nrk.no

Starten på slutten for SMS?

Kategori: Mobil


Dagene da SMS og tradisjonell telefoni var den eneste måten man kommuniserte via mobiltelefonen på, er så definitivt over. Mye av kommunikasjonen på telefonen foregår nå via sosiale nettverk og spesialsydde applikasjoner.

Med lanseringen av Apples iOS 5 ble også nordmenn for alvor introdusert for en ny og hittil annerledes måte å tenke mobiltjenester på. Fenomenet iMessage dukket opp på iOS-skjermer i de tusen hjem. Meldingene var blå, i stedet for den tradisjonelt grønne sms-meldingen. Ut over dét var det tilsynelatende ikke noen forskjell for brukerne.

Denne typen meldingstjeneste er forsåvidt ikke noe nytt. BlackBerry har siden 2005 hatt sin BlackBerry Messenger (BBM) som i bunn og grunn er det samme som Apples iMessage. Norge er dog ikke noe typisk «BlackBerry-land», så utbredelsen av denne type tjenester har ikke skutt fart før Apple nå har rullet ut sin variant.

SMS, bare ikke…

iMessage og BBM er i korte trekk meldingssystemer som legger seg utenpå telefonens eksisterende SMS/MMS-klient. Hvis to enheter som utveksler meldinger detekterer at de begge er kompatible til å snakke sammen via iMessage/BBM, så gjør de automatisk det. Forskjellen for brukeren er opplevelsesmessig minimal.

Rent teknisk og økonomisk er det likevel en forskjell. iMessage/BBM bruker nemlig ikke teknologien til SMS og MMS, men sender meldingen over telefonens datatilkobling, noe som gjør at brukeren slipper og betale den prisen teleoperatøren har satt på SMS/MMS.

iMessage på iPad2 over WLan
iMessage på iPad2 over WLAN

En SMS/MMS har stykkpris, mens du ved bruk av iMessage/BBM, kun betaler for den faktisk overførte datamengden. Prisen teleoperatørene tar betalt for SMS/MMS er i så å si alle tilfeller vesentlig høyere enn den prisen du betaler for å overføre tilsvarende datamengde over telefonens datatilkobling. iMessage/BBM fungerer også over trådløse nettverk, og er da «gratis» å bruke. (Noen må selvsagt uansett betale bredbåndsabonnementet 🙂 )

300 ganger dyrer med SMS

Vi kan se på et eksempel fra Norges største teleoperatør. Telenor har i sitt «Komplett M«-abonnement en SMS-pris på 0,49 kroner pr SMS og en datapris på 10 kroner pr Megabyte.

En SMS på 160 tegn tilsvarer 163 bytes med overhead, noe som gjør at prisen på denne når datamengden overføres via telefonens datanett tilsvarer 0,00163 kroner.

Det man betaler for en SMS er dermed ca 300 ganger høyere enn de faktiske kostnadene du ville betalt ved å bruke iMessager, BBM eller lignende tjenester.

(Regnestykket er noe forenklet og ment som en illustrasjon: Abonnementet brukt i eksempelet har også inkluderte SMS og data som ikke er tatt med i regnestykket over. Prisen er også det samme for en SMS som ikke bruker alle de 160 tegnene tilgjengelig. iMessage bruker også noe mer data i overhead enn SMS da den benytter seg av TCP/IP-protokollen.)

Like sikkert og stabilt?

SMS er en etter hvert svært gammel teknologi. Men den fungerer. Den er stabil og er svært solid på levering. SMS ligger rent teknologisk innebygd i GSM-standarden, og benytter seg ikke av datatilkoblingen for å overføre sine data. Dette gjør det til et svært robust system, og det tilhører de definitive sjeldenheter at en SMS ikke kommer fram eller tar svært lang tid fra sender til mottaker.

Eksempel på iMessage som har feilet.
Eksempel på iMessage som har feilet.

iMessage/BBM benytter seg nemlig av datatilknytningen til telefonen, og er dermed mer utsatt for ustabilitet. Mister du datatilkoblingen din, eller ferdes mye inn og ut av områder hvor det ikke er datadekning, og samtidig har kommunikasjon gående med iMessage/BBM, er sjansen for at meldinger forsvinner eller bruker lang tid på å komme fram absolutt tilstede.

Verden er større enn SMS og iMessage/BBM

Nå viser det seg imidlertid at den mobile verden er større enn både Apple, BlackBerry og norske teleoperatører.

