nrk.no

Hvert skritt i Oslo overvåkes

Kategori: Kommentar


Dette er en kommentar. Den bygger på skribentens egne analyser, meninger og vurderinger.

En undersøkelse ved Universitetet i Ås viser at det nesten er umulig å bevege seg i Oslo sentrum uten å bli overvåket. Om EUs Datalagringsdirektiv blir implementert i Norge, vil du knapt kunne bevege deg innenfor Ring 2 i Oslo uten å bli sett.

Som kjent har Regjeringen sittet lenge på gjerdet med hensyn til spørsmålet om Norge skal implementere EUs Datalagringsdirektiv – eller om man skal benytte vetoretten i EØS-avtalen. Vi vet ennå ikke hva regjeringens standpunkt er.

Studenter i informatikk ved Universitetet på Ås gjennomførte høsten 2008 en kartlegging av alle (offentlige og private) overvåkningskameraer som filmet gatebildet og andre offentlig tilgjengelige uteomoråder i Oslo sentrum (grovt sagt innenfor Ring 2), som ledd i et større prosjekt om prinsipper i informasjonsbehandling. Kartleggingsprosjektets resultater er presentert og kommentert av prosjektets leder, førsteamanuensis Hans Ekkehard Plesser, i en artikkel i siste nummer av tidsskriftet Lov & Data.

Funnene er mildt sagt oppsiktsvekkende – og skremmende!

I det kartlagte området ble det funnet hele 941 overvåkningskameraer! Som det fremgår av blant annet kartet i artikkelen, er disse ganske jevnt fordelt i området. I dette tallet har de ikke medregnet de 397 (!) kameraene som er plassert ved Oslo Sentralbanestasjon.

omraader-dekket-i-Oslo

Bilde fra artikkelen i Lov & Data: Figuren viser tetthet av overvåkingskameraer i det offentlige gaterom i Oslo: Områder med en til fem kameraer er merket gult, med seks til ti kameraer oransje og med flere enn ti kameraer rødt. Umerkede områder er enten fritt for kameraer eller ble ikke undersøkt. Luftbilde copyright DigitalGlobe og Google 2009; farget overlay copyright Hans E Plesser/UMB 2009.

Som Plesser oppsummerer, er det vanskelig å bevege seg gjennom sentrale Oslo, uten at ens bevegelser blir filmet.

Du blir sett overalt

Jeg tenker da: Hva hvis Norge på denne bakgrunn implementerer Datalagringsdirektivet? Hva slags kår får privatlivet da, for mennesker som bor og/eller lever i Oslo?

Bor du for eksempel på St. Hanshaugen og jobber et sted i Oslo sentrum, vil ikke bare alle trafikkdata om hvem du ringer til, når du ringte, hvor du var da du ringte og tilsvarende for e-post bli løpende registrert for lagring i minst seks måneder. I tillegg vil stort sett alle dine fysiske bevegelser utenfor boligen din bli fanget opp av flere av de rundt 1 000 overvåkningskameraene i bybildet.

Det eneste av privatlivet ditt som blir igjen da, er hva du foretar deg inne i ditt eget hjem – så lenge du ikke rører telefonen og pc’en mens du er hjemme. Og med mindre du blir romavlyttet av PST fordi du ga noen kroner til en organisasjon i Afrika som du trodde bare kjempet mot et korrupt diktatur, men som viser seg å være ført inn i listen over organisasjoner som noen stater i FN-systemet mener driver terrorvirksomhet…

Om forfatteren: Jon Wessel Aas jobber som advokat i NRK, med ytringsfrihet, personvern og medierett som spesialfelt. Denne artikkelen er tidligere publisert på bloggen hans; Uhuru.

