nrk.no

Kartverket frigir kartene sine

Kategori: Nettjenester


Statens kartverk kunngjorde i dag at de vil frigi kartene sine for allmenn bruk fra årskiftet. Det betyr at du og jeg kan bruke presise kart fra Statens Kartverk til å lage egne tjenester på nett.

kart-mashup

Bilde: Miks mellom flere forskjellige visninger av samme område på Marienlyst i Oslo – alle levert fra Kartverkets servere på Hønefoss.

NRKbeta vil først og fremst gratulere Statens Kartverk og alle som som bruker kart på nettet. Ledelsen i Kartverket har tatt en riktig avgjørelse. Dette er en strålende nyhet og noe vi har ønsket oss og ventet på lenge.

NRK har alltid hatt mye kontakt med Kartverket. Vi bruker kartene deres på yr.no, selv om de leveres fra vår egen server. Det siste året har vi hatt spesielt mye kontakt. Både avdelinger og ledelse i Kartverket har hatt undertegnede på besøk for å snakke om sosiale medier, delingskultur, erfaringer fra NRKbeta og kartbruk generelt. Det har også vært mye kontakt i forbindelse med lanseringen av betaversjonen av ut.no, hvor vi bruker detaljerte kart fra Kartverket.

Mange i Kartverket, både utviklingsavdeling, infoavdeling og ledelse har vært interessert i å finne ut av dette, og nå ser vi altså resultatet.

Vi har det beste og ferskeste kartgrunnlaget i Norge og nå deler vi dette med alle. Dette viser at Kartverket er synlig til nytte for samfunnet og er helt i tråd med offentlig politikk om mer åpenhet.

…sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup i en pressemelding.

Vær kreativ og bruk kartene våre til å utvikle nye spennende tilleggstjenester, oppfordrer hun videre.

Data vi alt har betalt for

Artikkelen «Data som vi alt har betalt for» har 88 kommentarer i skrivende stund med en rekke forslag på offentlige data som bør slippes løs! La oss håpe at Kartverkets avgjørelse kan bidra til mer moderne tenkning hos andre statlige etater og andre som har data offentligheten alt har betalt for.

Hva kan det brukes til?

Så hva vil du bruke dette til? Om du sjekker ut Kartverkets tilbud, ser du for deg noen tjenester du kan få til nå – som du ikke kunne få til med Googles kart?

Og for en gangs skyld: Send en gratulasjon til Kartverket som har tatt steget inn i 2000-tallet!

Tjenesten åpner 1. desember.

Vilkår

Statens Kartverk setter følgende vilkår for å bruke tjenesten:

Vilkår for bruk av Statens kartverks visningtjenester:

Tilgangen gjelder for personlig bruk av tjenester for visning av kartbilder.

Tjenestene kan knyttes opp mot programmer som henter ut kartbilder. Det er begrenset hvor mange kartbilder pr unik bruker som kan lastes ned over en tidsperiode (se teknisk beskrivelse).

Kartbilder skal ikke systematisk lastes ned og lagres lokalt hos brukere eller på applikasjonsservere. Det er ikke tillatt å lage applikasjoner som kan skrive ut kartbilder i bedre oppløsning enn 150 dpi og større format enn A3.

Store brukersteder eller applikasjoner som har stor trafikk (over 50 000 treff per døgn), og som ønsker å bruke våre tjenester, skal registrere seg hos Kartverket. (Gjelder fra 1. desember)

Ved bruk av tjenestene i webapplikasjoner og lignende skal det være tydelig kildehenvisning til rettighetshaver (Kartverket, GEOVEKST og storby-kommuner).

Kartverket og de respektive rettighetshavere tar ikke ansvar for skade som oppstår som følger av bruk av tjenestene, verken direkte eller indirekte.

Dersom tjenestene blir brukt i sammenhenger som strider mot norsk lov eller skader Kartverket eller respektive rettighetshaveres omdømme og interesser, vil dette bli rettslig forfulgt og eventuelt anmeldt.

Kartverket forbeholder seg retten til å nekte bruk, endre leveranser, vilkår og spesifikasjoner. Endringer vil bli publisert.

Du finner teknisk informasjon om hvordan du bruker tjenesten på Statens Kartverks nettsider, samt en pressemelding om nyheten.

Riktig lisens?

Så kan man diskutere om Kartverket har valgt riktige vilkår for dette. Betyr f. eks. privat bruk at du ikke kan bruke kartene på en blogg med reklame? Hva med firmaer som ønsker å utvikle applikasjoner basert på kartene? Vi kommer tilbake til detaljer rundt dette.

Andre mener

VG Nett har sak om dette i dag, det samme med Dagbladet. Og NRKs værnettsted yr.no har snakket med direktør ved Meteorologisk institutt, Anton Eliassen, som er glad for det som nå skjer.

Dette er en hyggelig nyhet. Meteorologisk institutt har svært gode erfaringer med å gi ut sine data gratis. Vi håper at Kartverket nå vil gjøre seg liknende erfaringer.

Ut.no – NRK og DNTs nye nettsted for turer, har også en sak på nyheten om kartene.

95 kommentarer

 1. Atle Frenvik Sveen

  Nå skal det påpekes (som jeg ikke kan se gjort i artikkelen) at kartene frigies på samme måte som Google har frigitt «sine» kartdata, dvs at du har tilgang til dem over WMS¸ Du kan altså ikke laste dem ned, endre på dem, gjøre analyser på dem eller legge dem inn i OpenStreetMap.

  Denne detaljen til side: Dette er uansett en kjempenyhet, og et tegn på at ting er på vei i riktig retning hos kartverket. Er vel også et argument for «hobbyutviklere» for å ta i bruk OpenLayers og ikke Google Maps APIet i sine kartapplikasjoner på nett! Det er jo absolutt også en god nyhet, så igjen gratulerer til kartverket!

  Svar på denne kommentaren

 2. Dette er et bittelite steg i riktig retning, men det er jo veldig langt fra å være snakk om å frigi data vi alt har betalt for.

  Betingelsene for bruk begynner med «Tilgangen gjelder for personlig bruk av tjenester for visning av kartbilder». Andre spennende begrensninger er «Det er ikke tillatt å lage applikasjoner som kan skrive ut kartbilder i bedre oppløsning enn 150 dpi og større format enn A3» og at dersom man bruker kartene på en måte som skader Kartverkets omdømme vil man bli «rettslig forfulgt og eventuelt anmeldt».

  Svar på denne kommentaren

 3. @Atle
  Kartene som Kartverket frigir ser ut til å ha adskillig flere begrensninger knyttet til bruk enn Google Maps. Dette er ikke en kjempenyhet, men til nød et tegn på at Kartverket tar steg i riktig retning.