Med utbredelsen av smarttelefoner generelt har det vokst fram en skog av alternative applikasjoner man kan kommunisere på via mobilen. Noe er drevet av de store sosiale nettverkene, og da spesielt Facebook, som tidligere i år lanserte sin egen Facebook Messenger for mobil. Applikasjonen er skreddersydd for å kommunisere direkte fra mobil til mobil via Facebooks chat/meldingssystem.

WhatsApp på iPhone
WhatsApp på iPhone

I tillegg finnes applikasjoner som WhatsApp, Viber, Skype og et lass av andre lignende applikasjoner.

Så skulle man kanskje tro at summen av alle disse mulighetene til billigere kommunikasjon gjør at SMS snart må erklærs død?

Teknologinettstedet Techcrunch var svært positive til Apples «nådestøt» mot SMS når teknologien ble innført med iOS5, mens andre teknologivitere ikke er like positive, og mener at å innføre et proprietært og lukket system for kommunikasjon er et gufs fra fortiden.

Til tross for det bruker vel både du og jeg både iMessage, Facebook og en mengde andre applikasjoner i stedet for SMS nå for tiden? Det må da være nok til å knekke SMS en gang for alle?

SMS er på ingen måte død. Ennå.

En prat med de to største mobiloperatørene i Norge, tegner imidlertid et litt annet bilde av situasjonen enn hva de mest teknologifikserte av oss kanskje tror.

Telenor, som er definitivt størst på SMS i Norge, merker en nedgang i folks bruk av SMS, men informasjonssjef Anders Krokan vil på ingen måte være med på at SMS’en ligger på dødsleiet,

Anders Krokan, Informasjonssjef i Telenor. Foto: Telenor
Anders Krokan, Informasjonssjef i Telenor. Foto: Telenor

– I 2009 var det 4,29 milliarder tekstmeldinger i Telenors nett, og i 2010 var nivået på 4,21 milliarder meldinger. I 2011 observerte vi 4,19 milliarder meldinger, som indikerer noe nedgang i forhold til 2009, men likevel et stabilt trafikknivå. Dette er altså all trafikk gjennom våre systemer inkludert tjenesteleverandørene, sier Krokan.

For selv om antall SMS holder seg stabilt, er det ikke nødvendigvis du og jeg som sender dem:

– Det vi observerer er en positiv vekst i trafikk som kommer fra applikasjoner (bedrifter som sender ut SMS). Her har veksten nesten doblet seg fra 2006 på 0,5 milliarder meldinger i året til 0,9 milliarder meldinger i 2011. Dette er hva vi har forventet ut ifra at flere og flere små, mellomstore og store forretninger benytter SMS-tjenestene aktivt. Dette kan for eksempel være SMS om flyavgang, oppfølging av legebesøk eller SMS til boligalarm, fortsetter Telenors informasjonssjef Anders Krokan.

Tallenes tale er med andre ord ganske så klare fra telegiganten.

Brutt ned på hva som genereres av mobiltelefoner og hva som genereres av bedrifter som sender ut SMS via applikasjoner ser de samme tallene slik ut:

Det er altså en nedgang i SMS sendt fra mobiltelefon fra toppåret i 2009 til 2011 på 199 millioner SMS.

Også hos konkurrenten Netcom deles oppfatningen fra storebror, og kommunikasjonsdirektør Øyvind Vederhus bekrefter at også de merker en endring i folks bruksmønster:

Øyvind Vederhus, Kommunikasjonsdirektør Netcom
Øyvind Vederhus, Kommunikasjonsdirektør Netcom

– Smarttelefonen, mobiltilpassede medietjenester og raskere mobilnett har de tre siste årene sammen drevet frem to helt sentrale endringer; en eksplosjon i bruken av mobildata, og radikal endring i bruksmønster fra primært basistjenester (SMS og voice) til internettbaserte tjenester. For å illustrere brukte NetComs kunder i 2008 i snitt 2-3 megabyte data i måneden. Tre år senere bruker en iPhone 4S eller Samsung Galaxy S II-kunde i snitt 500 megabyte i måneden, sier Vederhus.

