nrk.no

NRK har en nettstrategi og oppfyller oppdraget

Kategorier: Internett, Media & NRK


Journalist Sven Egil Omdal publiserte 16. juni en omfattende artikkel på VOX Publica med overskriften «NRK mangler nettstrategi». NRKs nettsjef Sindre Østgårds gir Omdal tilsvar både på VOX Publica og her på NRKbeta.

Takk Sven Egil Omdal for et spennende innlegg!

Kritikken er springende og favner vidt, men jeg skal møte innspillene og forslagene der jeg kan.

Først av alt er det friskt med en stemme som savner mer innsats og tilstedeværelse fra NRK på nett, i en debatt hvor mange helst har villet redusere NRKs rolle og handlingsrom av egne kommersielle hensyn.

Jeg opplever at Omdal overordnet tar utgangspunkt i publikums behov, og ikke i behov og ønsker hos aktører i medieindustrien. Der er vi helt på linje.

NRKs vedtekter tydeliggjør våre forpliktelser på nett og nye medier, med nye krav i tillegg til vår tradisjonelle virksomhet på radio og tv. Vi oppfatter oppdraget slik det nå er formulert som medienøytralt, ambisiøst og utfordrende.

Det sies bl.a i vedtektene (§13d ) at vi skal utvikle tjenester på alle viktige medieplattformer. Kravet kan tolkes vidt og det utfordrer oss på å prioritere ressursene best mulig for publikums beste.

Hensikten må være å lage et bredt og relevant NRK-tilbud som gjør at minst fire av fem nordmenn bruker det hver dag, uavhengig av plattform.

Omdals hovedpostulat om at NRK mangler en nettstrategi stemmer ikke. NRK.no-strategien speiler oppdraget vårt slik det er formulert av Stortinget. Medietilsynets sier også i sin tilsynsrapport for 2009 at NRK innfrir kravene om å ha et attraktivt innholdstilbud på Internett. Deres vurdering bygger blant annet på Elgesem-rapporten fra Universitetet i Bergen.

Det siste snaue året er NRK.no-strategien forankret på alle nivåer i hele organisasjonen:

Vår strategi er å være et førstevalg for oppdatering og nyheter som speiler verden og hele landet (nrk.no) – tilby våre radio-og tv programmer når og hvor folk ønsker å avspille dem (nett-tv inkludert arkiv), og utvikle nyttetjenester innenfor NRKs oppdrag. yr.no er et godt eksempel på et samarbeidsprosjekt med Meteorologisk institutt som bygger videre på flerfoldige tiår med NRK som hovedkringkaster av værvarsler. Her inntar NRK en rolle som tilrettelegger av viktig og nyttig samfunnsinformasjon/data på en publikumsvennlig måte.

Tjenestene er en viktig del av tilbudet fra NRK og vi arbeider aktivt for at flere statsinstitusjoner skal frigi dataene sine på liknende måte. I tillegg tar strategien opp i seg forpliktelsene og utfordringene som ligger i å utvikle godt ”nisje-”nettinnhold for barn og unge, eksempelvis nrksuper.no og p3.no.

NRK har tradisjonelt sett klart seg godt i radio- og tv-konkurransen i europeisk sammenheng, og har som mål å også være et ledende innholdsnettsted på nett. Nesten ni av ti nordmenn bruker nå ett eller flere NRK-tilbud hver dag, og nettilbudet er avgjørende for å nå unge og unge voksne. Historien fra ulike allmennkringkastere i Europa viser at det kanskje ikke er så viktig å være stor i seg selv, men at det er avgjørende å være stor nok for å bli opplevd som viktig.

Omdals kritikk peker også på manglende kvalitet og originale nyheter på nett med bakgrunn i Elgesem-rapporten.

Her er fakta viktig. NRK.no er en av de største nyhetspublisistene i Norge. Omdal henter løse poeng fra UiBs rapport om NRKs nyhetstilbud på internett, uten å ta hensyn til at NRK sannsynligvis publiserer et langt høyere antall nyhetssaker enn de fleste andre norske mediebedrifter.