  Svar på denne kommentaren

 4. Dette er en kjempenyhet. Som ihuga iPhone-bruker heg jeg måttet sette min lit til google og microsofts karttjenester. Openmaps har fremdeles en lang, lang vei å gå for Norge.

  Det tar nok tid før vi får se virkelige bruksområder for dette som settes i praksis, selv om mange sikkert allerede har gått igang med arbeidet.

  Svar på denne kommentaren

 5. Flotte nyheter og gratulerer til Kartverket!

  Er spent på hvilke muligheter som ligger her, Kartverket har for meg vært helt uinteressant fra Google maps ble lansert og fram til nå.

  Hva skal man legge i det første punktet, tro? «Tilgangen gjelder for personlig bruk av tjenester for visning av kartbilder.»

  Svar på denne kommentaren

 6. Jeg hadde i det lengste håpet at vi endelig kunne fått kartdataene over i OpenStreemap, men slik blir det, så vidt jeg skjønner, ikke.

  Men dette åpner for mer turkart-orienterte tjenester, og der er både google maps og openstreetmap langt etter uansett 🙂

  Svar på denne kommentaren

 7. Jeg tolker den første setningen som at dette kan brukes til å lage offentlige tjenester som er rettet mot private. Formuleringen er klønete og kan absolutt misforstås. Man kan slik jeg tolker det altså ikke benytte dataene til å lage eks interne flåtestyringssystemer for et taxiselskap, siden tjenesten da er rettet mot profesjonelle.

  Det neste vi trenger for å lage noe skikkelig bra her er jo Stedsnavnsregisteret. Har vi tilgang til det på noe vis?

  Svar på denne kommentaren

 8. Sigve Indregard

  Riktig steg, men wtf med denne betingelsen:

  «Det er ikke tillatt å lage applikasjoner som kan skrive ut kartbilder i bedre oppløsning enn 150 dpi og større format enn A3.»

  Hvordan skal man rent teknisk klare å oppfylle dette kravet som programmerer av en applikasjon? Den eneste saklige måten vil jo være å nekte utskrift i det hele tatt.

  Jeg skjønner på en måte hva de forsøker å oppnå. De vil ikke at man skal kunne konkurrere ut kommersielle kart. Men hvis du ikke får et presist nok kart i målestokk x i oppløsningen 150 dpi, kan du jo alltids skrive ut to kart i målestokk x/2. Hvordan skal vi kunne forhindre at folk gjør det ved hjelp av vårt program? Og hvis det ikke er meningen at vi skal forhindre det, hvorfor har de da lagt inn begrensningen?

  Svar på denne kommentaren

 9. Med mindre @paalkr i Kartverket har en spesiell definisjon av «ikke-kommersiell» er det vel mange som kan avlyse festen. Så vidt jeg skjønner vil det utelukke feks NRK/NRKbeta og de fleste store utviklingsmiljøer i Norge?

  Det trengs uansett avklaringer og kanskje litt påvirkning fram mot 1. desember.

  Svar på denne kommentaren

 10. Dette var jo et skikkelig anti-klimaks. Ved å legge til rette for friere bruk hadde det ikke vært nødvendig med kvote slik de skisserer. Jeg trodde og håpet på frie data som kunne legges direkte over i Openstreetmap til glede for alle. Det vi tilsynelatende har fått er et alternativ til Google Maps uten støtte for andre land.

  Redigert: Ser ut som jeg tar feil. Meningen er at man skal kunne hente kommunegrenser osv og kunne bruke disse i samband med andre kartjenester.

  Svar på denne kommentaren

 11. Christian Løverås

  Jeg tror Jan Thoresens tolkningen er riktig. Kartverket må vite bedre enn å misforstå hva «alle» ønsker, spesielt når de sier «Vær kreativ og bruk kartene våre til å utvikle nye spennende tilleggstjenester!» Jeg gleder meg 🙂

  Svar på denne kommentaren

 12. Sverre Andreas Lunde-Danbolt

  Så hva vil du bruke dette til? Om du sjekker ut Kartverkets tilbud, ser du for deg noen tjenester du kan få til nå – som du ikke kunne få til med Googles kart?

  Kartene fra Statens Kartverk er vel overlegne på tur? Sånn sett kan det se ut som om dette «frislippet» er skreddersydd for Ut.no, som ikke er kommersiell. Dette er nok også en gledens dag for Yr.no, som endelig får ordentlig gode kart til værdataene sine. Det interessante er jo at folk som gjengir værdata fra Yr på en kommersiell nettside, ikke kan bruke de samme kartene som Yr bruker på Yr.no, selv om de får bruke værdataene som de vil.

  Det er også interessant å merke seg at det vil være et brudd på vilkårene å sette opp kart fra Google og kart fra Kartverket ved siden av hverandre og si at Kartverkets kart er dårligere, all den tid Kartverket kan sette igang rettslig forfølgelse dersom «tjenestene blir brukt i sammenhenger som […] skader Kartverket eller respektive rettighetshaveres omdømme og interesser».

  Ellers er det et veldig godt første skritt av Kartverket! Og enda en grunn til at Fornyings- og Administrasjonsdepartementet bør lage nettstedet Altut.no. Det er en evalueringsperiode på seks måneder, men sannsynligheten for at de ombestemmer seg til våren og reverserer frislippet er veldig liten. Det vi må gjøre er å vise Kartverket hvor mye det går an å få til selv med så restriktive vilkår, så går de forhåpentligvis med på en ordentlig frigivelse etter prøveperioden 🙂

  Svar på denne kommentaren

 13. Det er et lite steg på veien. Men det erstatter jo ikke behovet for OpenStreetMap i det hele tatt. OSM har jo mye data som ikke Kartverket har + at en kan bruke dataene til å lage akkurat hva en vil, uten begrensningene som tjenestene til kartverket gir.

  Svar på denne kommentaren

 14. Høres utrolig lovende ut. Som privatperson kan jeg fra 1. desember lage en nettside som tar i bruk WMS-tjenesten fra kartverket helt kostnadsfritt. Jeg kan riktignok ikke dele siden med andre, for i vilkårene til tjenesten står følgende:
  ”Tilgangen gjelder for personlig bruk av tjenester for visning av kartbilder.”
  I mine øyne er ikke visning på internett personlig bruk, så er i like langt??

  Svar på denne kommentaren

 15. Atle Frenvik Sveen

  Skjønner meget godt at kartverket ikke ønsker at dataene skal rett over i OpenStreetMap. Det man her får er tilgang til cachede, ferdig stylede kart via WMS-standarden. Dvs at de kan integreres i kartklienter som f.eks OpenLayers (openlayers.org), eller i Desktop GIS programmer som f.eks uDig, qgis etc..