35 kommentarer

 1. Overvåkningen i byene er egentlig ikke så ille? Den er jo der for at vi skal kunne føle oss trygge?

  Nå skal det også sies, at Oslo ikke er verstingene.. Jeg studerer for tiden i England, og CCTV-systemet her er jo å se absolutt over alt.. Men det er jo i bunn og grunn der kun for at vi skal kunne føle oss trygge 😉

  Svar på denne kommentaren

 2. Jon Wessel-Aas (NRK)

  Til de som ikke ser relevansen av datalagringsdirektivet i denne sammenhengen: Jeg ville tro at den var åpenbar. Det dreier seg bare om en sammenstilling av to faktiske fenomener (som begge har fellesnevneren overvåkning/registerering av personopplysninger); her kameraovervåkning (m/eventuell lagring av opptak i kortere eller lengre periode) og data-/teletrafikkregistrering av alles trafikkdata i minst seks måneder. To former for overvåkning/registrering av borgernes privatliv, som tilsammen vil kunne dekke mye av hva en person som, i dette eksempelet, lever og bor innenfor Ring 2 i Oslo, bli utsatt for – dersom direktivet blir implementert. Those are the facts. Like them or not.

  Svar på denne kommentaren

 3. Ser fortsatt ikke problemet. Anbefaler en artikkel om overvåking i fremtiden, der det er 2 alternativer: Bli overvåket, eller stå for overvåkingen selv, dvs oppdater selv hvor og hva du gjør. En som ble anklaget for å være terrorist gjorde nettopp det på en offentlig webside. Grunnen var at han da selv fikk kontrollen. Finner ikke siden, men kanskje noen andre har linken. Mistenker også at det var via NRKBeta jeg fant det..

  Svar på denne kommentaren

 4. Jeg er enig med Jon. Dette kan godt ses i sammenheng.

  Men jeg synes det kartet er litt vanskelig tilgjengelig. Områdene virker ikke å være av samme størrelse, og sier dermed lite om kameraintensiteten. De sier heller ikke noe om hvor stor område hvert kamera dekker (man kan tenke seg overvåking av store områder som jeg tipper den amerkanske ambassaden og Norges Bank driver med, eller et kamera som står rett mot inngangsdøren på feks en bankfilial).

  Det hadde vært mer opplysende med et kart hvor hvert enkelt kamera var gjengitt med et punkt. Evt at områdene gjøres mindre og like store.

  Svar på denne kommentaren

 5. «nesten er umulig å bevege seg i Oslo sentrum uten å bli overvåket»

  Alternativt:

  «nesten er umulig å rane noen i Oslo sentrum uten å bli overvåket»

  Jeg foretrekker det siste, så kan liberalerne samle seg i bakgatene der det ikke finnes overvåkingskameraer, sammen med de kriminelle.

  Svar på denne kommentaren

 6. @Fredrik Graver Vakre ord, Fredrik, men kan du definere hva du i denne sammenheng mener med «essential liberty»? Det er vel ikke akkurat stemmeretten vi oppgir ved å akseptere overvåkingskameraer?

  Hvorfor tar ikke dere «liberalere» skrittet fullt ut og protesterer hver gang politiet løser drapssaker ved å hente inn video fra f. eks. bensinstasjoner? Eller – kreve å løslate Lommemannen fordi politiet hentet inn data fra mobiltrafikk i områder der overgrep skjedde, som også omfatter uskyldige personers samtaler?

  Det er lett å lire av seg masse vakre ord om individets frihet, men la oss for en gangs skyld være litt konkrete her. Å si nei til disse kameraene betyr at man gir kriminelle friere spillerom.

  Svar på denne kommentaren

 7. Fredrik Graver

  @Terje H: Aldri noen som har sagt at politiet ikke løser enkelte saker med hjelp av overvåkingskameraer. Og jo, jeg mener faktisk at på sikt risiker vi å gi fra oss stemmeretten ved å godta mer og mer overvåking. Det finnes mange «gode grunner» for å stadig innskrenke folks frihet i sikkerhetens navn.