Økningen i databruken kan forklares gjennom folks valg av nye mobiltelefoner:

– Nå har over 40 prosent av kundene våre en smarttelefon, mens det i 2008 bare fantes iPhone 3G. 9 av 10 telefoner som selges i dag er smarte. Telefonen er konstant aktiv, men brukes minst til ringing. En radikal endring, fortsetter Netcoms kommunikasjonsdirektør Øyvind Vederhus.

Til tross for en økning i databruk blant kundene merker heller ikke Netcom en signifikant nedgang i bruken av SMS,

– Samtidig har verken antall ringeminutter eller SMS gått ned dramatisk. Hver kunde sendte ca 10 færre meldinger per kvartal i 2011 enn i 2010. Det er heller den totale mobilaktiviteten som har skutt til værs. Fastpris og buckets med data, SMS og ringetid dreier også fokuset bort fra enkeltstående bruk til total. I dag selges knapt tradisjonelle abonnementer med en gitt minuttpris og SMS-pris. Du kjøper en pakke – større eller mindre – til en fast pris i måneden, fortsetter Vederhus.

Både Vederhus og Krokan ser at de store teleoperatørene må se seg om etter andre måter å tjene penger på når brukernes adferd endres,

– Vi må alle, ikke minst teleoperatørene, være forberedt på at nye løsninger utfordrer de gamle. Men Telenor tror at SMS-tjenesten er så innarbeidet at den vil være hos oss i lang tid fremover. Det viser seg også at folk gjerne benytter ulike kommunikasjonstjenester til ulike formål. Våre beregninger viser at våre kunders bruk av SMS er nokså stabilt, med noe nedgang det siste året. Trafikkvolumet ser foreløpig ikke ut til å være en utfordring, derimot bundles SMS til forskjellig abonnement og utfordres derfor på pris, noe som vil kunne påvirke SMS-inntektene. I tillegg forventer vi noe nedgang i inntektene som følge av at noe av trafikken vil gå via alternative løsninger, som iMessage, sier informasjonssjef Krokan hos Telenor.

– Mobiloperatørene er lysende klar over at fremtidens inntjening ikke vil komme fra basistjenester, men data. Denne endringen – fra basis til data – må fra operatørens side sees mer som en mulighet enn en bekymring. SMS og ringeminutter kommer til å leve lenge ennå, samtidig som vår infrastruktur anvendes stadig mer av stadig flere. Aksessen blir mer og mer mobil, og du har stadig flere terminaler tilkoblet mobilnettet. Altså handler det mer om å gjøre data mer lønnsomt, enn å gråte over spilt SMS, avslutter Netcoms Øyvind Vederhus.

På seg selv kjenner man ingen andre.

Det er lett å bli blendet av både sin egen teknologikåthet og teknologibruk. I så måte er nok NRKbetas lesere i overkant langt fremme til at dere på noen som helst måte kan brukes som mal for resten av befolkningen, men vi er likevel interessert i å høre hvordan dere bruker meldingstjenester på mobilen for tiden.

Tallene fra begge de to store mobiloperatørene i Norge viser at SMS-bruken blant den samlede befolkning i Norge ligger relativt stabilt, dog med en svak tendens til nedgang.

Men hvordan er dette blant de mest teknologi-interesserte av oss?

Hvordan har din bruk av meldinger på mobilen endret seg etter at du fikk smarttelefon med iMessage/WhatsApp/Skype/Facebook Messenger?

52 kommentarer

 1. Anders Kringstad

  En multi-protokoll chat-klient på smarttelefonen hadde kanskje vært svaret for mange brukere, og jaggu er ikke flere slike tilgjengelige på markedet også!
  For det å være avhengig av at man er i klørne på Apple, BlackBerry o.l. for å kunne bruke en spesifikk teknologi er ikke spesielt hyggelig for de som ikke måtte inneha enheten å bruke teknologien på.

  Riktignok er applikasjoner som FaceBook Messenger og Live Messenger fra Microsoft kommet for de fleste lure telefoner, men her er, som i så mange andre tilfeller, driveren, reklame og reklame som skal oppdatere seg = mer data-trafikk. Bildet er derfor en tanke mer sammensatt enn artikkelen viser.

  Et annet nyttig poeng i denne debatten er det faktum at SMS i sin rene form er beregnet å være 140/160 tegn lange meldinger sendt mellom telefoner på GSM-nettverk. (Standarden slik den ble laget har variasjoner på antall tegn basert på om man bruker 8-bit eller 7-bit tegnsett.) Dette er en begrensning som nyere telefoner omgår ved å sammenkoble meldinger, men da til en høyere leveringskostnad (flere meldinger). Like fullt vil en oppdatert meldingsklient på en moderne mobilplatform fungere langt bedre enn SMS for hyppigere kommunikasjon som også kan videreføres dersom brukere hopper mellom enheter i løpet av kommunikasjonen.