  Altså er det en masse bruksområder på disse dataene, og man skal ikke glemme at mye av dataene kartverket sitter på er mye mer detaljerte enn det Google (via teleatlas) leverer for Norge.

  Selvfølgelig får man ikke et komplett API for å sette opp en kartkleint som med Google Maps APIet, men det finnes mange bruksområder. Så kan man jo ta diskusjonen om hva som er ikke-kommersielt, hvilken bruk som tillates og ikke, men så fort jeg leser ikke-kommersiell tenker jeg på Creative Commons definisjonen.

  Når det gjelder stedsnavnsregister har vel NRK gjort en stor jobb her ifm yr.no, er dette noe som kan frigies?

  Svar på denne kommentaren

 16. Interessant å finne ut hva som tjenesten fra Statkart tilbyr utover de rasterkartene som de har kjøpt rettigheter til fra Kartverket og har tilbydd gjennom GoogleMaps siden 2005. Det er jo vanskelig å slå Google i evne til å tilby gratis Ajax-applikasjoner og båndbredde.

  De mest interessante rådataene er jo vektorkart og data fra GAB-registeret (alle bygninger med tilhørende ID i Norge) og 800 000 stedsnavn (SSR-registeret). Spent på om dette inkluderes, slik at utviklere kan utvide mulighetene utover det som går an gjennom GM.

  Svar på denne kommentaren

 17. Pål Kristensen

  @Eirik2

  Du kan som du sier fra 1. desember lag en «side» på Internett som tar i bruk WMS-tjenestene eller Cache-tjenestene fra Statens kartverk helt gratis, men du kan også dele denne med så mange du måtte ønske så lenge det er til personlig bruk. Du trenger ikke å legge passord eller tilgangskontrollmekansimer på siden din.

  Svar på denne kommentaren

 18. Huhei for gode nyheter. Dette har vi ventet på.

  Er det noen som har kvalifisert gjettet seg til url’n for denne tjenesten enda?
  Kodeeksemplene sier «http:// url.til.tjeneste?layers=kartdata2&zoom={Z}&x={X}&y={Y}» og det har de klart å kolde gjennom alle eksemplene sine.

  Mulig jeg bare blei litt unødvendig ivrig med å finne fram tidligere google maps prosjekter her.. vi får jo uansett se i januar?

  Svar på denne kommentaren

 19. Pål Kristensen

  @Eirik

  Det er ikke noe poeng å prøve og gjette URLer, de åpnes ikke før 1.12.09 uansett, og er pt ikke tilgjengelige. Nå er det jo bare drøye to uker til vi åpner da, det burde du vel klare å vente 😉

  Svar på denne kommentaren

 20. Et lite steg i riktig retning – så hurra for det! Men så lenge det bare er snakk om web-tjenester i begrenset omgang, hjelper det jo ingenting på f.eks. tilgang på gratis/rimelige sjøkart for å unngå ulykker/skader pga. dårlige kart.

  Svar på denne kommentaren

 21. Er det dette dem kaller å frigi data? Dem har ikke frigitt noe som helst, bare påpekt at dem eier dem nok en gang. Informasjonen man kan få tilgjengelig fra Kartverket er ikke til stort mer til hjelp enn hva Google og andre leverandører allerede leverer i dag. Sannsynligvis så vil ikke kartverket klare å levere ei like bra tjeneste som de store med tanke på demmes kapasitet. Når utviklere skriker etter DATA så skriker dem ikke etter en tjeneste, men rådata i shapefil format eller lignende. Dette ga noen fine overskrifter, men vi som borgere har ikke tilgang til mer data nå enn før, bare litt mer detaljerte bilder.

  Gi oss det vi har betalt for! Det er vår data for F*

  Når jeg tenker på det så er dette et dårligere tilbud enn hva f.eks Google tilbyr, der kan du i allefall hente ut kjøreretninger.

  Svar på denne kommentaren

 22. @Pål K – klart det. Regner bare med dere tester for tiden (f.eks. sammen med ut.no? 🙂 og dermed kanskje hadde en beta eller liknende i gang.
  Når jeg så kodeeksemplene tenkte jeg at jeg raskt skulle teste dette over et prosjekt vi hadde på Voss (der google ikke er særlig gode, mens dere formodentlig er glimrende). Fin-navigering i distriktsnorge er et hull som nå kanskje fylles?

  Svar på denne kommentaren

 23. @Pål K.

  Forstår bare ikke hva som menes med «personlig bruk». I mine øyne kan ingenting som legges ut på internett være «personlig», da dette er noe alle mennesker kan nå. Det er mulig vi har ulikt syn på dette, men kanskje «ikke-kommersiell bruk» ville vært mer beskrivende?

  Svar på denne kommentaren

 24. Sjølv om det er gledeleg med ei viss opning frå Kartverket, er det skuffande med så mange skår i gleda. Heile poenget er jo tilgang til offentlege DATA, ikkje berre offentlege TENESTER. Og grunnen er jo hypotesen om at det vil bli langt fleire og langt betre tenester om data blir sleppt fritt.

  Nei, Kartverket har nok framleis ikkje heilt skjønt poenget, eller dei har for mange tenester dei må beskytta.

  Svar på denne kommentaren

 25. Jeg ser ikke hvorfor dette er bra. Utifra hva jeg kan se er Google Maps en langt mer moden, bedre og friere tjeneste. Mulig at SK har bedre kartdata – men så lenge jeg ikke kan gjøre noe med dem så hjelper det ikke mye.

  Svar på denne kommentaren

 26. @Gustav F: nei vet ikke jeg, synes ikke noe rimer angående dette emnet. Datasettet er i allefall tilgjengelig der, under visse forutsetninger (ikke kommersielt bruk bl.a). Frem til da så får vi bare stå på våre krav på innsyn i befolkningens eiendeler. Det at Statens Kartverk tilbyr WMS holder ikke, det er noe de gjør bare for å lette litt på trykket. Det er nå vi skal presse mer!

  Med tanke på all den potensielle innovasjonen frigjøring av kartdata kan medføre så ser jeg på dette stuntet som en provokasjon mot dem som ønsker tilgang til informasjonen. Ved å holde prisnivået så høyt sperrer de effektivt ut samtlige studentmiljøer og nye etableringer mot å lage tjenester og innovere rundt datasettet. Her i gården er det tydligvis kun dem med store penger som skal få tilgang til informasjon, tilgang til informasjon er makt. Sist jeg sjekket så lå vell prisen på ca 90 000 + mva per år for å benytte de beste datasettene *internt*, skal man man selge eller tilby informasjonen videre så er det snakk langt mer.

