nrk.no

Annleis Dagsrevy-reportasje

Kategorier: Journalistikk, NRK & TV


Tysdag 18. juni hadde vi ei litt uvanleg toppsak i Dagsrevyen. Kva meiner de om formatet?

Sjå reportasjen som gjekk i Dagsrevyen her (Langversjon av videoen)

Tradisjonelle tv-saker består av levande bilete, kommentar og intervjuobjekt oppstilt framfor kamera. Dei er som regel laga etter ein spesiell modell som alle lærer på journalisthøgskulen, men skal vi fornye oss, må vi også vere tøffe nok til å leike litt med formatet.

Utrygge Oslo

Tysdag sendte vi ei sak utan kommentar, med blanding av stillbilete og levande bilete, og med intervjuobjekt som ikkje er oppstilt framfor kamera. Det er første gong i historia vi sender ei slik sak på Dagsrevyen.

Foto Simon Solheim/NRK

Internett-desken i nyheitsavdelinga har den siste veka gjort mykje journalistikk på Utrygge Oslo – det er gjort ei omfattande undersøking på kor folk føler seg mest utrygge i hovudstaden. Dagsrevyen valte å køyre ein pakke på dette i toppen av Dagsrevyen tysdag 18. juni.

Foto Simon Solheim/NRK

Politiet minutt for minutt

Eg fulgte politiet i Oslo på jobb i landets paradegate, Karl Johan. Eg var med både dag, kveld og natt – for å vise korleis gata endrar seg gjennom døgnet. Vi ville vise korleis Karl Johan går frå paradegate til slagmark på få timar. Prosjektet er gjort med en Canon 5D Mark II.

Foto Simon Solheim/NRK

Skal vi gjere meir av dette i Dagsrevyen, eller passar dette formatet kun til nett? Vi vil gjerne ha innspel og tilbakemeldingar.

Oppdatering: Vi har allereie fått tilbakemeldingar i sosiale medium. Nokre skriv «Du, dette var bra», medan andre meiner at vi har brukt «virkemidler fra TVNorge-serier om amerikanske politifolk. Laget for å trigge følelser, ikke for å opplyse. Lav nyhetsverdi.» Og: «Tendensiøst vrøvl. Har dere ingen journalistiske stadarder?» eller «Video/foto/lyd er mikset på en fet måte».

Foto Simon Solheim/NRK

25 kommentarer

 1. Førsteinntrykk: Jeg likte det jeg så, og synes det passer like godt i Dagsrevyen som på nett. Godt jobba! 🙂

  Så gjerne mer av dette for min del, men bruk virkemidler som dette med ettertanke slik at det ikke blir virkemidlene som blir saken.

  Synes det fungerer godt for å markere at dette er en feature-sak. Jeg oppfattet/tolket med andre ord dette som noe mer dramatisert enn en tradisjonell nyhetssak, selv om jeg egentlig vet at det ikke nødvendigvis er tilfellet. Det handler om at de vante rammene endres og oppmerksomheten flyttes litt fra innholdet og over til stil/sjanger.

  Svar på denne kommentaren

  • Simon Solheim (NRK) (svar til Kyrre)

   Hei Kyrre, og takk for tilbakemelding.

   Kult at du synst det var bra. Vi skal sjølvsagt bruke slike verkemiddel med ettertanke. Formatet passar ikkje til alle typer saker.

   Vi ønskjer å eksperimentere meir. Kom gjerne med innspel på kva som kan fungere 🙂

  • Jeg tenker at så lenge dere er obs på styrken i ulike virkemidler så står dere egentlig ganske fritt. Det blir med andre ord de samme vurderingene som ved en hver feature-sak slik jeg ser det. Det handler vel så mye om hvor i sendingen saken plasseres og hvordan den introduseres, som det har med hvilke virkemidler som benyttes.

