheter med berøringsskjerm virker lenkeflatene litt små.

  Mobilen som er avbildet i skissene representerer en rekke moderne og svært imponerende små datamaskiner. Hvordan fordeler trafikken seg på ulike mobiler, og hvor gamle enheter besøker m.yr.no i dag?

  Luft og plass
  For meg virker skissene litt løse og luftige. Kanskje mer enn nødvendig? I appen og på dagens mobilsider har yr klart å presentere mer informasjon på mye mindre areal enn det de nye skissene viser. Kan du si noe om hvorfor dere har valgt å bruke plassen slik?

  Scrolling
  Den horisontale løsningen er annerledes og litt uvant. Jeg er spent på hvordan det vil fungere. Skal det gå an å scrolle både X (tid) og Y (detaljer) aksen på en og samme side?

  Brad Frost har en fin artikkel om ulike former for scrolling på mobil. http://bradfrostweb.com/blog/post/page-height-scrolling-and-responsive-web-design/

  Sirkler
  I skissene er det veldig mye bruk av sirkler og halvsirkler i ulike størrelser og fargenyanser. Jeg synes det er litt tungt å skille mellom temperatur, nedbør og vind når alt blir presentert på den måten.

  Ikoner
  Jeg synes de nye værsymbolene virker litt kalde, skarpe og strenge. De gamle værsymbolene har på en måte et mykere, varmere og mer vennlig preg. Det er vanskelig å forklare hvorfor det oppleves sånn, men jeg håper dere finner en løsning som vil passe godt med resten av designet.

  Supert at dere deler prosessen her på NRKbeta. Lykke til videre!

  Svar på denne kommentaren

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Martin Berglund)

   Hei!

   Du har gode innspel – som vanleg! Eg svarar berre på eit utval av dei, resten tek vi med oss vidare inn i evalueringa etter brukartesting utover hausten.

   Bruk av sidene i dag: Det er nesten ikkje «gamle» telefonar att i statistikken, i alle fall ikkje blant norske brukarar. I utlandet er biletet litt meir fragmentert framleis.
   Den samla statistikken (både norske og utanlandske) er:

   • 49 % iOS
   • 43 % Android
   • 3% RIM
   • 2% Java
   • 1% Windows Phone
   • Alt anna er under 1%

   Blant nordmenn er iOS mykje høgare, Android litt lågare.

   Alexander har planlagt ein meir kompakt versjon òg som vi ikkje har laga skisser på enno. Sidene skal hugse kva slags visning du var på sist, og ta deg direkte til den visninga du likar best.

   Fine innspel om symbola!

  • Mathias Waanea (svar til Erik Bolstad)

   Bare en liten kommentar til at Windows Phone-brukere er så lite representert:

   Dette kan ha noe med at, rent generelt, Windows Phone brukere har ikke fått noen skikkelige NRK-apper. Nyhetsappen er jo bare en snarvei til nettsiden. Siden Windows Phone brukere, som faktisk er flere enn de fleste tror finnes i Norge, også betaler lisens, er vel det litt rart at de ‘skal betale for iOS og Android-appene’ og ikke få en selv.

   Det er gjort det veldig lett å kode apper til Windows Phone, med mange forskjellige valg over hvilke kodespråk man vil bruke bla. HTML5. Det er også lett å gjøre en Windows Phone 8-app til en Windows 8 app, vica verca.

   Derfor forstår ikke jeg hvorfor ikke Windows Phone brukere ikke også skal få litt, for alle skal vel få?

  • Erik Bolstad (NRK) (svar til Mathias Waanea)

   Dette har ikkje med appane å gjere – det er surfestatistikk for bruk av nettsidene til yr.no.

   Windows Phone ligg på same låge nivå på alle andre statistikkar eg har sett (finn.no har òg 1% Windows Phone i loggane sine, nrk.no har det same og vg.no ligg visstnok òg på same nivå).

   Eg veit ikkje kor mange Windows Phone som faktisk har blitt seld i Noreg, men lurar på om vi ser det same med Windows Phone som vi har sett tidlegare med Android: At dei som har Android (og kanskje Windows Phone?) rett og slett surfar mykje, mykje mindre enn iOS-folka.