  Fler og fler telefoner kommer nå med GPS støtte, det kombinert med kartdata har enormt potensiale. Om f.eks 30-40% av telefonene har GPS støtte om noen år kan man f.eks automatisk holde trafikkflyten langs norske veier langt mer effektivt. Man kan automatisk oppdage potensielle trafikkkøer, ulykker, med mer og omdirigere trafikantene til alternative kjøreruter (gjerne lastbalansert).

  Hadde i tillegg informasjon fra brreg blitt frigjort kunne vi laget langt mer spennende presentasjoner enn trafikkflyt.

  Kunnskap er makt, informasjon er nøkkelen til kunnskap. Øk presset!

  Svar på denne kommentaren

 27. Øyvind Solstad (NRK)

  Interessant diskusjon, og jeg er enig med de som sier at Kartverket må åpne opp enda mer. Jeg antar det er både tekniske og politiske grunner til at det ikke blir fullt frislipp i første omgang.

  Kanskje en bra innstilling er å se hvordan dette faktisk blir når det åpner 1. desember, og så sammen lage et forslag til hva neste skritt bør være?

  Jeg vet at mange vil ha «alt», men det tror jeg er litt urealistisk i første omgang. Masse av dataene som Kartverket har, er dessuten data som oppdateres stadig vekk. For eksempel når veier bygges om, nye reguleringer etc. Da er det ikke bra om det finnes gamle utdaterte datasett der ute.

  Når det er sagt, så er det masse som kan forbedres og jeg ser ikke helt hvorfor de ikke åpner for kommersiell bruk med det samme. Det er da først at firmaer kan satse og lage innovative tjenester.

  Svar på denne kommentaren

 28. Anders I Gjermo

  Problemet slik jeg ser det er at man er nødt til å basere seg på ferdig rendrede kart, og bare de kartene kartverket har valgt å tilgjengeliggjøre. Uten dataene i bunnen er det umulig å lage tjenester som tenker nytt eller presenterer kartdataene på en annen måte. Dermed blir det jo ikke interessant i det hele tatt.

  Jeg kan f.eks ikke lage en tjeneste som visualiserer hva slags utsikt man kan forvente å ha fra et gitt punkt, eller som gir info om arealet og terrenget på tomten du vurderer å kjøpe, eller genererer en graf over høydeprofilen til fjellturen du planlegger. Det er derfor vi vil ha tilgang til dataene, slik at vi kan lage tjenester som kartverket ikke har tenkt på.

  Vi får bare håpe at ikke presset for å frigi dataene dabber av nå som de «frigir» rasterkartene sine. Nesten provoserende at de kaller det det når de har en så vanvittig restriktiv eula.

  Svar på denne kommentaren

 29. Makan til falsk overskrift. Dette vil jeg nesten sammenligne med en VG forside. De har da vel ikke FRIGITT kartene i det hele tatt.

  Forstå meg rett, jeg synes absolutt det er et steg i rett retning, men som du sier har VI betalt for dette. Bør ikke VI eie det også da? Kartene er ikke frigitt før de er 100% frigitt.

  Svar på denne kommentaren

 30. Kjetil Kjernsmo

  Vel, det store problemet her i landet er at vi ikke kan lage kart-tjenester for små-bedrifter som kanskje har et totalt budsjett for IT på 10000 kroner. Det er kommersielt, og det er et viktig vekst-område i f.eks. turisme, men det faller helt utenfor.

  Dette dekker ikke noe annet enn et minstemål, for at jeg skal kunne legge ut egne turbeskrivelser. Hittil har folk som har gjort dette alltid mått leve i tvil om man bryter åndsverksloven, det er det nå slutt på. Jippi.

  Staten burde ikke konkurrere med private på tjenester. Det lager en uheldig konkurransesituasjon. Ei heller bør staten gi monopol, som gjennom f.eks. Norsk Eiendomsinformasjon. Rådataene bør frigis, og så kan privat sektor konkurrere seg imellom på tjenester og på tillegg til dataene.

  Nei takk, her blir det fortsatt OSM når jeg trenger frie data og Google Maps når det ikke er så veldig viktig. Dette var bare en stor skuffelse.

  Svar på denne kommentaren

 31. Øyvind Solstad (NRK)

  @Simon: Jeg er uenig. De har frigitt masse kart, men det er fortsatt masse igjen. At du sammenligner denne overskriften med VG får stå for din regning. Jeg synes dette er en fantastisk positiv nyhet men kommer samtidig fortsette å argumentere for at de må åpne enda mere opp.

  Jeg er ikke enig at å frigi betyr at absolutt alle data skal legges ut slik at alle kan laste dem ned.

  Svar på denne kommentaren

 32. @Øvind Solstad;
  Det spørs hva du definerer som `kart`. De har frigitt bilder, absolutt. Kom de med noe nytt? Neppe. Har du frigitt noe data? Nei. Det er data vi vil ha tilgang til, ikke Kartverkets presentasjon av datasettet. Det at i heletatt en statslig eid forening vil konkurere mot Google, Yahoo, Microsoft på det Norske kartmarkedet er rett og slett forkastelig. Rimi-Hagen har faktisk rett, vi lever i den siste Sovjet-stat!

  Svar på denne kommentaren

 33. Øyvind Solstad (NRK)

  Nå mister du meg som debattant. Hvis det at Kartverket legger ut høykvalitets kart som en test før de evt. åpner opp og gir ut datasett kvalifiserer til at Norge er Sovjet så gir jeg meg…

  De vil vel ikke konkurrere med Yahoo og Google??? De vil gi norske interessenter norske kart. De har kart som er ørten ganger bedre enn Google sine.

  Svar på denne kommentaren

 34. Øyvind Solstad: «den siste Sovjet-stat» er et begrep som ikke har den kraften du tillegger det. Begrepet har blitt brukt på en løselig måte siden en viss svenske brukte det om Norge for noen få år siden, du fikk kanskje ikke med deg den saken, eller bruken i nyhetene siden?

  Ellers må det jo sies at det er litt spesielt at offentlig eide data kun er tilgjengelige som kjøpsvare via et privat monopol.

  Svar på denne kommentaren

 35. Sverre Andreas Lunde-Danbolt

  Nå har kommentaren min vært «awaiting moderation» i et døgn, så jeg prøver å legge den ut på nytt.

  > Så hva vil du bruke dette til? Om du sjekker ut Kartverkets tilbud, ser du for deg noen tjenester du kan få til nå – som du ikke kunne få til med Googles kart?

  Kartene fra Statens Kartverk er vel overlegne på tur? Sånn sett kan det se ut som om dette «frislippet» er skreddersydd for Ut.no, som ikke er kommersiell. Dette er nok også en gledens dag for Yr.no, som endelig får ordentlig gode kart til værdataene sine. Det interessante er jo at folk som gjengir værdata fra Yr på en kommersiell nettside, ikke kan bruke de samme kartene som Yr bruker på Yr.no, selv om de får bruke værdataene som de vil.