  Spørsmålet er prisen samfunnet betaler for dette. Jeg mener man gir fra seg frihet ved å godta at man blir overvåket konstant, og de som forsvarer det viser en ganske søt og naiv tro på at overvåkingsdata aldri kommer til å bli misbrukt.

  Å skrive «Å si nei til disse kameraene betyr at man gir kriminelle friere spillerom.» er skremselstaktikk og tull.

  Men; jeg ser du og jeg har veldig sterke og motstridende meninger her. La oss ikke ødelegge en ellers god stemning på dette forumet med en virtuell slåsskamp.

  🙂

  Svar på denne kommentaren

 8. @Fredrik Graver Nei, jeg vil ikke slåss, ikke uten kamera 🙂

  Avslutningsvis, jeg mener selvsagt ikke at ikke overvåkerne skal kontrolleres. Det skal ikke være slik at man drar inn hvem som helst fra gata og setter vedkommende til å passe overvåkingskameraer, selv om dere «liberalere» liker å framstille det som om persondata vil ligge å flyte i gatene hvis vi får noen flere kameraer. Jeg vil ha en svært streng lovgiving som kontrollerer disse tingene. Samfunnet må slå hardt ned på eventuelt misbruk.

  Punktum. Ha en fin kveld, og smil til (det skjulte) kamera 🙂

  Svar på denne kommentaren

 9. Jon Wessel-Aas

  Til flere av kommentatorene som synes at bekymringen for personvernet er noe «liberalistisk» sprøyt og tomme ord – og som er mest opptatt av å unngå kriminalitet: Det er selvfølgelig i orden at man har forskjellige oppfatninger om hvilket samfunn man ønsker å leve i. Jeg vil likevel minne om at for eksempel DDR var et av de mest kriminalitetsfrie samfunn verden har sett i moderne tid. Dét var ikke problemet deres. Jeg tror at det er en god idé ift disse spørsmålene, å studere de siste 100 års europeiske historie, før man konkluderer.

  Svar på denne kommentaren

 10. Hva er fordelen med overvåkningskamera?
  At det reduserer kriminalitet

  Hva er ulempen med overvåkningskamera?
  At informasjon om våre liv blir tilgjengelig til veldig mange. De fleste har gode hensikter, men det vil alltid være noen som bruker informasjonen til noe helt annet enn det som var tiltenkt.

  Eks: En voldtektsforbryter som kartlegger bevegelsesmønster til potensielle ofre. Eks. en raner som følger med på rutiner for levering i nattsafe. Eks. Noen som bærer nag til deg setter sammen ulike bruddstykker fra ulike kamera og får det til å se ut som om du er involvert i narkotikahandel. Jo mer omfattende overvåkningen blir, jo større mulighet er det for at det blir brukt på feil måte.

  Ulemper og fordeler.

  Men hvilke fordeler står vi igjen med når det viser seg at overvåkningskamera _ikke_ reduserer kriminaliteten?
  idg.no/computerworld/article5783.ece

  Svar på denne kommentaren

 11. @ Fredrik
  Hvilken frihet er det du gir fra deg ved at byen er video-overvåket? Jeg trodde dette skapte frihet, gjennom tryggere gater. Vil du ha frihet til å rane, blotte, tisse på hjørnet osv så tror jeg nok det er den norske lov du skal klage på. Eller skal vi kvitte oss med den også, slik at alle har full «frihet»?

  @Endre
  Kameraovervåkning er med på å oppklare forbrytelser, noe som gjør at vi får muligheten til å straffe flere kriminelle. Vil straff av kriminelle handlinger påvirke antall kriminelle handlinger? Ja!

  Svar på denne kommentaren

 12. @ turn.self.off
  Kameraovervåkning er med på å oppklare forbrytelser, noe som gjør at vi får muligheten til å straffe flere kriminelle. Vil straff av kriminelle handlinger påvirke antall kriminelle handlinger? Ja.