  Sånn rent personlig bruker jeg fortsatt IRC.. men forholder meg også til Twitter, FaceBook (uten chat faktisk), Intern Jabber m/bekjente etc.

  Flott artikkel å starte dagen med. Teknologien lenge leve 🙂

  Svar på denne kommentaren

 2. Håper da virkelig vi kan bli kvitt SMS og MMS én gang for alle snart.
  Én av grunnene til at SMS fortsatt brukes, er at mange går rundt med telefoner som ikke støtter så mye mer enn SMS, MMS og mail uten for mye mas.
  Er størst tilhenger av Google Talk, deretter kommer FaceBook Messages og iMessage.
  optimalt sett, burde denne form for kommunikasjon gått via en åpen XMPP (eller hva det nå heter)-protokoll.
  Både GTalk og Facebook går via det, å da har man med seg ganske mange allerede.
  Tipper også at telefonprodusentene tjener på å implementere SMS, og følgelig ikke vil avskaffe det med det første.

  Svar på denne kommentaren

 3. Cato Antonsen

  PS! En melding på 160 tegn tar mye mer enn 163 bytes når de overføres over nettet. Det ligger mye overhead i TCP/IP-protokollen (sender, mottaker + div).

  Derfor blir regnestykket med 300-ganger SMS-pris ikke helt riktig.

  Svar på denne kommentaren

  • Nå er også 10 kr/MB ganske mye. For de som har fastpris så koster det ikke noe ekstra om disse SMS-ene ikke fører til at du når taket (lite sannsynlig). Ellers blir vel regnestykket for NetCom 249 kr/8000 MB = 0,013 øre/MB. Det blir jo da 769 ganger så billig som beregningen i artikkelen gitt at man bruker hele kvota.

 4. Jeg er en teknologi-interessert person som følger NRKbeta, men til forskjell fra mange andre lar jeg meg hovedsakelig fasinere av de teknologiske nyvinningene som først og fremst gjør ting enklere. Om de i tillegg gjør noe billigere, er dette en flott bonus.

  iMessage er et flott eksempel på dette. Alt jeg trengte å gjøre etter oppgraderingen til iOS5, var å si «Ja, jeg ønsker å benytte iMessage». Etter dette ordnet alt seg selv, og jeg betaler mindre for å sende meldinger.

  Andre meldingstjenester som f.eks. Skype, hvor du må inn i en egen app for å sende melding, er et eksempel på det motsatte. Selv om dette blir mye billigere, er jeg ikke interessert i å måtte betjene SMS/meldinger på to steder i telefonen.

  Less is more… 🙂

  Svar på denne kommentaren

  • Sånn rent bortsett fra at du ikke skjønte at du brukte «skype» for Mac og har rimelig greit stengt andre som IKKE har «skype» for mac ut….

   Fremskritt? less is more? Tja er man fanboy så er man vel…

  • Øivind (svar til navn)

   Nå er jeg enig med deg i at det hadde vært bedre med en åpen standard for blandet meldingstrafikk over data enn iMessage, men skjønner kanskje ikke hvorfor du på et sted som nrkbeta orker å lire ut av deg usakligheter som fanboy rettet mot en som rett og slett er fornøyd med produktet sitt.

   Skype for mac er forøvrig akkurat det samme som skype for windows, så jeg regner med du mente iMessage. Begge er uansett lukkede løsninger og ikke veien å gå.

   Forsåvidt har vi allerede en slik standard du kanskje er ute etter: epost. En ting som er felles for alle smarttelefonbrukere er at de _må_ ha en epostadresse tilknyttet telefonen sin. Det eneste problemet her er vel egentlig at innstillingene for faktisk levering til smarttelefonen varierer stort

  • ja for guds skyld la oss introdusere flere unike identifikatorer pr. person som man i etterkant skal samle opp en sekk kallt meldinger.

   nei, man må ikke ha noe email på alle smarttelefoner. det lar seg fint gjøre å IKKE ha noe som helst på android, ios og win* jeg har vært borte i.

   det er jo kun fordi man har en krangel mellom telefonmaker, netteier og programvareutvikler det opstår slike fragmenterte løsninger.

   man ser dette i alle elektronikk hvor de enkelte forsøker febrilsk og fanatisk å låse inn kunde/brukere i deres sfære.

   det er ikke spesielt vanskelig å se eller forstå dette om man orker å fløtte hue ut av boksen sin.