  Det er også interessant å merke seg at det vil være et brudd på vilkårene å sette opp kart fra Google og kart fra Kartverket ved siden av hverandre og si at Kartverkets kart er dårligere, all den tid Kartverket kan sette igang rettslig forfølgelse dersom «tjenestene blir brukt i sammenhenger som […] skader Kartverket eller respektive rettighetshaveres omdømme og interesser».

  Ellers er det et veldig godt første skritt av Kartverket! Og enda en grunn til at Fornyings- og Administrasjonsdepartementet bør lage nettstedet Altut.no (les om ideen her: bit.ly/altutno). Det er en evalueringsperiode på seks måneder, men sannsynligheten for at de ombestemmer seg til våren og reverserer frislippet er veldig liten. Det vi må gjøre er å vise Kartverket hvor mye det går an å få til selv med så restriktive vilkår, så går de forhåpentligvis med på en ordentlig frigivelse etter prøveperioden 🙂

  Svar på denne kommentaren

 36. Øyvind Solstad (NRK)

  @Sverre: Det har gått oss hus forbi! Beklager.

  @Jan I: Jeg kjenner til uttrykket. Jeg syns det er tabloid og passer dårlig inn i en skikkelig debatt som den jeg synes vi har her. Ellers er jeg enig i det siste du sier; det burde være frislipp av dataene også men klager ikke fordi jeg tror dette er begynnelsen på en spennende utvikling.

  Svar på denne kommentaren

 37. Øyvind Solstad (NRK)

  @Sverre: Både yr.no og ut.no drives av NRK som er et kommersielt selskap. Så antagelsene om at dette er skreddersydd for yr og ut er nok ikke riktige. Yr har kjøpt kart fra Kartverket som lagres på egen server, og ut.no har samarbeid med Kartverket gjennom DNT.

  Og enig med konklusjonen din: La oss vise hvor mye kult som kan lages med dette slik at ordningen utvides når den er over.

  Svar på denne kommentaren

 38. Øyvind Solstad;

  Sitat hentet fra: statkart.no/Gratis+karttjenester.d25-SwJfY1-.ips

  «Håper på kreativitet
  Det er fritt fram å utvikle egne funksjoner knyttet til kartene, og på sikt kan dette gi en rekke nye muligheter.

  – Vær kreativ og bruk kartene våre til å utvikle nye spennende tilleggstjenester, oppfordrer Frøstrup.»

  Legg merke til «kartene våre» og «tilleggstjenester». Med andre ord dette er en tjeneste DE tilbyr som konkurerer mot tilsvarende tjenester (Google, Yahoo, Bing)

  Svar på denne kommentaren

 39. Øyvind Solstad (NRK)

  Hjelp. Semantikk. Hvis vi skal bruke din (og min) definisjon på hvem som eier kartene – altså alle nordmenn – så er det faktisk våre kart. Også når en på kartverket skriver dette.

  Svar på denne kommentaren

 40. Øyvind Solstad (NRK)

  Det ER våre kart, det fins bare ikke en bra måte å dele dem ut på ennå.

  Fra 1. desember kan du som privatperson bruke svært gode kart – gratis. Det er en 6 mnd prøveperiode og jeg tipper tilbudet vil bli utvidet og etterhvert gjelde det meste Kartverket har av kart.

  Svar på denne kommentaren

 41. Hehe, det er for all del bra at de deler ut noe, men i mine øyne så er det langt ifra tilstrekkelig med tanke på at det faktisk er våre kart. Kanskje du ikke ser noen effektiv metode å dele dem ut på, men det er for all del ingen problemer.

  Samtidlig så kommer Kartverket med flere uttalelser som er selvmotsigende; f.eks:

  «Det er også et skår i gleden at det bare er kartene som kan benyttes, ikke de underliggende dataene. Til digi.no sier informasjonssjef Åge Hadler at behandling av grunndataene krever kompetanse og GIS-verktøy [geografiske informasjonssystemer] som kun de store systemleverandørene og profesjonelle sitter på.»

  Hentet fra dagbladet.no/2009/11/12/kultur/tekno/data_og_teknologi/statens_kartverk/9003977/

  «Systemet som ligger i bunnen av Statens Kartverks løsninger også i forkant av utviklingen med åpen programvare.

  – Operativsystem og databaser vi bruker er fri programvare, så dette er gjort etter boka. Det er gått ut 80 millioner kartbilder i år, sier Røed. – Det offentlige og privatpersoner som har gått på vår side har generert masse bruk før det slippes fritt, sier han.»

  Hentet fra vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=592216

  I første sitat virker det som om en av grunnene til at rå data ikke er tilgjengelig er pga Kari og Ola Nordmann aldri får benyttet dem til noe fornuftig. Det er tydligvis kun store systemleverandører og profesjonelle som sitter på det. Samtidlig sier Erlend Røed at kartverkets tjenester er bygget på akkurat den samme programvaren som Kari og Ola Nordmann har tilgang til.

  Bra at Statens Kartverk letter på sløret, men dette er langt fra nok i mine øyne. Deres tilbud bringer lite nytt med tanke på mulig innovasjon og det er estimert at det fremtidige GIS markedet i Norge kan være på omlag 5 milliarder kroner om data frigis. (kanskje ikke den beste referansen; digi.no/790893/regjeringen-sletter-norge-fra-kartet)

  Svar på denne kommentaren

 42. Sverre Andreas Lunde-Danbolt

  @Øyvind Hvis NRK er et kommersielt selskap er «kommersiell» et veldig bredt begrep… Men det er noe av det som er utfordringen til Kartverket, og som Erland Røed, seksjonsleder for distribusjonsenheten i Statens kartverk, pratet litt om i intervjuet hos Vox Publica. Jeg er likevel enig med deg, og justerer kommentaren min til at Yr.no og Ut.no er gode eksempler på bruk jeg tror Kartverket liker. Begge nettstedene er åpne og gratis. Det Kartverket ønsker å unngå er at noen tjener mye penger på «deres» kart, hvilket illustrerer noe av det jeg tidligere har kalt «innhegningsmentaliteten i embetsverket». For å utnytte det enorme potensialet som ligger i frigivelse av data må man ta den risikoen (les: «risikoen») det er at noen tjener penger på det. Men det er jo ikke et tap. Verken for Kartverket eller for samfunnet. De pengene noen eventuelt klarer å tjene på kartdataene fra Statens Kartverk er penger kartverket ikke har klart å tjene selv.