  Svar på denne kommentaren

 13. Ronny-André Bendiksen

  Hvis du så og si blir overvåket på hvert eneste gatehjørne du runder i Oslo, hvorfor blir ikke disse brukt av politiet i f.eks. voldtekts- og overfallssaker? Jeg er ikke for å bli overvåket, men så lenge ingen sitter å registrerer overalt hvor jeg går, og har en «mappe» på meg, er jeg ikke bekymret.

  Svar på denne kommentaren

 14. @Jon Wessel-Aas:

  Vennligst forklar denne setningen:
  «Om EUs Datalagringsdirektiv blir implementert i Norge, vil du knapt kunne bevege deg innenfor Ring 2 i Oslo uten å bli sett.»

  Jeg tør påstå at første og andre del i denne setning har presist null å gjøre med hverandre. Datalagringsdirektivet har ingenting å gjøre med overvåkningskamera, å bli sett noe som helst sted, og absolutt ingenting relevant å gjøre med innenfor Ring 2 i Oslo.

  Du er imot datalagringsdirektivet, og følte for å smekke det inn i et innlegg som handler om noe helt annet. Litt sånn som antisemitter alltid drar frem Israel eller jøder i en hver debatt, uansett hvor irrelevant det er.

  Svar på denne kommentaren

 15. Og til resten av debatten:

  1. Det er ingen person(er) som blir overvåket, det er områder som blir overvåket. Dette kartet er ganske misvisende, siden det ikke reflekterer hva kameraene faktisk kan se.

  2. Overvåkningskamera er nyttesløst hvis man ikke tar det i bruk. Det sto slått opp på Aften ikke så lenge at overvåkningskamera ikke hjelper for noe. Feil utgangspunkt. Overvåkningskamera er et verktøy, ikke en løsning i seg selv. Politiet må selvfølgelig ta det i bruk ordentlig for at det skal ha noen effekt.

  Dessverre ser det ut til at politiet har alt for lite ressurser til å engang kikke på opptak fra kameraer for å oppklare straffesaker. Og da hjelper det uansett ikke hvor mye du filmer.

  Svar på denne kommentaren

 16. Jeg har ingen problemer med å se sammenhengen som Wessel-Aas trekker. Det han påpeker er at via kameraene kan en filme deg så og si overalt i sentrum, ved hjelp av datalagringsdirektivet kan en få enda mer informasjon om hva du faktisk har foretatt deg på veien. Selv sjekker jeg ofte både mail og nett, sender meldinger og ringer når jeg går på gaten i Oslo. Samlet sett er det ikke lite informasjon som da samles inn hos meg.

  Ang. overvåkning og tryggere hverdag så ser jeg poenget, men er ikke helt enig i ressonementet. En må spørre seg om kameraene er der for å sikre oss eller for å kontrollere adferd som ikke passer inn de «vedtatte» samfunnsnormer. Vil for eksempel kameraene brukes for å overvåke demonstrasjoner? Eller brukes de for å holde kontroll over tiggere og ungdomsgjenger som ikke stemmer inn i vårt «samfunnsbilde»?

  Jeg har selv jobbet et sted med kameraovervåkning og sittet med både zoom og styring av kameraene. Det var veldig sjeldent at disse kameraene ble brukt for å stanse kriminalitet. Dette var i hovedsak fordi det foregikk svært lite kriminell aktivitet på denne plassen som daglig hadde flere tusen mennesker innom. Derimot ble det hyppig brukt for å fange opp narkomane, sjonglerende tenåringer og fulle folk, elementer noen oppfatter som sjenerende, men som i realiteten ikke er truende.

  Jeg anbefaler alle som mener mer overvåkning gir større sikkerhet å lese «Veslebror ser deg» som nettopp tar for seg dette.

  Svar på denne kommentaren

 17. Øyvind Solstad (NRK)

  Vær saklige, pliiiis…

  Denne debatten er på kanten av hva vi syns er greit på NRKbeta.