   Vi skreiv ein artikkel for eitt år sidan Androidbrukerne er flere, men surfer mindre. Hvorfor?, der det er mange gode innspel i kommentarfeltet.

 27. Syns de nye ikonene og designet gikk seg inn etter ca 5 sekunders tenkepause, det er et godt tegn!

  Ellers er dette litt utenfor det dere spør om , iom dere snakker om nettsiden og ikke appen, men det hadde vært fantastisk å få skreddersydde varsler når det er fare for frost, snø, storm og ekstreme temperaturforskjeller feks.

  Svar på denne kommentaren

 28. Hei,
  Bra tjeneste. Det jeg skulle ønsket meg, er å få e-post eller varsel i appen på telefonen når det er muligheter for minusgrader ila. natta. (Kjører motorsykkel.) Når det er meldt > 12 m/s til helga, eller spesifikk ukedag. (Windsurfing) Når det er meldt over 30 cm. nysnø på fjellet (ski). Etc.
  Har ikke sett at det finnes slike meldingssystem hos dere. Man får beskjed når det er meldt orkan ved Stadt på forsiden til yr.no, men mer lokale varsler hadde jeg satt pris på.
  Morten.

  Svar på denne kommentaren

 29. Nils Myklebust

  Det har vært en del snakk om vindpiler her.
  De nye – runding med tall i (m/s) + en pil for retning – kan kanskje fungere i lister selv om de ser litt rare ut.
  Men det går over hodet ikke i et kart!
  Det er kanskje derfra ideen til de gamle kom – at de skulle fungere i et kart med masse vindpiler med styrke angitt.
  Litt tenkning langs de linjer ville nok være av det gode.
  Kanskje dere kunne komme opp med en ide som ville virke både i en liste og på et kart.
  Kanske en pil med et tall på kunne gå? Sirkelen er jo det ødeleggende.

  Svar på denne kommentaren

 30. Jeg er ofte opptatt av å sammenligne vær på forskjellige steder – og bruke værmelding til å vurdere hvor jeg skal dra for å gjøre ulike utendørsaktiviteter (det kan være lokalt de neste timene eller om jeg skal dra til Geilo eller Lærdal i helgen). I dag må jeg klikke mye frem og tilbake og sammenligne værmeldinger for forskjellige steder, se på simuleringer av regn/skyer på storm.no, se på webkamera, lese/tolke tekstvarselet osv. for å få et mest mulig nøyaktig bilde. Når dere tenker ny yr.no hadde det vært spennende om dere kunne hatt momentet med sammenligning av vær på ulike steder med dere. Det jeg hadde hatt lyst til er å sette en radius på X kilometer, sette et fremtidig tidspunkt (f.eks. 8 timer, 2 dager el.l.), og så få opp hvor det er størst sjanse for finvær/snø osv.

  Svar på denne kommentaren

  • Sigbjørn Trageton (svar til Jan)

   Hei!
   Takk for innspill! Vi har faktisk tenkt på denne muligheten og har den i loopen for mulig funksjonalitet.

 31. Åsmund Voll Tesdal

  To tanker:

  – Tror Jan over her er inne på noe med å ha en mulighet til å sammenligne vær. En funksjon jeg tror kunne vært ganske hendig er om man raskt kan angi «Jeg skal reise til [sted] i n dager» og så for eksempel få opp et sammendrag av forskjellene mellom forventet vær der man skal til og vær hjemme de siste dagene, i tillegg til varsel for riktig tidsperiode for stedet du skal til. (F.eks timevarsel om du skal på helgetur og langtidsvarsel om du blir borte i to uker.)

  – Nå bruker jeg i dag nesten utelukkende time for time-varselet i appen på android, så mulig dette finnes allerede, men: Hva med soloppgang/nedgang/posisjon? Er kanskje litt smalt(?) men for meg hadde det vært kjekt å kunne se retning og høyde på solen sammen med været ellers for en gitt tid/sted. Eventuelt bare retning og tid for sol opp/ned for en gitt dag.

  Svar på denne kommentaren

 32. Hei, synes de nye ikonene var veldig fine. Moderne, freshe og tydelige. Regner med de ikke er tillatt å bruke i vær appen min som presenterer vær fra yr.no? Om jeg fikk lov å bruke de, kunne jeg jo gitt dere feedback på hvordan brukerene mottok de…

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.