  Svar på denne kommentaren

 43. Sverre Andreas Lunde-Danbolt

  @Torkel Uttalelsen til Digi.no, der Åge Hadler sa at «behandling av grunndataene krever kompetanse og GIS-verktøy som kun de store systemleverandørene og profesjonelle sitter på», er også interessant fordi den passer urovekkende godt overens med en av de tre motforestillingene mot publisering av offentlige data Espen Andersen nylig skrev i en kommentar om dataåpenhet på E24: «Motforestilling 1: Sluttbrukeren kan ikke forstå våre rådata, så det er ikke noe poeng i å publisere dem.»

  Svar på denne kommentaren

 44. Atle Frenvik Sveen

  Når det gjelder debatten om hvor profesjonell man må være for å benytte rådataene er det kanskje litt feil å si at det kun er profesjonnelle som kan benytte det, men det faktum at flere røster mener WMS er for lite brukervennlig i forhold til Google Maps sier vel litt om at den gjengse nordmann ikke har behov for rådataene.

  Når det er sagt vil de aller fleste som har litt erfaring med databehandling klare å bruke data i shape-format, gjøre analyser og legge det inn i databaser, så jeg hadde helt klart sett at dette ble tilgjengeliggjort.

  Men, når kartverket nå slipper opp litt på sin restriktive politikk burde de bejubles for det de har gjort hittil, ikke kjeftes på fordi de ikke gjør mer, det har vi hatt x antall år på frem til nå.

  Min antakelse er også at ca 90% av bruksområdene for rådataene om de ble frigitt ville vært WMS-relatert. De aller fleste tenker på kartdata som kart av den typen som er tilgjengelig via WMS. Men for all del, som andre nevner er det et hav av andre bruksområder, som faktisk krever tilgang til rådataene, så på sikt håper jeg disse også frigies.

  Svar på denne kommentaren

 45. Atle Frenvik Sveen skrev:


  Men, når kartverket nå slipper opp litt på sin restriktive politikk burde de bejubles for det de har gjort hittil, ikke kjeftes på fordi de ikke gjør mer, det har vi hatt x antall år på frem til nå.

  Ja, vi har hatt et antall år på å gjøre det, og noen av oss har «kjeftet» i denne tiden. Men det er jo ingen grunn til å slutte å «kjefte» for å få til full åpenhet om det som allerede skulle vært åpent ihht. bl.a. offentlighetslova.

  Svar på denne kommentaren

 46. Øyvind Solstad (NRK)

  @Olav: Der er vi nok ganske uenige. Google har finfine kart, og en super funksjonalitet. Men i Norge er det masse steder som er både feil på kartene, og dessuten elendige satelittbilder. Kartverket har både superdetaljerte kart og veldig bra flyfoto fra hele landet.

  Når det er sagt så ønsker jeg meg også at de åpner helt opp. Jeg tror det kommer, og jeg synes dette er en bra start.

  Jeg er så enig med Atle som sier at de burde bejubles for det de faktisk gjør, og så får vi ta det derfra.

  Svar på denne kommentaren

 47. Mats Taraldsvik

  Jeg så at noen hadde kombinert openstreetmap med topografi de hadde fått tak i et eller annet sted i statene. Dette er ikke så lett å samle inn, og er rådata man kunne hatt god nytte av (da trenger den ikke nødvendigvis være helt fritt tilgjengelig i første omgang, men bare slik at det er mulig å kombinere med f.eks openstreetmap).

  Når det gjelder Google Maps, er vel ikke det noe sted å gå til for frie kart/tjenester/data, heller?

  @Øyvind : Jeg hadde en kommentar som jeg tror ble kapret av spam-filteret. Forsøkte å «dente» @nrkbeta, men det skjedde ikke så mye. Har du mulighet til å ordne opp? 🙂

  Svar på denne kommentaren

 48. Pål Kristensen

  Det er gledelig å se så stort engasjement i denne saken. Kartverket er avhengig av så mange tilbakemeldinger som mulig. Vi beveger oss inn i litt ukjent terreng i forbindelse med åpningen av tjenester, og må bruke litt tid for å sikre at alle parters interesse blir ivaretatt. Det vil komme presiseringer frem mot lansering 1.12.09 som vil avklare og klargjøre en del forhold omkring hva tjenestene kan brukes til og motsatt. Hensikten har hele tiden vært å være så åpen som mulig, men som sikkert noen i NRK kjenner en del til, så er det komplisert når flere rettighetshavere er involvert. Kartverket sitter ikke alene på rettighetene til kildematerialet for tjenestene, og det kompliserer noe.

  Jeg skjønner at det er noen som ville hatt mer, selve kartdataene. Nå skal det sies at dataene vi forvalter har en svært kompleks datastruktur og ikke er egnet for allmennheten. Mange har sikker kunnskap nok til å kunne gjøre en del morsomme ting med dataene, men jeg er overbevist om at «mannen i gata» ikke har denne interessen. Det er stor forskjell, som det tydelig har fremkommet i debatten, på kart og kartdata. Til orientering kan jeg fortelle at styringsfilen til topografisk norgeskart-tjenesten er på ca 11000 linjer med utvalgsregler og tegneregler.

  Tjenestene som nå åpnes støtter ulike åpne protokoller som burde gjøre dem anvendbare i mange sammenhenger. Vi baserer ikke utvekslingen av kartene på proprietær eller lukkede protokoller. Web Map Service (WMS), WMS-C (cache variant av WMS med svært høy ytelse), Google Maps og Bing Maps støttes. WMS har mange funksjoner som blant annet
  – mulighet for å endre tegneregler (kartografi) ved bruk av SLD
  – projeksjoner tilpasset nordiske forhold
  – mulighet til å endre lagrekkefølge
  – kan levere tegnforklaring på hvert enkelt lag
  – kan levere informasjon om objekter i kartet

  Til de som hevder at innholdet i tjenestene ikke er godt nok og at andre har bedre innhold vil jeg opplyse om at tjenestene er basert på det beste, mest nøyaktige og mest oppdaterte datagrunnalget som finnes over Norge, bortsett fra for Oslo. Vi ønsker på ingen måte å konkurrere med Google (at tjenestene kan brukes i Google Maps er vel et godt bevis for det), men mener at tjenestene nettopp brukt sammen med f eks Google Maps vil kunne gi spennende løsninger.

  Jeg oppfordrer alle som ønsker å bidra til debatten om å lese dokumentasjonen som er tilgjengelig her statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=14087 og sette seg inn i hvilken teknologiske muligheter dette faktisk gir. Forhåpentligvis vil vi se en rekke nye tjenester både på web og på andre plattformer, f eks mobiltelefoner, som kommer allmennheten til gode.

  Pål Kristensen

  Svar på denne kommentaren

 49. Legger merke til at Pål Kristensen fremdeles bruker argumentet om at deres rådata er for teknisk avanserte og uegnet for allmennheten som et argument for å ikke slippe disse dataene. Jeg vil påstå at en Web Service med kartdata ikke er spesielt egnet for mannen i gata det heller.