  • Espen (svar til Espen)

   Hehe… Ser at enkelte raskt får «piggene ut».

   Mine henvisninger til henholdsvis iMessage og Skype, var ment som to eksempler. Mitt poeng var å fremheve den typen funksjonalitet der brukeren slipper å forholde seg til flere ulike tjenester innenfor samme kategori.

   For å understreke dette kan jeg betrygge «navn» om at jeg er langt fra noe «fanboy». Faktisk så eier/disponerer jeg ikke et eneste Apple-produkt lenger – og er godt fornøyd med det jeg har 🙂

   Øyvind: Enig med deg angående e-post som standard meldingstjeneste!

  • det er ikke pigger ut. det er kun påpeking av inkonsistensen i orginal avsenders latterlige budskap.

   det er kanskje litt vanskelig når man ikke klarer å se skogen (innholdet) for bare trær (ord og meninger).

   her er inkonsistensen i noe klarere tekst:
   «less is more»? det er faktisk SMS det. det er det minste felles multiplum pr telefoner/bruker.

  • Espen (svar til Espen)

   Begrepet «less is more» viser i mitt innlegg til brukeropplevelsen i en løsning hvor brukeren forholder seg til samme applikasjon/grensesnitt uavhengig av teknologi, kontra å måtte ha ulike applikasjoner alt etter hvilken teknologi en ønsker å sende meldingen med.

   Kort oppsummert: Det er enklere for brukeren å kunne benytte ulike teknologier i en og samme applikasjon –> Less is more.

   Hvorvidt dette gir større og/eller tyngre programvare, er ikke noe jeg tar i betraktning her.

   Hvor er det latterlige budskapet i dette…?

  • Marius Arnesen (NRK) (svar til Espen)

   @navn:

   Jeg sletta den siste kommentaren din. Den var usaklig og brukte et språk som verken du eller de andre brukerne her på NRKbeta er tjent med at vårt kommentarfelt inneholder.

   Fint om du holder deg innenfor akseptabel debattkultur framover.

  • på hvilken måte var den usaklig?

   på hvilken måte var det IKKE jeg påpekte inkonsekvensens hans?

   på hvilken måte tok jeg feil i konklusjonen om vurderingen kun var tatt utgangspunkt i egne ønsker og behov?

   å la ignoransen rule og endatil være stolt av det er akseptabelt og lite usaklig?

   spar meg…

  • Marius Arnesen (NRK) (svar til navn)

   @navn:

   Dette er svært, svært enkelt:

   Hvis du forteller noen i en kommentar her på NRKbeta at de skal «runk i vei fanboy.», så havner kommentaren i vår kasse for kommentarer som ligger på et nivå vi ikke ønsker oss.

   Det burde ikke være så vanskelig å forstå hvor lista ligger, og jeg regner med at du også, som den oppegående fyren du er, klarer å rette deg etter dette, slik at vi kan fortsette å ha en saklig tone her i kommentarfeltet vårt.

   Spør gjerne om det er noe mer du lurer på.

  • tatt ut av kontekst så blire gæli ja. sett i lys av at det var en påpeking av egoistiske drivkraft og selvtilfredstillelse som var fokus for det han opprinnelig påpekte, så gir det ett helt annet bilde.

   deres valg dog…

 5. Jeg bruker ikke Facebook, Skype, e.l. for å komme i kontakt med folk. Jeg sverger til SMS. Det er raskere for meg. Dessuten bruker mobilen så utrolig mye mer strøm når jeg har internettilkoblingen på! Egentlig savner jeg å ha en gammel nokiatelefon med Snake…
  (har android)

  Svar på denne kommentaren

  • HNR (svar til Ida)

   Prøve både Skype og Viber i en periode og må si meg enig i at hver og en av de nevnte krever veldig mye av batteriet på telefonen. Du er liksom avhengig av at laderen står innplugget konstant. Da er det ikke så mye mobilitet igjen, dessverre.

   Tror dette kan ta av i større grad når batteriforbruket blir betraktelig bedre på smarttelefoner i fremtiden, forhåpentligvis.