Men vi har, som Omdal, lest rapporten nøye og vil bruke den konstruktivt i egen vurdering og videreutvikling av nettilbudet vårt. NRK har vært åpne og aktive i å tilgjengeliggjøre data for at vurderingen fra UiB skulle være mest mulig presis og nyttig. Undersøkelsens svakhet, som rapporten selv peker på, er at den er gjennomført i en periode med store omlegginger og restrukturering av nettilbudet i NRK.

For oss bekrefter rapporten mest av alt beveggrunnene for de prosessene vi allerede har satt i gang. Vi bør satse videre på å skape et dypere nettilbud, der brukerne kan få ny kunnskap knyttet til aktuelle nyhetssaker. Elgesem-rapporten aktualiserer at ambisjonsnivået for nett i NRK må heves, og at det må prioriteres innenfor eksisterende rammer. Slik sett har Omdal et generelt poeng om at internett historisk sett er behandlet av NRK som et ”underernært stebarn”, men barnet er nå et fullverdig medlem av NRK-familien som får sunn mat, kunnskap, mosjon og utfordringer.

Det er ikke slik som Omdal påstår, at nettnyhetene i NRK nærmest må anses som venstrehåndsnyheter fra radio- og tv-redaksjonene. NRK har en egen dedikert nyhetsavdeling for nett som både driver oppdateringsnyheter og skaper egensaker på lik linje med nettredaksjonene i de andre norske mediehusene.

Eksempelvis har NRK.no vært ledende i Norge og i NRK hva angår avsløringene rundt den tidligere NHO-presidentens disponeringer som førte til hans avgang, NRK.no har også egne små nettredaksjoner som produserer innhold innenfor helse-, forbruker- og livststilssjangeren, samt kultur- og underholdningssjangeren. Disse redaksjonene er ikke programstøttende eller en del av en radio- og tv-produksjon som sådan, men produserer genuin nettjournalistikk og tjenester til glede for brukerne våre. I løpet av sommeren vil en teknologi- og vitenskapsredaksjon i NRK.no også se dagens lys.

I tillegg må vi som et stort mediehus med flere plattformer tenke synergier og samspill på tvers av mediene.

Nyhetsavdelingen i NRK har det siste året beveget seg motstrøms i mediemarkedet med utvidelse av Dagsrevyen. De har nedsatt eget prosjekt med fokus på originale nyheter, og er nå i prosess med å flytte fagredaksjoner, som utenriks og samfunn, nærmere nrk.no og har satt i gang egne prosjekter for undersøkende journalistikk på nett, gjennom blant annet Brennpunkt-redaksjonen. Brennpunkt har allerede vist hvordan en sak kan leve på flere plattformer. I forbindelse med tankeksplosjonen i Gulen i Sogn og Fjordane, lagde Brennpunkt i 2008 det prisbelønte tv-programmet ”Mitt skip er lastet med”. Dette er senere fulgt opp med en hel serie av egensaker på nrk.no i 2009.

NRK er til stede i hele Norge med store og små distrikts – og lokalkontor, men Omdal har rett i at vi ikke fyller alle funksjoner og nyhetsleveranser som en lokalavis gjør. Likevel jobber vi nå også med en egen lokalstrategi som i større grad enn i dag skal evne å gi brukeren nyheter, aktualitet og oppdatert nytteinformasjon basert på brukerens behov, ikke på hvilken side av en fylkesgrense vedkommende måtte bo. Samtidig bygges det opp spesialiserte nettjournalister på hvert eneste distriktskontor som både skal versjonere NRK-innhold, og skape genuin nettjournalistikk.

Vi jobber fortløpende med å gjøre hele tilbudet mer rikt på multimedia, mer interaktivt og mer åpent for både publikum og samarbeidspartnere. I tillegg ser vi på hvordan NRK med sine egensaker kan sette dagsorden og legge til rette for meningsfull kvalitetsdebatt på tvers av radio, tv og nett – og det norske samfunnet.