  Pål K. drømmer om nye og spennende tjenester basert på de nye kartene. Det gjør også jeg, men jeg har mine tvil om at vi får det. Grunnen er at selv om WMS-tjenestene fra kartverket rett nok representerer det ypperste rent kvalitetsmessig, representerer det ikke noe nytt (teknologisk) i forhold til eksisterende løsninger. Mulighet til å kunne ta ned f.eks. høyde og veggeometri som vektor ville representert noe nytt. Mulighet til å kunne koble data fra SSB med administrative grenser fra kartverket ville representert noe nytt. Mulighet til å lage en mobiltjeneste som ved hjelp av GPS-en på mobilen automatisk fant kjappeste bussrute hjem ville representert noe nytt.

  Nye ideer blir sjelden til ved å studere et ferdig bearbeidet produkt. De beste løsningene skapes gjennom intens fikling med råvarene.

  Svar på denne kommentaren

 50. @Pål K;
  Jeg kan forstå at det er kompliserte lisensforhold rundt kartene, men forstå vår ærgelse også. For det første så er det folkets kart, det at noen grønnskaller har gitt distribusjonsrett til monopol lignende bedrifter må visse folkevalgte stå for. Til syvende og sist så er det vi (du, jeg og alle andre i Norge) som har betalt for produksjonen, vedlikehold og presentasjon av kart. Vi betaler deres lønn, vi betaler til og med driftsutgiftene dere vil få pga WMS/WMS-C tjenesten. Med tanke på regnskapene til Statens Kartverk og Norsk Eiendomsrett så ser jeg på dette som ren sabotasje i forhold til potensialet som ligger i denne teknologien.

  I og med at dere tilbyr kun WMS/WMS-C så bringer dere ikke noe nytt i våre hender. Dere øker kvaliteten på bildene, men hos oss som utviklere er det små forandringer. Det store potensialet for ny innovasjon og ny verdiskapning er fremdeles lukket.

  Men det er bra det blir litt mediaspinn rundt saken; jeg har snakket med flere «vanlige» mennesker om hvordan forholdene er og alle reagerer likt:

  HVA?! Hvorfor er det sånn? Er det ikke våres kart?!

  Før eller siden vil vi klare å kreve kartene tilbake i hendene på de rettmessige eierne.

  Svar på denne kommentaren

 51. Pål Kristensen

  @Eirik K

  Jeg vil presisere at jeg IKKE bruker kartdataenes komplekse datastruktur som ARGUMENT for at de ikke de frigis. Jeg forklarer bare hvordan situasjonen er, slik at flere kan gjøre seg opp en mening om den saken. Frislipp av kartdata er primært en politisk sak og ikke noe kartverket kan gjøre selv, spesielt fordi kostnadene ville vært betydelig. Det ville nok ikke kostet staten mer, men strukturen omkring samfinansieringen vi har i Geovekst og Norge digitalt måtte blitt gjort om betydelig, og igjen, det er en politisk sak.

  Åpning av gratis karttjenester har vi gjort uten politisk motivasjon, fordi vi så at muligheten var tilstedte. Ikke minst fordi infrastrukturen nå i all hovedsak bygger på fri programvare, som gjør kostnadene ved skalering av kapasitet overkommelig.

  Igjen vil jeg påpeke at vilkårene vil utdypes frem mot lansering, og jeg håper og tror at mange ser mulighetene som ligger i tjenestene som nå blir gratis tilgjengelig fra 1.12.09.

  Svar på denne kommentaren

 52. Beta Alfa » Blog Archive » Noterat 2009-11-16

  […] Kartverket frigir kartene sine- Hittade detta via Jardenberg. Först gjorde norrmänen sitt väderdata tillgängligt. Nu kommer kartorna. Vackert! Här i Sverige läggs krutet på att kartlägga svenskarna med hjälp av FRA, tycks det. […]

  Svar på denne kommentaren

 53. @Torkel Lyng: Quote:»Til syvende og sist så er det vi (du, jeg og alle andre i Norge) som har betalt for produksjonen, vedlikehold og presentasjon av kart.»

  Jepp, helt enig, og akkurat derfor er jeg også interessert i å få tilbake de pengene jeg har investert i et godt detaljert kartverk. I det øyeblikk Statens Kartverk åpner for at alle skal kunne benytte de data jeg har betalt for i kommersiell sammenheng, forventer jeg at bedriften(e) som gjør dette overtar min andel innbetaling, eller at jeg automagisk mottar en del av overskuddet fra den bedriften som benytter «min eiendom» i sin produksjon/tjeneste.

  Jeg kan ikke helt se at det finnes en enkel måte å håndtere dette på, så derfor er det kanskje greit at Statens Kartverk fortsatt tar hånd om dette, og således ikke sender en større regning til oss for det arbeidet de gjør.

  Det blir nok litt vanskelig å sikre at norske kartdata KUN benyttes av de som har vært med på å betale for dataene, uten at utenlandske selskap som for eksempel tjener GODE penger på navigasjonsløsninger også benytter seg av den samme muligheten. Du kan være trygg på at disse selskapene ikke er mye interessert i å pløye en krone tilbake til «oss som har betalt for produksjonen».

  På samme måte betaler jeg vel strengt tatt også for sykehustjenester uten at jeg legger meg inn på sykehus en gang i uken «fordi jeg har jo betalt for tjenesten over skatteseddelen», eller ber om å bli satt i fengsel av samme grunn!?!

  Mulig det er jeg som er unormal, men jeg synes faktisk det er greit at noen passer på verdiene «mine», og synes det er flott at Statens Kartverk nå legger ut en WMS-tjeneste som jeg kan benytte meg av.

  Svar på denne kommentaren

 54. @Bjørge Stavik

  Endel av de punktene du tar opp er nettopp problemet til argumentet om at kartdata skal være fri fordi vi allerede har betalt for dem.

  Kartdata skal være fri fordi norske gründere(og ja noen utenlandske selskaper) kunne laget mange flere gode produkter hvis det ikke kosta skjorta å bruke dataene. Det ville igjen skapt arbeidsplasser og inntekter til staten.

  Svar på denne kommentaren

 55. @Bjørge Stavik;

  Angående utenlandske selskaper så er det vell de som per dags dato bruker norsk kartdata, norske bedrifter har ikke tilgang pga store kostnader som medfølger. De store utenlandske bedriftene kan allerede gjøre det i og med at de er -internasjonale- og har litt mer kapital.