   Ang. bruken av stillbilder helt konkret (siden du spør, og siden jeg er en foto-nerd):
   Stillbilder flytter mye oppmerksomhet over på detaljer i bildet og jeg blir dermed langt mer opptatt av selve bildet enn jeg blir ved levende bilder. Dette kommer trolig mest av stillbildets egenart som medium, men noe av dette kommer også av at dette hittil mest har blitt brukt når video mangler, eller når levende bilder kan bli litt for voldsomt – som ved krigsreportasjer eller dokumentarer fra store ulykker. Jeg synes dere tok brodden av dette på en god måte ved å starte med «Russ i solnedgang» og over til en hyggelig samtale mellom politiet og en uteligger som intro til første stillbilde. Det fungerte også godt på grunn av at politimannen har en stemme som egner seg godt til å starte «historiefortellingen», den er en trygg og behagelig å høre på.

   Men, igjen: Jeg håper jeg ser mer av dette 🙂

 2. Fuck! Eg hadde skrive ein lengre kommentar/tilbakemelding, og så oppdaterte eg sida ved ein feil. Kort oppsummert: utruleg bra jobba (alle aspekt). Gode produkt passar overalt!

  Eit spørsmål dog: vart det diskutert om 5-minuttaren skulle gå i Laurdagsrevyen heller? Eller var det for mange dagar unna? Eventuelt ein litt kortare versjon (tre minutt kanskje) i same sending, men seinare i sendinga? Fordi 5-minuttaren er veldig bra, og kanskje å føretrekke føre den korte versjonen.

  Svar på denne kommentaren

  • Simon Solheim (NRK) (svar til Raymond)

   Takk for det Raymond. Hyggeleg tilbakemelding.

   Lengder på saker blir alltid diskutert og vurdert nøye. Sendinga skal komponerast riktig, og det er mange hensyn å ta. I dette tilfellet vurderte vi å sende ein kortare versjon på Dagsrevyen, og ha ein lengre på nett. Standardlengden på saker i Dagsrevyen ligg på ca. 1 minutt og 30 sekund.

   Heile toppakken i Dagsrevyen denne dagen var på ca. seks minutt.

  • Simon Solheim (NRK) (svar til Raymond)

   Eg nytta 24-70mm 2.8, fast 50mm 1.4 og 70-200mm 2.8. Hadde ein RØDE-mikrofon på kameraet, og så brukte eg eksternt opptaksutstyr i tillegg. Lydopptakar frå Edirol, og myggsett frå Sony.

 3. Sturle Sunde

  Kan de ikkje gå attende til den gamle sendetida til Dagsrevyen, slik vi med små ungar får sjå slike reportasjer? Klokka 19 er vi opptekne med legging av ungar. Klokka 19:30 hadde passa mykje betre. Hadde kanskje gått glipp av nokre overskrifter av og til, men dei kjem attende seinare på kvelden. Fyll inn mellomtida med eit skikkeleg ungdomsprogram.

  Svar på denne kommentaren

  • Simon Solheim (NRK) (svar til Sturle Sunde)

   Eg har ikkje høyrt noko om flytting på Dagsrevyen 19. Så det vil nok ikkje skje med det første. Men som Christian seier; du kan sjå alt NRK-innhald gratis i vårt nett-tv.

 4. Har bare sett Dagsrevy-versjonen. Mitt førsteinntrykk er at dette blir en type presentasjon som i for stor grad spiller på emosjonelle virkemidler. Hele saken er bygd opp rundt hva folk føler, og med presentasjon ender man opp med å forsterke disse følelsene.

  Som det kommenteres senere i saken er det nettopp media som i stor grad former mange folks opplevelse av trygghet i hovedstaden, da bør dere være deres ansvar bevisst, og lage en presentasjon som hjelper seerne med å sitte igjen med et inntrykk av realiteten.

  Slik det står nå er det langt på vei NRK som lager nyheten. Jeg vil tro at om dere gjennomfører en ny undersøkelse de nærmeste ukene vil enda flere svare at de føler seg utrygge, uten at trusselnivået på noen måte er endret. Anekdoter bør følge fakta, ikke omvendt.