Jeg er helt enig med Omdal om at mye er uutforsket, og at NRK bør stå frem med nyskaping og kvalitetsutvikling med samme ambisjon og tradisjon som i radio- og tv-historien. Samtidig har NRK fortsatt en rekke grunnforpliktelser som gjør at vi må komme til målet gjennom omprioritering, kompetanseutvikling og fornuftig bruk av de ressursene vi allerede har. Vi skal likevel tørre å fritenke public service-begrepet fra tradisjon, kringkastingsteknologi og kanalfiksering innimellom.

Med internett som verktøy kan NRKs oppdrag i fremtiden gi helt nye muligheter og dertil ny mening.

5 kommentarer

 1. Marius Krinnan

  «Vi skal likevel tørre å fritenke public service-begrepet..»
  Betyr dette at vi kan vente oss tilgang til gamle arkivopptak under Creative Commons, eller andre åpne lisenser, i nær framtid?

  Svar på denne kommentaren

 2. Eirik Solheim (NRK)

  Det er lettere å ha en strategi rundt nye måter å lisensiere innhold for fremtidige produksjoner enn det er å legge en plan for nye måter å lisensiere bort arkivinnhold.

  Desverre er mange av rettighetene knyttet til vårt arkivmateriale utenfor NRKs kontroll. Det er ofte komplekse avtaler med mange forskjellige yrkesgrupper og svært vanskelig for oss å klarere hele produksjoner.

  Vi følger nøye med og eksperimenterer med bruk av Creative Commons og nye måter å tilgjengeliggjøre vårt innhold. Men kan nok ikke love at store deler av arkivet blir gjort tilgjengelig under CC i nær fremtid.

  Svar på denne kommentaren

 3. Hei!

  Det blir skrevet i artikkelen at ein har ulike redaksjoner som jobber uavhengig av kvarandre samtidig som dykk må tenke synergieffekter.Det gjer meg ikkje noko at nyhetene eg leser på digital tekstTV er hentet fra nrk.no MEN,da må klipp og lim skriftet bli bedre eller så må NOEN LESE korrektur,ord er stokket om eller uteblitt og ein leser tekst som td. «Trykk her for å sjå videoen» eller «Sjå videoen over» ,det er greit at ein tilrettelegger for at ein skal kople dekoderen opp mot internett,men no er det så plagsomt å lese at eg heller lar være.At Dagsrevyen er blitt lengre er ein fordel om innholdet er av kvalitet.Eg veit at kvalitet er subjektivt og at ein gjerne også vil dekke dei som ikkje skriker høgast også gjerne ein gladsak og ikkje bare krig og elendighet.Ungene, ser nok meir BarneTV nå som dei er flyttet til nrksuper/nrk3,men kvaliteten er bedre enn andre kommersielle aktører.Noko som irriterer meg er at når eg har valgt TV som plattform før å sjå Dagsrevyen er at eg ofte blir henvist til nrk.no før å lese eller sjå meir.Eg veit det har ned prioritering av saker å gjere og viktigheten av dei.Men når eg har valt ein plattform som TV,er det fordi eg vil Hæ innholdet DER,men dette endrer seg kanskje med nett tilgang støtte fra dere fra dekoderene og mediaservere knyttet til TVen.Kanskje også med filtrering av innhold etter egne preferanser.Bare mine første tanker rundt artikkelen og dens innhald.

  Svar på denne kommentaren

 4. Spinns Smurftips #sommarkollo #PRofSweden — Doktor Spinn

  […] NRK har en nettstrategi og oppfyller oppdraget #PRofNorway“Vi jobber fortløpende med å gjøre hele tilbudet mer rikt på multimedia, mer interaktivt og mer åpent for både publikum og samarbeidspartnere. I tillegg ser vi på hvordan NRK med sine egensaker kan sette dagsorden og legge til rette for meningsfull kvalitetsdebatt på tvers av radio, tv og nett – og det norske samfunnet.” […]

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.