 6. Arne D. S. Haldorsen

  Vil nevne at iMessage kan være et mareritt for folk som dumper iPhonen sin til fordel for andre produsenter (f.eks. Android). Andre iPhone-eieres meldinger vil i så fall ikke nå fram til deg lenger. Smal sak å løse for oss teknologikyndige, men så er det ikke alle som er det. Ta en titt på f.eks. denne saken:
  https://discussions.apple.com/thread/3514331?start=0&tstart=0

  Hva synes dere – kan ikke dette være en ganske konkurransehemmende praksis?

  Svar på denne kommentaren

 7. Globetrottern

  Helt utrolig at Norge ligger så langt bak. Har bodd litt rundt i Europa noen år, og absolutt alle bruker nå whatsapp messenger. Multiplattform, helt gratis, stabilt som rakkern.

  De eneste sms jeg har sendt de siste 2 år har vært på ferie i Norge. Og det til folk som sitter med den dyreste telefonen i hånda, en iphone…..

  Svar på denne kommentaren

 8. WHATSAPP MESSENGER er vel det eneste lure alternativet. Så holder man seg unna plattform spesifikke greier. Fungerer akkurat som sms/mms, og er et lite ukomplisert program.
  Stabilt og kan brukes på alt av telefoner. Nokia, Blackberry, iPhone, Android, windows phone, ja alt av smartphones, enten gamle eller nye.

  Svar på denne kommentaren

  • Bertil Svensson (svar til Uavhengig)

   Uavhengig? WhatsApp Messenger er fortsatt like proprietært og lukket som Apples iMessage, Microsofts Skype, Viber Medias Viber, Facebooks Messenger osv.

   En potensiell løsning på problemet kunne kanskje vært om noen skrudde sammen en tilsvarende brukervennlig tjeneste, men som enten selv benyttet eller åpnet for ekstern XMPP. Om ENUM var mer utbredt kunne det også vært en mulighet.

  • Det morsomme med whatsapp er jo at rent teknisk benytter de XMPP. Dette er jo en protokoll som er vid åpen og hvor det finnes flere uavhengige implementasjoner. Uten å gjøre litt pakkesniffing etc får man selvfølgelig ikke all informasjonen av whatsapp for å koble til med 3dje parts klienter, men selve protokollen er jo åpen og godt dokumentert (om de følger den slavisk da, det vet jeg ikke).

   Hvor dataene dine blir sendt og hva whatsapp lagrer av informasjon er selvfølgelig noe helt annet, men den problemstillingen gjelder veldig mye annen chat og…

  • Bertil Svensson (svar til Marius)

   Om de benytter en åpen standard internt har det ingen ting å si for meg så lenge de ikke åpner opp for ekstern tilgang. Poenget mitt var at jeg ikke ønsker å gjøre meg avhengig av en enkelt aktør. Selv om alle mine venner finner på å ta i bruk WhatsApp gjør ikke det noen forskjell for meg, jeg kommer til å fortsette å bruke SMS så lenge det ikke finnes noe bedre alternativ. Google Talk er f.eks. en kurant tjeneste, men desverre henger de langt etter på brukervennlighet.

  • Hva er galt med brukervennligheten til Google talk. Fungerer fint på Android og fra GMail, har søkbar logg, og den bruke XMPP slik at man kan bruke den klienten man vil, med tilhørende brukervennlighet/funksjonalitet (på PC f.eks. Pidgin).

  • Bertil Svensson (svar til Marius)

   Nettopp. Om en ikke har en Google-konto som er aktivt i bruk samt Android-telefon er det litt styr å sette opp. Kontaktsynkronisering må gå via andre kanaler, brukernavn og passord må huskes, klientene til Android og Windows er ikke akkurat sexy, og til iOS, OS X, Linux m.m. finnes det ikke offisielle native klienter. Så lenge størstedelen av oppsettet ikke er unnagjort ved å trykke «installer» i App Store vil GTalk tape mot løsninger som f.eks. WhatsApp Messenger.

  • Øyvind Solstad (svar til Uavhengig)

   Det fine med Whatsapp er at den ikke forutsetter at du vet e-postadressen som evt. venner har logget seg på med. Mange tjenester bruker enten e-post eller Facebook for å finne hvilke andre venner som bruker tjenesten. Whatsapp bruker bare mobilnummeret ditt. Dermed finner den alle som du faktisk har mobilnummeret til, og det syns jeg var ganske smart.