  Når det er sagt, så er ikke nødvendigvis formatet galt i seg selv, det blir bare feil når det blir brukt i en nyhetssak hvor dere selv i så stor grad fremstår som en aktør, og hvor saken gis validetet nettopp gjennom formen.

  Svar på denne kommentaren

 5. I slike reportasjer er de viktig av personene snakker tydelig, vi har ingen mulighet til å lese på leppene hvis det er noe vi ikke forstår. Jeg så heller ikke noe mulighet til å få tekst på tv.nrk.no. Eller så er det veldig bra.

  Svar på denne kommentaren

 6. Jan Ingvoldstad

  Jeg synes denne typen reportasjer i en nyhetssending er problematiske.

  Denne reportasjen mangler budskap, det er ingen nyhetsformidling i den, den inneholder bare en serie med bruddstykker.

  Det hadde vært en okay måte å sette opp en katastrofefilm på, eller et dokudrama om f.eks. politiets arbeid i Oslo.

  Men dette har ingenting med nyheter eller nyhetsformidling å gjøre, beklager.

  Svar på denne kommentaren

 7. Dette er spenndene måte å lage reportasje på. En får oppmerksomhet på innslaget rundt saken. I dette tilfelle får en folk til å fortelle blandet med lyd og bilder mer enn som et vanlig nyhetsinnslag på Dagsrevyen innholder på 1 min 30sek. Hvorfor skal det alltid drukne i kommentarer fra reporter? En ting som er helt sikkert at det krever at intervjuobjekt og VJ gjør en grundig jobb med å få gode synker de som skal fortelle.

  Det som hadde hvert gøy å sett var det samme formatet på innslaget på en annen sak. Og om det hadde funket. Håper jeg kan få se det også slik at en kan sammenligne de.

  Svar på denne kommentaren

  • Simon Solheim (NRK) (svar til Kjell)

   For oss er det viktig med variasjon. Vi vil prøve å eksperimentere meir, og å ta i bruk nye grep for å fortelje historier. Ja, det krev mykje av VJ/foto og intervjuobjekt. Det er også langt meir tidkrevjande å lage saker på denne måten. Det er difor ikkje alltid lett å finne rom for å lage slikt, for vi har ofte veldig dårleg tid i media. Saker skal som regel på lufta samme dag.

   Vi ønskjer å gjøre meir av dette, og leike oss meir med formatet. Fint om du har innspel til saker som kan eigne seg. 🙂

 8. Meget bra!
  God miks mellom «kjente» måter innen foto/video for å lage en spennende reportasje. Problemet er vel at det tar mer tid å produsere denne typen kontra «vanlige» reportasjer. Planlegging, produksjon av stoff, etterarbeid etc..

  Ønsker mer av dette!

  Mvh,
  Steve Nilsen

  Svar på denne kommentaren

  • Simon Solheim (NRK) (svar til Steve)

   Takk for det Steve. 😉 Ja, det er meir tidkrevjande å lage slike saker kontra «vanlege». Vi skal gi deg og andre sjåarar meir av dette. Eg lovar 🙂

 9. Er generelt skeptisk til å lage nyhetssak av at folk «føler» seg mer utrygge i Oslo. Mye av grunnen til dette er nok medienes egen dekning, og denne følelsesladede reportasjen minker ikke akkurat denne frykten.

  Synes det generelt er trist, for Norge har aldri vært tryggere enn nå. I slutten av innslaget på dagsrevyen var det intervju med Yngve Carlson som forklarer at denne ubegrunnede frykten stort sett er medieskapt. Dessverre endrer ikke dette hovedfokuset om at Oslo sentrum blir en «slagmark» på natten.. Som var vinklingen NRK ønsket.

  Dette innslaget er jo bare en av flere innslag og artikler fra NRK om følelsen av utrygghet i Oslo. Hvor vanlige folk får fortelle om sine fornemmelser uten noen form for kritikk fra journalistene. Det er ganske tragisk at selve NRK holder på med dette.

  Som Osloborger er det litt slitsomt med dette negative fokuset når det slett ikke stemmer med virkeligheten.

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.