  Hold dere til saken og kutt personkarakteristikker osv. Ellers vil innlegg bli slettet.

  Øyvind Solstad
  Redaktør, NRKbeta.no

  Svar på denne kommentaren

 18. Jeg sliter med å forstå hvem som ønsker alle disse kameraene rundt om i byen. Hva brukes de til?

  Ble selv ranet i nærheten av Oslo S, et område hvor det bugner av overvåkingskameraer. Hjalp det noe? Nei, hverken for å hindre ranet, eller i etterkant. Politiet er ikke interessert i slike opptak før noen blir drept.

  Svar på denne kommentaren

 19. Jeg ble ranet på Grunerløkka i fjor. Et minibank-kamera var i hovedsak det som gjorde at gjerningsmennene ble dømt, men kun 3 av de 7 gjerningsmennene var mulig å identifisere på kamera (pga dårlig kvalitet på kamera) så de 4 andre gikk fri. Jeg er rimelig sikker på at alle de 6 folka som ble ranet den kvelden er relativt glade for det ene minibank-kamera.

  Svar på denne kommentaren

 20. Guardian: CCTV schemes in city and town centres have little effect on crime, says report – Criminologists’ research shows surveillance cameras are ‘at their most effective’ in cutting vehicle crime in car parks

  BBC: 1,000 cameras ‘solve one crime’ – Only one crime was solved by each 1,000 CCTV cameras in London last year, a report into the city’s surveillance network has claimed.

  Dette er bare to eksempler av mange på forskning som viser at slik overvåking har lite for seg. Likevel bruker vi enorme summer på det. Hadde det ikke vært smart å spørre seg om effekten av de pengene på kriminalitet kunne blitt høyere om de ble brukt på andre måter? (fattigdomsreduserende tiltak, f.eks.

  Svar på denne kommentaren

 21. Børge, leste du hele teksten fra artikkelen du linket til?

  «We estimate more than 70% of murder investigations have been solved with the help of CCTV retrievals and most serious crime investigations have a CCTV investigation strategy.»

  Svar på denne kommentaren

 22. Magnus: Jeg mener ikke at man ikke skal ha videoovervåking i det hele tatt. Jeg burde ha sagt: «..viser at slik *overdreven* overvåking har lite for seg».

  Her er mer:

  London’s panopticon of CCTVs aren’t solving crimes – London has spent £200 million installing 10,000 CCTV cameras, and yet the proportion of crimes solved is going down, not up — and some boroughs with the more cameras have the worse crime-solving rates.

  Guardian: CCTV schemes in city and town centres have little effect on crime, says report – The review of 44 research studies on CCTV schemes by the Campbell Collaboration found that they do have a modest impact on crime overall but are at their most effective in cutting vehicle crime in car parks, especially when used alongside improved lighting and the introduction of security guards. […] The Lords report said that £500 million was spent in Britain on CCTV in the decade up to 2006, money which in the past would have gone on street lighting or neighbourhood crime prevention initiatives.

  Svar på denne kommentaren

 23. Overvåkning i Norge – Hva betyr det for oss? | Folkets Info

  […] kunne bevege deg innenfor Ring 2 i Oslo uten å bli sett, hevder Jon Wessel-Aas i sin artikkel Hvert skritt i Oslo overvåkes. I det kartlagte området ble det funnet hele 941 overvåkningskameraer! Som det fremgår av blant […]

  Svar på denne kommentaren

 24. Overvåkning i Norge – Hva betyr det for oss? | Tonyholm.no

  […] En undersøkelse ved Universitetet i Ås viser at det nesten er umulig å bevege seg i Oslo sentrum uten å bli overvåket. Om EUs Datalagringsdirektiv blir implementert i Norge, vil du knapt kunne bevege deg innenfor Ring 2 i Oslo uten å bli sett, hevder Jon Wessel-Aas i sin artikkel Hvert skritt i Oslo overvåkes. […]

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.