   De er ikke de eneste som gjør dette, men syns det var en bra måte for å senke listen for nye brukere; du kommer raskt i kontakt med venner som alt bruker tjenesten. Og du kan bruke ditt eget «vanlige» telefonnummer som «nick» på visittkort etc.

  • Det vil altså seia at WhatsApp får tilgang til ikkje berre telefonnummer til dei som har tenesta, men òg alle andre telefonnummer som ligg på mobilen din (logisk viss du tenker på det: for å vita om nummeret til venninna di er kopla opp mot WhatsApp, må nummeret sendast til deira maskin, som kan gi eit ja/nei-svar). Kanskje noko å tenkja på om nokon av kontaktane dine har skjult nummer.

   Men, til gjengjeld så får du jo vita kven som har WhatsApp installert, så det er kanskje verdt prisen sidan du då veit kven sine statusar du kan ha det gøy med å endra.

 9. Per Christian

  Jeg liker veldig godt måten Windows Phone håndterer dette på: Når du skal sende en melding, kan du velge om du skal sende til telefon(sms), Facebook eller Messenger. Meldinger inn fra disse ulike tjenestene blir også gruppert sammen på person.

  Svar på denne kommentaren

  • Bertil Svensson (svar til Per Christian)

   Er det mulig å avinstallere eller deaktivere denne funksjonaliteten fra Windows Phone? Personlig ønsker jeg ikke at brukergrensesnittet forkludres med elementer fra tilfeldige aktører som Microsoft har valgt å gjøre business med. Er dette ikke mulig er det alene grunn til at jeg ikke kommer til å vurdere Microsoft neste gang jeg trenger ny telefon. Det samme gjelder ved kjøp av ny TV, bil, m.m.

 10. Skjønner at jeg i forhold til dere er en sinke…. men det plager meg ikke! Jeg har android, men bruker gode gamle sms, mms og ringer.

  Enkelt og greit for alle i familien, små og store, fri familie gjør sms og å ringe ml familiemedlemmer gratis. Fast pris på et visst antall sms i tillegg gjør regningen enkel og oversiktlig og rimelig.

  Konstante oppdateringer fra facebook og twitter er bare til irritasjon – sier folk egt noe vesentlig på fjesboka?!

  Når det gjelder at Norge er så langt bak resten av verden kan dere kaste et blikk over Atlanteren – i USA er prisen på sms såpass høy at de fleste har deaktivert tjenesten og bruker mobilen kun som telefon.

  Tror nok forfatteren av artikkelen har rett i at lesere av NRK Beta er de mest teknologifikserte 🙂

  Svar på denne kommentaren

 11. Min far flyttet til England for kort tid tilbake, og jeg fikk oppgaven med å finne en IP-telefonløsning som han kunne bruke.

  Jeg tenkte først å bruke Google Talk som var innebygd i begge telefonene, men vi kunne ikke bruke stemmekommunikasjon.

  Så testet jeg ut Skype, med tanke på at den støttet videotelefoni og kryssplattform-samtaler. Men den tømte batteriet på under en dag pga. stadig bruk av datakommunikasjon.

  Valget falt til slutt på Viber, som er en mobilapp som legger seg som et skall rundt den vanlige telefon- og tastaturvinduet. Jeg har valgt å kjøre begge ringeprogrammene hver for seg.

  Man velger om man vil ringe eller sende melding gratis via Viber, og hvis kontakten ikke har viber/man er uten data-dekning gir den en kort beskjed om at den hopper over på GSM.

  Den bruker svært lite batteri, og så lenge man er koblet til mobildata/trådløst nett mottar man meldinger og samtaler som om det skulle vært vanlig telefonbruk.

  Den bruker det vanlige telefonnummeret ditt som brukernavn, så når app-en importerte telefonkatalogen fant jeg flere bekjente som hadde viber uten at jeg var klar over det.

  Ulempen er selvsagt at den bruker data-trafikk som ikke er helt gratis.

  Viber bruker ca. 240kb per minutt i følge siden deres. Med et vanlig abonnement (10 kr.pr.Mb – Makspris 10 kr.) vil minuttprisen være 2.3 kroner de første 4.2 minuttene, og alt etter det vil være gratis.

  Ikke så dumt når man ringer internasjonalt i blant og gjerne slår av en prat på en time når man først er i gang.