  Om du er redd for at Ola Dunk skal stikke av med kartdataen og misbruke den så får du for all del være redd for det. Jeg ser heller på det som ett enormt potensial for å få nye tjenester som kan bedre / forenkle min hverdag betraktelig. Disse kartdataene kan også være en grunnpilar i informasjonsvisualisering, som igjen kan gi økt kunnskap og makt til de norske borgerne. Så lenge vi kan kun benytte WMS/WMS-C så kan vi kun bruke kartene til presentasjon, ikke til analyse av data.

  Med din tankegang så må alle som benytter seg av karttjenestene på sin blog, samtidlig som dem har google ads eller lignende betale deg. Det er vell på sett og vis kommersielt.

  Svar på denne kommentaren

 56. @Espen

  Og hvem skal da betale for dataene i fremtiden? Fortsatt jeg og du? I så fall vil jeg ha tilbake min investering gratis fra alle som benytter «min eiendom». Siden jeg skal ha dette tilbake gratis fra gründerne/bedriftene, vil heller ikke de tjene penger, og så har vi det hele gående. Man kan ikke skape noe, for så å tilby dette gratis, uten at noen betaler noe, og da synes jeg heller de som ønsker å benytte tjenester og data skal betale for dem enn at jeg skal gjøre det over skatteseddelen min.

  Svar på denne kommentaren

 57. Sverre Andreas Lunde-Danbolt

  @Bjørge Stavik @Torkel Lyng

  Det er også et poeng at det er vanskelig å «stikke av» med dataene, all den tid dataene er like tilgjengelig etter at de er «stukket av» med. Om noen prøver å ta seg grovt betalt for det de lager med kartet kommer de rett og slett til å prise ut seg selv, fordi noen andre kommer til å selge tjenesten billig.

  At skattebetalerne kanskje må betale mer fordi Kartverket har kjøpt inn mye nytt utstyr skyldes dessuten måten dataene (les: tjenestene) blir delt på. Hvis det var snakk om en reell publisering av rådataene ville det vært nok å sette opp en fem år gammel datamaskin med et billig bredbånd og delt gjennom torrents. Eller rett og slett «miste» en CD med dataene riktig sted. Antallet kommentarer på denne siden gir et visst inntrykk av hvor mange privatpersoner som hadde satt opp sine maskiner til å dele dataene videre… Å dele data koster nesten ingenting. Det er strenge vilkår som er dyre.

  Svar på denne kommentaren

 58. @Torkel Lyng

  Min tankegang er vel kanskje like snever som din. Når jeg skriver kommersielt så mener jeg altså en tjeneste noen tar seg BETALT for, ikke en karttjeneste privatpersoner benytter på sidene sine, der de eventuelt har Google ads eller lignende.

  Det er forøvrig ganske fasinerende å se at en del ikke klarer å glede seg over at noe tilgjengeliggjøres, fordi de egentlig heller vil ha noe helt annet. Tør vedde på at de samme finner noe annet å henge seg opp i når neste ønske er oppfyllt.

  Svar på denne kommentaren

 59. @Bjørge

  Nå er det jo ikke sånn at alle klager over hva som har blitt gjort her. Jeg synes det er kjempefint at kartverket frigjør bruken av disse tjenestene, men det er vel lov å ønske seg mer?

  Når det gjelder betalinga av det, så er jeg helt komfortabel med å bruke mine skattepenger til å lage gode kartdata som andre igjen kan tjene penger på. Skjønner ikke hva som er problemet med det?

  Og skal jeg følge argumentet ditt helt ut så burde jeg jo også kreve å få kjøre på alle private skogsbilveier(siden de er sponsa av staten) eller krevd eierrettigheter i mange gründerbedrifter her i landet siden de får støtte fra Innovasjon Norge.

  Svar på denne kommentaren

 60. @Espen

  My point exactly. Hvorfor gjøres ikke dette, når man er så innmari opptatt av å få tilgang til «det man har betalt for med sine skattepenger» i andre sammenhenger. Blir litt tåpelig når man ikke er konsekvent, men bare krever noe tilbake 🙂

  Svar på denne kommentaren

 61. @Bjørge Stavik
  Du betaler allerede for kartdata. Og nå får nesten ingen bruke dem. Over 90% av kostnaden er betalt av det offentlige Norge, mens rundt 5% er betalt av bedrifter som vil bruke dataene.

  I det øyeblikk Statens Kartverk åpner for at alle skal kunne benytte de data jeg har betalt for i kommersiell sammenheng, forventer jeg at bedriften(e) som gjør dette overtar min andel innbetaling, eller at jeg automagisk mottar en del av overskuddet fra den bedriften som benytter “min eiendom” i sin produksjon/tjeneste.

  Eller ‘SKATT’ som det også kalles.

  Min spådom er at bedrifter vil kunne tilby mange nye tjenester, som genererer overskudd og skatteinntekter som overstiger de 5% av utgiftene kartdatasalget bidrar med i dag. I tillegg vil hele det norske folk, som altså i dag betaler over 90% av morro allerede, få masse gode nye tjenester som mange er gratis, og noen man må betale for. Dette er mye større avkastning enn at noen skal låse dataene inn i hvelvet i kartverket, og bare låne ut nøkkelen til de som hoster opp hundretusener av kroner.

  Svar på denne kommentaren

 62. @Bjørge Stavik;
  Klage når neste ønske blir oppfylt? Det innebærer at dem allerede har oppfylt ett ønske, ikke mitt i allefall.

  Kult at Kartverket gjør informasjonen mer tilgjengelig, man kan lage bedre visualiseringer med det dem tilbyr i forhold til eksisterende tjenester. Hvor den ‘kommersielle’ grensa går får vi se ført etter at tjenesten er tilgjengelig.

  Men ønsket om å få tilgang til kartdata er fremdeles ikke oppfylt og det de lanserer her har ingenting med det ønsket å gjøre. Jeg håper for all del leger, farmasøyter og annet helsepersonell benytter sin megafon når de mener å ha bedre forslag til hvordan skattepengene blir fordelt i helse-norge. Vi som er mer nerdete får bruke megafon når vi ser potensiale til forbedring på våre områder. Det er ikke pålagt å ha meninger om alt for i det heletatt å ha tillatelse til å mene noe som helst.

  Svar på denne kommentaren

 63. Høstens siste Tekno

  […] I tillegg har vi fra NRKbeta vært en snartur innom studio og snakket om nettsensur og tilgjengeliggjøring av offentlige data med utgangspunkt i vår artikkel om at Kartverket frigjør sine data for almuen. […]

  Svar på denne kommentaren

 64. Storbritannia gir dataene til folket

  […] november skrev vi om Storbritannia som frigjør kart – mye på samme måte som Statens Kartverk har gjort i Norge. I dag åpnet Storbritannia neste trinn; data.gov.uk. Her kan utviklere og vanlige brukere finne […]

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.