nrk.no

Servietter er fremtiden

Kategori: Konferanser og messer

Dan Roam
Dan Roam

Dan Roam Foto: Eirik Helland Urke
Dan Roam på Webdagene 2010. Foto: Eirik Helland Urke

Årets Webdagene hadde flere spennende navn og tema på plakaten. Ikke alle foredragene stod til forventningen, men det var underholdende og vel gjennomført, siste konferansedag ble bl.a. startet med morgengymnastikk.

Kvelden før første konferansedag kunne man også få nettstedet sitt evaluert av flere av foredragsholderne. Martin Berglund, som redesigner yr.no, tok utfordringen og viste skisser.

Webdagene ble avsluttet med ett av høydepunktene under konferansen, nemlig Dan Roam. Mannen som klarte å forklare hele USA hva helsereformen gikk ut på, kun ved hjelp av penn og en serviett. Han ble senere invitert til Det hvite hus, hvor de ble så inspirert at de nå har lansert White House White Board. NRKbeta har også tidligere skrevet om Dan Roam.

Løs problemene med bilder

Hvilke problemer? Alle! sier Dan Roam.
Uansett hvilke problemer vi har, kan vi løse dem med bilder. Tar vi et bilde med til diskusjonen, tydeliggjør det hva vi diskuterer og vi vil lettere forstå problemet. Problemløsningens uskrevne regel er: Den som best beskriver problemet, er den som sannsynligvis løser det. Den som allerede har tenkt gjennom hva problemet er, vil få pengene. Den som tegner det beste bildet, får mest innflytelse.

Dan Roam mener alle kan tegne firkanter, rundinger, strekmennesker og piler. Vi kan derfor alle visualisere en problemstilling. Det er likevel ikke alle som kaster seg over tavlen i møter. Dan Roam deler spekteret av de visuelle tenkerne i tre kategorier:
– “Gi meg pennen”: 25% av oss kan ikke vente med å begynne å tegne.
– “Jeg kan tegne, men…”: 50% er gode til å se på andre folks tegninger.
– “Jeg er ikke visuell”: 25% sitter bakerst i rommet og ser på de andre idiotene som tegner.

Visualisering på servietten
Alle i salen fikk utdelt en serviett.

Problemene kan illustreres med det Roam kaller “The 6 W’s”:
1. Who og what: Den delen som setter navn på ting foran oss. F.eks. deg selv.
2. How much: Måling og telling, f.eks. diagram.
3. When: Tid og planlegging. f.eks. en tidslinje.
4. Where: Retning og hvordan komme seg dit, f.eks. et kart.
5. How: Hvordan ting influerer hverandre, f.eks. et flytdiagram.
6. Why: Hvorfor er verden som den er? F.eks. hunder liker fugler, fugler liker ikke hunder.

Jo mer menneskelig skissen er, jo mer menneskelig er responsen.

De som vil lære mer om visualisering og problemløsning på servietter, kan se Dan Roam hos Google i 2008 eller lese boken hans The Back of the Napkin.

6 kommentarer

  • Anne Authen (NRK) (svar til Are Halland)

   Jeg opplevde at en del av innholdet til Luke Wroblewski, Stephen Anderson og Joshua Porter var gammelt nytt. Dette var foredrag jeg på forhånd hadde høye forventninger til. Vitor Lourenço synes jeg også hadde lite matnyttig å komme med. Jeg så Twitter-intervjuet med han og synes det var mer spennende. Altså spennende navn, men litt lite nytt. Lukes foredrag om mobil synes jeg derimot var bra, det samme var Kristina Halvorson og Dan Roam. Nå må det jo også sies, at det jeg oppfatter som nytt og spennende, kan andre oppfatte som gammelt nytt…

  • Are Halland (svar til Anne Authen)

   Forsåvidt enig i deler av kritikken. Vi bør legge enda meir innsats i å kvalitetssikre foredragene – også dei til internasjonale «hotshots» – slik at alt er tilpassa norske forhold.

   Når det er sagt, så er du nok litt utanfor den primære målgruppa for konferansen, som er webredaktører og folk som jobber med webstrategi rundt omkring i bedrifter og organisasjonar. Fra disse har vi fått ekstremt gode tilbakemeldingar (stort overvekt av 5-ere og 6-ere på evaluering)

   Betegnelsen «gammelt nytt» synes eg også er i overkant streng:) Eg meiner eg at t.d. Persuasive design-prinsippene til Stephen A. og mobile first-foredraget til LukeW er heilt i forkant av utviklinga vi ser.

   PS! Apropos visualisering så bør også videoane på http://commoncraft.com nevnast, som forbilledlig enkle og visuelle forklaringer av tildels svært komplekse teknologiar.

   PS2! Og take for glimrande artikkel om Dan Roam, keep it up!

  • Fredrik Stai (svar til Jonas)

   +1

   RSA Animate er også et bra apropos til TED, som ble nevnt i en annen artikkel i dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.