  Drømmen er selvsagt at alle hopper fra vanlig telefonbruk over til Viber-aktige løsninger. Og så begynner alle å bruke det teleselskapet med billigst mobildata. Så hopper alle over til det første selskapet som har gratis mobildata.

  Og vips er vi tilbake til det som SMS startet som før blårussen bestemte at det skulle koste en krone per melding; gratis tekstmeldinger.

  Svar på denne kommentaren

 12. Jeg kommer aldri til å basere kommunikasjonen min via FB, helt uaktuelt pga hva fb påberoper seg ifht eierskap av data osv. Synes det er tungvint at hvert OS utvikler sine egne meldingssystemer uten at det kan krysse mlm OS. Løsningene som fikser denne utfordringen er ofte lite kjent for folk flest. Når det gjelder datatrafikk utenfor WiFi sone, så vil det ofte være en haug med apper som kobler seg opp på nett når mobildata er aktivert, selv om man har deaktivert for dette i konfigurasjonen. Det er ikke alle apper som respekterer denne innstillingen, eller som man kan blokkere for. Derfor blir reell kostnad ved oppkobling større enn hva kostnaden for den enkelte meldingen skulle tilsi. Har android, og der kobler apper seg opp, selv om de ikke har lov fra config. Det blir det «merkostnad» av, og vanskelig å ha kostnadskontroll på. Sverger til SMS utenfor WiFi. muligens dyrere, men det fungerer. I WiFi bruker jeg Message fra iPad, men tar gjerne imot tips om app til Android som kan prate med iOs m.fl

  Svar på denne kommentaren

  • @anna @android Takk for tips! Finnes det en app hvor man ikke er avhengig av at mottakerne av meldingene bruker samme app? F.eks at jeg fra min android kan sende til noen som har iPhone og bruker iMessage? Uten at jeg må tvinge de over på samme app?

  • Marius Arnesen (NRK) (svar til Are)

   Det er en interessant problemstilling.

   Min erfaring er at du da faktisk må skru av iMessage, ellers så vil den velge iMessage over MMS hvis mottaker kan motta dette.

   Det er jo en avveining om det er prisen på MMS som er dyrest eller bruken av den mengden data ved roaming…

 13. Noe annet, er det at folk ikke kan- eller vil uttrykke seg klart. Det fører lett til misforståelser og iblant konflikter. Lurer på hvor mange tekstbudskap som blir misforstått, eller lest som fanden leser bibelen, i dag?

  Svar på denne kommentaren

 14. Bjørn Are Andreassen

  Siden det ikke nevnes i denne artikkelen kan det jo nevnes at Windows Phone (WP) har, fra versjon 7.5, enn lignende løsning som kanskje er bedre enn iOS.

  Når du skal skrive en melding på WP kan du se om mottaker er online på f.eks. Facebook eller Messenger og sende meldingen direkte dit. Alt samles selvfølgelig i samme meldingstråd tråd 😉

  Svar på denne kommentaren

  • Er det åpent for at også programmer fra tredjepart kan integreres med statusvisning, samt sending og mottak av meldinger her, eller er en låst til Facebooks og Microsofts tjenester?

  • Bjørn Are Andreassen (svar til Bertil Svensson)

   Du er per d.d. låst til Microsoft gjennom Windows Live ID. Facebook setter opp mot denne kontoen.

   Hva er egentlig problemet med det?

 15. John Kristian Aasen

  Det er ett enkelt problem her…..

  SMS er èn standard som ALLE har.
  Jeg kan sende en SMS til hvilken som helst av mine 800 kontakter såfremt det er et mobilnummer tilknyttet kontakten.

  «øøh… var det facebook, skype, iMessage, gtalk eller random app nr #371 eller BBM Roger brukte igjen?»

  Da har jeg faktisk mye mer tro på e-mail, noe som har vært mye mer brukt i statene enn SMS. Jeg bruker det også mye mer selv etter jeg fikk smarttelefon. Kall meg gammeldags, men det enkle er ofte det beste. Og SMS er fantastisk enkelt.

  Svar på denne kommentaren

 16. Alle veier fører til roam

  […] vi tidligere har skrevet om her på NRKbeta, går stadig flere av mobiloperatørenes tjenester kun via datatrafikk, noe som fører til at inntjeningen til operatørene går ned. Med reduserte inntekter, hvem er […]

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.